Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

17.6.2016 o 9:10 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 17.6.2016 9:10 - 9:20 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Dobré ráno alebo dobý deň, podľa toho, ako sme vstali všetci. Ja možno by som na záver zhrnula vlastne zákon, ktorý predkladáme. Ja som človek, ktorý vlastne, čo mu dajú pod ruky, tak jednoducho podpíše alebo s tým automaticky súhlasí. A preto som vlastne sa pozrela trošku podrobnejšie na tento zákon, keďže tento návrh novely bol už podaný ako pozmeňujúci návrh pri veľkej novele zákona o sociálnom poistení, ktorá išla 17. decembra 2013. Vtedy bol vlastne prísľub, že túto, ako aj mnohé iné skupiny, budú riešiť v zákone o sociálnom poistení ako balík viacerých opráv. Neskôr sa tento zákon predkladal ešte 22. mája 2015 a 25. novembra 2015. Rozmýšľala som nad tým, ako teda možno z mojej strany motivovať ľudí, lebo keď to prvýkrát neprešlo, tak je veľká pravdepodobnosť, že to ani asi snáď neprejde. Tak som rozmýšľala, kde nájsť vlastne možno podklady preto, že teda je to naozaj dobrý zákon. Teda hľadala som. Naozaj ide o dôchodcov, ktorí, ktorým štát jednoducho umožnil hlavne medzi rokmi 2001 a 2003 pracovať popri starobnom dôchodku. Samozrejme, keď pracovali, museli odvádzať aj odvody do Sociálnej poisťovne, avšak nikdy sa im to nepremietlo. Naozaj tam vzniká diskriminácia, ktorú túto ľudia vnímali ako niečo s veľkou krivdou, a ja si myslím, že majú pravdu.
Predstavme si, že chceme niečo nakúpiť. Nakúpime ten tovar na faktúru a jednoducho očakávame, že ten tovar príde domov, lebo sme tu faktúru vyplatili. Lenže zavolajú nám z tej predajne, že jednoducho ten tovar teda nám nedodajú, lebo už sa nevyrába, ale peniaze nám nevrátia, lebo tovar sa už nevyrába a oni za to nemôžu, že sa nevyrába. Ako by sme sa cítili? Naozaj je to, je to veľmi ťažké. A ja si myslím, že je tu množstvo šikovných ľudí, ktorí sa zaoberajú sociálnym poistením, ako je pán Mihál, ale aj pán Švejna, ale aj pán Burian. Naozaj sú tu ľudia, keby dali hlavy dohromady, aby sme naozaj tú diskrimináciu tých dôchodcov, ktorí za to nemôžu, že im dovolili jednoducho pracovať popri starobnom dôchodku, odstránili a možno by sme naštartovali takú novú éru komunikácie s verejnosťou pri tých všetkých turbulenciách, ktoré sa tu dejú v politike, a ľudia naozaj strácajú nádej, že sa niečo zmení. Ak by sme sa naozaj pozreli na týchto dôchodcov tak spoločne a dali hlavy dohromady všetci odborníci, verím, že by sme im pomohli.
Sme tu ľudia z východného, stredného aj západného Slovenska. A ja som sa pozerala aj na to, že či to teda je len nejaká taká politická agenda tých dôchodcov, ktorých chceme presadiť, a lebo naozaj tí ľudia sa cítia diskriminovaní, cítia sa smutní z toho, že štát k nim takto pristupuje. A preto som hľadala nejaké také spojivko s tým, aby aj ja sama som seba presvedčila, že jednoducho nie je to len nejaká politická agenda, ale je to naozaj doslova kričanie tých ľudí za spravodlivosťou. Dospela som vlastne k takým sporom Krajského súdu v Bratislave, lebo máme zástupcov naozaj západného Slovenska, Krajského súdu v Banskej Bystrici aj Krajského súdu v Košiciach, kde sa sťažovatelia teda súdili so Sociálnou poisťovňou práve vo veci nášho zákona.
Ja by som možno pre Západoslovákov povedala, že je tu prípad pána, ktorý v roku 1994 po dovŕšení veku zákonného odchodu do dôchodku odišiel teda do dôchodku, pričom neprestal pracovať. Do dôchodku odišiel z rodinných dôvodov. V tom čase pri štyroch deťoch, keď už manželka bola na dôchodku, zabezpečoval ešte dve deti, ktoré študovali na vysokej škole. Ako živnostník mal nepravidelné zmluvy a úhrady faktúr. Na začiatku roka bol pravidelne tri až štyri mesiace bez príjmu, no napriek tomu vždy platil všetky zákonné odvody. Tento človek na odvodoch do Sociálnej poisťovni odviedol v jednotlivých obdobiach spolu 171 318 slovenských korún, lebo si myslel, že sa mu to vráti v jeho dôchodku. Nestalo sa.
Ďalší prípad. Navrhovateľ síce splnil podmienky nároku na vyplácanie starobného dôchodku pred 1. januárom 2004, po vzniku na starobný dôchodok bol nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2013 a poberal starobný dôchodok. Uvedenú dobu nie je možné hodnotiť ako dobu zamestnania pre zvýšenie starobného dôchodku vzhľadom na zákon. Zase tento človek odviedol spolu 150 569 slovenských korún Sociálnej poisťovni, zase v domnienke, že sa mu to raz v jeho dôchodku vráti.
Ďalší navrhovateľ opäť platil teda v Banskej Bystrici, pracoval, aby teda trošku pomohol tej svojej rodine. Poberal starobný dôchodok, aj pracoval ako samostatne zárobkovo činná osoba a platil aj odvody do Sociálnej poisťovne. No navrhovateľ však poberal v tom uvedenom období starobný dôchodok, a preto sa aj jeho odvody nebudú započítavať do jeho dôchodku.
Máme tu stredné, východné aj západné Slovensko. Ľudia sú smutní, znechutení, apatickí na Slovensku, že jednoducho ľudia, ktorí nepracujú, solidárne dostávajú nejaký príjem zo strany štátu, a na druhej strane ľudia, ktorí poctivo odvádzajú dane, tým, že sa prijme nejaký zákon, ktorý prijímame my, lebo nikto iný ho nemôže prijímať, jednoducho sa stávajú obeťami možno našich nedobrých zákonov, nedokonalých, lebo niekedy si človek neuvedomí, že naozaj môže vzniknúť nejaká skrivodlivosť. A preto je naozaj potrebné, aby sme sa takých vecí... Sú to ľudia, ktorí teda naozaj majú už pomerne vysoký vek a žijú s tými krivdami. Hovoria, že pre tento štát naozaj odrobili pomerne dosť. A ja tiež som mala podnet od teda predsedu Jednoty dôchodcov jednej miestnej organizácie, ktorý naozaj tiež mi napísal, že doporučuje "riešiť starodôchodcov, lebo môj starobný dôchodok je 457,90, ale podľa zákona 461/2003 by bol 589,73, čo je viac o 131,83. Som toho názoru, že sa čaká, keď nás, starodôchodcov, bude len ako šafranu, alebo pozomierame s nízkymi dôchodkami. Dovoľujem si uviesť, že som vzdelaný človek. Som ekonóm a viem posúdiť, čo je diskriminácia. Lebo na mne sa to aplikuje, čo úradníci ministerstva nevedia a ani nemôžu doposiaľ pochopiť".
