25. schôdza

15.10.2013 - 30.10.2013
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2013 o 10:56 hod.

Ing.

Ľuboš Martinák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:56

Ľuboš Martinák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega poslanec Janko Mičovský, zareagujem na tvoje vystúpenie v dvoch, respektíve v troch oblastiach.
Hovoríš tu, že ten § 47 slúži na odpútavanie pozornosti. Ja neviem, aké odpútavanie pozornosti máš na mysli. Veď § 47 ods. 4, keď sa nevyžaduje súhlas na výrob dreviny, vo veľkom tu rozpútal bývalý váš odídenec pán poslanec Hlina. Tak ja nechápem, o akom odpútavaní pozornosti ty vravíš. Podľa môjho názoru § 47 si aj ty venoval viac pozornosti, než podľa mňa by si to zaslúžilo. Nie je to žiaden bleskozvod. Nechápem, čo by nám malo uniknúť. Však sme v prvom čítaní. Každý zo 150 poslancov má tu právo, možno aj povinnosť vzhľadom na ochranu prírody uplatniť svoj mandát na to, aby dal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Ďalej sa chcem zmieniť o náhodnej ťažbe. Áno, máš pravdu, je tu večný spor medzi lesníkmi a ochranármi a, ja to ešte aj doplním, tzv. ochranármi. Poďme dozadu trošku. Pozrime sa, v akom stave je Kôprová a Tichá dolina. Keď v roku 2007 tu v tomto parlamente som vyzýval tzv. ochranárov, aby upustili od svojho tlaku, aby médiá upustili od svojho tlaku, kde sme to dopracovali, kde došiel samovývoj? Významný nárast objemu podkôrnej kalamity, ktorá v roku 2007 začala prekračovať objem živelnej kalamity, je výsledkom neumožnenia spracovania veternej kalamity z roku 2004 zo strany orgánov štátnej správy životného prostredia práve pod týmto neprimeraným... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2013 o 10:56 hod.

Ing.

Ľuboš Martinák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:58

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No dali ste mi toľko podnetov, že by to chcelo na ďalšiu rozpravu sa pripraviť, ale veď to bude.
Takže ja som nikdy nenazval žiadne vystúpenie hlúpym v tejto sieni, ani ho tak nenazvem, ja som sa snažil skutočne poukázať nie na detaily, ktorých sa tam nájde veľa a ktoré, súhlasím s tým, nie je možné teraz ani riešiť a ani zo strany pána ministra zodpovedať, ale na tri oblasti, ktoré považujem za neriešené a dôležité. A to zopakujem. To je otázka zonácie, ktorá mi tu veľmi chýba, je to otázka náhodilej ťažby, ktorá naozaj je bolestivou problematikou, a bola tu ambícia ju vyriešiť a mám dojem, že sa nerieši, ale zahmlieva, a na treťom a najvyššom stupienku je to otázka otvorenia Pandorinej skrinky, kde existuje reálna možnosť, pokiaľ neurobíme účinné opatrenia, a máme na to čas, veď, fajn, sme v prvom čítaní, tak občania Slovenskej republiky prídu zase podľa zákona, pamätáte sa, sú tu ľudia, ktorí to vedia, ale podľa zákona, áno, v tejto republike sa kradne podľa zákona, o obrovské peniaze. Preto prosím s dobrým úmyslom, aby sme zabránili tejto možnosti. Verím, že takýto cieľ úplne úprimne môžeme všetci mať. A verím, že pán minister na túto časť bude reagovať so svojím personálom a pokúsi sa tú Pandorinu skrinku keď už nie zavrieť, tak aspoň riadne spútať, aby nemohla sa otvoriť bez nejakej kontroly. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2013 o 10:58 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:14

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 145 prítomných, 102 za, 43 sa zdržalo.

Návrh zákona sme postúpili do druhého čítania.

Ďalej.

Puci, Róbert, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s vaším rozhodnutím prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 146 prítomných, 136 za, 10 sa zdržalo.
Návrh zákona sme pridelili do výborov a určili gestorský výbor a lehoty na jeho prerokovanie.
Pán poslanec Hlina, procedurálny návrh.

