26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:38 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 17:38

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 148 prítomných, 79 za, 68 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona schválila.

Pani poslankyňa Aštaryová bola poverená výborom pre financie a rozpočet, aby Národnej rade predložila návrh uznesenia, resp. uznesení k predloženému návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorý prerokovávame ako tlač 583.
Pani poslankyňa, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 583.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:38 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:38

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
V rozprave vystúpili dvaja poslanci, pani Laššáková a pán Matovič, ktorí podali pozmeňujúce návrhy. Preto teraz dajte hlasovať o tom, že skrátime lehotu podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:38 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:55

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 148 prítomných, 147 za, 1 nehlasoval.
Schválili sme návrh.
Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:55 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Teraz budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 a 2 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:55 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:55

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci.
(Hlasovanie.) 145 prítomných, 144 za, 1 nehlasoval.
Schválili sme návrhy.
Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:55 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Teraz pristúpime k hlasovaniu o prvom pozmeňujúcom návrhu, ktorý podala poslankyňa Laššáková.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:55 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:55

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 148 prítomných, 145 za, 3 nehlasovali.
Schválili sme návrh.
Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:55 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Teraz budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal poslanec Matovič.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:55 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:55

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci.
(Hlasovanie.) 147 prítomných, 27 za, 79 proti, 40 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Návrh sme neschválili.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:55 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Keďže prerokúvame tento návrh v skrátenom legislatívnom konaní, pristúpme k tretiemu čítaniu. Otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:55 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video