Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2019 o 18:25 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 18:25 - 18:26 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja takisto by som rád podporil ako jeden zo spolupredkladateľov tento návrh zákona. A ďakujem aj kolegovi Ondrovi Dostálovi za to, že ho takýmto komplexným spôsobom predstavil. Je pre nás mimoriadne dôležité tento zákon predstavovať nielen v podobe šetrenia verejnými prostriedkami, ale aj v tej praktickej podobe, ktorú popísal aj kolega Pavelka. A ja som presvedčený o tom, že takýto návrh zákona je apolitický, a teda širokospektrálne podporiteľný naprieč politickým spektrom. Ušetrí to čas, peniaze, ale aj praktickú manipuláciu s týmito prostriedkami. A verím tomu, že vďaka tomu tento návrh zákona bude pri najbližšom hlasovaní akceptovateľný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 15:42 - 15:44 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem a aj, pán poslanec, ďakujem za váš príspevok. Myslím si, že práve toto je presne to, po čom sme volali, odborná diskusia. Ja si vašu akademickú prácu roky-rokúce vážim, nie jednu skúšku som absolvoval aj z vašich skrípt, takže okrem iného aj o volebných systémoch by bolo hodne o čom podebatovať nielen tu v pléne.
Súhlasím s tým ale, to, čo povedal pán poslanec Dostál, a teda že ak môžme aspoň trošku opraviť to, čo tu už dnes máme a nefunguje to dobre, tak sme išli tou najschodnejšou a najjednoduchšou možnou cestou, ktorej porozumie aj občan, pretože stotožňujem sa s tým, že systém, ktorý ste navrhli vy alebo o ktorom si myslíte, že by mohol byť najpoužiteľnejší, je možno aj najefektívnejší, aj ušetrí verejné prostriedky, ale pre občana je mimoriadne ťažko zrozumiteľný, podobne ako napríklad proporcionálny systém, ktorý používajú vo voľbách do tamojšieho zhromaždenia Íri, ktorí je omnoho efektívnejší ako ten, ktorý používame my, ale samotní Íri veľmi ťažko rozumejú, akým spôsobom celé to prepočítavanie hlasov funguje. Takže môžme sa o tom baviť na odbornej úrovni a budem veľmi rád, keď spoločne možno nájdeme úplne optimálny model ako na to. Len v tomto konkrétnom prípade platí presne to, čo bolo spomenuté predo mnou, a teda že zásadná zmena môže prísť potom až po voľbách a my varíme len z toho, čo máme momentálne k dispozícii. A ja verím tomu, že ministerstvo vnútra bude ďaleko otvorenejšie odbornej diskusii o tom, ktorý volebný systém pre ktoré typy volieb by bol na Slovensku najlepší.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 15:31 - 15:32 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len veľmi stručne, chcem sa poďakovať za podporu aj vám osobne, pán poslanec, a takisto verím aj vášmu poslaneckému klubu. Takisto podobné príbehy zdieľam z dielne viacerých najmä obcí a niektorých najmä menších miest aj ja a to bol aj jeden z motívov, prečo sme sa rozhodli predložiť tento návrh zákona a rozprúdiť k nemu spoločenskú diskusiu. Ako hovorím, na akademickej pôde táto diskusia prebieha už dlhšie obdobie a v zásade máme plnú podporu kolegov akademikov, pretože si všetci uvedomujú, že s výnimkou práve toho jedného finančného faktoru všetky ostatné sú pozitívne, v prospech tohto návrhu zákona. Takže verím, že sa to adekvátne odzrkadlí aj pri hlasovaní v pléne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 15:21 - 15:23 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo aj kolegom za faktické poznámky. Áno, ten chaos v roku 2022 predpokladáme aj my. Mnohí občania nemajú úplne jasno v kompetenciách a obzvlášť v Bratislave a v Košiciach očakávam, že bude pomerne komplikované vysvetliť, aký je rozdiel medzi primátorom a potom starostom mestskej časti a zároveň aj županom, a možno ešte ťažšie bude potom aj zvoliť tie mestské, obecné alebo teda v tomto prípade miestne zastupiteľstvá a následne aj župné zastupiteľstvá v momente, keď do mnohých z nich budú kandidovať tie isté osoby. Takže možno aj z tohto dôvodu, ako pán poslanec Laurenčík správne uviedol, by bolo fajn, keby sme minimálne na tie exekutívne pozície využili vo väčšinovej voľbe dvojkolovú voľbu.
Veľmi zaujímavá myšlienka, pokiaľ ide o tú opakovanú voľbu. My sme uvažovali v minulosti aj nad tým, že či podobne ako v prípade pozície prezidenta a prezidentky Slovenskej republiky neísť do možnosti limitovať počet volebných období napríklad na dva alebo na tri, ale ukázalo sa v minulosti, že pri dvetisíc takmer deväťsto obciach, ktoré na Slovensku máme, by to spôsobilo ešte väčší problém, ako v súčasnosti čelia desiatky obcí na Slovensku, ktoré už dnes nemajú nikoho, kto by vôbec chcel kandidovať. Takže sme od tohto upustili a práve preto ten silný mandát, o ktorom som hovoril a ktorý by sa mohol pokojne ukázať aj v prvom kole, čo je tak trošku reakcia aj na kolegu poslanca Mizíka. Keď bude mať daný starosta alebo primátor viac ako 50-percentnú podporu, žiadne druhé kolo sa konať nemusí. Takže aj ten finančný faktor v tomto prípade je výrazne menej problematický.
A ak pán kolega Mizík hovorí o tom, že Slovensko obchádza strašidlo, tak ja s ním úplne súhlasím, je to strašidlo fašizmu a neonacizmu, s ktorým sa musíme vysporiadať v tejto krajine.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 19.9.2019 14:53 - 14:54 hod.

Martin Klus
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja len veľmi stručne dávam na zváženie, či potom prípadne po tomto konvente by nebolo vhodné urobiť podobnú diskusiu napríklad aj tu pod nami v kinosále, kde by sa do toho mohli zapojiť aj konkrétni poslanci. A ďakujem aj za informáciu, že teda pán predseda strany pozvánku dostal. Budem sa dopytovať po tom, že či sa zúčastní alebo prípadne či niekoho nepošle.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 19.9.2019 14:49 - 14:49 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda vlády, aj za prečítanie odpovede pána ministra. Ja len doplním, že toto bol podnet od občana, ktorý sa stretol s takýmto problémom, čiže ocením, ak by som túto odpoveď mohol od vás dostať a rád ju dám potom k dispozícii. A možno podnet pre vládu ako celok a asi by to malo ísť primárne na pána ministra financií. Existujú aj iné režimy, ako napríklad PayPal alebo niektoré kreditné a debetné karty sa dajú využiť v tejto súvislosti. Takže zvážme, prosím, že či aj takýmto ústretovým krokom práve v týchto kritických prípadoch nepomôcť občanom Slovenskej republiky, lebo evidentne toto nebol jediný podobný prípad.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 19.9.2019 14:35 - 14:36 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, pani ministerka, za vašu odpoveď. Ocením, samozrejme, ak by som mohol dostať potom tie materiály k dispozícii. Tak ako som sa pýtal aj pani podpredsedníčky vlády, zaujíma ma aj monitoring, teda do akej miery sú úspešné tieto projekty, či si to vyhodnocujete a či prípadne presmerovávate potom tie jednotlivé projekty a finančné zdroje na tie, ktoré by mohli byť perspektívne úspešnejšie. Pretože podľa posledných prieskumov 25 % mladých voličov volí práve extrémistické politické strany a ten trend je, bohužiaľ, narastajúci, nie klesajúci. Takže možno aj z tohto uhla pohľadu som sa, dovolil opýtať to, čo som sa opýtal, a zaujíma ma vaša odpoveď. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 19.9.2019 14:22 - 14:23 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka, za vašu odpoveď, aj za všetky čísla, ktoré ste nám dali k dispozícii. Ja som túto otázku adresoval všetkým gestorským ministerstvám, takže preto vyšlo práve na vás ako na prvú. Ale pýtal som sa na tie pozitívne príklady aj preto, lebo ten monitoring nám zatiaľ nie je k dispozícii. A teda či nejaký prebieha, napríklad aj zo strany vášho ministerstva a do akej miery sú potom hodnotené aj tie projekty, ktoré nie sú celkom úspešné, nahrádzané inými. Toto je kľúčom tej mojej otázky. Ak by ste možno k tomuto ešte vedeli doplniť nejakú informáciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 10:59 - 11:01 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len veľmi stručne. Ako jeden so spolupredkladateľov chcem oceniť aj (zaznievanie gongu) ekologický aspekt celej tejto záležitosti, tak ako bol zdôraznený. Skutočne tie značky sú istým spôsobom aj záťažou pre životné prostredie. Takže okrem ušetrených verejných prostriedkov aj toto je jedna z vecí, ktorú by sme mali zvážiť pri hlasovaní o tomto návrhu zákona.
A nedá mi nespomenúť ešte jednu maličkosť. Takéto značky by totiž už neidentifikovali, odkiaľ motorista pochádza, hoci aj toto je častokrát celkom klamlivý údaj, keďže mnohé autá sú služobné autá a človek reálne fyzicky žije v inom okrese. Ale máme na Slovensku, bohužiaľ, aj také smutné skúsenosti, že sa značky určitých okresov stávajú predmetom vulgárnych rôznych nadávok alebo prípadne sa stávajú predmetom aj poškodzovania, obzvlášť na futbalových zápasoch by o tom niektorí vedeli porozprávať alebo pri ochote a neochote odťahovať v niektorých mestách niektoré konkrétne typy áut. Takže aj takáto maličkosť môže byť nápomocná možno z hľadiska tak trošku aj psychologického.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 10:45 - 10:47 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Chcem sa poďakovať kolegovi Ondrovi Dostálovi za to, že veľmi jasne vysvetlil, v čom spočíva symbolika tohto predloženého návrhu zákona. Symbolika v osobe práve Milady Horákovej. Tých 247 mužov a jedna žena, to je niečo, čo sa, samozrejme, nedá obísť mlčaním. A ak spomínal napríklad aj to, že nacisti ju na trest smrti len odsúdili a komunisti to vykonali, tak toto je dostatočne silný dôvod na to, aby práve tento deň sme si pripomínali ako, ako deň pamätný.
Veľmi dôležité je v tejto súvislosti zdôrazniť, že ide o pamätný deň. Kopírujeme históriu Československej republiky, a preto je z nášho uhla pohľadu nevyhnutné, aby sme nevymýšľali nejaké nové dni v tejto súvislosti, ale aby sme hovorili o spoločnej histórii Čechov a Slovákov, ktorú sme, bohužiaľ, v tomto prípade zažívali v tých kritických päťdesiatych rokoch spoločne, hoci teda treba povedať, že Česká republika predsa len trošičku tvrdšie ako republika slovenská.
Keď mal Ondrej Dostál potrebu zdôrazniť, že je to pamätný deň, tak tu by som tiež ja rád doplnil, že máme tu štátne sviatky alebo dni pracovného pokoja, ku ktorým minimálne časť občanov nemá žiadny vzťah. My dlhodobo napríklad hovoríme o Dni Ústavy Slovenskej republiky a máme tu aj niektoré cirkevné sviatky, ktoré nekopírujú demografickú štruktúru občanov Slovenskej republiky. Tu hovoríme o pamätnom dni a o spoločnej histórii. Toto by sme mali mať na pamäti, keď budeme o tomto návrhu zákona hlasovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis