Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.4.2020 o 10:23 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 10:23 - 10:25 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, pán kolega Šutaj Eštok, boli ste súčasťou vládnej koalície, boli ste predsedom Úradu vlády, kritizujete dokument, ktorý je víziou. Možno by ste mali zhodnotiť, či sa aj vám podarilo naplniť váš vládny program. My v samospráve sme čakali audit kompetencií, ktorý je nevyhnutná inventúra, audit verejnej správy je kľúčový, aby sme poznali pravdu, realitu, fakty. Napokon v minulom volebnom období na pasivitu vlády v tejto oblasti v pléne Národnej rady poukázal aj predseda NKÚ pán Karol Mitrík. Vláda sa však k činu dlho nemala. Bolo uznesenie vlády č. 52 z 19. 12. 2010, uznesenie vlády z 8. 12. 2011, uznesenie vlády z 22. 2. 2012 a nič. Vláda prijala uznesenie 14. 5. 2014, kde hovorila, že spraví súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy a nič. Čiže ani vám sa nepodarilo všetko naplniť, čo ste si vo volebnom programe dali. A preto ja vítam ambíciu auditu verejnej správy v programovom vyhlásení a zároveň je to príležitosť porovnať zistenia s tým, čo konštatuje ZMOS. Nič lepšie sa nám nemôže stať, ako keď porovnáme fakty a dáme nabok neraz falošné pocity.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 9:17 - 9:19 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela, som veľmi vďačná kolegovi Jankovi Szőllősovi za otvorenie témy efektívnej verejnej správy.
Poukážem tiež na jeden nepochopiteľný paradox, je to rozdelenie Spiša, kde časť Spiša patrí do Prešovského samosprávneho kraja a mesto Spišská Nová Ves do Košického samosprávneho kraja. Toto je vlastne také nepochopiteľné a pýtajú sa aj tí ľudia, ktorí poznajú celý Spiš, že prečo sa to tak udialo. A z tohto dôvodu je dôležité, aby sme sa vrátili k územnosprávnemu členeniu a Slovensko rozdelili tak, ako historicky je, teda ako nám to história vlastne ukazuje.
Chcela by som poukázať aj na fakt, že ako môže Národná rada veľmi efektívne pomôcť samospráve, ukázalo sa teraz v rámci mimoriadnej situácii, že sme vlastne prijali, že samospráva prostredníctvom videokonferencií môže uskutočniť svoje zastupiteľstvo. Včera sme mali prostredníctvom videokonferencie zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja a tam som videla, že je dôležité, tá spolupráca vlastne Národnej rady a samospráva na vyšších územných celkoch, na menších regiónoch, kde vlastne dokážeme samospráve pomôcť, a to je dôležité.
Čiže prijali sme zákon a neprešli ani tri týždne a zákon je v praxi. Takže chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí za tento zákon zahlasovali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:38 - 9:40 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
... pán predseda... (Reakcia z pléna.) Áno. Ja by som chcela ešte upozorniť aj na nemeckú menšinu. Nemecká menšina žije dnes v historických sídlach na území Slovenska. Má zhruba 4 500 členov a žije vlastne v 32 miestnych skupinách, ktoré sú na ich historickej teritorálnej príslušnosti zjednotené v nasledovných piatich regiónoch, je to Bratislava, Hauerland, Horný Spiš, Dolný Spiš, Bodwatal.
Ja žijem v nemeckej dedine a musím tu kolegov upokojiť, že naše deti, máme nemeckú, teda alebo školu národnostnú, a upokojiť, že vedia krásne po slovensky aj po nemecky a tá nemčina je pre nich v budúcnosti len prínosom. A môžem povedať, že skutočne vychovávame skvelých učiteľov nemčiny, ktorí budú vlastne učiť naše deti na Slovensku.
Takže upokojujem vás, naše deti vedia krásne po slovensky a vedia aj po nemecky. A koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 11:49 - 11:49 hod.

