22. schôdza

6.9.2011 - 14.9.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 10:06 hod.

Ing.

Ladislav Lazár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:06

Ladislav Lazár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel ešte raz zopakovať. Ja som už uviedol, reči sa hovoria a chlieb sa je. Nech pán minister požiada, resp. nech je predložený finančno-obchodný plán týchto nemocníc na najbližších päť rokov, aby sme, pokiaľ týmto firmám alebo týmto akciovkám v budúcnosti nehrozí konkurz, tak nech to vidíme všeobecne, či manažment to takto vidí a ako to chce zabezpečiť, aby to nenastalo. My si myslíme, že tieto firmy sa dostanú reálne do problému, lebo v problémoch sú.
Druhým moment, je tam reálny výpadok 70 mil. eur. Jednoducho my tieto akciové spoločnosti už dnes posielame do problémov, aj keby hospodárili s vyrovnaným hospodárskym výsledkom, napriek tomu si z minulosti prevezmú dlh 70 mil. eur, ktorý, samozrejme, za posledný rok narástol takmer dvojnásobne a bude narastať ešte ďalej.
A chcel by som ešte poukázať aj na tie vúckarské nemocnice, resp. mestské nemocnice, ktoré budú tiež akciové spoločnosti. Ak niektorí kolegovia z vládnej koalície hovoria o otvorenom trhu, rovnosti na trhu, o tom, že všetci by mali mať rovnaké šance, tak sa potom pýtam, že ako to korešponduje s tým, že štátnym nemocniciam ideme pomôcť, ale vúckarským nie. Čiže do akej pozície staviame tieto vúckarské nemocnice? Do ešte horšej, než sú štátne a tieto budú ohrozené v prvom rade. Čiže ak máme niekde v názve strany liberálne tézy a liberálne názory, tak ich potom aplikujme aj konkrétne aj v týchto prípadoch, pretože toto je takisto deformácia trhu, ak dávam štátny príspevok len niektorým účastníkom trhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 10:06 hod.

Ing.

Ladislav Lazár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:06

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán poslanec Chaban, ja s tebou súhlasím. Ja len hovorím, že transformujme tie, ktoré sú na to pripravené. Ja nemám s tým absolútne problém, len na budúci rok po ďalšom roku vládnutia, keď tie nemocnice budú takýmto tempom sa zadlžovať ako teraz, tak jednoducho budú krachovať, áno.
A k poslancovi Kalistovi. Nech sa páči, však týchto manažérov ste vybrali vy a prečo sa zadlžujú ďalej? Je to na zodpovednosti ministra zdravotníctva. On je ich zamestnávateľ, on ich vybral. Uvidíte sami, mávnutím čarovného prútika na zmenu akciovky sa skoro nič nezmení. Bude s tým absolútny problém. Možno o rok, lebo kedy tu budeme sedieť a budeme vymýšľať zákony, čo spraviť, aby do toho konkurzu nešli, alebo je tam iný zámer, tak ako som povedal.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.9.2011 o 10:06 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:08

Neznámy Rečník
 

8.9.2011 o 10:08 hod.

