Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.2.2019 o 13:43 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2019 13:43 - 13:44 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2019 11:23 - 11:24 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem za slovo. Pán predseda, chcel by som poprosiť o opravu môjho hlasovania pri tlači 1290, hlasovanie č. 84, chcel som hlasovať proti a zariadenie ma vykázalo, že hlasujem za. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2019 14:37 - 14:38 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Keďže sa nikto neprihlásil do rozpravy, ja by som si dovolil prečítať uznesenie, o ktorom budeme hlasovať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS), tlač 1209.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov EUCARIS,
B. rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2019 14:33 - 14:36 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil ako spoločného spravodajcu k tomuto bodu programu, preto dovoľte, aby som vám predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS), tlač 1209.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS), podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1298 z 26. novembra 2018 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predmetný návrh prerokoval na svojej 63. schôdzi dňa 22. januára 2019 a neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Za návrh hlasovali 5 poslanci, proti nehlasoval nikto, hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Z celkového počtu členov výboru 10 bolo prítomných 7 poslancov. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS), v stanovenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
1. vysloviť súhlas s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) a
2. rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.
Prílohou tejto správy je aj navrhované uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2019 15:54 - 15:54 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega Heger za faktickú pripomienku, ale máš, máš také otázky, na ktoré ja neviem odpovedať. Verím, že pán podpredseda zaujme (povedané s úsmevom) aj k tomuto stanovisko. Ja keď som si študoval tú dôvodovú správu, tak som tam našiel aj pozitívne vplyvy, finančné, a tie tam plynú vlastne z vybratých pokút od subjektov, ktorí, ktoré nebudú dodržiavať tento zákon. Takže žiadne iné špecifikované pozitívne finančné vplyvy pri návrhu tohto zákona neboli spomenuté. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.1.2019 15:47 - 15:52 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia, ja by som k tomu zákonu mal tiež na pána podpredsedu niekoľko otázok, pretože keď ide vláda robiť niečo s informačnými technológiami, tak treba sa mať tak trošku na pozore, pretože vieme, že na informačné technológie už vlády Roberta Fica minuli viac ako miliardu euro a nebolo by to až také strašné, tá miliarda euro, keby nám tie systémy, ktoré sa za to urobili, aj fungovali, ale vidíme, ako nefungujú.
Ja som tomuto zákonu tiež, dávam teda takú nádej, že chce nejak jednotne monitorovať alebo jednotne monitorovať, spravovať, obstarávať všetky informačné, informačné technológie vo verejnej správe. To kvitujem, že takéto niečo, niečo vzniká. Keď som si prechádzal ale dôvodovú správu, tak som narazil na niektoré veci, jednak ktoré by som sa chcel spýtať.
Hovorí sa tam, že tento zákon nebude mať vplyv na verejné financie nad rámec už rozpočtovaných, až na to, že v roku 2019 budeme musieť zamestnať ďalších dvanástich zamestnancov, na ktorých teda nie je krytie cca pol milióna, 500-tisíc eur, 480 alebo tak nejako. Takže tieto peniaze budeme musieť, samozrejme, kdesi inde zobrať, aby sme teda mali vyrovnaný rozpočet, ale nie je to taká suma, ktorá by, myslím, že pri rozpočte ho nejak ohrozovala.
Ďalšia suma, ktorá tam je a ktorá sa minie ale až v roku 2020, sú 2 milióny euro, ktoré sa použijú na vytvorenie dvoch informačných systémov. K týmto informačným systémom budú ďalej za 200-tisíc euro servisné služby, predpokladám, že tak, takto nejak to tam je formulované, ale keď som si pozrel ten, tú tabuľku, tak tam je 2 milióny 300-tisíc. Takže chýba, chýba mi tam 100-tisíc euro, ktoré nie sú špecifikované, na čo budú použité. To je ako jedna otázka, a už vôbec sa nehovorí, že takáto istá suma bude alebo je nejak naprojektovaná aj do roku 2021. Tam je 2 milióny 290-tisíc. Tak o tomto sa vôbec nehovorí, tak to by som chcel sa spýtať, že na čo budú tieto peniaze, pretože keď sa už raz tie informačné systémy dva, ktoré sú tam plánované, vytvoria, tak predpokladám, že už by mala byť iba tá čiastka na ten servis, tá nižšia suma.
No a ďalšia taká otázka, teraz tam hovoríme o dvanástich nových zamestnancoch, celkovo by to malo byť 32 zamestnancov, myslím si, a znova je tam nárast v roku 2020 a 2021 až na 62 alebo 69, už to číslo presne si nepamätám. Prečo tento nárast, že väčšinou je to tak teda, že keď sa robí nejaká informatizácia, tak by sa mala tá pracovná sila ušetriť a tuto vidím, že vlastne dôjde k nárastu pracovníkov zrejme s tým, že budú musieť tieto informačné systémy obsluhovať. Takže kde vidíme nejakú úsporu, že v tých odvetviach, alebo na tých ministerstvách ďalších alebo na obciach, alebo kde sa vlastne ušetria nejakí ľudia, pretože nedáva to logiku, keď vyvinieme nejaké dva informačné systémy, aby sme ešte na to potrebovali ďalších a ďalších ľudí. Poprosil by som na tieto otázky zodpovedať, ak budete ochotný, v rozprave.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 10:35 - 10:36 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Martin, ďakujem za uvedenie ďalšieho zo série volebných zákonov, ktoré by mohli zmeniť náš volebný systém k lepšiemu, ktoré sa tu snažíme v tomto volebnom období uvádzať do života, zatiaľ však bezúspešne.
Bezpochyby slobodné a demokratické voľby sú najväčším výdobytkom novembra ´89 a naše návrhy, ktoré sme dávali v minulosti, ale aj tento návrh by mohli zabezpečiť, že voľby by boli jednoduchšie, celý proces lacnejší, prístupnejší väčšiemu počtu voličov a aj spravodlivejší, ako si teraz hovoril. Mohli by zabezpečiť vyššiu účasť – účasť mladých ľudí, účasť našich občanov, ktorí sú z rôznych dôvodov v zahraničí. No tieto naše návrhy neprešli.
Ako vidieť zo záujmu, resp. nezáujmu koaličných poslancov o diskusiu aj k tomuto návrhu zákona, tak obávam sa, že aj tento náš návrh skončí ako tie ostatné, aj keď, samozrejme, ja sa prihováram, aby koaliční poslanci zvážili a nejakým spôsobom sa snažili pochopiť zmysel tohto návrhu a podporiť ho. Občania však majú možnosť vidieť, ako by mohol vyzerať volebný systém, keby sme mali tú moc ho zmeniť, a môžu vidieť, ako určite bude vyzerať, keď túto moc zmeniť tento volebný systém budeme mať.
Ďakujem ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 10:01 - 10:03 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolega Marosz, chcem sa ťa spýtať, že koho si myslel pod tým, že "my". Kto je to "my"? Lebo vyjadroval si sa tak v množnom čísle, že my si to nemyslíme, my vidíme tie riziká. Lebo obidvaja sme poslancami VÚC-ky žilinskej, a teda či si to myslel VÚC-ku, to "my", alebo teda nejakú inú skupinu expertov, ktorá toto tvrdí a ktorá má tie obavy. Lebo ja si osobne práve myslím opak, že mohla by to byť veľká výhoda.
A už aj na základe tých skúseností, ktoré máme v Žilinskom kraji, keď sa pani županka snažila a snaží riešiť dopravu, hlavne na Kysuciach, kde sú obrovské zápchy, tak myslím, že keby mala túto možnosť alebo keby kraj mal tú možnosť, že si môže okrem autobusovej dopravy objednávať aj regionálnu železničnú dopravu, tak by vedela riešiť túto situáciu dopravnú zložitú oveľa jednoduchšie, pretože teraz musí chodiť rokovať na železnice, aby zladili svoje grafikony a odchody vlakov s autobusovými, aby to nejako fungovalo, aby sa ľudia dokázali presunúť z áut na verejnú dopravu a aby sa tie zápchy a tá zložitá dopravná situácia, ktorá tam je v tom našom kraji, zjednodušila.
Takže chcel by som teda vedieť tú odpoveď na tú otázku, že kto je to "my". Lebo včera som tie prvé tri minúty tvojho vystúpenia nepočul. Možnože tam si to hovoril.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 15:30 - 15:34 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil ako spravodajcu k tomuto bodu programu a dovoľte, aby som vám predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl (tlač 1187).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu:
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1250 zo 7. novembra 2018 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl na svojej 59. schôdzi 13. novembra 2018 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl.
Prílohou tejto správy je návrh uznesenia Národnej rade Slovenskej republiky, ktoré si dovolím predniesť.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl (tlač 1187). Národná rada Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.11.2018 11:20 - 11:20 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som vám dať do pozornosti, že na Západnej terase Bratislavského hradu je medzinárodná výstava detských výtvarných prác s názvom Vianočná pohľadnica, ktorú organizuje Oravské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Všetci ste pozvaní. Prepáčte, že som zneužil procedurálny návrh na môj oznam.
Skryt prepis