Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2023 o 12:34 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 12:34 - 12:36 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pár, pár poznámok hádam by som skúsil, už nemám tú emóciu takú, ako keď bolo vystúpenie, ale poviem to, čo mi napadlo ako prvé.
Keby bolo také jednoduché zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku s tým, že by sme zvýšili zisky v zdravotných poisťovniach, tak to by sme urobili zázrak, ktorý by bol hodný ani neviem akej ceny, to by sme všetkých predbehli, tak potom im dovoľme robiť maximálne zisky akékoľvek, zvýšme to na akékoľvek možnosti a budeme tu žiť vo fantastickom svete. Nie je to tak. Zisky musia byť obmedzené. Podľa mňa je to jednoznačné. Ale ešte, čert to zober, keď, ak by sa splňovali určité teda kvalitatívne systémy, ktoré by boli v tých zdravotných poisťovniach, tak ešte by človek ešte mohol povedať, že to 1 % má nejaký zmysel. Ale chcel by som upozorniť to, že ministerstvo financií vydalo alebo informovalo o nesúhlase so zrušením minimálneho limitu na náklady na zdravotnú starostlivosť. V tom zákone sú nahradené súčasné limity na minimálne náklady na zdravotnú starostlivosť limitom na maximálne prevádzkové výdavky. To bude viesť k zníženej transparentnosti a ja si myslím, že tam je schovaný ten pes, že, to si myslím, že to tak je. Však nemusí to tak byť. Myslím si, že to tak je, lebo to, o čom rozprávam, umožní robiť akékoľvek účtovné operácie potom v poisťovni, kde sa znova tie peniaze neprehľadne skryjú a nebudú sa používať na to, na čo bude potrebné. Čiže ešte raz, to aby sme si to uvedomili.
Ak by boli, ak by sa plnili teda kvalitatívne ukazovatele, aj k tým mám nejaké poznámky, ale už nemám toľko času, ale ide hlavne o možnosť tých účtovných operácií.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2023 11:46 - 11:46 hod.

Vladimír Baláž
Ďakujem pekne. Pán predseda, prosím vás, aby ste zhrnuli možno na záver tohto hlasovania, ako to bude ďalej vyzerať s 91. schôdzou, s grémiom, pokračovaním schôdze a tak ďalej. Lebo stáva sa z toho také panoptikum a už...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2023 17:00 - 17:15 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Nech je to už tak alebo tak, chcem poďakovať pánovi predsedovi Karahutovi za jeho príspevok, hlavne v tom zmysle, ja som nie poľovník a veľmi sa do toho nevyznám, samozrejme, ale to, čo povedal na začiatku, je veľmi dôležité si uvedomiť. My, že my tu sme náchylní schvaľovať akékoľvek zákony, akékoľvek pozmeňovacie návrhy a akékoľvek predstavy, ktoré neprešli nejakým brainstormingom ani medzi nami, ani nikde inde a nakoniec je z toho to, presne čo povedal, to je ten guláš. To nakoniec je niečo, čo sa nedá vôbec vykonať, spôsobí to ťažkosti jednej aj druhej strane a absolútne bez toho, aby sme sa vôbec na tom zamysleli. To snáď aj výzva pre budúci parlament, aby sa vystríhal takýchto riešení a na konci volebného obdobia tu riešil možno osobné nejaké spory.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 14:26 - 14:26 hod.

