22. schôdza

6.9.2011 - 14.9.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

7.9.2011 o 19:00 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

19:00

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Len mi povedzte, či ste tam boli alebo neboli.
Skryt prepis

7.9.2011 o 19:00 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:00

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Len mi kývnete hlavou.
Skryt prepis

7.9.2011 o 19:00 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:00

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Ak ste včera boli na futbale v Žiline a po skončení zápasu ste išli domov, tak nehovorte tu o nejakých hulvátoch alebo paralelnej tajnej službe, lebo ja som išiel po diaľnici, som išiel stotridsiatkou a audinka ma nejaká švihla okolo. Ak ste neboli vy, tak nič, ďakujem pekne. (Reakcia ministra Galka.)
Skryt prepis

7.9.2011 o 19:00 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:00

Szilárd Somogyi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi ma mrzí, že predrečník takýmto spôsobom reagoval. Ja by som chcel na to meritórne reagovať, že síce tento návrh rieši pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, ale musíme si uvedomiť, že postupom času z tých evidovaných cudzincov budeme mať aj niekoľko vlastných štátnych príslušníkov. A som rád, že tento zákon bol doporučený na prerokovanie aj vo výbore pre ľudské práva, nakoľko si myslím, že v tomto prípade aj to bude taký eminentný dôvod, aby aspoň takýmto spôsobom aspoň tá časť tejto snemovne, ktorá nejaký cit má voči vlastným občanom, sa mohla k tomu vyjadriť. Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2011 o 19:00 hod.

Szilárd Somogyi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19:01

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko. Pán kolega Somogyi, mňa to tiež veľmi mrzí. A myslím, že to mrzí každého. Len spomeňme si na to, kto s tým začal. Ja si myslím, že to priznáte aj vy, že pán kolega Podmanický veľmi slušne vystúpil a veľmi slušne pánovi ministrovi niečo povedal, kto začal útočiť, kto bol „ješitný“, kto si nepriznal chybu. O nič iné tu nešlo, tam to mohlo skončiť, po jeho vystúpení mohol kľudne zareagovať, povedať jednu vetu: „Áno, mrzí ma to je to tak.“ On nepovedal, že sa niekde flákal, veď mu dokonca povedal, že možno bol pracovne vyťažený. Dokonca sme tu začuli, že riešil rozpočet. Takže riešil vážne veci, nikto to nespochybnil a nehovoril, že niekde ležal doma. Celá pointa bola o tom, jeho reakcia, na o ničom inom nebola, od ničoho iného sa to ani neodvíja. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2011 o 19:01 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 19:02

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Ja už naozaj len krátko. Ja som celkom nerozumel tej vašej otázke, lebo som nevedel, o čo vám ide. Som si myslel, že chcete nejakým spôsobom útočiť na to, že nefandím našim futbalistom, alebo na niečo také. No my, štyria ministri, sme boli zhodou okolností tu v Národnej rade, kde sme ten nešťastný druhý polčas pozerali. A boli sme z toho veľmi smutný. Takže ak vás nejaký grázel na nejakej audine oprášil, keď vy ste išli stotridsiatkou, tak určite som to nebol ja.
Ale, pán Saloň, ja vám garantujem, že ja toho grázla, ktorý si dovolil sledovať člena vlády a ktorý si dovoľuje sledovať jeho rodinu... (Reakcia poslanca.) Ja vás poprosím, aby ste ma nechali dokončiť reč. Vám garantujem, že počas tohto volebného obdobia tohto človeka zistím. A v prípade, že bude mať prepojenie na politikov, tak to zverejním. To vám môžem sľúbiť, dobre, tak ako vám chcem povedať, že ja naozaj odvtedy šoférom som dal príkaz, ani neviem dodnes, či som bol v tom aute vtedy ja, ale šoféri dostali príkaz, že jednoducho nesmú prekračovať rýchlosť. A dávam si na to pozor. Ale garantujem vám, že ten grázel sa bude zodpovedať. Bude sa zodpovedať aspoň po morálnej stránke, aj keď hneď nebude trestne stíhaný, pretože takéto niečo sa tu ešte v živote neudialo. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

7.9.2011 o 19:02 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19:03

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, ja vás chcem poprosiť, čo sa týka vedenia schôdze, keby ste mohli na zajtra ráno zabezpečiť v parlamente účasť pána ministra vnútra, ktorý je predkladateľom týchto zákonov, istotne rokovanie Národnej rady bude mať tak vyššiu úroveň. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.9.2011 o 19:03 hod.

JUDr. PhDr.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
22. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia
 

8:55

Viliam Novotný
 

8.9.2011 o 8:55 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

8:55

Richard Raši
 

8.9.2011 o 8:55 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:02

Ivan Uhliarik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ministerstvo zdravotníctva v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá na rokovanie pléna Národnej rady návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s použitím štátnych finančných aktív na finančnú stabilizáciu štátnych príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a ministerstva obrany, v ktorých prebieha zmena právnej formy zo štátnej príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť.
Vláda na rokovaní dňa 17. augusta svojím uznesením schválila materiál Finančná stabilizácia štátnych príspevkových organizácií, v ktorých prebieha zmena právnej formy na akciovú spoločnosť. V nadväznosti na programové vyhlásenie vlády a v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva bude transformovať celkovo 30 zariadení a v pôsobnosti ministerstva obrany jedno zariadenie do 31. decembra 2011, resp. štátna organizácia v pôsobnosti ministerstva obrany do 30. júna 2012.
Na základe rozboru štruktúry záväzkov a trendu zadlžovania sa odhaduje celková suma finančných prostriedkov na pokrytie záväzkov k 31. 12. 2011 spolu vo výške takmer 420 mil. eur. Na základe stavu štátnych finančných aktív a možnosti štátneho rozpočtu sa po dohode s ministerstvom financií navrhuje na finančnú stabilizáciu zatiaľ vyčleniť zdroje v sume 350 mil. eur. Spolu s tým mi vláda uložila prijať účinné opatrenia na zlepšenie finančnej kondície transformovaných zdravotníckych zariadení a o týchto opatreniach informovať vládu.
Súčasne mimo toho transformované štátne organizácie, ktoré v decembri roku 2008 dostali návratnú finančnú výpomoc vo výške 128,4 mil. eur, táto finančná výpomoc bola so súhlasom vlády Slovenskej republiky odpustená pre všetky subjekty.
V zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 523 o rozpočtových pravidlách musí Národná rada súhlasiť s použitím štátnych finančných aktív. V rámci transformačného procesu ide o zásadný materiál, bez ktorého nie je možné realizovať transformáciu na akciovú spoločnosť. Preto si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto materiálu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.9.2011 o 9:02 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video