Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.12.2015 o 16:36 hod.

Ing. PhD.

Tibor Lebocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 16:36 - 16:38 hod.

Tibor Lebocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. (Povedané so smiechom.) No musím prestať, aby som sa nesmial.
No a teraz vážne. Pán poslanec Zajac, pred dvoma dňami tu, myslím, pán Muňko uviedol jedno také príslovie, že mýliť sa je ľudské, ale zostávať v omyle a šíriť tento omyl je diabolské; ale neviem, či to bol Čaplovič, alebo Muňko. No, vy tu hádžete 30, 50, desiatky miliónov, spomínate, čo by bolo, keby, napriek tomu, že je jednoznačné, že najvyššia suma je stanovená na 25 mil. Vy tu argumentujete, čo by bolo, keby.
A viete na základe čoho argumentujete? Na pofidérnej dopadovej štúdii, ktorá vychádza z absolútne zlých čísiel. Pretože pán Matovič pri svojich kalkuláciách vychádzal z toho, že už k 1. 7. 2015 by mala byť cena nafty o 100 % vyššia, ako v skutočnosti na burze v Rotterdame je. Pretože vychádzal z ceny 1,20, čo je bežný nákup nafty u nás na čerpacích staniciach, a v Rotterdame je 0,60. Čiže ešte aj tam ste sa pomýlili, no čo by bolo, keby? Z akých to podkladov vychádzate? A potom tu hádžete desiatky miliónov hore-dole a ešte sa pritom usmievate.
Urobili ste vy akúkoľvek kontrolu tejto "dopadovej štúdie", či je to dobre narátané? Aspoň to ste urobili? Nič ste neurobili. Vy len rozprávate, môžu sa stať škody v takejto a takejto výške, a pritom kalkulujete nezmyselne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 15:48 - 15:50 hod.

Tibor Lebocký Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. No, Árpi báči, a teraz budem rád, keď bude počúvať aj Zsolt Simon, lebo ja nepatrím medzi Košičanov, a napriek tomu chcem zareagovať na Árpiho Érseka.
Árpi, mal som z tvojho vystúpenia taký dojem, ako keby si si pomýlil odpočet odpovedí na interpelácie, teda na otázky, ktoré si položil v rámci interpelácií pre pána ministra, s predmetom dnešného rokovania. Ale vyhodnotil som ako nevyhnutné odpovedať ti predovšetkým na dva problémy, ktoré si naznačil.
Prvý problém je ten, keď si spomínal, že, počkaj, ten termín si musím pozrieť, že do 21. 7. 2015 tá firma nemala odbornú spôsobilosť. No, musíš si ale uvedomiť jednu vec, že v procese verejného obstarávania existuje taký inštitút, ktorý sa nazýva lehota viazanosti. A lehota viazanosti bola do 31. 12. 2015, hej. A v rámci využitia tohto inštitútu každý uchádzač sa môže zaviazať, čestne prehlásiť, že istú spôsobilosť alebo technické parametre buď teda dosiahne, alebo zabezpečí. To po prvé. Čiže žiadne takéto obviňovania, ako si to tu naznačil, že teda nemali a vôbec nemali byť teda zástupcovia alebo vôbec samotná táto firma vo verejnej súťaži.
No a druhá vec, ten slávny projekt, ktorý si tu spomínal, za 2,3 mil. euro, tunel popod Dunaj, predpokladám, že máš na mysli pána Stoličného zo slovenskej vodohospodárskej, z vodohospodárskeho podniku, ktorý sám priznal, že to bola len jeho úvaha, ktorú predložil v rámci zborníka k 20. výročiu SVP, a že vôbec nebola nijakým spôsobom ona oponovaná, ani z bezpečnostného hľadiska, ani technicko-stavebného, ani zo žiadnych iných hľadísk. Takže prosím ťa.... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 13:43 - 13:45 hod.

Tibor Lebocký Zobrazit prepis
Pán minister, excelentné vystúpenie, plné argumentov, veľmi zrozumiteľných. Každý normálny človek, ktorý chce porozumieť tým argumentom, tak im porozumie. A tí, čo nechcú, tak nikdy nepochopia, resp. budú sa snažiť nejakým spôsobom používať klamstvá naďalej, aby vás teda dostávali do ďalších dialógov. Nedajte sa rozhádzať, je nás tu dosť. My ešte dnes v priebehu tejto schôdze určite dokážeme, že kto je ten najväčší klamár.
Ja osobne si veľmi vážim, že ste sa dotkli tej problematiky tých 25 mil. ako ceny najvyššej a konečnej. Pretože boli sme tu svedkami dnes už aj toho, ako sa nám tu niekto vyhrážal, že ako nám naučí poslancov za SMER počítať. Samozrejme, aj pri tom vystúpení bolo nesmierne veľa klamstva.
Odznelo tu napríklad to, že je oprávnená obava, že sa budú zvyšovať ceny motorovej nafty. No, čuduj sa svete, ja som dneska ráno počúval burzové a kurzové správy a tam ako základná informácia odznela, že cena barelu ropy klesla pod 40 euro, že za posledný rok stratilo čierne zlato takmer polovicu svojej hodnoty, za ktorú sa obchoduje na svetových trhoch, a že je predpoklad, že cena bude naďalej klesať. To znamená klamstvo na klamstvo.
Pán minister, vydržíme s vami, nebojte sa nič, dokážeme, kto tu má pravdu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 12:02 - 12:04 hod.