Vladimír Baláž
V každom prípade ďakujem veľmi pekne za všetky faktické poznámky a ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.3.2023 14:06 - 14:19 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda Národnej rady. Chcem sa poďakovať pánovi kolegovi poslancovi Svrčekovi, že bol taký láskavý a umožnil nám dokončiť tento bod, pretože on mal termínovaný bod teraz, takže naozaj ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Dostali sme sa k tomu, že Slovenská republika po svojom vzniku sa zdravotníctvu veľmi nevenovala. A po tej zmätočnej dobe, ktorá vtedy fungovala, ak si pamätáte, bolo tu viac ako 11 zdravotných poisťovní, ktoré krížovo medzi sebou zanikali, vznikali a odvádzali sa peniaze z celého systému. Tak po tejto zmätočnej dobe prišla veľká zmena, tá bola zmenou k lepšiemu, a to si treba priznať bez irónie, že bola veľmi dobre pripravená a prišli v dobe, keď všetci ostatní stáli v kruhu a nemali žiadnu ideu o tom, že čo treba urobiť ďalej. Tou zmenou bola ´Zajacova reforma´. Iste prinášala veľa dobrého, bola na svoju dobu naozaj veľmi revolučná. Ale napriek mojej osobnej sympatii ku kolegovi urológovi, exministrovi Zajacovi musím konštatovať, že úplne rozvrátila stávajúci systém a priniesla málo pozitívneho. Zo systému sa separovali všetky lukratívne činnosti, ktorých sa zmocnili ľudia, ktorý mali viac informácií, fištrónu či drzosti ako my, čo sme v systéme zostali a snažili sme sa z celých síl udržať úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Z kardioústavov, ktoré sa odčlenili od komplexných nemocníc, vznikli akciové spoločnosti a dostali, potvrdzujem to ešte raz, osobité financovanie z verejného poistenia, čo na dlhý čas udržalo legendu o tom, že akciové spoločnosti sú jedinou cestou ako udržať tento verejný sektor v kondícii. Ochromené a nedostatočne financované zdravotníctvo stagnovalo. Spoločnosť znova čakala na svojho nového spasiteľa či Lisana al Gaiba. A prišla terajšia vládna garnitúra. Všeobecne sa dá povedať, že v ich prípade sa nádherne dá pozorovať Dunningov-Krugerov efekt, kedy nízka intelektuálna výbava je spojená s vysokým sebavedomím v riadení vecí verejných. Môžme konštatovať, že sme dostali na úplný okraj priepasti a dúfam, že nie sme už za horizontom udalostí, odkiaľ niet návratov. Jediné čo nás môže zachrániť, je tvrdá práca. Tá tvrdá práca politikov, manažér, pracovníkov v zdravotníctve a to na príprave jasného plánu, ako sa z tejto šlamastiky dostať. Nevyhnutným predpokladom je nastavenie čistých ekonomických pravidiel. Je nemožné ďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť za okolností, keď vaša náklady vysoko prevyšujú príjmy zo zdravotných poisťovní, ktoré si popritom všetkom ešte mohli či môžu tvoriť zisk.
Apropo, keď hovorím o zdravotných poisťovní, je potrebné spomenúť stav, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, štátna zdravotná poisťovňa, ktorej akcionárom je minister zdravotníctva, mimochodom dvakrát kapitálovo posilnená a pravdepodobne nie celkom podľa pravidiel, navýšila v súčasnosti zdroje pre neštátne nemocnice a vybrané súkromné laboratóriá podstatne vyššie ako pre štátne koncové nemocnice. A v štátnych koncových nemocniciach sa poskytuje tá najnáročnejšia, finančne najnáročnejšia a najdrahšia zdravotná starostlivosť. Dorovnanie alebo vyrovnanie finančno-ekonomického hospodárenie, DRG úhrady ústavnej zdravotnej starostlivosti, spravodlivé platby v ambulantnom sektore, prehodnotenie platieb v SVALZ-och boli hlavné požiadavky Lekárskeho odborového združenia. Veď len z nej sa dajú vyvodiť prakticky všetky ostatné požiadavky.
Veľmi dôležitým bodom uznesenia bola optimalizácia siete nemocníc, kde sa majú upraviť materiálno-technické a personálne podmienky podľa mapy pohybu pacienta. A kde sme teraz? Táto snemovňa schválila zákon OSN, kde podľa harmonogramov sa má práve v tomto čase ukázať roztriedenie nemocníc podľa typov. Sme pripravení začať pracovať podľa tohto zákona? Zďaleka nie. Pri podrobnom preštudovaní zákona a vykonávajúcich vyhlášok zistíme, že sa v ňom nachádzajú také hrubé chyby, že zákon je v zásade nevykonateľný. Vzhľadom na stav, či právny alebo faktický, ktorý v systéme existuje, je celkom zjavné, že bude potrebovať novelizáciu. Keďže zrušenie je problematické, pretože je naviazaný na plán obnovy.
Celý politický náklad na túto zmenu sa vyčerpal v nekonečných hádkach o tom, ktoré nemocnice budú kde zariadené. Každý sa chcel vyhnúť tomu pejoratívnemu zaradeniu do prvého typu, kde sa ľudia, ktorých táto nemocnica obsluhovala, oprávnene obávali, že zdravotná starostlivosť ostane pre nich nedostupná. Teraz vidíme tento príklad v boji v breznianskom okrese. Prakticky neexistujúca vysvetľujúca kampaň tieto pochyby vôbec nerozptýlila. Stalo sa to možno aj preto, že ľudia, ktorí boli za touto zmenou, jej veľmi neverili, resp. vzhľadom na úplnú absenciu riadiacich zručností a chýbajúce skúsenosti z praxe a z našich reálií ani neboli schopní sami tieto zmeny absorbovať, a tým pádom nemohli o nich ani nikoho presvedčiť.
Čerešničkou na šľahačke je národná nemocnica piateho, piatej úrovne, Univerzitná nemocnica Bratislava, ktorá neexistuje ani virtuálne. Veď vytvoriť vzťahy medzi hlavnou univerzitnou nemocnicou Bratislava, ktorá sama osebe zmieta v neuveriteľných problémov so spolupracujúcimi nemocnicami, ako sú Národný onkologický ústav, srdcovo, slovenský ústav srdcovo cievnych chorôb, detský ústav národných srdcovo ciev... národný, národný ústav detských chorôb a tak ďalej a tak ďalej, je podľa zákona o OSN prakticky právne nemožné. Účtovanie medzi jednotlivými nemocnicami s právnou subjektivitou je enormne zložité vo fungujúcom prostredí a fungujúcim informačným manažérskym systémom. A nie v prostredí, kde prakticky nič neexistuje a ľudia majú vôbec problém pracovať s programom Excel. Miesto politických bojov o zaradenie nemocníc do jednotlivých kategórií sme sa mali koncentrovať na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblastiach, ktoré sú rozhodujúce pre zlepšenie zdravotného stavu našich obyvateľov, a tým si myslím, že sú rozvíjanie onkologického problému, programu, kardiovaskulárneho programu, strom centra, traumacentra, starostlivosť o detského pacienta či rozvíjanie preventívnych programov. Jedine tak môžme ovplyvniť hlavné parametre, kvôli ktorým, ktoré sa v zdravotníctve vyhodnocujú, ako sú odvrátiteľné úmrtia, preventabilné ochorenia či dožitie veku v zdraví.
Príslušné lekárske odborné spoločnosti z veľkej väčšiny tieto programy majú vypracované. Chýba len implementácia, zdroje a leadership. Celkove sa musí zlepšiť spolupráca s ministerstvom zdravotníctva, so slovenskou lekárskou spoločnosťou, slovenskou lekárnickou spoločnosťou, odborovými a profesnými komorami. Je nevyhnutné nachádzať spoločný záujem, ktorým je zrejme poskytovanie správnej zdravotnej starostlivosti našim občanom. Z OSN je veľmi úzko previazaný plán obnovy a odolnosti, kde na zdravotníctvo bola vyčlenená suma takmer jeden a pol miliardy eur. Podstatná časť bola naplánovaná pre obnovu zdravotníckych zariadení, a to štátnych zdravotníckych zariadení.
Napriek počiatočnému nadšeniu zrekonštruovať či postaviť hlavne teda koncové štátnej nemocnice stav je taký, že časť určená pre UMB Rázsochy je podľa mňa navždy stratená, pretože nikto sa nevie alebo nechce pozrieť pravde do očí a nasmerovať prostriedky inde. UNB, ktorá je na Slovensku nevyhnutná, ako je odborná akademicko-vedecká základňa, nevyhnutne vyžaduje samostatný prístup a myslenie.
Snáď, ak sa nebesá nad nami zmilujú, sa uskutoční stavba Univerzitnej nemocnici Martin, ktorá to potrebuje ako soľ, pretože poskytovať zdravotnú starostlivosť v starých priestoroch nemocnice je neetické a non lege artis. Podľa posledného rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podstatná časť peňazí pôjde do menších nemocníc. Prečo a ako sa zmenil plán investovať hlavne do koncových nemocníc je záhada pre mnohých z nás, hoci tušenie tieňov tu je. Dokonca aj časť peňazí určená pre rozvoj záchrannej zdravotnej služby tam skončí, čo je prakticky neuveriteľné.
