9. schôdza

6.9.2016 - 23.9.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

6.9.2016 o 16:15 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:15

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, pán predsedajúci, ďakujem pekne, ja len jednu otázočku. Tam v dôvodovej správe píšete, že sú tam náklady súvisiace s obstaraním produkčného informačného systému vo výške 762-tisíc eur a nie je tam k tomu nič viac kvantifikované, tak, že či to viete nejako kvantifikovať, lebo je to pomerne veľká suma, že s čím súvisí, a taká nevyhnutnosť toho. Nejako som tomu nevedel porozumieť a hovorím, je to pomerne, pomerne vysoká suma na informačný systém. Tak keby ste vedeli možno toto trošku vysvetliť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2016 o 16:15 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:16

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja vám len dám krátku informáciu. Ono návrh zákona má celkovo pozitívny vplyv jeden a pol milióna eur, to je v doložke, to sú aj plusové, aj mínusové položky. A podľa našich prognostikov alebo proste Inštitútu finančnej politiky, ktorý robí výpočet k jednotlivým zákonom, hlavne tzv. superzaisťovací príkaz mal mať jednoznačne pozitívny vplyv na verejné financie. Náklady spojené s udržaním alebo rozširovaním informačných systémov sú bežné,. Z tohto pohľadu tú samotnú sumu predpokladám, že môžeme riešiť na finančnom výbore, to znamená, pri tomto zákone už teraz vám môžem povedať, že bude teda prístupný prísť privolaný zástupca Finančnej správy. Podľa mojich informácií aj tak prezident Finančnej správy sa chystá na výbor finančný, kde, kde chce hovoriť o rozvoji v informačných systémoch vo Finančnej správe na najbližšie obdobie, keďže to to bolo predmetom veľkých debát a diskusií v poslednom období. Čiže treba dopredu podľa mňa o týchto veciach hovoriť, aby bola o tom diskusia aj väčšia miera transparentnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.9.2016 o 16:16 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:18

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Takže ja už som vám časť úvodného slova v podstate povedal. V tomto zákone je telegraficky ide o odsunutie zavedenia tzv. samozdanenia dovozu tovaru, to znamená, pri dovoze z tretích krajín.
A ďalšiu, čo nie je úplne pozitívna správa pre prostredie podnikateľské, uznávam, v ďalšom ide o to, že v podstate v prípade zadržania nadmerného odpočtu v lehote 6 mesiacov od vyplatenia, od nároku na vyplatenie po 6 mesiacoch začne plynúť tzv. obdobie, keď bude musieť štát a finančná správa platiť úrok z nadmerného odpočtu, ktorý bude vo výške stanovenej vo výške dvojnásobku základnej sadzby Európskej centrálnej banky alebo v časoch, ako sú tieto, keď je táto sadzba záporná, aby sme z toho nevyšli s hanbou, je to stanovené na minimum 1,5 % per annum ročne. Nadväzne sa na mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti pri poskytnutí plní v oblasti stavebníctva, po slovensky alebo slovensko-anglický, riverstage v stavebníctve, lebo samozdanenie v stavebníctve, ktoré funguje od 1. januára tohto roku, dopĺňame o ustanovenie, ktoré zabezpečí väčšiu právnu istotu pri uplatňovaní prenosu tejto daňovej povinnosti tak pre dodávateľa, aj pre odberateľa. A vychádzame z aplikačnej praxe z prvých mesiacov, keď v podstate vidíme, že sa, že reakcia stavebníkov a staviteľov je na toto opatrenie, povedal by som, rozpačitá z pohľadu toho, miery istoty, ako majú postupovať pri tých rôznych, rôznych službách, ktoré proste poskytujú, pretože tu je jednoznačne potrebné sa konzultovať s Finančnou správou.
Takže ak dodávateľ dodá stavebnú službu s prenosom daňovej povinnosti a na faktúre uvedie túto informáciu, platiť daň bude príjemca plnenia a súčasne sa ukladá platiteľovi dane, ktorý uskutoční takúto dodávku povinnosť, uviesť vyhotovenú faktúru v kontrolnom výkaze. Čiže je tu väčšia miera flexibility a tento režim by sme radi udržali na časovo obmedzené obdobie, než si naša verejnosť podnikateľská zvykne na bývalú daň z obratu. Ak, tak čo sme starší, tak si to pamätáme, hej, ale toto v praxi po tých rokoch skúseností s iným systémom proste vytvára isté problémy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.9.2016 o 16:18 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:22

Eduard Adamčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2016 o 16:22 hod.