Tibor Lebocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, vážený pán premiér, plne sa stotožňujem s tým vaším názorom, že toto je v podstate len jedna fraška, že sa tu zneužíva parlamentná pôda na predvolebný zápas v období, keď sú tu oveľa významnejšie záležitosti na Slovensku.
Ale pár čísiel na úvod, aby ste boli informovaní, aby sa to dostalo do záznamu, tak dnes, keď sme schvaľovali program dnešného, resp. keď sme sa vyjadrovali, či teda sme uznášania..., ani nie neuznášaniaschopní, ale či sme dostatočne prítomní pre to, aby táto schôdza dneska prebehla, to znamená, prezentáciou sme vlastne preukázali, vážený pán Matovič, že ako vlastne celá tá skupina, ktorá vás podporila v počte 40 ľudí, ktorí podpísali váš návrh na odvolanie člena vlády, aká je vlastne súdržná. Viete, koľko vás tu bolo? 17 chýbalo. 23 ľudí, 17 chýbali z tých, ktorí podpísali tento váš nezmyselný návrh na odvolanie pána ministra Žigu.
Čiže to je v podstate úplne jednoznačný ukazovateľ toho, že ako to vlastne s vami vyzerá a s vašou podporou. Ale nemrzí ma to, že ani vy sám ste sa nezaregistrovali a neprezentovali, že ste tu (reakcia z pléna), ale v každom prípade upozorňujem na jednu záležitosť, že... (Reakcia z pléna.) Áno, pán Brocka, áno, reagujem ešte stále na pána premiéra. (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Jurinová Erika, podpredsedníčka NR SR
Kľud v sále poprosím. Nech sa páči.

Lebocký, Tibor, poslanec NR SR
Najviac ma mrzí to, že teda podpis, okrem iných tam boli podpisy aj predstaviteľov strany MOST - HÍD, ja sa pohybujem veľmi často na južnom Slovensku a rozprávam sa teda s voličmi v ich materinskom jazyku, a keď niekomu táto schôdza uškodí, tak to určite nebude SMER - SD, ale bude to minimálne teda MOST - HÍD a, samozrejme, OĽaNO.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.11.2015 9:08 - 9:12 hod.

Tibor Lebocký Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka.
Vážené poslankyne, poslanci, vážený pán minister, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1946 z 23. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2006 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, tlač 1641, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 701 z 3. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 506 z 5. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 387 z 5. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a s § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z., parlamentná tlač 1641, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 399 z 10. novembra 2015.
V citovanom uznesení výboru ma tento poveril ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.11.2015 9:01 - 9:05 hod.

Tibor Lebocký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka.
Milé kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1948 z 23. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, parlamentná tlač 1718, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 703 z 3. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 505 z 5. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 389 z 5. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 234 z 3. novembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 6 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a s § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 401 z 10. novembra 2015. V citovanom uznesení výboru ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2015 18:21 - 18:23 hod.

Tibor Lebocký Zobrazit prepis

150.
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka.
Pán poslanec Simon, skúsim zareagovať v rámci disponibilných dvoch minút aspoň na problematiku tých drobných vodných tokov. Spomínal si tam vo svojom vystúpení, že neexistuje žiadny človek, citujem ťa, ktorý vie povedať, kde drobný tok začína. V dôsledku toho tu navrhuješ alternatívu znenia v podstate pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol predložený pánom poslancom Pucim. No robíš to asi preto, že si uvedomuješ, že tento problém je známy už od roku 2010, pre korektnosť, možno ešte aj trošku skôr, predovšetkým v tom zmysle, že už tvoj manažment štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky ťa upozorňoval ako bývalého ministra na to, že je nevyhnutné riešiť aktualizáciu správcovských povinností v súvislosti so zmenou vlastníckych a užívateľských tokov alebo teda vzťahov na jednotlivých tokoch drobných vodných. Vtedy si to neriešil. Teraz prichádzaš s akousi alternatívou a hovoríš o tom, že neexistuje žiaden človek, ktorý vie povedať, kde drobný tok začína. No ja ťa ubezpečujem, že na každej lesnej správe to vedia, veď, pán poslanec Simon, dnes už sú gis aplikácie, geografický informačný systém v podobe Pozmapu, WebGIS-u, ArcGIS-u k dispozícii na lesných správach. Každý jeden lesník si vie ťuknúť a vie presne zistiť, aké sú tam vlastnícke vzťahy, užívateľské vzťahy, kde drobný vodný tok začína, kde končí, aké sú správcovské vzťahy a všetko ostatné.
Takže som presvedčený o tom, že žiadnu zmenu netreba robiť, to, čo predložil pán poslanec Puci, návrh na zmenu a doplnenie v zmysle jeho pozmeňujúceho návrhu úplne postačuje.
Ďakujem za pozornosť.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2015 16:49 - 16:50 hod.

