Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 16:50 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 16:50 - 16:52 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Richard, ďakujem za tvoju pokojnú a vecnú argumentáciu. Poznajúc zmýšľanie pani ombudsmanky, nečudujem sa, že vo svojej správe sa zastáva práva na súkromie žien, ktoré sú tehotné, ale rovnako by na druhej strane sa mala zastať aj toho práva na životy nenarodených detí.
Vieme, že to slobodné rozhodnutie obyčajne pred tým počatím existuje. Je len mizivé percento počatí, ktoré vzniknú zo znásilnenia. Čiže ak by verejná ombudsmanka, verejná ochrankyňa ľudských práv sa postavila aj na stranu tých bezbranných, tak možno by v tej spoločnosti zavládla iná atmosféra a aj tie ženy, aj tí muži by viacej rozmýšľali nad tým, či v tom danom momente môžu, alebo nemôžu počať ľudský život.
Čiže ja by som bola veľmi rada, keby tá správa bola vyváženejšia a keby ste sa v budúcnosti, ak ešte budete podávať správu o rok, postavila aj na stranu tých nenarodených detí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 10:11 - 10:12 hod.

Anna Záborská
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem poďakovať mojim kolegom za podporu. A počas celého svojho angažovania v politike, na čo som kládla dôraz, bola spolupráca, ale spolupráca pri rešpektovaní názoru toho druhého. A ja verím, že toto bude systém práce aj v tom volebnom období, ktoré momentálne začína.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 10:00 - 10:09 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda parlamentu, ctená snemovňa, vážení páni ministri, pani ministerka, pán minister, rokujeme v čase krízy. A nie hocijakej, bezprecedentnej krízy v mierových časoch, ktorá celosvetovo prekonáva ekonomickú krízu spred desiatich rokov i tú migračnú spred piatich rokov a ktorá potencuje tú environmentálnu.
Nestojím tu iba sama za seba, som tu aj ako predsedníčka Kresťanskej únie. Som rada, že Kresťanská únia išla do parlamentných volieb s hnutím OĽANO, Novou, Zmenou zdola a desaťtisíce väčšinou kresťanov, ktorí nás volili, tu majú svojich zástupcov. Kríza prišla znenazdania a našla nás nepripravených. A toto konštatujem bez akejkoľvek výčitky. Viacerí moji koaliční kolegovia vo svojich príhovoroch zdôrazňovali, koľko z ich volebných programov sa dostalo do programového vyhlásenia vlády, ale zatiaľ nevieme, aké budú východiská pre naplnenie týchto plánov. A to je najväčšie riziko dokumentu, ktorý prerokovávame.
Vďaka rýchlym a rozhodným opatreniam – či už bývalej, alebo súčasnej vlády – sme zachránili mnoho životov. Naša vlasť však naďalej trpí a okrem riešenia pandémie COVID-19 sa musíme snažiť podľa možnosti napĺňať paralelne aj tento program. Rokujeme o programovom vyhlásení vlády, ktorý z veľkej časti je programom v čase krízy, ale nie programom pre jej riešenie. Napriek tomu je to program národnej záchrany, ale aj jednoty a spolupráce. Spolupráca by mala byť imperatívom nielen pre koalíciu, ale aj pre všetky dobré riešenia pre našich spoluobčanov. Jednotu a spoluprácu potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým za 30 rokov existencie našej republiky.
V programovom vyhlásení ma tešia mnohé body. Nedá sa reagovať na všetkých a viacerí kolegovia už niektoré spomenuli, ktoré oceňujem, a preto mi dovoľte aspoň niektoré.
Dôraz na prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o chorých, starých a odkázaných na našu pomoc. Ak hovoríme o tejto starostlivosti, nie je to len o rovnakom financovaní štátnych a súkromných sociálnych služieb a zlepšení odmeňovania ich pracovníkov, ale aj o spravodlivom ocenení rodinných príslušníkov, ktorí sa o svojich blízkych starajú doma. Títo ľudia nesmú byť odkázaní žiť v chudobe len preto, že nechcú dať svojich rodičov do domovov dôchodcov alebo sociálnych služieb. Úroveň podpory solidarity medzi generáciami je tiež vizitkou úrovne spoločnosti. Rovnako to platí aj o ocenení práce matiek, ktoré sa starajú o domácnosť a svoje deti. Práca v domácnosti nie je našou spoločnosťou považovaná za produktívnu, len možno vtedy, ak to robí opatrovateľka alebo pomocnica v domácnosti. A to radšej nehovorím o zodpovedných mnohodetných rodinách, ktoré sú na Slovensku diskriminovanou menšinou. Napriek demografickej kríze ich v našej politike nezohľadňujeme.
Oceňujem, že vláda našla pochopenie pre to, že rodina a rodinné podnikanie je to, čo nám môže pomôcť čeliť ekonomickému prepadu, ktorý nás očakáva. Ak dáme rodine v spoločnosti miesto, ktoré jej patrí, a prestaneme ju vnímať len ako objekt sociálnej starostlivosti, rodina dá spoločnosti to bohatstvo, ktorým oplýva. Zmienka o ochrane nenarodených a jasné odmietnutie eutanázie ako asistovanej samovraždy, inými slovami uznanie hodnoty života a jeho dôstojnosti, sa v programovom vyhlásení vlády objavilo prvýkrát v moderných dejinách nášho národa.
Oceňujem, že vláda Slovenskej republiky podporí rozvoj následnej zdravotnej starostlivosti aj z pohľadu kúpeľnej liečby vo vzťahu k doliečovaniu pacienta po prepustení z akútneho lôžka. Je to ambiciózny plán, ale bez neho sa nepohneme, lebo je to bytostne dôležité pre urýchlenie návratu občanov do produktívneho života alebo zabezpečenia ich sebestačnosti. Z národohospodárskeho hľadiska podpora slovenského kúpeľníctva znamená podporu udržateľnosti a rastu pracovných síl Slovenska. Rozvinuté kúpeľníctvo je významnou zložkou a zabezpečujúcou prevenciou najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb.
Nedá mi nespomenúť ambíciu vlády zaviesť demografické a geografické kritériá pri sieti lekární. Nebude to jednoduché, ale tento cieľ oceňujem. Ekonomický úspech a inovatívnosť si vyžadujú nielen znalosť technických a prírodovedných disciplín, ale najmä kreativitu a dôveru vo vlastné schopnosti. Ako laik si myslím, že úlohou dobrého školstva a dobrých učiteľov je dať žiakom solídny prírodovedný a humanitný základ, no zároveň posilniť ich sebadôveru. Tu niekde vidím priesečník, v ktorom sa kresťanské hodnoty Západu, predovšetkým absolútna hodnota ľudského života a dôstojnosti každého človeka, solidarita s druhými, zodpovednosť a sloboda, stretávajú so schopnosťou kriticky myslieť, ktorá je výsledkom nielen odborného, ale aj ľudského vedenia zo strany pedagóga. Tento priesečník je zároveň miestom, kde vidí Kresťanská únia, ako sa škola a rodina navzájom dopĺňajú. A ak jedna z týchto inštitúcií zlyháva, musí pomôcť tá druhá.
Viem, že slovenskí učitelia to vôbec nemajú ľahké. Viem, že si zaslúžia lepšie ohodnotenie, že potrebujú viac slobody vo vyučovaní a viac času na to, aby sa mohli naplno venovať každému svojmu žiakovi tak intenzívne, ako to potrebuje. Napriek tomu, že uznávame, že rodičia majú rozhodujúce postavenie pri výchove a vzdelávaní svojich detí, ako politici Kresťanskej únie sa budeme snažiť, aby sa postavenie učiteľov zlepšilo. Pretože aj od nás záleží, kam sa bude západná spoločnosť uberať o 20 rokov a na akých hodnotách bude stáť.
Navrhované programové vyhlásenie vlády je rôznorodé, ako je rôznorodá táto vládna koalícia. Verím však, že to bude vláda spolupráce, a je to veľmi dôležité a dosiahneme to len vtedy, keď tieto rôzne prúdy, ktoré sú v koalícii zastúpené, pôjdu jedným smerom. Áno, mám predstavu o Slovensku, o Slovensku postavenom na univerzálnych hodnotách. Pandémia ju možno odsúva na neskôr, ale mohla by sa stať súčasťou jej naplnenia. Ja i Kresťanská únia podporujeme predložené programové vyhlásenie vlády, podporujeme navrhované riešenie súčasných výziev a v hlasovaní programové vyhlásenie vlády podporíme.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 12:55 - 12:57 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán poslanec, spomenuli ste moje meno, tak v krátkosti zareagujem.
Tiež som si dlhší čas myslela, že kresťanské hodnoty by mali byť napísané vo všetkých dokumentoch, ale aj ten čas, ktorý som v politike, ma poučil o tom, že tu boli viaceré kresťanské strany, ktoré, alebo viaceré politické strany, ktoré mali kresťanský pilier, a pritom robili nekresťanskú politiku, na ktorú doplácame až, až pomaly do dnešných dní.
Tým, že som bola v Európe a videla som, že mnohé dokumenty, na ktorých vznikla Európska únia, síce ich zakladateľmi boli praktizujúci kresťania, či to bol Robert Schumann, de Gasperi alebo Konrad Adenauer, ale v žiadnych týchto zmluvách nenájdete zmienku o kresťanstve, pretože títo ľudia, títo muži, otcovia Európy, považovali kresťanstvo ako súčasť svojho života, ako súčasť svojej politiky. Nemuseli to deklarovať. Odvtedy, ako sa snažíme dostať kresťanstvo a slovo kresťanstvo do dokumentov, vtedy sme ich prestali, prestali žiť. Dôležité je, aby sme to nedeklarovali, ale aby sme to žili a na tých hodnotách, z ktorých vychádza aj Európa, boli, bola postavená aj politika tejto vlády.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis