53. schôdza

10.6.2010 - 10.6.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

10.6.2010 o 15:45 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:21

Martin Pado
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán podpredseda. Pani Belásová, no nežartujte! Pozrite si kto tieto 4 roky vládol a ako to bolo s našimi pozmeňujúcimi návrhmi za tieto 4 roky. Takže nerozprávajte, nežartujte naozaj, no. Ako nemôžete sa, môžete na to pozerať ako chcete, ale vidieť vývoj v krajine vládnutie, že vládnutie 4 roky nebolo a predtým bolo vládnutie Dzurindu, to je naozaj pomýlené.
A pán Petrák, za posledných 12 rokov vlády ste boli 8 rokov súčasťou vládnej koalície, pán Petrák! 8 rokov súčasťou vládnej koalície! Tak rozmýšľajte nad tým, čo hovoríte. Na zvyšné vaše prázdne reči reagovať nebudem, pretože to by nemalo zmysel.  No a na záver mi dovoľte len tak mimochodom. V roku 1992 som bol pri povodniach po roztrhnutí hrádze na Uhu. (Hlasy z pléna.) Pani profesorka, láskavo vás prosím, nechajte ma rozprávať, dobre? Bol som v 92. roku pri povodniach na Uhu a veľmi dobre viem, čo tam ľudia prežívali pán predseda. Veľmi dobre viem, vy ste v tom čase boli predsedom vlády a v spolupráci s vami, s vládou sa vybavili peniaze na 27 nájomných bytov pre ľudí, ktorým voda zobrala strechu. Ja som o tom hovoril. O tom som hovoril, kde budú tí ľudia bývať pán predseda? Za 3300 eur môžu ísť bývať pod most. Takže pán predseda, veľmi dobre viem o čom hovorím a minimálne tak som cítil s tými ľuďmi ako vy, lebo ja som pri tých povodniach bol a stáli tam ľudia s vidlami, stáli tam ľudia so všetkým možným. Tak mi tu nerozprávajte o tom, že nemám cit a že neviem, čo tí ľudia prežívajú a naše vystúpenie nie je o tom, že sme proti, my vravíme, že treba dať tie peniaze, len hovoríme, že ten kto ich bude deliť, ak to bude ten človek, je nezodpovedný. (Hlasy z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.6.2010 o 15:21 hod.

Ing.

Martin Pado

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:21

Ján Počiatek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci, myslím si, že je nevyhnutné reagovať a trošku to upratať, pretože naozaj tá debata sa bohužiaľ odklonila do úplne inej roviny a chcel by som skonštatovať niekoľko faktov. Najprv technicky k tým dvom pozmeňujúcim návrhom. Ešte raz, už som to komentoval, ale ešte raz by som chcel povedať, že čo sa týka pozmeňujúceho návrhu pána Lipšica, vidím v tom technicko-legislatívny problém. Naši právnici sú presvedčení, že ide o nepriamu novelu zákona o štátnom rozpočte a nie som právnik, nechcem to hlbšie rozoberať, ale v každom prípade holým faktom zostáva, že tento samotný pozmeňujúci návrh by mohol skomplikovať vôbec aplikovateľnosť samotnej novely zákona v budúcnosti. Čo vzhľadom na to, za akých okolností je tento zákon prijímaný, by som veľmi nerád riskoval. Navyše ešte k tomu dodávam, že realokácia prostriedkov, ktoré sú určené momentálne na výstavbu Národného futbalového štadiónu, nepotrebuje takúto novelu vôbec, stačí na to rozpočtové opatrenia ministra financií, čiže môže kedykoľvek v budúcnosti o tomto rozhodnúť a veľakrát sme hovorili a tiež by to bolo podľa  mňa aj nutné, rozlišovať, toto je naozaj krízová, okamžitá pomoc a najmä jasné preukázanie solidarity politických strán s postihnutými povodňami a je tiež úplne zrejmé, že tie škody sú oveľa, oveľa väčšie a vláda sa bude musieť touto problematikou jednoznačne zaoberať aj po voľbách a sumy, ktoré bude potrebné na tento účel nájsť sú oveľa väčšie a bude ich musieť hľadať a jedna z položiek môže byť aj suma momentálne alokovaná na výstavbu Národného futbalového štadiónu, ale určite ani to nebude stačiť, bude treba hľadať aj úplne iné zdroje. Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu pána Janiša, to je úplne najväčší legislatívny alebo právny nezmysel, čo musí byť jasné aj neprávnikovi, úplne nevykonateľný. Navyše, jediným zmyslom, ako to tu bolo prezentované, tohto návrhu je, aby prostriedky boli použité len na účel odškodnenia, alebo pomoci občanom poškodených povodňami. Nikde v našom, v novele predkladanej ministerstvom financií spolu s ministerstvom vnútra nie je spomenutý žiadny iný účel, takže neviem aké obavy tu opozícia prednáša, pretože ten účel je jasné a je úplne jasný mechanizmus, ako ho kontrolovať, že tieto prostriedky boli na tento účel použité. Čiže mrzí ma, že sa to dostalo až do takejto naozaj nezmyselnej diskusie na rôzne témy, pretože zámer je jasný, nakoniec ako som tu vytušil s tým samotným zámerom pomôcť, rýchlo, občanom postihnutých povodňami, toto tu nikto nespochybňuje, čiže naozaj tá debata mohla byť oveľa kratšia. Vo všeobecnosti ma tiež veľmi mrzí, že sa snaží opozícia vytĺkať  z toho politický kapitál, najmä rôznou dezinterpretáciou faktov a súm a tiež som bol prekvapený, že až téma Grécka bola súčasťou tejto rozpravy, kde sme už viackrát povedali, že Grécku Slovensko zatiaľ nepožičalo nič, to je tiež  častokrát rôznym spôsobom zmanipulovávané, čo sa vlastne udialo a preto by som ešte raz chcel pripomenúť, že my ako vláda sme momentálne len umožnili iným krajinám poskytnúť Grécku bilaterálne pôžičky a súhlasili sme so spustením tohto mechanizmu. To neznamená, že sme im požičali a veľakrát sme to už opakovali, len akosi niektorí to nechcú počuť, o tom, či nakoniec Slovensko poskytne bilaterálnu pôžičku Grécku rozhodne budúci parlament s plnou legitimitou.
Takže, určite táto téma nijako nesúvisí s tým, čo tu dnes riešime. Ďalej sa tu snažili mnohí poslanci vnášať do tej diskusie pocit, že vláda potrebuje tento krok nevyhnutne urobiť pre to, aby vôbec našla nejaké prostriedky, to absolútne nie je pravda. Už dnes funguje prvá časť krízovej pomoci, na ktorú už bolo nájdených alokovaných 25 miliónov eur a táto časť je doplnková k tomu, čiže to je navyše nad 25 miliónov eur, ktoré ale má a zmyslom celej tejto aktivity je, aby sa všetky politické strany jasne prihlásili k tomu, že chcú pomáhať občanom poškodených povodňami a kvôli tomu sme tu aj dnes boli.
Keďže nechcem byť, ešte by som len spomenul jeden fakt, ktorý tu bol tiež čiastočne načatý a tak som to nejako vycítil, že už tu bol pokus obviniť nás z toho, že sme zanedbávali protipovodňovú ochranu. Treba si uvedomiť jednak, že tieto povodne spôsobili problém v obciach, kde ani nikdy žiadna protipovodňová ochrana nebola plánovaná, pretože nikto ani nepredpokladal, že by niečo takéto sa tam mohlo stať a po druhé, za vlády, za tejto vlády bolo na protipovodňovú ochranu investovaných dvakrát toľko peňazí čo za druhej Dzurindovej vlády, tak len aby sme si to nejako pripomenuli a je tiež naozaj pravdou, že pri zostavovaní rozpočtov sme boli viackrát kritizovaní aj za navyšovanie
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.6.2010 o 15:21 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:30

Jozef Burian
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Nikdy nikto ani nepredpokladal, že by takéto sa nám mohlo stať. A po druhé, za vlády, za tejto vlády bolo na protipovodňovú ochranu bolo investovaných dvakrát toľko peňazí čo za druhej Dzurindovej vlády. Tak len, aby sme si to nejak pripomenuli a je tiež naozaj pravdou, že pri zostavovaní rozpočtov sme boli viackrát kritizovaný aj za navyšovanie rozpočtu v tejto konkrétnej kapitole. Ďakujem, skončil. som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.6.2010 o 15:30 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:30

Jozef Burian
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, podpredsedajúci, pán minister, vážení, kolegyne, kolegovia, veľmi krátko a faktom je, že ja som v prvom vystúpení deklaroval proste túto pomoc ako čiastkovú pomoc, alebo prvú okamžitú pomoc. Ale čo ma strašne prekvapilo bolo vystúpenie pána Pada, ktorého tiež považujem za veľmi silného partnera pána Janiša v demagógii a ten záver bol pre mňa fascinujúci. O tom, akým spôsobom, tzv. údajným spôsobom prepis hovoru predsedu strany SMER a akým spôsobom sa to znevážilo alebo zdevastovalo. No, dámy a páni, ja chcem len jedno pripomenúť, jediný spôsob, alebo jediný spôsob ako to zadeklarovať správne a povedať prvavdu je to, že na základe toho, čo sa udialo vo financovaní strany SDKÚ, kde ani raz ani v jednom vstupe, ani v jednom vystúpení strany SDKÚ nebolo znevážené, alebo nebolo faktami vyvrátené to, akým spôsobom z rôznych švajčiarskych bánk bolo financovanie zabezpečené, strany SDKÚ. A veď najväčším príkladom bolo to, že predseda SDKÚ odišiel z volebného lídra strany SDKÚ. To je najväčším ukážkou toho, že strana SDKÚ prenáša a ústami pána Pada prenáša tento problém na stranu SMER-sociálna demokracia. Je pre mňa dehonestujúcim,  akým spôsobom sa zneužíva téma povodní na takéto dezintepretácie a jediným, jediným účelom je to odvrátiť pozornosť od toho, čo je najväčším problémom a najväčšou ťarchou a najväčšou nočnou morou SDKÚ je to, ich financovanie, kde ani raz nebolo vyvrátené. A ja pánovi Padovi poviem, čo je najväčšou morou celého parlamentu Slovenskej republiky. Je možno veľkou mojou, by som povedal bolo mojou cťou byť v predchádzajúcom parlamente tejto Národnej rady Slovenskej republiky. A na vlastné oči som videl ako v priamom prenose sa kupovali poslanci. Nemenovaný pán predseda nemenovanej strany priamo v prezentácii prezenčnom materiáli, priamo v televízii preukázal, ako oficiálne sa kupovali poslanci Národnej rady. Väčšou, väčšou dehonestáciou parlamentu ako to kupovanie poslancov v priamom prenose, myslím, že väčšou dehonestáciou nie je. Ja obdivujem niektorých, niektoré politické strany, že boli ochotné vydržať až do pomaly do konca a niektoré politické strany jednoducho odišli, odišli z tejto koalície, aj keď napriek tomu, že odišli veľmi neskoro. Toto je najväčšou dehonestáciou. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.6.2010 o 15:30 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 15:30

Vladimír Chovan

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:35

Tibor Lebocký