Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17. 5. 2016 o 17:03 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 17. 5. 2016 17:03 - 17:15 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Dobrý deň, pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne, ja by som rada vystúpila teda k správe ombudsmanky. Dnes tu padol, taká veta, že vyváženie názoru a v podstate to ma, to ma teda tak zaujalo, lebo v podstate prečo som vystúpila v tejto rozprave, je z toho dôvodu, že tiež vnímam niekedy určité oblasti na ochranu práv ľudí za sporné, a možno z ktorej strany sa na to pozrieme, z tej strany to vyzerá buď bielo, alebo čierno.
Ja by som sa chcela vyjadriť k správe vo vzťahu k zásahom polície, umiestnení v cele policajného zaistenia, k deťom zo špeciálnovzdelávacími potrebami, k reštitúciám pôdy, k prístupu do budov a to, čo dnes bolo okrajovo spomenuté a prečo sme sa tu takmer koalícia, opozícia pobili, je práve možno dodržiavanie ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb ako principiálny problém.
Takže možno k umiestneniu v cele policajného zaistenia, viete, ja mám manžela policajta a mnohokrát samotní policajti sa už niekedy boja urobiť opatrenia aj voči teda páchateľom trestných činov také, aby, aby jednoducho na nich neprišla inšpekcia. Čiže naozaj chcem z tohto miesta povedať, že nič neni ani biele, ani čierne. Naozaj, ak by sme išli do sociálnych zariadení a videli by sme podmienky mnohokrát tých seniorov, ktorí sú v tých izbách holých, a možno by sme sa pozreli na cely teda predbežného zaistenia, tak možno veľké paralely by sme tam teda videli.
Ja každopádne vítam to, čo navrhuje pani ombudsmanka, a to prijať zákon o orgáne nezávislého vyšetrovania, kde by sa naozaj objektívne ukázalo, či pochybil policajný orgán, alebo ide naozaj o to, že pochybuje v tom niekto iný, aby sme naozaj trošku viac chránili aj obete trestných činov a aby sme policajtom nezviazali ruky. Možno to je taký pohľad, ktorý dnes nepadol, a mala som tu potrebu to vlastne tu aj povedať, aby sme naozaj veci nevideli úplne jednoznačne a politicky, ale naozaj skôr to vidím v prijatí toho zákona o orgáne nezávislého vyšetrovania. A na tom by sa podľa môjho názoru mala zhodnúť ako opozícia, tak aj koalícia, aby sme sa tu potom tými prestrelkami nenapádali zbytočne a možno nehľadali nejaký konsenzus na vyriešenie tých vecí.
Čo sa týka tých detí so špeciálnovzdelávacími potrebami a rómskymi deťmi, tak o tom už bolo dnes povedané pomerne dosť. Ja si myslím, že je veľkou pravdou, že teda mnohokrát rómske deti nie sú zároveň deťmi so špeciálnymi potrebami, a keďže pracujem 16 rokov s deťmi so špeciálnymi potrebami a robím s mamičkami, ktoré majú takéto deti, mnohokrát mi povedia, že aj v rámci špeciálneho školstva majú práve problémy s tým, že tie deti sú v tej triede šikovné, rómske, a ich deti potrebujú takú intenzívnejšiu starostlivosť. A keďže naozaj nie sú tí asistenti, tak mnohokrát práve to vyrovnávacie medzi jednými a druhými spôsobuje to, že v konečnom dôsledku aj v tých špeciálnych školách sa potom tým deťom so špeciálnozdelávacími potrebami nevenuje taký čas, ako by sa mal.
Principiálny problém je, že podľa môjho názoru tá diagnostika nie je zle nastavená. Problém vidím skôr v tom, aby sme si nenaháňali len ekonomický profit z toho, že ak máme dieťa so špeciálnovzdelávacími potrebami, tak je to vyšší normatív, ak máme len rómskej dieťa, tak máme s ním problémy a v podstate nedostaneme na neho také peniaze ako na dieťa so špeciálnymi potrebami.
Takže to je jednoduchá matematika, ak by sme si možno sadli spoločne a hľadali nejaký zase konsenzus, to je pravda, ktorú možno vieme, ale možno ju nepomenujeme. A možno naháňame si nejaké politické body. Ale v podstate všetko sa nám ťahá zase a odkladá a myslím si, že potom pani ombudsmanka musí riešiť tie problémy, a nie sú namieste, lebo je to problém systémový, hej. Tieto veci by ona v podstate ani v tej správe nemala uvádzať, ak by bol systém vyriešený ako taký.
Reštitúcie pôdy, tu kolegynka vlastne predo mnou sa k tomu vyjadrila. Ja pochádzam teda z oblasti, kde je Javorina a ľudia už teda po roku 1989 začali postupne s tým, aby dostali naspäť svoju pôdu. A v dedinke, kde sú takí veľkí bojovníci, tak od roku 1989 ľudia z obce Jakubany naozaj bojujú za svoje práva. Mnohokrát sa aj tak smejú, že už toľko rokov prešlo a tí ľudia nemajú vždy pôdu. Takže naozaj je to dosť hanba štátu, a to či takej vlády, alebo hentakej. V podstate, viete, všetci sme za to zodpovední. Či tí, čo sme tu sedeli, či tí, čo tu sedíme, a nič neurobíme. Jednoducho to by bolo potrebné naozaj vyriešiť a zase pani ombudsmanka by nemala toľko roboty, možno by nemusela navyšovať štátny rozpočet.
