55. schôdza

7.10.2015 - 7.10.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

7.10.2015 o 15:44 hod.

MUDr. MPH

Viliam Čislák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 15:44

Viliam Čislák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

2.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predmetom úpravy predloženého návrhu zákona je odstránenie transpozičných nedostatkov súvisiacich so smernicou 2004/23 Európskej smernice a Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúcou normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek, a to vo vzťahu k výkonu inšpekcie tkanivových zariadení.
Ďalej sa riešia niektoré problémy aplikačnej praxe, predovšetkým zavádza sa povinný systém kvality pre tkanivové zariadenia, upravujú sa povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k zabezpečeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti pri preprave dieťaťa transportným inkubátorom a pri preprave dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život, medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Upravuje sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb a s tým súvisiace povinnosti operačného strediska ambulancií záchrannej zdravotnej služby.
Pre administratívnu náročnosť platnej právnej úpravy sa ustanovuje, že medzinárodnú klasifikáciu chorôb bude zverejňovať Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
Predmetom úpravy vládneho návrhu zákona je aj stanovenie minimálnej výšky základnej zložky mzdy pre vymedzenú skupinu zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú u takého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby.
Ďakujem pekne za pozornosť.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

7.10.2015 o 15:44 hod.

MUDr. MPH

Viliam Čislák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:46

Emília Müllerová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

4.
Vážený pán predseda, vážený pán minister, milé kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1780). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.10.2015 o 15:46 hod.

MUDr.

