18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.11.2020 o 11:43 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 11:43

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, pán poslanec Drdul mal nielenže pravdu, keď viacerých opozičných poslancov obvinil, že klamú, ale myslím si, že niektorí nehorázne klamú, a chcel by som vysvetliť prečo.
Ale ešte predtým, stále pripúšťam to, že možno niektorí poslanci si len nedostatočne prečítali alebo sa oboznámili s tým, čo tento návrh zákona chce zakotviť a ustanoviť. Napriek tomu, že tento zákon bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní a o tomto návrhu sa týždne a týždne debatovalo, pripúšťam možnosť, že niektorí poslanci si zle prečítali, o čo tu ide.
Takže prvá vec, ktorú by sme si mali uvedomiť, je, že príspevok rodičom na obedy ich detí zvyšujeme z 1,20 euro na 1,30 euro. To je zlepšenie situácie, ktorá bola doteraz. Zvyšujeme tento príspevok o 8 %. Tým reagujeme na to, že naozaj tá situácia v čase koronakrízy pre mnohých rodičov, najmä tých zo sociálne slabších rodín je horšia.
Po druhé to, čo sa deje, je, že zachovávame nielen obedy zadarmo pre deti z tých znevýhodnených, nazvime to marginalizovaných skupín, povedzme si to otvorene, najmä rómskych, čiže pán poslanec Šimko, napríklad ktorý to spomínal, tam sa nič nemení. To, čo ste s takým bôľom v duši porozprávali o tých deťoch, ktoré tam sú, pre nich sa nič nemení. Rovnako sa nič nemení pre ktorékoľvek deti zo sociálne slabších rodín, teda mení, mení, pán poslanec, aby som bol pravdivý, zvyšujeme ten príspevok. Zvyšujeme ho, čiže tá situácia sa zlepšuje.
Ďalšia vec, ktorú by som chcel k tomu povedať, že nielen pre deti, ktoré sú z tých sociálne slabších rodín, ale pre školy, kde 50 % a viac detí je zo sociálne slabších rodín, tam naďalej budú tento príspevok, ktorý štát vyčleňuje, dostávať samosprávy v tej zvýšenej miere na 1,30 euro.
A teraz by som chcel poukázať na taký absolútny hyenizmus, ktorý tu z úst viacerých poslancov zaznel. Vážení rodičia, ktorých deti chodia na základné školy, páni opoziční poslanci o vás tvrdia, že ste absolútne bezcitné hyeny, a keď vám štát prispeje, vám, priamo rodičom, finančným príspevkom 1,30 euro za každý deň, kedy vaše dieťa chodí do školy, tak oni tvrdia, že vy dieťaťu nekúpite teplý obed. Toto tvrdíte. Toto ste celý čas tvrdili v rozprave. Keď štát prispeje rodičovi na každý deň 1,30 euro vo forme finančného príspevku, ohrozí to tento štát, lebo tí krkavčí rodičia nekúpia svojim deťom teplý obed. Toto tu počúvame celý deň. To je absolútna urážka 99,9 % rodičov na Slovensku! A ak niekde hrozí, páni poslanci, a to naozaj hrozí v niektorých skupinách obyvateľov, že nebodaj niektorý rodič si radšej tie peniaze nechá namiesto toho, aby ich posunul tomu dieťaťu na obed, tak to sú presne tie skupiny obyvateľstva, kde zostáva zachovaný presne ten režim, ktorý je doteraz.
Čiže ten príspevok, rovnako ako sociálne dávky nepošleme priamo tým rodičom, ale pošleme ho obciam, pošleme ho tým školám, ale veď tento inštitút poznáme. Tento inštitút poznáme aj z normálnej podpory rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi. Áno, keby sme to chceli urobiť tak, ako tuto páni opoziční slovutní kolegovia navrhujú, tak aj dávky v hmotnej núdzi budú dostávať priamo obce! A oni rozhodnú, ako prispejú jednotlivým rodičom v hmotnej núdzi. Tam sa nikto nečuduje, že im to dávame vo finančnom príspevku, tam nikto nehorekuje nad tým, že niektorí si z toho možno kúpia aj cigarety. Ale iba tie dávky v hmotnej núdzi, kde hrozí takéto, povedal by som, neprispôsobivé správanie, tak tam sa stávajú adresátom týchto dávok mestá a obce. Veď ten inštitút poznáme, veď je zavedený, roky rokúce je zavedený.
Že aby som si zhrnul fakty. Po prvé zvyšujeme príspevok na obedy pre deti na základných školách z 1,20 euro na 1,30 euro. O 8 %. Zvyšujeme úroveň toho, akú garanciu alebo istotu poskytuje tento štát a táto vláda a táto vládna koalícia rodičom detí.
Po druhé. Tí, ktorí majú dostatočný príjem na to, aby ho mohli dostať ako finančný príspevok prostredníctvom zvýšenia daňového bonusu, ho dostanú ako finančný príspevok. A obviňovať 99 % rodičov na Slovensku, že ak im štát prispeje finančne na obedy ich detí, tak oni tomu dieťaťu nekúpia teplý obed, to je taká zvrhlosť, nehoráznosť, ako keby väčšina rodín na Slovensku a väčšina rodičov, ktorí majú deti na základných školách, boli asociáli, ktorým keď štát dá finančný príspevok, tak oni to prepijú! Absolútna nehoráznosť!
Ak by zostala akákoľvek pochybnosť, akákoľvek pochybnosť, že by boli rodičia, a najmä teraz v čase korony, kde sa veci menia, sú tam súbehy príspevkov, napríklad SOS dotácií a ďalších príspevkov, ktoré štát podporuje na vykrytie tejto zložitej situácie, ak by náhodou hrozilo, že ktorékoľvek dieťa by mohlo prepadnúť z toho systému, to znamená, že by nemalo garantované ani finančný príspevok na rodiča, ani by nemalo garantované to, že v prípade, ak je ten rodič zo sociálne slabšieho prostredia, tak tú garanciu prebere na seba jedáleň, tým pádom škola, tým pádom obec alebo mesto ako zriaďovateľ, tak dávam verejný prísľub, že ak by niekto vypadol, čo sa môže stať, z tohto systému, tak dostane ten príspevok buď prostredníctvom dotačnej schémy ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ako fyzická osoba, lebo tá dotačná schéma je pre právnické osoby, ale je aj pre fyzické osoby, alebo - a práve preto prijímame ten zákon už teraz napriek tomu, že bude účinný až od 1. augusta, až od 1. augusta budúceho roku, a práve preto na tejto schôdzi, na tejto schôdzi, aby to bolo súčasne, zvyšujeme ten daňový bonus, aby si to každý mohol porovnať a mohol zistiť, že teda áno, aj od budúceho školského roku má garantované, že ten príspevok, či už finančný, lebo ten príspevok je finančný vždy, ale sú dve možnosti, buď ide obci, alebo ide človeku priamo.
A ja nedopustím v mene tých rodičov, ktorí sa starajú zodpovedne o svoje deti, aby ste z nich robili všetkých hyeny, ktorým keď štát prispeje finančným príspevkom, tak oni to prepijú, lebo tak to teda nie je. Ale dám vám verejný prísľub. Ak by niekto vzhľadom na to, že nevieme tú situáciu, čo sa týka korony, úplne predvídať, bol taký, že by nemal príspevok ani prostredníctvom obce a nedostal by ani príspevok prostredníctvom daňového bonusu, tak nájdeme spôsobom, prostredníctvom dotačnej schémy ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sme mu to vyrovnali.
A ešte chcem povedať ďalšiu vec. A máme na to, teda každý človek bude mať pol roka, pol roka na to, aby posúdil, či od 1. 9., keďže ten daňový bonus bude platiť od 1. 7. a zákon týkajúci sa finančného príspevku o finančnom príspevku obciam a mestám bude platiť od 1. 8., každý si bude môcť posúdiť, že či je jeho právo na zvýšenie príspevku garantované, pretože my zavádzame zvýšenie príspevku na obedy pre každého rodiča, ktorý má dieťa na základnej škole.
A chcel by som tiež oznámiť, že garantujeme aj to, že ten daňový bonus bude naďalej platiť pre deti do 26 rokov, tak ako je tomu doteraz. Akurát pre kategóriu detí, ktoré sú na základnej škole, bude zvýšený primeraným spôsobom. Takže odmietam akékoľvek vytĺkanie sprosté, zavádzajúce na niečom, kde my nielenže garantujeme tú súčasnú úroveň, ktorá je, my ju zvyšujeme, my ju zvyšujeme.
Tak ako, dámy a páni, viem, že sa vám to ťažko počúva, ale už o niekoľko dní dostanú dôchodcovia 13. dôchodok na svoj účet a v porovnaní s tým, čo dostali pred rokom, každý dostane viac a dôchodca s priemerným dôchodkom dostane 2,5-násobne viac, ako dostal minulý rok. To nie je garantovanie tých sociálnych istôt, vymožeností, na ktoré boli ľudia zvyknutí, to je zvýšenie, zvýšenie, výrazné zvýšenie tých istôt a istých vymožeností sociálneho systému Slovenskej republiky a robíme to napriek tomu, že sme v najhoršej kríze od druhej svetovej vojny.
Po ďalšie. Čo sa týka minimálnej mzdy, tí, ktorí poberajú minimálnu mzdu, už o dva mesiace budú mať svoju výplatu v budúcom, alebo teda o tri mesiace dostanú januárovú výplatu v budúcom roku a v hrubom to bude suma o 43 eur vyššia, ako dostávali v tomto roku. Znovu zvyšujeme úroveň toho, čo garantujeme aj tým najmenej zarábajúcim na území Slovenskej republiky.
To, čo mňa najviac teda mrzí, je, že my sa správame k rodičom, ktorí chcú, a máme tu viacdetné rodiny, ako správne povedala pani poslankyňa Drábiková, ktorí chcú, aby sa ich deti stravovali spoločne ako rodina aj cez obed, tak týmto deťom chceme uprieť tú možnosť, aby, ak si to ich rodičia, ich rodina želá, aby mohli takýmto spôsobom zabezpečiť stravovanie svojich rodi..., stravovanie svojich detí aj v domácnosti. My chceme ignorovať, teda nie my, ale na základe tých návrhov, ktoré som tu počul, to, že mnohé deti, žiaľ, majú civilizačné choroby, majú rôzne alergie a ďalšie zdravotné problémy, na základe ktorých oprávnene uvítajú aj tú finančnú podporu, nielen tú priamu v tom, že sa v škole navarí, ale uvítajú tú možnosť, že dostanú finančný príspevok aj priamo oni a budú môcť tomu dieťaťu poskytnúť taký stravovací režim, ktoré ich dieťaťu najviac vyhovuje.
A to, čo považujem za absolútny paradox toho, čo som tu počúval, tak na jednej strane všetci tvrdia, že tie školské jedálne sú fantastické a varia tam fantasticky a deti sú s tým spokojné, rodičia sú s tým spokojní, všetci sú s tým spokojní. Ale veď rodičia dostanú finančný príspevok, ak sú s tým všetci spokojní, tak budú ďalej chodiť do tej istej školskej jedálne, objednajú si obedy tak, ako si objednávajú doteraz, ale ak náhodou sa stane v niektorej škole, v niektorej obci, že rodičia nie sú spokojní s tým, ako tá školská jedáleň varí, no tak dostanú finančný príspevok a budú si môcť zvoliť to, že kde chcú, aby sa ich dieťa stravovalo napríklad doma, čo asi nespochybňuje nikto, kto má aspoň trošku sociálne cítenie a kto aspoň trošku chce podporovať rodiny, že naobedovať sa doma so svojou mamičkou a so svojimi súrodencami asi nie je žiadne zvrhlé opatrenie, to je niečo normálne, to je niečo, čo je normálne pre mnohé rodiny na Slovensku, a práve preto im takýto finančný príspevok podľa nášho názoru patrí.
Aby som ukončil s dvanástou hodinou tento svoj príhovor, chcem ešte raz povedať, pretože ten úmysel je úplne zrejmý, tí, ktorí nemôžu si odpočítať daňový bonus a nemôžu dostať možno s ohľadom na koronu, horšiu situáciu tento príspevok vo finančnej podobe, tí budú ďalej fungovať v tomto režime tak ako do teraz. Tí, ktorí si môžu odpočítať daňový bonus, zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré chodí na základnú školu, to dostanú vo finančnej forme ako finančný príspevok.
Ak sa ukáže, že je nejaká skupina ľudí, a ja teda tvrdím na základe toho, čo som povedal, že tam sú napríklad zahrnuté teda aj deti, ktoré nemusia byť v tejto situácii, ale chodia na školu, kde väčšina detí je v hmotnej núdzi, ale ak sa ukáže, že nejaká skupina detí alebo, alebo rodičov by mala byť mimo, som pripravený ešte do leta odstrániť akýkoľvek takýto rozpad, bolo úplne jasné, že ten finančný príspevok navyšujeme, nie rušíme, navyšujeme, to znamená, každá rodina na Slovensku dostane či už prostredníctvom rodičov, čo ja považujem za legitímne, alebo prostredníctvom obce, čo tiež považujem v niektorých prípadoch za legitímne, dostane príspevok na obedy detí, zvýšený oproti tomu, ako to bolo v tomto roku.
A pri všetkej úcte k samosprávam – a ja veľmi si vážim a rešpektujem úlohu, ktoré samosprávy na Slovensku majú – predsa len si myslím, že ak by som som si mal vybrať, či o stravovacích návykoch svojho dieťaťa rozhodne pán starosta alebo primátor mesta, v ktorom žijem, alebo pán riaditeľ, alebo riaditeľka školy, kde moje deti chodia, alebo by som mohol k tomu prispieť ja, predsa len by som dôveroval ako rodič tomu, skôr sebe viac ako v to, že nejakí vo väčšine prípadov naozaj veľmi šikovní a vzdelaní riaditelia škôl alebo starostovia a primátori musia mať vždy lepší názor ako rodič, to tak určite neplatí.
Na záver ešte raz by som vás chcel poprosiť o podporu tohto návrhu zákona, som rád, že nevzniesol nikto ani jedinú pripomienku k tej, k tým dotačným schémam, ktoré rozširujeme, a čo sa týka tejto otázky, o ktorej sme diskutovali, ak by existovala nejaká skupina, ktorá by sa mohla cítiť, že, že vypadne medzi ten systém, tak garantujem, že do leta som pripravený to vyriešiť.
Ďakujem vám veľmi pekne za podporu. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2020 o 11:43 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:55

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2020 o 11:55 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:01

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Nezvyknem sa hlásiť, aby som iba povedal, že vystúpenie bolo výborné a niet k čomu, niet k nemu čo dodať, ale keď som tu takmer celé doobedie počúval vystúpenia opozičných kolegov a tie ich náreky a tú ich demagógiu, tak som veľmi čakal na to, čo v reakcii povie pán minister, a pán minister zareagoval presne tak, ako bolo potrebné zareagovať, takže bolo to výborné a niet k tomu čo dodať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2020 o 12:01 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
18. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní
 

Zodpovedanie otázky 14:08

Veronika Remišová

Vystúpenie v rozprave 14:08

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, vážený pán poslanec, zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov mal napomôcť smerovaniu cielenej podpory štátu na konkrétne zaostávajúce územia. O túto koncepciu podpory je v regiónoch veľký záujem, pričom podľa dát, ktoré máme k dispozícii, je väčšina za pokračovanie programu a rada by sa zúčastnila na jeho ďalšej prípravy a realizácii. Pozitívny ohlas dokumentuje aj snaha ďalších okresov snáď sa, stať sa súčasťou schémy najmenej rozvinutých okresoch.
Na ministerstve v súčasnosti pripravujeme a finišujeme analýzu programu podpory v najmenej rozvinutých okresoch za obdobie rokov 2016 - 2020. Realizácia rozvojových plánov celkovo 12 okresov končí zhruba o mesiac, a preto skôr, ako urobíme ďalší krok, chceme poznať fakty a na základe faktov sa rozhodovať o ďalšom výstu..., postupe. Výsledky analýzy sú dôležité pre prípravu novely zákona o podpore v najmenej rozvinutých okresoch, v ktorej sa dotkneme výberu kritérií okresov, technickej pomoci, zúženia aktivít rozvojových plánov na konkrétne operácie, prechod na projektové riadenie, realizácia operácií, ich monitorovanie a vyhodnocovanie.
Zároveň si treba uvedomiť, že pred niekoľkými rokmi bola hlavnou prioritou hospodárskej politiky tvorba pracovných miest, podľa analýz Svetovej banky OECD a Medzinárodného menového fondu vieme, že práve výsledky na trhu práce sú rozhodujúce pre zabezpečenie životnej úrovne domácností a regiónov. Nezamestnanosť spája s chudobou, zlými vzdelávacími výsledkami, keďže tie sú u nás aj podľa prieskumov OECD do veľkej miery podmienené sociálnym statusom. Na druhej strane je miera nezamestnanosti ako kritérium pre zaradenie do zoznamu NRO problematická napríklad v tom, že nerešpektuje veľkosť okresu a tým ani počet nezamestnaných.
Ďalším problém je, že pri posudzovaní miery nezamestnanosti vo vzťahu k regiónu sa neberie do úvahy výška sociálnych nákladov, ktoré obetujú ľudia v iných okresoch napríklad na dochádzanie. Aj v tejto súvislosti si dnes program analyzujeme s cieľom definovať efektívne priority podpory a území, na ktoré by sa mala pomoc smerovať. Zároveň treba povedať, že na pomoc regiónom máme aj iné nástroje, ako napríklad integrované územné stratégie, nástroj udržateľného mestského rozvoja, Fond spravodlivej transformácie Catching-up Regions a podobne, ktoré sú nastavené pre regióny a pre podporu regiónov.
Je našou prioritou zabezpečiť spravodlivé a efektívne nastavenie pomoci najmenej rozvinutým okresom, a to aj z pohľadu prehodnotenia priorít a kritérií tak, aby pomoc bola adresná a účinná, a za týmto účelom vznikla aj pracovná skupina k návrhu novely zákona, ktorá by mala byť predložená na diskusiu a pripomienky v blízkej dobe.
Zároveň chcem zdôrazniť, že sme otvorení a vítame akékoľvek podnety a diskusiu o tom, akú podobu bude mať podpora v najmenej rozvinutých okresoch v nadchádzajúcom období.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2020 o 14:08 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:10

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, vážená pani poslankyňa, v mene pána ministra ďakujem za položenú otázku a dovoľujem si vám sprostredkovať jeho odpoveď.
„Správne ste poukázali na pálčivý problém plánovania excesívnej výstavby na území národných parkov alebo v ich ochranných pásmach. Od môjho nástupu do funkcie sa aktívne venujem aj tomuto doteraz zanedbávanému problému, napríklad v prípade Štrbského plesa, či ako ste spomenuli, výstavby krytej haly na Donovaloch.
Pri mnohých vizualizáciách plánovanej výstavby sa mi vybavujú slová Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sa v rozsudku o podobnom pláne vo Vysokých Tatrách pýtal, či chceme na tomto území národný park pre prírodu a ľudí, alebo lunapark, ktorým sa národné parky stávajú.
Vo veciach ochrany životného prostredia, ako aj predmetnej veci musíme mať na zreteli vyšší záujem na ochrane nášho prírodného bohatstva a každý, čo i len minimálny zásah do nášho najväčšieho prírodného bohatstva, do nedotknutej prírody, musí byť dostatočne odôvodnený. Je povinnosťou nás všetkých - o to viac dotknutých obcí a orgánov ochrany prírody a krajiny - myslieť na budúce generácie a snažiť sa o zachovanie priaznivého stavu životného prostredia pre nasledujúce pokolenia, ktoré v dôsledku stále väčších zásahov do prírody a odkrojovania z prírodného bohatstva budú mať možnosť vidieť namiesto nedotknutej prírody - aj flóry a fauny - vylesnené, zastavané územia, lyžiarske strediská a hotely.
Bohužiaľ, najsilnejšiu kompetenciu, ktorou sa môžu presadzovať záujmy vyváženého rozvoja územia a záujmy životného prostredia, t. j. územné plánovanie, nemá ministerstvo v pôsobnosti. V konkrétnom prípade aktuálne pripravovanej úpravy v Demänovskej doline v súčasnosti prebieha obstarávanie územno-plánovacej dokumentácie, ktorej obstarávateľom je obec. V procese územného plánovania sa vyjadrujú orgány starostlivosti o životné prostredie, v tomto prípade okresný úrad. Územný plán taktiež podlieha strategickému environmentálnemu posudzovaniu, ktoré však nie je záväzné. Všetky orgány vychádzajú z odborných vyjadrení Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v dôsledku zániku špecializovanej štátnej správy ministerstvo nemá priamy dosah na rozhodovanie okresných úradov, čo považujem za veľkú chybu. Ministerstvo však vždy dôsledne vykonáva kontrolu v rozhodovacej činnosti orgánov starostlivosti o životné prostredie, tak aby sa presadzovali záujmy ochrany prírody a krajiny.
V prípade Demänovskej doliny usmerňuje ministerstvo všetky zainteresované orgány ochrany prírody tak, aby maximalizovali v procese schvaľovania zmien územného plánu dôraz na zachovanie prírodných hodnôt, čím, ako verím, zvrátime snahy o devastáciu tohto citlivého územia. Taktiež oceňujem a podporujem občianske iniciatívy, ktoré sa snažia (ruch v sále a zaznievanie gongu) o záchranu územia.
Mojím úsilím do budúcna je zabezpečiť posilnenie ochrany prírody v národných parkoch, ich racionálne využívanie a v súvislosti s tým aj posilnenie kompetencií štátnej ochrany prírody, a to tak, aby prírodné hodnoty týchto území zostali zachované aj pre ďalšie generácie.“
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

26.11.2020 o 14:10 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:10

Roman Mikulec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, ako každého slušného občana, aj mňa tento incident mrzí, bol to prejav úbohosti a nenávisti. Som presvedčený, že by sa takéto veci stávať nemali a ľudia by mali mať, a obzvlášť v dnešných časoch, oveľa viac porozumenia ako kedykoľvek predtým.
Bohužiaľ, pred samotnými protestmi sme vyzývali ľudí, aby zvážili účasť na tomto podujatí vzhľadom na informácie, ktoré sme mali o plánovaných provokáciách, násilnostiach a podobných záležitostiach, a môžem vás uistiť, že o spomínaný incident sa zaujímam.
Postup policajtov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave je na základe pokynu riaditeľa krajského riaditeľstva predmetom kontroly vykonávanej odborom kontroly krajského riaditeľstva a vo veci sú zabezpečované podklady potrebné k rozhodnutiu, videozáznamy, vyjadrenia zainteresovaných policajtov. Kontrola doposiaľ nebola ukončená a z toho dôvodu nie je zatiaľ možné poskytnúť informácie k danej veci.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

26.11.2020 o 14:10 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:17

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, za odpoveď aj za jasné vyjadrenie názoru na ten, na ten incident, aj keď ja som sa viac pýtal teda na postup polície než, než na aktivity tých demonštrantov, ktorí tam napadli Petra Zajaca a Fedora Gála, a teda slovne napadli, ale teda rozumiem, že ešte prebieha, prebieha kontrola. Tak by som sa teda chcel jednak spýtať, že, že, či, kedy predpokladáte, že by, že by mohli byť známe výsledky tej kontroly, a možno aký je váš názor na, na takýto postup, postup policajtov v situácii, keď dochádza očividne podľa opisu tej situácie k tomu, že ľudia boli, boli slovne atakovaní inými ľuďmi, že či, či je správne, že polícia povie, že, že to majú nechať na 158, ak, ak by sa niečo, niečo dialo, a či by v takýchto situáciách nemala polícia zasahovať dôraznejšie, a pýtam sa to aj v tej súvislosti, že polícia bola čiastočne aj predmetom kritiky vzhľadom na ten zákrok ešte nie 17. novembra, ale, ale ešte predtým, že či nemala dôraznejšie zasiahnuť, lebo, lebo tí zhromaždení očividne porušovali zákaz zhromažďovania, očividne nedodržiavali povinnosť nosiť rúška.
Ja chápem, že pri takom veľkom dave, ako bol 17. novembra potom na námestiach, ťažko kontrolovať nosenie rúšok, ale ten predchádzajúci protest nebol taký, taký masový, že či tam aj polícia nemala konať dôraznejšie, a, samozrejme, aj v takýchto situáciách ako tento incident.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

26.11.2020 o 14:17 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 14:18

Roman Mikulec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No nemyslím si, že, nemyslím si, že polícia v tom momente mala konať alebo nemala konať inak. Viete, to je vec názoru, samozrejmá vec, aj taktiky, aj tých okolností, ktoré tam na tom mieste boli. Je asi celkom, nemôžme si myslieť, že polícia bude konať pri každom slovnom nejakom, pri nejakej slovnej hádke napriek tomu, že si uvedomujem, a zopakujem to, že ma mrzí tento incident z toho ľudského hľadiska, ale nebolo ani z môjho pohľadu, ale, samozrejme, nechcem sa teraz k tomu vyjadrovať celkovo, pretože naozaj prebieha kontrola v tejto veci, počkajme si na tie závery.
Z môjho pohľadu celý ten zákrok, čo sa týka 17. novembra, bol zvládnutý veľmi kvalitne a veľmi dobre zo strany polície. Samozrejme, že sú názory, že bol zákaz zhromažďovania, ľudia nenosili rúška, to je skôr apel na tých ľudí, ktorí to zvolávali a ktorí tých ľudí tam pozvali, aj samotných ľudí, ktorí sa zúčastnili, keďže nedodržiavali nariadenia hlavného hygienika, resp. Úradu verejného zdravotníctva. V mnohých prípadoch sa koná a bude sa konať aj v správnom konaní, aj v trestnoprávnom konaní.
Takže ale čo sa týka samotného toho incidentu, na ktorý ste sa pýtali, prebieha kontrola. Ja, samozrejme, vás potom budem informovať o jej výsledkoch. (Reakcia z pléna.) Neviem vám, nechcem teraz povedať čas vzhľadom na to, že sú tam niektoré úkony, ktoré treba vykonať, a ťažko sa teraz povie, že v akom čase, ale, samozrejme, naším cieľom nie je, aby sme to zdržovali.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

26.11.2020 o 14:18 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:18

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za danú otázku. Pán poslanec, každopádne personálne kapacity súdov, ktoré neplánujeme, aby boli ďalej ako tzv. sídelné v nových, väčších obvodoch, neplánujeme zrušiť, takže implementácia súdnej mapy znamená, že my ponechávame tieto budovy ako pracoviská súdov. Ukáže budúcnosť, v akej miere sú potrebné či už pre vykonávanie pojednávaní, ale ako aj pracoviská pre sudcov a justičný personál.
Takže každopádne samotná implementácia súdnej mapy neznamená, že by sme stratili akékoľvek miesto sudcu alebo justičného pracovníka. Robíme pre to maximum, v rámci implementácie by k tomu nemalo dôjsť. (Krátka pauza.)
To je odpoveď na moju otázku. Idem ďalšie otázky, alebo?
Skryt prepis

26.11.2020 o 14:18 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video