Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

27.6.2019 o 18:38 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 27.6.2019 18:38 - 18:45 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Už mám taký slabší hlas, asi ma nebolo dosť dobre počuť. Takže len aby ste mohli reagovať prípadne faktickými poznámkami, keby bol záujem. Ja verím, že to, že nemáte záujem vystúpiť v rozprave, znamená, že ste všetci absolútne vyzrozumení, že je to výborný návrh zákona a že ho všetci podporíte. Myslím si, že niet o čom. Ale predsa len pár technikálií v tomto prípade, o čo rozširujeme, to, čo sme tu ešte nemali na tejto pôde Národnej rady Slovenskej republiky, tento návrh.
Doposiaľ sme teda hovorili o možnosti voľby poštou a jej rozšírenia na eurovoľby, voľby prezidenta a prípadne potom aj rozšírenie na niektoré iné typy volieb pri rôznych technických možnostiach, ktoré dnes zákon umožňuje. Ale vymysleli sme alternatívu, ktorá umožní, ako som spomínal, tak trošku ušetriť aj súkromné prostriedky občanov, pretože zaslať taký hlasovací lístok napríklad z Bruselu napríklad do miesta trvalého pobytu nie je až také lacné. A preto sme si vyžiadali súhlasné stanovisko ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, aby v tomto prípade ministerstvo mohlo poslúžiť ako tak trochu poštár. To znamená, aby naši občania mohli zasielať poštu s hlasovacími lístkami priamo na naše zastupiteľské úrady v tej-ktorej krajine, tam, kde ich máme, prípadne konzulárne úrady. No a títo by potom doručovali túto poštu, ako som spomínal aj v zdôvodnení, v dôvodovej správe, na vecne a miestne príslušné inštitúcie v Slovenskej republike.
Toto je taká prvá dôležitá zmena a som veľmi rád, že sme k tomu dostali pozitívne stanovisko, ako som spomínal, aj od samotného pána ministra, ktorý mi svojím listom zo 14. mája 2019 adresoval nasledovné slová: "Potvrdzujem ochotu, zaujímam pripravenosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky poskytnúť aktívnu súčinnosť Ministerstva vnútra v Slovenskej republike ako gestorovi volebného zákonodarstva, pokiaľ ide o prípravu príslušných legislatívnych zmien, ktoré umožnia naplnenie volebného práva aj tých občanov Slovenskej republiky, ktorí sa v čase konania vyššie uvedených volieb ľudového hlasovania alebo referenda nachádzajú mimo územia Slovenskej republiky." Pán minister píše, že "mám za to, že štát by mal vytvoriť všetky podmienky pre to, aby jeho občania mohli realizovať aktívne volebné právo ako jedno z občianskych práv bez ohľadu na miesto ich pobytu. O to viac, že možnosť zúčastniť sa hlasovania vo voľbách či v referende prostredníctvom zastupiteľského úradu v zahraničí umožňuje legislatíva a aplikačná prax vo viacerých iných členských štátoch Európskej únie."
My máme tiež takúto štúdiu k dispozícii. Veľmi radi vám ju dáme, pokiaľ by ste mali záujem.
Pán minister ešte veľmi stručne spomenul, že jednou zo základných diplomatických funkcií zastupiteľských úradov Slovenskej republiky je aj ochrana záujmov občanov Slovenskej republiky v príslušnom prijímajúcom štáte a zastupiteľské úrady teda budú môcť byť zároveň miestom prvého kontaktu občanov so štátom, jeho orgánmi a to nielen v konzulárnej oblasti, čím podporil aj tú možnosť voľby na samotných veľvyslanectvách a v konzulárnych úradoch.
Je veľmi dôležité v tejto súvislosti spomenúť aj to, že aj tá poštárska služba dnes umožní naozaj veľmi efektívne zozbierať hlasy občanov a tým podľa nášho názoru vzbudí aj väčšiu mieru pozornosti občanov, ktorí sa krátkodobo alebo dlhodobo v zahraničí nachádzajú. Toto by som chcel zdôrazniť ešte, lebo ak sem-tam odznieva nejaká kritika tohto návrhu alebo týchto návrhov, ktoré opakovane predkladáme, tak to je o tom, že prečo by mal voliť niekto, kto neplatí dane na Slovensku, niekto, kto trvalo a dlhodobo žije v zahraničí. No, pravda je taká, že tento návrh je ako šitý na mieru aj pre tých, ktorý tam trvalo nežijú, ale sú tam dajme tomu len na dovolenke alebo na služobnej ceste, a práve o týchto ľudí sa nám v tejto chvíli jedná primárne.
Ja spomeniem len jeden osobný príklad práve z týchto posledných volieb z 25. mája, volieb do Európskeho parlamentu, kedy som sa zúčastnil vedeckej konferencie v Prahe a mnohí organizátori Slováci – profesori, docenti, akademici, ktorí spoluorganizovali túto konferenciu, jednoducho nemohli prísť voliť svojich poslancov napriek tomu, že boli len pár ulíc od nášho veľvyslanectva. Čiže aj toto sú také momenty, ktoré nás primäli k tomu, aby sme tento návrh opätovne predložili.
A tešíme sa aj z toho, že tu máme podporné stanoviská, či už od pána predsedu vlády Slovenskej republiky alebo pani ministerky Sakovej. Len veľmi stručne dve vety: "Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po tom, ako hlasovanie zo zahraničia získalo", a to zdôrazňujem, "širokú podporu koaličných i opozičných politických strán, začalo pracovať na novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva." Takže my to chceme vlastne pani ministerke takýmto spôsobom trošku uľahčiť.
A aj tie technikálie, ktoré v minulosti tvrdila, že sú trošku problematické, náš zákon dáva na poriadok. Najčastejšie sa v tejto súvislosti spomínalo to, že aby sa ukončilo včas hlasovanie napríklad na našom zastupiteľskom úrade v Canberre, kde je pomerne veľký časový rozdiel. Ten náš zákon predpokladá, že všetky voľby budú musieť byť ukončené do desiatej hodiny nášho času. To znamená, že adekvátne tomu sa opraví aj začiatok hlasovania na našom zastupiteľskom úrade v Canberre alebo vo Washingtone, keď chceme.
A takisto sa tam často spomínali problémy so zostavením volebnej komisie. My podobne ako občania Českej republiky, Nórska, Švédska a iných krajín, ktoré toto majú dávno zavedené vo svojom legislatívnom poriadku, predpokladáme, že občania Slovenskej republiky dôverujú nášmu diplomatickému servisu, našim službám v zahraničí, a teda veríme, že naši zastupitelia vrátane veľvyslancov sú dostatočnou zárukou na to, že hlasy budú férovo spočítané, ale do zákonu sme zároveň dali aj možnosť, aby si politické strany vysielali svojich zástupcov ako členov okrskových volebných komisií mimo Slovenskú republiku. Vieme si predstaviť, že v Prahe by takéto obsadenie napríklad nebol absolútne žiadny problém, alebo v Brne. A viem si predstaviť, že tam, kde sú hlavné mestá, kde máme našich krajanov, takisto nie je problém požiadať, ktorákoľvek politická strana, aby sa takejto kontroly naši občania ujali. Takže nevidíme v tomto žiadny problém a veríme, že v tomto naozaj nám môžu ísť príkladom aj iné krajiny, a o to viac veríme, že táto legislatívna novela nájde širokú podporu v Národnej rade a vyjdeme tým v ústrety našim občanom.
My síce rešpektujeme, že tá legislatíva môže platiť aj pre voľby do Európskeho parlamentu, prezidentské voľby a niektoré ďalšie v roku 2004, ale jedná sa teraz najmä o rok 2020, to znamená o osem mesiacov, kedy budeme voliť poslancov Národnej rady, kde už sa to dá poštou, ale zároveň teda veríme tomu, že ak by sme to rozšírili aj na zastupiteľské úrady, tak ten záujem by bol ešte väčší a práve preto to predkladáme už teraz, aby to bolo platné už na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, pokiaľ nás nič zásadné nepostrehne v podobe predčasných volieb.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.6.2019 18:33 - 18:36 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Milé kolegyne, vážení kolegovia, som rád, že aspoň toľkíto z nás sme tu zostali, a dovoľte mi, aby som vám uviedol návrh zákona, ktorý opakovane predkladáme na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Dnes verím v podstate priaznivejšej atmosfére, ako tomu bývalo v minulosti, keďže ako budem potom v rozprave informovať, sa k nemu pozitívne postavili rovnako tak ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, ako aj ministerstvo vnútra a takisto aj pán premiér Pellegrini. Takže verím, že tentoraz náš návrh bude mať podstatne vyššiu mieru podpory a stretneme sa k nemu potom pravdepodobne nie v septembri, keďže o ňom nebudeme hlasovať už v najbližších hodinách, ale v októbri na ďalšej schôdzi.
Takže dovoľte mi, aby som k tomu povedal pár slov, hoci ja pevne verím, že už vám náš zámer je dostatočne známy. My predkladáme návrh zákona, ktorý umožní občanom Slovenskej republiky, ktorí sa dočasne alebo trvalo nachádzajú na území mimo Slovenskej republiky, aby mohli voliť, voliť vo všetkých voľbách. Obzvlášť teda vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu aj na veľvyslanectvách a konzulátoch, na našich zastúpeniach v zahraničí. A potom prípadne rozširujeme aj možnosť voľby poštou, ktorú vysvetlím trošičku neskôr, ako technicky to rozširujeme v zásade na všetky voľby vrátane volieb komunálnych a regionálnych.
Takáto možnosť umožní občanom, aby využili právo voliť bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. To znamená, nebudú nútení sa vracať v čase volieb do svojej domovskej krajiny. A týmto, veríme, že výrazne zvýšime aj možnosť participácie na veciach verejných pre všetkých, ktorým toto právo vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Čiže je cieľom predloženého návrhu, a to odcitujem z dôvodovej správy, je umožniť občanom voliť vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, voľbách do Európskeho parlamentu, voľbách prezidenta Slovenskej republiky, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta a v referende na zastupiteľských a konzulárnych úradoch Slovenskej republiky v zahraničí.
A po druhé, pri voľbe poštou zasielať zásielku na ktorýkoľvek zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí s tým, že zastupiteľský úrad zozbierané zásielky doručí Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, ktoré ich následne rozdistribuuje obciam, čím teda vychádzame v ústrety občanom aj pri drobnej úspore ich súkromných prostriedkov.
Návrh zákona je, samozrejme, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Bude mať síce mierne negatívny vplyv na verejné financie, ale o to pozitívnejší na správu vecí verejných, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať ani negatívny sociálny vplyv, ani na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a nebude mať negatívny vplyv ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Pán predsedajúci, skončil som v tejto chvíli. Ďakujem pekne za možnosť uviesť zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 18:28 - 18:30 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No priznám sa, mne mráz chodil po chrbte, keď som počul pani poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky hovoriť o tom, ako Slovensko je nevinné, chcem povedať slovenský štát, fašistický slovenský štát, nevinné v súvislosti s vyvezením takmer siedmich desiatok tisíc občanov Slovenskej republiky. A o to hanebnejšie, že sme boli jedna z tých krajín, ktorá nemeckému fašistickému štátu, neonacistickému štátu za to dokonca zaplatila.
Keď už hovoríte o tom, že boli na tom niektoré krajiny aj horšie, treba spomenúť aj to, že tu boli niektoré krajiny na tom výrazne lepšie. Napríklad taký dánsky kráľ nosil židovskú hviezdu, aby zachránil svojich občanov, spoluobčanov. A napríklad z Dánska, napriek tomu, že bolo okupované rovnako ako slovenský štát po Slovenskom národnom povstaní, sa Židia do koncentračných táborov nevyvážali. Naopak, aktívne Dáni pomáhali vyviesť ich do neutrálneho Švédska. Podobne by sme vedeli hovoriť aj o Bulharsku.
Teda keď už teda chceme hodnotiť históriu, pani poslankyňa, skúsme si ju dôkladne naštudovať. A ja som práveže veľmi vďačný za tento odkaz, ktorý sa v tomto dokumente objavil, a o to dôležitejšie považujem aj to, aby sme o takýchto veciach vážne a skutočne seriózne hovorili aj tu v pléne Národnej rady.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 18:14 - 18:15 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len stručne. Takisto chcem oceniť túto správu, so záujmom sme si ju vypočuli aj na zahraničnom výbore, aj tu v pléne a ja za nás ako liberálov oceňujem, že je vyvážená v zmysle všetkých náboženstiev, a dokonca aj ateistov. A toto je presne to, čo potrebujeme počuť, pretože, pochopiteľne, nás najviac zaujímajú v tomto prípade kresťania vzhľadom na naše kresťanské a židovské tradície na Slovensku, ale je pravda, že mnohým vážnym problémom čelia ľudia rôznych vierovyznaní alebo tí, ktorí sú aj bez vierovyznania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 27.6.2019 15:02 - 15:03 hod.

Martin Klus
Ďakujem pekne, pán minister, a aj pani ministerke za odpoveď. Ja tak trošku zneužijem, že práve vy máte v tejto chvíli možnosť čítať jej odpoveď a opýtam sa, že aké sú skúsenosti vo vašom rezorte a či sa prípadne inšpirujete aj tou odpoveďou, ktorú pani ministerka zaslala, či postupujete rovnakým spôsobom alebo máte nejaký iný, lepší kľúč, ktorý by prípadne mohlo ministerstvo zdravotníctva prebrať z vášho rezortu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 27.6.2019 14:57 - 14:57 hod.

Martin Klus
Opäť ďakujem, pani ministerka, za odpoveď pani ministerky. Asi je evidentné, prečo sa pýtam na tieto otázky. Keď to doposiaľ nevadilo, prečo to začalo vadiť pár mesiacov pred voľbami? A chcel som sa len ubezpečiť, a to som sa z tejto odpovede nedozvedel, že to nemá žiadnu súvislosť s aktuálnym ideologickým nastavením možno prinajmenšom jedného z koaličných partnerov, takže ja sa skúsim pani ministerky opýtať pri inej príležitosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 27.6.2019 14:43 - 14:44 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister, aj pánovi ministrovi obrany za odpoveď. Ja len v reakcii na záver odpovede, môžme sa napríklad rozprávať konkrétne o hybridných vojnách. Pred pár minútami nás o nej informoval aj pán premiér na výbore pre európske záležitosti, čiže ja očakávam, že aj v kontexte týchto vojen, o ktorých otvorene hovorí aj ministerstvo obrany, sa môžme potom rozprávať o ďalších konkrétnych krokoch, ktoré ministerstvo obrany pripravuje, takže v takomto duchu budem pravdepodobne interpelovať alebo sa dopytovať pána ministra opäť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 27.6.2019 14:28 - 14:28 hod.

Martin Klus
Ja touto cestou ďakujem pani ministerke aj vám, pani ministerka, za odpoveď a ak budem mať doplňujúce otázky, budem ich adresovať priamo pani ministerke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 10:42 - 10:43 hod.

Martin Klus
Ďakujem. Pán poslanec Dostál začal svoje vystúpenie tým, že ako strážca rokovacieho poriadku ma nestihol upozorniť na to, že som ho porušil, za čo sa ospravedlňujem. A tak isto chcem poďakovať predsedajúcemu za to, že teda je umožnené, aby ten môj pozmeňovací návrh nakoniec bol uverejnený a že sa o ňom teda bude hlasovať. Takže obom, páni, ďakujem, no a budem si na to dávať väčší pozor.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 10:15 - 10:29 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi, aby som ešte zosumarizoval to, kvôli čomu nie sme dnes, respektíve pravdepodobne až v stredu budúci týždeň pripravení tento návrh zákona podporiť.
Už som včera spomínal v jednej z mojich faktických poznámok, že jedna zo základných zásad, keď sa menia volebné pravidlá, by malo byť to, že sa nesmú meniť niekoľko mesiacov pred voľbami. Jednoducho to nie je fér. Nie je to fér najmä voči tým, ktorí nastupujú do rozbiehajúceho sa vlaku a nie sú schopní sa týmto pravidlám dostatočne efektívne prispôsobiť. Toto je pravidlo, ktoré platí vo všetkých slušných demokratických a vyspelých krajinách s určitou mierou politickej kultúry, a toto pravidlo sa nám na Slovensku, bohužiaľ, darí pomerne pravidelne porušovať. Už sme tu spomínali niekoľkokrát v rozprave známe Mečiarove zmeny troch volebných obvodov na jeden volebný obvod, ktoré v konečnom dôsledku znamenali to, že Mečiar bol v týchto voľbách de facto porazený napriek tomu, že ich s tesným náskokom vyhral, a nastala, Pán Boh zaplať, nová éra pre Slovenskú republiku.
Ja spomeniem ešte jeden príklad a tu mi nedá neodcitovať známy film, že "neber ty úplatky, neber ty úplatky, nebo se zblázníš". No a ja som vám hovoril v roku 2017, začiatkom roku 2017, ctení poslanci a poslankyne vládnej koalície, nemeňte volebné pravidlá a nerušte druhé kolo volieb do vyšších územných celkov, lebo vás to bude mrzieť. Napriek tomu ste to urobili a viete, ako tie voľby v roku 2017 do vyšších územných celkov dopadli. Teraz robíte to isté. Meníte pravidlá tesne pred voľbami. A ja vám tu teraz z tohto miesta hovorím, že vás to bude najneskôr koncom februára, pravdepodobne 29. februára, vo voľbách mrzieť. Toto je prvé dôležité pravidlo, ktoré opäť porušujete.
Druhé dôležité pravidlo, že žiadne zmeny volebnej legislatívy sa neprijímajú bez riadnej politickej diskusie, a už kolega Ondrej Dostál povedal jasne: O takomto čase sme ešte včera netušili, že tu budeme o tejto veci rokovať. Takto sa podľa vás menia volebné pravidlá?! Skrátené legislatívne konanie, ktoré nemá žiadne opodstatnenie v zákone? O takejto veci? A ešte tu necháte pani podpredsedníčku vlády blúzniť o tom, že sa jedná o porušovanie ľudských práv a slobôd. No nehnevajte sa, toto je už naozaj výsmech. Výsmech do očí všetkých občanov.
A tretie dôležité pravidlo, že všetky volebné zmeny sa majú podľa možnosti prijímať s maximálnym možným konsenzom. A ja sa vás pýtam, bol niekto z vás za nami v opozícii? S výnimkou SME RODINA, ktoré evidentne bolo informované o tejto zmene dostatočne včas? No ja si to teda nepamätám. Ja som zodpovedný v druhej najsilnejšej politickej strane v tomto parlamente za politický systém a volebný systém, za mnou teda, pán kolega Bernaťák, nikto nebol. Ani predkladatelia, ani vy ako poslanec, ako predseda poslaneckého klubu. A práve volebné zmeny sa majú prijímať tak, aby nebol dôvod na to, že keď sa zmenia pomery, dúfam, že po 29. februári 2020, tak sa tá legislatíva bude opäť meniť. Volebná legislatíva má byť čo najstabilnejšia. Toto sa opäť raz v tomto parlamente nedodržalo, a preto tu vystupujeme ja aj kolega Dostál opakovane k tomuto vášmu nezmyselnému návrhu, ktorý predkladáte paralegálnym spôsobom – podľa mňa v rozpore s rokovacím poriadkom – v skrátenom legislatívnom konaní.
Kolega Dostál hovoril o tom, že obmedzujete slobodnú politickú súťaž, že vytvárate dokonca systémovo nerovnaké podmienky pre všetky politické strany. Aj vám to vysvetlil, že prečo. Áno, my v SaS by sme mohli pokojne čušať, lebo nás sa to až tak nevyhnutne netýka. Ale práve o to ide pri volebnej legislatíve, aby mali všetci rovnaké podmienky. A ja som si istý, že tí, ktorí prichádzajú dnes, tie podmienky rovnaké nemajú. Bez ohľadu na to, či je to naša politická konkurencia alebo nie, ide o férový volebný proces. Ide o ten boj programov a ideí, tak ako ste to spomínali, keď ste predkladali tento návrh zákona. A tomuto práve týmto návrhom zákona do istej miery bránite.
To, že rušíte možnosť zapojiť sa tretím stranám a vysvetľujete to tým, že mnohé z nich viedli v minulosti antikampaň, tak nehnevajte sa, áno, aj takéto situácie sa stávajú, ale potom sa bavme o tom, ako konkrétne riešiť napríklad tieto situácie. Túto antikampaň. Ale obmedziť tretie strany ako také, to nie je správna cesta. Mnohé z nich robia práve dobrú robotu pre nás všetkých, pre občanov Slovenskej republiky, lebo informujú občanov, kto s akými ideami prichádza a prečo napríklad to alebo ono občianske združenie podporuje napríklad nejakého konkrétneho politika, ktorý sa napríklad štyri roky zasadzoval za to, aby zmenil pomery, ktoré dané občianske združenie trápia. Toto si treba uvedomiť. Čiže ak tu máme nejaký konkrétny systémový problém, a máme ich dosť na Slovensku, pokiaľ ide o volebný proces, riešme tento konkrétny problém. Ale nie paušálne zrušme tretie strany a všetky hoďme do jedného vreca. Že všetci môžu byť potencionálne nebezpeční a viesť proti nám antikampaň. Toto, dámy a páni, nie je správny prístup.
Ako hovoril aj kolega Dostál, vydávame v podstate všetkých kandidátov na kandidačnom zozname na milosť a nemilosť konateľovi politickej strany. Toto je tiež niečo, čo nie je celkom v súlade s rozširovaním možností slobodnej a férovej súťaže pre jednotlivých kandidátov na politických kandidátkach. Zoberte si, ako by asi vyzerala napríklad taká eurokampaň, keby mal každý kandidát rovnaké príležitosti. No nemá. Nemá, pretože máme zlý volebný systém, ktorý sa jasne ukazuje aj pri tom paradoxe, ktorý tu máme v súvislosti s brexitom, a nemá aj preto, lebo nie každý kandidát na každej politickej kandidátke má rovnaké šance na zvolenie. A vy to ešte týmto zákonom môžte zaklincovať v súvislosti s Národnou radou tým, že jednotliví kandidáti nebudú môcť viesť kampaň vo svojom vlastnom mene, ale len cez prostriedky politickej strany. A toto považujeme za problém, preto nie sme schopní podporiť tento návrh zákona.
Tento zákon nemení, čo sa meniť má. Spomínali sme tu moratórium. Koľkokrát sme sa zaoberali aj v slovenských médiách tým, že moratórium bolo nejakým spôsobom porušené. Prečo sa tu nezaoberáme tým, ako takýmto situáciám zabrániť? Toto vám evidentne nevadí. Spomínali sme to, akým spôsobom sa funguje na tzv. transparentných účtoch. Ja som včera v rozprave hovoril o príklade zo strany SMER – sociálna demokracia alebo Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko a takýchto príkladov by sme našli podstatne viac. Prečo neriešime to, že sa majú v reálnom čase reálne výdavky dávať na transparentný účet, ale pokojne to obídeme tým, že to zadáme jednej reklamnej agentúre s jednou veľkou sumou peňazí? Toto vám nevadí. Vadia vám iné veci a riešime ich tu v skrátenom legislatívnom konaní osem mesiacov pred voľbami.
Nedá mi ešte jeden dôležitý príklad, keď sme spomínali tie vyššie územné celky. Alebo prezidentské voľby. Alebo komunálne voľby. Prečo sa dnes nevenujeme práve pochybeniam, ktoré sa v týchto voľbách stali, ktoré boli až po voľbách v roku 2016? Prečo tak nevyhnutne musíme riešiť práve rok 2020, a teda najbližšie parlamentné voľby? Ambíciou totižto bolo, a to si dobre pamätám, ešte predchádzajúceho ministra vnútra Kaliňáka zjednotiť volebnú legislatívu. Nakoniec v roku 2014 sa mu to podarilo tým, že už nemusíme na niektorých kandidátkach krížikovať a na niektorých krúžkovať, ale máme všade len krúžkovanie, čo si niektorí kolegovia poslanci myslia, že platí aj pri voľbe ústavných sudcov, že áno? Toto je celá zmena, ktorá sa podarila.
Ale napríklad taká maličkosť, umožniť občanom v zahraničí, aby mohli voliť poštou. Toto sa už do spoločnej legislatívy, volebnej legislatívy nedostalo. Koľkí občania chceli prísť voliť prezidenta Slovenskej republiky napríklad na naše veľvyslanectvá alebo poštou? Toto ste neumožnili.
Čiže keď už chceme meniť volebnú legislatívu, tak to, prosím, robme v prospech občanov, aby sme zachovali slobodnú súťaž a aby sme umožnili všetkým občanom spolupodieľať sa na veciach verejných bez ohľadu na to napríklad, kde v danej chvíli sú. A tam nejde len o tých, ktorí žijú trvale v zahraničí. Tam ide o to, že môžte byť odcestovaní služobne, na dovolenke alebo tam napríklad študujete. Toto tu v tomto pléne vládnej koalícii evidentne neprekáža. Čiže keď už chceme riešiť volebnú legislatívu, keď už chceme riešiť problémy súvisiace s voľbami ako takými, riešme to, prosím, komplexne. A toto tento zákon nerobí ani len náhodou.
Mám teda dva procedurálne návrhy, ak dovolíte. Prvý, a to poprosím, aby si zaznamenal pán spravodajca, je, aby sme nepokračovali ďalej v rozprave o tomto – podľa nášho názoru – zlom legislatívnom návrhu.
Druhý, keďže tu niektorí včera plamenito rozprávali o tom, že však ponúknite niečo, čo môže zmeniť napríklad systém fungovania politických strán alebo volebný systém, tak ponúkneme úplnú maličkosť, drobnosť, ktorá môže zmeniť len administratívnu záťaž niektorých politických strán, a uvidíme, ako sa k tomu postavíte, keď ste takí veľmi ochotní s nami v tejto súvislosti komunikovať. A týka sa to aj mnohých vás, pretože to môže byť zaujímavé aj pre vaše politické strany.
Ten návrh zákona alebo teda ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladám s podpismi šestnástich mojich kolegov, znie nasledovne: Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Klusa k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, tlač 1559.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, sa dopĺňa takto, teraz sa k tomu dostávam.
V čl. I sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
"1. V § 11 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to neplatí, ak tento orgán má viac ako 50 členov,".
Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Doterajšie ods. 1 až 4 sa primerane prečíslujú.
A o čo ide? Odôvodnenie: Súčasné znenie § 11 ods. 2 písm. a) zákona o politických stranách stanovuje, že uznesenie orgánu strany, ktorým sa menili stanovy, musí obsahovať zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany. Uvedené je ľahko splniteľné pri stranách s malým počtom členov orgánu, ktorým sa menia stanovy; podľa § 6 ods. 8 písm. a) zákona č. 85/2005 Z. z. je to najvyšší orgán strany. Minimálny počet členov najvyššieho orgánu strany je 27 (§ 6 ods. 6 zákona č. 85/2005 Z. z.). Zatiaľ čo v prípade strán s malým počtom členov najvyššieho orgánu je podmienka uvedená v § 11 ods. 2 písm. a) ľahko splniteľná, pri stranách s vyšším počtom členov to predstavuje značnú administratívnu záťaž. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby sa táto povinnosť nevzťahovala na strany, ktorých najvyšší orgán má viac ako 50 členov.
Hovorím, maličkosť, keď už máme teda otvorený tento zákon, a ja verím tomu, že takú administratívnu maličkosť skutočne nemáte všetci problém podporiť, keď už ste takí ochotní s nami zrazu v skrátenom legislatívnom konaní o takto závažnej téme diskutovať.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis