58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

26.11.2015 o 14:39 hod.

Mgr.

Péter Vörös

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:39

Péter Vörös
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za korektnú odpoveď, pán minister. Ale napriek tomu nechápem, že prečo vaše ministerstvo nedokázalo za tých šesť mesiacov vypracovať požadovanú legislatívnu úpravu a vyhovieť požiadavke odkázaných ľudí. Pán minister, asi sa zhodneme na tom, že títo ľudia sú odkázaní na pomoc a zaslúžia si istoty. Je nepochybné, že riešenie tejto záležitosti je vo vašich rukách. Je vašou zodpovednosťou, aby ste týmto ľudom poskytli pomocnú ruku.
Pán minister, toto volebné obdobie sa už chýli ku koncu. Ale prisľúbte mi, pán minister, že po piatom marci, v prípade, že sa tu v parlamente stretneme, tento problém vyriešime.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

26.11.2015 o 14:39 hod.

Mgr.

Péter Vörös

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:40

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja som uviedol, že je mojou eminentnou snahou dostať toto riešenie. A tu treba vidieť jednu vec. To nie je len otázka zvýšenia z 1,4- na 1,5-násobok. My chceme komplexne riešiť celý problém. Dnes sú posudkoví lekári roztrúsení po viacerých inštitúciách. Tu je treba spraviť jednu novú ucelenú inštitúciu, ktorá bude riešiť posudkových lekárov ako takých v celom komplexe, vrátane vzdelávania a ďalších vecí, ktoré sú na to bezprostredne jednoducho naväznuté. Inak povedané, ak SMER – sociálna demokracia dostane podporu od voličov, táto otázka systémového riešenia opatrovateľov bude predmetom programového vyhlásenia vlády. Stačí?
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2015 o 14:40 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:41

Juraj Draxler
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážený pán poslanec, ceny pohonných látok v Slovenskej republike stanovuje trh. Regulácia cien pohonných látok by v súčasnosti predstavovala zásah štátu do určovania cien v rámci voľného trhu. Dôvodom tohto zásahu môže byť len dôležitý zákonný dôvod štátu na reguláciu cien.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

26.11.2015 o 14:41 hod.

Juraj Draxler

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:42

Jozef Bobík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Čiže to mi je, samozrejme, jasné, pán minister. Ale keďže len keď zoberieme do úvahy taký rok dozadu, čiže december alebo november 2014 a teraz november 2015, tak cena ropy na burze klesla o 42 percent. Cena benzínu, toho najtypickejšieho, 95-oktánového, klesla o 6 percent. Čiže je tam zjavný nepomer a pochopiteľne občanom, či vodičom, ktorí pohonné hmoty kupujú, sa táto okolnosť nepáči. Porovnávajú situáciu aj, aj v okolitých štátoch. Čiže od vás nemôžem teraz očakávať nejakú ďalšiu odpoveď, pretože nie ste minister financií, ale tá odpoveď ma neuspokojila.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

26.11.2015 o 14:42 hod.

Ing.

Jozef Bobík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:43

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán poslanec, vážené panie poslankyne, páni poslanci, problematika náhrady škôd spôsobených zverou je upravená v § 69 a 70 zákona č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za škody spôsobené zverou, ak sú zapríčinené nesprávnym užívaním poľovného revíru, zodpovedá užívateľ poľovného revíru.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za prvoradé považuje realizovať opatrenia, ktoré prispejú k eliminácii vzniku škôd spôsobených zverou. Do zákona o poľovníctve bola preto zakotvená povinnosť užívateľa poľovného revíru a užívateľa poľovného pozemku uzavrieť medzi sebou písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobených zverou a na zveri podľa § 25 písm. g) a podľa § 26 ods. 1 písm. l) zákona o poľovníctve.
Zásadným predpokladom eliminácie škôd spôsobovaných zverou je zníženie stavov raticovej zveri. Ministerstvo v tejto veci prijalo viacero opatrení. V legislatívne oblasti to bolo najmä zjednodušenie podmienok lovu diviačej zveri v poľovných oblastiach s chovom malej zveri, kde nie je diviak zaradený do kvalitatívnej triedy, a to tak, že tu možno loviť diviaka v čase lovu bez schválneho plánu chovu a lovu, a to aj na spoločnej poľovačke a na vňadisku, čo doteraz nebolo možné. Ďalej ostatnou novelu vykonávacej vyhlášky k zákonu o poľovníctve bol predĺžený čas lovu dospelého diviaka a diviačice, pričom diviača a lanštiaka, minuloročné diviača, možno loviť počas celého roka.
Okrem toho ministerstvo v apríli tohto roku vydalo pre orgány štátnej správy poľovníctva usmernenie k plánovaniu chovu a lovu raticovej zveri a ku kontrole jeho plnenia. Usmernenie bolo vydané v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Slovenskou poľovníckou komorou a jeho cieľom je znížiť stavy raticovej zveri, vrátane diviačej, a tým aj škody, ktoré táto zver spôsobuje.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

26.11.2015 o 14:43 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:43

Juraj Draxler
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán poslanec, ministerstvo financií v spolupráci s Národnou bankou Slovenska vypracovalo analýzu existujúcich legislatívnych noriem upravujúcich fungovanie reverzných hypoték v zahraničí a skúsenosti s ich fungovaním. Analýza bude po vyhodnotení pripomienok predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktorá rozhodne o ďalšom smerovaní agendy reverzných hypoték. Ak sa vláda rozhodne upraviť poskytovanie reverzných hypoték, bude vypracovaný detailný legislatívny rámec s maximálnym dôrazom na ochranu klienta a poskytovateľ, ako aj celý produkt bude spadať pod dohľad Národnej banky Slovenska.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2015 o 14:43 hod.

Juraj Draxler

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:48

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vy asi na ňu neodpoviete. Otázka vznikla na Rade vlády pre seniorov, kde bol aj pán minister pre rodinu, no a tam som vlastne videl, že je to problém, že to ohrozuje seniorov, a že tak ako boli voľakedy nebankové subjekty, tak teraz môže byť toto naším ďalším problémom. Ja som na oslave štátneho sviatku Japonska s pánom ministrom o tom hovoril, čiže v podstate mi povedal, že tu nebude a že dá krátku odpoveď. Ja si ho potom ešte vyčkám, aby mi povedal troška viacej.
No, viete, fakt je, že nie je momentálne regulácia týchto reverzných hypoték, to treba povedať. Ak by boli, tak všetko závisí od zmluvy, kde tí, ktorí tú hypotéku dávajú, môžu si naozaj napísať, čo chcú. Tí starí na to nedôjdu. V prípade úmrtia sú nejasné veci, ako bude s dedičstvom tých domov alebo majetkov, alebo bytov, ktorých sa takto seniori môžu vzdať v prospech väčšej renty, dočasnej, kým neumrú. A teda pokiaľ ja viem, analýza existuje. Rád by som ju videl. Vraj má štyri výhody a 50 nevýhod pre ľudí, ktorí sa do toho dajú. Tam padla aj na tej rade vlády, aj teda slovo, že malo by to byť len s licencovanými finančnými inštitúciami. Aj keď jeden člen rady vlády, dosť vysoko postavený, povedal, že ani licenčné spoločnosti nie sú zárukou zákonnosti. Tak to už je otázka na inú úroveň.
Ale chcem pripomenúť, že opatrne s týmto, že švajčiarske dôchodky chceme, ale tak stavané reverzné hypotéky, ako sú momentálne propagované, nechceme.
A teda otázka je na vás taká, že či viete niečo viacej o tej analýze, kde je 50 nevýhod týchto reverzných hypoték.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

26.11.2015 o 14:48 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:51

Juraj Draxler
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, napriek tomu, že je to téma výsostne zaujímavá, a napriek tomu, že ja osobne som jej nejaký čas venoval, keďže som sa akademicky venoval sociálnej politike a linkou na finančný trh, nemôžem odpovedať za ministra financií. Verím, že minister financií podobne ako celé ministerstvo túto problematiku pozorne sleduje, a tak ako to v odpovedi odznelo, naozaj po dôkladnej analýze pripravia aj prípadne legislatívne opatrenia.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

26.11.2015 o 14:51 hod.

Juraj Draxler

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:51

Juraj Draxler
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Vážená pani poslankyňa, Ministerstvo financií Slovenskej republiky registruje požiadavky tak z Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj z mestskej časti Staré Mesto, v ktorých ich starostovia kvantifikujú výdavkové tituly, ktoré navrhujú riešiť v rámci prípravy slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016. Vzhľadom na ich rozsah sa vedú v súčasnosti rokovania o týchto oblastiach medzi ministerstvom financií, ministerstvom zahraničných vecí a zástupcami mesta. Rezerva na prípravu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ v schválenom rozpočte verejnej správy na rok 2016 predstavuje 52 803 660 eur. Táto rezerva je určená na zabezpečovacie a prípravné činnosti spojené s predsedníctvom.
Použitie uvedenej rezervy bude vychádzať z posúdenia všetkých relevantných požiadaviek príslušných ministerstiev, respektíve samosprávnych orgánov. Upozorňujem, že kľúčové miesto v uvedenom procese zohráva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré je v zmysle príslušných uznesení vlády hlavným koordinátorom prípravy Slovenska na predsedníctvo Európskej únie.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2015 o 14:51 hod.

Juraj Draxler

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:52

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Včera bol práve rok, ak si dobre pamätám, že ste boli, že ste si sadli prvýkrát do ministerského kresla. Ja vám k tomu gratulujem. Moja otázka smerovala, samozrejme, na ministra financií. Som však rada, že ste tu aj vy. Neviem, na koľkých výjazdových zasadnutiach vlády ste sa zúčastnili. Prečo to spomínam? Práve pri tých alebo práve po tých výjazdových zasadnutiach totiž určité regióny boli podporené vládou aj finančne. Pokiaľ sa dobre pamätám, tak Košice po tých výjazdových zasadnutiach dostali, neviem, či hovorím správne číslo, ale asi až okolo 100 mil. eur.
Ja by som bola veľmi rada, keby aj Bratislava sa dostala do zorného uhla tejto vlády. A vieme, že Úrad vlády sídli tu, k Úradu vlády sa vieme dostať po cestách aj necestách, kde sú rozbité mačacie hlavy, kde na cestách sú veľké diery. Myslím si, že to nastávajúce predsedníctvo by nám mohlo v tomto smere rozhodne pomôcť aj zlepšiť tú infraštruktúru. Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Je pre nás všetkých, je pre všetkých obyvateľov. A myslím si, že jeho vážnosť by nemala byť vnímaná iba cez výsledky komunálnych volieb alebo cez veľkosť voličskej základne. Preto budem veľmi rada, keď z tej rezervy, čo ste spomínali, niečo sa ujde aj pre naše hlavné mesto.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

26.11.2015 o 14:52 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video