Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 16:53 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 27.3.2019 16:53 - 16:56 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Dobrý podvečer. Ďakujem pekne za pozvanie. Poprosím ešte zopár sekúnd, lebo mi nie celkom funguje počítač. (Krátka pauza, rečník si nastavoval počítač.)
Takže idem na to. Je to návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o právnych predpisoch a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a predkladajú ho poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Eugen Jurzyca, Jana Kiššová, Jozef Rajtár, Branislav Gröhling, Radoslav Pavelka, Martin Klus.
Cieľom predloženého návrhu je zaviesť do procesu tvorby právnych predpisov aj následné hodnotenie skutočných vplyvov schválenej legislatívy za podmienky, že pri schvaľovaní danej legislatívy bolo v treťom čítaní pri hlasovaní o návrhu zákona ako o celku aspoň 15 poslancov proti.
Dôvodom predloženia navrhnutej úpravy je, že očakávané vplyvy sa v doložke vybraných vplyvov stanovujú len ako odhad a až s odstupom času spätná kontrola umožní zhodnotiť správnosť týchto očakávaní a odhadov a vytvorí podklad pre možnú korekciu schválenej legislatívy do budúcnosti. Čiže zjednodušene povedané, my celkom dobre pri prijímaní zákonov nevieme, aké budú mať dopady. Po nejakom čase by sa teda vybrané zákony zanalyzovali znova a ukázalo by sa, či boli dobré alebo zlé, a mali by sme príležitosť ich zrušiť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14.2.2019 14:41 - 14:43 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister, za odpoveď. Tá otázka vychádzala aj z dávnejšej debaty, ktorá tu bola pri tom, keď ste predkladali novelu zákona, ktorou ste umožnili flexibilnejšie zamestnávanie cudzincov. Ja som sa vtedy pýtal, ako je možné, že dopad na verejné financie je nulový. Mne to aj po tejto odpovedi vŕta v hlave a asi to mnohým bude aj vŕtať v hlave dlho, čiže skôr alebo neskôr podľa mňa bude treba robiť analýzy a monitorovať tie dopady na verejné financie tak, aby sa nestalo, že príchod ľudí zo zahraničia, ktorí, rozumiem, že, že prichádzajú do firiem, ktorým chýbajú zamestnanci, že tento príchod nebude mať nulové alebo záporné dopady na verejné financie. Toto proste si musíme strážiť.
Takže predpokladám, že vláda prichystá niečo, a je to súčasne aj moja otázka, nejakú metodiku sledovania týchto dopadov, vo vašom prípade sociálne poistenie, v prípade ministra financií dopad na dane.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 11:25 - 11:26 hod.

Eugen Jurzyca
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 11:40 - 11:42 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Lucia Žitňanská, ja nemám ambíciu komentovať materiálne jadro tvojho vystúpenia, ale jednu poznámku mám a tá sa týka konštatovania, že toto je najdôležitejší bod nášho rokovania v súčasnom volebnom období. Myslím si to aj ja. Napriek tomu, že teda považoval som za veľmi dôležité body zabránenie uvoľneniu dlhovej brzdy a napríklad aj bod, ktorý sa týka zastropovania veku odchodu do dôchodkov, ktoré by mohli zničiť naše, udržateľnosť našich verejných financií.
Myslím si to jednak preto, že spravodlivosť je základ spoločnosti, a aj preto, že kým verejný dlh, deficit máme pomerne dobre merané a komunikované spoločnosti, tak rozpad spravodlivosti poskytuje nemerateľne, nevidíme to voľným okom a môže dospieť ku katastrofe. Tu je namieste podľa mňa vyzvať väčšinu, aby so záujmom, s ohľadom na záujmy Slovenska, nie na záujmy úzkej skupiny ľudí, nezabránila voľbe 18 kandidátov, z ktorých sa dá vybrať 9 kvalitných. Ak sa takéto veci nebudú robiť, tak boj za spravodlivosť sa prenesie do ulíc, čoho svedkom sme už boli.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 7.2.2019 14:52 - 14:53 hod.

Eugen Jurzyca
Ďakujem pekne, pán minister, za odpoveď. Úplne akceptujem to, že bolo málo času na analýzu. Nie celkom sa mi zdá to nízke percento, že je vyrátané korektne metodicky, ale nechcem veľmi toto rozoberať. Skôr by som bol zvedavý, či teda mám vás interpelovať v tejto veci, alebo sa dohodneme, alebo mi poviete, že v nejakom čase takúto analýzu sprístupníte. Nemusí to byť len mne, stačí verejne.
Ďakujem pekne za odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2019 16:24 - 16:40 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Dobrý podvečer, dámy a páni, predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Jeho súčasťou je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia tohto návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 25. marca 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

5.2.2019 14:24 - 14:40 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že to bolo výborné vystúpenie, bolo tam všetko, čo bolo treba povedať. Možno by som podčiarkol, že aj my vieme, že existujú prípady, kde trh zlyháva, ale na to je protimonopolný úrad, prípadne ďalšie nezávislé orgány, ktoré to majú riešiť, nie jeden z hráčov, lebo ministerstvo pôdohospodárstva reprezentuje časť ekonomiky, to je jeden z hráčov. Ten by nemal byť súčasne aj rozhodcom a opakuje sa to, táto, tento návrh vo viacerých návrhoch zákonov.
Hlavne chcem ale podčiarknuť, že hospodárska súťaž, konkurencia tu nie je na to, aby sa občas niekto mohol obohatiť. Evolúcia ukazuje, že tie ekonomiky, v ktorých je hospodárska súťaž, sú dobré pre spotrebiteľa, to je proste sociálne výhodné, a tento návrh zákona v doložke vplyvov má nulový dopad na sociálnu oblasť. Ako je možné, že zefektívňujete systém a nič to neprinesie občanom? (Potlesk.) Ten chlieb, čo sa tu hovorilo, tak nebude lacnejší, toto je podstatná vec. Keby to bolo zlepšenie systému, tak chlieb je lacnejší.
Pripadá mi to, tieto návrhy, ešte to poviem, pripadajú mi tak, ako keby sektory, ktoré majú viac voličov, boli v ostatných mesiacoch zvýhodňované oproti sektorom, ktoré jednoducho majú menej voličov, bez ohľadu na to, aký to má vplyv na ekonomiku a na spotrebiteľa, obyčajného človiečika.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.2.2019 10:43 - 10:45 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni, predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Ten spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Jeho súčasťou je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 25. marca 2019.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2019 10:37 - 10:38 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni dobrý deň. Dovoľte mi, aby som odprezentoval návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných subjektoch. Návrh predkladajú poslanci za klub strany Sloboda a Solidarita Jana Kiššová, Eugen Jurzyca, Milan Laurenčík, Miroslav Ivan, Anna Zemanová a Radoslav Pavelka.
Cieľom tohto návrhu zákona je do zákona zakotviť, že posledným odvodovým obdobím, za ktoré budú regulované osoby povinné osobitný odvod zaplatiť, je mesiac december 2019. V praxi to teda znamená zrušenie tohto odvodu. Ten pôvodný zákon bol prijatý v júli 2012 a bol prijatý predovšetkým za účelom konsolidácie verejných financií. Bola to iná doba než je teraz, žijeme rozpočtovo dobré časy, sme presvedčení, že na takýto zákon dnes nie je dôvod, pretože kým je účinný, tak sa znižuje priestor pre investície v týchto regulovaných subjektoch a vedie to k zvýšeniu cien spotrebiteľov a obmedzuje sa hospodárska súťaž ako niečo, čo v konečnom dôsledku vedie k prospechu pre spotrebiteľa. Obmedzuje sa preto, lebo tak ako medzi sebou súťažia malé podniky, tak súťažia aj veľké podniky a celé odvetvia. Takýmto zákonom sa táto súťaž obmedzuje, a teda dochádza aj k diskriminácii aj celých odvetví, nielen podnikov. Zatiaľ toľko.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 16:14 - 16:16 hod.

Eugen Jurzyca