Neznámy Rečník

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:11

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, oddlženie sa stalo evergreenom slovenskej zdravotnej politiky uplynulého desaťročia. Pritom oddlženie v rokoch 2003 až 2005 prostredníctvom štátnej akciovej spoločnosti Veriteľ za vyše 19 mld. korún malo byť posledným, ale nebolo. Prečo? Pretože predchádzajúca vláda najskôr zastavila a neskôr úplne zrušila transformáciu nemocníc, štátnych príspevkových organizácií na akciové spoločnosti v 100-percentnom vlastníctve štátu. Druhá Dzurindova vláda takmer úplne oddlžila všetky štátne nemocnice. Zostávajúci dlh sa každým mesiacom znižoval. Nemocnice platili tak dodávateľom, ako aj napríklad Sociálnej poisťovni. Po voľbách v júni 2006 sa však situácia ako mávnutím čarovného prútika zmenila. Platobná disciplína nemocníc sa náhle vytratila. Nastalo obdobie zmäkčovania pravidiel pre štátne nemocnice.
Spomeňme snahu o ochranu pred exekúciami. Spomeňme koncovú minimálnu sieť diskriminujúcu neštátne zdravotnícke zariadenia. Spomeňme ničím nepodložené navyšovanie platieb Všeobecnej zdravotnej poisťovne štátnym nemocniciam o desiatky percent. A napriek tomu sa každý mesiac dlh štátnych nemocníc zvyšoval. Nemocnice neplatili svojim dodávateľom, rovnako neplatili odvody za svojich zamestnancov do Sociálnej poisťovne. Situácia sa vyhrotila v roku 2009, keď finančná a hospodárska kríza zasiahla aj slovenské zdravotníctvo. 28. apríla 2009 sme tu v Národnej rady prerokovali návratnú finančnú výpomoc nemocniciam. Materiál, na rozdiel od toho, o ktorom rokujeme dnes, neprešiel vtedy riadnym legislatívnom procesom. Neschvaľovala ho ani vláda. Dostal sa sem ako poslanecký pozmeňovací návrh v druhom čítaní
Návratná finančná výpomoc vo výške 130 mil. eur už svojím názvom zahmlievala podstatu. Nikto, ani samotný predkladateľ, totiž neočakával, že by tieto peniaze mali byť niekedy vrátené štátu. Vtedy som z tohto miesta povedal: "Správnou a čestnou otázkou by bola otázka, ako chcú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti po dvoch rokoch začať peniaze vracať, lebo ide o návratnú finančnú výpomoc. To do dvoch rokov naozaj ministerstvo zdravotníctva verí v to, že nemocnice budú hospodáriť vo vyrovnanom rozpočte a ešte budú dokázať splácať svoju návratnú finančnú výpomoc? Ja tomu neverím." Toto som povedal v apríli 2009 a mal som pravdu. Ja som mal pravdu a pán minister Raši sa mýlil.
Nemocnice do dvoch rokov nevedia splácať návratnú finančnú výpomoc. To je pravda a treba to možno podčiarknuť skôr, ako znovu budeme kresliť utopistické a dramatické modely toho, ako to bude v budúcnosti. Treba povedať, že v apríli 2009 pán minister Raši požičal nemocniciam, požičal 128, skoro 130 mil. eur návratnej finančnej výpomoci, ktoré sa ukázali byť nenávratnou finančnou výpomocou.
Dnes je situácia zmenená oproti tej spred dvoch rokov. Štátne nemocnice sa majú transformovať do konca tohto roka na akciové spoločnosti. Ak majú prijať po novom roku zodpovednosť za svoje hospodárenie, je potrebné ich finančne stabilizovať. Napriek náročnej situácii, napriek hospodárskej kríze, napriek problémom vo verejných financiách našla vláda Ivety Radičovej na ich oddlženie peniaze 350 mil. eur, teda vyše 10,5 mld. korún.
Proces premeny štátnych príspevkových organizácií na akciové spoločnosti sa dostáva do druhého kroku. Ako som to už onekdy, prvým krokom je samotné technické zvládnutie transformácie, druhým krokom je oddlženie starých záväzkov a tým tretím a najnáročnejším krokom, na ktorý nás právom upozorňuje aj opozícia, je udržanie finančnej stability nových akciových spoločností po 1. 1. budúceho roku.
