1. schôdza

4.4.2012 - 4.4.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.4.2012 o 21:21 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

20:05

Pavol Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
(Zasmiatie sa rečníka.) Pardon. (Smiech v sále.) Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predniesol zápisnice z výsledkov tajného hlasovania o nasledovných výboroch:
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Na tajnom hlasovaní sa zúčastnilo 143 poslancov, všetci odovzdali hlasovacie lístky a všetky lístky boli platné.
Za Ľuboša Blahu ako predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti hlasovalo za 127 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zvolený pán Ľuboš Blaho. (Potlesk.)
- Výbor, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. 143 hlasovacím lístkov bolo odovzdaných, hlasovalo 143 poslancov, všetky hlasovacie lístky boli platné.
Za Róberta Madeja hlasovalo 124 poslancov, proti bolo 9, zdržalo sa 10 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán Róbert Madej. (Potlesk.)
- Výsledky tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. 143 hlasovacích lístkov, všetky lístky boli platné a všetci odovzdali.
Za pána Daniela Duchoňa hlasovalo 129 poslancov, proti 6, zdržalo sa 8 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet zvolený pán Daniel Duchoň. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. 143 hlasovacích lístkov bolo odovzdaných, 143 poslancov hlasovalo, z nich bol 1 lístok neplatný.
Zo 142 platných hlasovacích lístkov za pána Jána Hudackého hlasovalo 112 poslancov, proti 19, zdržalo sa 11.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti zvolený pán Ján Hudacký. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Bolo odovzdaných 143 hlasovacích lístkov, všetky boli platné.
Za pána Mikuláša Hubu hlasovalo 126 poslancov, proti bolo 9, zdržalo sa 8 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolený pán Mikuláš Huba. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Zo 143 hlasovacích lístkov, ktoré boli všetky platné a boli odovzdané, za pána Igora Chomu hlasovalo 129 poslancov, proti 9, zdržali sa 5 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj zvolený Igor Choma. (Potlesk.)
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Bolo odovzdaných a vrátených 143 hlasovacích lístkov, všetky boli platné.
Za pána Jána Podmanického hlasovalo 130 poslancov, proti boli 4, zdržali sa 9 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci zvolený pán Ján Podmanický. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Bolo odovzdaných 143 hlasovacích lístkov, všetky boli platné.
Za pána Richarda Rašiho hlasovalo 131 poslancov, proti 7 poslancov, zdržali sa 5 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zvolený pán Richard Raši. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Bolo odovzdaných a prijatých 143 hlasovacích lístkov, všetky boli platné.
Za pána Jaroslava Bašku hlasovalo 132 poslancov, proti boli 6, zdržali sa 5.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť zvolený pán Jaroslav Baška. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. 143 hlasovacích lístkov bolo odovzdaných a 143 lístkov sa vrátilo, všetky boli platné.
Za pána Františka Šebeja hlasovalo 123 poslancov, proti boli 10, zdržali sa 10 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán František Šebej. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. 143 hlasovacích lístkov bolo odovzdaných a prijatých, všetky boli platné.
Za pána Mojmíra Mamojku hlasovalo 130 poslancov, proti 8, zdržali sa 5 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport zvolený Mojmír Mamojka. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Bolo odovzdaných a prijatých 143 hlasovacích lístkov, všetky boli platné.
Za pána Dušana Jarjabka hlasovalo 131 poslancov, proti 5, zdržali sa 7 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zvolený pán Dušan Jarjabek. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zo 143 hlasovacích lístkov, ktoré boli odovzdané a prijaté, boli všetky platné.
Za pána Rudolfa Chmela hlasovalo 123 poslancov, proti 10, zdržali sa 10 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny zvolený pán Rudolf Chmel. (Potlesk.)
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

4.4.2012 o 20:05 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

20:20

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, vážení poslanci, ja len avizujem, som to pánovi predsedovi povedal, ale keďže to nezaznelo, aby sme neodhlasovali tak, ako to nemá byť, že navrhujeme zmenu v časti B, to sú náhradníci, kde za meno Ľudovít Kaník sa meno Ľudovít Kaník nahradzuje menom Magdaléna Vášáryová. Ďakujem.
Skryt prepis

4.4.2012 o 20:20 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

21:06

Pavol Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vás informoval a prečítal
- zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu. Išlo o tajné hlasovanie. Celkom bolo odovzdaných 141 hlasovacích lístkov. Všetky boli platné a 141 poslancov aj hlasovalo.
Za Martina Fecku hlasovalo 128 poslancov, proti boli 3, zdržali sa 11 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti NBÚ zvolený pán Martin Fecko. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Celkom bolo odovzdaných 141 hlasovacích lístkov. Takisto poslancov sa 141 zúčastnilo hlasovania. Všetky hlasovacie lístky boli platné.
Za Daniela Lipšica hlasovalo 116 poslancov, proti 15, zdržalo sa 10 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby zvolený pán Daniel Lipšic. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Celkovo bolo odovzdaných 141 hlasovacích lístkov. Takisto toľko poslancov bolo prítomných a hlasovalo. Všetci odovzdali lístky a všetky boli platné.
Za Martina Fedora hlasovalo za 129 poslancov, proti 7 poslancov, zdržali sa 5 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený pán Martin Fedor. (Potlesk.)
- Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Celkovo bolo vydaných 141 hlasovacích lístkov. Takisto toľko poslancov hlasovalo. Všetky lístky boli platné.
Za Gábora Gála hlasovalo 127 poslancov, proti boli 5, zdržali sa 9 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu zvolený pán Gábor Gál.
Ďakujem, skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis

4.4.2012 o 21:06 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:21

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predseda. Zvolávam prvé zasadnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu teraz hneď na číslo dverí 34, to je zasadacia miestnosť výboru pre obranu a bezpečnosť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.4.2012 o 21:21 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:21

Martin Fedor
Skontrolovaný text
Ďakujem. Zvolávam zasadnutie výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva do miestnosti č. 34. Je to výbor pre obranu a bezpečnosť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.4.2012 o 21:21 hod.

Mgr. MEconSc.

Martin Fedor

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:21

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Ďakujem. Zvolávam prvé zasadnutie výboru pre kontrolu činnosti NBÚ na číslo dverí 71, to je v ubytovacom zariadení v tomto trakte, o 10 minút po skončení tejto schôdze.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.4.2012 o 21:21 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:21

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Ďakujem. Ja len chcem pripomenúť kolegom z výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že keďže sa nám nepodarilo stretnúť v tejto prestávke, tak zvolávam teraz hneď po ukončení schôdze prvé zasadnutie výboru. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.4.2012 o 21:21 hod.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:21

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Pán predseda európskeho výboru Blaha.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.4.2012 o 21:21 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:21

Ľuboš Blaha
Skontrolovaný text
Takisto nepodarilo sa nám stretnúť. Takže zvolávam členov výboru pre európske záležitosti ihneď do miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.4.2012 o 21:21 hod.

PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:21

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Zvolávam prvú schôdzu osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS o päť minút hneď po skončení schôdze do ubytovacieho traktu č. 71. Hneď po skončení schôdze.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.4.2012 o 21:21 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video