58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

26.11.2015 o 14:14 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Zodpovedanie otázky 14:14

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy poslankyne, vážení piati zástupcovia opozície. Musí to byť nesmierna frustrácia ľudí, ktorí ešte pred niekoľkými rokmi hovorili o tom, ako chcú pracovať, ako chcú sedieť v parlamente. Musím sa priznať, že pán Matovič patrí medzi najväčších absentérov v parlamente, za posledné schôdze, kedy som predkladal zákony, ani na jednom zákone o bezpečnosti Slovenskej republiky a ani pri jednom zákone o zlepšení podnikateľského prostredia tu nesedel. Príde preto, lebo chce robiť divadlo, chce byť zaujímavý a krásny, ale je to taký, by som povedal, iba úbohý pokus.
Úplne stačí, pán poslanec, keď vy sám prestanete kradnúť. Tým určite pomôžete Slovensku najviac. (Dlhotrvajúci potlesk.)
Dovoľte, aby som vám povedal, akým spôsobom sa snažíme, aby sa ľudia vedeli vysporiadať s nepríjemnými udalosťami. Kedy takisto si nepamätám, že by ste ich niekedy išli pozrieť, alebo že by vás osud ľudí, ktorí sú niečím postihnutí, naozaj zaujímal. Najväčším problémom je, že jediné, čo vás zaujíma, ste vy sám. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán minister, poprosím vás, prerušte. Naozaj je to nedôstojné.
Pán poslanec, žiadam vás, aby ste si sadli.

Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR
Ja sa cítim, pani podpredsedníčka, vcelku dôstojne, tuná pán poslanec sa cíti nedôstojne.

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Takže nech sa páči, pokračujte.

Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR
Takže jediné, čo vás zaujíma, ste vy sám, a to je vlastne takou nepríjemnosťou (poznámka ministra adresovaná poslancovi Matovičovi.)
Dovoľte, aby som vám povedal, aj vám, aj ostatným, akým spôsobom sme postupovali v prípade, pán poslanec Blanár sa pýtal, sme postupovali v prípade pomoci tým, ktorí sa v núdzi vyskytli. V prípade silnej búrky, ktorá sa odohrala v obci Helcmanovce, na území Okresného úradu Gelnica sme prispeli k záchranným prácam vo výške 24 185 eur. V obci Chotín, Modrany a Mudroňovo v Okresnom úrade Komárno v celkovej sume 67 291, pretože išlo o jednorazovú finančnú výpomoc stodeväťdesiatim dvom obyvateľom po povodni. V obciach Fulianka a Klenov v Okresnom úrade Prešov v celkovej sume 24 657 eur. Malé Borové a Huty, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, po zosuve pôdy 930 eur a v obci Mútne, okres Námestovo, 7 246 eur v súvislosti s nedostatkom pitnej vody.
Úplne bude stačiť, pán poslanec, keď aspoň raz dodržíte svoj sľub, ktorý ste dali v tejto Národnej rade, a budete sa zaujímať o zákony, budete niekedy na ne chodiť, budete tu sedieť a diskutovať, tak ako ste to kedysi všetkým sľúbili a pozriete sa niekedy sám sebe do zrkadla, pretože to ste nerobili asi veľmi dávno.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

26.11.2015 o 14:14 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:14

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Vôbec vďaka patrí aj vláde za to, že promptným spôsobom vždy je tam, kde je potrebné pomôcť, a dôkazom je aj celý ten systém, ktorý naozaj funguje veľmi dobre, a v mnohých obciach, kde by si nemohli dovoliť, aby urobili množstvo záchranných prác, takáto podpora je absolútne nevyhnutná.
Čiže nechcem žiadnu otázku, pretože nechcem tuto predlžovať nejakú, extempore pre pána poslanca. Skôr je to, skôr vďaka za to, čo robí celé ministerstvo pod vaším vedením. Všetko dobré.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

26.11.2015 o 14:14 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca odpoveď 14:14

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca odpoveď

26.11.2015 o 14:14 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:15

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, vážený pán poslanec, ako správne uvádzate, záväznú ponuku na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu zásadného strategického projektu slovenskej dopravnej infraštruktúry, ktorým je Diaľnica D 4 a Rýchlostná cesta R7, podali v termíne všetky štyri renomované, na medzinárodnom trhu etablované konzorciá. To len svedčí o kvalite prípravy a vedenia súťaže z našej strany. Dodržiavajúc nami nastolenú maximálnu transparentnosť celého procesu prípravy tohto projektu, sme v tento deň zverejnili tlačovú správu, ktorou sme širokú verejnosť informovali o dosiahnutí tohto ďalšieho míľnika projektu.
V týchto dňoch finišujeme spolu s naším poradenským tímom vyhodnocovanie súladu ponúk štyroch "šorblingstovaných" uchádzačov so záverečnými informatívnymi dokumentami a minimálnymi technickými požiadavkami projektu. Následne budú uchádzači, ktorých ponuky budú vyhodnotené ako súladné, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vyzvaní na účasť pri otváraní obálok s ponúknutou celkovou cenou za projekt. Otváranie obálok predpokladáme v prvej polovici decembra. Tak ako o všetkých zásadných míľnikoch tohto projektu, aj o tomto budeme širokú verejnosť informovať prostredníctvom tlačovej besedy ešte v deň, keď sa dozvieme meno konzorcia s najvýhodnejšou ponukou na realizáciu bratislavského obchvatu a Rýchlostnej cesty R 7.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

26.11.2015 o 14:15 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:17

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, no tak zhruba polroka ministerstvo vedie súťažný dialóg, to znamená, za zatvorenými dverami rokuje s týmito štyrmi konzorciami. Nepoznáme technické riešenia týchto ponúk a verejnosť nepozná ani tie samotné, výšku cenových týchto ponúk. Údajne sú zatiaľ zalepené tieto cenové ponuky, ale naozaj ja som chcel vedieť konkrétny termín, kedy sa verejnosť to dozvie. Dúfam, že to nebude 24. decembra, alebo niekedy v dátume okolo Vianoc, tak ako to bolo pred rokom, keď ste do pripomienkového konania túto štúdiu na tento obchvat Bratislavy dali 22. decembra do 6. januára tak, aby na to verejnosť nemohla reagovať.
Ja len pripomínam, že táto výška ponúknutej ceny, prípadne ak by sa teda išlo týmto PPP modelom, bude znamenať to, že tridsať rokov z verejných financií, to znamená, z daní občanov Slovenska by sa tento projekt musel platiť. Tridsať rokov, podotýkam, preto výška tejto ponúknutej ceny je veľmi rozhodujúca.
Chcem sa vás ale spýtať, v posledných dňoch sa vyjadril aj pán minister financií Kažimír, aj šéf finančného inštitútu pán Filko, že tento obchvat Bratislavy, to znamená, D4 a Rýchlostná cesta R 7 by sa dali stavať aj zo štátneho rozpočtu, keďže štát si momentálne požičiava za veľmi výhodné až záporné úroky. Je pripravené ministerstvo aj na túto variantu, že by sa táto Rýchlostná cesta R7 a D 4 stavala klasickou metódou zo štátneho rozpočtu?
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

26.11.2015 o 14:17 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:19

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Zareagujem najprv na to, že hovoríte, že verejnosť nepozná cenu. Veď som hovoril, že ani nemôže poznať cenu, pretože prebieha štandardné verejné obstarávanie, a do tejto fázy, kde by sme otvorili cenové ponuky, sme sa ešte nedostali. Taktiež som vám už aj povedal, že toto očakávame v prvej polovičke decembra a vôbec to nevyplýva z toho, keď by ste si pozreli harmonogram, ktorý sme avizovali už na začiatku, nijako to nesúvisí s tým, kedy sú Vianoce, kedy sú prázdniny, kedy je Nový rok, jednoducho ten harmonogram napĺňame presne podľa tých míľnikov, aké sme si naplánovali. Takže aj túto informáciu veľmi dobre viete, že máte už dávno.
Čo sa týka toho, že nemala sa verejnosť s niečím možnosť oboznámiť. Všetky štúdie, všetky dokumenty, akýkoľvek papier alebo informácia, ktorá, relevantná, k tomuto projektu existuje, je transparentne zverejnená na špeciálnej stránke a vie sa k tomu dostať každý. A viete, že aj viacerí túto vec analyzovali, zároveň viete, že prebehol aj odborný seminár, na ktorom sa mohol zúčastniť ktokoľvek a pýtať sa na čokoľvek, čo sa tohto projektu týka.
A chcem vám len pripomenúť, lebo tu dochádza k takému dosť vážnemu omylu už dlhodobo, všetci sa vyjadrujú k tomuto obchvatu alebo k cene na základe štúdie, porovnávacej základnej štúdie, ktorá nie je vôbec dôležitá. Čo bude dôležité v tejto fáze, bude finálne vyhodnotenie hodnoty za peniaze, čiže finálneho zhrnutia projektu, keď už budeme vedieť naozajstnú cenu, tú, ktorú tie konzorciá ponúkli v rámci verejného obstarávania. A táto štúdia bude opäť podrobená odbornej diskusii, opäť pripravujeme odborne ladený seminár, kde opäť každý sa bude môcť zúčastniť, pýtať sa hocičo. Nakoniec aj to víťazné konzorcium bude do detailu prezentovať celý projekt, ako je navrhnutý, prečo a jednotlivé jeho parametre. Takže tešíme sa na to, že v najbližších týždňoch sa dozvieme cenu, ktorá bude, a chceme, aby bola podrobená čo najhlbšej odbornej analýze.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

26.11.2015 o 14:19 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:22

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, dámy poslankyne, páni poslanci. Nuž, pán poslanec, dlhodobo sa pýtate, že kto sú vinníci. Nuž jeden z vinníkov ste aj vy. Jeden z vinníkov ste aj vy, aj tu pán Matovič je jeden z vinníkov. Jednoducho schopnosť vyvolať hystériu v súvislosti s výstavbou diaľnice sa vám poradilo naozaj dobre a dokonca ste naozaj veľmi intenzívne išli po tom, aby ste preukázali novinársky, lebo to bolo pre vás dôležité, jedna tlačová konferencia bola dôležitá, aby ste začali všetkých tlačiť do cien, ktoré sa odzrkadlili na kvalite zabezpečovacích vecí na diaľnici. Ušetrilo sa, nejaké tisíce eur, možno desaťtisíce, možno stotisíce, ale na konci dňa už prvé dni bolo jasné, že táto diaľnica bola podporovaná najlacnejšou, alebo podpieraná, aby som bol úplne presný, podpieraná najlacnejšou verziou podpôr, ktoré mohli byť vybraté. Ušetrilo sa niekoľko tisíc eur, ale od začiatku bolo jasné, že predovšetkým z dôvodu finančných nákladov nebolo použité klasická a z môjho pohľadu aj najbezpečnejšia verzia tzv. skratky PIŽMO, teda piliera železničného mosta.
Boli ste v dozornej rade diaľničnej spoločnosti, pán poslanec, a ste teda aj priamo zúčastnený na týchto veciach, a tak sa zrejme aj touto otázkou pýtate predovšetkým na výsledky vašej práce. A tak vám môžem povedať, že vyšetrovanie naozaj aj preukázalo, že problém bol predovšetkým v podpore samotnej stavby, teda v skružiach, ktoré boli použité. A keďže viete, že trestné konanie nevyvádza politickú zodpovednosť, nevyvádza všeobecnú zodpovednosť, ale vyvádza čisto fyzickú, priamo bezprostredne zodpovedného človeka, tak bolo treba vykonať obrovské množstvo znaleckých posudkov, znaleckých posudzovaní.
Znalecké posudky majú v tomto prípade 600 strán a ich vyhotovenie trvalo viac ako jeden a, no niečo viac ako jeden rok. Potom nastupujú všetky práva, ktoré majú jednotlivé strany, ktorých sa tieto znalecké posudky dotýkajú, o vypracovanie vlastných posudkov, o odporovanie týchto výsledkov a samozrejme aj navrhovanie ďalších riešení, pretože všetko už v tom čase smerovalo k samotným skružiam a podporám, ktoré tento most mali pôvodne držať. Nakoniec sa dopracovali jednotlivé doplnky, č. 1, č. 2, ktoré odpovedali na všetky otázky zainteresovaných strán, najmä obhajoby a tých, ktorí vlastne spochybňovali pôvodné znalecké posudky, ale všetky odpovede boli dobre zodpovedané a na základe týchto výsledkov a záverov znaleckého dokazovania 20. novembra 2015, teda približne tri roky po tomto nešťastí a tragédii, vzniesol vyšetrovateľ Policajného zboru obvinenie pre prečin všeobecného ohrozenia statičke nemeckej obchodnej spoločnosti, ktorá dodávala práve skruže a podpornú mostnú konštrukciu na stavbe diaľnice D1 Jánovce - Jablonov.
Čiže ešte raz sa k tomu vrátim, pán poslanec. Myslím si, že veľmi nezodpovedným prístupom a snahou o politikárčenie tam, kde nemá miesto, to znamená, pri bezpečnosti, v tomto prípade bezpečnosti stavby, ste nútili všetkých zainteresovaných k tomu, čo nakoniec viacerí potvrdili, pretože tie prostriedky, ktoré boli použité, boli naozaj minimálne. Namiesto toho, aby sme urobili všetko pre to, aby bezpečnosť na našich stavbách bola vysoká, zobrali ste si na svoje ruky a na svoju zodpovednosť aj to, že štyria ľudia dnes mohli byť medzi nami, a nie sú. A nie sú práve preto, že sa šetrilo na nesprávnom mieste. Naučte sa raz robiť politiku menej pre seba a viacej pre ľudí a možno bude tej bezpečnosti viacej, nielen všeobecnej, ale aj takej, napríklad stavebnej.
Takže ak ste sa dnes pýtali, pýtali ste sa predovšetkým na výsledky svojej práce. A toto sú aj vaše výsledky, ako bývalého člena dozornej rady, ktorý má dohliadať na to, aby práve výstavba na tomto moste bola v poriadku.
Môžem vám položiť otázku a vy mi na ňu aj odpoviete. Koľkokrát ste boli pri tomto pilieri po tom, čo sa to zrútilo? Boli ste sa pozrieť na mieste tragédie? Boli ste hovoriť s obeťami tejto tragédie, pán Zajac? Nie. Pretože vtedy tam nie sú kamery, vtedy tam nie je niečo, čo by mohlo sa ocitnúť v novinách a uspokojiť vašu žiadostivosť po tom byť v médiách.
Skúste niekedy urobiť niečo úprimné. Ísť za ľuďmi, popýtať sa, či niečo netreba pomôcť a zhodnotiť, že viete aj ja som v tom čase bol v NDS-ke, aj ja som žiadal, aby náklady sa znižovali. Aj toto je vec, ktorá, v ktorej ja mám svoju mieru zodpovednosti. Nie ste priamy vinník, to určite nie. Ale z tej politiky a z toho, čo sa snažíte pýtať, a tak, ako je tá otázka položená, je to dosť jasné. A myslím si, že keby ste niekedy prišli na takéto miesto nešťastia, možno do budúcna by ste sám sa poučili, aby ste namiesto zbytočného politikárčenia urobili aj kus dobrej práce, čo sa vám zatiaľ nepodarilo.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

26.11.2015 o 14:22 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:28

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, klamete, ste drzý a ste arogantný. (Protestné reakcie z pléna.) Tu kladú otázky poslanci Národnej rady členom vlády, na ktoré tí majú na to odpovedať. Váš systém práce je zaútočiť na toho, kto sa pýta, najlepšie na opozičného poslanca, samozrejme. Toto je váš štýl práce. Včera na obed som položil túto otázku, poobede vyšla informácia v tlači, že je obvinená statička, nemecká statička. Veľmi dobre viete, veľmi dobre viete, že pri výstavbe tohto mosta došlo ku zmene technológie debnenia tohto mosta. Veľmi dobre to viete. Niekto musel dať na to súhlas zo štátnej akciovej spoločnosti, Národná diaľničná spoločnosť. Niekto musel dať súhlas na zmenu technológie výstavby. Veľmi dobre viete, že v pôvodnej zmluve a v rozpočte bolo na debnenie tohto mosta určených niečo okolo 400-tisíc eur bez DPH. Preto sa vás chcem spýtať, hovoríte o tom, že je obvinená nemecká statička, či pri vyšetrovaní boli skúmané aj tieto záležitosti, ktoré spôsobili iný spôsob výstavby tohto mosta, kto dal na to súhlas, čo robili dozor na stavbe, hlavný inžinier stavby. A chcem sa spýtať, či budú obvinení aj títo ľudia zo štátnej akciovej spoločnosti NDS, ktorí dali súhlas na zmenu technológie výstavby.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

26.11.2015 o 14:28 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:28

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, vy kladiete otázku a ja odpovedám. A ešte stále sme v demokratickej krajine, kedy odpoveď by som si dovolil zvoliť. A ja som vám povedal pravdu a vy viete, že hovorím pravdu, preto tá vaša emotívna reakcia. Pretože vy viete veľmi dobre, že čo ste tam robili, a viete veľmi dobre, že máte zlé svedomie a nespí sa vám dobre. Ale sú určité veci, z ktorých sa vyspovedať, pán poslanec, nedá. A to je priama ľudská zodpovednosť, ktorú musíte cítiť, že ste to v tejto chvíli proste prehnali. Môžete sa snažiť vyhovárať na kohokoľvek, na kohokoľvek hodiť vinu. Ja sa vás nesnažím obviniť. Ako iste viete, ani sa vás nesnažím do toho nejako vsunúť. Len hovorím, že tá politická zodpovednosť tu je. A ako politik ju musíte byť schopný niesť.
Tí budú obvinení, ktorí sú zodpovední za bezprostrednú príčinu pádu mosta. A tá bola stanovená znaleckým posudkom, čo bolo vinou. A tou vinou bolo, že konštrukcia neudržala betónovanie. Ani nieže ho neudržala v nejakej miere, že už to bolo, naliaty betón, ale ona sa zrútila po jednej tretine betónovania. To znamená, nemala o 2 percentá slabšiu únosnosť alebo o 5 percent slabšiu únosnosť, ale už po tretine betónu, ktorý tam mal byť, to znamená, tretine váhy sa tento most zrútil. To znamená, išlo sa jednoznačne po najlacnejšej verzii, ktoré sa používajú na tomto moste, a práve šetrenie na tomto priestore bolo práve tou príčinou politickou. Bezprostrednou príčinou bola samotná skruž, ktorá nevydržala a mohla, keby bola možno lepšie napočítaná. Ale keby bola viacej napočítaná, možno by viacej stála. Keby viacej stála, zase by hľadali nejaké lacnejšie riešenie.
Čiže z tohto pohľadu sa treba zamyslieť nad dvoma vecami, politickou zodpovednosťou a nezmyselného šetrenia, ktoré stálo niekoľko ľudí život, a takisto druhá vec, ktorá už bola bezprostredná. Aj preto do budúcna verím, že budete poučený a že budete sa snažiť o to, aby všetky veci, ktorá sa u nás budú budovať, boli čo najbezpečnejšie a potom čo najlepšie fungovali aj pre občanov Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

26.11.2015 o 14:28 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:32

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážený pán poslanec, k uvedenému otvorenému listu sa uskutočnili viaceré pracovné stretnutia so zástupcami predkladateľov listu. Prvé dňa 18. júna 2015 na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, druhé bolo na pôde Výboru Národnej rady pre sociálne veci, to sa uskutočnilo 23. júna 2015 a následne 28. septembra tohto roku sa uskutočnilo opätovne ďalšie rokovanie na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Niektoré legislatívne podnety na zmeny obsiahnuté v tomto otvorenom liste mali ambíciu meniť systém poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ako taký, najmä však výšky peňažných príspevkov na kompenzáciu, prípadne podmienky ich nároku. Na pracovných stretnutiach najviac rezonovala otázka poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie, najmä u poberateľov v produktívnom veku. Jedná sa o skupinu opatrovateľov, ktorým sa z dôvodu valorizácie dôchodkovej dávky a nevalorizácie súm životného minima znižuje peňažný príspevok na opatrovanie o sumu, o ktorú dôchodková dávka opatrovaného presahuje 1,4 násobok sumy životného minima, čo v súčasnosti predstavuje sumu 277,3 eur.
V prípade prijatia akýchkoľvek legislatívnych zmien si ich príprava vyžiada dostatočný časový priestor, a to nielen analýzu, ale aj odhad finančných dopadov a ich zabezpečenia, nakoľko sa jedná o početne veľkú skupinu poberateľov. Každopádne ide o dopady v desiatkach miliónov eur. Počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie, ktorí opatrujú fyzickú osobu poberajúcu dôchodkovú dávku, je cirka 23-tisíc.
Z toho dôvodu mojou súčasnou snahou a ambíciou je presadiť v treťom sociálnom balíčku v mesiaci december tohto roku zmenu výšky peňažného príspevku na opatrovanie, ktorá sa javí z pohľadu pisateľov otvoreného listu ako najviac problémová. Akákoľvek zmena legislatívy bude konzultovaná aj s osobami so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií tak, ako to Slovenskej republike ukladá Dohovor Organizácie spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím v článku 4.
Predmetom pracovných stretnutí boli aj podnety nelegislatívnej povahy týkajúce sa podozrenia na pochybenie pri aplikácii zákona v praxi, ktoré prešetrilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe poskytnutých dokumentov, ako sú lekárske a komplexné posudky, rozhodnutia správnych orgánov I. aj II. stupňa, boli na konkrétnych úradoch, v tomto prípade Nitre, Žiline a Michalovciach, v II. polroku tohto roku vykonané dodatočne kontroly.
Siedmeho a 8. októbra tohto roku bola vykonaná kontrola na úrade v Michalovciach, kontrolný orgán skontroloval 70 náhodným spôsobom vybraných spisov. Pätnásteho a 16. októbra bola vykonaná kontrola na úrade v Žiline, kontrolný orgán skontroloval 93 náhodným spôsobom vybraných spisov a v dňoch 26. a 27. novembra tohto roku sa uskutoční alebo prebieha kontrola na úrade v Nitre. Doposiaľ vykonanou kontrolou nebolo na dotknutých úradoch zistené porušenie všeobecne záväzných platných predpisov.
V dňoch 5. až 8. októbra a 14. až 16. októbra sa uskutočnili aj regionálne pracovné stretnutia s posudkovými lekármi úradov na pracoviskách ústredia, konkrétne v Košickom kraji, v Prešovskom kraji, v územnom obvode pracoviska ústredia v Žiline a v územnom obvode pracoviska ústredia v Banskej Bystrici. Dňa 20. novembra tohto roku s posudkovými lekármi obvodov na územnom obvode Bratislavy. V rámci týchto pracovných stretnutí boli posudkoví lekári dôrazne upozornení aj na povinnosti dôkladne sa pri posudzovaní zaoberať všetkými predloženými lekárskymi nálezmi, správami, respektíve odporúčaniami.
Pre úplnosť informácie by som chcel ešte uviesť, že dňa 25. tohto roku bola zástupcami pisateľov otvoreného listu doručená na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny petícia. Konkrétne stanovisko k petičným požiadavkám zaujme rezort práce po ich vyhodnotení a sťažovateľov alebo podávateľov bude informovať.
Pre úplnosť chcem ešte dodať, že pri spracovaní novej legislatívy máme záujem využiť aj zmeny, ktoré priniesol od 1. septembra účinnosť zákona č. 176 o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Komisári budú volení na tejto schôdzi Národnej rady. Tu chcem v prvom rade zdôrazniť, že práve komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa má podieľať na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, presadzovať záujmy osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti. Z uvedeného dôvodu máme záujem veľmi úzko spolupracovať pri tvorbe novej legislatívy aj s týmto novým inštitútom.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

26.11.2015 o 14:32 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video