Musím tu spomenúť aj svoju Rooseveltovú nemocnicu v Banskej Bystrici, ktorá mala ukončené verejné obstarávanie na rekonštrukciu lôžkovej časti nemocnice za 84 mil. eur bez DPH. Tesne pred voľbami vláda rozhodla o tejto stavbe. Po voľbách nová vláda, nový minister zdravotníctva toto uznesenie zrušil, a tak sa pripravili o možnosť hovoriť aspoň o jednom zrealizovanom objekte počas výkonu svojej moci. Je to smutné.
Ambulantní poskytovatelia prechádzajú každý rok tortúrou, ktorá sa nazýva zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Je jasné, že poisťovne si musia strážiť svoje zdroje a efektívne ich používať. Toto ale nie je o efektívnom používaní zdrojov, ale bojom o prežitie. Krásny prípad poskytla predsedníčka úradu pre dohľad v článku, ktorý vyšiel práve v týchto dňoch v tlači, kde vraví, sú to slová, ktoré používam presne aj ja, že zmluvy so zdravotnými poisťovňami nepokrývajú oprávnené ekonomické náklady. Pridáva k tomu aj benchmark ambulantných výkonov v Českej republiky. A tu vidíme tie dramatické rozdiely. A pritom je pripravených 280 mil. euro pre ambulantný sektor už viac ako pol roka. Zámer ako použiť efektívne je úplne nejasný a ponechaním len na to, aby s ním bez pravidiel gazdovali zdravotné poisťovne a plnili zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a s svalzom podľa svojho svojvoľného rozhodnutia. Zdravotné poistenie a zdravotné poisťovne je kapitola, ktorá si zaslúži samostatné vystúpenie.
Podobným príkladom je poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Na stránke ministerstva zdravotníctva je dokument "Stratégia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti do roku 2030". Výborný dokument, vypracovaný príslušnými hlavnými odborníkmi a lekárskymi spoločnosťami. Všetci vidíme, ako sa tento segment zdravotnej starostlivosti rúti do záhuby. Pýtam sa, aká je implementácia tohto, tejto stratégie. Aké je finančné krytie? Skúste si odpovedať sami.
Teraz rezonuje vo verejnosti a v sektore bod z memoranda o dodržiavaní minimálnych personálnych podmienok v ústavných zdravotníckych zariadeniach a k nemu pripravovaná novela o trestnej zodpovednosti manažérov nemocníc v prípade, ak úmyselne tento stav nedostatku spôsobia. Nie som fanúšik tejto úpravy, z kontextu môjho príspevku vyplýva prečo. Kým nie sú štátom vytvorené podmienky na vzdelávanie v dostatočnom počte hlavne u stredného personálu hradené všetky ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľov, nie je možné od nich niečo také vyžadovať a ešte ich za to trestnoprávne stíhať. K tomu pristupuje ešte fakt, že v zákone o OSN je príloha, kde jednotlivé lekárske spoločnosti nastavili materiálno-technické a personálne normatívy tak, že ich uskutočnenie je už úplne mimo reality. Podľa dikcie tohto zákona môžu byť tieto normatívy nadriadené vyhláške o personálnych a materiálno-technických normatívov, ktoré sú platné dnes. Keďže som bol účastníkom jednej, jednaní OSN ako člen príslušnej pracovnej skupiny za dve odborné spoločnosti, viem z vlastnej skúsenosti, že tieto požiadavky vznikli na základe nesprávne, nesprávne zadaného, zadaných úloh od pracovníkov ministerstva zdravotníctva. Je to jeden bod, ktorý súvisí s novelizáciou, o ktorej som spomínal. Podľa terajšej analýzy pracovníkov ÚHP v Slovenskej republiky nie je nedostatok lekárov. Samozrejme, problémom je ich odborné zaradenie a geografické miesto určenia.
To, čo je náš obrovský problém, sú zdravotné sestry. Nie sú na trhu práce. To, čo je náš obrovský problém, je v tom, že začiatkom roku 2000 sme úplne rozbili vzdelávanie sestier. Mám podozrenie, že skôr pre zištné ako reálne dôvody. Tým reálnym dôvodom bola zle interpretovaná podmienka Európskej únie pre vzdelávanie sestier. Musíme vynaložiť všetko úsilie na poli ministerstva školstva a zdravotníctva a ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, aby sme vedeli zvládnuť túto ťažkú úlohu.