Zita Pleštinská
Ja by som len chcela jednu vetu povedať, že teším sa, že vo výbore je za SMER - SD pán Kmec. Myslím si, že teraz to naše rozhodovanie bude koordinované. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.4.2020 11:38 - 11:47 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení páni ministri, vážení kolegovia, milí priatelia, potešilo ma, keď som si prečítala v úvode, že vláda Slovenskej republiky chce budovať moderné a inovatívne Slovensko ako súčasť nášho spoločenského európskeho domu. Slovensko ako jedna z členských krajín musí meniť Európsku úniu vo svoj obraz. Nesmú nám unikať príležitosti využiť Európsku úniu na posilnenie prosperity či bezpečnosti našej krajiny. Iba ak spolu dokážeme, že vieme zmysluplne ovplyvniť rozhodovanie v Bruseli, sa začne v Únii cítiť reálne doma. Toto je dôležitý krok a ako podpredsedníčka výboru Národnej rady pre európske záležitosti urobím všetko pre to, aby neostalo iba pri slovách. Mám dôveru vo vedení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, pretože ho vedie skúsený diplomat Ivan Korčok, ktorý požíva prirodzený rešpekt aj v Európskej únii. Je veľmi dôležité, aby zahranično-politická orientácia našej krajiny bola jednoznačná a skoordinovaná, nie tak ako v minulom období, keď ministerstvo zahraničných vecí dávalo iné pripomienky, a odbor, ktorý viedol pán kolega Blaha, bolo, alebo konal inak. Preto sa veľmi teším, že náš výbor pre európske záležitosti vedie skúsený diplomat Tomáš Valášek. Počúvame od našich priateľov z ĽSNS, že EÚ nepomáha, no pravda je iná. Odpoveďou v týchto korona pandémiou poznačených časoch je zriadený fond solidarity, ktorý navrhla predsedníčka Európskej komisie. Z Európskej únie dostaneme dve a pol miliardy eur na koronavírus, čo je viac ako Taliani, ktorý má pomôcť zdravotníctvu a ekonomicky najviac postihnutým odvetviam.
Veľmi sa teším, že vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení deklaruje, že bude venovať prioritnú pozornosť problematike vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj malých, stredných i veľkých podnikov s dôrazom prihliadať na záujmy mikro, malých a stredných podnikov a uplatňovať princíp najprv v mysli v malom.
Veľmi sa teším, že vláda Slovenskej republiky počíta vytvoriť priaznivejšie podmienky pre rozvoj rodinného podnikania, podnikania mladých, žien alebo seniorov.
Áno, mikropodniky, malé a stredné podniky tvoria 90 % všetkých podnikov v Európskej únii. Zabezpečujú dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore a prispievajú viac ako polovicou k celkovej pridanej hodnote vytvorenej podnikmi v Európskej únii. Prijali sa viaceré akčné programy na podporu malých a stredných podnikov. Napríklad iniciatíva Small Business Act, horizont 2020 a program COSME. Ich cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov prostredníctvom výskumu a inovácií a zlepšiť prístup k financovaniu.
Odstraňovanie zbytočného papierovania a byrokracie je pre Európsku komisiu dôležitou prioritou v rámci iniciatívy SBA. Lepšie reagovanie verejnej správy na potreby MSP môže vo veľkej miere prispieť ich rastu. Smernica o službách na vnútornom trhu, ktorej som sa veľmi intenzívne venovala počas môjho mandátu poslankyne Európskeho parlamentu v období 2004 - 2009, bola to Smernica 2006/123/ES, bola uverejnená v roku 2006 a všetky členské štáty Európskej únie ju vykonávali, vykonali v roku 2009. Je jedna oblasť, ktorá do tohto presne zapadá a dá sa riešiť jednoducho so zanedbateľnými nákladmi. Naopak, sú to potenciálne príjmy štátneho rozpočtu.
Chcem sa prihovoriť za prijatie zákona, ktorý bude riešiť tzv. domáce bytové podnikanie. Nejde o činnosti myslené ako obživa, ale na doplnenie príjmov dôchodcov, matiek na materských dovolenkách, ale aj o podnikanie na vyskúšanie, ak sa nápad, pôvodne hobby, ujme, tak sa prípadne stane riadnym podnikaním so všetkým, čo k tomu patrí.
Vo Veľkej Británii, ale aj v USA a iných anglofónnych krajinách takto začína svoje aktivity asi 60 % podnikateľov, vrátane teraz veľmi zvučných mien a verejná správa všetkých úrovní toto podnikanie podporuje napríklad poskytovaním informácií. Vedia, prečo to robia. Podporujú podnikateľského ducha a iniciatívy. Nejde o nič, čo by nebolo aj u nás, je to však na Slovensku stále v tzv. šedej zóne. Sú dva okruhy, nepotravinárska výroba, hračky, bižutéria, ktoré sa dajú riešiť živnosťou. Takže poctivý mikropodnikateľ s príjmom niekoľko sto eur ročne a dielňou v topánkovej škatuli vedie administratívu a má náklady s eKasou. Alebo častejšie si povie, že sa mu tá hra nevyplatí, živnosť zruší a predáva cez rôzne servery.
Horšie je to s výrobou potravinárskou, mydlami, kozmetikou. To sa legálne robiť nemôže. Podľa súčasne platných zákonov totiž treba okrem odborného vzdelania tzv. prevádzku. Jej zriadenie je nákladné, v nami uvažovanom objeme sa nevyplatí. V obci je napríklad pani, ktorá vypeká vo vlastnej kuchyni. Zákon sa obíde tvrdením, že pečie z dobrého srdca, akurát sa pokryjú náklady, a teda nejde o podnikanie. Činnosť s cieľom zisku, kým nedôjde k infekcii salmonelou je na ňu každý krátky. Na druhej strane je takéto podnikanie vec neistá. Nedá sa napríklad uzavrieť zmluva s miestnou kaviarňou o pravidelnej dodávke dvoch pekáčov buchiet denne, aj keby ich tá kaviareň chcela, lebo vie, že pani pečie excelentne. Takže nepochybne sa nájdu záujemcovia o zoficiálnenie tejto činnosti, aj keď by sa s ňou boli, aj keby s ňou boli spojené podmienky, napríklad hygienický dohľad a platenie daní.
Zdôrazňujem, v žiadnom prípade nejde o činnosti, ktorými by sa takýto domáci podnikateľ živil, nejde teda o živnosť. Vzhľadom na sociálny systém bude treba rozsah limitovať tak, aby nevznikla povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, keďže pôjde teda o ročný hrubý príjem na úrovni asi 6-tisíc eur. Doriešiť bude treba rozsah uplatňovania hygienických predpisov. Dá sa to ale urobiť a myslím, že je vhodné takúto možnosť ľuďom dať, najmä teraz, keď tu máme následky pandémie a hrozbou nezamestnanosti.
Verím, že vláda Slovenskej republiky bude svojimi opatreniami znižovať regionálne rozdiely nie tak ako predchádzajúca vláda, ktorá prideľovala financie len svojim nominantom. Starostovia a primátori, ktorí neboli členmi strán vládnej koalície, nedostali od bývalej vlády ani euro. Čiže my sme boli v karanténe dvanásť rokov.
Budem hlasovať za programové vyhlásenie, lebo je to ambiciózny program, na ktorom participovali prvýkrát v histórii Slovenska aj občania Slovenskej republiky. Všetkých jedenásť otázok, ktoré si Slováci odhlasovali online, sa zakomponovali do programového vyhlásenia vlády. Prajem vláde Slovenskej republiky, aby sa jej podarilo naplniť toto programové vyhlásenie. Svoje vystúpenie končím slovami našej prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej: "Klimatická kríza a koronakríza nás učia niečo podobné. Aby sme prežili v zdraví, musíme nahradiť egoizmus spolupatričnosťou a záujmom o svet okolo nás.".
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.4.2020 19:39 - 19:42 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Zároveň, ak dovolíte, aby sme možnože šetrili čas, predtým ešte, ako vystúpite, chcem pripomenúť, že sa blížime k závere, k záverečnému bodu, to znamená hlasovanie, takže čím skôr sa poslanci vo väčšine dostavia do rokovacej sály, o to kratšiu prestávku budem nútený vyhlásiť. Takže už poprosím (zaznievanie gongu), aby ste sa postupne zhromažďovali v sále a mohli sme čím skôr pristúpiť k záverečnému hlasovaniu.
Nech sa páči, pani spravodajkyňa, máte slovo.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. Keby som bola v tejto sále sama, tak určite by som možno ten návrh urobila inak, ale keď je tu 150 poslancov, tak myslím si, že ten kompromisný návrh je vlastne výsledkom všetkých obáv aj všetkých pozmeňovacích návrhov, aj v rozprave ktoré vlastne tu odzneli.
Takže ja verím, že je tu vlastne taká snaha, a ukázať, že táto Národná rada stojí za samosprávou, že chce pomôcť mestám a obciam, a verím, že keď budeme robiť vlastne zmeny v zákone o obecnom zriadení a ďalších zákonov, ktoré sa týkajú samosprávy, tak nájdeme ešte oveľa lepšie riešenia.
