28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

7.2.2012 o 10:31 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:31

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1991 Zb. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí a ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, zavádza obdobné kritérium, ako v predchádzajúcej rozprave sme o ňom hovorili, pre posudzovanie nároku na priznanie príplatku k príspevku pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa.
Navrhovaným kritériom je podmienka, aby aspoň jeden z rodičov počas posledných štyroch rokov, ktoré predchádzajú vzniku nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, bol nemocensky poistený, to znamená pracoval v súhrne aspoň dvestosedemdesiat dní alebo sa pripravoval na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole, alebo sa stal absolventom vysokej školy alebo strednej školy.
Návrh zákona bude mať priaznivý dopad na verejné rozpočty. Neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

7.2.2012 o 10:31 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:32

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som vás zoznámila so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov (tlač 339) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady v druhom čítaní podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 444 z 24. mája 2011 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Návrh zákona odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 229 z 15. júna 2011, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 188 zo 14. júna 2011, Výbor Národnej rady pre sociálne veci uznesením č. 69a z 27. júna 2011. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny návrh zákona prerokoval dňa 13. júna 2011, ale neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výborov, vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch č. 1 a 2 uvedených v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom schváliť. Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a v treťom čítaní, a informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre sociálne veci č. 81 z 27. júna 2011.
Ďakujem za pozornosť, skončila som spravodajskú informáciu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.2.2012 o 10:32 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:37

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte veľmi krátko k tomuto návrhu a možno aj k viacerým návrhom nášho kolegu poslanca Kaníka.
Základná otázka pre mňa je, komu tento a podobné návrhy nepomôžu. Nepomôžu Rómom. A nepomôžu učiteľom v zmiešaných obciach. Nepomôžu lekárom v zmiešaných obciach. Nepomôžu ani starostom a ostatným obyvateľom zmiešaných obcí. Komu teda pomôžu? Pomôžu jednému človeku, možno jednej strane. Pomôžu pánovi poslancovi Kaníkovi pred voľbami. Možno sa začne nazývať "rómobijec Kaník", ale nikomu inému v tejto krajine nepomôžu. Do zmiešaných obcí nepríde viac pomoci, viac peňazí pre starostov, viac metodológie pre starostov, viac pomoci pre ľudí, ktorí tam chcú bývať. Príde tam menej peňazí, o trošku menej, ale menej, to je jediné riešenie, ktoré nikomu nepomôže.
A chcem ešte niečo povedať, kedysi pred dvadsiatimi a viacerými rokmi sa všeobecne citoval Lenin. Citovala sa strana, citovali sa rôzni predstavitelia komunistickej strany a revolúcie. Samozrejme, že už nikto nevedel, či Lenin to, či ono povedal, len bolo dobré sa vždy zastrešiť nejakým výrokom.
Teraz poslanec Kaník hovorí o tom, že Rómovia v osadách nás stoja osem percent HDP. Ja som autor štúdie a myslím, že nikto iný na Slovensku takúto štúdiu nerobil. V Európe vznikli podobné štúdie, asi ďalšie dve, ale o Slovensku žiadna. A poznám to číslo, viem, čo to číslo znamená, a viem, kam to číslo mieri. Tá štúdia skutočne je veľmi citovaná napríklad aj Európskym parlamentom pri príprave rómskej stratégie.
Lenže poslanec Kaník túto štúdiu nevidel, nečítal a nič o nej nevie, pretože inak by nemohol to číslo takto citovať. Len sa mu páčilo to číslo, je dobré zastrešiť sa niečim, dneska už nie Leninom, tak dneska sa zastrešme nejakými analytikmi. Ja som zvedavý, akým analytikom sa zastrešoval, lebo to číslo som vyrátal iba ja.
Obávam sa, že pán poslanec sa zachoval ako hlupák. Ako hlupák, ktorý ak sa mu to hodí, zoberie si nejaký lesklý kamienok a ukazuje ten kamienok všetkým ostatným. On ukazuje, že 8 % HDP nás stoja Rómovia v osadách. Je to absolútna manipulácia, absolútna hlúposť. A ja prosím pána poslanca, ak chce byť rómobijec, dúfam, že SDKÚ nechce byť rómobijcom, nechce byť tou stranou, ktorá sa vrhne do extrémizmu, a skôr nech začne pomáhať obyvateľom zmiešaných obcí, zmiešaným regiónom na Slovensku, aby dosiahli aspoň tu normálnu životnú úroveň, ktorú na Slovensku máme a ktorú si my ostatní užívame. My ostatní, ktorí nežijeme práve v tých regiónoch, kde deti chodia na dve zmeny do školy, kde riaditelia nemajú peniaze na to, aby mali kabinety, družiny, pretože nemajú priestory, lebo nezdedili budovy škôl zo socializmu. A my im, samozrejme, žiadne peniaze na nové priestory nedáme, kde nemáme peniaze ani pre úrad pre verejné zdravotníctvo, na základné veci, ale pán poslanec zobral 8 % ako hlupák. Je mi to veľmi ľúto. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.2.2012 o 10:37 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:42

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, ďakujem pekne za slovo, pán kolega Marcinčin, troška ma prekvapilo to, že si sa nechal uniesť tak osobnostne, že možno niekto citoval niečo z tvojej štúdie. Ale neviem, náhodou nepochádzaš z Prešova, a práve z východu a nie si náhodou tak veľmi dlho medzi Bruselom a Bratislavou troška odtrhnutý od reality, čo sa tam deje? Obávam sa, že áno.
A ja by som poprosil, vyvarovať sa možno aj to, lebo tieto záznamy niekedy, fakt sa možno čudujete, ale pozerajú si aj, aj deti alebo hovorí sa o nich. Ak my z tohto rečníckeho pultu budeme používať vulgarizmy, tak nejdeme dobrým príkladom pre naše generácie a ty si niekoľkokrát spomenul, že nemáme peniaze na toto, nemáme peniaze na hento. No máš pravdu, no nemáme ich preto, pán kolega Marcinčin, lebo ich dávame ľuďom, ktorí nepracujú a ktorí zneužívajú systém, a musíme meniť systém a nemôže sa stávať, aby po dávky v hmotnej núdzi alebo rodičovské príspevky si chodili ľudia, po tieto dávky na osobných autách, a my ešte ideme ich obhajovať a tvrdiť, že keď im dáme viac a viac peňazí zadarmo, že sa o nich postaráme. Ešte raz opakujem, výsledkom je, že sa z niekoľko násobil počet týchto obyvateľov a keď budeš mať chuť diskutovať a nielen prísť a povedať svoj názor, tak rád Ťa privítam a poďme spolu po mnohých obciach, tak ako som ich prešiel za rok a poL v našom kraji, aby si sa porozprával práve s ľuďmi aj z jednej strany a z druhej strany a aby si videl, že tento problém sa rieši len vtedy, keď sa ľuďom práca dá a nedajú sa im peniaze zadarmo, a sú také obce, kde to starostovia urobili na svoje triko. Takže, poprosím, niekedy je lepšie vážiť slová a kľud.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2012 o 10:42 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:44

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Ja chcem ako predseda mandátového a imunitného výboru každého poprosiť, aby sa zdržali takých osobných invektív a neslušných výrazov, osočovaní. Ja viem, že sa zvolebnieva, ale predsa len minimálnu etiku, slušnosť by sme mali zachovať aj v tomto predvolebnom období.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2012 o 10:44 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:45

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ja by som chcel doplniť môjho kolegu Antona Marcinčina a vyzvať s istým návrhom predkladateľov tohoto bodu programu. My dnes rokujeme na poslednej regulárnej plánovanej schôdzi Národnej rady. V teple, v teplúčku rokujeme o zásadnom radikálnom znižovaní štátnej pomoci tým, ktorí sú najviac ohrození. A osobitne dnes, možno v niektorých častiach je živelná pohroma. Možno by sme mali prijať vyhlásenie, aby vláda, príslušné ministerstvá urobili opatrenia, aby na Slovensku nepomrzli desiatky, možno stovky ľudí, ktorí rozoberajú možno dnes svoje drevenice, aby mali čím kúriť, a ja si uvedomujem, že zámer, ktorý viedol predkladateľov k novele tohto zákona je, je dôvodný, ale myslím si, že s takýmto návrhom musí prísť vláda. To je tak vážne rozhodnutie, s takýmito nemôžu prichádzať poslanci Národnej rady. A preto si myslím, že v tejto chvíli by páni poslanci urobili lepšie, ak by svoj návrh stiahli, aby sme o ňom vôbec nehlasovali. Ak neurobíme nič iné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2012 o 10:45 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:46

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dovoľte len niekoľko bodov. Po prvé nekandidujem, čiže nie je to moja predvolebná nejaká snaha. Po druhé nepohybujem sa medzi Bruselom a Bratislavou, ale Bratislavou a východom a skutočne som z východu a som na to hrdý. Ale na rozdiel od mnohých prítomných a mnohých predvolebných odborníkov vo vašej strane sa tejto oblasti venujem systematicky. To je ten rozdiel. Samozrejme, tieto riešenia sa nedajú vymyslieť za pol roka, nedajú sa urobiť behom troch mesiacov. Jediné riešenie je systematická práca. Takže žiadne predvolebné reči, žiaden predvolebný rasizmus, ale systematická práca. A pokiaľ ide o dávky, dávky, ktoré sú určené pre deti, štát má všetky nástroje, aby sa tieto dávky dostali k deťom. Dávky, ktoré sú určené pre hmotnú núdzu. Štát má nástroje a mal by mať nástroje, aby kontroloval majetok žiadateľov. Čiže ak niekto chodí autom po dávky v hmotnej núdzi, o ktoré sa tento zákon netýka, tak je to slabina štátu, že nevie skontrolovať majetok žiadateľov, tak ako zákon prikazuje. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2012 o 10:46 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:58

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpili poslanci pani Vaľová, pán Kužma, pani Tomanová... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Prosím o pokoj, páni poslanci.

Blahová, Natália, poslankyňa NR SR
Najprv teda budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne Vaľovej nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.2.2012 o 10:58 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:15

Ľudovít Jurčík
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predseda, rád by som informoval, že pri hlasovaní poslednom som sa pomýlil, a hlasoval som omylom za, ale môj pôvodný návrh bol proti. Takže, poprosím, opraviť v tomto smere hlasovanie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.2.2012 o 11:15 hod.

Ing.

Ľudovít Jurčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:16

František Šebej
Skontrolovaný text
Ďakujem pán predseda. Chcem pripomenúť členom zahraničného výboru, že zahraničný výbor je o 12.00 hod. tu v budove. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.2.2012 o 11:16 hod.

PhDr. CSc.

František Šebej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video