Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2018 o 14:09 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.5.2018 11:05 - 11:05 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, aby ste sa ukľudnili, pristúpime za chvíľočku k hlasovaniam.
Dovoľte, aby som privítal hore na balkóne deti. Neviem síce odkiaľ, ale buďte vítaní v Národnej rade! (Potlesk.)
Procedurálny návrh, pán podpredseda Hrnčiar.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
79.
Vážený pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh, aby sme dnes rokovali bez obedovej pauzy až do prejednania bodu s tým, že hlasovanie navrhujem na ďalšiu schôdzu.


Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Je s tým všeobecný súhlas? (Nesúhlasná reakcia pléna.) Nie.
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 126 poslancov, za 83, proti 35, zdržalo sa 7 poslancov, 1 nehlasoval.
Konštatujem, že procedurálny návrh bol schválený.
Teraz prosím pána poslanca Marčeka, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Miroslava Beblavého a Viery Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska (tlač 917).
Nech sa páči.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Viery Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 917.)

Marček, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 127 poslancov, za 27, proti 36, zdržalo sa 64 poslancov.

Konštatujem, že návrh nebol schválený.

Takže teraz prosím pána poslanca Dostála, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Beblavého a Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Civilný sporový poriadok (tlač 918).

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Viery Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 918.)

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
V rozprave vystúpili dvaja poslanci. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 126 poslancov, za 35, proti 36, zdržalo sa 55 poslancov.

Návrh nebol schválený.

Znovu vás prosím, pán poslanec, aby ste uviedli hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Beblavého a Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon (tlač 919).
Nech sa páči.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Viery Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, tlač 919.)

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
V rozprave nevystúpil žiadny poslanec, nezaznel teda žiadny iný procedurálny ani iný návrh.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2018 17:42 - 17:43 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Samozrejme, ja nemôžem nič iné povedať, teraz ste dali dôkaz, že podľa seba, súdim teba. Ste povedali, že ako by ste vládli, čo by ste skartovali, koho by ste akým spôsobom zničili. Dokonca ma teší, že vy ste povedali, že MOST nás zradil. To svedčí o vašom psychickom stave, lebo predpokladám, že vy ste nás nevolili, ako sme vás mohli zradiť, keď už teda.
Ale mali by ste vedieť čítať s porozumením. My sme aj na bilbordoch mali, že vieme si predstaviť vládu bez SMER-u, ale voliči sa rozhodli tak, ako sa rozhodli a, chvalabohu, lebo ako vás vidím, to už dávno by vláda nebola.
A som rád, že nakoniec to, čo sme tu počuli, hovorí usvedčený, daňový podvodník, akurát, že vie vyskakovať. Môže, lebo tá lehota už dávno je preč.
Viete, komu sľúbili 20 mil. eur za pád vlády Ivety Radičovej? A, čuduj sa svet, rok na to vláda padla.
Takže mali by ste trošku rozmýšľať, čo hovoríte, a možnože potom by ste prišli na to, že hovoríte o sebe.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.5.2018 10:47 - 10:49 hod.

Béla Bugár
Pani poslankyňa Milanová, môžte reagovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2018 11:23 - 11:23 hod.

Béla Bugár
Ďakujem pekne, pán podpredseda, podávam procedurálny návrh, aby sme spojili rozpravu k bodom 17 a 18 (tlač 950 a 951), je to o vysokých školách. Prvý je o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, druhý je vysokoškolský zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.5.2018 13:07 - 13:08 hod.

Béla Bugár
Pán poslanec Grendel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2018 14:09 - 14:11 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Pán Matovič, hovoríte aj o tom, že pľuváme do očí každému občanovi. No, prepáčte, musím povedať, že ak niekto pľuvá do očí slušných ľuďom, tak to ste vy. Špinavo zneužívate vraždu dvoch ľudí. Už to bolo spomenuté. Musím znovu spomenúť, ak tvrdíte, že dosiahli sme míľnik vraždou, tak asi vám to pomohlo? Že sa nehanbíte.
Tvrdíte, viete, hovoríte o korupciách, obviňujete každého, vy, ktorý je usvedčený daňový podvodník? Vy o tom budete tu hovoriť a budete kázať o morálke?! Že sa nehanbíte. Klamete ešte aj vo sne!
Tvrdili ste na tlačovke, že ministri MOST-u - HÍD preto ostávajú vo vláde, lebo budú rozdeľovať za dva roky 7,1 mld. eur. Pán poslanec, čítať s porozumením možnože iní vedia, ale vy určite nie. Takže keď chcete vedieť, za dva roky, napríklad keď nastúpil pán minister dopravy Érsek, tak už mal všetko zazmluvnené. Takže o čom vy hovoríte? Opýtajte sa pána ministra životného prostredia. Ani to neviete, že napríklad cez životné prostredie tečú peniaze aj na ďalšie ministerstvá, lebo tak to bolo dohodnuté vtedy, vyrokované s Európskou úniou. Ani to neviete, že dohromady má ešte možnože na základe ďalších výpisov 200 mil. na rozdávanie, v úvodzovkách, pre ľudí, ktorí to potrebujú. O čom tu hovoríte?
Viete čo, prepáčte, ale musím povedať, že vy ste stelesnené zlo. Kazíte morálku v Národnej rade. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.3.2018 11:33 - 11:33 hod.

Béla Bugár
Predpokladám, je všeobecný súhlas. Áno, ďakujem pekne. Pán poslanec Hrnko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.2.2018 11:03 - 11:03 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 33, proti 38, zdržalo sa 67, 1 nehlasoval.

Návrh sme neschválili.

Budeme pokračovať hlasovaním o 58. bode, a to v prvom čítaní o návrhu poslancov Krajčího a Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti (tlač 838).
Pán poslanec Suchánek, nech sa páči, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího a Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 838.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 10:14 - 10:16 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že na rozdiel od niektorých si uvedomujem, čo všetko riešime. Riešime osemročné gymnáziá, riešime ten spor, ktorý vznikol fakticky, dá sa povedať, od roku 2008, teda vznikol v 2008 a od tej doby trvá. Vznikli osemročné gymnáziá preto, aby tie nadanejšie, nie nadané, nadanejšie deti, samozrejme, mali inú možnosť. Len treba povedať aj to, že vzdelávací program pre osemročné gymnáziá je ten istý ako vzdelávací program pre druhý stupeň základných škôl.
A teraz, aby som nehovoril len tak, čísla. Ak si dobre pamätám, tá správa NÚCEM 2015 hovorí o jednej, a to je strašná skúsenosť, že kým v roku 2009 rozdiel v prospech osemročných gymnázií bol 20 %, dnes, 2015, pardon, to znamená pred dvomi rokmi, už je len 0,9. Klesá úroveň. Dokonca píše sa v tej správe, že v osemročných gymnáziách rastie riziko, teda počet rizikových študentov. V úvodzovkách, rizikový študent je ten, ktorý vie len na základnej úrovni vyriešiť povedzme nejaký príklad z matematiky alebo čítať s porozumením, nevie plánovať dopredu a tak ďalej. Takže práve preto hovoríme my, že ak je, a Bratislava je iný prípad, lebo však tu sú aj tie firmy a rôzne, dá sa povedať, firmy, ktoré potrebujú iných, dá sa povedať, žiakov s iným zameraním. Tak riešme nie celoslovensky, ale riešme len Bratislavu práve preto, lebo niektoré regióny a niektoré gymnáziá si robia z toho, dá sa povedať, finančný problém, získavajú takto žiakov. A to nie je dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2018 14:52 - 14:54 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja vnímam pozitívne tú snahu, čo ste povedali, pán poslanec Poliačik, že samozrejme fandíte tomu, aby sa to podarilo, len vidíte možnože nejaké úskalia. Úskalia vždy sú. Ja sa čudujem, bohužiaľ, nemohol som, lebo som viedol rokovanie, chcel som reagovať na pána kolegu Budaja, na ktorého nemôžem, ale všeobecne môžem povedať, že sa čudujem niektorým opozičným poslancom, ktorí tu vyvolávajú ducha. Lebo aj vy sám ste hovorili, že samozrejme trošku týmto zákonom, s tými skrátenými konaniami narúšame ústavný princíp, ale musíme povedať prečo. Lebo vždy, či to je napr. obchvat Bratislavy, či to je napr. konkrétne táto skládka, alebo keď chcete, možnože neviete, či sú to, povedzme, snahy rozšíriť jednotkové cesty, sú vždy ľudia špekulanti, ktorí to, čo vy hovoríte, že musí dostať primeranú náhradu, si myslia, že on musí dostať desať- alebo niekoľkonásobne, desaťnásobok toho, čo iní dostávajú, čo, povedzme, súdny znalec stanoví. Lebo si myslí, že tým pádom budem blokovať všetko a mňa nezaujíma štát, nezaujíma záujem ostatných ľudí, či budú piť takú alebo onakú vodu. To znamená, že áno, niekedy musíme siahnuť aj k takýmto návrhom a len kvôli tomu, že sú, prepáčte za výraz, niektorí špekulanti. Možnože tu je len jeden, ja neviem vám povedať, ale viem, že dokonca aj nejaké meno som počul, ale radšej to ani hovoriť nebudem, ktorý si myslí, že budem to brzdiť, kým štát mi nedá viac. Prečo? On má iné práva ako tí ostatní?
A tí, ktorí napr. poprípade môžu byť ohrození touto skládkou, musia trpieť len preto, lebo on si myslí, že z toho vydoluje viac? Takže, my, bohužiaľ, ako štát, musíme siahnuť niekedy aj k takýmto, dá sa povedať, prostriedkom.
Skryt prepis