V štátnych nemocniciach, ktoré prechádzajú procesom transformácie z príspevkových organizácií na akciové spoločnosti, sa v uplynulých mesiacoch vykonali znalecké posudky. Dovoľte mi spomenúť niektoré zásadné konštatovania, ku ktorým pri tejto činnosti dospel Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Ústav ich písomne zaznamenal v dokumente nazvanom "Rozbor štruktúry záväzkov a trendu zadlžovania transformovaných zdravotníckych zariadení". Keď tento komplikovaný materiál preložíme do normálnej reči, dozvieme sa, že jednotlivé nemocnice ako štátne príspevkové organizácie vykazovali celé roky, prakticky od roku ,89, pre ministerstvo zdravotníctva iné čísla, než bola skutočnosť. Prikrášľovanie reality? Potemkinovská dedina? Nazvite to, ako chcete. Umožňovala im to skutočnosť, že ich výkazníctvo a účtovníctvo nemalo stanovené žiadne pravidlá. V týchto mútnych vodách sa potom dobre lovilo. Ľahko vznikal nekontrolovaný dlh, ktorý potom musel štát z peňazí daňových poplatníkov opakovane oddlžovať. Práve preto je potrebné, aby aj pre štátne nemocnice konečne začali platiť rovnaké pravidlá, ako platia pre všetkých ostatných. Pre neštátne zdravotnícke zariadenia, pre súkromných lekárov, pre lekárne, pre zdravotné poisťovne, pre farmaceutické firmy, pre distribučné firmy, pre dodávateľské firmy.
Dovoľte mi spomenúť konkrétne príklady, kde sa v nemocniciach strácali peniaze. V roku 2008 uverejnil Týždenník Trend článok "Ako sa bačuje na onkológii". Autor v ňom dokumentuje nákup troch lineárnych urýchľovačov troma štátnymi nemocnicami v Prešove, Banskej Bystrici a Bratislave. Tendra sa v každej nemocnici zúčastnil len jeden záujemca, ktorý so svojou ponukou, čuduj sa svete, aj vyhral. Tender pripravila známa košická spoločnosť. Podozrenia z toho, že nákupy lineárnych urýchľovačov boli extrémne predražené, sa potvrdili teraz pri znaleckých posudkoch v spomenutých nemocniciach. Lineárne urýchľovače majú totiž trhovú hodnotu takmer o polovicu nižšiu, než za ne zaplatili nemocnice.
Namiesto 150 mil. korún, ktoré nemocnice zaplatili, sa tieto prístroje podľa posudku Ústavu súdneho inžinierstva zaradili do majetku v hodnote 60 % obstarávacej ceny. Každá z troch nemocníc, teda zaplatili o 60 mil. korún viac, než bola trhová cena prístrojov. Akýkoľvek zodpovedný manažér by postupoval inak. A akýkoľvek zodpovedný vlastník by na manažéra nakupujúceho predraženú techniku podal trestné oznámenie.
Iný príklad. Národný onkologický ústav v Bratislave, v suteréne nájdete krabice s dvoma prístrojmi určenými pre chirurgický pavilón. Nákup je z roku 2010 spred volieb. Obstarávacia cena 1 mil. eur s DPH. Pred dverami je jeseň 2011 a prístroje ešte stále nemal kto vybaliť. Nečudo, chirurgický pavilón totiž ešte nebol postavený.
Nechcem vás unavovať výpočtom ďalších tunelov a tunelíkov v slovenských nemocniciach, ktoré sa pri inventúre vyplavujú na povrch. Je to smutný, tristný príbeh slovenského zdravotníctva. Nečudujme sa, že sa nemocnice zadlžujú, ak v tých pivniciach odpočívajú v krabiciach nerozbalené, ale veľkoryso zaplatené prístroje. Nečudujme sa, že zdravotné sestry sú frustrované z nízkych miezd, keď nemocnice míňali radšej peniaze na predražené nákupy v podozrivých tendroch.
Nemám veľké oči z transformácie nemocníc, nie je to všeliek problémov v zdravotníctve a ani som to nikdy netvrdil. Manažéri týchto zariadení to budú mať ťažké. Čakajú ich extrémne výzvy udržať transformované nemocnice vo vyrovnanom rozpočte. Ale aspoň konečne prestanú byť za hlupákov tí riaditelia, ktorí sa správajú zodpovedne, nakupujú efektívne, nekradnú, snažia sa o dlhodobý rozvoj nemocnice. Konečne budú platiť v nemocniciach jednoznačné účtovné pravidlá, budú verifikované nezávislým externým auditom. Nad riaditeľmi bude visieť Damoklov meč v podobe trestnej zodpovednosti pri správe majetku štátu. To sú tie základné rozdiely medzi príspevkovou organizáciou a akciovou spoločnosťou. Rozdiely, ktoré do slovenského zdravotníctva prinesú spravodlivosť a novú kultúru vzťahov.
Chcem vás preto, panie poslankyne a páni poslanci, požiadať o podporu tohto materiálu, ktorý umožní úspešne dokončiť zásadný krok v našom zdravotníctve.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.9.2011 o 10:11 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:22

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Novotný, prekvapuje ma vaša krátka pamäť. Veriteľ, to čo ste povedali, ako oddlžoval, 20 % odchádzalo nakoniec preč, vieme kde. Ak hovoríte o reforme pána Zajaca, tak po skončení vlády, druhej vlády pána Dzurindu, keď vám ukážem výsledovky k 30. 6. v jednotlivých fakultných nemocníc, zhruba bola 6 mld. strata. Netvrdím, že za vlády našej sa nemocnice nezadlžovali, zadlžovali sa ďalej. Dnes je situácia úplne iná, ako bola, aj s tým pripúšťam, čo ste tu povedali, že pôžičku, ktorú dala vláda Roberta Fica do zdravotníctva, dala preto, aby mohli nemocnice čerpať štrukturálne fondy.
Sekera, ktorá narastá vo fakultných nemocniciach, narastá nielen vo fakultných, ale aj vo vyšších územných, nemocnice, ktoré patria pod... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.9.2011 o 10:22 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:23

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Prepáčte.
Pán Novotný, pokiaľ sa týka zadlžovania, to je nepretržité. Ak si myslíte, že premenujete nemocnicu na akciovú spoločnosť a nemocnica pri jestvujúcich nastaveniach sa bude, nebude zadlžovať, tak ste na omyle.
V prvom rade treba spraviť poriadok aj v dvoch, resp. v troch zdravotných poisťovniach. Pozrite si na výkone, ktoré nemocnice fakturujú, a pozrite si úhrady od poisťovní, ktoré uhrádzajú za tieto výkony. Z toho vzniká problém zdravotníctva. Tých zdravotníckych problémov je viacej. Neviem pochopiť, prečo fakultné nemocnice nemali jedno centrum na distribúciu liekov, na distribúciu napríklad nákupu techniky. To všetko sa dalo dávno začať realizovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.9.2011 o 10:23 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:24

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Novotný, ja sa nestačím čudovať, ako môžeš v priamom prenose takto klamať. Nielen nás tu, čo sme, ale aj všetkých tých, ktorí sa budú cez obrazovku pozerať na tento záznam. Ako môžeš takéto niečo vôbec v priamom prenose povedať. Veď táto transformácia na netýka len štátnych nemocníc, ale týka sa aj nemocníc, ktoré majú samosprávne kraje, prípadne mestá, a vy hovoríte a ty hovoríš len o štátnych nemocniciach.
Nútite aj samosprávne kraje, aby urobili túto nezmyselnú transformáciu na akciové spoločnosti. Čo bude prvé? Prvé bola transformácia, druhé oddlženie a tretie bude privatizácia, ktorú chystáte. Nič iné. Oddlženie, hovoríme o oddlžení verených nemocníc, to znamená, verejné nemocnice, to chcem, aby ste vysvetlili aj pánovi Chabanovi, sú nemocnice, ktoré patria verejnej správe, to znamená štátu a samospráve. Nie súkromníkom, vy ste súkromníkov dostali do zdravotníctva, vy ste im umožnili, aby robili biznis, takto ako aj zdravotným poisťovniam ste to umožnili, ktoré paradoxne dnes vytvárajú zisk, ale pritom v zdravotníctve nie sú peniaze. Veď to je na hlavu postavené.
To, čo vy robíte, nie je nič iné, len robíte hrobárov zdravotníctva, nič iné. Urobte konečne poriadok vo financovaní, až potom choďte rozprávať o nejakých veciach, čo sa týkajú transformácie. Nezahmlievajte, o čo tu ide.
A na záver, lekári, ktorí protestujú proti transformácii a vy sa snažíte to prekrútiť, že protestujú len za svoje platy, to je nezmysel. Oni protestujú proti tejto transformácii a oni veľmi dobre vedia, že čo tá transformácia prinesie, omnoho lepšie ako mnohí tí, ktorí tu sedíme. Pretože sú priamo pri výkone. Zastavte túto nezmyselnú transformáciu, zastavte toto, čo ste rozbehli. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 10:24 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:26

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja tri krátke poznámky.
Návratnú finančnú výpomoc nemocnice, pokiaľ sme boli pri vláde my, začali vracať a môžte si to uvedomiť. Jediný problém mala Banská Bystrica, ostatné nemocnice ju vracali, napriek tomu, počas našej vlády ju vracali, napriek tomu ste ju zrušili.
Po druhé žiadam ministra zdravotníctva, aby aj ostatným členom zdravotníckeho výboru predložil tieto analýzy z Ústavu súdneho inžinierstva, lebo moja otázka znie: Ako je možné, že pán poslanec Novotný nám cituje z nejakých správ Ústavu súdneho inžinierstva, keď my ostatní sa k nim nevieme dostať. Ako je možné, že Ústav súdneho inžinierstva poskytne (potlesk) poslancovi analýzy o nemocniciach, ktoré sú prípravami na akciovú spoločnosť? Ja žiadam ministra zdravotníctva, aby všetky tieto znalecké posudky Ústavu súdneho inžinierstva predložil všetkým členom zdravotníckeho výboru.
A po tretie. Keď sa takto, ako hovoríš, pán poslanec Novotný, šafárilo a obchádzali sa možno aj zákony, ako si naznačil, buď chlap, podaj trestné oznámenie na týchto ľudí. Nech sa ukáže pravda. (Potlesk.) Lebo keď o tom vieš, tak si povinný to urobiť, pán poslanec. Tu sa stále hovorí: "sa okrádalo", "sa šafárilo", "sa predražovalo". Konečne nech už niekto je hrdina a dá trestné oznámenie, nech sa to vyrieši spravodlivým súdom. Lebo to sú zase len obviňovania alebo potom je tam nejaký iný zámer, pán poslanec, že to neurobíš. Vieš o tom, podaj trestné, nech rozhodne súd.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 10:26 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:28

Peter Kalist
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán kolega, predseda zdravotného výboru, chcem sa ti poďakovať za krásne zhrnutie oddlžovania a pseudooddlžovania. Je naozaj potrebné odkryť túto hmlu. Konečne prestaňme rozprávať o tom, ako sa to nedá, prečo to nemôžme, čo všetko nám stojí v ceste, aké prekážky sú neprekonateľné, ako niekto pochová zdravotníctvo a podobné nezmysly. Krásny názov "návratná pomoc", ktorá sa vracala, áno, možno sa vracala v niektorých nemocniciach, ale kontinuálne sa zvyšoval dlh, takže vlastne čo sme, platili sme dlh, jeden dlh druhým dlhom. Táto nakoniec ukázala svoju pravú tvár, nie je návratná. A v tom s tebou súhlasím, aj keď ja som tu vtedy nebol, ale plne s tebou súhlasím tak, ako si to od začiatku tvrdil, žiadna návratná pomoc nebola vôbec reálna.
A keď aj niektorí poslanci tu rozprávajú o tom, že ako sú tie nemocnice poddimenzované, ako nemôžu vôbec udržať prevádzku, tak ako sme si mohli, alebo ako si predchádzajúca garnitúra predstavovala, že splatia ten dlh. Splatia dokonca aj úroky, aj keď niekoľko, teda dva roky bolo odloženie splácanie úroku, ale potom, aká bola vlastne predstava.
Takže ešte raz, plne s tebou súhlasím a ďakujem za krásne zhrnutie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.9.2011 o 10:28 hod.

MUDr. MPH

Peter Kalist

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:28

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovoľte mi, aby som sa vyjadril nie ako lekár, ako doktor, ale ako finančník a pacient. A nielen k príspevku pána predsedu zdravotného výboru, pána Novotného.
Tak najprv ten pohľad finančníka. Vítam túto reformu a transformáciu, pokiaľ po jej uskutočnení nepôjde do zdravotníctva navyše ani jedno euro. A možno poviem prečo ako pacient. A troška mi je ľúto, že z tejto diskusie som nepočul z úst od mnohých doktorov toto slovíčko. Počul som lekárnikov, lekárov, nemocnice, ale pacienta nie.
A možno viete prečo. Aj by som sa spýtal mnohých z vás, kto z nás alebo z vás bol naposledy normálne u lekára, u obvodného, v rade a dal sa poslať napríklad na odborné vyšetrenie bez toho, aby zavolal svojmu kamarátovi, známemu lekárovi. Určite ich je tu málo. A tí, ktorí to takto robia, tak sa zamýšľajú nad mnohými vecami, prečo aj doktori posielajú si pacientov z fakultných nemocníc do svojich súkromných ordinácií. Alebo opačne, keď už ho treba hospitalizovať, tak ho pošlú naspäť do nemocnice. Keď prídete do nemocnice, tak tam chýbajú základné hygienické prostriedky. Sestry mnohokrát sa na vás pozerajú ako na zlo, čo tu vlastne robíte, prečo ich obťažujete. Lekári si cez mobilné telefóny vybavujú svoje krížom-krážom záležitosti a hovoria sestričkám vo svojich súkromných ambulanciách, čo majú robiť. Aj o tom je zdravotníctvo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.9.2011 o 10:28 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video