Ing.

Eduard Adamčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:22

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, moje vystúpenie k tomuto návrhu bude stručné, lebo mám v podstate len jednu otázku na, žiadosť na pána ministra, ktorá sa týka toho, že, teda otvára sa tu cez vládny návrh zákona o dani z pridanej hodnoty, čo vytvára možnosť riešiť aj iné otázky, a keďže my sme v spolupráci s kolegyňami predložili jeden zákon, ktorý sa tiež týka dani z pridanej hodnoty, a pokúsim sa aj stručne vysvetliť, myslím, že by nemusel byť, ako ideologicky rozhodne by nemal byť problematický a možno by bol aj politicky priechodný, tak som chcel tu otvoriť možnosť, či by sa dalo politicky diskutovať o prípadnom jeho začlenení do tejto novely a samozrejme potom aj s následným stiahnutím tej poslaneckej novely.
Ide o to, že je to návrh, ktorý by umožňoval, teda nie umožňoval, ale zaväzoval finančnú správu, aby zverejňovala nadmerné odpočty DPH nad 50-tisíc euro, aby tak v reálnom čase bolo možné sledovať uplatňovanie vysokých nadmerných odpočtov, čo by malo teda jednak silný preventívny účinok a zároveň by to malo aj účinok na možnú oveľa silnejšiu verejnú kontrolu v reálnom čase toho, čo sa deje. Takže ak by vznikali kauzy, jednak teda by sme možno odhalili aj iné kauzy za rôznych vlád, ktoré pripomínajú kauzu Bašternák, o ktorej dneska verejnosť ani nemusí vedieť, a aj do budúcnosti najmä by to napomáhalo. Samozrejme chcem povedať veľmi tu otvorene, že hoci v politike neexistujú autorské práva, treba férovo povedať, že toto je návrh, ktorého pôvodným autorom, aspoň pokiaľ ja viem, je Radoslav Procházka, ktorý ho navrhol ešte v minulosti. Mne sa ten návrh zdal vždy veľmi dobrý, aj som ho podporoval, bol teda v programe SIEŤE. Z dôvodov, ktoré ja nepoznám, ho strana SIEŤ nepresadila do programového vyhlásenia vlády, ani do tohto zákona, ale to už, to už asi nemá význam v tejto chvíli riešiť. Chcem len teda povedať, že myslím, že z hľadiska aj toho, čo teraz vládna koalícia rieši, teda ako sa vyrovnať s kauzou Bašternák, nielen na úrovni nejakej personálnej a politickej komunikácie, ale tak ako sa v súvislosti s inšpekciou teraz rieši, či ju nejakým spôsobom inštitucionálne zmeniť a ako, tak toto by možno mohlo byť tiež určité ústretové gesto, alebo spoločné gesto o tom, že máme záujem, aby sa takéto veci v budúcnosti neopakovali, resp. ak sa budú opakovať, aby v reálnom čase sa na ne dalo poukazovať.
Takže samozrejme tá suma je určená a bola určená tak, aby nepokrývala malé transakcie. Je tam samozrejme otázka vývozcov, mnoho technických vecí, o ktorých by sme mohli diskutovať, ale ja myslím, že na úrovni pléna a prvého čítania najskôr tá otázka, že či je to typ návrhu, k tomu by bola možná zhoda, má význam o ňom rokovať, alebo nie, lebo samozrejme to všetko potom už závisí od neho. Takže s touto otázkou som sa chcel obrátiť na vás, pán minister, a ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2016 o 16:22 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:26

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som si dovolil zareagovať a bude to podľa mňa aj podobný prípad ako pred chvíľou, lebo predpokladám, že pán poslanec Rajtár vystúpi s podobnou témou. Najprv chcem povedať, pán poslanec Beblavý, že, viete, máte so mnou tú skúsenosť, že keď nás neprekvapujete, tak vždycky sme schopní ako reagovať. Priznám sa, ja som o vašom poslaneckom návrhu nevedel, dozvedel som sa o ňom dnes a tak z tohto pohľadu neviem bezprostredne reagovať. Na prvé počutie to vôbec nevyzerá ako nejaký závažný problém, až na možno výdavky informačného systému, lebo to všetko, samozrejme, nič nie je len, len tak, že sa to dá proste zo dňa na deň urobiť.
Ale chcem povedať inú tému a tu trošku možno predbehnem a pán poslanec Rajtár potom možno aj zareaguje, je teraz viac tém, ktoré s tým súvisia a súvisia so zverejňovaním informácií, s daňovým tajomstvom. Máme tu teraz nejaký uzlík, ktorý sa rieši na finančnom výbore ohľadom zverejňovania informácií. Chcem povedať, že asi dozrela doba na to, aby sme rýchlo začali pracovať na novom koncepte a transparentnosti informácií z hľadiska daňových konaní a vôbec celého daňového režimu. To znamená, aj na základe tejto debaty sme sa dohodli na ministerstve financií, je to staré pár hodín, že oznamujem v podstate začať legislatívnu zmenu, ktorá sa bude týkať riešenia tohto problému, aby bola právna istota, ale aby prebehla aj naozaj debata o tom, čo zverejňované má byť a čo nemá byť, aby sme to robili s chladným rozumom.
Ja hneď v úvode vám chcem povedať, že bolo moje rozhodnutie pred dvoma rokmi, že sme zverejnili, alebo sme, zrušili sme daňové tajomstvo pre daňovú povinnosť právnických osôb. Môžete povedať, že tam nepredchádzala nejaká, tomuto rozhodnutiu nejaká veľká debata. Je to pravda, bolo to na, v podstate moje politické rozhodnutie, aj s rizikami, ktoré to prinášalo, a som presvedčený o tom, že to bolo dobré rozhodnutie. A mieru toho, kam, ako ďaleko môžme ísť, čo môže byť ako využívané, ako zneužívané, o tom by sme mali veľmi, veľmi poctivo hovoriť a má do toho právo hovoriť samozrejme aj podnikateľská obec a zástupcovia zamestnávateľov a všetci tí, ktorí platia dane alebo by mali platiť dane. Preto by som sa uchádzal. Preskúmame aj ten návrh, o ktorom hovoríte, je tu dostatok podľa mňa času a takisto vytvárame podľa mňa priestor, ktorý je normálne podľa mňa na objednávku spoločenskú a vyplýva aj z debát, hádok, obviňovania vzájomného. A ja chcem dopredu reagovať, že poďme sa teda otvorene baviť, počul som, že na výbore zaznela výzva od veľmi konzervatívneho politika typu pána Jurzycu, že zverejníme napríklad aj daňové priznania fyzických osôb. No na výbore to možno môžte povedať, ale skúste to povedať niekde verejne. To je vážna vec, naozaj je to vážnejšie ako nejaká snaha na niečo v nejakom momente reagovať. Podľa mňa si to zaslúži veľkú, veľkú debatu, aj odbornú, aj politickú, aj mediálnu. Čiže tu chcem povedať, že toto je, možno práve patrí do tej oblasti. Ale opakujem, poďme sa pozrieť na tento váš konkrétny návrh, o ktorom som počul dnes prvýkrát, aj počas legislatívneho procesu tejto novely zákona a ja vám len vravím, že v každom prípade sme tehotní na to, aby sme v oblasti narábania s dátami, v oblasti daňového procesu, ale aj, aj toho, kto ako sa môže pýšiť platením alebo neplatením daní a odvodov, lebo to nie je len o daniach, je to aj o odvodoch, že sme zrelí na to, aby, všetci sme zrelí na to, aby sme urobili zmeny.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.9.2016 o 16:26 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:31

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem potvrdiť, že sú oblasti, kde naozaj sme aj v ostrom spore, sú oblasti, kde sme v miernom spore, a potom sú oblasti, kde sme aj v minulosti dokázali spolupracovať. Koniec koncov v minulom parlamente sme s pánom poslancom Jurzycom po dohode s vami predložili zverejňovania tých super odpočtov v oblasti vedy a techniky a je to schválené a dneska teda sa to už zverejňuje. Takže chcem len potvrdiť, že tuto priestor aj v minulosti bol pre túto diskusiu, a preto som aj dneska vystúpil, že priznám sa, že pre mňa výsledok, ktorý možno nie je politicky tak demonštratívne pekný, ale je reálny, je oveľa viac ako aj štyri zákony, ktoré sa potom zase zmetú zo stola. Takže ja by som privítal, ak by táto diskusia mohla byť. A samozrejme ak bude ona, pôjde správnym smerom, tak naozaj najmenší problém je, či presunúť alebo stiahnuť novelu, lebo naozaj mne ide, aj mojim kolegyniam, išlo vždy primárne o výsledok.
Čo by som však ja možno dodal, je, aj vzhľadom na ten vývoj udalostí, a myslím, že to nevezmete v zlom, že ak to má slúžiť tomu účelu aj súčasnej atmosfére, malo by to byť zase pomerne rýchlo, čo neznamená samozrejme ani 24, ani 48 hodín, ale je tu, tá objednávka je teraz. A poviem úprimne aj v súvislosti s inými skúsenosťami, možno s inými témami vieme, že tieto veci sa udejú, ak sa udejú, relatívne rýchlo potom, alebo sa potom neudejú často vôbec a v koaličných vládach špeciálne, keďže samozrejme tam je tá rôznorodosť názorov vždy väčšia.
Takže za seba chcem povedať, že veľmi by som to privítal. Alebo vítam to, čo ste, pán minister, práve povedali. Určite sme ochotní na tom spolupracovať, ak bude záujem z vašej strane, aby sme to nejakým spôsobom, aj my o tom diskutovali s ministerstvom. A jediná podmienka, okrem teda otvorenej hlavy všetkých strán, je nejaký časový horizont, ktorý nebude príliš dlhý, a v tom prípade teda môžete počítať s našou či účasťou, či podporou v čomkoľvek na čom sa zhod... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.9.2016 o 16:31 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:33

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ďalší do rozpravy je pán poslanec Rajtár, nech sa páči.
Pardon, nie je možné faktická, lebo pán minister reagoval. (Reakcia z pléna.) Tak pardon. Nech sa páči. Pán poslanec Rajtár, chvíľočku.
Pán poslanec Jurzyca, nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.9.2016 o 16:33 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:33

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Tým pádom sťahujem tú procedurálnu moju. A len krátko poviem, že v rámci naozaj faktickej poznámky, že na výbore som naozaj otvoril diskusiu o transparentnosti a naozaj s cieľom, aby bol daňový systém transparentnejší, ale tie slová som ja nepovedal, že navrhujem, aby boli zverejňované daňové priznania živnostníkov, hoci také tam potom odznelo v diskusii.
Skryt prepis

6.9.2016 o 16:33 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:34

Jozef Rajtár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán minister tu hovoril o nejakom tom delení na pravicu a ľavicu a z toho vyplývajúcom pohľade na štát a na jeho fungovanie. O tom, že pravica je za tzv. malý štát, ktorý ja osobne nazývam štíhlym štátom, a pán minister sa takisto zmienil o tom, že je tu údajne u nás na Slovensku malá miera prerozdeľovania. Ja osobne si myslím, že pokiaľ náš človek a ďalší dostávajú také objemy peňazí, aké dostávajú z daňových úradov, tak tá miera prerozdeľovania je obrovská a to aj na ľavicovú filozofiu.
Tento konkrétny návrh je o tom, a teda je zrejme ľavicový, aby sa pol miliardy eur vybralo na DPH o pár mesiacov skorej. Dajme tomu, že toto je teda ľavicový návrh. Avšak predtým ste podávali vy, keď ste boli teda samostatná vláda SMER-u, presne opačný návrh, presne opačný návrh, aby sa táto dépeháčka, jej vybratie oddialila. Bol to teda vtedy pravicový návrh, keď ste mali ľavicovú vládu SMER-u a momentálne, keď je vládna koalícia, ktorá v sebe obsahuje tzv. pravicové strany, alebo teda momentálne už len jednu tzv. pravicovú stranu, tak teraz vlastný pravicový návrh opravujete ľavicovým návrhom?
Ja osobne si myslím, že vám, či už strane SMER alebo celej koalícii o žiadnu ľavicu alebo pravicu vôbec nejde. Jednoducho máte kľúče od miešačky, chcete vybrať čo najviac, preto propagácia tej akože súčasne malej miery prerozdeľovania, aby sa prerozdeľovalo viac, aby sa predovšetkým vybralo viac od tých, čo v pote tváre tvoria hodnoty, aby uživili seba a svoju rodinu, a od tých, ktorým roky hádžete polená pod nohy rôznymi opatreniami, zvyšovaním daní, zvyšovaním poplatkov, odpisovanie nehnuteľností ste predĺžili tak, aby sa umelo zvýšil zisk v najbližších rokoch, aby ste zasa len vybrali viac na daniach. Čiže pravda je taká, že vy nie ste ani ľavica, ani pravica, vy jednoducho chcete viac, aby tá miešačka, od ktorej máte kľúče, miešala čo najviac betónu, z ktorých sa postaví čo najviac komplexov ako je Bonaparte, ako je Five Star Residence a ďalších a ďalších, ktoré stavajú vaši ľudia pre vás.
Hovoríme tu o skoršom vybratí pol miliardy eur, ale celková výška nedoplatku na daniach, a to je vaše maslo na hlave, pretože aj vy, pán minister, ste boli na ministerstve financií od roku 2006 s malou prestávkou, ako štátny tajomník a potom ako minister, takže tá súčasná výšky nedoplatku na daniach je 3 mld. eur. Že čo vy naháňate na toku peňazí, aby ste si vylepšili o pár mesiacov pol miliardy, tak tri miliardy ležia ako nedoplatok. A v tejto sume ešte nie je ani len zarátaná tá suma dlhov, ktoré zanikli a ktoré boli prevedené na Konsolidačnú banku. V skutočnosti tá suma tých dlhov by bola oveľa vyššia. A jeden pozoruhodný údaj, na dépeháčke sa, poviem to na rovinu, rozkradne jedna miliarda, nie za niekoľko rokov, ale za jeden jediný rok. To je výsledok vášho vládnutia, vyše deväťročného, alebo deväťročného, desaťročného s malou prestávkou. A je to situácia, ktorú reálne ignorujete, aj keď sa tvárite, že bojujete proti daňových únikom. V skutočnosti naozaj oberáte o peniaze tých, ktorí horko-ťažko musia živiť svoju rodinu, zarábajú si a ešte okrem toho, že im teraz zvyšujete dane, poplatky, tak okrem toho im ešte hádžete nadbytočné byrokratické polená pod nohy. Mali sme tu našich 40 návrhov na začiatku volebného obdobia, ktoré ste jednoducho odpálkovali, pritom by štát nič nestáli a výrazne by pomohli súkromnému sektoru, ale dokonca aj Sociálnej poisťovni pomohli v lepšom chode, napriek tomu ste to neschválili. Čiže nemáte ani len taký malý záujem na tom pomôcť ľuďom, ktorí sa starajú sami o seba, že by ste im schválili veci, ktoré štát nič nestoja.
Takisto naozaj ignorujete daňové podvody. Pritom už len pri dostupných dátach, čo sa týka nedoplatku dlhov, čo sa týka, čo sa týka registra účtovných závierok, sa dá dopátrať úplne logickým, logickým pátraním, logickým postupom k tomu, kde ten problém hlavne s dépeháčkou väzí. Vieme, že najviac nedoplatkov je na bratislavskom daňovom úrade, a stačí sa tam naozaj sústrediť nejakú chvíľu, aj z verejne dostupných informácií je jasne vidieť, koľko a akých podvodov z DPH sa tam deje, nie je to zďaleka len Bašternák a Kočner, tých prípadov je ďaleko, ďaleko viac, oveľa, oveľa viac a v oveľa, oveľa väčšom rozsahu. A toto je výsledok vášho dlhodobého vládnutia.
Nechcete snáď tvrdiť, že špecializovaní pracovníci na tých daňových úradoch, Kriminálny úrad finančnej polície a samozrejme polícia ako taká, ktorej sa nahlasujú daňové podvody, pokiaľ sú v takzvanom vnútornom obehu, nemá ani potuchy o tom, čo sa dá z verejne dostupných informácii vydedukovať? Že to nedokáže vyšetriť, dokonca sa o to ani len nestará? Dokonca samotná finančná správa sa sťažuje na políciu Kaliňákovu, tú takzvanú NAKA, že keď jej odovzdá prípady, tak 60 % prípadov daňových podvodov, čo má už, už to je veľké štádium alebo ďaleké štádium, ak Finančná správa sama vyhlási, že toto je podozrenie na silný podvod a odovzdá to polícii, že 60 % z tohto sa polícia ani len nechytí, ani to len nezačne riešiť a tých zvyšných 40 tam sa dotiahnu možno 3 prípady. Ale to len v prípade, že sa toho chytí prokurátor, akým bol alebo je ešte stále, našťastie, Vasiľ Špirko. Čiže toto je tá katastrofálna situácia, ktorú si vy potom riešite tak, že chcete ďalej a ďalej oberať ľudí, ktorí tvoria hodnoty. Ale nielen ich, aj dôchodcov chcete oberať, pretože zvýšenie koncesionárskych poplatkov oberá a veľmi nespravodlivo o peniaze napríklad aj dôchodcov a je to najnespravodlivejšia forma dane, de facto dane, pretože sa neplatí ani v nejakom pomere k príjmom, ale sa platí natvrdo pevná sadzba.
Takže namiesto toho a takýchto všelijakých trikov, že tu si vyberieme pol miliardy o niečo viac, ktoré mali prúdiť v súkromnom sektore, ale pár mesiacov skorej pôjdu štátu a tak ďalej, vyriešte systematicky a rýchlo daňové podvody. Pribudne vám miliarda ročne, miliarda ročne vám pribudne na účte, znížia sa daňové dlhy. A tie daňové dlhy za tú miliardu, to je odraz tých podvodov, pretože firma, ktorá vykáže dépeháčku z premrštenej sumy napríklad za byt, ktorý sa predá ďalšej firme, tak tej zostane, tej zostane jednoducho daňový dlh a potom tá následná firma v reťazci dostane, dostane nadmerný odpočet, neoprávnený nadmerný odpočet DPH. Vieme, že keď to spraví normálna firma, vieme, že keď to spraví normálna firma, tak aj keď je to suma 5-tisíc alebo 2-tisíc eur, tak finančná správa veľmi tvrdo pátra po tom, že či je na to oprávnenie, niekoľko mesiacov zadržiava túto dépeháčku. Keď je to zadržiavanie do jedného roka, tak dokonca sa to berie ako absolútny štandard, ktorý sa nerieši. Ale časté je zadržiavanie nad jeden rok, nad dva roky, dokonca sú prípady nad tri roky. V prípade jasných daňových podvodov sa vypláca dépeháčka vo veľkých objemoch. Napríklad netreba ani odborníka na to, keď sa pozriete na firmu, ktorá vznikla pred dvoma rokmi a má 5 miliónov daňový dlh, že s tou firmou nie je niečo v poriadku, ale nič sa nedeje, pokiaľ je aj teda v bratislavskom, na bratislavskom daňovom úrade nominant SMER-u pán Pátek. A donedávna alebo teda doteraz šéfoval tomu, tej kontrole nadmerného odpočtu DPH pán Čech na finančnej správe.
Takže tuto hľadajte rezervy v daňových podvodoch, zrušte tých takzvaných vašich ľudí, strčte ich do basy a tam hľadajte nadmerné peniaze alebo teda viac peňazí pre to, aby bolo na školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2016 o 16:34 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video