Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.5.2018 o 11:23 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2018 11:23 - 11:23 hod.

Béla Bugár
Ďakujem pekne, pán podpredseda, podávam procedurálny návrh, aby sme spojili rozpravu k bodom 17 a 18 (tlač 950 a 951), je to o vysokých školách. Prvý je o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, druhý je vysokoškolský zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.5.2018 13:07 - 13:08 hod.

Béla Bugár
Pán poslanec Grendel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2018 14:09 - 14:11 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Pán Matovič, hovoríte aj o tom, že pľuváme do očí každému občanovi. No, prepáčte, musím povedať, že ak niekto pľuvá do očí slušných ľuďom, tak to ste vy. Špinavo zneužívate vraždu dvoch ľudí. Už to bolo spomenuté. Musím znovu spomenúť, ak tvrdíte, že dosiahli sme míľnik vraždou, tak asi vám to pomohlo? Že sa nehanbíte.
Tvrdíte, viete, hovoríte o korupciách, obviňujete každého, vy, ktorý je usvedčený daňový podvodník? Vy o tom budete tu hovoriť a budete kázať o morálke?! Že sa nehanbíte. Klamete ešte aj vo sne!
Tvrdili ste na tlačovke, že ministri MOST-u - HÍD preto ostávajú vo vláde, lebo budú rozdeľovať za dva roky 7,1 mld. eur. Pán poslanec, čítať s porozumením možnože iní vedia, ale vy určite nie. Takže keď chcete vedieť, za dva roky, napríklad keď nastúpil pán minister dopravy Érsek, tak už mal všetko zazmluvnené. Takže o čom vy hovoríte? Opýtajte sa pána ministra životného prostredia. Ani to neviete, že napríklad cez životné prostredie tečú peniaze aj na ďalšie ministerstvá, lebo tak to bolo dohodnuté vtedy, vyrokované s Európskou úniou. Ani to neviete, že dohromady má ešte možnože na základe ďalších výpisov 200 mil. na rozdávanie, v úvodzovkách, pre ľudí, ktorí to potrebujú. O čom tu hovoríte?
Viete čo, prepáčte, ale musím povedať, že vy ste stelesnené zlo. Kazíte morálku v Národnej rade. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.3.2018 11:33 - 11:33 hod.

Béla Bugár
Predpokladám, je všeobecný súhlas. Áno, ďakujem pekne. Pán poslanec Hrnko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.2.2018 11:03 - 11:03 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 33, proti 38, zdržalo sa 67, 1 nehlasoval.

Návrh sme neschválili.

Budeme pokračovať hlasovaním o 58. bode, a to v prvom čítaní o návrhu poslancov Krajčího a Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti (tlač 838).
Pán poslanec Suchánek, nech sa páči, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího a Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 838.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 10:14 - 10:16 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že na rozdiel od niektorých si uvedomujem, čo všetko riešime. Riešime osemročné gymnáziá, riešime ten spor, ktorý vznikol fakticky, dá sa povedať, od roku 2008, teda vznikol v 2008 a od tej doby trvá. Vznikli osemročné gymnáziá preto, aby tie nadanejšie, nie nadané, nadanejšie deti, samozrejme, mali inú možnosť. Len treba povedať aj to, že vzdelávací program pre osemročné gymnáziá je ten istý ako vzdelávací program pre druhý stupeň základných škôl.
A teraz, aby som nehovoril len tak, čísla. Ak si dobre pamätám, tá správa NÚCEM 2015 hovorí o jednej, a to je strašná skúsenosť, že kým v roku 2009 rozdiel v prospech osemročných gymnázií bol 20 %, dnes, 2015, pardon, to znamená pred dvomi rokmi, už je len 0,9. Klesá úroveň. Dokonca píše sa v tej správe, že v osemročných gymnáziách rastie riziko, teda počet rizikových študentov. V úvodzovkách, rizikový študent je ten, ktorý vie len na základnej úrovni vyriešiť povedzme nejaký príklad z matematiky alebo čítať s porozumením, nevie plánovať dopredu a tak ďalej. Takže práve preto hovoríme my, že ak je, a Bratislava je iný prípad, lebo však tu sú aj tie firmy a rôzne, dá sa povedať, firmy, ktoré potrebujú iných, dá sa povedať, žiakov s iným zameraním. Tak riešme nie celoslovensky, ale riešme len Bratislavu práve preto, lebo niektoré regióny a niektoré gymnáziá si robia z toho, dá sa povedať, finančný problém, získavajú takto žiakov. A to nie je dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2018 14:52 - 14:54 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja vnímam pozitívne tú snahu, čo ste povedali, pán poslanec Poliačik, že samozrejme fandíte tomu, aby sa to podarilo, len vidíte možnože nejaké úskalia. Úskalia vždy sú. Ja sa čudujem, bohužiaľ, nemohol som, lebo som viedol rokovanie, chcel som reagovať na pána kolegu Budaja, na ktorého nemôžem, ale všeobecne môžem povedať, že sa čudujem niektorým opozičným poslancom, ktorí tu vyvolávajú ducha. Lebo aj vy sám ste hovorili, že samozrejme trošku týmto zákonom, s tými skrátenými konaniami narúšame ústavný princíp, ale musíme povedať prečo. Lebo vždy, či to je napr. obchvat Bratislavy, či to je napr. konkrétne táto skládka, alebo keď chcete, možnože neviete, či sú to, povedzme, snahy rozšíriť jednotkové cesty, sú vždy ľudia špekulanti, ktorí to, čo vy hovoríte, že musí dostať primeranú náhradu, si myslia, že on musí dostať desať- alebo niekoľkonásobne, desaťnásobok toho, čo iní dostávajú, čo, povedzme, súdny znalec stanoví. Lebo si myslí, že tým pádom budem blokovať všetko a mňa nezaujíma štát, nezaujíma záujem ostatných ľudí, či budú piť takú alebo onakú vodu. To znamená, že áno, niekedy musíme siahnuť aj k takýmto návrhom a len kvôli tomu, že sú, prepáčte za výraz, niektorí špekulanti. Možnože tu je len jeden, ja neviem vám povedať, ale viem, že dokonca aj nejaké meno som počul, ale radšej to ani hovoriť nebudem, ktorý si myslí, že budem to brzdiť, kým štát mi nedá viac. Prečo? On má iné práva ako tí ostatní?
A tí, ktorí napr. poprípade môžu byť ohrození touto skládkou, musia trpieť len preto, lebo on si myslí, že z toho vydoluje viac? Takže, my, bohužiaľ, ako štát, musíme siahnuť niekedy aj k takýmto, dá sa povedať, prostriedkom.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2018 16:55 - 16:56 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vyzývam vás, aby ste sa vrátili do rokovacieho priestoru a aby ste sa ukľudnili, lebo pristúpime k jednotlivým hlasovaniam. Takže najprv budeme hlasovať v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, tlač 799, je to piaty bod nášho programu.
Pán poslanec Buček ako spravodajca, nech sa páči, môžte uviesť hlasovania.
Páni poslanci, prosím o väčší kľud, nebudete vedieť, o čom budeme hlasovať.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, tlač 799.)

Buček, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Prosím vás, pán predsedajúci, by ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa hlasujme o návrhu prerokovať tento vládny návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 134, za 116, 17 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval.

Návrh sme schválili.

Nech sa páči.

Buček, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 12. marca a v gestorskom výbore do 13. marca 2018.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento vládny návrh zákona vo výboroch a určiť lehoty pre jednotlivé výbory potrebné na prerokovanie.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za hlasovalo všetkých 130.
Konštatujem, že návrh sme schválili.
Teraz budeme pokračovať hlasovaním o šiestom bode programu, a to vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, tlač 815.
Pán poslanec Náhlik, nech sa páči, máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, tlač 815.)

Náhlik, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 80, proti 17, zdržalo sa 41 poslancov.

Návrh sme schválili.

Nech sa páči.

Náhlik, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady, prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 12. marca 2018 a gestorský výbor do 13. marca 2018. Prosím, dajte o tomto návrhu hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 124, zdržalo sa 14 poslancov.
Návrh sme schválili.
Pristúpime k hlasovaniu o siedmom bode programu, a to v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov, tlač 764.
Pán poslanec Bagačka, máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, tlač 764.)

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave vystúpili šiesti páni poslanci a boli podané dva pozmeňovacie návrhy. Pán predsedajúci, najprv je potrebné, aby sme rozhodli o skrátení lehoty na hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v rámci rozpravy. (Reakcia predsedajúceho: "Áno.") Prosím, dajte hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa, hlasujme o návrhu skrátiť lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 81, proti 42, zdržalo sa 15, 1 nehlasoval.
Konštatujem, že sme skrátili lehoty, môžme pristúpiť k jednotlivým hlasovaniam.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy nasledovne. O bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy s odporúčaním schváliť.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 81, zdržalo sa 56 poslancov, 2 nehlasovali.
Návrh sme schválili.
Ďalej.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Dostála a osobitne o bode 1, osobitne o bode 2. Takže teraz dajte hlasovať o bode 1.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o prvom návrhu pána poslanca Dostála.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 46, proti 47, zdržalo sa 46 poslancov.
Konštatujem, že návrh nebol schválený.
Nech sa páči.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o druhom bode pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Dostála.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 43, proti 43, zdržalo sa 51 poslancov, 1 nehlasoval.
Návrh sme neschválili.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca, pánov poslancov Jurzycu, Kiššovej, Rajtára a Kaščákovej. Prosím, dajte hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 46, proti 30, zdržalo sa 62 poslancov.
Návrh nebol schválený.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, a o pozmeňujúcich návrhoch v rozprave, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento vládny návrh zákona v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 81, proti 19, zdržalo sa 39 poslancov.
Konštatujem, že sme v treťom čítaní.
Otváram rozpravu v rámci tohto čítania.
Konštatujem, že do rozpravy sa nehlási nikto, preto ju zatváram a nech sa páči.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako celku.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 80, proti 18, zdržalo sa 39 poslancov, 1 nehlasoval.

Návrh zákona sme schválili.

Teraz nasleduje hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti, tlač 763, bod osem.
Pán poslanec Šuca, nech sa páči, ako spravodajca máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 763.)

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, v rozprave k predmetnému bodu rokovania vystúpili traja páni poslanci: poslanec Šuca, poslanec Laurenčík a poslanec Panáček.
Pán poslanec Laurenčík dal návrh, aby sa o zákone nerokovalo, aby sa stiahol na dopracovanie.
Takže vás prosím (zaznievanie gongu), aby sme dali hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Laurenčíka.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto procedurálnom návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 50, proti 51, zdržalo sa 35 poslancov.
Procedurálny návrh nebol schválený.
Nech sa páči.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Keďže poslanec Šuca a poslanec Panáček podali doplňujúci, pozmeňujúci návrh na dnešnej schôdzi, žiadam vás, aby ste v zmysle rokovacieho poriadku podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku dali hlasovať o skrátení lehoty.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 80, proti 45, zdržalo sa 13 poslancov.
Návrh schválený.
Nech sa páči, môžme pristúpiť k hlasovaniam.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 32 a 34 až 36 a tieto schváliť. O bode 33 hlasovať samostatne a tento neschváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Takže najprv hlasujeme o bodoch...

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Jedna až 32 a 34 až 36 schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči. S odporúčaním gestorského výboru schváliť.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 87, zdržalo sa 50 poslancov, 2 nehlasovali.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bode 33 s odporúčaním výboru tento bod neschváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o bode 33.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 1, proti 65, zdržalo sa 72 poslancov, 1 nehlasoval.
Tento bod sme neschválili.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, teraz hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu poslanca Šucu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 80, proti 1, zdržalo sa 57 poslancov.
Konštatujem, že tieto návrhy pána poslanca Šucu sme schválili.
Nech sa páči.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Panáčka.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Panáčka.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 82, zdržalo sa 56 poslancov.
Aj tento návrh bol schválený.
Nech sa páči.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, hlasovali sme aj o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokovaný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 88, proti 4, zdržalo sa 47 poslancov.
Konštatujem, že sme v treťom čítaní.
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a konštatujem, že nikto sa do rozpravy nehlási.
Nech sa páči, pán poslanec, záverečné hlasovanie.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 88, zdržalo sa 51 poslancov.

Konštatujem, že návrh bol schválený.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ešte predtým, čo by sme pristúpili k tajnému hlasovaniu, dovoľte, aby som zablahoželal pánovi poslancovi Krajniakovi k narodeninám. Jeho kolega, buď zabudol alebo nechcel teda, len spomínal našu poslankyňu.
Takže, pán poslanec, všetko dobré vám prajeme a dúfam, že na nás nezabudnete. (Potlesk.)
A ak dovolíte, bude viac hlasovaní, takže bol by som rád, keby ste si najprv vypočuli, že kde ako budeme hlasovať a potom by ste sa zobrali teda za tú plentu.
Takže pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a predsedníčky výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, tlač 845.
Chcem vás informovať, že na hlasovacom lístku, ako vždy, máte uvedené: za, proti alebo zdržiavam sa. A samozrejme jednu z týchto možností musíte zakrúžkovať. Ten hlasovací lístok je potom platný.
Poprosím všetkých overovateľov, aby najprv sa ujali svojej funkcie, hlasovali, dohliadali potom na hlasovanie a samozrejme, aby potom išli hlasovať aj ďalší.
Takže pristúpime teraz k vykonaniu tajného hlasovania.
Ešte raz. Budeme voliť predsedov dvoch výborov. Pri každom mene jedno z možností musíte, mali by ste teda zakrúžkovať.
Takže pristúpime k tajnému hlasovaniu.

(Akt tajného hlasovania.)
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 30.1.2018 16:55 - 16:55 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
146.<br /> Ďakujem. Otv&aacute;ram rozpravu. Kon&scaron;tatujem, že som dostal jedin&uacute; p&iacute;somn&uacute; prihl&aacute;&scaron;ku p&aacute;na poslanca Schlos&aacute;ra. Nech sa p&aacute;či, m&aacute;te slovo, uvid&iacute;me, či to stihneme za p&aacute;r min&uacute;t alebo? (Reakcia poslanca.) Takže vzhľadom k tomu, že p&aacute;n poslanec m&aacute; dlh&scaron;ie ako p&auml;ť min&uacute;t, takže preru&scaron;ujem rokovanie o tomto bode programu, a potom budeme pokračovať po t&yacute;ch voľb&aacute;ch do, mysl&iacute;m si, že predsedov v&yacute;borov ideme voliť dnes, budeme pokračovať t&yacute;mto bodom. Takže preru&scaron;ujem rokovanie do 17.00 hod.<br /> <br /> (Prest&aacute;vka.)<br /> <br /> (Po prest&aacute;vke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.12.2017 13:19 - 13:19 hod.

Béla Bugár
"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

Martinák, Ľuboš, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)
Skryt prepis