Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

19.10.2022 o 11:55 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

19.10.2022 11:55 - 11:55 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Mám to trošku dlhšie, ako je čas do prestávky, tak neviem.
Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne a kolegovia, dnes sa vám chcem prihovoriť nielen ako poslankyňa Národnej rady, ale aj ako splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky na ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia.
Ubehol už viac ako rok od môjho vymenovania do funkcie a približne pol roka od zriadenia úradu splnomocnenkyne. Vláda Slovenskej republiky zriadila tento post z dôvodu rastu násilia na základe viery alebo presvedčenia vo svete a, žiaľ, každý deň prichádzajú nové a nové správy o násilí v rôznych krajinách sveta, či je to Nigéria, Mozambik, Nikaragua, Čína, ale aj oveľa bližšie, na Blízkom východe, v Iraku či v Sýrii, alebo dokonca v Bielorusku. Situácia sa nezlepšuje, ba naopak, zhoršuje sa.
Na tomto mieste chcem pripomenúť, že sloboda viery alebo presvedčenia je jedno z najstarších univerzálnych ľudských práv. Právo, z ktorého sa zrodili také slobody, ako je sloboda svedomia, slova, myslenia, zhromažďovania. Právo na slobodu vierovyznania zahŕňa slobodu vybrať si, v čo veriť alebo neveriť, slobodu založiť náboženstvo alebo vieru, stať sa ich stúpencom, zmeniť ich alebo sa ich zriecť bez akýchkoľvek obmedzení, ako aj slobodu, či už individuálne, alebo v rámci spoločenstva, súkromne alebo verejne prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru bohoslužbou, vyučovaním, vykonávaním úkonov a zachovávaním obradov.
Táto sloboda zahŕňa aj právo náboženských, sekulárnych a nekonfesionálnych organizácii. Právo veriť či neveriť, slobody zastávať teistické, neteistické, agnostické či ateistické presvedčenie a právo odpadlíctva o viery... od viery sú všeobecné práva chránené medzinárodným právom, teda práva, bez ktorých si nevieme predstaviť ani našu republiku, parlamentarizmus či demokraciu. Takto to zvýraznila aj Charta základných ľudských práv Organizácie Spojených národov a Európsky dohovor o ľudských právach.
Dnes je, žiaľ, toto právo spochybňované. Našťastie deje sa to aj... nanešťastie deje sa to aj v našom verejnom priestore, kde viera či presvedčenie človeka niekde vedie k spochybňovaniu schopností zastávať verejnú funkciu. Táto cesta, ktorá vedie k podrývaniu samotných základov právneho štátu nášho ústavného poriadku. Len pripomeniem prípad alebo príbeh profesora Buttiglioneho, ktorý sa dostal pred... pre svoju vieru pod taký tlak, že nakoniec sa rozhodol rezignovať ako kandidát na člena Európskej komisie.
Myslím, ctené dámy a páni, že toto nie je cesta. Základné ľudské sa buď rešpektujú všetky, alebo nerešpektujú. Nič viac a nič menej. Národná rada Slovenskej republiky už v minulom období schválila osobitné uznesenie o prenasledovaní pre vieru alebo presvedčenie. Súčasťou uznesenia bola aj požiadavka na vytvorenie úradu osobitného vládneho splnomocnenca pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia. Som rada, že vláda túto žiadosť vypočula.
Zo skúseností z Európskeho parlamentu, kde sme prijali množstvo podobných rezolúcii smerujúcich k Európskej komisii, musím konštatovať, že postup vlády je skôr výnimkou ako pravidlom, aj preto ma to osobitne teší.
Ako som spomínala na začiatku, vo svete máme stovky miliónov prenasledovaných pre vieru. Diskriminácia z prenasledovania z dôvodu náboženstva a viery, tejto diskriminácie sa dopúšťajú rôzni aktéri, štátni i neštátni, jednotlivci alebo kombinácie. Ako uvádza, mnohé správy, sú to napríklad vraždy, mučenie, fyzické útoky, hromadné väznenie, svojvoľné zatýkanie, nedobrovoľné zmiznutia, mimosúdne popravy, donucovanie, nútená konverzia, únosy, nútená manželstvá, fyzické a psychické zneužívanie.
A nielen to, dnes čelíme opäť veľkému nárastu nelegálnej migrácie. Jedným z hlavných dôvodov je tu neznášanlivosť pre vieru. Či to nebola náboženská nenávisť tzv. Islamského štátu, ktorá donútila k úteku z Iraku či Sýrie státisíce jezídov, kresťanov, šiítov alebo neveriacich pred siedmimi rokmi? Cirkvi a náboženské organizácie aj iné koncesné inštitúcie zohrávajú významnú úlohu v sociálnej štruktúre rozvojových krajín. Možno ste zachytili informáciu, že takmer presne pred mesiacom bola v Mozambiku zavraždená vyše 80-ročná talianska rehoľníčka, ktorá sa 60 rokov starala o podvyživené deti. Zničený bol vtedy aj misijný dom a... misijný dom, kostol, škola a zdravotné stredisko.
Chcem sa zmieniť o téme, ktorá mi obzvlášť leží na srdci, o násilí na ženách a dievčatách. Mladé ženy a dievčatá patria k menšinám, ktoré ak vyznávajú určitú vieru alebo patria k náboženským menšinám, sú čoraz častejšie konkrétnym terčom a cieľom poškodiť ich spoločenstvo ako celok. Sú vystavené násilným útokom, únosom, znásilneniu, sexuálnemu násiliu, sexuálnemu otroctvu alebo domácemu väzeniu. Prípady, keď mladá žena alebo dievča je unesené, prinútené k sobášu, znásilnené a násilne odvrátené na inú vieru, sa množia. Žiaľ, krajiny ako Pakistan nerobia dosť pre zabránenie takéhoto prenasledovania.
Svetové médiá prinášajú neustále informácie o prenasledovaní pre vierovyznania alebo presvedčenie. Je veľká škoda, že u nás je väčšinou ticho. Zhoršujú sa, zhoršujúcu tendenciu v ochrane slobody vierovyznania alebo presvedčenia potvrdzujú správy medzinárodných organizácií, ako je správa osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženstva alebo presvedčenia, vládnych inštitúcií, ako je ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických, osobitného vyslanca vlády Spolkovej republiky Nemecko pre náboženskú slobodu a aj správy medzinárodných mimovládnych organizácií, ako sú ACN, Open Doors a mnohé iné. Podľa týchto správ je situácia v dodržiavaní práv vyplývajúcich zo slobody vierovyznania alebo presvedčenia alarmujúca a zhoršuje sa.
Som rada, že vláda Slovenskej republiky si uvedomila túto situáciu aj zriadením úradu splnomocnenca sa vlastne vyjadrila k tejto téme. Sme platným členom Medzinárodnej aliancie pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia. Chceme posilniť spoluprácu v strednej Európe a koordinovať naše kroky aj so susedmi, a preto sme minulý týždeň zorganizovali medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutočnila v rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo V4. Prišli aj ďalšie krajiny ako Maďa... a okrem Maďarska, Poľska, Česka aj Rakúsko, Slovinsko, Rumunsko a Veľká Británia.
Aj doma na Slovensku musíme viac hovoriť o rešpektovaní základných ľudských práv, o rovnakej dôstojnosti každého človeka. Musí nám byť jasné, že šikanovanie, neznášanlivosť a násilie pre čokoľvek včetne viery a presvedčenia je neakceptovateľné. Musíme zaujať stanovisko aj preto, aby sa nestávalo to, čo sa stalo minulý týždeň.
Máme skúsenosti s prenasledovaním pre vieru. Slovensko prežilo II. svetovú vojnu a prežilo komunizmus. Počet obetí je veľký, mnohé ešte žijú a sú svedkami týchto čias, preto vás chcem, milí kolegyne a kolegovia, požiadať o podporu tohto uznesenia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

19.10.2022 11:40 - 11:40 hod.

Anna Záborská
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, kolegyne a kolegovia, vzhľadom k tomu, že nemôžeme zostať ľahostajní k nedodržiavaniu práva na slobodu vierovyznania a presvedčenia, skupina poslancov navrhla uznesenie, aby Národná rada prijala text, ktorý sa týka ochrany slobody vierovyznania a presvedčenia.
Pán predseda, hlásim sa potom do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 14:55 - 15:10 hod.

Anna Záborská
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2022 11:25 - 11:40 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona, tlač č. 1110.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 18:25 - 18:38 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Janka, ďakujem aj za tvoje vystúpenia, pretože ty veľmi dobre vieš, o čom si hovorila. Sedela som v týchto laviciach, keď v roku 2000 alebo 2001 bolo, boli zaradené hospice a paliatívna starostlivosť do zákona o zdravotníckych zariadeniach a zdravotníckej starostlivosť. Vtedy sa hovorilo o tom, ako majú byť hospice a paliatívna starostlivosť zabezpečená a tak ako hovoril pán poslanec Svrček, teraz hovoríme po 22 rokoch o tom istom.
Tento zákon bol takmer prijatý v rámci stratifikácie nemocníc tesne pred koncom volebného obdobia, ale nakoniec bol stiahnutý práve kvôli nemocniciam a teraz sme už, by som povedala, že v cieľovej rovinke a je to zákon, ktorý rieši veľmi delikátnu časť ľudského života, ale je vyvážený. Rieši ju racionálne. Pozerá sa na potreby, pozerá sa na zabezpečenie finančné, pozerá sa na ľudské zdroje, ktoré je potrebné na zabezpečenie paliatívnej starostlivosti, ale zároveň je veľmi citlivý a veľmi ľudský. Tak sa chcem pripojiť ku všetkým mojim kolegom, ktorí vyzývajú Národnú radu Slovenskej republiky, aby tento zákon prijala, pretože to pomôže skupine najzraniteľnejších ľudí na konci života.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2022 18:17 - 18:18 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Ja podporujem tento zákon a podporujem adekvátne financovanie takej inštitúcie ako je Matica slovenská. Mňa veľmi mrzí, že jej existencia, jej ďalší rozvoj, jej ďalšia podpora je spochybňovaná aj na oficiálnych miestach. A mnohí argumentujú, že načo nám je Matica slovenská, stačí nám Historický ústav Slovenskej akadémie vied, ktorý obsiahne aj portfólio Matice slovenskej.
V roku 1635 vo Francúzsku vznikla La Academia Francesa, jej náplň je približne podobná ako náplň Matice slovenskej. Za tie stáročia nikto nespochybnil vo Francúzsku, že už netreba rozvíjať francúzsky jazyk, že už dosiahli to, čo, to, čo chceli, že už je moderná doba, že už nebudú podporovať La Academia Francesa zo štátneho rozpočtu.
Ja dúfam, že aj my na Slovensku toto, toto národné povedomie dáme na také miesto, aké mu patrí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2022 14:17 - 14:19 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Ja si myslím, že k tomuto vystúpeniu kolegyne Lucii Drábikovej nie je veľa čo dodať. Jednak z toho zákona vychádzala a v skratke popísala všetky kritériá, ktoré by mala spĺňať dlhodobá starostlivosť, paliatívna a hospicová starostlivosť, ale ukázala aj tú súčasnú tvár každodenného života, kde sú obrovské nedostatky. Naplniť to, čo si zaumienil tento zákon, nebude jednoduché, pretože ten nedostatok špecializovaných zdravotníckych zariadení paliatívnej alebo hospicovej starostlivosti je veľmi málo. Nie sú dofinancované. A čo je dôležité, keď si pozreme kritériá, ktoré sú nastavené, kto by mal na týchto oddeleniach paliatívnej starostlivosti pracovať, tak existujúci stav je taký, že by sme potrebovali násobne, niekoľkonásobne viacej odborníkov, aby mohli poskytovať odbornú pomoc.
Ja len dúfam, že keďže na tento zákon alebo na realizáciu tohto zákona boli vynaložené, alebo majú byť vynaložené aj finančné prostriedky z plánu rozvoja, že tá druhá časť toho plánu rozvoja je plán udržateľnosti, že keď sa spotrebujú finančné prostriedky, ktoré sú určené na začiatok spustenia tohoto plánu alebo tejto starostlivosti, že sa na ministerstve, či už zdravotníctva, alebo financií, nájdu aj ďalšie finančné prostriedky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 18:50 - 18:52 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem aj kolegovi Szőllősovi za jeho vystúpenie. Jeho vystúpenie bolo odborné, fundované a vidno, že sa v celej tej problematike vyzná.
Tri krátke poznámky. Tento návrh zákona je v rozpore s čl. 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a rovnako s čl. 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Takáto novela zákona, ako predkladá kolega Valášek, si neviem predstaviť, že by bola prijatá bez niekoľkoročnej diskusie, tak ako to bol zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností. A pokiaľ sa týka tých kompetencií, zasahovanie do kompetencií chodu cirkví a náboženských spoločností spomenul už kolega Szőllős, ja chcem povedať len jedno. Mne v tomto zákone už len chýba jeden, jeden bod, aby mi to pripomínalo komunistický návrh zákona. A to je, cirkevní tajomníci, ktorí kontrolovali, čo robia kňazi, kde chodia kňazi, koho krstia, koho birmujú, kto sa v ich kostole sobášil. Inak tomu zákonu nechýba absolútne nič.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 14:19 - 14:21 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia.
K faktickej poznámke pánov kolegov Tarabu a Kotlebu by som povedala len toľko, že keď si prečítate ešte raz alebo vypočujete zo záznamu môj prejav, tak zistíte, že vaše reakcie boli bezpredmetné. Ten môj prejav nebol o tom, čo ste vy hovorili, nehovoriac o tom, že ja osobne bola som zásadne za vojnu v Iraku aj v Kuvajte, považovala som to za nespravodlivú vojnu a proti preletom v Juhoslávii som hlasovala v tomto parlamente. Skutočne, že, ešte raz, znovu vyzývam, nevracajme sa alebo nevyťahujme teraz rozbroje, ktoré sú medzi nami. Dokážeme len spoločne zastaviť to, čo sa deje na východ od našich hraníc, a je to strašné.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2022 14:06 - 14:10 hod.

Anna Záborská Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne a kolegovia, každý národ a štát má právo žiť v mieri. Vojna nie je riešenie. Vojna je zlyhaním diplomacie a zlyhaním politikov.
Včera skoro ráno jednotky Ruskej federácie vstúpili na zvrchované ukrajinské územie. To musí každý z nás odsúdiť. Ukrajina sa, žiaľ, dostala do stredu konfliktu medzi veľmocami. Už dlho nebola vojna k našim hraniciam tak blízko.
No hoci je vojna blízko, je potrebné povedať, že vďaka politike budovania spojenectiev je Slovensko a náš národ v bezpečí. Možnosť, že príde vojna k nám, je podľa môjho najlepšieho presvedčenia mizivá. Za to chcem poďakovať vládam Slovenskej republiky od roku 1998. Opakujem, pevne verím, že Slovensko, naša vlasť, je v bezpečí. Nie je teda čas na hystériu, je čas na pokoj a zomknutosť. A to platí aj o nás politikoch.
Tento parlament ešte pred pár dňami zažíval nezmieriteľný boj, vzájomné urážky, ba aj fyzické útoky. Teraz je čas na jednotu a spoluprácu.
Ďakujem vláde Slovenskej republiky za expresné predloženie potrebnej legislatívy a obraciam sa aj na našu váženú opozíciu, aby sme o tejto legislatíve konštruktívne diskutovali. Žijeme komplikované časy a musíme na ne reagovať spoločne a v súzvuku. Stanovisko Slovenska musí byť pevné. Slovensko je, vždy bolo a bude za dodržiavanie dohôd. Chránia menších a slabších. Medzinárodné dohody určujú aj hranice štátov a štáty sa dávno dohodli, že ich nie je možné meniť vojnovou cestou. Táto zásada bola porušená a to je neprijateľné. Je čas sadnúť si za rokovací stôl, nie rinčať zbraňami a zabíjať nevinných ľudí.
Verím, že prvé pozitívne signály od ukrajinských aj ruských predstaviteľov budú zavŕšené zdarnými rokovaniami. Iba diplomacia a rozhovory môžu zastaviť ničenie a zabíjanie.
Úlohou, povinnosťou, ale aj potrebou Slovenska vzhľadom na jeho polohu je pomôcť bojujúcim stranám k mieru, k možnosti začať rokovania. Obraciam sa preto aj na nášho premiéra, ministra zahraničných vecí a obrany, aby urobili všetko pre mier. Nie silné slová o vojne, ale ešte silnejšie slová o ceste k mieru teraz potrebujeme. Vieme, že urobia pre záujmy Slovenska všetko, čo bude v ich silách.
Utrpenie a strach je na Ukrajine realitou a my musíme rozmýšľať, ako pomôcť obyčajným ľuďom. Väčšina ostane vo svojej vlasti, vo svojich domovoch. Niektorí prídu k nám, potrebujeme otvoriť nielen naše domovy, ale aj naše srdcia, aby sme im pomohli dôstojne žiť a čo najrýchlejšie sa vrátiť domov. Nech nám všetkým v tom zúčastneným pomáha všemohúci Boh.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis