35. schôdza

16.10.2018 - 24.10.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.10.2018 o 0:20 hod.

Ing.

Stanislav Kubánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 0:20

Stanislav Kubánek

Vystúpenie 1:13

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže príjemné, dobré ráno, za tento pozdrav to určite stálo, ďakujem pánovi predsedajúcemu, že ma poveril, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, konkrétne na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa konalo 24. októbra 2018.
Na tajnom hlasovaní o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 128 hlasovacích lístkov, a teda na voľbe bolo aj prítomných 128 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 128 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných a 119 platných hlasovacích lístkov.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili nasledovné výsledky, budem čítať len mená, prvé číslo je hlasovanie za, druhé číslo je hlasovanie proti a tretie číslo je zdržanie sa hlasovania.
Takže František Haník: 29, 60, 30,
Miroslav Masarik: 55, 40, 24,
Róbert Pilarčík: 16, 66, 37,
Dagmar Požgayová: 3, 79, 37,
Milan Roman: 58, 40, 21,
Dalibor Steindl: 73, 26, 20,
Jana Ujová: 57, 41, 21 a
Marcel Vrchota: 34, 60, 25.
Na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, a preto

overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolení, a teda konkrétne len jeden poslanec, konkrétne Dalibor Steindl.

Keďže nebol zvolený potrebný počet členov Rady Slovenského pozemkového fondu, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení. Overovatelia poverujú svojho člena, a teda mňa, Martina Klusa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Zvolenému pánovi Steindlovi gratulujem a týmto teda uzatváram prvú zápisnicu.
Dovoľte mi prečítať aj výsledky z druhej zápisnice o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo 24. októbra 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo v novej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 128 hlasovacích lístkov, a teda aj toľkoto poslancov bolo prítomných na hlasovaní. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 128 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných a 121 platných hlasovacích lístkov.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za, budem opäť čítať mená, prvé číslo je hlasovanie za, druhé číslo hlasovanie proti, tretie číslo hlasovanie, ktorého sa poslanci zdržali:
Branislav Borovský: 5, 74, 42,
Peter Juščák: 42, 58, 21,
Matej Medvecký: 54, 41, 26.
Na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov a

overovatelia preto konštatujú, že v tajnom hlasovaní v novej voľbe za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.

Keďže vo voľbe nebol zvolený člen Správnej rady Ústavu pamäti národa, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci nezvolení kandidáti. Overovatelia poverujú svojho člena Martina Klusa, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky, čo som práve učinil, a keďže nemám komu gratulovať, tak som týmto vlastne skončil.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie

24.10.2018 o 1:13 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video