27. schôdza

26.11.2013 - 18.12.2013
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.12.2013 o 18:52 hod.

MUDr. PhD.

Darina Gabániová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:12

Milan Halúz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol správu, spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a 2016, tlač 752.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 734 z 15. októbra 2013 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 na prerokovanie v termíne do 21. novembra týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a 2016. Výbory prerokovali návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a 2016 v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
1. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a 2016 prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 88 z 21. novembra 2013 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 248 z 12. novembra 2013 s tým, že predpokladané príjmy a výdavky na rok 2014 sú rozpočtované takto:
- zdroje celkom 7 427 384 tis. eur, (V sále zaznelo kýchnutie.)
- výdavky, na zdravie, výdavky 6 895 823 tis. eur.
2. Výbor poveril mňa ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu tejto správy.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 96 z 26. novembra 2013. Uznesenie je prílohou, ktorú máte všetci, ak dovolíte, nebudem to teraz čítať, snáď ak bude treba pri hlasovaní. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.12.2013 o 18:12 hod.

Bc.

Milan Halúz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:16

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, vážený pán poslanec, dámy a páni, najprv by som začal takou procedurálnou poznámkou, že teraz sme svedkami evidentného konfliktu záujmov, že náš kolega teraz predkladá návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne a aj si bude zaň sám hlasovať. Čo by za to dal minister financií, ktorý tu štyri dni sedel a bol odkázaný na hlasovanie poslancov, on nemal takú možnosť, že by hlasoval tiež. Hoci by to možno rád urobil. Ale to je tým, že zákon o konflikte záujmov je starší, ako je funkcia generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, ako je stará táto inštitúcia a preto asi predkladatelia toho zákona nepamätali aj na túto eventualitu, ale myslím si, že máme to v rukách a ja si myslím, že by mohli v tomto byť poslanci SMER-u iniciatívni. Naozaj toto je jediný príklad, kedy sa takto v parlamente hlasuje o rozpočte inštitúcie, kde aj pán generálny riaditeľ bude sám môcť za to hlasovať. Jasné, že je ešte jedna možnosť, že pán riaditeľ alebo pán poslanec v čase hlasovania povie, že je v konflikte záujmov a že sa nezúčastní hlasovania, ale ja si myslím, že lepšie riešenie je to prvé.
Teraz k samotnému návrhu. Dovoľte, aby som predsa len trošku tak všeobecnejšie popísal obsah tohoto materiálu a vybral som iba niekoľko čísiel, dve, tri. Príjmy Sociálnej poisťovne z bežného poistného od ekonomicky aktívnych občanov budú na budúci rok, zaokrúhľujem na desatiny miliárd, budú 5,6 miliardy eur vrátane 241 miliónov eur od štátu. To znamená, za okruh osôb, za ktoré poistné odvody na dôchodok platí štát. Čiže 5,6 miliardy eur. Ale výdavky na dôchodkové dávky na budúci rok budú 6,1 miliardy eur, tak ako to je napísané na strane 6 tohoto návrhu. Čiže, vyberie sa na dôchodky 5,6 ale vyplatí sa 6,1. To znamená v bežnom roku, na budúci rok na starobné dôchodky alebo na dôchodkové dávky bude chýbať 500 miliónov eur. To, že ale v podstate akože Sociálna poisťovňa skončí s prebytkom 500 miliónov, tak je len tým, že zo štátneho rozpočtu z daní občanov sa do tejto inštitúcie na budúci rok odvedie 1 miliarda eur. Jedna miliarda, to je tisíc miliónov eur sa odvedie a takto vlastne bude na výplaty dôchodkov na budúci rok na všetkých 12 mesiacov a zároveň bude aj istá rezerva, presne rezerva na nasledujúci január alebo január budúceho roka.
Dámy a páni, a toto je tá najdôležitejšia informácia z tohoto materiálu, že v podstate tí, ktorí pracujú, ktorí odvádzajú poistné odvody na svoj dôchodok, v podstate sú to odvody na dôchodok jestvujúcich dôchodcov a sú to peniaze na desať, jedenásť mesiacov. Čiže ani tento rok, ani budúci rok sa nevyberie toľko na odvodoch, koľko treba na dôchodky. A to je, to je neuveriteľne vážna vec, ako ja si myslím, že by sme sa mali vážne nielen zamyslieť, ale aj rozprávať o tom, že čo s týmto urobiť.