Emília Müllerová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:49

Ivan Uhliarik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

6.
Pán predseda, ďakujem pekne. Dámy a páni, je pred voľbami a zdravotníci, v tomto prípade ostatní zdravotnícki pracovníci a sestry, sú príliš veľká cieľová skupina na to, aby vládna moc, tak ako tomu doteraz, naďalej ignorovala ich požiadavky. To, že sestry opakovane deklarujú, že trojročné vyjednávania nie sú úspešné, ich požiadavky nie sú akceptované a ich hlas nevypočutý. Keď sestrám v októbri 2013, ak si spomíname, keď stanovali pred Úradom vlády, došla trpezlivosť, vtedajšia ministerka zdravotníctva pani Zvolenská nebola schopná okrem čaju a polievky zabezpečiť nič, pretože sa takisto nechala počuť, môžete si to pozrieť aj v jej vyjadreniach, že do 15. 10. 2013 potrebuje čas, aby sa oboznámila s rozpočtom, štátnym rozpočtom, alebo teda s číslami štátneho rozpočtu, a potom príde so zákonom. Ja som rád, že je rok 2015 a konečne niečo z ministerstva zdravotníctva vyšlo. Žiaľ, sestry to tak pozitívne nevidia.
My politici radi hovoríme o tom, že sesterská práca je nezastupiteľná a nezastupiteľná je aj jej úloha v starostlivosti o pacienta. Raz ročne ich pár z nich oceníme titulom "sestra roka", ale stovky až tisíce z nich dennodenne nastupujú každý deň a každú noc do služby, mnohí z vás, ktorí tu sedíte, ste lekári, mnohí z vás pracujú so sestrami a viete, že naozaj tá práca nie je ľahká. A nastupujú do služieb za prácu, za plácu, pardon, za mzdy, ktoré nie sú na rok 2015, podľa mnohých z nás, ktorí tu sedíme, či koaličných, alebo opozičných, adekvátne.
Poviem pár čísel. Podľa OECD len v troch krajinách Európskej únie majú sestry nižšiu mzdu, ako je priemerná mzda v tej-ktorej krajine. A Slovensko je v tomto rebríčku, rebríčku predposledná s koeficientom momentálne 0,84. Čo pri priemernej mzde 882 eur predstavuje asi 740 eur.
Pán minister argumentuje faktom, sa nechal počuť tento týždeň v médiách, či v dnešnej dobe na Slovensku nie je dobré zvýšenie približne 200 eur k platu, podľa mňa hrajúc na city obyvateľov, že čo vlastne tieto sestry chcú, keď nie sú spokojné s tým, čo navrhne vládna moc.
Chápem, že sestry tento postup trochu uráža, a aj napriek predloženému zákonu o platoch sestier zbierajú podpisy na vyjadrenie občianskeho nesúhlasu k tomuto postupu. Uznávam, že každého vrátane nás by potešilo 200 eur k výplate, podobne ako živnostníci vzali radšej pri pohľadávkach Váhostavu 50 %, pretože vedeli, že lepší je vrabec v hrsti, ako čakať možno niekoľko rokov na percent sto. Takéto licitovanie ale nemôže byť akceptované ako systémové riešenie platov najväčšej skupiny zamestnancov v zdravotníctve. Sestry, ale v tomto prípade, myslím, aj pôrodné asistentky a, samozrejme, všetkých stredných zdravotníckych pracovníkov, si jednoducho zaslúžia platy adekvátne ich náročnej práce, vzdelaniu a zodpovednosti.
Často a v posledných dňoch z ministerstva financií prichádzajú čísla, pozitívne čísla, ktoré hovoria o tom, ako dobre na tom je Slovenská republika, ako dobre makroekonomicky si tento štát vedie. Porovnáme sa s okolitými krajinami a počúvame, že aj odvody zo zdravotníctva neklesajú, ba naopak, vďaka ekonomicky aktívnym poistencom. Som rád ako občan tejto krajiny, že sa to takto deje, na druhej strane chápem sestry, že by tento pozitívny makroekonomický rast videli rady aj na ich výplatných páskach. A chceli by pocítiť nie systémom, keď dávajú, ber, toľko, koľko sme povedali my, ale chcú mať konečne adekvátny mechanizmus založený v zákone, ktorý by bol naviazaný na rast hospodárstva, podobne ako napríklad, a tým tiež argumentujú, valorizácia pri zamestnancoch verejnej správy. A aspoň sa priblížiť, keď nie možno Nemecku, kde ten koeficient oproti priemernej mzde je 1,55, alebo v Českej republike, kde je to 1,04, tomu zodpovedá len pre vašu informáciu plat sestry zhruba 940 eur, alebo Írsko, kde je koeficient 1,11, čo je porovnateľná päťmiliónová krajina, asi 980 eur.
Sestry sa právom pýtajú aj iné ministerstva. Podľa akých kritérií boli nastavené tieto koeficienty, ktoré máte v laviciach, v zákone 0,81, 0,85 a 0,90 pri sestrách, samozrejme, pri iných profesiách to je ľahko iné. Bolo to podľa vzdelania? Bolo to podľa náročnosti práce? Ani jedno, ani druhé totiž nezodpovedá navrhovaným koeficientom, pretože medzi sestrami je množstvo vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, ktorí sú aj sestry, pôrodné asistentky, záchranári, laboranti, a títo nie sú zďaleka na rovnakej úrovni. Preto žiadajú navýšiť koeficienty za odpracované roky tak, ako je to už v spomínanom zákone 533 o verejnej službe. Argumentom je to, že pracujú vo verejnom záujme, v sektore, ktoré je takisto platené z verejných zdrojov. Navyše je nespravodlivé, aby mal zdravotnícky pracovník rovnakú mzdu po troch rokoch, aj po 23 rokoch napríklad práce. Je to demotivujúce a pri takomto nastavení naozaj veľmi ťažko udržíme kvalitných ľudí v systéme zdravotníctva.
Štatistiky nám potvrdzujú tieto slová. Poviem pár čísiel, ktoré naozaj sú dosť alarmujúce. V roku 2009 vstúpilo do zdravotníckeho systému, čiže nie tak dávno, na Slovensku 1 369 nových sestier. Tento rok, alebo teda do 30. júna 2015 to bolo iba 342 sestier. Keďže to bolo do pol roka, do 30. júna, a môžme to nejak transponovať na celý rok a len matematicky to navýšime raz toľko, vychádza to, toto číslo okolo 680 a tu vidíme, že oproti, za uplynulých pár rokov je to viac ako 50-percentný pokles nových sestier, ktoré do systému vstupujú.
Sám učím na, prednášam na dvoch vysokých školách, sestry, manažment zdravotníctva a musím vám povedať, že viac ako polovica sestier odchádza do Českej republiky alebo do iných krajín, väčšinou do Rakúska, a takisto viac ako polovica, aspoň z môjho ročníka, je to možno také empirické, ale viac ako polovica chce z tej druhej polovice za prácou vycestovať.
Vieme, že priemerný vek sestier stúpa a mladé perspektívne sestry naozaj odchádzajú. Na Slovensku pripadá iné číslo, na tisíc obyvateľov 5,4 sestry, v Európskej únii je to číslo asi 8 sestier. Vieme, tí, čo robia v nemocniciach alebo čo, ktorí sú lekári, že u nás jedna sestra pripadá na oddelenie na pacientov, zhruba 15 až 30 pacientov na jednu sestru, čo hraničí s rizikom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vieme pritom, že práca sestry pokrýva v niektorých odboroch až 80 % poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Hovoril som o ohodnotení v iných krajinách Európskej únie. Samozrejme, vieme, že situácia je tam iná, nechcem porovnávať nás ani len s Českou republikou, aj keď sú asi najbližšie, ale sestry vo svojom návrhu nechcú vyšší koeficient, ako je priemerná mzda. Vo svojom návrhu chcú oveľa menej. Pri medializovaných kauzách, korupčných kauzách tejto vlády v zdravotníctve, kedy museli odstúpiť kľúčoví predstavitelia vo vedení zdravotníctva a vo svetle faktov o niekoľkonásobnom navyšovaní platieb Všeobecnej zdravotnej poisťovne spriazneným firmám, na základe ktorého musel odísť nedávno pán generálny riaditeľ, sestry napriek tomu ostávajú vo svojich požiadavkách pri zemi a žiadajú iba miernu diferenciáciu pri ohodnotení. Čiže namiesto koeficientu 0,81 sestry žiadajú zhruba 0,87-násobok, čo predstavuje zvýšenie asi o 50 eur, namiesto 0,85 pri sestrách s atestáciou žiadajú 0,9-násobok. Pri treťom stupni sa zhodujú s návrhom ministerstva.
Navrhovaná výška základnej zložky mzdy je podľa ich názoru nedostatočná, pretože neplní ani jedinú zo základných úloh mzdy, ktorou by mala byť regulačná úloha, čiže ktorá vyjadruje hodnotu práce, ktorú ten zamestnanec urobil, potom kompenzačná úloha, čiže vyjadruje alebo kompenzuje ten čas strávený v práci, sociálna úloha, pretože, samozrejme, zabezpečuje nejaký sociálny status zamestnancovi a už vôbec nie motivačná úloha tej mzdy, ktorú sestry dostávajú.
Chcem vám priblížiť, ako sú dnes ohodnotené sestry, aby ste videli v porovnaní, ako je to s novým zákonom a ako budú ohodnotené podľa tohoto nového zákona. V súčasnosti je základná zložka mzdy sestry a pôrodnej asistentky odvodzovaná z ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. V závislosti od náročnosti práce môže byť minimálny mzdový nárok sestry násobený koeficientom od 1,6 cez 1,8 až po 2,0. Ak zohľadníme výšku minimálnej mzdy od budúceho roku, a vieme, že táto minimálna mzda sa má zvýšiť na 400 eur, možno jednoducho zistiť, že navrhované výšky platov sestier môžu byť v prípadoch sestier, ktoré vykonávajú náročnejšie úlohy s potrebnou mierou samostatnosti a zodpovednosti, môžu byť nižšie ako vo výške minimálnej mzdy podľa Zákonníka práce, podľa tohoto nového zákona. Ak by sme pri tom porovnávali výšku minimálnej mzdy sestry alebo pôrodnej asistentky v čase od 1. 1. 2016, teda s ohľadom na plánované zvýšenie minimálnej mzdy na 400 eur, čiže 400 eur krát 1,6 je 640 eur.
S touto navrhovanou právnou úpravou, ktorú dal pán minister do pléna Národnej rady, čiže 0,81, koeficient, krát 858 eur, budúci rok očakávame túto priemernú hodnotu mzdy, dôjdeme k číslu 686 eur. Čiže mimo môžeme zistiť, že tento model je výhodnejší iba pre sestry, ktoré sú relatívne krátko v zamestnaní, alebo, nechcem povedať, menej skúsené, ale napríklad bez atestácie, skrátka, sestry v tej hladine č. 1. Ale pre sestry, ktoré sú v hladine č. 2 a 3, už to výhodnejšie nie je.
Aj keď ministerstvo zdravotníctva používa pojem základná zložka mzdy, jedná sa o obsahovo totožný pojem s pojmom minimálna zložka mzdy.
Okrem toho sestry poukazujú tiež na doterajšiu prax zamestnávateľov priznať sestrám len zákonné minimum, to znamená mzdy bez akejkoľvek variabilnej, ale aj motivačnej zložky mzdy, napríklad osobného príplatku. Jednoducho, aj keby chceli, nemajú vzhľadom na situáciu v zdravotníctve a vysoké zadlžovanie, nemajú z čoho. Tento nie je vyplácaný často ani u štátnych poskytovateľov, nehovorím všetkých, ale často aj u štátnych. Toto jednoducho znamená potrebu upraviť mzdy sestier zákonom v minimálnej výške prevyšujúcej aktuálnu minimálnu mzdu, pretože môže sa stať, a obávajú sa možno niekedy právom, že zo strany zamestnávateľov vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov budú mať menej peňazí ako podľa súčasného stavu, podľa súčasného platného zákona.
Ďalšia požiadavka sestier je podľa môjho názoru rovnako logická, pretože sa snažia oddiferencovať sestry s praxou od tých, alebo s atestáciou, od tých, ktoré prax nemajú. Argument pána ministra o tom, že sestra na materskej dovolenke nepracuje, je podľa mňa irelevantný, pretože po skončení materskej dovolenky musí sestra plniť rovnaké povinnosti ako iné sestry a navyše v zákone o verejnej službe napríklad táto diskriminačná podmienka nie je. Sestry preto požadujú, aby sa každé tri roky praxe navýšil tento koeficient o 0,03, čo predstavuje zase podľa mňa sumu, ktorá je veľmi reálna a naozaj pri zemi, sumu 8 eur za rok. Absencia takých kritérií pre určenie výšky mzdy, akými sú dosiahnutá prax, náročnosť pracovných úloh, miera zodpovednosti, len prehlbuje nerovnosti v odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov vo všeobecnosti.
Je predsa naozaj pochopiteľné a bežnému človeku úplne zrejmé, že sestra s desaťročnou, napríklad s desaťročnou praxou poskytuje zdravotnú starostlivosť rýchlejšie, často lacnejšie a účinnejšie a je nejakým mentorom práve tej mladej sestry, ktorá práve prišla zo školy a nemá tú potrebnú prax.
Zdravotnícky pracovník s praxou by mal preto s ohľadom na uvedené skutočnosti byť odmenený lepšie ako ten bez praxe. Schválili sme zákon o platoch lekárov, kde táto podmienka alebo tento fakt odrazený je.
