Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.10.2018 o 12:49 hod.

Ing.

Ľudovít Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2018 12:49 - 12:49 hod.

Ľudovít Goga
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2018 10:34 - 10:35 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis

52.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1078). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2018 9:24 - 9:25 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že tento, ktorý sa predkladá, je zaujímavý zákon a je dobrý zákon v tom, že ja osobne som sám kedysi prevádzkoval hotel a dnešná doba, ktorá vedie prevádzkovateľov hotelov k tomu, že musia všade pozerať sa na svoje príjmy, a dôležitým aspektom zníženia sadzby DPH bude, či prevádzkovatelia použijú ten profit, ktorý bude vyplývať z tej 10-percentnej DPH, využijú na rekonštrukciu alebo na zlepšenie služieb v tom hoteli. A treba si hlavne uvedomiť, že väčšina tých prevádzkovateľov hotelov uskutočňuje rezervácie cez internetové portály a platia poplatky od 3 do 8 %, popritom keď ešte majú aj úver, takže platia ďalšie úroky banke, takže možno tých 10 % je niekedy aj len poplatok, ktorý oni len musia odviesť za tú rezerváciu. Keby sme sa spýtali hotelierov, tak myslím si, že podľa mňa 60 alebo 80 % hotelierov dostáva tú klientelu práve cez internet a tie poplatky platia. Takže súhlasím s tým zákonom, myslím si, že aj my v hnutí budeme hlasovať za. Takže je to dobrý zákon. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2018 16:09 - 16:09 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja mám za to, že je veľmi dôležité, aby deti zo sociálne znevýhodneného prostredia boli čím skôr začlenené buď do predškolského vzdelávania, alebo do komunitných centier, proste veľmi dôležité, aby ony nezostávali doma, kde vidia, že rodičia nepracujú. To znamená, to dieťa sa zobudí a vidí, že rodičia obidvaja nikam nejdú do práce. Myslí si v budúcnosti, že to je bežný jav, a tak oni potom ani v budúcnosti a dospelosti nebudú prejavovať záujem pracovať a budú chcieť žiť iba zo sociálnych dávok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.2.2018 15:05 - 15:06 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 830). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 12. marca 2018 a gestorský výbor do 13. marca 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2017 18:07 - 18:08 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rovnako mám za to, že predkladaný návrh zákona je len logickým zdôvodnením toho, čo vnímame už dlhšie obdobie. Práve v dnešnej dobe, keď možnosť úhrady nahrádza vo veľkej miere možnosť využitia platobných kariet, že z môjho pohľadu je výhodnejšie zrušiť zbytočný medzičlánok, ktorý predstavujú takzvané gastrolístkové spoločnosti s ich províziami a časovou náročnosťou zabezpečenia gastrolístkov, a prejsť na priamu formu úhrady finančného príspevku na stravovanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2017 11:40 - 11:41 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Pán poslanec Sopko, ja súhlasím s niektorými vecami, ktoré ste povedali pri vašej rozprave, len myslím si, že teraz sa na to pozerá, na to, že či sa jedná o menšiu obec alebo o väčšie mesto, lebo ja mám zato, že občanom, občanov by mali zastupovať volení zástupcovia, ktorými sú poslanci obecných zastupiteľstiev. Tí boli zvolení vo voľbách, vlastne v obecných, takže ľudia im dali právomoc ich zastupovať a podnety občanov, keď majú nejaké problémy, je rovnako možné podať starostom a poslancom mimo obecného zastupiteľstva. Viete si predstaviť, že by občania vo veľkých mestách na zastupiteľstvách dostali napríklad, ja neviem, 30 ľudí by dostalo 30 minút, tak by vlastne to zastupiteľstvo trvalo možno 15 hodín. Ako ja si myslím, že je možno aj iný čas na to, aby sa tie problémy riešili mimo obecných zastupiteľstiev. Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.5.2017 17:13 - 17:15 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.5.2017 15:05 - 15:07 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 521. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 32 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2017 14:50 - 14:50 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Súhlasím s tým, že ľuďom so zdravotným postihnutím je treba pomôcť v navrhovanom zákone. Mám však v tomto niekoľko pripomienok. Problém sa javí, problematickým sa javí podľa mňa, že napríklad celoplošnosť realizácie zákona. Ja si dokážem predstaviť, že by sa byty pre zdravotne postihnutých ľudí v bytových domoch mohli realizovať hlavne vo väčších mestách. To znamená, v mestách, kde je komplexná infraštruktúra pre, kde sú napríklad nemocnice, rehabilitačné zariadenia a všetko, čo je potrebné pre zjednodušenie života ľudí so zdravotným postihnutím.
Ako optimálne riešenie sa mi takisto javí možnosť úpravy hotového bytu v rámci bytovky, prípadne úpravy bytu pred výstavbou zo strany zhotoviteľa na základe požiadaviek kupujúceho. Týmto by nebol developer zaťažený realizáciou napríklad 2 % bytov, minimálne však jedného bytu v rámci bytovky, kde nie je vopred isté, či by sa byt v tomto prevedení na realitnom trhu predal. Ďakujem.
Skryt prepis