Vážené dámy a páni, o zdravotníctve, jeho stave a problémoch, v ktorých sa zmieta, sa dá hovoriť naozaj veľmi dlho. Faktom je aj to, že riešenie týchto problémov bude veľkou témou nasledujúcich volieb. Covid-19, štrajk lekárov a mnohé ďalšie faktory v plnej nahote odhalili problémy, s ktorými sa potýkame a budeme potýkať. Vysoká nadúmrtnosť počas covidu-19, vzopätie lekárov a konanie lekárskeho odborového združenia sú jedným zo znamení doby. Počúvajme a rešpektujme tieto znamenia.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.3.2023 11:56 - 12:00 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážené dámy a páni, troška v komornej atmosfére, ak budeme rozprávať o zdravotníctve, čo ako iste viete, je moja srdcová záležitosť, ale aj mnohí z nás, vítam ešte aj členov výboru, ktorí sú tu. Vláda v úplne poslednom možnom termíne, ako tu už aj povedal predkladateľ, podpísala koncom minulého roka s Lekárskym odborovým združením memorandum o plnení požiadaviek lekárov, ktoré sa týkajú financovania zdravotníctva, organizácie výučby lekárov pred aj postgraduálnej and last but not least, jedným z bodov bol aj bod, ktorý sa týka finančných kompenzácií alebo finančných požiadaviek lekárov a sestier. Predstavme si, aká žalostná a tristná je situácia v sektore, keď sa lekári rozhodli v takom veľkom počte podať výpovede a odísť od svojich pacientov aj napriek enormnému tlaku zo strany celej vlády a prakticky dokončiť svoj jediný možný nátlak na vládu, parlament a verejnosť až do konca. Lekárske odborové združenie oslovilo všetky relevantné politické strany, aby s nimi diskutovali o svojich požiadavkách. Strana SMER - slovenská sociálna demokracia s LOZ-om diskutovala a vzhľadom na žiadny progres v rokovaní LOZ-u a vlády predložila uznesenie o memorande do Národnej rady Slovenskej republiky a vďaka mnohým z vás a z nás bolo toto uznesenie schválené, za čo všetkým ďakujem. Už vtedy som v rozprave vyzval pána ministra zdravotníctva Dr. Lengvarského, aby nevnímal stanovisko LOZ-u ako problém, ktorý musí tlačiť pred sebou, ale ako výzvu, s ktorej pomocou môže on tlačiť na pozitívne zmeny, ktoré zdravotníctvo potrebuje.
Žiaľ, tieto výzvy neboli vypočuté a miesto seriózneho rokovania pokračoval len nátlak na lekárov, miestami až dehonestujúci a veľmi rozporuplný. Ten viedol k tomu, že v časovom strese bolo schválené memorandum, ktoré, hovorím to so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou, nie je úplne ideálne. Zdravotníctvo je v extrémne ťažkej a vážnej kríze. Príčin, prečo je tomu tak, je viacero. Z môjho pohľadu je to hlavne ekonomicko-finančná nevyváženosť celého systému. Hneď od začiatku fungovania zdravotníctva. Na rozdiel od nás v Českej republike sa chovali podstatne rozumnejšie. Snažili sa, aby systém bol dlhodobo finančne vyvážený a v terajších časoch žnú plody svojho rozhodnutia a české zdravotníctvo patrí medzi najlepšie v Európe.
Na Slovensku sme od vzniku, od vzniku samostatnej republiky z objektívnych, ale aj subjektívnych príčin odsúvali problém typu zdravotníctva bokom a netlačili a nepodporovali sme zmeny, ktoré naše zdravotníctvo potrebovalo. Dlho sme žili len zo svojich rezerv a v poslednej dobe už dokonca žijeme zo svojej vlastnej podstaty. Ak sa takto ďalej pôjde, nezostane kameň na kameni. To sa musí zastaviť a zmeniť. Ale späť k myšlienke. Do tej zmätočnej doby prišla obrovská zmena, ktorá mala byť zmenou k lepšiemu a tu treba priznať, že bola, a to vravím bez irónie, veľmi dobre pripravená a prišla v dobe, keď sme sa všetci motali v kruhu a nemali sme žiadne nápady a riešenia, ako pohnúť problém dopredu. Tou zmenou bola tzv. Zajacova reforma. Iste prinášala so sebou veľa dobrého a bola na svoju dobu naozaj dosť revolučná... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2023 10:16 - 10:17 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja možno iba troška na odľahčenie a zamyslenie sa nad tým, že existoval taký britský anglický ekonóm, volal sa Malthus. Kto z nás všetkých varoval pred tým, že geometricky rastie obyvateľstvo, ale výroba potravín rastie iba aritmeticky a že všetci tu zhynieme, ak nebudeme ovplyvňovať rast počtu obyvateľov a na to prišla veľká hospodárska revolúcia a úplne sa zmenilo všetko, o čom sme si vedeli predstaviť, ako bude vyzerať. Sme na prahu obrovskej revolúcie z hľadiska umelej inteligencie, robotizácie a digitalizácie spoločnosti. Ja si myslím, že nikto z nás si nevie vôbec predstaviť, ako sa bude vytvárať dôchodkový systém a počítať malthusiánsky, že koľko ľudí musí robiť na jedného dôchodcu, to pokladám za takú vec, ako som počul jednu takú krásnu průpovídku, že, že jeden politik je ako analógový človek v čase 5G sieti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2023 10:28 - 10:29 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
