Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2020 o 14:40 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 14:40 - 14:42 hod.

Béla Bugár
Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami šiesti. Končím možnosť sa prihlásiť.
Pán poslanec Hrnko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 17:06 - 17:07 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No už tu boli spomínané a spomenuté niektoré kritické kroky. Ak sa to urobí, samozrejme môže to ohroziť aj určité, povedzme, obchodovanie so zlatom. Ale ja si myslím, že treba prečítať niektoré pasáže z listu Národnej banky Slovenska z 2. apríla, čo dostal, samozrejme, predseda výboru finančného. V deviatom bode sa píše: "Prípadné fyzické premiestňovanie zlata je finančne náročné a predstavovalo by negatívny dopad na zisk Národnej banky Slovenska. Alternatívne umiestnenie by okrem toho automaticky neznamenalo zníženie politického alebo geografického rizika."
Čo je ale dôležité, samozrejme, oni skúmali, že sú tri možnosti, tri alternatívy, alternatívne krajiny depozitára zlata. A píšu, že samozrejme Slovensko nemôže obchodovať so zlatom. To znamená, že to, čo bolo spomenuté, že za desať rokov približne 50 mil. eur sme "vyobchodovali", tak by sme, samozrejme, to nemohli urobiť. A navyše píšu, že by s takýmto uskladnením boli spojené aj nezanedbateľné náklady na správu. Tak z toho mi vyplýva to, preto sme nehlasovali za a nebudeme ani teda za uznesenie hlasovať, že toto bude znamenať pre Slovensko len stratu. A to rozumný hospodár nemôže dovoliť. Si nemôže dovoliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2019 17:09 - 17:10 hod.

Béla Bugár
Pán poslanec Zelník.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 16:46 - 16:47 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja rozumiem, pani poslankyňa, prečo ste musela, poviem to tak, taký obšírny pozmeňujúci návrh podať, aby ste získali, samozrejme, väčšinovú podporu. Môj názor v tomto bol vždy jednoznačný a poviem to veľmi jemne, hovorím to oveľa tvrdšie, že ja interrupcie považujem za ťažký hriech. Mohol by som to pomenovať ináč, ale napriek tomu nikdy by som nehlasoval za zákaz, a tento návrh, samozrejme, to neobsahuje.
Návrh obsahuje, samozrejme, informácie, ktoré tá žena, ktorá sa ide rozhodnúť, samozrejme, musí vedieť. To je absolútne v poriadku. Alebo napríklad pre mňa je absolútne v poriadku, ak niekto predsa si to dieťa chce vyniesť a povedať, že dobre, idem na pôrod, ale nechcem si to nechať, tak má možnosť v rámci toho systému utajeného pôrodu.
A poviem vám, určite viete, my sme nemohli mať dieťa, tak sme si osvojili. A moja dcérka už je vydatá a dúfam, že oni budú môcť mať deti. Len aj to musíte vedieť, že, a to sú štatistiky, stále viac a viac mladých ľudí nemôže mať, hlavne muži nemôžu mať deti. To znamená, že ak dávame takúto možnosť, tak ja si myslím, že toto je možnosť, ktorú môže využiť každý normálne uvažujúci človek, ktorý, samozrejme, chce mať, povedzme v rodine aj, aj potomka.
A ja si myslím, že potomok je ten, teda rodič, keď vychová aj nevlastné dieťa. Samozrejme, je to jeho dieťa, ja to môžem na vlastnej skúsenosti povedať a som veľmi rád, že sa nám podarilo to osvojenie. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 16:34 - 16:36 hod.

Béla Bugár
Pani poslankyňa Cigániková, fakt moja trpezlivosť, skúste krátko, dobre? Lebo o pol už máme rokovať o niečom inom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2019 13:13 - 13:14 hod.

Béla Bugár
Pán poslanec Beblavý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2019 13:11 - 13:12 hod.

Béla Bugár
Pán poslanec Muňko. Páni poslanci, keď ste vy hovorili, nikto nekričal. Pán poslanec Matovič! (Výkriky z pléna.)
Pán poslanec Maňko, nech sa páči, Muňko, pán poslanec Muňko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.10.2019 17:06 - 17:06 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniam. Prosím teraz pána poslanca Andreánskeho, aby uvádzal hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník (tlač 1605).

Andreánsky, Ladislav, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Ešte predtým, samozrejme, procedurálny návrh, pán poslanec Bernaťák.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2019 15:12 - 15:14 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pán navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nie. Pán spravodajca? Nie. Ďakujem, prerušujem rokovanie o tomto bode.
Ďalším bodom programu je prvé čítanie o návrhu poslanca Zsolta Simona na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku (tlač 1618).
Pán poslanec Simon, nech sa páči, môžte uviesť návrh zákona.

(Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Zsolta Simona na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 1618.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 10:13 - 10:16 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chcem sa opýtať... (Reakcia z pléna) Pán poslanec! Chcem sa vás opýtať, či sa chcete ešte, alebo či chcete sa vyjadriť alebo zaujať stanovisko k rozprave. Nie. Pani navrhovateľka? Nie. Spravodajkyňa? Nie. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
A teraz budeme pokračovať prvým čítaním o návrhu poslancov Ondreja Dostála, Alojza Baránika, Natálie Blahovej a Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok a o zmene zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (tlač 1647).
Pán poslanec Dostál ako jeden z navrhovateľov, nech sa páči, môžte odôvodniť návrh zákona.

(Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Alojza Baránika, Natálie Blahovej a Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z. a o zmene zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1647.)
Skryt prepis