Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30. 11. 2017 o 18:07 hod.

Ing.

Ľudovít Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 11. 2017 18:07 - 18:08 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rovnako mám za to, že predkladaný návrh zákona je len logickým zdôvodnením toho, čo vnímame už dlhšie obdobie. Práve v dnešnej dobe, keď možnosť úhrady nahrádza vo veľkej miere možnosť využitia platobných kariet, že z môjho pohľadu je výhodnejšie zrušiť zbytočný medzičlánok, ktorý predstavujú takzvané gastrolístkové spoločnosti s ich províziami a časovou náročnosťou zabezpečenia gastrolístkov, a prejsť na priamu formu úhrady finančného príspevku na stravovanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 11:40 - 11:41 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Pán poslanec Sopko, ja súhlasím s niektorými vecami, ktoré ste povedali pri vašej rozprave, len myslím si, že teraz sa na to pozerá, na to, že či sa jedná o menšiu obec alebo o väčšie mesto, lebo ja mám zato, že občanom, občanov by mali zastupovať volení zástupcovia, ktorými sú poslanci obecných zastupiteľstiev. Tí boli zvolení vo voľbách, vlastne v obecných, takže ľudia im dali právomoc ich zastupovať a podnety občanov, keď majú nejaké problémy, je rovnako možné podať starostom a poslancom mimo obecného zastupiteľstva. Viete si predstaviť, že by občania vo veľkých mestách na zastupiteľstvách dostali napríklad, ja neviem, 30 ľudí by dostalo 30 minút, tak by vlastne to zastupiteľstvo trvalo možno 15 hodín. Ako ja si myslím, že je možno aj iný čas na to, aby sa tie problémy riešili mimo obecných zastupiteľstiev. Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17. 5. 2017 17:13 - 17:15 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17. 5. 2017 15:05 - 15:07 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 521. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 32 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 5. 2017 14:50 - 14:50 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Súhlasím s tým, že ľuďom so zdravotným postihnutím je treba pomôcť v navrhovanom zákone. Mám však v tomto niekoľko pripomienok. Problém sa javí, problematickým sa javí podľa mňa, že napríklad celoplošnosť realizácie zákona. Ja si dokážem predstaviť, že by sa byty pre zdravotne postihnutých ľudí v bytových domoch mohli realizovať hlavne vo väčších mestách. To znamená, v mestách, kde je komplexná infraštruktúra pre, kde sú napríklad nemocnice, rehabilitačné zariadenia a všetko, čo je potrebné pre zjednodušenie života ľudí so zdravotným postihnutím.
Ako optimálne riešenie sa mi takisto javí možnosť úpravy hotového bytu v rámci bytovky, prípadne úpravy bytu pred výstavbou zo strany zhotoviteľa na základe požiadaviek kupujúceho. Týmto by nebol developer zaťažený realizáciou napríklad 2 % bytov, minimálne však jedného bytu v rámci bytovky, kde nie je vopred isté, či by sa byt v tomto prevedení na realitnom trhu predal. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 5. 2017 13:47 - 13:48 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rovnako by som chcel podotknúť, že všetci sa snažíme v teoretickej rovine presadzovať záujem o vytváranie duálneho školstva a na druhej strane znižujeme normatív pre školy, ktoré majú dodávať nových pracovníkov. My si uvedomujeme, že zamestnanosť u nás klesá, ale tá štruktúra tých alebo potreba tých nových zamestnancov, ktorých budeme potrebovať, bude úzko špecializovaná na to, kam sa vyvíja naša ekonomika, to je momentálne, pokiaľ sa nemýlim, automobilový a elektrotechnický priemysel. A myslím si, že tieto školy by mali práve dodávať zamestnancov pre tieto obory ekonomiky, ktorú máme.
A my ako za stranu SME RODINA určite podporíme návrh zákona, ktorý predložil pán poslanec, resp. skupina poslancov okolo pána poslanca. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

12. 5. 2017 13:33 - 13:34 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 534). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5. 4. 2017 20:04 - 20:06 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu návrhu uvedeného zákona (tlač 474). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 4. 2017 18:30 - 18:30 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa rád tiež vyjadril k tomuto navrhovanému zákonu, určite ho podporíme, lebo mám za to, že predškolská príprava detí je veľmi dôležitá práve, resp. návšteva škôlky je veľmi dôležitá práve pre nasledujúcu školskú dochádzku. Treba si uvedomiť, že práve návšteva škôlky vo väčšine prípadov vytvára u detí návyky, ktoré sú veľmi dôležité pre ich ďalší život a zaradenie sa do spoločnosti, čo častokrát nebýva tým prípadom, keď tie deti sa do tých škôlok nedostanú a sú v opatere dajme tomu starých rodičov, známych a tak ďalej, to znamená, že nie sú v tom systéme, tiež mám dve deti a obidve navštevovali škôlky a myslím si, že im to pomohlo do ďalšieho života.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 3. 2017 18:29 - 18:30 hod.

Ľudovít Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja musím potvrdiť slová pána poslanca Sopka, kedy aj my pri výjazdoch po Slovensku, kedy sme boli aj vo väčších mestách, aj v obciach na východe, na strednom Slovensku, sme sa častokrát stretli s aktívnym, pozitívnym prístupom a komunikáciou medzi starostom obce a riaditeľom alebo riaditeľkou školy. A v týchto prípadoch boli aj výsledky žiakov a dochádzka na veľmi slušnej úrovni, bez ohľadu na to, či to bolo v obciach, kde bol, prevážalo nejaké menšinové etnikum, alebo tak. A to znamená, že častokrát nerozhoduje, či je riaditeľ pedagóg alebo manažér, dôležité je, ako dobre pozná lokálne prostredie.
Skryt prepis