Ja som zachytil, že predseda vlády Robert Fico pred týždňom na sneme SMER-u povedal, že už sa v SMER-e budú venovať iba posilňovaniu sociálnych istôt občanov a myslel to tak, že konsolidovaním verejných financií už sa dosť našetrili, akože už nebudú žiadne nepopulárne veci, už len posilňovať istoty. A ja sa priznám, že rozmýšľal som, že akým spôsobom sa to dá. Samozrejme možností je viacero, môžu sa postarať o vyšší ekonomický rast, aby bola vyššia zamestnanosť, to znamená viac ľudí bude platiť odvody, dane, bude menej výdavkov napríklad na sociálne výdavky, na dávky v hmotnej núdzi, budú napríklad lepšie vyberať na daniach, bude sa menej plytvať a v takomto prípade by to sedelo. No ale to, čo sme schválili v rozpočte dnes poobede, tak to nenasvedčuje tomu, že budú takto postupovať.
Veď oni ani šetrenie, toho tam veľa nenájdete, dokonca aj toho plytvania je tam veľmi veľa a ja teraz, aby som zachoval z tohoto, z tejto schôdze svoj záväzok, že každý týždeň sa vrátim k tej téme, tak to sú tie platy z verejných funkcií.
A bude na programe tejto schôdze ako bod 67 ten náš poslanecký návrh, že jeden plat z verejnej funkcie stačí. No, pán generálny riaditeľ má plat aj poslanca Národnej rady so všetkým, čo k tomu patrí a má aj plat generálneho riaditeľa aj so všetkým, čo k tomu patrí. No a nielen on, ale samozrejme aj veľa iných poslancov a to v tejto chvíli jednoducho je neúnosné. No proste to oni musia s tým niečo urobiť, lebo, lebo to, to predpovedá katastrofu. No proste tak, ako platí zákon zachovania energie, tak tak isto platí, že naše verejné zdroje sú limitované, že sú obmedzené, že sú konštantné, veď schválili rozpočet , to znamená, že viac peňazí na mzdy, na odmeny nebude len toľko, koľko schválili v rozpočte. A keď niekto má dva platy, tak niekto z toho dôvodu nebude mať ani jeden plat, alebo keď niekto má dva, tri platy z verejných zdrojov, tak napríklad bude menej peňazí na dávky v hmotnej núdzi. A to si teraz nevymýšľam, naozaj v rozpočte schválili, že na budúci rok na dávky v hmotnej núdzi bude o 2,15 milióna eur menej. To znamená, aj v tomto prípade a možno v inej podobe, ale platí zákon zachovania peňazí alebo zákon zachovania energie a ja si myslím, že s tým by sme mali niečo urobiť, aj každý osobne.
To znamená, môžete podporiť, poslanci SMER-u poslanecký návrh z dielne opozície, je to bod 67, tlač 786, aby sme ušetrili nemalé prostriedky a myslím si, že to by bola cesta správnym smerom a že by ste naozaj potvrdili aj svoj sociálnodemokratický charakter alebo solidaritu s tými, ktorí takéto šťastie nemajú, lebo tá kríza na nich dolieha oveľa, alebo inak ako na vás, takže v tomto ste na ťahu. Túto odbočku som si dovolil povedať v súvislosti s rozpočtom návrhu Sociálnej poisťovne na rok 2014.
No ale teraz, čo nás čaká, teda keďže neočakávam, že samozrejme považujem za potrebné prijať systémové opatrenia v dôchodkovom systéme tak, aby dôchodkový systém bol dlhodobo udržateľný. Proste, aby neskolaboval, alebo aby neboli po nich nevyhnutné také nepopulárne a nepríjemné opatrenia, ktoré by ho ako tak udržali, ale samozrejme, že by to bolo spojené aj s veľkým sociálnym napätím, aj nepokojmi, lebo zvečera na ráno prijať veľmi nepopulárne opatrenia, to obyčajne takéto so sebou prináša. No a, keďže zo strany SMER-u nepopulárne očakávania už dokonca volebného obdobia nehrozia, pretože Robert Fico povedal, že už budú len posilňovať sociálne istoty, tak mne z toho a z týchto signálov vychádza jediná vec, že prečo sú takí pokojní, veď oni sú v podstate v pohode, nevidieť, že by ich to nejako tlačilo k zemi tieto veľké problémy, ktoré ako my máme pred sebou a mne z toho vychádza jedno a nie tak, že II. pilier sa zmení, alebo že II. pilier dôchodkový zmení neochota škrtať, ako si myslí jeden publicista. Ja si myslím, že II. pilier zruší neochota SMER-u škrtať a preto si myslím, dámy a páni, že nás čaká znárodnenie II. piliera, znárodnenie súkromného majetku.
Ja viem, že mnohým ľuďom by sa to páčilo, keby, najmä tým chudobným, najmä ľuďom bez príjmu, bez zamestnania, bez úspor. Ak by to urobili tak, ako Jánošík, teda ak by to tak urobili, ako Jánošík, že bohatým bral a chudobným dával, ale od SMER-u to nehrozí, že by brali zbohatlíkom, že by brali zlodejom, že by brali mecenášom, proste no veď sú, to by brali sebe. Ale II. pilier je korisť a ja toto verejne takto nahlas teraz vyslovujem, že na toto si SMER brúsi zuby, jednoducho, a neboja sa ani Európskej únie, a to tak isto vychádzam z vyjadrení Roberta Fica v kontexte s tým, čo sa deje na Ukrajine. On na adresu Európskej únie sa vyjadril tak, že no a čo, ako tak, že sa mi zdá, že minimálne nevhodne na premiéra jednej krajiny, jednej členskej krajiny Európskej únie.
Dámy a páni, čiže toto je scenár, ktorý na obyvateľov tejto krajiny chystá SMER v tejto oblasti a preto by mali byť ľudia na pozore. Mali by byť ľudia na pozore aj po prezidentských voľbách 2014. Toto som považoval za dôležité povedať pri rozpočte Sociálnej poisťovne. Ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.12.2013 o 18:16 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:28

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, opäť ale hrubo populistický prejav, ale dobre, to v tej politike sa občas stáva. Len existuje jedna ľudská vlastnosť, ktorej sa hovorí dvojtvárnosť, ktorá mi je osobne veľmi nesympatická. Vy ste hovorili o tom, že pán generálny riaditeľ ako v rozpore a tak, nepochybne, dá sa o tom diskutovať, čo rozprávate, len problém je trošičku širší.
Pán poslanec Muňko bol generálnym riaditeľom aj v minulosti, bol protiprávne odvolaný zo svojej funkcie a pamätám si na vašu aktívnu úlohu v tejto sfére. Po dvoch alebo koľkých rokoch rozhodli príslušné súdne orgány úplne logicky, že išlo o protiprávny akt. Viete, koľko to bolo peňazí, za ktoré vy osobne tiež nesiete zodpovednosť, pán poslanec? Pána poslanca Muňka poznám, mám tu česť byť jeho priateľom, hovorím to verejne, len poznám teda tým pádom aj jeho aktivity, sponzorské činnosti v charite. Pán poslanec, som absolútne presvedčený, že sumu, ktorú venoval na verejno-prospešné ciele, na deti, onkologické v zdravotníctve, pán Muňko, ktoré dramaticky prevyšujú peniaze, o ktorých ste tu hovorili, sa s vami porovnať napríklad nedajú. A nevadilo by mi to, keby to bola nevedomosť, vy to veľmi dobre viete a mne je veľmi nesympatické, keď v politike kvôli maličkým utilitárnym účelom rušíme elementárnu ľudskú etiku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.12.2013 o 18:28 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:30

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Brocka, mrzí ma jedna vec, to farizejstvo. Vy veľmi dobre viete, že ústavný súd mi prisúdil to, čo tu povedal pán Číž, peniaze. Ja som tie peniaze neprevzal, nechal som ich Sociálnej poisťovni, celý plat dostala Detská fakultná nemocnica, ešte nie môj plat, aj môjho asistenta. Mňa, ale prekvapuje váš návrh, keď máte vo vlastnej strane nominanta Pošty, nevrátila nič, železničiari nevrátili nič, podpredseda, nechcel som to tu hovoriť, parlamentu berie z európskeho, tak nech odovzdá takisto ten plat pre Detskú fakultnú nemocnicu, alebo pre ktorúkoľvek charitatívnu organizáciu a potom daná bude rovnosť. Ale vytypovať a proste veci hovoriť, to je jedna vec.
Druhá vec, pán Brocka, hovoríte stále o II. pilieri. Musím reagovať ako ekonóm a ako občan, aj ako generálny riaditeľ. Všetci sú blbí v Európe, len na Slovensku sme múdri k II. pilieru. Na Slovensku máme výborne, pokiaľ sa týka, výbornú ekonomiku. V európskej dvanástke vieme, koľko, alebo v európskej starej dvanástke vieme, ako je nastavený, bol II. pilier, aké percentá boli, jedine Slovensko dalo 9 %. Nehovorím o tom, čo ste povedali, pretože hovoríte, že znárodní. Čo spravilo Maďarsko? Neznárodnilo. Čo spravilo Poľsko? Neznárodnilo. Čo spravilo Anglicko, aby dorovnalo? Čo spravilo Chile? A vymenujem vám jednotlivé krajiny, pokiaľ sa týkajú II. piliera.
Ale nemusíte mať obavy, pán poslanec, už sa začínajú vyplácať budúci rok, lebo tento rok, budúci rok budeme musieť prijať anulitnú novelu. O chvíľočku sa začínajú vyplácať prvé dôchodky. Som zvedavý, čo bude strana KDH a hlavne ekonomickí experti hovoriť, keď sa budú vyplácať dôchodky z II. piliera. Ak si myslíte, že bol druhý pilier tak dobre nastavený, ako aj je nastavený, ja netvrdím, že netreba II. pilier, lebo II. pilier je zásluhový, len v II. pilieri po prepočtoch malo byť nie 1 mil. 300 tis. ľudí, nie to, čo vyplynie, ale môže byť, keď zoberiete a prepočítate to, zhruba do 100 tis. ľudí. Vtedy sa môžeme baviť a potom samozrejme náväzne na to, na to III. pilier a samozrejme musí byť dobrý, aj pokiaľ sa týka kapitálový trh, takže to musíme si tiež povedať. Ale hovorím, výsledky vám iste to, čo je z II. piliera a to čo dorovnáva Poľsko, alebo to čo dorovnáva Maďarsko, som zvedavý ,čo budete hovoriť, či už budeme vo vláde vy, alebo bude niekto druhý, čo budete dorovnávať vy. Len to som chcel, vás znova upozorniť na to, aby sme neprekrúcali veci, lebo ja hovorím jednu vec, aj dneska sa vráťme, Česi bratia, čo idú robiť s II. pilierom? Všetci sme, všetci, nikto tomu, nikto tomu nevenuje pozornosť...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.12.2013 o 18:30 hod.

