18. schôdza

17.5.2011 - 2.6.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

2.6.2011 o 12:20 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 12:20

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Prosím vás, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh ústavného zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

2.6.2011 o 12:20 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 12:20

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

2.6.2011 o 12:20 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 12:20

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. A tiež o tom, aby za gestorsky výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

2.6.2011 o 12:20 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:20

Tomáš Galbavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, chcel som pôvodne vystúpiť, vystúpim veľmi krátko aj zo solidarity voči mojim kolegom, či už opozičným, alebo koaličným.
Isteže, predkladatelia prišli s návrhom, ktorý upravuje podmienky prevádzkovania hazardných hier na celom Slovensku. Ja to pre mňa sympatický návrh. V minulosti som s podobným návrhom prišiel rovnako, prešiel mi do druhého čítania so 112 hlasmi a zrazu vo výboroch som podporu stratil. Čiže mojim kolegom v prvom rade držím palce, aby ten postoj a celý proces schvaľovania tohto zákona bol v inom duchu a podstate úspešnejší, ako bol ten môj.
Od roku 1989, skôr ako demokracia na Slovensku do bývalej federácie z vyspelej západnej Európy prišli iné "hodnoty", ako sú automaty, stávkové kancelárie, a naši ľudia sa do dnešného dňa nedokázali s tým celkom dobre vyrovnať. Možno je to aj preto, že štátna politika, koncepcia štátnej politiky v oblasti hazardných hier je veľmi deravá, nemá na zreteli verejnú morálku, ochranu rodiny, ochranu jednotlivca, toto sú atribúty, na ktoré by sme vždy mali dbať a mať ich rovnako na zreteli.
Toto nie je agenda ani ľavicová, ani pravicová. Poprosím mojich kolegov, aby k tejto otázke pristupovali zodpovedne... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.6.2011 o 12:20 hod.

Mgr.

Tomáš Galbavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:29

Tomáš Galbavý
Skontrolovaný text
Áno, dúfam, že to nebolo na moju adresu, pán predseda.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.6.2011 o 12:29 hod.

Mgr.

Tomáš Galbavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:29

Tomáš Galbavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, vyslovujem podporu tomuto návrhu. Z mojej strany je to zatiaľ všetko, v druhom čítaní sa vyjadrím vecne a budem predkladať nejaké pozmeňujúce návrhy, isteže, po diskusii s mojimi kolegami.
Môže, táto novela je schválne, môže byť určitým posunom, malým posunom v oblasti regulácie a minimalizácií nástrah a rizík. Ale ak chceme do budúcnosti sa podobať vyspelým západným štátom alebo systému, ktorý je zabehnutý v Spojených štátoch, musíme pristúpiť k regulácii oveľa radikálnejšie, efektívnejšie, tak, aby v konečnom dôsledku sme mali istotu, že gamblerstvo a patologické hráčstvo bude na Slovensku eliminované.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.6.2011 o 12:29 hod.

Mgr.

Tomáš Galbavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:32

Jaroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vyjadril názor k predloženej novele. Na prvý pohľad sa javí tento návrh ako šľachetný a taký, ktorý ochraňuje ľudí pred hazardom. Verím, že predkladatelia mali dobrý úmysel, ale musím konštatovať, že sa im to v poslaneckom návrhu zákona nepodarilo.
Mám vecné výhrady k predloženému návrhu. Predkladatelia menia § 49 zákona č. 175/2005 Z. z. o hazardných hrách, a teda rušia povinnosť herne mať 5 a viac automatov. Toto je zásadná zmena v zákone o hazardných hrách.
Po prijatí novely zákona o hazardných hrách z dielne poslancov KDH nastane stav, že na zriadenie herne bude stačiť iba jeden výherný prístroj. Zopakujem to. Dnes na zriadenie herne prevádzkovateľ potrebuje 5 a viac automatov, samozrejme, tým má väčšie náklady a väčšie povinné odvody. Ale po prijatí vášho návrhu na zriadenie herne bude stačiť prevádzkovateľovi iba jeden výherný prístroj. Áno, iba jeden.
Vážení predkladatelia, zjednodušujete podmienky na zriadenie herne a znižujete počet automatov pri zriadení. A na druhej strane sa tvárite, že váš návrh pomôže ochrániť občanov a obmedziť im prístup k herniam, a teda aj k výherným automatom a videolotériám.
Na svete je už vládny návrh novely zákona o hazarde, ktorý navrhuje podstatné zvýšenie odvodov za výherné prístroje, videohry i technické zariadenia, ktorý sme aj my poslanci strany Sloboda a solidarita podporili. Zvýšenie odvodov z výherných prístrojov a videolotérií v kombinácii s pôvodným zákonom č. 175/2005 Z. z. o hazardných hrách plní presne tú funkciu, že každý si rozmyslí, či zriadi herňu, keď bude mať vysoké prevádzkové náklady v podobe vysokých odvodov a podmienkou, že tých automatov pri zriadení musí byť aspoň 5. A to nielen pri zriadení, ale počas doby jedného roku a je vystavený riziku, či sa mu náklady vrátia, alebo nie.
Veď poďme si pozrieť tabuľku odvodov pre výherné prístroje. Aké budú odvody po schválení vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov? Čiže po novom po schválení vládneho návrhu budú za videohry, odvod bude 4 700 eur, dnes na zriadenie herne potrebujeme 4 700 x 5 automatov, to je 23 500 eur. Ale po prijatí vašej novely pri zriadení herne s jedným automatom bude len 4 700 eur. Čiže zriaďovateľovi herne klesnú odvody o 18 800 eur, čím zjednodušujete zriadiť herňu.
Prejdem k ďalším bodom predkladanej novely, ku ktorým mám výhrady.
Bod 2 predkladanej novely. V § 21 sa ods. 7 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: "d) platný súhlas obecného zastupiteľstva alebo miestneho zastupiteľstva so zriadením herne v obci alebo v mestskej časti".
Pozrime sa na to, aké má samospráva možnosti, keď posudzuje žiadosť o vydanie licencie na prevádzkovanie výherného prístroja. Samospráva rozhodne o tom, či udelí licenciu, alebo neudelí. Pokiaľ žiadateľ nespĺňa zákonom stanovené podmienky, tak mu ju neudelí. Nemám vedomosti, či ste s týmto konkrétnym návrhom požiadali o vyjadrenie napríklad ZMOS. Nedovolím si odhadnúť, aké by bolo ich stanovisko. Totiž oslovili ma starostovia a primátori, ktorí nechcú niesť zodpovednosť s udelením súhlasu so zriadením herne v obci. Pomenovali to presne, že im dávate nôž na krk.
Uvediem príklad. Obecné alebo mestské zastupiteľstvo schváli a dá platný súhlas na zriadenie herne v obci, ale občania, ktorí nesúhlasia s herňou v obci, budú neustále atakovať starostu a poslancov zastupiteľstva, prečo zriadenie herne povolili. A to nehovorím, akým korupčným tlakom vystavíme starostov, primátorov a poslancov zastupiteľstiev. Veď obec, kde nebude herňa ani automat, bude pre firmy prevádzkujúce výherné prístroje veľmi zaujímavá pôda. A oplatí sa im lobovať, aby dostali povolenie a súhlas na zriadenie herne. Pokiaľ ale starostovia, primátori a poslanci zastupiteľstiev chcú rozhodovať priamo, tak nemám s tým problém. Určite im brániť nebudeme, ale je slušné opýtať sa ich. Minimálne bude zaujímavé sledovať, ako budú vznikať na Slovensku pásma Las Vegas.
Bod 4, odsek 3: "Ak o to písomne požiada osoba, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva, alebo jej blízka osoba, prevádzkovateľ herne je povinný odmietnuť takejto osobe prístup do herne."
Áno, súhlasím, patologické hráčstvo je choroba a treba sa touto témou zaoberať. Ale podľa mňa tento návrh nerieši situáciu a je v mestách nevykonateľný. A vyvoláva vo mne otázku. Ja sa pýtam: Je osoba, ktorá je patologický hráč, nesvojprávna, že za ňu môžu rozhodovať iní? Napríklad ako blízka osoba v Bratislave písomne požiada všetky herne, aby jej blízku osobu nevpustili dovnútra? A ako sa má zachovať obsluha? Má kontrolovať občiansky preukaz alebo ako identifikuje osobu, ktorej bol vstup zakázaný? Čo sa stane, keď obsluha nespozná osobu, ktorej bol zakázaný vstup, a osoba sa dostane do priestorov herne? Tu vzniká otázka, aký postih bude mať prevádzkovateľ, keď vlastne porušil povinnosť vyplývajúcu zo zákona?
Dodnes som nevidel žiadnu reklamu a upozornenia, ktoré budú upozorňovať na to, aká je vážna závislosť od výherných automatov. Pozrime si napríklad odstrašujúce varovania na cigaretových škatuľkách a vlastne všade sa stretávame s reklamou, ako nám fajčenie škodí a čo všetko spôsobuje. Prečo nevedieme takúto antikampaň alebo prevenciu proti hazardným hrám? Môj návrh je, poďme sa venovať prevencii a osvete, aby sme znížili počet závislých hráčov.
Bod 5 a 6 predkladanej novely. V bode 5 v § 48 ods. písm. e) sa slová "tri sekundy" nahrádzajú slovami "4 sekundy, to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne".
Bod 6. V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h, ktoré znie: "čas, ktorý uplynie od vyplatenia výhry do začatia ďalšej hazardnej hry, musí byť najmenej 15 sekúnd; to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne".
Tieto ustanovenia spôsobujú zmätok v predkladanej novele, lebo v § 49 zákona č. 171/2005 Z. z. zakazujete prevádzkovať výherné prístroje a videolotérie v kasíne. Teda zakazujete ich tam, kde sú pod najväčšou kontrolou. Tomuto návrhu vážne nerozumiem, prečo v kasíne nemôžu byť výherné automaty, a na druhej strane budú môcť byť v malej herni o počte a 1 kus. Takéto herne sú prevádzkované väčšinou na dedinách a pod menšou kontrolou.
Bod 7 odsek 1: "Výherný prístroj, technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi a videohru možno prevádzkovať iba v herni."
Ďalej v bode 7 a v odseku 2 zakazujete fajčiť a používať alkoholické nápoje, ale tieto zákazy neplatia pre kasíno.
Keď sa dotknem témy podnikateľského prostredia, tak zavádzate rozdielne podmienky na podnikanie. Dane do štátneho rozpočtu majú podnikatelia, firmy rovnaké a nevidím určitú skupinu podnikateľov zvýhodňovať. Veď kasíno a herňa je vlastne to isté. Ale podľa vášho návrhu zákona budú jedni podnikatelia zvýhodňovaní a iní, naopak, obmedzovaní.
Nespochybňujem dobrý úmysel predkladateľov, ale prečo navrhujete rozdielny meter v jednom predmete podnikania? Po prijatí vašej novely vznikne nerovnaké podnikateľské prostredie.
Ďalej. Nesúhlasím so stanoviskom, že tento návrh zákona nemá vplyv na verejné financie. Pokiaľ umelo znížime alebo zvýšime počet výherných prístrojov a videolotérií, tak klesnú alebo stúpnu príjmy do štátneho rozpočtu a takisto klesnú alebo stúpnu príjmy samosprávam.
V dôvodovej správe uvádzate, že stúpol počet výherných prístrojov a videolotérií. S týmto tvrdením nesúhlasím a môžme si pozrieť tabuľku, zdroj Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, "Hlásenie o odvodoch z prevádzkovania hazardných hier". Porovnáme si rok 2009 a rok 2011. V roku 2009 bolo 33,5-tisíc hracích miest, v roku 2011 je 22,7-tisíc. Čiže je tam pokles o nejakých 30 %.
A už len na záver dodám, že váš návrh novely zákona o hazardných hrách na mňa pôsobí prohibične, vytvára priestor na korupciu, podporuje rozvoj nelegálneho prevádzkovania hier. Váš návrh novely vôbec nechráni členov rodiny pred kontaktom s hazardnými hrami, ba naopak, uľahčujete podmienky na zriadenie herne.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.6.2011 o 12:32 hod.

Jaroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:43

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela povedať, že tento zákon má určité svoje pozitíva, ale vidím tam aj niektoré veci, ktoré by sa snáď mohli opraviť pozmeňovacími návrhmi.
A chcela by som povedať, že skutočne sa u nás čím ďalej, tým viac prejavuje patologické hráčstvo. A spadajú do toho mladí ľudia a jednoducho tie pravidlá na zavádzanie herných automatov a kasín by sa mali trošku spresniť. Vítam to, že mestá a obce budú môcť určovať určité pravidlá, kde tieto kasína a herne budú môcť byť, a budú určovať pravidlá, ako alebo akým spôsobom sa budú prideľovať tieto licencie, pretože práve samospráva presne vie, kde má tie rizikové miesta, kde nemá rizikové miesta, a vie na počet obyvateľov, koľko tých hazardných hier môže vpustiť, aby boli určitým spôsobom kontrolovateľné.
Ja by som v takých dvoch veciach dala pripomienku, a to v § 38 bod 3, že ak požiada blízka osoba, aby nevpustili do herne. Možno by som tam to trošku precizovala, pretože niekedy sa môže zdať, že blízka osoba môže požiadať aj z nejakého iného dôvodu, ale možno ak ten človek sa lieči alebo má nejaké potvrdenie, alebo tak, čiže toto by som precizovala. Nemám problém ako v tejto veci.
A možno by som ešte precizovala aj bod, čl. I bod 2, kde by som nedala, že so všetkým musí súhlasiť zastupiteľstvo. Dala by som, že zastupiteľstvo určí. Zastupiteľstvo určí lokality dajme tomu... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.6.2011 o 12:43 hod.

Mgr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:43

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... že zastupiteľstvo určí lokality a potom jasne sa povie, možno koľko môže byť tých hráč(? herní), aby vlastne mohol o tom rozhodnúť primátor, a poviem prečo. Lebo niekedy v tom zastupiteľstve sú možno, je viacero tých záujmov a možno aj lobistických záujmov a potom sa veľmi ťažko hľadá nejaký kompromis. Ale keď sa určia lokality a počet týchto miest na hranie, tak potom už aby mohol úrad sám precizovať, že kde vlastne alebo komu tú licenciu dá, lebo potom ozaj tie lobistické skupiny začnú tlačiť automaticky na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.6.2011 o 12:43 hod.

Mgr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:43

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som v prvom rade chcela poďakovať pánovi kolegovi, že nás stručnou analýzou previedol týmto návrhom zákona. Vypichla by som tri body, ktoré sú, ktoré v zmysle filozofie toho zákona sú absurdné, že ten zákon prináša.
V prvom rade je to ten, že zriaďovateľovi násobne a významne klesnú odvody, to je jasnou motiváciou na vznik ďalších nových a nových herní.
Ďalším bodom je priama zodpovednosť starostov. Toto korupčné tlaky, ktoré vytvorí zákon alebo táto novela zákona na starostov a primátorov, aby schvaľovali, prípadne neschvaľovali herňu, dostávajú tým kompetencie, ktoré si nepýtali a nechceli.
Ďalším takým závažným bodom je zákaz vstupu patologického hráča do herne. Naozaj legitimovanie alebo vlastne spôsob detekcie patologického hráčstva nie je v tomto zákone nijako ošetrené. Čiže na jednej strane sme liberálna strana a nadovšetko ctíme slobodu jednotlivca a na druhej strane podľa prísnych aj konzervatívnych kritérií máme pred sebou zákon, ktorý situáciu nerieši alebo ju zhoršuje.
Tak by som sa rada vyjadrila, že tento zákon nepodporím.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.6.2011 o 12:43 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video