Chcem sa poďakovať pánovi ministrovi za jeho ústretovosť aj to, že sedí tu s nami a ešte aj dneska takto v týchto hodinách večerných. Ja verím, že snaha vlastne ministerstva je byť tu s nami vlastne a sme všetci na jednej lodi.
Ďakujem aj všetkým pracovníkom na ministerstve vnútra, všetkým kolegom, ktoré, ktorí vlastne tento pozmeňujúci návrh pomáhali vlastne urobiť, aby to bolo tak, ako to vlastne vzniklo na základe kompromisných návrhov. (Ruch v sále.)
Možno k pánovi Petrákovi, no keby sme vylúčili tú trojmesačnú lehotu, tak možno by aj celý per rollam bol zbytočný, lebo keď by obce nemuseli rokovať, tak by vlastne nepotrebovali ani ďalšiu alternatívu, takže (neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu) rokovali sme, debatovali sme, hľadali sme riešenia, toto bol vlastne výsledok takého kompromisného návrhu.
A možno k pánovi Kuffovi, no ono je ťažko povedať, či opatrenia, ktoré sme prijímali v rámci COVID-19, sú dobré alebo zlé, ale myslím si, že našou prioritou je ochrana ľudského života, ktorá je jedinečná, a verím, že raz v budúcnosti tieto naše opatrenia ocenia občania Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.4.2020 18:34 - 18:52 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som vám predstavila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38). (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
V súvislosti s naším poslaneckým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom žiadam vyňať body 2, 3, 4, 5 a 7 zo spoločnej správy na samotné hlasovanie.
Vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, dovoľte mi, aby som vás oboznámila s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý vám bol predložený. Keďže je dosť dlhý tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, nebudem čítať odôvodnenie, ale prečítam len jednotlivé body v pozmeňujúcom návrhu.
Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky súvislosti s ochorením COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I v § 30f ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 12 ods. 1 v prvej vete,“.
2. V čl. I v § 30f ods. 2 znie:
„(2) Rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej vety obec vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a do päť dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety obec komukoľvek bezodkladne sprístupní po skončení rokovania.“
3. V čl. I v § 30f ods. 3 prvá veta znie:
„(3) Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva podľa ods. 2 alebo podľa § 12, môže obecné zastupiteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty.“
4. V čl. I v § 30f sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Obecné zastupiteľstvo nemôže hlasovaním podľa odseku 3 prijať uznesenie vo veciach:
a) koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesných zmlúv na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného predpisu 21),
b) priameho predaja podľa osobitného predpisu 22),
c) prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa osobitného predpisu 23),
d) obchodnej verejnej súťaže 24) (ruch v sále a zaznievanie gongu),
e) dobrovoľnej dražby 25),
f) prijatia investičného úveru,
g) prevodu hnuteľnej veci nad hodnotu určenú osobitným predpisom,
h) prenájmu majetku obce na dobu určitú alebo na dobu určitú na čas dlhší ako tri mesiace s výnimkou prenájmu nájomného bytu,
i) kúpy majetku do vlastníctva obce, ak je ku kúpe potrebný súhlas obecného zastupiteľstva s výnimkou obstarania majetku vyplývajúceho z implementácie projektu financovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov 26).“
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 až 25 znejú:
„21) § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
22) § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
23) § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
24) § 281 až 288 Obchodného zákonníka
25) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
26) Napríklad zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
5. V čl. I v § 30f doterajší odsek 4 znie:
„(4) Návrh uznesenia so všetkými súvisiacimi dokumentmi obec zverejní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a doručí poslancom najmenej päť pracovných dní pred uskutočnením hlasovania podľa odseku 3. Obec rovnakým spôsobom zverejní dôvody podľa odseku 3 prvej vety a uvedie, či ide o postup podľa odseku 3 druhej vety písm. a) alebo b). Spolu s návrhom uznesenia obec informuje poslancov o spôsobe a o forme podávania a schvaľovania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a o spôsobe hlasovania o návrhu uznesenia a tieto informácie zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy obec zverejní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a doručí ich poslancom najmenej dva pracovné dni pred uskutočnením hlasovania podľa odseku 3. V lehote podľa predchádzajúcej vety obec na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, zverejní a doručí poslancom aj všetky pripomienky verejnosti k návrhu uznesenia, ktoré jej boli doručené. O návrhoch uznesení a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré neboli zverejnené a doručené poslancom v lehotách, a spôsobom podľa tohto odseku, nie je možné hlasovať. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, ak tento alebo iný zákon neustanovuje pre schválenie uznesenia vyššie kvórum. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Na prijatie pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu je potrebná taká väčšina hlasov poslancov, aká sa vyžaduje na prijatie uznesenia alebo nariadenia, ktorého sa týkajú. Prijaté uznesenie spolu s informáciou o menovitom hlasovaní poslancov o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a o návrhu uznesenia zverejní obec na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po uskutočnení hlasovania podľa odseku 3.“
6. V čl. I v § 30f sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený.“
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
7. V čl. VII v § 23b ods. 1 sa za slová „COVID-19“ vkladajú slová „(ďalej len „krízová situácia“)“.
8. V čl. VII v § 23b ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 3 prvej vete,“.
9. V čl. VII v § 23b ods. 2 prvej vete sa slová „mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“ nahrádzajú slovami „krízovej situácie“.
10. V čl. VII v § 23b ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
11. V čl. VII v § 23b ods. 2 tretia veta znie:
„Z rokovania zastupiteľstva podľa prvej vety samosprávny kraj vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na internetovej adrese samosprávneho kraja.“
12. V čl. VII sa § 23b dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený.“
Vážení kolegovia, toto je výsledok kompromisného pozmeňujúceho návrhu, ktorý vznikol aj na základe vašich podnetov, ktoré ste predniesli v rozprave.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.4.2020 17:06 - 17:07 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Možno len taká odpoveď pánovi Dostálovi. Keďže máme 1 133 malých obcí a sú ešte obce, kde aj nie je internet, čiže hneď, akonáhle vlastne tam bola tá požiadavka, tak, áno, tak dá sa aj možnosť. A možnože keď to nebude mimoriadna situácia, tak aj toto sa dá naplniť.
Ja verím, že aj napriek tomu, že možno tu sedia starostovia a primátori, my dokážeme spoločne spraviť efektívnu samosprávu nie na základe teórie, ale na základe praktických skúseností, ktoré, ktorí jednotliví vlastne primátori a starostovia majú. A pokiaľ to zákon umožňuje a nie je v tom stret záujmov, áno, pokiaľ to zákonodarci (zákonodarcovia, pozn. red.) dajú a bude to problém, tak my to budeme rešpektovať.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 16:42 - 16:51 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozumiem obavám aj pána Dostála, aj vás niektorých poslancov, ale my stále zabúdame, že sme v mimoriadnej situácii, keď tu panuje nepriateľ COVID-19, ktorý je, je vlastne tu medzi nami, a bojíme sa všetci.
Z technických dôvodov sa nahrala pôvodná verzia spoločnej správy, akurát zmena bola vyznačená na poslednej strane, opravená verzia je zverejnená na webe a za technickú chybu sa ospravedlňujeme.
Chcela by som vlastne upozorniť a myslím, pani Pivková, pani primátorka Lučenca, presne povedala, § 11, § 12 stále platí. My chceme doplniť do zákona o obecnom zriadení nový paragraf, ktorý platí iba počas mimoriadnej situácie COVID-19. A, samozrejme, keby sme mali viac času, možno by sme vedeli došperkovať každý aj jeden bod vlastne tohto zákona, ktorý v tejto mimoriadne ťažkej situácii chceme prijať, môžem vás ubezpečiť, že včera sme sedeli niektorí členovia nášho klubu s pánom Vetrákom a sme pripravovali taký pozmeňovací návrh, ktorý, myslím si, že predložil aj v ústavnoprávnom výbore, kde bol nakoniec akože prijatý. A preto sme sa aj v gestorskom výbore vlastne týmto pozmeňujúcim návrhom, kde sme vlastne stanovili, že kedy nie je možné hlasovanie per rollam uskutočniť.
Ale skutočne sa ospravedlňujeme, je tu vlastne fakt ten časový priestor taký, vidíme, ako rokujeme, že sme vlastne stále v takom časovom strese a nedokážeme urobiť všetko tak perfektne, ako, ako by sme si to možno priali.
Možno otázka toho bodu dva. Na Slovensku je 1 133 malých obcí do 500 obyvateľov. Ja viem, že technika je úžasná, je perfektná. Viem, že teoretici povedia, že ten zákon o obecnom zriadení je taký, že sa to vlastne dá všetko spraviť, ale zase sme v mimoriadnej situácii a možno ja v obci, kde je 1 000 obyvateľov, dokážem spraviť techniku. Však donedávna sme vlastne nesledovali omše z jednotlivých farností prostredníctvom videokamery, že sa spájame vlastne aj takýmto spôsobom, že aj keď kolegovia hovoria, že nie sme vlastne na omšiach, ale my sme prostredníctvom vlastne týchto prostriedkov ako prítomní. Takže vieme to spraviť.
Ale opäť je tu mimoriadna situácia, kde možno starostovia nedokážu to urobiť. Preto vlastne bola tá snaha v bode 2 hlasovať tak, ako gestorský výbor hlasoval.
My kolegovia, ja viem, že tu možno upodozrievame, ale myslíte si, že starostovia, župani, primátori miest, ktorí sa boja o zdravie svojich občanov, šijú rúšky, roznášajú obedy dôchodcom, znižujú si platy, aby finančne pomáhali zmierniť ťažkú situáciu svojich občanov počas tejto pandémie, mali by ešte na mysli, že by mali úmysel vlastne niečo urobiť, čo je problematické? Ja možno, sú alebo existujú vlastne takí starostovia a primátori, ktorí by to chceli urobiť. Ale ja verím, že takých je len veľmi málo.
A chcela by som vyzdvihnúť a veľmi vyzdvihnúť ústretovosť pána ministra, ktorý vypočul vlastne nielen nás ako zákonodarcov, ale rokoval aj s predstaviteľmi miest, župy, Únie miest, čiže to nebolo len nejaké rozhodnutie od zeleného stola, ale bolo to rozhodnutie na základe požiadavok vlastne starostov a primátorov miest, ktorí chcú, aby tie obce fungovali, aby aj z hľadiska vlastne tých problémov nenastalo, nenastal vlastne nejaký útlm.
Sú napríklad situácie, keď sa realizujú peniaze, štrukturálne fondy. Čiže sú projekty v rámci obcí. A oni nedokážu možno spraviť, lebo potrebujú vlastne si to prerokovať so zastupiteľstvami. A ja som už včera vo svojom vystúpení povedala, že samozrejme, keď na obci sú traja, štyria, piati poslanci, dá sa urobiť vlastne to zastupiteľstvo. Ale keďže máme vlastne požiadavku, že tí ľudia, ktorí sa vracajú zo zahraničia, sú v karanténe, takže môže sa stať aj taká okolnosť, že vlastne poslanci toho zastupiteľstva sú v karanténe a nemôžu prísť. A nemôže si ani starosta zobrať na zodpovednosť, že nejako tú karanténu preruší, lebo tým pádom by tu bol vlastne problém voči tým ostatným obyvateľom, ktorí sú.
Žijem vlastne v obci, kde skoro 300 ľudí pracovalo v zahraničí, 300 mužov a 50 žien a postupne sa tí ľudia vracajú domov. Čiže tu sa nedá vlastne predvídať, že, že vlastne je problém alebo nejaká situácia, ktorá by tu nenastala.
Čiže tu nie je snaha, možno, ja neviem, zjednodušiť ten proces, ale utvoriť vlastne pre samosprávu alternatívnu možnosť, že aj takéto riešenie vlastne existuje. Samospráva sa riadi sama. Už aj v názve vlastne samosprávy je vlastne toto povedané a úlohou nás zákonodarcov je, aby sme vytvorili rámec, aby mohla naplniť samospráva vlastne svoje poslanie.
Teším sa vlastne, že sme mali takúto možnosť, tú debatu a vlastne tie názory, a tak som sa tak potešila, že konečne na pôde Národnej rady je vecná diskusia a cieľom a snahou každého poslanca je pomôcť. Pomôcť svojej obci, pomôcť svojmu mestu, pomôcť kraju, kde žije. Ja verím, že sa nám podarí prijať vlastne aj také riešenie, ktoré vlastne bude dobré pre všetkých občanov, pre starostov aj pre nás zákonodarcov. Nikdy nič nie je dokonalé, ale verím, že aj táto diskusia mi dáva nádej, že sa to podarí.
Keďže boli vlastne také snahy a problémy v rámci rozpravy, tak na základe dohody štyroch poslaneckých klubov navrhujem, aby hlasovanie o tomto bode bolo na nasledujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.4.2020 14:41 - 14:46 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 43 z 1. apríla 2020 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 10 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 5 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 5 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 3 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu k dispozícii. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
a) hlasovať spoločne o bodoch 1, 4, 5, 6, 7, 8 až 15 s odporúčaním gestorského výboru schváliť,
b) hlasovať spoločne o bodoch 2 a 3 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 6 z 2. apríla 2020.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis