26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:55 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 17:55

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Panie poslankyne..., otváram rozpravu. Pán poslanec Matovič, chcete sa prihlásiť do rozpravy? Nie. Preto poprosím vás, lebo svietite na svetelnej tabuli. (Hlasy v sále.) Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o zákone ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru...
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:55 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:55 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:55

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 147 prítomných, 146 za návrh, 1 nehlasoval.

Národná rada Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov schválila.

Teraz popr... Ďakujem pani poslankyni Aštaryovej.
Pardon, nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:55 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Takže ešte raz poprosím, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý predniesol pán predseda Hrušovský.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:55 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:55

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) 147 prítomných, 147 za návrh.

Ďakujem, páni poslanci, návrh sme schválili.

Poprosím pána poslanca Tótha, aby z poverenia výboru pre financie a rozpočet Národnej rade predložil návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a o dani z príjmov, ktorý prerokovávame ako tlač 590.
Pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 590.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:55 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpili štyria poslanci. Pán poslanec Burian a pán poslanec Zajac podali pozmeňujúce návrhy, pán poslanec Kažimír podal procedurálny návrh. Pán predsedajúci, keďže pozmeňujúce návrhy boli podané dnes, dajte hlasovať najprv o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:55 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Pán poslanec Kažimír navrhol vyňať bod 4 na osobitné hlasovanie, dajme o ňom hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:55 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1, 2, 3, 5, 6 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:55 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal pán poslanec Burian.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:55 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajte hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal pán poslanec Zajac.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:55 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video