Ing.

Dušan Muňko

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:30

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ťažko sa reaguje na zmätené vystúpenia, ale pokúsim sa. Prosím vás, veď som to naznačil vo svojom vystúpení, že každý rok, na budúci, aj tie ďalšie, štát naleje miliardu eur do Sociálnej poisťovne, aby bolo na dôchodky z I. piliera. To znamená, daňoví poplatníci vlastne, nie štát, ale tisíc miliónov eur, aby bolo na dôchodky. A vy idete porovnávať tieto dôchodky z II. piliera, teda s II. pilierom? Čo dostanú ľudia? Veď tam si ľudia dávali svojich 9 % za našej vlády, za vašej len štyri, lebo ste to tak znížili, ďalšími opatreniami ešte ste prispeli k tomu, že sa nezhodnocovali, ako sa mohli zhodnocovať, ale keby ste vy pomerne toľko každý rok prispeli sporiteľom v II. pilieri, ako prispievate na I. pilier, no tak by ste nemohli povedať takú hlúposť, alebo že porovnávať dôchodky z I. a II. piliera. Páni, ale budem možno podrobnejšie o tom, pri tom svojom bode programu, keď budem hovoriť, jeden plat stačí.
A pánovi Čížovi, pán kolega Číž, (reakcia z pléna) pán kolega Číž, no veď dve-tri verejné funkcie a platené z verejných zdrojov, to je nonsens, to tu nebolo v 90. rokoch, naozaj, veď vy ste tu boli v Národnej rade zamestnanec Národnej rady, veď vy si to musíte pamätať. Ale to, čo ste vy cez SMER zaviedli, akú prax, (reakcie z pléna) akú pažravosť, takú pažravosť, naozaj to nemá obdobie, a najmä v čase, a najmä v čase krízy, v čase krízy. Pánu Muňkovi sa žiadna krivda nestala, veď on bol poslanec Národnej rady aj s platom, aj so všetkým, čo k tomu patrí. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.12.2013 o 18:30 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:35

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda, vážený pán generálny riaditeľ, kolegyne, kolegovia, ja takisto chcem trošku rozpitvať rozpočet Sociálnej poisťovne a nielen ten budúci pre rok 2014, ale chcem sa vrátiť aj k výsledkom roka 2013, aby sme boli v jasnom kontexte toho, kde sa Sociálna poisťovňa nachádza. Ale tu teraz naozaj primárne nejde o inštitúciu Sociálna poisťovňa a nejde ani o inštitút, ani o pána generálneho riaditeľa, ja sa zdržím nejakých komentárov podľa možnosti, ale ide o systém, dôchodkový systém ako taký. A tu si treba uvedomiť, že nie je to dobré, nie je to dobré, ideme do bankrotu dôchodkového systému, ak takto budeme pokračovať ďalej.
Prečo to hovorím? Každý, kto má trošku cit pre čísla a trošku venuje času rozpočtu Sociálnej poisťovne, to tam predsa jasne musí vidieť. Takže, pokiaľ ide o rok 2013, ktorý pomaly končí, tak ja som sa z materiálu, ktorý sme dostali na schválenie, dozvedel, že skutočné príjmy Sociálnej poisťovne v roku 2013 budú oproti naplánovanému stavu, pôvodne naplánovanému stavu, nižšie o 73 mil. eur. Sociálna poisťovňa získa menej o 73 mil. eur pre tento rok. Čo je ale dôležité, príjmy od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, to znamená zamestnávatelia, zamestnanci, živnostníci, resp. SZČO, dobrovoľne poistené osoby, dajú do Sociálnej poisťovne tento rok o 88 mil. eur menej, ako sa pôvodne plánovalo. Samotní živnostníci, resp. SZČO dajú do Sociálnej poisťovne o 73 mil. eur menej, ako sa pôvodne plánovalo a to pritom živnostníkom boli dramatickým spôsobom zvýšené v roku 2013 ich odvody. Odvody, tie tzv. minimálne do samotnej Sociálnej poisťovne, lebo máme ešte aj zdravotné poistenie samozrejme, minimálne odvody do Sociálnej poisťovne šli hore o 18 eur mesačne a tie vyššie odvody, ako minimálne, tie skočili hore až o 30 %. Napriek takémuto masívnemu zvýšeniu odvodov živnostníkom Sociálna poisťovňa nesplnila tento svoj plán výberu odvodov od živnostníkov, chýba jej 73 mil. eur a prečo to je, napriek tomu zvýšeniu odvodov, veď mali prísť väčšie odvody, neprišli, no prečo to je? Odpoveď je úplne jednoduchá. Preto, lebo nám zmizlo 40 tisíc živnostníkov, ktorí pôvodne v Sociálnej poisťovni boli.
V novembri 2011, čiže na sklonku vlády Ivety Radičovej, bolo v Sociálnej poisťovni prihlásených a povinné odvody do Sociálnej poisťovne platilo približne 253 tisíc živnostníkov. Teraz je ich omnoho, omnoho menej, zhruba o 40 tisíc menej a z materiálu, ktorý nám predložil pán generálny riaditeľ na posúdenie a schválenie vyplýva, že Sociálna poisťovňa predpokladá, že v roku 2014 bude mať 204 tisíc platiacich živnostníkov. Čiže z 253 tisíc za v podstate dva roky, pokles na 204 tisíc živnostníkov. To je v podstate 49 tisíc živnostníkov mínus. Kde sa títo ľudia stratili? Stratili sa. Odvody neplatia. V tom horšom prípade neplatia nič a čerpajú sociálne dávky dnes. Prečo sa tomu tak stalo? Nemienim tu hádzať hrach o stenu, ani nosiť drevo do lesa, všetci to dobre viete, prečo sa to stalo.
Takže Sociálna poisťovňa pre rok 2013 nemá tieto zdroje. Čo sa teda deje? Nastupuje štát. Samozrejme, podľa zákona štát si musí splniť svoju povinnosť a tak štát musí sanovať tieto výpadky príjmov Sociálnej poisťovne vyššími dotáciami. V roku 2013 tak oproti pôvodnému plánu štát zaplatí Sociálnej poisťovni dotáciu o 23 miliónov viac. Plán bol 689 miliónov, skutočnosť podľa materiálu, ktorý ste predložili, je 714 miliónov, to je tých 25 miliónov, 23 miliónov, pardon, rozdiel, 25 miliónov rozdiel a keď som si ešte dnes pozeral webovú stránku ministerstva financií, tak tam som sa dokonca dozvedel, dočítal, že malo by to byť dokonca až 721 miliónov, čiže ešte ďalších 7 miliónov musí štát pridať, po tom všetkom. To je, ak dobre počítam, 32 miliónov plus oproti plánu.
Prečo to štát musí robiť? No jednoducho preto, keby tú dotáciu nedal, keby nezvýšil tento príspevok štátu, tak Sociálna poisťovňa by nemala peniaze na výplatu dôchodkov z takzvaného I. piliera. A pokiaľ ide o samotné dôchodky, starobné dôchodky, tak oproti plánu za rok 2013 Sociálna poisťovňa musí na starobné dôchodky vyplatiť občanom dôchodcom o 23 miliónov eur viac, ako pôvodne predpokladal rozpočet. Čiže vypadli príjmy, navýšili sa požiadavky na dôchodky, túto, tento rozdiel musí sanovať štát, pretože zákon túto povinnosť štátu dáva. Kto je to štát? Štát, to sú všetci občania a na tieto dotácie sa všetci títo občania musia zložiť svojimi daňami. Či sú to dane z príjmov, spotrebné dane, DPH, skratka občania tento deficit v konečnom dôsledku musia zaplatiť. Žiadny Ježiško alebo Brusel, jednoducho občania.
Čiže rezumé pre rok 2013 tak, ako sa nám končí a tak ako to uviedol pán generálny riaditeľ vo svojej správe, je taký, že príjmy sú o 75 miliónov od ekonomicky aktívneho obyvateľstva nižšie. Naopak, výdavky na dôchodky sú o 25, pardon, miliónov vyššie. To je stomiliónov eur, ktoré chýbajú v rozpočte za tento rok. Sociálna poisťovňa to kryje z rezerv a zvyšuje dotácie od štátu. Áno, aby sme nezabudli pripomenúť, rok 2013 bol výnimočný aj tým, že v roku 2013 ešte bol otvorený II. pilier. To znamená, že Sociálna poisťovňa si pomohla v rozpočte aj prevodom príspevkov od bývalých sporiteľov, ktorí vo viere, že sa pre nich I. pilier viac oplatí, ako II. pilier, vystúpili z II. piliera a ich úspory v sume radovo desiatky či stovky miliónov eur boli prevedené do Sociálnej poisťovne.
Mne je veľmi ľúto týchto ľudí, ktorí vystúpili z II. piliera, najmä tých mladších, ktorí boli presvedčení propagandou súčasnej vlády, že z II. piliera majú vystúpiť, aby mali vyššie dôchodky, pretože sa obávam, že tie budúce vlády o 23-30 rokov, tie sľuby, ktoré im populistickým spôsobom dala vláda Roberta Fica, im nikto nebude schopný splniť.
Ako vyzerá návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014? Podľa návrhu rozpočtu na rok 2014 má štát Sociálnu poisťovňu dotovať sumou 1 miliarda 61 miliónov eur, jedna miliarda 61 miliónov eur. To je o 347 miliónov eur viac, ako má byť skutočný príspevok štátu za rok 2013. Čiže medziročne je nárast príspevku štátu, nárast dotácie o 347 miliónov eur, nie o 5 eur o 347 miliónov eur. Viete, čo to vlastne znamená? Bez týchto peňazí by Sociálna poisťovňa, pani Gabániová, nebola schopná vyplácať dôchodky súčasným dôchodcom.
A teraz pre vás, aby vám, aj vám to bolo jasné, poviem, čo to vlastne znamená. Jedna miliarda 61 miliónov eur, dotácia Sociálnej poisťovne od štátu s tým, že máme asi 980 tisíc poberateľov starobných dôchodkov, ak si to, prosím, medzi sebou predelíte, tak na jedného dôchodcu to znamená dotáciu vyše 1000 eur ročne. Na dôchodok jedného dôchodcu. V prepočte na mesiac je to viac ako 80 eur mesačne. Čiže keby táto dotácia od štátu do Sociálnej poisťovne neprišla a keby rozpočet Sociálnej poisťovne bol o tom, že to, čo sa vyberie na odvodoch, sa zároveň vyplatí na dôchodky, tak dôchodky zo Sociálnej poisťovne, ktoré poberajú súčasní dôchodcovia, by museli byť v priemere o 80 eur nižšie.
Milí dôchodcovia, viete si predstaviť, že by váš dôchodok bol o 80 eur mesačne nižší? Ja viem, že si to predstaviť neviete, to by vás priviedlo do zúfalstva, tie dôchodky sú tak či tak nízke. Ale predstavte si, že by ste dostali o 80 eur menej. To, že dôchodky dostávate také, aké dostávate, je vďaka tejto dotácii od štátu. Myslí si niekto, kto tu sedí, že takáto dotácia od štátu je dlhodobo udržateľná? A s tým, že má vlastne stále narastať? S tým, že táto vláda osekala viac o polovicu II. pilier, to znamená to, čo sa malo vrátiť z II. piliera, sa dôchodcom nevráti, že Sociálna poisťovňa bude v ďalších rokoch stále vo väčších a väčších problémoch? Miliarda eur, vyše miliarda eur, to je približne 1,5 % HDP. To nie je maličkosť. A ešte raz opakujem, keby tej dotácie nebolo, tak by súčasní dôchodcovia mali o 80 eur nižšie dôchodky. Takýto je súčasný stav v Sociálnej poisťovni, takýto je súčasný stav v I. pilieri a treba si to otvorene povedať, pokým sa to úplne nezosype.
Čakal som, čo povie pán generálny riaditeľ v kontexte toho, že sa pripravuje anuitná novela pre II. pilier a dočkal som sa. Presne to povedal pán generálny riaditeľ, čo predpokladám, že budú predstavitelia SMER-u, či je to pán generálny riaditeľ, či je to premiér, či to budú poslanci a ďalší predstavitelia SMER-u, čo budú hovoriť v momente, keď sa začnú vyplácať anuitné dôchodky z II. piliera. Budú hovoriť občanom víťazoslávne: "My sme vám to hovorili, 20-eurové mesačné dôchodky, II. pilier nefunguje, tu máte jasný dôkaz."
Dostáva dôchodca, ktorý čerpá dôchodok z II. piliera nejakú dotáciu tak, ako ju dostáva dôchodca, ktorý má dôchodok z I. piliera? Aj jemu dáte 80 eur mesačne tak, ako to dostáva dôchodca z prvého piliera? Ak áno, potom sa môžme baviť o tom, čo je výhodnejšie, či druhý alebo prvý pilier. Pokiaľ to je tak, (potlesk) pokiaľ to je tak, že štát dáva každému dôchodcovi 80 eur mesačne z daní a nie z odvodov, ale z daní, tie peniaze mohli ísť niekde inde, tak potom nie je fér porovnávať sumu vyplatenú z prvého a sumu vyplatenú z II. piliera.
Zdieľam obavy kolegu Jula Brocku o to, že s naraz pribúdajúcim časom a s tým, ako sa bude aj rokovať o anuitnej novele, tak začnú silnieť tieto reči zo strany predstaviteľov SMER-u a takouto falošnou argumentáciou budú namotávať sporiteľov, ktorých je stále v II. pilieri okolo jedna, 1 milión 400 tisíc, aby z II. piliera vystúpili. Začnú potichu, ale neúnavne robiť takúto falošnú a špinavú propagandu. A prečo? Mali sme tu tri, či štyri dni ministra financií Počiatka. (Pozn. red.: správne má byť Kažimíra.) Vážení kolegovia, ten sa len tak mohol usmievať a pochechtávať z toho, čo ste mu ako opoziční poslanci rozprávali o nejakom rozpočte. Keď tento človek vie, že v II. pilieri má temer 6 miliárd eur, ktoré si tam sporitelia nasporili a šikovnou stratégiou, tlakom psychologickým plus tým, ako bude vyzerať anuitná novela, budú tlačiť na sporiteľov, aby z II. piliera vystúpil, tak môže bez problémov tak, ako minulý rok si zahojil rany v rozpočte, zahojiť aj tento rok rany tým, že znovu víťazoslávne otvoria II. pilier a vyštvú všetkých sporiteľov, ktorí ešte tam zostali, z neho von. Tých 6 miliard eur je veľmi lákavých. Heslo Madame Pompadour, po nás potopa, presne sedí na druhú vládu Roberta Fica. To je jedno, čo príde po vás, dôležité je, aby ste si vy zachránili kožu a to, že tak urobíte na úkor fungujúceho dôchodkového systému a na úkor budúcich dôchodcov, to vám je absolútne jedno.
Ešte raz chcem zdôrazniť, ja nepoviem ani slovo proti rozpočtu Sociálnej poisťovne, tak ako bol predložený, pretože chápem, že Sociálna poisťovňa je vo veľkom svrabe. Chápem, že I. pilier, tak ako funguje dnes, je dlhodobo neudržateľný a nie pán generálny riaditeľ Muňko za to môže, ale môže za to zle nastavený systém a to, že nie ste ochotní diskutovať o zmenách I. piliera tak, ako diskutovať skutočne treba, nie odsúvať riešenia na nejaké budúce vlády s heslom po nás potopa, ale diskutovať o tých zmenách teraz, aj keď to pre vás bude skutočne nepopulárne. Jednoducho ešte raz zdôrazňujem, dnes prispieva štát každému dôchodcovi sumou v priemere 80 eur mesačne na jeho dôchodok, na tie mizerné dôchodky ešte ide 80-eurová dotácia. Keby jej nebolo, tak ten, kto má dnes 350-eurový dôchodok, mal by len 270-eurový. Toto si treba uvedomiť a ak chcem pre strednú, mladšiu generáciu a naše deti zachovať nejaký dôchodkový systém, tak sa poďme o tom seriózne baviť. Jedna z možností,ako to urobiť,je korektne a zodpovedne prijať ústavný zákon o dôchodkovom systéme na Slovensku.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.12.2013 o 18:35 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:52

Darina Gabániová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Mihál vaše virtuálne prepočty, čo by bolo, keby bolo, ako bude a čo by bolo, sú také, viete, môžu byť vypovedané, nemusia. Chcem povedať toto, neznášam, keď sa v súvislosti s II. pilierom rozpráva o úsporách a sporiteľoch. Prosím vás, čo stále oblbujete tento národ? Veď viete všetci veľmi dobre, že sú to peniaze, ktoré títo ľudia zveria súkromným podnikateľom, subjektom, ktoré s nimi podnikajú a nemajú žiadnu záruku ničoho. Máme príklady zo sveta.
Ďalšia vec, ako mohol byť masírovaný II. pilier tomuto národu, keď mediálne je mizerný? Nedosahuje 1000 eur, kde by sa oplatilo byť sporiteľom v II. pilieri, keby mesačne zarábal 1000 eur. Čo to tu zase oblbujete ľudí, preboha, už dávno tam nemali čo hľadať. Dávno mal byť II. pilier zrušený.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.12.2013 o 18:52 hod.

MUDr. PhD.

Darina Gabániová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:53

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, ja som rád, že ste, že ste pokračovali vo vysvetľovaní vážnosti situácie, v akej sa nachádzame. Prosím vás, na to netreba ani computer, ani kalkulačku, to sú dve čísla. Vyberie sa 5,6 miliardy a vyplatí sa 6,1. Rozdiel je 0,5 miliardy eur. To je 500 miliónov eur chýba na dôchodky z I. piliera. Čiže inými slovami, tá miliarda, ktorá ide z daní zo štátneho rozpočtu na dôchodky z I. piliera, pán poslanec, vy ste to vyčíslili, že je dotácia 80 eur mesačne v priemere starobnému dôchodcovi, ktorý má dôchodok len z I. piliera. Ak by takáto injekcia išla do II. piliera pomerná, to znamená, keď bolo 9 % z 18, deväť, polovica, tak keby sporiteľ dostal 40 eur mesačne z II. piliera pridané k svojmu dôchodku, no tak by to bolo tak jasné, že na to nemusíte mať skončenú ani základnú školu. A dokonca ešte keby mal pridané aj pri tom štvorpercentnom odvode pomernú časť 20 euro mesačne, tak aj tak musí ten, kto si sporí, aj v prvom aj v druhom, tak byť na tom evidentne lepšie, ako budú sporitelia z I. piliera.
Ja tak isto tomu rozumiem, ako vy, že toto je len ak nám niekto oponuje týmto argumentom a tak emotívne a politicky, tak je to len preto, že do vášho scenára znárodniť úspory v II. pilieri sa to nehodí. Ale veď uvidíte, ten čas beží veľmi rýchlo, veď ak sa dožijeme, ak sa toho dožijeme, ak to neurobíte, tak sa vám verejne ospravedlním a možno aj inak, ale len hovorím, že toto chystáte na sporiteľov v... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.12.2013 o 18:53 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:55

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. No, vážení kolegovia, obaja, ktorí ste zatiaľ vystupovali, naozaj v politike je obrovskou a potrebnou vlastnosťou mať pevné nervy, ale toto, čo tu predvádzate, je veľmi zložité. Ja sa aj ospravedlňujem, pravda, ak mi aj trošku tečú nervy, lebo tak pre mňa, teda dovoľte ten subjektívny pohľad, nehorázne klamstvá vydávať vo verejnosti a rozprávať to verejne pri tom, kde už je v odbornej tlači jasne vydefinované, o čo ide. Tak pravicová vláda v Poľsku zruší II. pilier. Predpokladám, že teda znárodňuje, sú to nejakí komunisti tam, v tej Tuskovej vláde, maďarský pravicový premiér ruší II. pilier. Nehovorím o tom, o vývoji situácie, ktorá je všeobecne známa aj vám, pán Mihál, v Chile, kde vznikol tento nádherný konštrukt ešte aj z Medzinárodného fondu kedysi.
Nechceme o tom hovoriť, lebo nepochybne je ten fenomén tu, zneisťuje obyvateľov a musíme situáciu predovšetkým riešiť. Už sa aj preto ani nechceme vracať ku kritike tohto II. piliera, lebo je realitou.
Pán Brocka, aj pán Mihál, tých 60 000 dôchodcov, Nemcov, ktorí boli v takomto pilieri a ich investičná, tteda am kam mali investované peniaze, mali tie nádherné toxické akcie bánk, ktoré potom skrachovali a tých 60 000 ľudí, ako má, ich dôchodky odišli. Penzijné systémy v Amerike, kde skrachované fabriky Omron a spol., kde sú státisíce ľudí, ktorí nemajú dôchodky, kde tá garancia dôchodku spoločnosťou je nevyhnutná, lebo to je jediný pevný, ešte jediné, čo zatiaľ neskrachovalo naozaj sú štáty, ktoré sú schopné garantovať elementárne veci pre ľudí. Skrachoval celý váš neoliberálny model. Napriek tomu sem prídete a vystatovačne provokujete. Držte, preboha, radšej v danom prípade aspoň elementárnu etiku, lebo vy sa ešte dožijete ľudí, ktorí budú doplácať na tento stav, ktorý ste vytvorili a na to, že ste tých 6 miliárd.. (Prerušenie vystúpenia časomerom.) (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.12.2013 o 18:55 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:57

Igor Hraško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Mihál, ktorýsi kolega predchádzajúci vás nazval, že klamete, ale jemu asi vôbec nevadí, keď jeho predstavitelia čelní klamú v priamom prenose v televízii, takže a hovorí tu niečo o charaktere. To mi príde také, príde také smiešne.
Ale poďme k vášmu prejavu. Hovorili ste o tom, že naozaj štát vyberie na odvodoch do Sociálnej poisťovne menej, čo musí potom dokladať z daní, z výberu daní, ktoré mohli ísť, samozrejme, na niečo iné. Mohli ísť na rozvoj, na podporu, na kultúru, na školstvo, atď. Táto vláda by bola najradšej, keby II. pilier neexistoval, pretože tým pádom by sa jej zapchala tá diera, ktorá je teraz, od ktorej vlastne teraz utekajú peniaze do II. piliera tým, ktorí sú zodpovední a ktorí sa naučili starať sa v prvom rade sami o seba a sami si sporiť na svoj vlastný dôchodok, na svoju vlastnú budúcnosť. To znamená, že vláda teraz by bola naozaj veľmi rada, ako sa vyjadrila aj iná kolegyňa z vládneho SMER-u, že keby II. pilier neexistoval. Super. Ja sa teraz pýtam, že vládnych poslancov, oni tu možno dovtedy nebudú, pretože za dvadsaťpäť rokov, keď ja pôjdem do dôchodku, kto mne zo štátu zaplatí dôchodok? A toto je otázka. Vy si teraz zožeriete to, čo je nachystané. Vyžeriete plnú chladničku, ktorá je, ale vôbec vás nezaujíma, čo bude o pätnásť, o dvadsať, o dvadsaťpäť rokov, o tridsať rokov. Z čoho budú vyplácané dôchodky našich detí a vnukov, keď vy alebo teda podobné vlády, dúfam, že také už nebudú existovať u nás na Slovensku, ktoré pripravujú také ohromné opatrenia na zvýšenie zamestnanosti. Nedávno sa tuná vyjadril premiér, že pripraví 50 000 nových a za dva roky sa mu nepodarilo poriadne nič. Robia opatrenia, kedy likvidujú podnikateľov, živnostníkov. Tí odovzdávajú svoje živnosti. Menia ich na sro-čky. Potom zistia, že ešte horšie spravili, pretože prídu daňové licencie. Takže opatrenia také, ktoré likvidujú ľudí. A pritom je tu skupina ľudí, ktorá je tak, tiež žije takým parazitickým spôsobom a vôbec im to nevadí, že ochudobňujú tento systém. Takže robia nesprávne kroky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.12.2013 o 18:57 hod.

Ing.

Igor Hraško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video