Hlina, Alojz, poslanec NR SR
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovoľte, aby som ocenil, že okruh osôb, ktoré vedia, ako SMER bude hlasovať, sa rozširuje. Okrem pani Laššákovej sú to už aj spravodajcovia. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2013 o 11:14 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:14

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Chcem oceniť prístup, že počet tých osôb sa zväčšuje. A ja by som dal aj hlasovať o tom, že to oceňujeme tak. (Smiech v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.10.2013 o 11:14 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:15

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Pán predseda, ja by som chcel uviesť do zápisu pri hlasovaní č. 24 dnešného dňa o pozmeňujúcom návrhu pána Mihála a Podmanického, ma vykázalo hlasovacie zariadenie, že som sa zdržal hlasovania. Chcel by som byť za návrh.
A druhá vec. Nedalo by sa niečo urobiť s neustále padajúcim portálom Národnej rady Slovenskej republiky, keďže celé hlasovanie nie je funkčné a nevieme potom voľne sledovať vlastne hlasovanie?
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.10.2013 o 11:15 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:22

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení občania, tak ešte raz vám skúsim spraviť rekapituláciu aj povedaného. A poviem, prečo to urobím. Avšak trošku si len postesknem, že neviem, prečo mi nebolo umožnené poďakovať sa tomu, že okruh osôb, ktoré vedia, že o čom hlasujú, sa rozširuje. O tom vedela doteraz pani Laššáková, odteraz, vyzerá to tak, spravodajcovia. Čiže poskytuje informáciu pre občanov, že lepší sa to, má to význam. To znamená, že zdá, že SMER bude nominovať spravodajcov, ktorí budú dávať signály. To znamená, okruh osôb sa rozširuje a raz možno budú vedieť aj niektorí poslanci, o čom hlasujú. Čiže to je drobný úspech, ja sa mu teším.
Budem rekapitulovať aj poviem, aj prečo je to potrebné. Tu je taká stranícka kultúra hrdinstva v strane SMER. Na príklade to poviem. Minister Kaliňák tu vystúpi, už s nemožnosťou reagovať, že som klamal. A ste zatlieskali, však. A potom mi povedal, že teda mal Majský tú značku. Ale to už nepovedal. Ale pre tú chvíľu ste zatlieskali. Nebol by som sa prihlásil, keby bol pán minister vystúpil, on vystúpi v záverečnom slove, na konci povie ja neviem čo. Takže ja to zrekapitulujem. Reálne a vecne budem rekapitulovať, aj po skúsenosti s vyjadrením pána Martináka, ktorý zase povedal, že som zavádzal. Tak si povieme teda, pre ľudí to má význam, prosím vás, či som zavádzal alebo som nezavádzal. Ja poviem fakty, pán kolega, dobre. Kvôli tomu teda cítim potrebu to zrekapitulovať. A už čo bude, to bude. Povedzte si, čo chcete. To je, ináč, signálom toho celého, že zákon o ochrane prírody predkladá pán minister, zdržím sa komentára, aký je to zákon, lebo pripúšťam, že ste sa mohli pomýliť. A tam, čo máte ten štáb hore, niekto vás uviedol do omylu. Ale verím, že teda nebudete ašpirovať na človeka, ktorý zmení raz krajiny, hej, a upravíte tie ustanovenia problematické. A spravodajcom je lesník, no, s názormi. Viete niekedy, ako povedať hlúposť, je lepšie nepovedať nič, pán spravodajca. Takže neviem, či tam nemáte aspoň niekoho jedného, kto by sa aspoň environmentálne tváril, hej. Tak ste si mohli nájsť aspoň niekoho takého, ale nie pána, ktorý to obhajuje a komunikuje takým spôsobom. To teda zrekapitulujem.
Prosím vás pekne, štyridsaťsedmička. Ja už sa nedotknem tých ostatných ustanovení, ktoré sú dôležité. Skončím pri tej štyridsaťsedmičke, pri ktorej mi bolo vyčítané, že som zavádzal. Vážení kolegovia, existuje štyridsaťsedmička v aktuálnom znení a bude existovať štyridsaťsedmička v novom znení. V aktuálnom znení hovorí, že do 40 centimetrov v prsnej výške je to bez povolenia, nové znenie štyridsaťsedmičky hovorí, že to rozdeľujete, splitujete to na dve, na zastavané územie obce a nezastavané územie obce, kde v nezastavanom území obce to je 80 centimetrov. To je nové znenie ods. 4 § 40. Pozrite si poriadne, pán Martinák, aby ste potom vedeli reagovať, dobre, nové znenie § 47 ods. 4. Plus tam ešte dopĺňate, že sa to nevzťahuje na dreviny v sadoch a v záhradách. Čiže toto je nóvum, ktoré zavádzate. To, čo ste vy tu splietali o nejakej náhradnej výsadbe, to je tá štyridsaťosmička, myslím, tej sa nedotýkate, zostáva. Čiže povedzme si, ak je nejaký platný stav, ktorý hovorí o niečom, ako-tak to funguje, má to svoje chyby a aj tak sa rúbe, hej. Ale vy ste doniesli niečo, čo ten stav upraví v tom, že sa to rozdelí, že v nezastavanom zvyšujete tú hrúbku. Ako to mám jednoduchšie vysvetliť? A na to už nepotrebujete nič. A zaráža ma aj to, že je tu ZMOS, to je druhá vláda. Ale proste bez kriku prichádza o určitý zdroj príjmov. Doteraz ja neviem síce bohviečo nenosili, ale aspoň niečo vám doniesli na náhradnú výsadbu alebo museli vysadiť niečo alebo neviem čo, aspoň niečo. A teraz o ten zdroj jednoznačne prídete, ono to tam do mimo zastavaného územia obce nikto nepôjde merať, či to má 80 centimetrov. To sa proste bude rúbať, len tak bude hučať. A bude sa to rúbať kvôli pažerákom, elektrárni, ktoré potrebujú biomasu. No to je úplne celé, pán Martinák, môžete tu vystúpiť ešte päťkrát. No vidíte, už ste si to rozmysleli, to je lepšie pre vás vo vašom prípade. To je celé proste. Takto meníte ten zákon. Umožňujete mimo zastavaného územia obce rúbať a nepýtať sa. (Reakcia z pléna.) No tak dobre, však to povedzte tým ľuďom, že je to tak. Ja pridávam ten dôvod. Dôvodom preto je ochrana prírody? Viete, qui bono, v tomto prípade tým, že umožníte rúbať hrubšie stromy mimo zastavaného územia obce, zlepšujete životné prostredie? Jeden jediný prípad mi povedzte. Teda sa to zlepší, hej? (Reakcia z pléna.) Štefan, prosím ťa, pre túto chvíľu v tejto téme sa prudko nezhodneme, tak ma nechaj to dohovoriť. Čiže nevidím ten dôvod. Viete, keby prišiel sem pán Jahnátek, že to teda je hospodársky alebo neviem ako, ale životné prostredie nemôže prísť s takýmto návrhom zákona, lebo absolútne nemá logiku. To absolútne nemá logiku, takže to nie je na podporu. Vystúpite v záverečnom slove, možno ma urazíte, možno poviete, že klamem, že zavádzam. Verím, že nebudete v línii svojich predchodcov, ktorí tu takto zľahka zvyknú sa obtrieť. Ale rozmýšľal som nad vami, za vás som rozmýšľal nad tým, aký mi poviete environmentálny dôvod toho, že umožňujete rúbať stromy do tých 80 centimetrov bez akéhokoľvek povolenia a bez akejkoľvek náhradnej výsadby. Možno ma naozaj vo všetkom prekvapíte.
Pán minister, ja som bol teraz cez víkend v jednom krásnom meste európskom. Aj som si tam poťažkal, ako by to dopadlo, pokiaľ ide o Tuilerijské záhrady, keby bol primátor Ďurkovský, čo by z toho mohlo zostať. Aj som si tak poťažkal, aj som si tak povedal. Aj sa hovorí, že Napoleon a Hausmann, ten architekt zmenil ráz toho Paríža, hej, že proste preto to tak vyzerá. A ja neviem, či vy ašpirujete na to, že vy chcete zmeniť ráz tejto krajiny. To znamená, že vy keď idete autom, tak máte určitý ráz krajiny a ešte plus-mínus stále je to pekné, plus-mínus stále sa dá na to pozerať okrem Nižnej Boce, to je Tunguzsko. Ale ešte stále sa dá na to pozerať. Otázka stojí, či chcete, aby si ľudia povedali, že už nemáte tie remízky, že už nemáte tie ostrovčeky také popri tomto, že nemáte také tie stromy, stromy okolo dedín, no viem, že niekomu vadia, a že zmeníte ten ráz. Kto to urobí? No Žiga, viete. To vám zostane teda historicky, poviem si to moja dcéra alebo niekto. Nebudú sa to učiť, to nepredpokladám. Ale, áno, to, že tá krajina teraz vyzerá tak, že tie mestá a tie dediny sú také obnažené, že tam nie je žiaden vetrolam, to, že tam nie je žiadne tienenie, to, že sokoly musia hniezdiť v kostolných vežiach, lebo inde hniezdiť nemôžu, je preto, lebo tu bol raz taký minister, volal sa Žiga, a ten to doniesol. Ak by si neveril, on ti bol aj ministrom životného prostredia. To je fakt? To je fakt. To kedy bolo? Roku 2013. Čiže to je, pán minister, o tomto spôsobe.
Čo ešte povedať. Poviem len toľko, aké sú možnosti. Máme cirka mesiac, prídete do druhého čítania, možno teda nájdete toho zlého úradníka, ktorý vám to tam napchal, a zmeníte to. A budem teda očakávať, že ak to nebude prípadne, no tak skúsime s niekým, komu ešte teda záleží na životnom prostredí, len pred voľbami vás tam trošku pred tým vaším ministerstvom upozorniť, že nerobíte správne. Naozaj je to moje hlboké a hlboké presvedčenie, že nerobíte správne v tomto. V tom to otvárate, ešte s cieľom, aby ste napchali gágory elektrární, ktoré potrebujú biomasu. A obetou za to je to, čo som tu spomínal, niekto nad tým mávne rukou. No ale sú ľudia, verte, ktorí nemusia byť ani prudko enviro, ktorí povedia, že však ten stromček, ten tieň má význam. „Veď keď kočíkujem to decko, tak to má význam.“ No otázka stojí, či vy chcete byť ten, kto dovolil, aby sa to všetko vyťalo, ale som aj nositeľom takej technickej poznámky, že tam treba vám doplniť nejakú vyhlášku do toho druhého čítania. To vám, myslím, už tu spomenuli. Čiže na to ja len odkazujem ústami druhého kolegu poslanca.
A v tejto chvíli spomeniem len tú absurditu, hej, keby sa teda dokonala výmena, ktorá sa plánuje, že J&T predáte a zameníte Chopok, ktorý je chráneným územím, a vy ste sem doniesli zákon, ktorý hovorí, že chránené územia budete od ľudí, ktorým to vadí, že majú s tým problém, vykupovať, čo je jedna z možností To je taký protismer neviem. Viete, to už nesedí nijakým spôsobom. Na to treba obrovskú dávku fantázie, ako sa s tým vysporiadať. A naozaj potom aj sa pripájam k tomu, že bude aj zaujímavé sledovať, keď po prijatí tohto zákona v týchto nastaveniach k tejto zámene južného svahu Chopku dôjde za les niekde v Medzeve, ako sa to bude dať ustáť. Už sa v tomto opakujem.
Čiže, pán minister, verím, že to je nedopatrenie a prípadne, že v tom záverečnom slove to potvrdíte, že k tomu nedopatreniu došlo a že tie vyrastené stromy mimo zastaveného územia obce zasluhujú našu pozornosť, zasluhujú našu ochranu a nemôžeme ich vydať tomuto bezbrehému drancovaniu a sypaniu do gágorov elektrární, ktoré tu niekto nastavil zle parametricky, pričom nie je to čím kŕmiť a teraz im za obeť padnú aj tieto stromy. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2013 o 11:22 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:33

