26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:38 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 17:38

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve so schválenými pozmeňovacími návrhmi. Gestorský výbor odporúča...
(Hlasovanie.) 145 prítomných, 79 za, 66 sa zdržalo.

Návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky schválila.

Ďakujem, pani poslankyňa. Poprosím, pani poslankyňu Gibalovú, aby z poverenia výboru pre sociálne veci predložila Národnej rade návrh hlasovania o vládnom návrhu zákona o sociálnych službách, ktorý prerokovávame ako tlač 587.
Nech sa páči, pani poslankyňa.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, tlač 587.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:38 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:38

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Konštatujem, že v rozprave k tomuto návrhu vystúpili poslanci Blahová, Ondruš, Tomanová a Blanár. Na základe procedurálneho návrhu budeme hlasovať osobitne o každom bode uvedenom v spoločnej správe.
Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu 1 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Upozorňujem však, že bol podaný lepší návrh v rozprave.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:38 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:38

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme, páni poslanci, o horšom pozmeňovacom návrhu. (Smiech v sále.)
(Hlasovanie.) 146 prítomných, 1 za, 60 proti, 83 sa zdržalo, 2 nehlasovali.
Neschválili sme návrh, prosím ďalší.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:38 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:38

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o druhom návrhu zo spoločnej správy, teda o návrhu pod číslom 2 so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:38 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:38

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 145 prítomných, 78 za, 1 proti, 66 sa zdržalo.
Schválili sme návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:38 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:38

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o bode č. 3 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:38 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:38

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 147 prítomných, 79 za, 68 sa zdržalo.
Schválili sme návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:38 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:38

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu č. 4 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:38 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 17:38

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 147 prítomných, 78 za, 68 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Schválili sme návrh.
Prosím, ďalší návrh.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

1.12.2011 o 17:38 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:38

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Teraz budeme hlasovať o návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy. Sú tri, ale pretože boli podané dnes, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2011 o 17:38 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video