47. schôdza

6.9.2019 - 6.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

6.9.2019 o 9:39 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:39

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa, dovoľte mi, aby som predniesol informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý, ktorého, o čom dnes rokoval aj výbor mandátový ráno o ôsmej.
Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 6. septembra 2019 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1659 z 1. júla 2019 zobral na vedomie, že podľa čl. 81a písm. e) Ústavy Slovenskej republiky poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Čížovi, Lucii Ďuriš Nicholsonovej, Eugenovi Jurzycovi a Milanovi Uhríkovi, ktorí boli zvolení 25. mája 2019 za poslancov Európskeho parlamentu, zanikol 1. júla 2019 mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1609 z 3. júna 2019, č. 1642 z 11. júna 2019 a č. 1645 z 13. júna 2019 a č. 1660 z 1. júla 2019 zobral na vedomie:
1. vyhlásenie náhradníkov za stranu SMER - sociálna demokracia
- Borisa Suska, Rastislava Chovanca a Michala Bagačku, že sa vzdávajú práva nastúpiť na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonávajú funkcie štátnych tajomníkov,
- Oľgy Nachtmannovej, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonáva funkciu štátnej tajomníčky,
- Viliama Jasaňa a Ivana Vargu, že sa vzdávajú práva nastúpiť na mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016;
2. vyhlásenie náhradníka za stranu Sloboda a Solidarita
- Michala Brosku, že sa vzdáva práva nastúpiť na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1666 z 8. júla 2019 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 a zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1, 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 8. júla 2019 nastúpenie náhradníkov nasledovne:
za stranu SMER - sociálna demokracia
- na zaniknutý mandát poslanca Miroslava Číža nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Náhlik, ktorý vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Richarda Rašiho,
- na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho nastupuje náhradník Marek Mitterpák, narodený 9. januára 1975, bytom Košice,
za stranu Sloboda a Solidarita
- na zaniknutý mandát poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej nastupuje náhradník Marián Viskupič, narodený 18. októbra 1977, bytom Šúrovce,
- na zaniknutý mandát poslanca Eugena Jurzycu nastupuje náhradník Jakub Nedoba, narodený 16. júna 1988, bytom Bratislava,
za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
- na zaniknutý mandát poslanca Milana Uhríka nastupuje náhradník Marián Chmelár, narodený 17. marca 1960, bytom Bratislava.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1667 z 8. júla 2019 preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a predkladá informáciu o nastúpení náhradníkov spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Teraz si dovolím predniesť návrh uznesenia, vážený pán predseda.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. septembra 2019 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že podľa čl. 80a písm. e) poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Čížovi, Lucii Ďuriš Nicholsonovej, Eugenovi Jurzycovi a Milanovi Uhríkovi, ktorí boli zvolení 25. mája 2019 za poslancov Európskeho parlamentu, zanikol 1. júla 2019 mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. že podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1666 z 8. júla 2019 vyhlásil nastúpenie náhradníkov dňom 8. júla 2019 nasledovne:
za stranu SMER - sociálna demokracia
- na zaniknutý mandát poslanca Miroslava Číža nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Náhlik, ktorý vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Richarda Rašiho,
- na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho nastupuje náhradník Marek Mitterpák, narodený 9. januára 1975, bytom Košice,
za stranu Sloboda a Solidarita
- na zaniknutý mandát poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej nastupuje náhradník Marián Viskupič, narodený 18. októbra 1977, bytom Šúrovce,
- na zaniknutý mandát poslanca Eugena Jurzycu nastupuje náhradník Jakub Nedoba, narodený 16. júna 1988, bytom Bratislava,
za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
- na zaniknutý mandát poslanca Milana Uhríka nastupuje náhradník Marián Chmelár, narodený 17. marca 1960, bytom Bratislava;
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

6.9.2019 o 9:39 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:50

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, prednesiem druhý návrh, o ktorom budeme hlasovať.
Najskôr informáciu mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát.
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená snemovňa, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 6. septembra 2019 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky bolo dňa 4. septembra 2019 doručené oznámenie o právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za úmyselný trestný čin sp. zn. 2 To 10/2018 z 3. septembra 2019, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia 3. septembra 2019 v trestnej veci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mazureka.
Podľa čl. 81a písm. f) Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mazureka zanikol 3. septembra 2019.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1764 zo dňa 4. septembra 2019 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1, 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka.
Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nastupuje dňom 4. septembra 2019 za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Milan Špánik, narodený 2. júla 1971, bytom Nové Mesto nad Váhom.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1765 zo 4. septembra 2019 prerokoval zánik mandátu poslanca Milana Mazureka a preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníka podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predkladá informáciu spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. septembra 2019 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky k zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpeniu náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že podľa čl. 81a písm. f) Ústavy Slovenskej republiky zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mazureka dňom 3. septembra 2019;
2. že podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1, 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1764 zo 4. septembra 2019 vyhlásil nastúpenie náhradníka. Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mazureka nastupuje dňom 4. septembra 2019 za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Milan Špánik, narodený 2. júla 1971, bytom Nové Mesto nad Váhom;
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky k zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2019 o 9:50 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:58

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."
Pán poslanec Mitterpák.

Mitterpák, Marek, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec Viskupič.

Viskupič, Marián, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec Nedoba.

Nedoba, Jakub, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec Chmelár.

Chmelár, Marián, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec Špánik.

Špánik, Milan, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2019 o 9:58 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:58

Andrej Danko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Prosím, zaujmite svoje miesta v rokovacej sále a zároveň vám želám ako novým kolegom veľa úspechov v práci Národnej rady.
Pristúpime k prerokovaniu návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálych delegácií Národnej rady. Návrh máte rozdaný ako tlač 1659.

(Rokovanie o návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 1659.)

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k návrhu na zmeny v zložení výborov a stálych delegácií, ako je to uvedené v tlači 1659. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129 poslancov, za 126, zdržali sa 3.

Konštatujem, že Národná rada navrhované uznesenie schválila.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem za účasť a vyhlasujem 47. schôdzu za skončenú.
O 10.15 otvorím rokovanie 48. schôdze, ktorú som zvolal na žiadosť skupiny poslancov.
Ďakujem.

(Rokovanie 47. schôdze NR SR sa skončilo o 10.03 hodine.)

(Po skončení rokovania 47. schôdze NR SR a po prestávke sa začalo rokovanie 48. schôdze NR SR.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2019 o 9:58 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
  • << First
  • 1
  • Last >>