Ja som sa rozprávala aj s kolegyňami z iných politických strán a ja som nemala pocit, že tie ženy by nechceli podporiť tento zákon. Skôr bola otázka, že naozaj akým spôsobom. Ak naozaj týchto troch ľudí, ktorí, si myslím, že sa vyznajú do sociálneho poistenia, by sme združili a dali dokopy, ja verím, že by sme týmto ľuďom pomohli. Takže naozaj chcem vás poprosiť o podporu tohto nášho predkladaného zákona. Pokiaľ nie, aby si naozaj koalícia privlastnila možno vyrovnanie skrivodlí, ktoré naozaj nastali pre tých seniorov, ktorí už dneska dožívajú, nevedia, či rok, či dva, či tri. Ale čakajú, že ešte vždy existujú ľudia, ktorí majú srdce a ktorí im pomôžu. Takže prajem pekný deň a verím, že dáme hlavy dohromady.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 18:53 - 18:55 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Tak ja naozaj chcem poďakovať kolegovi Mihálovi, lebo považujem ho za odborníka. A teda aj keď pred rokmi, keď som pôsobila teda v sociálnych službách a navštívil naše zariadenie, tak som mala z neho pocit, že teda je to naozaj fundovaný človek. A teda vedel sa vyjadrovať či už k chráneným dielňam alebo sa stretol aj s rodičmi na našej pôde, ktorí mnohokrát mu kládli rôzne otázky, na ktoré by možno niektorí potrebovali mať poradcov. Ale teda kolega z fleku teda odpovedal.
A naozaj tým, že zhodnotil tento zákon, tak potvrdil teda aj naše videnie, že nie je to len srdcom, ale je to aj o spravodlivosti. A teším sa z toho, že naozaj hoci mnohokrát SaS-ka vidí veci naozaj ekonomicky, tak teraz vnímam, že bola prepojená odbornosť kolegu teda s tým srdcom a zanietením pre tie veci.
A ja chcem len jedno povedať. Nikomu z nás by sa nepáčilo, keby sme šli niekde, nakúpili teda nejaké veci, kde by nám vystavili faktúru, tú faktúru by sme zaplatili, ale ten tovar by sme nikdy nedostali, lebo by nám povedali, že: „Viete čo, vy ste síce tie peniaze dali, ale tie veci už nemáme, ale keďže ste to už zaplatili, tak my už s tým nevieme nič robiť, lebo ten tovar už neexistuje.“ A k tým peniazom ani k tovaru by sme sa tak nikdy nedostali. Takže naozaj treba to vnímať aj vo vzťahu k... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2016 16:53 - 16:58 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, vážené kolegyne, ja som si teda, ja som už aj vravela na sociálnom výbore, kde som členkou, že som si teda spracovala také priemerné mesačné výšky vyplácaných dôchodkov za roky 2013, 2014 a 2015. Tak by som sa len podelila o také možno skúsenosti alebo fakty a možno upozornila aj na tieto veci. Samozrejme, ja si uvedomujem časovanú bombu práve tým, že narastá počet ľudí, ktorí odchádzajú do dôchodku. Ale musíme hľadať vhodné mechanizmy na to, aby bol systém udržateľný. Ale na druhej strane máme tam ľudí, ktorí sú zraniteľní a skôr tejto oblasti sa ja dotknem.
Ja som si vybrala také kategórie, ako sú siroty a vdovci. Suma sirotského dôchodku od roku 2004 do roku 2006 bola teda 30 % a od roku 2006 je 40 %, buď predčasného, starobného, alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa. Za roky 2013 a 2015 mal počet novopriznaných sirotských dôchodkov klesajúcu tendenciu. Čiže keď som si pozerala roky 2013, 2014 a 2015, tak počet sirôt, ktorým sa priznal dôchodok, mal skôr klesajúcu tendenciu, ale počas tých troch rokov, keď aj mal klesajúcu tendenciu, priemerná mesačná výška sirotského dôchodku sa zvýšila o jedno euro desať centov. To znamená, za tri roky sme zvýšili sirotám 1 euro 10 centov podľa valorizácie.
Valorizácia sirotského dôchodku na rok 2016 bude o 60 centov naviac a ak sa vypláca v sume jednej polovice, tak bude 1,20. To znamená, že za štyri roky im dáme 1,70. Dávam to do pozornosti, aby sme si uvedomili, že priemerný mesačný sirotský dôchodok bol za rok 2015 131,58. A keď si zobereme do úvahy, že naozaj ide o ľudí, ktorí so slobodnými matkami sa dostávajú naozaj častokrát na hranicu chudoby, tak príjem tohto dieťaťa, ktorý je 131,58, a tá mama nemôže mať neviem koľko zamestnaní, tak je naozaj veľmi nízky, ak bereme do úvahy tri roky.
Počas troch rokov sa priemerná mesačná výška vdoveckého dôchodku zvýšila priemerne o 6,92. Ja mám aj teda podnety od vdov a vdovcov, ktoré som aj teda dávala. Pán Muňko bol naozaj promptný, a teda dával aj odpoveď na to. Fakt je, že tí ľudia sa cítia možno aj teda stanovením toho minimálneho dôchodku takí ukrivdení a tá suma naozaj u nich za tých, za tie tri roky je 6,92. Ak vezmeme do úvahy, že sú to častokrát aj dôchodcovia, kde sa zohľadňuje ten vdovský, tak naozaj z veľmi nízkych príjmov žijú a mnohokrát nemajú, majú problém zaplatiť aj miestne dane za odpady.
Vzhľadom na vopred povedané dávam do pozornosti, že aj slabý rast cien bol dôvodom nízkeho zvyšovania týchto dôchodkov a práve preto by sme mali podľa mňa po prvé dohodnúť, že v časoch inflácie by malo byť presne stanovené, o akú sumu sa musia valorizovať dôchodky. Aby teda naozaj za tri roky tie siroty nedostali takú sumu, ako som vravela. Po druhé tiež, či by sme sumu sirotských dôchodkov nestanovili z 40 na 50 %, keďže od roku 2004 do roku 2016, t. j. 12 rokov, sa posunula suma naozaj u týchto zraniteľných detí iba o 10 percent. To sú podnety pre nás všetkých, pravých, ľavých. A hľadali možnosti, ako naozaj tým ľuďom pomôcť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 16:04 - 16:06 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Tak v prvom rade chcem poďakovať kolegovi, že teda zastal sa učiteľov ako ľudí, lebo boli časy, kedy maďarská národnosť bola u Slovákov nejako nie veľmi obľúbená, lebo to vytvorili politici. A obávam sa, aby sa to nestalo s učiteľmi, že my v rámci takého našeho voľne diskutujúceho fóra sa rozhodneme, že teda budeme diskutovať, či je správne alebo nesprávne a koľko tým učiteľom pridať. A mám pocit, že tí učitelia sa už hanbia v obyčajnom obchode niečo kupovať, lebo v podstate im všetci hovoria, čo vy chcete, veď máte prázdniny, a teda dávajú vám 6 percent. Ale ja sa obávam, že toto robíme my politici. Naozaj je potrebné konštruktívne diskutovať, netreba jedni druhých napádať, lebo v konečnom dôsledku tí učitelia budú vnímaní verejnosťou ako, niekedy ja to tak vnímam, ako bola maďarská národnosť a hoci to ľudia na tých územiach vôbec nevnímali, obávam sa, že aj voči učiteľom teda môže nastať takýto stav.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.6.2016 17:09 - 17:13 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Sláva Isusu Christu! Som vyznania gréckokatolíčka, takže vlastne sa zdravím pozdravom teda národnostnej menšiny. Preto som si dovolila vstúpiť aj za Rusínov teda pri tomto bodu, pri tomto bode. Keďže si myslím, že o Rusínoch je menej počuť ako o maďarskej národnostnej menšine, tak si dovolím trošku možno povedať, že teda aj my tvoríme pozadie a kultúru tejto krajiny.
Proces národno-kultúrneho obrodenia je úzko spätý s problém vytvorenia spisovného jazyka pre Rusínov východného Slovenska, ale aj Zakarpatska, resp. bývalej Podkarpatskej Rusi, lebo bolo to veľmi komplikované.
Prvé rusínske texty pochádzajú zo 17. storočia. Výsledné varianty cirkevno-slovanského jazyka, ktoré sa rozšírili medzi Rusínmi, sa fixovali ako sloveno-ruský jazyk. Z obdobia 1846 je známa a často citovaná rétorická otázka Ľudovíta Štúra, ktorý obhajoval rusínsky jazyk, keď niektorí jeho krajania vyvíjali tlak na Rusínov, aby používali slovenčinu ako spisový jazyk. Vtedy Štúr povedal: "Kto tu žiada, aby Rusíni prijali za svoj slovenský jazyk? Veď oni majú svoj krásny rusínsky jazyk." Táto výzva, ktorú podporili aj iní reprezentanti slovenskej kultúry, vyvolala zmenu národných buditeľov, napríklad Alexandra Duchnoviča.
A ako je to dnes? Podľa mne dostupných informácií tlak na ekonomickú efektívnosť a postupné rušenie málotriedok spôsobilo, že v Prešovskom kraji ostali štyri funkčné školy. Neprijatím tejto novelizácie by bola zrušená jedna z nich. Obce, ktoré nezvládli ekonomickú náročnosť škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským a rusínskym, ich zrušili. Výsledkom v týchto obciach je, že mladí ľudia nedokážu hovoriť rusínskym jazykom a nemajú poznanie o kultúre svojich predkov. Preto je potrebné, aby sme si zadefinovali, či v budúcnosti nepôjdeme inou cestou. Napríklad ma napadli alokované pracoviská pre školy s jazykom národnostným menšín, ktoré by bolo súčasťou politiky národnostných menšín.
Ja si myslím, že momentálne je potrebné podporiť tento vládny zákon, no zároveň aj to, že si musíme počínať ako dobrý gazda. V budúcnosti je potrebné nájsť riešenia na trvalú udržateľnosť týchto škôl. Myslím si, že to nepôjde podporou málotriedok, lebo nebude dostatok finančných prostriedkov, zvlášť ak chceme zvýšiť efektivitu financovania škôl.
Rozlúčim sa možno takým pozdravom. Keďže som Rusnáčka, a teda patrónkou Slovenska je Panna Mária, a preto by som, tí, ktorí sú veriaci, teda počuli Zdravas Mária aj v staroslovenčine, a teda venovala by som to takému pokoju tohto parlamentu a tejto vláde.
"Ja jom Rusnačka, pomolimsja modlitbu k Bohorodice za vas vsich: Bohorodice Ďivo radujsja, blahodatnaja Marije, Hospoď s toboju, blahoslavenna ty vo ženach i blahoslavenyj plod života tvojeho, jako rodila jesi Christa Spasa izbaviteľa dušam našim.
Amin." (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.5.2016 15:50 - 15:52 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Milí kolegovia, kolegyne. Svoj profesionálny život som zasvätila starostlivosti o zdravotne znevýhodnených ľudí a mnohokrát práve ľudia bez domova začínajú gamblerstvom a končia invaliditou a nemajú sa kde zaradiť. Mnohokrát sú v charitách práve súčasťou resocializačného systému. A preto možno pár podnetov pre vás, aby ste sa možno zamysleli aj nad určitými myšlienkami, ktoré by som tu chcela naznačiť, a určitú rovinu.
Patologické hráčstvo je zaradené podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb medzi impulzívne poruchy. Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne sa stretávajú s diagnózou patologického hráčstva v prípade uznávania dočasnej pracovnej neschopnosti a pri posudzovaní dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu na účely invalidity. Táto diagnóza nie je síce dôvodom pre priznanie ani invalidity, ani tzv. péenky, častokrát však bývajú dôvodom PN v súvislosti s patologickým hráčstvom, ako aj s invaliditou akútna dekompenzácia psychického stavu, či už depresívny výskyt nálad so samovražednými sklonmi, uznávané ako adaptačná porucha. Sama seba som sa pýtala, či si nevyrábame pacientov. A potom, ako kolegyňa vravela, že ten systém ich liečenia je drahý pre tento štát. Ak zoberiem do úvahy ďalšiu rovinu, ktorej som sa venovala, lebo teda vykonávala som sociálnu prevenciu a poskytovala sociálne poradenstvo, a to hranie počítačových hier a časté používanie počítačov našej mladej generácie, považujem naozaj obmedzenie dostupnosti hracích automatov za najvhodnejšiu formu prevencie sociálno-patologických javov, ktorým patologické hráčstvo je.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2016 11:33 - 11:33 hod.

Soňa Gaborčáková
Takže ja sa teším, pán kolega, čo ste povedali, že teda vnímate tú filozofiu, že je správna a chcem vyzvať aj širšiu koalíciu, ak by z rôznych dôvodov nepodporili tento zákon, aby si privlastnili túto problematiku a pomohli tým najchudobnejším. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2016 11:28 - 11:30 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Hlavný dôvod celého zákona je, že Európska únia patrí medzi najväčších svetových producentov potravinového odpadu. Ľudia nepoznajú rozdiel medzi označeniami dátum spotreby a dátum minimálnej trvanlivosti. Slovensko sa zatiaľ zaraďuje ku krajinám, kde tieto potraviny musia obchodníci povinne zlikvidovať a sú aj prípadne finančne postihovaní.
V súvislosti s tým chcem poukázať na informáciu štatistického úradu, že rizikom chudoby bolo v minulom roku ohrozených 640-tisíc osôb. Oproti roku 2014 stúplo riziko chudoby u domácností s troma a viac deťmi a to o 4,5 percentuálneho bodu. To som si tak prepojila, keďže pracujem na charite a teda stretávala som sa aj s potravinovou bankou. Mne je možno bližšie tá alternatíva, aby teda sa využil spôsob posilnením inštitútu podobného potravinovej banke, ale neodmietam teda ani supermarkety pre tzv. chudobných, ktoré sú bežne už v bývalej západnej Európe, napríklad v Dánsku. A možno, samozrejme by som nepodceňovala ani to, čo povedal môj predrečník, ale práve tým, že by sme zvolili takéto dva spôsoby, kde by ľudia, keď vstupujú do toho supermarketu, boli jasne upovedomení tým, že teda budú kupovať takéto potraviny, by sme možno predišli tým masovým problémom, o ktorých vravel môj predrečník. Ale vravím, ja som skôr za posilňovanie inštitútu podobného potravinovej banke, lebo naozaj tie mnohodetné rodiny potrebujú pomoc.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

18.5.2016 18:26 - 18:28 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhom zákonov, ktorých je predmetom novelizácia Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a je k nim zlúčená rozprava. Materiál je pod tlačami 59, 65, 87, 97, 98, 102, 105. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť spravodajskú informáciu k spomínaným návrhom zákonov.
Návrhy spĺňajú náležitosti podľa rokovacieho poriadku a rovnako aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrhy zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutiami predsedu Národnej rady č. 58, 64, 86, 96, 97, 101, 104 z 2. mája 2016 navrhujem, aby sa návrhy zákonov prerokovali Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky a Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2016 16:13 - 16:14 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Tak ja tiež pracujem 17 rokov na charite a naozaj chcem povedať k tomu, že nejde o odľahčenie len možno podnikateľov, na ktorých často SaS naráža. Ja chcem povedať, že ľudia na charite pracujú za minimálne mzdy so srdcom a s vierou, že je to ich poslanie. A naozaj práve tieto výdavky nám spôsobujú trošku tých, trošku iných, spôsobujú to, že nemôžme tým ľuďom pridať. Takže ja naozaj chcem povedať nielen za podnikateľský sektor, ale aj za charity ako také, že je to pre nás zaťažujúce.
Ďakujem.
Skryt prepis