22. schôdza

6.9.2011 - 14.9.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

8.9.2011 o 11:19 hod.

Mgr.

Igor Sidor

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:19

Igor Sidor
Skontrolovaný text
Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

8.9.2011 o 11:19 hod.

Mgr.

Igor Sidor

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:19

Igor Sidor
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania vládneho návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Ďakujem.
Skryt prepis

8.9.2011 o 11:19 hod.

Mgr.

Igor Sidor

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:59

Peter Muránsky
Skontrolovaný text
Ďakujem. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto, prosím, dajte podľa § 73 ods. 3 písm. c) navrhujem postúpiť návrh zákona do druhého čítania.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.9.2011 o 11:59 hod.

Ing. Mgr.

Peter Muránsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:59

Peter Muránsky
Skontrolovaný text
Zároveň navrhujem prideliť predmetný návrh zákona ústavnoprávnemu výboru a výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Zároveň za gestorský výbor navrhujem výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, aby výbory prerokovali daný návrh do 30 dní a gestorský do 32 dní.
Skryt prepis

8.9.2011 o 11:59 hod.

Ing. Mgr.

Peter Muránsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:59

Jarmila Tkáčová
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, vážení hostia na balkóne z Univerzity Martina Luthera v Hale, budeme hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní. Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis

8.9.2011 o 11:59 hod.

Ing. Bc.

Jarmila Tkáčová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:59

Jarmila Tkáčová
Skontrolovaný text
Pán predseda, budeme hlasovať o pridelení výborom, ktoré boli pridelené ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ďalej o tom, že gestorským výborom bude Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a určíme lehoty pre výbory, a to pre výbory, ktoré ho majú prerokovať do 30 dní a gestorský výbor 32 dní.
Skryt prepis

8.9.2011 o 11:59 hod.

Ing. Bc.

Jarmila Tkáčová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:59

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. V rozprave nebol podaný žiaden procedurálny návrh, preto prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla na tom, že v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) prerokuje predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

8.9.2011 o 11:59 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:59

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, prosím, dajte teraz hlasovať o tom, že v súlade s vaším rozhodnutím pridelí predložený vládny návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a ďalej aby týmto hlasovaním určila za gestorský výbor Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a lehoty s tým, že určené výbory prerokujú predložený návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní. Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis

8.9.2011 o 11:59 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:59

Marián Radošovský
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. V rozprave vystúpil jeden poslanec, ktorý ale nemal k predmetnému návrhu pripomienky. Preto prosím, aby ste dali hlasovať v zmysle rokovacieho poriadku, § 73, že predložený návrh posunieme do druhého čítania.
Skryt prepis

8.9.2011 o 11:59 hod.

Ing.

Marián Radošovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:59

Marián Radošovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, dajte ďalej hlasovať v zmysle s vaším rozhodnutím o pridelení vládneho návrhu zákona o prerokovaní výborom, a to Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, ďalej výboru pre verejnú správu, regionálny rozvoj, výboru pre sociálne veci, pre zdravotníctvo a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ďalej výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že aby za gestorský výbor určila hlasovaním Národná rada výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že treba prerokovať do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní. Dajte hlasovať.
Skryt prepis

8.9.2011 o 11:59 hod.

Ing.

Marián Radošovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video