Tibor Lebocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. No, pán kolega Hlina, nesklamal si. Zase bolo to tvoje vystúpenie vyslovene teatrálne. A opakovali sa veci, ktoré tu už dnes boli spomenuté niekoľkokrát. Nemyslím si, že je to produktívne, najmä v prvom čítaní.
Ale dovoľ mi, aby som sa dôrazne ohradil voči konštatovaniu, ktorým si nepriamo napadol kolegu lesníka Martináka za to, že je spravodajcom k zákonu o ochrane prírody a krajiny. Pán kolega, kto iný by mal byť v tejto snemovni spravodajcom k tomuto zákonu? Výsledok a vôbec stav slovenských lesov a vďaka tomu aj chránených území alebo siete chránených území je výsledkom práce generácií poctivých lesníkov. Lesníci vždy boli a budú najväčší ochranári. Poviem ti jeden príklad a zamysli sa nad tým. V roku 2004 po veľkej kalamite v Tatrách, keď došlo k akejsi falošnej kolegialite medzi environmentalistami a samozvanými ochranármi a došlo k tomu, že sa zabránilo lesníkom, aby spracovali veternú kalamitu a zabránili ďalšiemu sekundárnemu šíreniu sekundárnej podkôrnikovej kalamity, vtedy sa začali robiť najväčšie škody v slovenských lesoch. Vtedy sa napáchali najväčšie škody na slovenských lesoch. Ja som presvedčený o tom, že ak lesníci budú koordinovať svoje postupy v súlade s najnovšími poznatkami modernej lesníckej vedy a výskumu a budú spolupracovať s ochranármi, to je jediná cesta, ako zabezpečiť pre generácie našich dcér, synov a vnukov, aby stav slovenských lesov bol trvalo udržateľný a neustále lepší a lepší. Preto mi dovoľ, aby som protestoval a dôrazne protestoval proti tvojmu vystúpeniu a osloveniu, že ako je to možné, že lesník robí spravodajcu k tak závažnému zákonu. Tým si urazil nepriamo aj mňa. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2013 o 11:33 hod.

Ing.

Tibor Lebocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:35

Ľuboš Martinák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takto, pán poslanec Hlina, tiež na úvod tak všeobecne, ako vy tu zvyknete rozprávať, poviem. Viete, pán poslanec, vy máte taký zvláštny dar. Viete z fleku každého ohodnotiť. A ja som vám už raz povedal, že je škoda, že aspoň raz ráno sem-tam sa vy sám nepozriete do zrkadla.
Ale teraz budem konkrétny. Vy tu vravíte, že chceme, aby týmto vládnym návrhom zákona sa úplne všetko vyťalo mimo obcí, zostanú púšte, nebude mať kde kto hniezdiť, s kočiarikom do tieňa a tak ďalej. No ja som veľmi udivený, že za tie dve hodiny, čo ste mali čas sa trošku pripraviť, opäť k tomuto zákonu ale vôbec, ale vôbec nie ste v obraze. Veď je tu práve nové uzákonenie v § 25, kde sa ustanovujú obecné chránené územia. Priamo obec má kompetencie tieto územia vyhlasovať. Priamo obec má možnosť v nich regulovať zásahy alebo úplnú bezzásahovosť. Nadväzuje to na kultúrne, vedecké, ekologické, ale hlavne krajinotvorné podmienky, ktoré sú v danej lokalite. Veď vy to absolútne nemáte doštudované. Vaším záujmom je tu každého tu zhodiť a jednoducho teatrálne vystúpiť.
Pán poslanec Tibor Lebocký, ďakujem za takú ochranu a tak ďalej. Hovoríš, že ťa urazil tým viac-menej. No ja musím povedať, že vy, pán Hlina, ma nemáte šancu uraziť. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2013 o 11:35 hod.

Ing.

Ľuboš Martinák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:37

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Chcete reagovať, pán poslanec? (Reakcia z pléna.) Zapnite pána poslanca Hlinu. (Reakcia poslanca Hlinu.)
Pán poslanec Hlina bol posledný v rozprave, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pán minister, chcete reagovať na rozpravu? (Reakcia navrhovateľa.) Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2013 o 11:37 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:37

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prihlásil som sa do tejto debaty, a nie do rozpravy, ale do záverečného slova, pretože ešte budeme mať dosť času diskutovať aj v rámci výboru, aj v rámci druhého čítania a poviem pár poznámok, ktoré boli dnes aj poslancami, ešte dokonca aj včera pánom predsedom Hubom vznesené na tento zákon. Budem sa snažiť byť vecný a snažiť sa zodpovedať otázky, ktoré ste v rámci svojich slov v rozprave dali.
Ono je to presne tak. Ochrana prírody je emocionálna záležitosť. A keď ste si všimli, v rámci rozpravy vystúpili, myslím, piati páni poslanci v zásade z jedného klubu a v zásade sa vytvorili dve skupiny, skupina tých, ktorí hovoria, že treba rúbať stromy do tých 80 centimetrov, a skupina tých, ktorí hovoria, že stačí to do 40 centimetrov. Sú medzi nami ľudia, ktorí hovoria, že vôbec ich netreba rúbať. Sú medzi nami zase ľudia, ktorí hovoria, že ich treba rúbať všetky. A práve úlohou vlády a práve úlohou zodpovedných politikov je, aby zákony, ktoré prinášajú do Národnej rady, slúžili ľuďom, občanom, a nie niektorým záujmovým skupinám. A práve takto vznikal tento zákon, panie poslankyne a páni poslanci. Vznikal tak, že sme dlho diskutovali, dlho hovorili s verejnosťou odbornou, laickou, so Združením miest a obcí a dospeli sme k tomuto kompromisu, ktorý sme vám predložili.
Ja nehovorím, že tento zákon je ideálny, a týmto odpovedám aj pánovi predsedovi Hubovi na jeho výčitku, že je zákon málo ambiciózny. Málo ambiciózny možno je, ale je to v rámci možností a v rámci priechodností tohto zákona jediná možná cesta. Keď sa pozriete na prvé znenie zákona, ktoré sme dali do medzirezortného pripomienkového konania a do výsledku, ku ktorému sme dospeli, je tam veľa zmien, pretože, keby sme neboli urobili tieto zmeny a neboli by sme dospeli ku kompromisu, žiaden nový zákon o ochrane prírody ani novela by neexistovala.
A aj na tých mnohých stretnutiach či už s občanmi alebo laickou, odbornou verejnosťou sme sa zhodli na tom, že je lepšie ísť kúsok po kúsku a prinášať opatrenia aj v rámci ochrany prírody, ako to nechať v takom stave, v akom to je. Zákon, ktorý meníme touto novelou, to je zákon 543/2001 Z. z., mal rôzne ambície a bol niekoľkokrát novelizovaný. Ale napríklad dodnes sa nikomu nepodarilo vyzónovať žiaden národný park okrem Pienin. Prečo? Pretože neboli v zákone niektoré ustanovenia a niektoré možnosti, ktoré si napríklad aj súkromní vlastníci vyžadujú. A nechcú dostávať len finančnú náhradu, teda ujmu, ale chcú si zameniť pozemok, chcú prenajať pozemok, chcú participovať na ochrane prírody tak, že sa budú starať o tieto chránené územia. A toto im doterajšie znenie zákona neumožňovalo.
Pán predseda Huba hovoril, že zvýšime administratívnu náročnosť týmto zákonom. Nie je to celkom tak, pretože tento návrh zákona neprináša oproti súčasnému stavu žiadne zvýšenie administratívnej náročnosti okrem zmeny, ktorá sa týka právomoci vlády na vyhlasovanie chránených území a zmien, ktoré vyplývajú zo zrušenia úradov životného prostredia. A nedochádza k tomu ani v kompetenciách ministerstva životného prostredia. Každé správne konanie je dvojstupňové, keď najprv koná nižší orgán a potom o odvolaní rozhoduje príslušný vyšší orgán. Dokonca návrh prináša zjednodušenie aj niektorých konaní pri vydávaní vyjadrení podľa § 9 zákona tak, aby konanie orgánov ochrany prírody nepredstavovalo predlžovanie ďalších nadväzujúcich konaní. Keď máme pocit, že vieme to ešte vylepšiť, dávam na to priestor v druhom čítaní a som pripravený počúvať a akceptovať zmysluplné návrhy.
Pán poslanec Huba mi vyčíta, že tu bolo málo zapojenej verejnosti. Poviem vám pravdu. Pri žiadnom inom zákone, ktoré som doteraz predkladal do Národnej rady, nebolo tak veľa zapojenej verejnosti ako pri tomto, pri tomto za účasti ministra na všetkých týchto prerokovaniach s verejnosťou. Robili sme verejné prerokovanie za účasti 90 ľudí v ŠGÚDŠ, kde boli zastúpené všetky zložky tretieho sektora, lesníkov, štátnej správy, krajinných architektov, každého možného, kto sa cíti, že by mal niečo povedať, čo sa týka ochrany prírody. A boli tam rôzne názory. A z týchto rôznych názorov sme sa snažili vyextrahovať tie prospešné pre zákon. A aj sme ich implementovali. A preto hovorím, že bol výrazne pozmenený ten úvodný alebo ten prvopočiatočný návrh zákona, ktorý máte predložený na stole, pretože sme aj v procese pripomienkového konania vstupovali do zákona a menili sme tie veci a snažili sme sa akceptovať všetky názory, ktoré boli zmysluplné, tie extrémne nie, pretože tie extrémne vyvolávajú ďalšiu reakciu extrémistickú z druhej strany. Mali sme pracovnú skupinu vytvorenú spolu s ministerstvom pôdohospodárstva. A lesníci a ochranári sú pri ochrane prírody, ale aj pri zákone o lesoch. A určite aj v rámci tohto rokovania Národnej rady budete mať na stole aj zákon o lesoch, kde sme zasa my zo strany životného prostredia vstupovali do rôznych procesov. A aj výsledok toho je kompromis. Preto idú obidva zákony v rámci jedného rokovania Národnej rady. A práve preto sme sa snažili o to, aby ten kompromis priniesol zjednodušenie niektorých procesov, zjednodušenie niektorých postupov a zároveň veci, ktoré fungujú, aby neboli ohrozené alebo zrušené.
Bola otázka, prečo by mala vláda vyhlasovať chránené územia. Pri istých druhoch chránených území, ako sú národné parky a CHKO-čky, to robí už teraz. A niektoré chránené územia nižšej úrovne boli doteraz na orgánoch štátnej správy, ako je krajský úrad alebo obvodný úrad. A prečo to povyšujeme na úroveň vlády? Je veľmi jednoduché na to odpovedať. S vyhlásením chráneného územia sa spája aj finančná náhrada, respektíve istá ujma, ktorá vlastníkovi daného pozemku prislúcha za to, že nemôže hospodársky obhospodarovať dané územie, daný les. To znamená, že takáto ujma je výdavkom štátneho rozpočtu, teda rozpočtovej kapitoly ministerstva životného prostredia, a v prípade, že to má byť výdavkom štátneho rozpočtu, musí k tomu niečo povedať aj minister financií a musí k tomu niečo povedať aj vláda ako taká. Preto rozhodnutie, aby o záväzkoch vlády v súvislosti s vyhlasovaním chránených území, si má niesť zodpovedne aj vláda. To znamená, ak sme rozhodnutí, že toto územie má tú cenu, že toto územie má tú hodnotu, že ho treba chrániť, a s tým súvisia aj príslušné ujmy, tak o tom musí rozhodnúť vláda. Dali sme priestor, ak má mesto alebo obec pocit, že má v rámci svojho intravilánu alebo v rámci svojho územia nejaké vzácne územie a chce si ho vyhlásiť ako mestské, môžu tak urobiť, ale finančné nároky z titulu neobhospodarovania daného územia bude niesť mesto a obec. Túto kompetenciu sme im dali. A myslím si, že je to úplne logické.
Bola otázka týkajúca sa vykonávacích predpisov. A musím konštatovať, že návrh zákona, ktorý schválila vláda a predložila do Národnej rady, obsahuje v prílohe pracovné verzie návrhov vykonávacích predpisov, ktorých vydanie návrh novely zákona predpokladá.
V prílohe návrhu zákona je pracovná verzia návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu finančnej náhrady, pán Fecko, tam si to určite nájdete, to je to, na čo ste sa pýtali, určenie výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť, spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na poľnohospodárskom pozemku, spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesnom pozemku a spôsob určenia výšky nájomného.
Ďalej je v prílohe návrhu zákona pracovná verzia vyhlášky ministerstva životného prostredia, ktorá ustanovuje zoznam inváznych druhov živočíchov a rastlín a spôsoby ich odstraňovania, podrobnosti o kritériách hodnotenia návrhu plánu alebo projektu, ktorý zasahuje do územia NATURA 2000, podrobnosti o kompenzačných opatreniach spojených s takýmto zásahom, podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny, programy starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov a náležitosti žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady. Z priložených pracovných verzií týchto návrhov vykonávacích predpisov si je možné urobiť predstavu o navrhovanej právnej úprave v zákone. Tieto návrhy týchto vykonávacích predpisov budú predložené do pripomienkového konania a budú predložené v rámci druhého čítania do Národnej rady. Bude sa k nim, samozrejme, môcť vyjadriť aj laická, aj odborná verejnosť a, samozrejme, aj vy, panie poslankyne a páni poslanci.