No už to nebudem veľmi zdržiavať. Áno, ja, samozrejme, súhlasím s tým všetkým, čo ste povedali. Viete, ja som to fokusoval na to, aby sme nevytvárali, aby respektíve, aby v budúcnosti sme zamedzili vytváraniu z tých konfliktných miest. Tie sú jediné problematické. Verte tomu, že medicína sa zmenila. Z toho šamanstva, kedy ani my sme nechceli ukázať, čo všetko vieme, aby to sme mali zahalené, lebo keď potom sa na to pozriete laici, tak zistíte, že to až tak veľa nevie, neni veľa, čo vieme. Takže to sa otvára, tá medicína sa otvára svetu, to je jasné. Vôbec doba hospitalizácie sa skracuje, všetko sa mení absolútne, čo najmenej ľudí, aby bolo čo najkratšie v nemocnici. To je jasné. Toto do toho zapadá. Preto som aj chválil ten zákon naozaj.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2023 10:18 - 10:20 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa, ja chválim ten návrh zákona. Samozrejme, prítomnosť rodiča alebo nejakej zodpovednej osoby pri dieťati je conditio sine qua non. To je naozaj nevyhnutné. Tomu všetci dobre rozumieme. Ale aj vy, lebo sa naozaj tomu veľmi veľa venujete, rozumiete, že tu nie je problém neochoty alebo aspoň dúfam, že vo veľkej väčšine prípadov ste sa s tým nestretli, aby lekárski alebo zdravotnícki pracovníci nerešpektovali prítomnosť rodičov, budem to tak skracovať, pri dieťati.
Ten problém, ktorý tu máme a ktorý ani týmto zákonom to nevyriešime, je to prostredie, v ktorom my všetci pracujeme. Proste my nemáme na to ten priestor, aby tam tí rodičia mohli slušne bez nejakých obmedzení existovať pri tých deťoch. A ja viem, že týmto zákonom sa to nedá riešiť, ale mali by sme sa sústrediť na to, aby sme budovali tie nemocnice také a tie zdravotné zariadenia, aby tam tí rodičia pri tých dieťatkách mohli byť. Lebo to vytvára tie napäté situácie. Tam je to, tam je to úzke hrdlo tej fľaše. Že nervózni sú potom všetci. Aj zdravotnícki pracovníci, aj rodičia, ktorí potom si vynucujú, keďže je to v zákone, prítomnosť pri dieťati. A niet tam toho priestoru, ani ničoho, čo by sme im mohli ponúknuť.
A ja tam cítim ten najväčší problém, ktorý je. Takže možnože v budúcnosti budeme mať tú príležitosť, aby sme sa hlavne na toto sústredili. To, čo v Čechách funguje, je hlavne kvôli tomuto. A, samozrejme, potom sú to rôzne komunikačné schopnosti a komunikačné školenia aj pre zdravotníckych pracovníkov, v tom ja nevidím žiadny problém.
Takže ja vám držím palce, aby to vyšlo, naozaj. Ale pokračujte v tom boji aj za tie lepšie podmienky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.1.2023 11:45 - 11:45 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Pán predseda, len upresnenie, zajtra je schôdza o desiatej?

Kollár, Boris, predseda NR SR
Áno, o 10.00 hod.

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
A vtedy sa aj hlasuje? Alebo o jedenástej?

Kollár, Boris, predseda NR SR
Nie, nie. Len...

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
Len sa otvorí schôdza.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Len sa otvorí schôdza, áno.

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. A máme nejaký predpoklad, kedy sa hlasuje, alebo niečo také?

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ja si myslím, že to bude v piatok alebo v utorok.

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
Ďakujem.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Tak to vidím, lebo keď sa prihlásia, koľko ľudí sa prihlási...

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
Jasné, rozumiem.

Kollár, Boris, predseda NR SR
... koľko poslancov sa prihlási, ale predpokladám, že...

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
Budeme rokovať vlastne o termíne skrátenia, o uznesení, áno. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis