Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2020 o 12:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 12:55 - 12:57 hod.

Ondrej Dostál
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 12:42 - 12:51 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, pôvodne som chcel iba teda stručne podporiť návrh zákona, ktorý predkladá pán poslanec Gyimesi, ale vystúpenie pána poslanca a primátora Blcháča bolo pre mňa inšpiratívne, tak možno že budem trochu dlhšie hovoriť ako som mal pôvodne, pôvodne v úmysle. Ja som poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré mesto. Bol som poslancom mestského zastupiteľstva Hlavného mesta Bratislavy, bol som poslancom župného zastupiteľstva, krajského zastupiteľstva v Bratislavskom samosprávnom kraji. Vo všetkých týchto troch telesách pravidelne vstupovali do diskusie na zastupiteľstvách hlavní kontrolóri a nikdy s tým nebol žiadny problém, dokonca až, až v podstate z tohto návrhu zákona som sa dozvedel, že niekde s tým, s tým reálne problém je, lebo považujem za úplne samozrejmé, že keď hlavný kontrolór má čo povedať k bodu programu na zastupiteľstve, tak sa k tomu vyjadrí. A nemá existovať možnosť ako mu neudeliť slovo, pretože sa primátor alebo starosta rozhodne, že mu neudelí slovo alebo že sa väčšina poslaneckého zboru rozhodne, že mu neudelí slovo. Hlavný kontrolór je orgánom obce, je voleným zastupiteľstvom, má primárne vykonávať kontrolnú činnosť pre potreby zastupiteľstva. A teda, ak má čo povedať k akémukoľvek bodu, tak má dostať automaticky slovo bez toho, aby to ktokoľvek schvaľoval. A ak to tak nefunguje normálne, úplne prirodzene, bez toho, aby to, aby to bolo napísané v zákone, tak si myslím, že je správne, aby sme do zákona dali ustanovenie, ktoré takéto niečo zabezpečí a vylúči možnosť, že hlavný kontrolór slovo neodstane.
Pokiaľ ide o tú možnosť, že ku každému bodu bude vystupovať hlavný kontrolór 15 minút, tak to je také strašenie. Podobné strašenie sa používa vo vzťahu k možnosti občanov vystúpiť. Aj tu si myslím, že máme ešte značné rezervy, že obyvateľom obce a verejnosti na zasadnutiach niektorých zastupiteľstiev je umožnené prihlásiť sa, automaticky dostanú slovo. Niekde to schvaľujú, schvaľujú zastupiteľstvá, niekde o tom rozhoduje primátor. A vždy keď sa objaví nejaký návrh, že by to mohlo byť voľnejšie, že by teda, keďže sú to obyvatelia obce, tak majú mať právo sa vyjadriť na zasadnutí zastupiteľstva, tak sa objaví argument, že no ale potom jak sa natiahnú, natiahne trvanie zastupiteľstva, lebo, lebo sa toľko ľudí zapojí a nebude, nebudeme schopní rokovať. Tak ja som z mojich skúseností a teda to nie sú nejaké maličké obce v ktorých som bol v zastupiteľstvách, to je hlavné mesto, samosprávny kraj a centrálna mestská časť hlavného mesta, tak v Starom meste máme úpravu, že keď sa verejnosť alebo obyvateľ obce prihlási, tak dostane slovo. Nikto to ani neschvaľuje. Napriek tomu zastupiteľstvo nie je zahltené. Keď prídu občania, chcú sa vyjadriť, dostanú možnosť sa vyjadriť. Nijako to nenaťahuje rokovanie, rokovanie zastupiteľstva. A toto je mimochodom ďalšia vec, ktorú aj teda kolegovia z OĽANO v predchádzajúcom volebnom období prichádzali s takýmito iniciatívami a myslím si, že je to jedna z vecí ktoré by sa mali upraviť v zákone o obecnom zriadení, aby verejnosť mala silnejšie, silnejšiu pozíciu pokiaľ ide o možnosť vystúpiť na zasadnutiach zastupiteľstva, nielen, nielen sa na nich zúčastniť. A samozrejme, že tých vecí, ktoré, ktoré sú, ktoré sa týkajú hlavných kontrolórov a sú v zákone o obecnom zriadení je ďaleko viac, ktoré by sa, by sa mali upraviť a ktoré by mali posilniť nezávislosť postavenia hlavných kontrolórov aj napríklad voči primátorom a starostom, lebo dnes dochádza k veciam keď alebo k situáciám keď primátor alebo starosta keď mu nevyhovuje hlavný kontrolór, tak dokáže pomerne účinne sabotovať, jeho, jeho fungovanie. Nie celkom najšťastnejšie je, že že hlavný kontrolór je v pozícii zamestnancov a teda akoby starosta alebo primátor bol niekým kto je nadriadeným v istom slova zmysle alebo, alebo má v rukách aj hlavného kontrolóra. Tam kde existuje, tam kde existuje útvar hlavného kontrolóra, tak hlavný kontrolór by mal mať rozhodujúci vplyv na obsadenie, obsadenie toho útvaru. Nie že to budú, nie že to budú ľudí ktorých si tam nasadí starosta. Súhlasím aj s tým, aby, aby napríklad vo vzťahu k uzneseniam zastupiteľstva, ktoré sa týkajú hlavného kontrolóra neexistovalo možnosť vetovať ich zo strany, zo strany starostov alebo primátorov. Takže uvedomujem si, že to sú veci, ktoré je potrebné, je potrebné ešte dodiskutovať a teda asi to nie sú všetko veci na nejakú malú poslaneckú novelu a mali by sa do toho zapojiť aj teda samosprávne združenia ZMOS, Únia miest, SK8, ZOMOS, Únia hlavných kontrolórov napríklad, lebo hlavní kontrolóri majú tiež svoje združenie, ktoré, ktoré je schopné sa vyjadrovať a ktoré malo tiež pripomienky. Lebo povedzme to otvorene, v predchádzajúcom volebnom období bol novelizovaný zákon o obecnom zriadení vo vzťahu ku kontrolórom takým spôsobom, že, že môže im zadávať úlohy aj primátor alebo starosta, čo teda považujem za trochu zvláštne až neštandardné, lebo, lebo hlavný kontrolór má plniť úlohy ktorými ho poverí zastupiteľstvo primárne a prípadne a to je tiež na diskusiu, ale myslím si, že by to bola úprava správnym smerom, ak by mohol aj samozrejme na základe vlastných zistení vykonávať kontrolu, kontrolnú činnosť. Lebo aj tá taká nazval by som to spontánna kontrolná činnosť je častokrát veľmi dôležitá a efektívna.
Pokiaľ ide o návrh zákona a text, text návrhu zákona, tak tam by som, tam by som si dovolil poznamenať v tejto fáze, teda v prvom čítaní snáď, snáď len to, že ten bod dva, ktorý hovorí, že odvolanie musí byť zdôvodnené je tam, sa tam vzťahuje iba na písmeno a) a pričom v zákone sa hovorí o odvolaní z troch dôvodoch. Sú tam tri písmená a teda samozrejme, že, že v tých, v tých zvyšných dvoch sa možno implicitne predpokladá, že nejaké zdôvodnenie je. Ale možno že by sa tá, tá požiadavka zdôvodnenosti mala vzťahovať na všetky tri, všetky tri prípady. Čiže, čiže to je ale skôr ako legislatívna úprava ako nejaký, nejaký zásadný, zásadný problém. A pokiaľ ide a pokiaľ ide o ten bod jedna, tak k tomu som sa, k tomu som sa vyjadril. Tam skôr ja by som bol za to, aby sa rozšíril, rozšíril okruh osôb, ktorým sa udelí slovo ak o to požiadajú aj o verejnosť, než že by sme sa nejako obávali toho, že to slovo budú hlavní kontrolóri nejako zneužívať. Takže ešte raz tento zákon má moju podporu a verím, že asi to bude iniciatíva Ministerstva vnútra, ale teda, že sa dostaneme aj k tomu, aby sme, aby sme novelizovali zákon o obecnom zriadení v rozsiahlejšej a systémovejšej novele. Ale teda to, že zákon má byť novelizovaný systémovo by nemalo byť dôvodom toho, aby sa odkladali zmeny, ktoré je jednoduché urobiť a na ktorých je zhoda. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 12:36 - 12:38 hod.

Ondrej Dostál
 

Vystúpenie 18.9.2020 11:37 - 11:41 hod.

Ondrej Dostál

=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2020 11:37 - 11:41 hod.

Ondrej Dostál

=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 11:21 - 11:24 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v 1. čítaní uviedol návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona, ktorý predkladám spolu s pani poslankyňou Vladimírou Marcinkovou, je zavedenie nových dôvodov pre odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, pretože platná právna úprava neumožňuje jeho odvolávanie napríklad v prípade porušovania zákonov alebo takého konania, ktoré vyvoláva pochybnosti o jeho celkovej spôsobilosti vykonávať takúto verejnú funkciu. Ako predkladatelia považujeme takýto stav za nevyhovujúci a navrhujeme ho zmeniť. V tejto súvislosti si dovolím upozorniť, že obdobný návrh zákona predložila vláda Slovenskej republiky na júnovú schôdzu, navrhla ho prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, Národná rada tomuto návrhu vyhovela a v skrátenom legislatívnom konaní 15. júla návrh zákona bol schválený Národnou radou v 3. čítaní. Následne pani prezidentka využila svoje právo a vrátila návrh zákona na opätovné prerokovanie s odôvodnením, že podľa jej názoru neboli dané dôvody na skrátené legislatívne konanie a odporučila Národnej rade, aby pri opätovnom prerokovaní návrh zákona neschválila. Národná rada uznala výhradu pani prezidentky, a tým, že pri opätovnom prerokovaní nebol zákon schválený a teda, a teda tá právna úprava nenadobudla platnosť ani účinnosť. Tým, že ešte na júnovú schôdzu bol predložený náš, náš poslanecký návrh zákona, ktorý rieši obdobným spôsobom rovnaký problém a po schválení vládneho návrhu zákona sme požiadali o jeho presun na septembrovú schôdzu, je teraz možné v riadnom legislatívnom postupe bez skracovania legislatívneho konania rokovať o tomto návrhu zákona. Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:22 - 16:23 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Nuž to sa tak stáva, ľudia sa necítia byť tým, čím sú, podľa mňa ste fašisti, že sa tak necítite alebo, že sa za to hanbíte alebo, že sa za to ohradzujete, no tak nemali ste, nemáte byť vo fašistickej strane, nemáte byť poslancami za fašistickú stranu, môžme sa potom o tom baviť. Môže sa vám to nepáčiť, môžte tomu protest, proti tomu protestovať, môžte sa proti tomu ohradzovať, ale to je tak asi všetko, čo s tým môžete robiť. A áno ja nemám nejako potrebu sa zdraviť s fašistickými poslancami, so smeráckymi poslancami sa zdravím, aj keď mám výhrady, výhrady k tomu ako sa SMER správalo pri moci, ale nie sú to fašistický poslanci, takže rozlišujem, áno nezdravím sa s fašistickými poslancami, nemyslím si, že je to neslušné. Neslušné je byť fašistom. Pán poslanec Saloň, ja vás v tomto prípade som nechcel nič kádrovať, len som sa chcel spýtať aký je pohľad strany SMER - sociálna demokracia na to, ako majú byť rozdelené výbory medzi opozičných poslancov, medzi, medzi poslanecké kluby alebo skupiny poslancov, ktoré sú zvolené, čiže ja som iba položil, položil otázku a predpokladal som, že mi odpoviete, že áno takto sme sa dohodli aj s tými s zo SMER-u dva, teda z HLAS-u, že, že všetky miesta obsadíme my alebo, alebo jeden, dva výbory pripadnú im, alebo nedohodli sme sa, ale ale urobme to tak, ja som sa vás iba pýtal, že ja som vám, ja som vám nikoho nekádroval, chcel som vedieť, že či existujú nejaké dohody, alebo akým spôsobom sa bude postupovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 16:14 - 16:16 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, no zhodou okolností, pred chvíľou sme tu riešili prítomnosť štyroch amerických vojakov na území Slovenskej republiky a, a narušenie zahraničnopolitického konsenzu demokratického spektra tvoriaci sa konsenzus zahraničnopolitických postojov medzi SMER-om a fašistami no a teraz nám tu poslanec za stranu SMER navrhuje, zvoliť Mariana Kotlebu za, za predsedu osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, tak to je taká milá perlička. K tomuto chcem povedať iba, že samozrejme, že a myslím si, že ani Marian Kotleba, ani žiadny iný fašistický poslanec nepatrí na čelo žiadneho výboru a teda ja ho voliť nebudem. Ale teda k iným veciam som sa chcel spýtať, lebo mi celkom nie je jasná tá procedúra, akým spôsobom by malo, by mala to odvolanie a voľba prebehnúť, keďže podľa môjho názoru aj odvolanie by sa malo uskutočniť tajným hlasovaním, to bolo ak si pamätáte na júnovej schôdzi dôvodom, pre ktorý sa nakoniec nehlasovalo o tom návrhu, ktorý predložili poslanci SMER-u a ktorý sa týkal rovnako pána poslanca Rašiho, teda či to bude tak, že najprv bude odvolávanie a potom bude v prípade, že bude odvolaný, voľba alebo akým spôsobom si to predstavujete. A potom, druhá vec na ktorú sa chcem spýtať, či teda medzi SMER-om a nezaradenými poslancami, ktorí patria alebo budú patriť do strany HLAS - sociálna demokracia, teda ten, tým druhým smerom je, je nejaká dohoda o rozdelení pod, tých výborov alebo vedenia výborov, ktoré po voľbách pripadli SMER-u alebo teda či je predstava taká, že napriek tomu, že, že poslanecký klub SMER-u je slabší v porovnaní s tým, ako bol po voľbách a v dôsledku toho, že mu odišli poslanci, takže naďalej mu budú patriť všetky posty predsedov výborov, ktoré, ktorému pripadli po voľbách na základe dohôd vychádzajúcich z početnej sily, ktorá dnes už nezodpovedá realite alebo teda, či ste sa nejako dohodli s HLAS-om, že, že, že si tie posty predsedov výborov rozdelíte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:03 - 16:05 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Blanár, tri veci. Ministerstvo národnej obrany sme tu mali za čias Československa, v samostatnej Slovenskej republike máme ministerstvo obrany, to je detail.
Druhá vec, bolo takou dobrou tradíciou, že síce vo vnútornej politike, v názoroch na ekonomické, sociálne, kultúrne, kultúrno-etické a neviem aké otázky, sú medzi politickými stranami, relevantnými politickými stranami rôzne názory, kritizujú sa, obviňujú sa, vyčítajú si všeličo, ale v zahranično-politickej oblasti je konsenzus. Je konsenzus v tom, že patríme, patríme do, na západ, že patríme do Severoatlantickej aliancie, že patríme do Európskej únie. Ten konsenzus začali narúšať fašisti v minulom volebnom období, keď sa dostali do parlamentu, ale medzi vtedajšou demokratickou opozíciou a vašou vládnou koalíciou ten konsenzus bol, teda s takými drobnými spochybňovaniami zo strany vtedajšieho predsedu Národnej rady Danka, ale teda ten sa tiež tváril, že v zásade áno, západ.
Čiže keď sme boli pri podobnej príležitosti, tak aj my sme hlasovali za návrhy vlády, ktoré boli, ktoré sa týkali zahraničnej politiky, ktoré potvrdzovali naše začlenenie do západných integračných štruktúr, alebo našu spoluprácu s našimi západnými spojencami a partnermi.
Príde mi teda veľmi zvláštne, ak vy tu teraz vyhovárajúc sa na to, že sa vám nepáčil tón vystúpenia pána ministra alebo pána spravodajcu, hovoríte, že budete uvažovať, že či, že či za takýto materiál zahlasujete a začínate spochybňovať zahranično-politický konsenzus, prozápadný zahranično-politický konsenzus a začínate si budovať konsenzus s fašistami. A tretia vec, ako to už dlhodobo robí váš poslanec a teraz aj podpredseda strany SMER Ľuboš Blaha.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 11:59 - 11:59 hod.

Ondrej Dostál
Ja budem stručný a teda len sa chcem uistiť, teda tie pokuty sú navrhované nie z dôvodu súladu alebo nesúladu s právom Európskej únie, tam priamo z toho nevyplývajú, ale teda z dôvodu, že sa pani poslankyňa domnieva, že sú, že sú teda príliš nízke, tak ako sú navrhnuté v tom vládnom návrhu, a teda predpokladám, že je to odkonzultované aj s predkladateľom v tomto prípade.
Skryt prepis