Správnosť tohto tvrdenia potvrdzuje nielen plat, nielen zákon o platoch lekárov, ale aj doterajšia tradícia v odmeňovaní, v platoch zdravotníkov. Napríklad o tom hovoril aj zákon č. 143/1992 alebo č. 313/2001, alebo, ako som povedal, zákon o verejnej službe 553. Rovnako je možné sa inšpirovať aj českou právnou úpravou 564 zákona zbierky, ktorý túto prax tiež do platových tabuliek, ak chcete, vnáša a zachováva.
Sestry sú preto toho názoru, že pri určení výšky platu by mala byť zohľadnená aj dĺžka praxe. Sestry a pôrodné asistentky majú, podobne ako ostatní zdravotnícki pracovníci, povinnosť sústavne sa počas výkonu povolania vzdelávať, musia zbierať tzv. kredity, ktoré musia posielať na komoru a tak ďalej, čiže je to povinnosť zo zákona, pričom aj touto formou by malo byť plnenie tejto zákonnej povinnosti ohodnotené. Vzhľadom na to, že starostlivosť o člena rodiny je činnosťou obdobnou ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zdravotné sestry a pôrodné asistentky sú, samozrejme, prevažne, rovnako prevažne ženy, posúdením doby materskej alebo rodičovskej dovolenky sa kompenzuje istá rodová nerovnosť spôsobená spoločenským poslaním ženy ako matky. Myslím si, že túto kompenzáciu si staršie sestry za svoju prácu naozaj zaslúžia.
Pán minister síce tvrdí, že platy dolu nepôjdu, ale naozaj to nemôže garantovať, pretože keď riaditeľ nejakej nemocnice povie, že nemá peniaze a ide podľa litery zákona, a podľa litery zákona vidíte, že môžte dať 0,81 krát priemerná mzda, tak sestra často, teraz nehovorím o Bratislave, kde majú možnosť naozaj pendlovať a kde tie pracovné príležitosti sú častejšie, hovorím napríklad v Skalici, kde pracujem alebo kde som pracoval, kde som bol riaditeľom, a viem, že tie sestry nemajú možnosť z hľadiska vzdialenosti sa len tak ľahko zamestnať ako napríklad v Bratislave. Čiže budú musieť akceptovať aj túto nižšiu mzdu, keď chcú zamestnať sa. Ja hovorím nie o mladých sestrách, nehovorím o sestrách, ktoré nemajú rodiny a ktoré sú flexibilné. Hovorím o sestrách, ktoré majú 50 rokov, ktoré fakt už ťažšie môžu pracovať povedzme v Čechách alebo niekde inde.
Ale aj pri tomto nastavení koeficientov, ako navrhuje pán minister, je oprávnené sa pýtať na zdroje. V navrhovanom štátnom rozpočte 2016 totiž je koeficient za poistencov štátu 4,3 %, čo je menej ako tento rok. Je tam síce rezerva 50 mil. eur, ktorá pôjde na platy sestier, ale podľa inštitútu finančnej politiky môže dosiahnuť ku koncu roku dlh zdravotníckych zariadení sumu až pol miliardy eur, čo podľa mňa už hraničí s bezpečnosťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jednoducho je to preto, lebo nemocnice už dodávatelia nebudú mať z čoho úverovať a nebudú mať z čoho platiť tú prevádzku. Aj keby chceli, aj oni musia platiť faktúry a vzniká druhotná platobná neschopnosť a môže sa stať, že jednoducho nedodajú tie lieky alebo povedzme energie.
Očakávam protiargumentáciu poslancov SMER-u alebo pána ministra, že pri zákone o platoch sestier v roku 2011 tiež neboli zabezpečené zdroje. Opak je ale pravdou. Som rád, že už mám na to aj dôkazy. Rovnako na rok 2012 bola pripravená rezerva 50 mil. V roku 2012 boli zvýšené príjmy od ekonomicky aktívnych poistencov, ktoré takisto bolo publikované ministerstvom financií v roku 2013, a pani exministerka Zvolenská prezentovala v júli na svojej tlačovke, v júli 2012, že lieková reforma, ktorú pripravila predchádzajúca vláda, ušetrila 50 mil. eur.
Pýtam sa pána ministra aj na ďalší dôležitý fakt. Opakovane zdôrazňoval vo svojich vyhláseniach, že platy má možnosť zvýšiť iba v štátnych nemocniciach. A zasahovanie do iných, v tomto prípade neštátnych, nehovorím len v súkromných, ale aj iných neštátnych, VÚC-karských, mestských a tak ďalej, by nebolo v súlade so zákonom, či až protiústavné. Hovorca, citujem hovorcu pána Bublu ministerstva zdravotníctva: "Od začiatku tvrdíme, že úpravu odmeňovania vieme garantovať len pre štátne nemocnice. Veríme však, že predkladaná zmena v odmeňovaní bude inšpiráciou pre súkromných poskytovateľov." Neviem, čo sa stalo. Pravdepodobne opäť to, čo sa stáva častejšie v poslednej dobe, že premiér tejto krajiny zasiahne a potom všetko ide, pretože máme pred sebou zákon, kde upravujú sa, kde sa budú upravovať platy aj u neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
A chcem sa naozaj spýtať vecne. Čo sa naozaj zmenilo? Je toto protiústavné alebo nie je protiústavné? Pretože ministerstvo tvrdilo doteraz, že to v súlade so zákonom nemusí byť. Vie ministerstvo garantovať tieto tabuľky aj v neštátnych zdravotníckych zariadeniach alebo nie? Ak to nie je protiústavné, fajn, prečo to potom neplatí aj pre ambulantné zariadenia alebo domovy sociálnych služieb, kde robia rovnako sestry z verejných zdrojov a ktoré sú podobne neštátne ako niektoré ústavné zariadenia? Alebo sa môže stať opäť to, že táto Národná rada pravdepodobne schváli tento zákon a po voľbách nejaký poradca nového premiéra pre zdravotníctvo, ako v roku 2012 pán Dragula, dá tento zákon na Ústavný súd, ktorý rozhodne o protiústavnosti, a tento zákon sa znova zablokuje.
Myslím si, že tak - a s tým skončím - ako komunikovali sestry, že ministerstvo zdravotníctva nereflektovalo ich požiadavky napriek trom rokom snahy o konsenzus, je aj tento zákon neúplný, nerieši podstatu ohodnotenia práce všetkých sestier a sestry sú s ním právom nespokojné. Ostáva mi len ako lekárovi dúfať, že ak sestry pristúpia k výpovediam, nedôjde k ohrozeniu zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Vzhľadom na to, že ide o prvé čítanie, a vzhľadom na to, že ide o prvý krok v platoch, alebo teda po ohlásení protiústavnosti riešiť platy sestier, budeme, ja osobne budem za tento zákon, ale chceme, aby v druhom čítaní boli viac vypočuté možno aj už konkrétne detaily, návrhy sestier a verím, že tieto návrhy do druhého čítania sa dostanú.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.10.2015 o 15:49 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:12

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Uhliarik, no, zhrozil som sa v jednej chvíli, keď ste rozprávali o tom, že podľa tohto návrhu zákona by niektoré sestry dokonca mohli mať nižšie mzdy. Som presvedčený, že zdravotné sestry si zaslúžia vyššie mzdy. Aj preto som ich bol podporiť v júli 2012 tu pred Národnou radou, keď tu boli v čiernych tričkách a protestovali a žiadali, aby bol naplnený zákon, ktorý schválila predchádzajúca Národná rada ešte v roku 2011 o navýšení platov zdravotných sestier v štátnych aj neštátnych organizáciách.
A naozaj bol to poradca pána premiéra pán Dragula, ktorý to napadol na Ústavnom súde. Som presvedčený, že nielen sestričky z Kramárov, ale aj sestričky vo VÚC-karských nemocniciach, okresných nemocniciach, súkromných nemocniciach si zaslúžia vyššie mzdy. Aj preto, že túto prácu pozná moja sestra, je už viac ako 30 rokov zdravotná sestra, poslal by som pána ministra do tých nemocníc okresných, aké tam zdravotné sestry majú mzdy. Veľmi smiešne, až nízke, by som povedal. Preto ten zákon, ktorý bol schválený v predchádzajúcom volebnom období, mal byť naplnený a nie napadnutý na Ústavnom súde.
A kde nájsť na to zdroje? Pán minister, stačí nekradnúť, stačí nenakupovať predražené cétečká, emerká, stačí, aby tete Anke sa nenavyšovali 7-násobne zmluvy so zdravotnou poisťovňou, aby sa nerobili kšefty s peniazmi, ktoré ľudia platia zo zdravotného poistenia zdravotným poisťovniam a štátna zdravotná poisťovňa robí kšefty s tým. Stačí nekradnúť a zdrojov bude dosť! Korupcia je to, čo zožiera naše verejné financie, hlavne v zdravotníctve je to vidno.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.10.2015 o 16:12 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:14