Tibor Lebocký Zobrazit prepis

86.
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1718).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona v prvom čítaní. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Ústavnoprávny výbor, Výbor národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a v gestorskom výbore do 10. novembra 2015.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2015 15:54 - 15:56 hod.

Tibor Lebocký Zobrazit prepis

36.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady. Pán kolega Mičovský, pre úplnú korektnosť, neviem, čo vás teda, alebo čo ťa teda viedlo k tomuto vystúpeniu. Spomínal si tu, že nás je tu päť lesníkov. Možno by stačilo, keby sme viac medzi sebou komunikovali a nemusel si všetky súvislosti až tak zložito vysvetľovať.
Pre korektnosť, zástupcovia združenia podnikateľov a živnostníkov tu neboli vo štvrtok, ale boli tu v piatok, a ja ako predseda Lesníckej komisie nášho výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie som sa s nimi stretol hneď ráno. Odovzdali mi otvorený list pre pána ministra, okamžite som kontaktoval ministerstvo, v priebehu pár sekúnd bol otvorený list doručený štátnemu tajomníkovi, v priebehu pár minút som s ním osobne hovoril s tým, že som žiadal, aby obratom ľudí, ktorí sa prišli posťažovať alebo prejaviť svoj názor tým spôsobom, ako prišli v piatok, aby ich prijal. Bol na výjazde. Následne sme dohodli celý postup.
Neviem, či si informovaný, že včera, 1. júla štátny tajomník Spevár prijal zástupcov tohto združenia za účasti generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky aj riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u. Celý tento problém sa riešil v pondelok na zasadnutí hospodárskej a sociálnej rady s tým, že bodom programu tejto rady bol aj úplne nový zákon o verejnom obstarávaní.
Dohoda znie – to ti zdôrazňujem preto, že nemusíš si robiť nejaké veľké starosti s tým, čo si naznačil, že budeš to riešiť v septembri – dohoda znie, že v rámci nového zákona sa tento problém riešiť bude s tým, že sa predpokladá, že účinnosť nového vládneho návrhu zákona o verejnom obstarávaní by mala nadobudnúť, teda účinnosť by mala byť od 1. januára 2016. Tak to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2015 15:51 - 15:53 hod.

Tibor Lebocký Zobrazit prepis

Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Pán kolega Kuffa, ono treba si otvorene povedať, že tým, že nejaká skupina poslancov, v tomto prípade sú to štyridsiati poslanci, podala podnet na Ústavný súd, v súvislosti so zákonom č. 140/2014 Z. z., to ešte neznamená, že v súčasnosti účinný zákon stráca automaticky účinnosť a nie je uplatňovaný v legislatívnej praxi. Čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať, že zámer predkladateľov je predovšetkým riešiť tie problémy, ktoré priniesla legislatívna prax, zneužívanie inštitútu zámenných zmlúv, zneužívanie statusu blízkej osoby a tak ďalej a tak ďalej. A v priebehu legislatívneho procesu, ktorý niečo trvá, bolo potrebné v rámci pozmeňujúcich návrhov už pri rokovaní vo výbore doplniť niektoré ďalšie veci, ktoré slúžia na vylepšenie tohto zákona, ktorý, ešte raz opakujem, momentálne bez ohľadu na to, či je alebo nie je podanie naň na Ústavnom súde, je účinný a je praktizovaný v každodennej praxi. Čiže z toho dôvodu treba si otvorene povedať, aby sme si počkali na výrok Ústavného súdu, a nesmieme si myslieť, že tým pádom, že je tam podanie, tak my nemáme absolútne žiadne právo, aby sme mali snahu zákon, ktorý momentálne každodenne sa využíva v praxi, vylepšiť. Ďakujem pekne.

Skryt prepis