Ďalší je prístup do budov. Keďže som spomínala, že pracujem s deťmi so zdravotným znevýhodnením, chcem povedať jednu vec. Mnohokrát aj špeciálne školstvo sa nachádza na okraji obcí alebo miest, tam, kde bolo voľno. Mnohokrát tie budovy nie sú uspôsobené. Nehovoriac o tom, že mnohokrát ani nemocnice, kde sa naši prijímatelia sociálnych služieb idú ošetriť, nie sú uspôsobené na to, aby sa tam dostali dôstojným spôsobom. Čo nám navrhujú, že ich vezmú ako vrátnici na ruky a že pár schodov s nimi prejdú. Ale, viete, to sú ľudia bez mentálneho postihnutia a veľmi sa hanbia, keď viete im ponúknuť to, že ich má niekto zobrať na ruky. Takže možno vidieť to v tom pohľade, že naozaj my zdraví ako v tom dobrom úmysle povieme, že ich vezmeme na ruky, ale z ich pohľadu je to naozaj možno také porušenie takého jeho základného ľudského práva, aby jednoducho prišiel na to lekárske vyšetrenie ako každý z nás. Tiež by nám nebolo dobré, keby sme ostali so zlomenou nohou a možno vyčkávali, že nás niekto prenesie cez tri-štyri schody.
Takže ten prístup do budov, som rada, že ste teda urobili aj verejnú výzvu na to. A máme tu aj kolegyňu na vozíku, ktorá by určite k tomu vedela ešte viac. Ja môžem povedať len za tie deti a za tie mamy, ktoré naozaj častokrát mi pripomínajú, a keď ste v tom parlamente, tak o tom hovorte, lebo naozaj nie je to dôstojné 21. storočia.
Možno k poslednej veci, ale k prvej, v mojich prioritách je, že nie že by sme sa tu nemuseli hádať na tom pohľade jednom a druhom na ten detský domov, ak by sme sa pozreli principiálne na vec v takom zmysle, že od 1. 1. 2018 majú platiť štandardy kvality v zariadeniach sociálnych služieb. Ak by sme urobili postupné kroky na to, aby tie práva tých klientov boli zabezpečované a spustili systém postupného krokovania, možno naozaj by sme sa vyhli tým posudzovaniam jednej inštitúcie a druhej inštitúcie, či je, alebo nie je to správne. Ja to skôr vidím v tom, že chýba aplikácia štandardov kvality v zariadeniach sociálnych služieb.
Určite, všetci kolegovia, ste vnímali tie mediálne veci, ktoré sa týkali pohadzovania klienta z domova sociálnych služieb do nemocnice, kde vznikajú dekubity. Zariadenia sociálnych služieb hovoria o tom, že to nevzniklo u nich, ale že to vzniklo v nemocnici. Nemocnica hovorí, že už zo zariadenia sociálnych služieb prišiel ten človek s dekubitmi. Naozaj, ak by bol prepracovaný systém starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, konflikty verzus detské domovy, domovy sociálnych služieb by možno naozaj boli, nieže by celkom neboli, lebo to je všetko o ľuďoch a možno o riadení tej konkrétnej inštitúcie, ale určite by mali preventívny charakter.
Takže ja chcem určite poďakovať pani ombudsmanke za prácu, ktorú odvádza. A teda nikdy nič nie je ani čierne, ani biele. Tak skúsme hľadať ten konsenzus na tých veciach, na ktorých sa dá, a skúsme robiť principiálne veci, aby sme predchádzali nejakým sociálnopatologickým javom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22. 4. 2016 10:18 - 10:20 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať pánovi Vašečkovi, že teda vytiahol ako stredobod pozornosti práve rodinu. Chcem vás podporiť vo vašich tvrdeniach, že v oblasti demografie je naozaj rodina v nejakých veľmi zlých číslach, a to nielen teraz, počas tejto vlády alebo minulej vlády. Ale je to vlastne výsledkom vlád ako takých. Ako naozaj už kolega spomínal, v sedemdesiatych rokoch bola rodina podporovaná a ten výsledok nastal. Naozaj tam boli silné opatrenia v zmysle podpory rodiny, príklad rodinné prídavky a iné opatrenia, ktoré podporili rodinu, a teda ten demografický rast išiel hore. Možno na to by sme sa mali zamerať.A tiež k tej tvojej spojitosti silná rodina ako principiálna vec ja si trúfnem povedať ešte ďalej a prepojiť to, čo možno aj je vo vyhlásení vlády, silná rodina znamená aj silný štát. Ak budeme mať silnú rodinu, budeme mať aj silný štát, lebo ak bude silná rodina, tak senior neostane v seniorskom dome, ale ostane doma za podpory nejakých terénnych služieb a tá rodina bude družná a pomôže si a tým pádom sa nebude zaťažovať štát. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 4. 2016 15:06 - 15:08 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega, vy ste použili dnes takú vetu, že v predprimárnom vzdelávaní vidíte iba jeden problém, a to sú kapacity. Ja som zhodou okolností bola minulý týždeň na rade školy v jednej materskej škole teda v našom meste a pani učiteľky mi vraveli, že majú problém práve v nerovnomernom financovaní pani učiteliek, ktoré v minulosti boli kvalifikované, keď mali skončenú strednú školu, a v podstate prichádzajú panie učiteľky, ktoré sú vysokoškolsky vzdelané a v podstate nemajú žiadnu prax a majú rovnaký plat ako tie pani učiteľky, ktoré tam pracujú 30 rokov a majú naozaj vzácne skúsenosti. Čiže to len taký podnet, že myslím si, že aj veľa tých učiteliek v tom predprimárnom vzdelávaní sa cíti nedocenená, hlavne z tých starších, mnohokrát veľmi kvalitných učiteliek.
A taktiež mi spomínala pani riaditeľka, že z fondu, na ktorý sa skladajú rodičia, platia v škôlke napríklad krúžok anglického jazyka, lebo v rámci tých peňazí, ktoré majú, tak si to nevedia uhradiť. Alebo napríklad koberce alebo žalúzie, to, čo im v tej škôlke chýba. Takže neviem, možno to je neobjektívne, ja to dávam do pozornosti, aby to zvážili ľudia, ktorých sa to týka a vedia to ovplyvňovať.
No a myslím si, že môžem sa stotožniť s vaším názorom, že kreditový systém je úplne zle vnímaný, ak má byť viazaný len na to, že sa niekomu zvýši plat, predsa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 4. 2016 12:13 - 12:14 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja by som sa chcela vlastne, alebo podporiť teda kolegu v jeho protidrogovej politike, len mi snáď chýba celkovo prevencia sociálno-patologických javov, ktorým som sa venovala. Určite si všetci uvedomujeme, že maloleté deti viac a viac siahajú po alkohole, čiže ja by som privítala vlastne v tej preventívnej časti aj riešenie alkoholizmu maloletých detí alebo sexuálne zneužívanie taktiež maloletých detí a nehovoriac o týraných ženách. Čiže ja by som tú paletu možno rozšírila celkovo nielen na prevenciu drogovo, drog, ale aj teda sociálnopatologických javov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 4. 2016 10:27 - 10:28 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pre mňa to boli tiež silné slová, v podobnom duchu vlastne rozmýšľam ako moja kolegyňa, lebo som si vás naozaj vážila ako seriózneho politika počas tých rokov, keď teda som sa v politike neangažovala. Vo svojom vystúpení ste spomínali, že veríte, že v rámci opozície budú aj ľudia, ktorí budú konštruktívne pomáhať teda pri napĺňaní programového vyhlásenia vlády alebo teda prispievaní. Ja som sa zľakla, že teda práve tá hrubá čiara s tým Matovičom nás môže zastaviť práve tých, ktorí by sme chceli naozaj konštruktívne tie veci podávať. No a možno sa vás spýtam, že či ten váš spor bude mať vplyv aj na pohľad členov OĽANO.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 4. 2016 10:01 - 10:03 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
V prvom rade ti chcem, Martin, poďakovať za erudované vystúpenie, ktoré nám mnohým možno otvorilo oči práve v problematike, ktorej sa hlboko nevenujeme.
Čomu ja by som sa teraz trošku povenovala, je, tiež pochádzam z oblasti, kde je Javorina, a teda naozaj tie reštitúcie, ktoré spomínaš, je potrebné dotiahnuť do konca, pretože vzniká zbytočné napätie medzi ľuďmi a štátom. Ľudia z obce Jakubany z nášho okresu sú naozaj dlhodobo frustrovaní z neriešenia tejto problematiky v rámci vojenských lesov, takže naozaj by to veľmi pomohlo, ak by sme sa povenovali tomu. Jednak určite to nie je takým dobrým znakom, že náš štát funguje dobre, ak také dlhé roky tieto veci sa posúvajú pred nami. 
A druhá vec, ktorá ma zaujala, je ten tvoj návrh ekonomickej sebestačnosti pri správe chránených území. Myslím si, že naozaj ľudia, ktorí pracujú v tejto oblasti a ktorí žijú srdcom pre chránené územia, by možno vedeli s tými peniažkami narábať lepšie. Možno je to aj naozaj taký podnet k pani ministerke, či teda by sa to dalo uskutočniť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 4. 2016 15:22 - 15:23 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak v prvom rade chcem poďakovať kolegovi za takú krátku informáciu, ako to vnímajú učitelia, bolo cítiť, že naozaj si učiteľ.
V druhom rade chcem povedať takú svoju možno včerajšiu skúsenosť. Stretla som sa s dvoma špeciálnymi pedagogičkami, ktoré vlastne poukazovali na to, že pracujú vo fakultnej nemocnici ako špeciálne pedagogičky, a veľmi ich znepokojovalo kreditné vzdelávanie, pretože im ponúkajú také kreditné vzdelávanie, ktoré nesúvisia s diagnózami detí, ktorým sa venujú vo fakultnej nemocnici, čiže tam ma zaujalo to, čo si povedal, že mnohokrát to možno ani neodzrkadľuje to, čo tí učitelia potrebujú. Už len to, že, že patria pod ministerstvo vnútra ako špeciálne školstvo, je trošku možno nešťastným riešením, a teda vnímajú to takto. No a ten výrok, čo si povedal, si myslím, že odzrkadľuje teda situáciu aj v dnešnej dobe, pretože rodič zápasí s rodičom, zápasí so žiakmi a zápasí teda s orgánmi, ktoré ho platia, takže má to veľmi ťažké.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 4. 2016 11:34 - 11:36 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len chcem nadviazať na teba, Silvia, že teda na to ručné zdvíhanie vozíkov. Nám sa to stáva často, keď ideme s deťmi teda do nejakých prístupných budov, napríklad ich učíme, že si majú vybaviť občiansky preukaz, ale keď ideme na okresný úrad, tak sa tam nemôžme dostať. Príde..., traja-štyria ľudia, ktorí idú dvíhať, ale nakoniec nám povedia: "A nemôžte rozmontovať ten vozík invalidný?" - "No nije, lebo ho potom nedáme spolu, hej."
Čiže niekedy je to tak, že naozaj sú tam tie schodolezy, ale nie sú funkčné. A je to také niekedy nedôstojné, keď musíte napríklad takého osemnásť-devätnásťročného mladého človeka nechať niesť vrátnikmi, a viete, predstavme si sami seba v tej roli, hej, že si proste bezvládny, ja neviem, zlomíš nohu a niekto ťa ťahá, je ti dosť trápne. Čiže naozaj mali by sme na tie veci ako pozerať.
A ešte chcem podotknúť, hovorila si vlastne o tom bývaní. No problém je, Silvia, v tom, že ja som to nespomínala vo svojom príspevku, ale v podstate ani podporované bývanie ako sociálna služba nie je dobre prepracovaná a v rámci Slovenska má teda byť nositeľom toho, že predpripraví ľudí na bývanie samostatné, a teda keď, keď sociálna služba nie je prepracovaná a nevieme, ako tých ľudí potom dostať do samostatného bývania, tak asi ťažko teda uvidíme tých ľudí v samostatnom bývaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 4. 2016 10:54 - 10:55 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Takže ďakujem aj že ste reagovali na mňa. Určite si uvedomujem aj to, že tam bolo zakomponovaných veľa jednak odborných vecí, jednak tých, tá paleta, ktorú som predostrela, bola náročná, ale mala som tú potrebu teda to povedať, lebo keď 16 rokov to dusíte v sebe, tak to musíte aj niekedy povedať. A, samozrejme, ja si myslím, že ak by sme sa naozaj teraz odborne a koncepčne spojili, vieme vytvoriť víziu, ktorá naozaj, ktorou sa naozaj pripravíme na ten, na tú správu OSN, a verím, že to spoločne dokážeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20. 4. 2016 10:12 - 10:44 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Pán predsedajúci, milí kolegovia poslanci, noví, starí, verím, že cieľom môjho príspevku je poskytnúť takú moju analýzu a môj pohľad teda k programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky, a to hlavne k problematike v sociálnej oblasti, ktorej sa venujem 16 rokov. Svoj príspevok vyjadrím k opatreniam podpory rodiny, k nezamestnanosti a k sociálnej politike.
Čo sa týka oblasti podpory rodiny, tak čo považujem za dôležité, je povedať, že vláda sa zaviazala podporovať rodinu ako základnú bunku spoločnosti a pri tvorbe legislatívy bude zvažovať jej vplyv na manželstvo a rodinu. Myslím, že to je veľmi pozitívne, avšak do jednotlivých opatrení na podporu rodiny sa nezapracovali ukazovatele, ktoré by verejnosť mohla rýchlo a efektívne vyhodnocovať. Chýba vypracovanie takej koncepcie rodinnej politiky. Ja netvrdím, je potrebné objektívne povedať, že v rámci tej rodiny sú veci trošku tam, trošku tam, ale možno do budúcnosti uceliť tú koncepciu rodinnej politiky z konkrétnych ukazovateľov, ktoré by vedela verejnosť vyhodnocovať, je iba zvýšenie materskej, no prorodinné opatrenia, ktoré by sa týkali väčšieho počtu rodín, ako napríklad zvýšenie daňového bonusu alebo tzv. rodinné poistenie, či zvyšovanie prídavkov na deti, sa do priorít podpory rodine nedostalo.
Mne osobne vadí, že do opatrení na podporu rodiny nebola zapracovaná koncepcia centier včasnej intervencie ako koncepčná pomoc pre rodiny, kde sa narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením. Keďže 16 rokov sa venujem problematike, tak vidím obrovský nárast diagnózy autizmus. Posledné štyri roky každé tretie dieťa, ktoré bolo prijaté do zariadenia nášho, malo diagnózu autizmus, a teda naozaj ak sa vám narodí dieťa a fyzicky vidíte, že je zdravé, tak sa tešíte a zrazu jeho sociálnym vývinom vidíte, že čosi nie je v poriadku, že ten očný kontakt nie je v poriadku, tak tie rodiny sa stávajú naozaj zúfalými a vlastne tie centrá včasnej intervencie, určite ste videli aj ples bol na to, aby teda sa otvárali, ale chýba mi taká koncepcia tej včasnej intervencie v rámci Slovenska zo strany štátu, hoci treba objektívne povedať, že teda služba včasnej intervencie je súčasťou sociálnych služieb, ale metodicky a finančne ešte nie je prepracovaná do takej bázy, aby teda koncepčne riešila situáciu, kde sa narodí to dieťa do tej rodiny, a mnohokrát sa stáva, že práve otcovia nezvládnu tú situáciu, odchádzajú od tej ženy a ona zostáva sama s tým zdravotne znevýhodneným dieťaťom a s veľmi nízkym príjmom.
Čiže to ma trošku mrzí, ale teda ja verím, že budeme diskutovať aj s pánom ministrom a také veci z praxe teda zapracujeme aj do legislatívy. Taktiež mi chýba, že sa vláda nezaviazala zrušiť krátenie príspevku za opatrovanie dieťaťa so zdravotným postihnutím, ktoré navštevuje zariadenie na viac ako 20 hodín týždenne. Ak zobereme do úvahy, že naozaj častokrát tá mama sedí v škole s tým dieťaťom, lebo chýbajú asistenti, a keď chce ísť dieťa ešte do ambulantných služieb, tak sa stáva, že napriek tomu, že je teda v prítomnosti dieťaťa, tak sa jej kráti ten príspevok, lebo spočítava sa to, čo trávi dieťa v škole a následne v ambulantných službách, čo, si myslím, že naozaj v starostlivosti o deti, a hlavne deti maloleté so zdravotným postihnutím by v 21. storočí nemalo byť. Lebo ak si uvedomíme, že aké ťažké je si nájsť čas, keď máme zdravé deti, ako ten čas vlastne si má nájsť ten rodič, ktorý sa neustále stará o to zdravotne znevýhodnené dieťa, a potom sú to kauzy ako v Poprade, kde pol verejnosti bolo proti tomu, a aby ten rodič bol teda zatknutý, a polovica riešila jeho dôvody, prečo to urobil. Ale podstatné je to, že nevytvárame to prostredie, aby teda psychicky to zvládli aj tí rodičia, nielen tie deti. Takže to by bolo vlastne taký môj prídavok aj do podpory rodiny práve, kde sa narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením.
Čo sa týka politiky zamestnanosti, tak v súvislosti s politikou zamestnanosti mi chýba konkrétne riešenie pre zapracovanie opatrení, ktoré by uľahčilo zaradiť sa na trh práce rodičom maloletých detí. O tom už hovorili kolegyne aj včera, aj dnes. Naozaj tá mama, ktorá buď je na trhu práce, alebo vstupuje po materskej na trh práce, je tak skryto diskriminovaná, lebo keď sa zamestnávateľ na ňu pozrie, že teda mám tri deti, tak asi ťažko, ťažko ju preradí na nejaké pozíciou lepšie miesto, lebo predpokladá, že bude teda maródovať s tými deťmi a tak ďalej. Takže to, to je tá vec, ktorá sa mohla teda dostať do programového vyhlásenia vlády, aj keď nespochybňujem, že teda určite to aj pán minister vidí. Budeme sledovať aj kroky, ako, ako sa to teda ošetrí. Tiež vnímam tak dobre, že vláda jednu z kľúčových úloh si stanovila znížiť vysokú nezamestnanosť a zvlášť mladých ľudí, ale posilnením aktivačných schém formou európskych iniciatív, čo je určite prínosom, ale ak berieme do úvahy to, že tá udržateľnosť po projektoch je tak na 20 %, tak musíme si, musíme si povedať, že programové vyhlásenie vlády sa veľmi nevenuje tomu obdobiu po skončení čerpania európskych fondov, aby sme sa nastavili tak, že teda tie pracovné miesta, ktoré vytvoríme na začiatku možno umelo, dokázali udržať aj po skončení dotácií. Ja rozumiem a mohli by ste mi namietať, že sa prijali rôzne opatrenia pre zamestnávateľov, ktoré by mali zlepšovať prostredie pre zamestnávanie ľudí, ale myslím si, že práve k problematike zamestnávania mladých ľudí by bolo možno najlepším riešením nižšie daňové zaťaženie pri zamestnávaní mladých ľudí a určite aj menšou byrokraciou. OSN naozaj hovorí o strašných číslach, ktoré hovoria, že naozaj tá demografická krivka u nás klesá. Budeme mať ľudí v roku 2100 v priemernom veku 50 rokov, takže nenechajme tých mladých odchádzať z našej krajiny a skúsme vlastne to riešiť teda cez nižšie daňové zaťaženia.
Čo sa týka riešenia dlhodobej nezamestnanosti regionálnej, tak sa teším teda, že chce posilniť tvorbu nových pracovných príležitostí cez malé a stredné podnikanie, lebo keby každý nový podnikateľ prijal ešte jedného človeka, ktorý bude pracovať, tak myslím si, že by sme tie pracovné miesta dokázali aj udržať takou prirodzenou cestou, no aj keď skončia teda eurofondy. No obávam sa toho, že práve slabšie regióny, z ktorého som aj ja, hoci nie je vymenované medzi tých, nepatrí medzi tých 12 prioritných okresov, ktoré pomenovala vláda ako zaostalejšie. Tam je tiež veľmi ťažké, tým, že sa zvyšuje minimálna mzda, teda legislatíva neráta so znižovaním mzdových nákladov zamestnávateľa na jedno pracovné miesto. Je problém udržať tie, tie pracovné miesta. Nechystá sa ani v programovom vyhlásení vlády prehodnotiť vypočítavanie zdravotných a sociálnych odvodov. Nízkopríjmoví živnostníci majú naďalej platiť minimálne odvody, aj keď ich vymeriavací základ je pod minimom, a to častokrát nám aj budú vyčítať, že teda naozaj tým malým sa nepomáha. Možno by bolo potrebné uvažovať a dávam do pozornosti, sú to ťažké opatrenia, ja si to uvedomujem, ale myslím si, že to je jediná cesta po, po skončení eurofondov, ako teda ísť ďalej.
Treba tiež pri dlhodobej nezamestnanosti, s ktorou sa chce vysporiadať vláda, brať do úvahy aj fakt, že jadrom ľudí, ktorí sú evidovaní ako dlhodobo nezamestnaní, je skupina obyvateľov z rómskych osád. Vychádzajúc z Atlasu rómskych komunít, z ktorého vieme, koľko ľudí v segregovaných osadách býva, zároveň vieme aj to, koľko detí počas nasledujúcich štyroch rokov dosiahne plnoletosť, získame údaj o počte ľudí, ktorým musíme pomôcť na trh práce. Ak zoberieme toto do úvahy, musíme si uvedomiť neskôr aj udržateľnosť tých pracovných miest. Ak zoberieme, že naozaj sú to nízkokvalifikované pracovné sily, a ten zamestnávateľ si ich bude chcieť teda nechať v stavoch bez príspevku z eurofondov, bude to veľmi náročné, aj keď pán minister na výbore už spomínal, že zrejme práve v tejto oblasti pôjdu cestou sociálnych podnikov, ktoré nebudú mať charakter ako tie, ktoré sa trošku pomýlili z cesty, na ktoré boli vedené, ale tá pozitívna diskriminácia by mohla byť cestou, ale, ale určite len začiatkom, čiže, čiže ísť na motiváciu skôr do, v tých odvodových zaťaženiach a k zníženiu mzdových nákladov skôr v tejto oblasti.
Ďalej chcem len pripomenúť, že riešenie problému súvisiaci so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnením v chránených dielňach, ktoré predkladali rôzne stavovské organizácie, sa v programovom vyhlásení vlády nenachádzajú. Z toho neviem veľmi usúdiť, či táto cieľová skupina, ktorá chce pracovať, ale má objektívne prekážky, ktoré im zamedzujú reálne participovať na trhu práce, sa nedostala do pozornosti. Pre zamestnávateľov sú títo znevýhodnení uchádzači o zamestnanie rovnako neatraktívni a príspevky pre zamestnávateľa boli poslednou legislatívou upravené, takže nastáva vo mne taká dilema, či aj toto nie sú ľudia, ktorí by potrebovali pozitívnu diskrimináciu, a to v tom, že ak dávame šancu nízkokvalifikovaným pracovným skupinám, ktoré tvoria vysoké percento dlhodobej nezamestnanosti, mali by sme zvážiť aj nad tým a ja samotná mám v komplexe sociálnych služieb, ktoré vediem, chránenú dielňu a máme tam schizofreničku, ktorá pracuje na dve hodiny, a vyzerá to tak, že teda po skončení projektu, ktoré som, ktorý som implementovala počas štyroch rokov zo švajčiarskeho finančného mechanizmu, pôjde preč, pretože príspevok z úradu práce sa začal krátiť podľa toho, na koľko hodín pracuje. Ale musím povedať, že práve ľudia so schizofréniou v tých svojich stavoch niekedy urobia až nadmieru dosť, keď vydržia v pracovnom pomere dve hodiny. Jej príbuzní z domáceho prostredia povedali, že naozaj jej zdravotný stav sa zlepšil, počas troch rokov nemala atak, ktorý sprevádza schizofréniu. A preto je naozaj potrebné zvážiť, či tie chránené dielne na jednej strane naozaj zneužívajú príspevky, ale na druhej strane možno vidieť tú šancu pozitívne diskriminovať týchto ľudí a možno vytvoriť aj takú kontrolu tých vecí, lebo zase dielne neprežijú, ak naozaj budeme robiť kroky, kedy budeme znižovať príspevok na osobu, ktorá robí na kratší čas, ale na druhej strane má objektívnu diagnózu na to, že viac vydržať, nevydrží pracovať.
Čo sa týka sociálnej politiky, tak v oblasti sociálnej politiky sa do priorít dostali vytvorenie 100-tisíc pracovných miest, zavedenie inštitútu bankrotu, podpora najmenej rozvinutých okresov, sprístupnenie poskytovania dávok, podpora práce ľudí v zaostalých komunitách, dôstojné uplatňovanie sociálneho dialógu, primerané zvyšovanie mzdy, uplatňovanie kolektívneho vyjednávania.
Čo mne osobne chýba v prioritách, je jasne zadefinovaná koncepcia riešenia odkázanosti do budúcnosti. Síce programové vyhlásenie, objektívne je potrebné povedať, že hovorí o zadefinovaní prepojenia zdravotných a sociálnych služieb či o prehodnotení odkázanosti, alebo ponúka, ale teda neponúka komplexný balík pre riešenie problematiky. Ja určite by som videla túto ťažkú problematiku tak, že je potrebné spracovať taký akčný plán a jednu koncepciu, ktorá nás predpripraví do budúcnosti aj vzhľadom na tú štatistiku, čo som hovorila, vlastne OSN, že v roku 2100 budeme mať ľudí s priemerným vekom 50 rokov, kde sa predpokladá vlastne, že naozaj môže ísť o ľudí, ktorí budú dlhodobo pripútaní na lôžko, ak zobereme aj ten aspekt pribúdania duševných chorôb alebo autizmu ako takého. Je potrebné sa pozrieť na tú koncepciu z takého, z takých troch dimenzií spracovať ten akčný plán.
Po prvé určite zaviesť, nielen prehodnotiť jednotné posudzovanie lekárskej a posudkovej činnosti lekármi s druhou atestáciou posudkového lekárstva, lebo naozaj dneska posudkoví lekári sú ľudia s prvou atestáciou, posúva sa zákon, aby teda to, to posudkové lekárstvo s tou druhou atestáciou ešte nemali, lebo v konečnom dôsledku by nemal kto posudzovať. Ale tam zase je objektívne povedať aj to, že nedostaneme tam lekárov, ktorí nebudú za to ohodnotení minimálne tak, ako sú v ich ambulantnej praxi, alebo teda v špecializovanom, ako špecialisti keď sú, vtedy môžeme vlastne aj tým občanom povedať, že je to jednotné, robia to odborníci, samozrejme, nechať tie kontrolné mechanizmy na to, aby sa mohli odvolávať. Ale myslím, že by to bolo aj čistejšie aj pre vládu, aj pre teda tých, ktorí budú nastupovať možno v ďalšej vláde, aby, sú to ťažké veci, keď sa ľudia sťažujú hlavne zo zdravotne znevýhodnených, že im nechcete pomáhať, a možno naozaj vytvoriť tú koncepciu tak, aby na jednej strane sa kryli aj odborníci, aby nevstupovali do tých konfliktov medzi ľuďmi, a tí ľudia sa cítili bezpečne, že to odborníci teda preposudzovali. V tej koncepcii každopádne by malo byť zavedenie dávky v odkázanosti ako štátnej dávky, ktorá by bola súčasťou posudzovania, a človek by bol posúdený, následne by z toho vychádzali..., určitý balík peňazí, ktorý by tá rodina mohla použiť buď pre domáceho opatrovateľa, alebo teda na sociálnu službu. Ak to rodina nedokáže urobiť doma a dokáže to urobiť jeden komplex teda sociálnych služieb, tak by sa po..., teda použilo to na to.
A tretia vec, ktorá by mala do tej koncepcii byť spracovaná, je každopádne otvoriť poistenie a hlavne nemocenské, kde by časť promile, ale to je teda taká, taká do budúcnosti vízia alebo vlastne uvažovanie nad tým, časť, časť toho nemocenského poistenia venovať práve tomu, že sa bude človek predpripravovať poistením pre budúcu udalosť, a to by bola dlhodobá odkázanosť človeka.
To sú možno tie také tri základné veci, ktoré by sa mali objaviť v koncepcii. Ja verím, že ľudia, ktorí pracujú na ministerstve, teda chápu, že toto sú atribúty, ktoré je potrebné riešiť, ale ak ich nedáme do jednej koncepcie, budeme mať problémy v každej z toho odvetvia, a preto ja vlastne tak povzbudzujem, aby sme naozaj otvorili tú koncepciu dlhodobej odkázanosti a pripravili prostredie pre budúce generácie. Veľmi ma potešila aj vec, že teda vláda sa zaviazala vytvoriť podmienky pre profesijné zabezpečenie výkonu sociálnej práce, čo hodnotím ako pozitívne, avšak chýbajú mi opatrenia, ako chce zabezpečiť financovanie profesijnej sociálnej práce, ktorá patrí k najmenej ohodnoteným profesiám v tomto štáte.
Možno by bolo dobré, ak by tam v tom programovom vyhlásení vlády bolo spomenuté, že sa vytvorí nejaký, nejaká kategorizácia, kde sa stanovia určité kritériá pre možno zaťaženosť v tej sociálnej práci a následne finančné ohodnotenie. Ak to chceme urobiť, a naozaj aby to neostalo len na papieri, je to tiež proces, lebo ak si uvedomíme, že sociálna práca má svoju pôsobnosť v štátnej správe, v samospráve a u verejných poskytovateľov, naozaj vznikne pomerne rovnaký problém, ako je to so sestrami, kde jedným dokážeme pridať, ale iným zase nedokážeme pridať a, a, a tie trenice idú, čiže naozaj tí ľudia si zaslúžia ohodnotenie. Ja som veľmi rada, že pán minister to dostal teda do programového vyhlásenia vlády, ale treba popracovať naozaj na tej koncepcii, ako to, ako to urobiť s nejakým akčným plánom do určitého termínu v určitých sumách, a rozprúdiť diskusiu aj teda v štátnej správe, samospráve, a teda aj verejných poskytovateľov. Neviem si dosť dobre ja predstaviť, lebo zavedenie toho, lebo už teraz ako sme, ako tu bolo avizované, je, je problém teda s financovaním sociálnych služieb u verejných a neverejných poskytovateľov, je to dookola problém. Máme tu aj predstaviteľov vyšších územných celkov a naozaj podľa mňa často teda im búchame na dvere, aby teda podporili aj neverejných poskytovateľov, lebo máme dlhoročnú tradíciu starostlivosti o týchto ľudí, ale naozaj ľudia ich tlačia aj teda k cestám, aj k iným náležitostiam a ten objem peňazí v tých sociálnych službách je vždy malý. A preto naozaj vítam zapracovanie do programového vyhlásenia vlády to, že teda nebude robiť rozdiel medzi verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a teda naozaj sa budeme vedieť trošku lepšie stabilizovať aj na tom trhu práce, trošku viac odmeniť aj ľudí, ktorí naozaj pracujú u neverejných poskytovateľov. Ale určite rovnako to je aj u verejných poskytovateľov.
Čo mi možno chýba v programovom vyhlásení vlády, je, možno nejaké kroky, ako sa bude zabezpečovať aplikácia štandardov kvality v sociálnych službách, zákon, ktorý má platiť v oblasti štandardov sociálnych služieb, bol s účinnosťou posúvaný. Začne platiť 1. 1. 2018, tam sa kladú dôraz na rôzne aspekty, ale naozaj jeden z nich je aj personálny rámec štandardov, kde klientom musíte prisúdiť určitý alebo priradiť teda určitý počet zamestnancov odborných, neodborných, a problém nastane vtedy, ak teda naozaj sa to, čo je deklarované v programovom vyhlásení vlády, nedostane zrovnoprávnenie financovania verejných aj neverejných poskytovateľov. My nebudeme mať z čoho teda zabezpečiť tie štandardy v oblasti personalistiky a môže sa stať, že naozaj ak prídu kontrolné mechanizmy na štandardy, aj napriek tomu, že sa snažíme robiť kvalitnú a odbornú prácu, budeme vyhodnotení, že sme nesplnili štandardy. Takže možno aj a aj tu mi chýbajú trošku také kroky, ak chceme pomôcť tým ľuďom, lebo nejde o to, že či prežijú alebo neprežijú neverejní poskytovatelia, ale ide o to, že ak chceme pomôcť tým ľuďom, tak naozaj mnohokrát si ľudia zámerne vyberajú aj cirkevné organizácie s víziou, že teda ak sú veriaci, tak tomu ich príbuznému neublížia, nenechajú ho ležať len tak bez pomoci, tak bolo by dobré aj teda ten postup dodržať.
Programové vyhlásenie vlády takmer vôbec nerieši prepojenosť rezortov zdravotníctva a sociálnych služieb v oblasti starostlivosti o dlhodobo chorých, pričom je potrebné objektívne povedať, že o dlhodobých lôžkach v nemocniciach, o ktoré sa v oblasti zdravotníctvo programové vyhlásenie vlády opiera, sa riešia, no nie je to rovnaký aspekt života dlhodobo chorých na lôžku, ako ich riešia sociálne služby. Oni na nich pozerajú z iného aspektu, možno čo sa týka vlastne aj starostlivosti, dlhšie, ako keď sú v zdravotníckom systéme. Chýba mi pri sociálnej oblasti a v sociálnej politike možno prepojenosť práve s tým, ako by sa dalo zabezpečovať. Ja viem, že v zdravotníctve je strašne veľa problémov, ale ak otvárame teraz krízový manažment práve v zdravotníctve, nemali by sme opomínať práve dlhodobo chorých a ležiacich na lôžkach, aby sme dostali do prepojenia sociálneho a zdravotníckeho systému, to mi chýba. Taktiež sa tam neobjavuje v tom programovom vyhlásení vlády jeden aspekt. V sociálnych zariadeniach poskytujeme aj teda zdravotnícke úkony. V súčasnosti je to nejakých deväť úkonov, ktoré, neviem, či existuje nejaké sociálne zariadenie na Slovensku, ktoré by si vedelo od zdravotnej poisťovne teda náležite dať uhradiť tieto zdravotnícke úkony, pretože sú výberom natubizované tak, že teda veľmi málo sa používajú v zariadeniach sociálnych služieb. Neviem, či je to účelom, aby sme si nemohli refundovať nejako tie náklady v spojitosti so zdravotníckymi úkonmi, ale je potrebné otvoriť ten katalóg, ako sa to bude diať, a naozaj začať diskutovať, len ja poviem len taký príklad.
Podávame lieky hlavne u detí s detskou mozgovou obrnou, ktoré majú tendenciu sa dostať do epileptického záchvatu už len tým, keď sa jeden kýve a ten druhý zboku na to prizerá, tak sa stáva, že teda dostane to dieťa epileptický záchvat a my mu podávame liek. Je to zdravotnícky úkon, za normálnych okolností v zdravotníctve za tento úkon dostane tá sestra úhradu, v sociálnych službách to nie je. My to napriek tomu robíme a musíme spĺňať aj štandardy ohodnotenia sestier v tých sociálnych službách, a preto naozaj ak nebudú tiecť tie peniaze aj formou týchto zdravotníckych úkonov do sociálnych služieb, ja, ja sa obávam toho, že úroveň kvality a prepojenosti zdravotných a sociálnych služieb bude klesať na nižšiu úroveň a tie štandardy nenaplnia to, čo náš občan má dostať, a to teda kvalitnú sociálnu službu.
Už asi tiež, nie, nerozprávam až tak dlho, ale ešte by som sa chcela zastaviť aj pri projektoch opatrovania. Pán minister naozaj vážne povedal na výbore, ktorý sme mali, že teda nevie, ako to bude, lebo vlastne tie projekty z tých európskych fondov vlastne mali byť len takým ako keby sekundárnym, sekundárnou výpomocou samosprávam k tomu, aby teda to opatrovanie prebiehalo. No stávajú sa z toho kauzy, lebo zaviazali sme sa pri tých ľuďoch starých a chorých, že teda naozaj v rámci tých projektov ich budeme opatrovať, ale problém je to, že musíme otvoriť opatrovanie ako také, a to práve či už cez bytových asistentov, alebo profesionálnych opatrovateľov, čo by sa rozdeľovalo podľa odkázanosti, a aby sa nestávalo to, že ľudia hlásia alebo hovoria, že sa zneužíva opatrovateľská služba. Zase v koncepcii odkázanosti prepracovať opatrovateľskú službu, ktorá by teda súvisela a bola zaradená do viacerých druhov, a jeden z nich by bol tá služba opatrovania v domácnosti, kde by bola vysoká odkázanosť toho človeka, a teda išla by tam reálne úhrada. A potom sú to ďalšie, ľahšie formy, ľahšie z nášho pohľadu, aby sme to hovorili seniorovi, ktorý si už ťažko umyje okno alebo prestáva jesť, lebo povie, že sa mu neoplatí variť, chradne na zdraví, dostáva sa nám do zdravotníckeho systému, tak naozaj tie, tie veci v oblasti tých, tých programov sa nepoužívajú na to ako sekundárne. A to prečo? Lebo nám zlyháva tá primárna úroveň a profesionálne zaangažovanie, ako riešiť opatrovanie seniorov podľa druhov a podľa stupňov odkázanosti. Ak by sme vyriešili to, tak možno tie, tie programy, kde, kde naozaj možno je potrebné povedať, že ide niekedy aj o pochybenia, kde sa do..., nemôžu prihlásiť dlhodobí poskytovatelia týchto služieb do výzvy, tak jednoducho toto zlyháva a riešime úplne iné veci, a nie prioritne tie, ktoré by sme mali. Keby sme poriešili opatrovanie ako koncepčný a principiálny problém, neriešili by sme teda možno toho, čo sa zneužíva, čo sa nezneužíva.
Ja naozaj zo svojich odborných skúseností budem nápomocná, ak teda požiadajú o moje skúsenosti. Myslím si, že ľudia si to už zaslúžia, všetci pred voľbami sme sľubovali, ako im budeme pomáhať. Ja pevne verím, že sa spojíme a že pomôžeme tým, ktorí to najviac potrebujú, tým najzraniteľnejším ľuďom, ktorí si nedokážu pomôcť, a pri tom všetkom, ako ideme teda čerpať nemalé peniaze z Európskej únie, naozaj máme dlhodobo fajn ukazovatele v ekonomickom raste. Kedy, keď nie teraz?! Pozrime sa koncepčne, pripravme sa na tie veci, vykričme sa medzi sebou, ale pomôžme tým ľuďom, ako sme im sľubovali.
Ďakujem pekne za pozornosť a prajem pekné dni v parlamente. (Potlesk.)
Skryt prepis