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ten záver ste trošku zmiernili, pán kolega Uhliarik, s tým, že podporíte ten zákon. Ale treba povedať si úplne jasne, že je to vykročenie správnym smerom, však predsa navyšujeme zdroje, peniaze pre sestry, o ktorých tu stále všetci hovoríte, ktorých stále máte plné ústa, však predsa im sa dávajú peniaze, tak ja tomu celkom prestávam úplne rozumieť.
Po druhé, z akého dôvodu strašíte a vyvolávate tu paniku medzi sestrami, ktoré zarábajú teraz viac. Tu je absolútne jasná garancia, ani si to nikto nevie vlastne predstaviť, ani vy si to neviete predstaviť, že by týmto sestrám sa znížili platy. Neviete si to predstaviť, a napriek tomu tu to hovoríte.
A po tretie, to, čo navádzate, aby tu niekto štrajkoval, aby tie sestry nechodili do práce a nerobili, chcete zažiť to, čo ste zažili sám na vlastnej koži, aby sme to zažívali všetci znova? No tak dúfam, že nie, no.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.10.2015 o 16:14 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:15

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán poslanec, ja keby som bol v koži niektorej zo zdravotných sestier, ktoré pozerali vaše vystúpenie, tak by som mal trpkú príchuť z toho, že mňa obhajuje niekto, kto túto problematiku absolútne nezvládol. Vy tu dnes hovoríte o krásnych kvetnatých veciach, a pritom ste vy ten, ktorý ste nezvládli tú problematiku, keď sa riešilo navyšovanie platov lekárov, tak vy ste nezvládli problematiku navyšovanie u zdravotných sestier. (Potlesk.) A teraz sa tvárite ako najväčší odborník a dokonca sa staviate do pozície, že ich idete zastupovať. Ja by som sa normálne hanbil.
Hovoríte o tom, že ako treba pomôcť zdravotným sestrám. Kto tu o tom pochybuje? A ja som veľmi rád, že ministerstvo našlo spôsob, ako pomôcť a zvýšiť mzdy aj sestričkám, ktoré sú v krajských nemocniciach, čiže nie sú len v nemocniciach, ktoré patria pod ministerstvo zdravotníctva, ale aj pod vyššie územné celky, prípadne pod mestá. Vy ste toho neboli schopný urobiť a nedotiahli ste to do konca. A teraz sa vyhovárate na niekoho, kto dal podnet na Ústavný súd. Mali ste to urobiť tak, aby Ústavný súd uznal, že ste to urobili naozaj dobre, pretože teraz to vyzerá tak, ako keby zlodej kričal, že chyťte zlodeja.
Pán poslanec, vstúpte si trošku do svedomia, pretože to, čo je tu predložené, je konečne prvý krok dopredu, určite to možno nie je úplne ideálne, ale je to konečne riešenie toho problému so zdravotnými setrami, ktoré ťahajú zdravotníctvo spoločne s lekármi, bez ktorých by zdravotníctvo a vôbec poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo možné.
Ja tento návrh určite podporím a ešte raz chcem poďakovať ministerstvu aj pánu ministrovi za to, že sú tam aj nemocnice krajské, aj iné, aby mohli mať zvýšený plat. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.10.2015 o 16:15 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:17

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, všetci asi, ktorí sme tuná v pléne, tak si vysoko vážime prácu zdravotných sestier, všetci určite podporíme tento zákon zato, že je dobrý, je to prvý krok na to, aby v ústavných zdravotníckych zariadeniach naozaj sestry vedeli, že pod túto hranicu ich ohodnotenie nemôže ísť.
O tých koeficientoch naozaj do budúcna, o tom sa môžeme baviť, ale dneska, dneska tento návrh je veľmi solídny a je a dáva im určité istoty a pochybujem, že by boli aj súkromné zdravotnícke zariadenia ústavné alebo VÚC-karské, ktoré by išli na základe tohto zákona znižovať sestrám plat. To si nikto nedovolí.
Na jednej strane tu hovoríte, že máme málo sestier, že nám utekajú von, tak asi žiadne zdravotnícke zariadenie nepôjde tou cestou, že by znížilo teraz platy sestrám, aby malo ten problém, že nebude vedieť poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Hovorili ste o tom, že by tam možno bolo veľmi dobré, aby tam bolo podľa praxe navyšovanie tak, ako to je možno v iných profesiách, ale ani lekári, ktorých ste dávali ako príklad, nemajú podľa praxe zvyšované. Áno, lekár po skončení má určitý základ, ktorý je daný zákonom, a lekár, ktorý si spraví špecializáciu, má takisto určitý základ. Ale potom je na tom danom zdravotníckom zariadení, ako si tých lekárov, ktorí tam už naozaj robia 20 alebo viacej rokov, ako ich vie ohodnotiť a ako si ich váži a ako si ich chce udržať. A podľa toho im aj dáva potom nejaké iné okrem základu platy, osobné ohodnotenia a iné príplatky.
Poviem ešte na ten rok 2012, si tam spomínal, ja už mám málo času, že tie finančné prostriedky boli zabezpečené, ale vlastne až zato, že výber daní bol vyšší, tak preto potom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.10.2015 o 16:17 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:19

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, to vystúpenie je ako zlý sen. Ty si bol minister zdravotníctva a s tvojím menom sa navždy spojí meno štrajk. Vďaka tvojmu zlyhaniu a zlyhaniu celého KDH, škoda, že tu nie je pán poslanec Zajac, lebo by som mu ešte narozprával o kauzách KD H bandy, vznikol štrajk, lebo sa nezvládla situácia a vyvrcholením toho bol zákon, ktorý si pripravil, a ešte bol aj zlý a napadnutý na Ústavnom súde. My sme všetci ho tu podporili, lebo sme mysleli, že ste schopní pripraviť zákon, ktorý bude v poriadku, ani to nebolo v poriadku.
Tak konečne tu prišiel minister so zákonom, ktorý sa tvorí tak, ako sa tvoril zákon pri odmeňovaní lekárov, sú nastavené tie isté pravidlá, je zaručené aj to, že ten zákon prejde do praxe a bude aplikovateľný. Že nebude nikým a ničím napadnuteľný.
A čo sa týka znižovania platov, to je klasické kádehácke strašenie, sú tu riaditelia štátnych nemocníc, ktorí deklarovali, že na mzdy sa sestrám siahať nebude. Nakoniec aj z projikovaných zhruba 55 mil. eur, ktoré majú ísť na navyšovanie platov zdravotníkov, ide viac ako 10 mil. do štátnych nemocníc. A tá veľká masa, tá ide práve do nemocníc, ktoré sú najmä združené v Asociácii nemocníc Slovenska, teda do neštátnych mestských alebo súkromných nemocníc, a tam ten nárast platov bude ešte väčší, aby sa tie, do VÚC-karských nemocníc, aby sa tie nožnice, ten platový rozdiel, ktorý sa stále zvyšoval medzi štátnymi a neštátnymi nemocnicami, vrátil znova, aby aj tie sestry boli ohodnocované.
Je tu jeden dobrý zákon, ktorý prinesie do terénu kľud, ale toho sa vy bojíte, lebo práve v tých menších nemocniciach sestry to uvidia už v januárovej výplate, teda vo výplate za január, a potom budú všetci vedieť a všetci uvidia na vlastných výplatných páskach, koľko reálne dostali. A toho sa bojíte, a preto proti tomuto zákonu bojujete. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.10.2015 o 16:19 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:21

Ivan Uhliarik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Raši, hovoríš, že, o protiústavnosti. Zákon o zákaze zisku stál tento štát do dnešného dňa už 47 mil. eur a nevieme, koľko ďalšie súdne spory budú stáť.
Čo sa týka protiústavnosti, o protiústavnosti rozhodol Ústavný súd na základe podnetu poradcu pána premiéra Fica, bývalého šéfa Slovenskej lekárskej komory. Hovoríme o tom, že tento zákon, a ak si ma správne počúval, tento zákon má ambíciu nejakým spôsobom upraviť zákonne platy sestier, o čo sa snažia tri roky. Ja som hovoril o tom, že sestry pokladajú tieto koeficienty za nízke a chcú jemné zvýšenie týchto koeficientov. Nie tak ako, pán poslanec Ježík, keď si hovoril, že verím tomu, že to v budúcnosti bude. No však všetci veríme, ale vieme aj z aplikačnej praxe, že keď sa niečo zle založí, tak už potom veľmi ťažko môže ísť lepšie. To, čo chcú sestry, je aj valorizácia. Akože môžme diskutovať o tom, či je to správne, nesprávne, vecne a tak ďalej, jednoducho to nie je môj výmysel, ani výmysel KDH, je to požiadavka, legitímna požiadavka sestier.
To, čo hovoril pán poslanec Blanár, že sme nezvládli navyšovanie platov sestier, hovorí len o jeho absolútnej neznalosti tejto problematiky, pretože keby si prečítal ten zákon, za ktorý aj on zahlasoval v roku 2011, v decembri, hovoril o tom, že ten zákon by mal byť aplikovaný aj na sestry v neštátnych zdravotníckych zariadeniach vrátane ambulancií. A preto som sa úplne legitímne spýtal ministra, že či aj tu v tomto prípade to nehrozí protiústavnosťou. Pretože keď tento zákon hovorí o tom, že sa bude týkať aj neštátnych zdravotníckych zariadení, ja sa len pýtam, že či naozaj v budúcnosti nepríde nejaký poradca, alebo samé sestry ohlasujú, že to dajú na Ústavný súd... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.10.2015 o 16:21 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:24

Tibor Bastrnák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

20.
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, milé dámy, vážení páni, dovoľte mi vystúpiť k tejto problematike. Budem hovoriť veľmi krátko a budem rozprávať len o tom, čo treba riešiť alebo treba zmeniť v druhom čítaní.
Najprv musím konštatovať, že škoda, že tento návrh je tu v takejto podobe. Veď by bolo potrebné prijať taký zákon, ktorý by naozaj vyriešil problémy platov sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov a komplexne. Hlavne preto, lebo pred voľbami ste sľubovali istotu a, samozrejme, aj sestrám ste sľubovali istotu. To znamená, že keď vyhráte voľby, vyriešite ich oprávnené požiadavky, čo sa týka platov, ale aj ich postavenia v spoločnosti. No nestalo sa tak zatiaľ.
Štyri roky, dá sa povedať, že v tejto veci málo sa robilo, hoci to je pravda, že ste rokovali so sestričkami aj s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, ale riešenie zatiaľ nebolo na stole. Tento návrh je na poslednú chvíľu prinesený do Národnej rady Slovenskej republiky a je to také čudné, že pár mesiacov pred voľbami. Asi preto, aby ste mohli vyškrtnúť, že ste splnili ďalšie sľuby. Ale to nie je tak, veď dobre viete, že to nie je riešenie pre všetkých zainteresovaných, a tým pádom to nie je ani systémové riešenie. Viete dobre, že s týmto návrhom nesúhlasia ani tí, ktorých sa to týka.
Samozrejme, problém riešite čiastočne s tým, že tých 38-tisíc, neviem koľko, zdravotníkov dostane pravdepodobne vyššie platy, čo by bolo pozitívne a hlavne to je pozitívne ináč, že teraz ste už vyriešili ten problém, čo sa týka VÚC-karských a štátnych univerzitných nemocníc, veď viete dobre, že za tú istú prácu utekali sestričky z nižších nemocníc do väčších, lebo za tú istú prácu dostávali hneď pri nástupe o 200-300 eur viac.
Ale na druhej strane, bohužiaľ, musím konštatovať, a to aj vy dobre viete, ktorí tomu rozumiete, že keď prijmeme tento zákon v takejto podobe, tak zase otvoríme nožnice, čo sa týka ostatných sestier, to znamená tých, ktoré sú na ambulanciách a sociálnych zariadeniach. A to nie je správne, lebo tým pádom viac rozbijete systém. Ja som tu už viackrát hovoril o tom, lebo je to mojou srdcovou záležitosťou, že napríklad v prvom kontakte lekári starnú. To znamená, že za 10-15 rokov nebude nás kto liečiť kvôli tomu, lebo starnú, a pritom do systému neprichádzajú tí mladší kvôli tomu, lebo tam tie platy už teraz nezodpovedajú tomu, ako to bolo pred niekoľkými rokmi.
Samozrejme, keď takto rozbijeme tento systém, čo sa týka sestričiek, tak pravdepodobne tento systém, ktorý je najlacnejší a veľmi potrebný, lebo veľa vieme s tým ušetriť, keď to dobre funguje, keď to skorej rozbijeme, lebo už sestričky budú utekať z tohto systému, takže najprv sestričky tam nebudú a potom neskoršie lekári.
Takže to preto hovorím, lebo tento zámer, čo ste sem, pán minister, doniesli, je dobrý, ale treba to komplexne riešiť. Viete, pred pár mesiacmi tu sme sa hádali o tom, že či sa vyrieši, alebo nevyrieši platba u lekárov. Zámer bol dobrý, doniesli ste sem zákon, chceli ste to vyriešiť, upozorňovali sme vás na to, že to nebude celkom komplexné riešenie, bohužiaľ, aplikačná prax ukázala to, že to nebolo komplexné riešenie. Teraz to isté robíme, v dobrom ukazujeme na to, že to nie je komplexné riešenie.
A preto, pán minister, vyzývam vás, hoci ste v televízii, v jednej televíznej relácii ste hovorili o tom, že už nemáte o čom rokovať so sestričkami, lebo už ste vy, dá sa povedať, že už ste skončili tieto rokovania, lebo už ste všetky možnosti vyčerpali. Ja vás vyzývam v mene klubu MOST - HÍD, aby ste rokovali ďalej so sestričkami aj s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi kvôli tomu, lebo my chceme podporiť tento návrh v prvom čítaní, aj ja osobne, aj klub MOST - HÍD podporí tento návrh, lebo chceme riešenie a chceme, aby ste toto riešenie doniesli vy. Samozrejme, vieme v druhom čítaní aj my doniesť pozmeňujúce návrhy a potom maximálne rozbijeme rozpočet a nikto nebude spokojný. Nechceme to urobiť. Chceme to, aby ste rokovali ďalej, chceme to, aby ste doniesli také riešenie, čo komplexne vyrieši túto situáciu, a potom my aj v druhom čítaní budeme hlasovať za tento zákon. Keď to tak sa nestane, tak buď prinesieme my nejaké riešenie, a keď s tým nebudete súhlasiť, tak, bohužiaľ, v druhom čítaní už nebudeme môcť hlasovať za tento zákon, čo by nás veľmi mrzelo.
Takže preto ešte raz, pán minister, vyzývam vás, rokujte ďalej a dúfam, že v druhom čítaní za mesiac vieme podporiť tento zákon a tento problém vyriešime od 1. januára.
Ďakujem veľmi pekne.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.10.2015 o 16:24 hod.

MUDr.

Tibor Bastrnák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video