Pán poslanec Hlina, vy ste taký expert na všetko. Keby sme vám sem pristavili jadrovú ponorku, určite budete vedieť mať k tomu veľmi hodnotný prejav. A práve sa udeľovali Nobelove ceny. A neviem, či pre vás vymysleli už kategóriu v rámci týchto Nobelových cien, lebo to by bola asi Nobelova cena za všetko. Vy všetko viete. Vy sa vyjadrujete k ministrovi kultúry, vy sa vyjadrujete k ministrovi vnútra, vy sa vyjadrujete k ministerstvu životného prostredia, čo si veľmi vážim. Vážim si vašu snahu úprimnú. A musím povedať, že k iným zákonom chodíte lepšie pripravený. Dnes to bol balast. Veľmi úprimne vám to poviem. Pripravovali ste sa a v tom úvodnom slove ste sa pripravovali ako Ivan Bella do kozmu, ako mi to tu nandáte, a nič.
No, nehnevajte sa, tých 40 centimetrov, 80 centimetrov a biomasy a neviem čo, to je presne to, čím sme chceli pomôcť občanom. A verte, že to nespadlo včera a nezapadlo to do tohto zákona včera, ale o tom bola dlhá diskusia a dlhá diskusia aj s krajinnými ochranármi, aj s krajinnými architektmi, aj so ZMOS-om. A jednoducho ja sa pamätám, asi pred troma týždňami ste tu mali takú rúru v parlamente, tak asi dvakrát väčší priemer tejto rúry, ktorú ste tu mali, je ten strom, ktorý treba vyrúbať a môžete vyrúbať bez povolenia. A prečo sme to dávali my? No preto, lebo my o tom hovoríme, čo by malo byť v tom zákone. A kompromisom je tento návrh, ktorý bol predložený. To nemá nič spoločné s biomasovými elektrárňami ani s ničím podobným. A ja nemám dôvod ich obhajovať. Ale sú tu predsa rôzne iné zákony aj vykonávacie vyhlášky, plány starostlivosti o les, plány starostlivosti o ochranu prírody, ktoré manažujú a upravujú spôsob ťažby dreva a spôsoby ochrany prírody. A takto ste trošku v inej debate a trošku v inom tomto leveli, ale to nevadí, však povedali ste to.
A zámena pozemkov. Do dnešného dňa sa vám nepodarilo vyzónovať napríklad TANAP. A bolo niekoľko pokusov, myslím si, že boli štyri pokusy alebo bolo ich päť, a vždy to stroskotalo na tom, že nemáme v zákone o ochrane prírody mechanizmy, ktorými by sme sa približovali okolitým krajinám a približovali krajinám typu, ako je Rakúsko, Nemecko a podobne, severské krajiny, ktoré majú nielen zvládnuté platenie finančnej ujmy, finančnej náhrady, ale majú aj vyriešené iné spôsoby náhrady. A to som hovoril. A tu zavádzame toto, nájom, výmenu, výkup pozemkov. Samozrejme, všetko súvisí s tým, aký bude mať štát záujem na chránení daného územia a aké bude mať štát možnosti v rámci štátneho rozpočtu. Ale nemôže sa stať, že sme pred vyzónovaním Tatranského národného parku a sporné sú tri územia a v troch územiach sa nevieme dostať k týmto územiam, ktoré by štát mal získať, aby ich vedel chrániť, pretože vlastníci nechcú peniaze ako ujmu, oni ich chcú vždy vymeniť a chcú obhospodarovať ten les alebo chcú nejaký iný spôsob ujmy. Nebude možné, aby výmena pozemkov bola mimo jedného okresu. Takže ohradzujem sa voči vášmu napadnutiu, že my tu ideme kšeftovať s pozemkami. My tu ideme umožniť vlastníkom pozemkov, aby v prípade, že majú pozemky v najvyššom chránenom území, mali možnosť ich zameniť so štátom za iný pozemok, ktorý štát neurčí, že je preň významný z hľadiska ochrany životného prostredia. A tu narazíme znova na problém, a to vám rovno hovorím, že narazíme na problém, pretože lesníci nebudú chcieť dať tieto pozemky, ktoré nie sú v takom stupni ochrany, pretože v nich chcú ťažiť. Pre lesníkov, v tomto prípade Štátne lesy alebo aj súkromných vlastníkov nebudú chcieť dať lesy, ktoré sú v treťom alebo v druhom ochrannom pásme, aby štát ich vymenil za piate ochranné pásmo, lebo piate ochranné pásmo je bezzásahové pásmo. Takže narazíme aj na tieto problémy. Bude to na otázke toho, či hospodársky efekt bude vyšší ako ochrana prírody. Ale na tento problém my narážame pri ochrane prírody stále. A bude na štáte, aby rozhodol, v rámci prírody čo je cenné a čo má hodnotu chrániť a čo nie je cenné a možnože bude vedieť zameniť inak.
Ja sa teším na debatu aj v rámci druhého čítania a, ako som spomínal, som pripravený na to, že keby boli zmysluplné návrhy v rámci pozmeňujúcich návrhov, som pripravený ich akceptovať a zaradiť, respektíve zapracovať do znenia zákona. Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.10.2013 o 11:37 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video