Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.3.2020 o 15:25 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.3.2020 15:25 - 15:33 hod.

Ondrej Dostál
Ďakujem pán predsedajúci. Ale najprv pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Budeme hlasovať spoločne o bodoch 1 až 5 spoločnej správy, gestorský výbor odporúča schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.3.2020 15:21 - 15:21 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pardon. No samozre. Pardon. Dobre, tak predsa len, predsa len sa vyjadrím, keďže tu boli nejaké námietky. Pani ministerka má právo vyjadriť sa, vyjadriť sa v rozprave. Bude sa hlasovať spoločne o bodoch spoločnej správy, lebo v rozprave, nie vo vystúpení v rozprave nezaznel ten návrh, pán poslanec Kuffa zmeškal sa prihlásiť na čas a samozrejme, že o návrhoch pána poslanca Suska sa bude hlasovať tak ako to on navrhol. Čiže, čiže, keď chce osobitne hlasovať, tak sa bude, bude hlasovať osobitne, len teda upozorňujem, že, že časť jeho pozmeňujúceho návrhu koliduje s bodmi zo spoločnej správy, čiže keď sa schvália tie body spoločnej správy, tak nebude možné o niektorých častiach jeho pozmeňujúceho návrhu hlasovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 15:13 - 15:15 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem za všetky faktické poznámky, na všetky nestihnem zareagovať určite. Pán poslanec Beluský, návrh na osobitné hlasovanie o bodoch spoločnej správy sa dáva vo vystúpení v rozprave nie vo faktickej poznámke, čiže bohužiaľ nemôžem tejto vašej žiadosti vyhovieť. Pán poslanec Kotleba ste pripomenuli, že som povedal, že návrh bol robený na rýchlo. No asi by nebolo veľmi vierohodné, keby som tvrdil, že vláda návrh pripravovala tri týždne, keď sa pred troma dňami pred predložením toho návrhu zákona vôbec ujala funkcie a bola vymenovaná a opakovane tu zaznieva, že ide o sledovanie všetkých ľudí. Nie nejde o sledovanie všetkých ľudí, ide o identifikovanie ľudí, u ktorých je podozrenie alebo u ktorých sa preukáže, že boli, že boli nakazení koronavírusom a účelom a teda pozmenené znenie čl. IV to hovorí úplne jasne, že je to iba v rozsahu výlučne potrebnom na identifikáciu žiadateľov v záujme ochrany, životu a zdravia. Asi by som sa už opakoval. Ako, ako je to zúžené oproti tomu návrhu, o ktorom sme hovorili včera. Pán poslanec Taraba to, že je ústavnému, teda že ústavným zákonom je niečo vyhradené štátu, neznamená, že zákonom nemožno zveriť štátu nejakú inú právomoc. To asi nejako celkom nerozumiete tomu, aký je vzťah medzi ústavným zákonom a zákonom. Keď my tento zákon schválime, tak to nebude v rozpore, rozpore s ústavným zákonom, ktorý hovorí o tom, čo štát môže robiť aj bez toho, aby, aby sa niečo schválilo zákonom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2020 14:46 - 14:58 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Je to ešte rozprava, zámerne som sa prihlásil tak, aby ste na mňa mohli reagovať. Pán poslanec, chcem reagovať teda na priebeh rozpravy, mohol by som to urobiť ako spravodajca aj v záverečnom slove, ale myslím si, že toto vám dá možnosť reagovať na moje reakcie.
Pán poslanec Tomáš tu hovoril o tom, že SMER nepolitikárči, že SMER vecne diskutuje o tom probléme. Áno, to by bola pravda, pokiaľ by sme naozaj sa snažili vecne diskutovať a ja by som poprosil kolegov, aby išli trochu ďalej. Keby SMER vecne diskutoval a vecne predkladal pozmeňujúce návrhy k téme, ktorá sa týka zásahu do súkromia, ktorá je legitímna téma. Viacerí sme o tom včera hovorili, zasahuje sa do súkromia, do súkromia ľudí. Treba sa na to pozrieť, akým spôsobom sa to deje, či sú na to dané dôvody. Tie dôvody na to dané sú a či sa to robí primeraným spôsobom.
My sme sa o to snažili tým, že sme neschvaľovali ten zákon včera. Vytvorili sme aspoň minimálny priestor na to, aby sa o tom zákone rokovalo. Ja by som naozaj pána ministra poprosil, že tichšie, lebo ma vyrušuje. A rokovali sme o tom siahodlho na ústavnoprávnom výbore, pýtali sme sa. Pýtali sme pani ministerky, pýtali sme sa ľudí z úradu podpredsedu vlády, teraz už podpredsedníčky vlády pre informatizáciu, ktorí nám odpovedali na naše otázky. A naozaj sme sa snažili tie problémy, ktoré sme tam videli vyriešiť. Je teda, dosť zvláštne sa mi počúvalo, keď pán podpredseda alebo bývalý podpredseda vlády Raši hovoril o tom, že pozmeňovákmi sa teraz snažíme skvalitniť ten zákon, ktorý tu včera pani ministerka obhajovala. No, my sme tu zažili, že pozmeňováky na niekoľko desiatok strán prišli do výborov a boli predkladané v rámci normálneho konania, a teda evidentne to nepripravil ten poslanec, ale ministerstvo. Buď teda na niečo zabudlo alebo iba malo potrebu obísť normálny legislatívny proces, tak sa takýmto spôsobom vkladali veci. Teraz to tak nebolo. Teraz sme vo výnimočnej situácii, teraz sa robia veci narýchlo.
Keď vám pani ministerka hovorila, že prečo ste tú aplikáciu neurobili? Prečo ste ten návrh zákona nepripravili? Však to už mohlo byť v šuflíku a tá vláda to mohla iba prevziať a nadviazať na svoju predchodkyňu a predložiť to novému parlamentu. Vy ste to neurobili, tak sme to museli urobiť my narýchlo a samozrejme, v tej rýchlosti sa spravili nejaké chyby, ale bola vôľa aj zo strany predkladateľky tie chyby čo najskôr napraviť.
Ale keby sme diskutovali v tejto vecnej rovine je to v poriadku. Len, keď si tu rozprával o tom, že je to zákon špicľovaný, že je to politicky motivované, tak nehnevajte sa, čo iné ako politikárčenie je toto, pán poslanec Tomáš. Pán poslanec Petrák, u ktorého som zvyknutý na vecný spôsob argumentácie hovorí o tom, že je to zneužitie zákona na politické ciele. Ale teda na politické ciele je tu zneužívaná iba tá rozprava zo strany opozičných poslancov.
Ja som tiež včera kritizoval ten postup, tiež som kritizoval ten spôsob a myslím si, že do budúcnosti aj keď budeme rokovať v skrátenom legislatívnom konaní, tak mali by sme vytvoriť aspoň niekoľko dní na to, aby sme rokovali vo výboroch a v kluboch o tomto návrhu zákona. A aj vláda, keď rokuje v skrátenom legislatívnom konaní a nemôže z nejakých vážnych dôvodov uskutočniť medzirezortné pripomienkové konanie ani skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, že by bolo dobré, keby návrhy, s ktorými chce prísť aspoň zverejnila niekoľko dní vopred, mohla sa k nim vyjadriť odborná a široká verejnosť. Možno by sa niektoré veci vysvetlili oveľa rýchlejšie.
Vo výbore, v ústavnoprávnom výbore sme naozaj spravili všetko čo bolo v našich silách, v našich kapacitách, aby sme zákon okresali naozaj iba na to, čo považujeme za nevyhnutné. Vypustilo sa písm. c), ktoré hovorí o súvisiacich údajoch komunikujúcich strán, teda o prevádzkových údajoch, ktoré naozaj nie sú nevyhnutné na lokalizáciu, nie na sledovanie a okresalo sa to tými ďalšími podmienkami, ktoré tam boli uvedené, že sa spracúvajú v anonimizovanej podobe, že sa spracúvajú na účel identifikácie príjemcov správ a že sa spracúvajú výlučne v rozsahu potrebnom na identifikáciu užívateľov v záujme ochrany života.
Aj my sme sa na výbore pýtali, že či naozaj tam nenechať iba to písm. d) lokalizačné údaje, či je potrebné aj tie súvisiace údaje komunikujúcich strán a dostali sme zo strany pracovníkov úradu, ktorý donedávna ešte takto pred týždňom viedol pán poslanec Raši, dostali sme informáciu, že je potrebné, aby sme v zákone spomenuli aj písm. b), teda tie súvisiace údaje, pretože bez nich nie sme schopní splniť ten účel, s ktorým sa to predkladá, teda nielen spracovať tie lokalizačné údaje, ale aj identifikovať majiteľa toho mobilného zariadenia. Nie ľudí, s ktorými komunikuje, ale jeho konkrétne. To, že s niekým komunikuje v Austrálii je nezaujímavé pre tento účel.
Veľmi často tu padajú námietky, čo keď niekto nemá mobilný telefón, alebo čo keď niekto si ten mobilný telefón nedá a nezoberie so sebou a nebude možné vystopovať, že sa kedy niekde pohyboval. Samozrejme, to je už teda povaha zákonov, ale aj všetkej ľudskej činnosti, že nič nie je dokonalé a nie je možné vyriešiť všetky problémy. Nezachytíme ich, nezachytíme všetkých infikovaných. Nezistíme, s kým sa stretli. Ale ak schválime tento nástroj, tak máme šancu aspoň veľkú časť infikovaných a ich kontaktov identifikovať a overiť či sú nakazení a spomaliť tým šírenie pandémie.
Myslím si, že je to úplne legitímny dôvod pre takýto zásah do súkromia a zásah do osobných práv. A opakujem, my sme boli otvorení diskusii, boli sme otvorení návrhom na to, aby to čo tu aj zaznelo v rozprave, že vypustite odtiaľ tie veci a my to schválime. Ale však vy ste nenavrhli konkrétny návrh ako to vypustiť. Pán poslanec Susko aj na výbore, aj to v pléne navrhuje iba vypustiť celý článok 4, čiže úplne, úplne to dať preč. Celý tento problém hodiť zo stola a čiže vlastne neriešiť to. Keby ste prišli s konkrétnym návrhom ako inak to máme naformulovať a my sme o to, opakujem, siahodlho niekoľko hodín diskutovali na ústavnoprávnom výbore, išli sme bod po bode, riešili sme viacero pozmeňujúcich návrhov, ku každému sme podrobne diskutovali čo nebýva obvyklé pri bežnom konaní, ale teraz sme sa snažili nahradiť to normálne pripomienkové konanie, alebo vyvážiť ten čas, ktorý nám chýbal, keby vtedy zaznel nejaký návrh
===== ústavnoprávnom výbore. Išli sme bod po bode, riešili sme viacero pozmeňujúcich návrhov, ku každému sme podrobne diskutovali čo nebýva obvykle pri bežnom konaní ale teraz sme sa snažili nahradiť to, to normálne pripomienkové konanie alebo vyvážiť ten čas, ktorý nám, ktorý nám chýbal. Kedy-vtedy zaznel nejaký návrh, ktorý by tento problém riešil predpokladám, že by bola vôľa zo strany koaličných poslancov aj zo strany pani ministerky sa tým zaoberať. Ale keď ten návrh je iba vypustiť článok 4 tak nie je veľmi o čom. Ďalší a posledná vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť je teda nesúvisí priamo, priamo s týmto článkom 4 ale súvisí s jedným pozmeňujúcich návrhov, ktorý sa týka možnosti neverejného súdneho konania. Včera bol zverejnený návrh a hneď, hneď sa voči tomu ozvala iniciatíva zo strany médií, že mohlo, mohla by tu byť ohrozená verejnosť rokovania, ktorá verejnosť rokovania súdov a, že je potrebné, aby sa verejnosť dostala aspoň k zvukovým záznamom. Rieši to pozmeňujúci návrh, ktorý predložil na výbore pán podpredseda Národnej rady Šeliga a ktorý je súčasťou, súčasťou spoločnej správy. A ja som sa na výbore pýtal, či nie je možnosť, aby sa, aby sa v odôvodnených prípadoch ak to technické podmienky súdov umožňujú konali aj, aj alebo teda realizovali aj obrazove alebo, alebo zvukové prenosy teda, aby sa nerobili len záznamy, ktoré budú poskytnuté záujemcom zo súdneho pojednávania ale, aby sa robili, robili prenosy. Takáto možnosť už dnes v zákone je ak súd s tým súhlasí tak je možné dnes robiť prenosy a nie je, nie je problém pokúšať sa o to aj v budúcnosti čiže, čiže aj v prípade, žeby v záujme ochrany zdravia bolo vyhlásené konanie súdu za neverejné. Čiže aj v tejto, v tejto veci, ktorá tu nebola široko diskutovaná zrejme to nie je až taká, taká príťažlivá téma pre, pre opozíciu keďže ide najmä v tejto chvíli o súdne pojednávania s Mariánom Kočnerom, ktoré sú tak veľmi, veľmi sledované, o ktoré je záujem verejnosti takže v celku chápem, že ten záujem sa sústredil na iný bod ako na možnosť, aby verejnosť mala dostatočné informácie ako ďalej pokračuje súd s Mariánom Kočnerom a jeho komplicmi. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2020 14:46 - 14:58 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Je to ešte rozprava, zámerne som sa prihlásil tak, aby ste na mňa mohli reagovať. Pán poslanec, chcem reagovať teda na priebeh rozpravy, mohol by som to urobiť ako spravodajca aj v záverečnom slove, ale myslím si, že toto vám dá možnosť reagovať na moje reakcie.
Pán poslanec Tomáš tu hovoril o tom, že SMER nepolitikárči, že SMER vecne diskutuje o tom probléme. Áno, to by bola pravda, pokiaľ by sme naozaj sa snažili vecne diskutovať a ja by som poprosil kolegov, aby išli trochu ďalej. Keby SMER vecne diskutoval a vecne predkladal pozmeňujúce návrhy k téme, ktorá sa týka zásahu do súkromia, ktorá je legitímna téma. Viacerí sme o tom včera hovorili, zasahuje sa do súkromia, do súkromia ľudí. Treba sa na to pozrieť, akým spôsobom sa to deje, či sú na to dané dôvody. Tie dôvody na to dané sú a či sa to robí primeraným spôsobom.
My sme sa o to snažili tým, že sme neschvaľovali ten zákon včera. Vytvorili sme aspoň minimálny priestor na to, aby sa o tom zákone rokovalo. Ja by som naozaj pána ministra poprosil, že tichšie, lebo ma vyrušuje. A rokovali sme o tom siahodlho na ústavnoprávnom výbore, pýtali sme sa. Pýtali sme pani ministerky, pýtali sme sa ľudí z úradu podpredsedu vlády, teraz už podpredsedníčky vlády pre informatizáciu, ktorí nám odpovedali na naše otázky. A naozaj sme sa snažili tie problémy, ktoré sme tam videli vyriešiť. Je teda, dosť zvláštne sa mi počúvalo, keď pán podpredseda alebo bývalý podpredseda vlády Raši hovoril o tom, že pozmeňovákmi sa teraz snažíme skvalitniť ten zákon, ktorý tu včera pani ministerka obhajovala. No, my sme tu zažili, že pozmeňováky na niekoľko desiatok strán prišli do výborov a boli predkladané v rámci normálneho konania, a teda evidentne to nepripravil ten poslanec, ale ministerstvo. Buď teda na niečo zabudlo alebo iba malo potrebu obísť normálny legislatívny proces, tak sa takýmto spôsobom vkladali veci. Teraz to tak nebolo. Teraz sme vo výnimočnej situácii, teraz sa robia veci narýchlo.
Keď vám pani ministerka hovorila, že prečo ste tú aplikáciu neurobili? Prečo ste ten návrh zákona nepripravili? Však to už mohlo byť v šuflíku a tá vláda to mohla iba prevziať a nadviazať na svoju predchodkyňu a predložiť to novému parlamentu. Vy ste to neurobili, tak sme to museli urobiť my narýchlo a samozrejme, v tej rýchlosti sa spravili nejaké chyby, ale bola vôľa aj zo strany predkladateľky tie chyby čo najskôr napraviť.
Ale keby sme diskutovali v tejto vecnej rovine je to v poriadku. Len, keď si tu rozprával o tom, že je to zákon špicľovaný, že je to politicky motivované, tak nehnevajte sa, čo iné ako politikárčenie je toto, pán poslanec Tomáš. Pán poslanec Petrák, u ktorého som zvyknutý na vecný spôsob argumentácie hovorí o tom, že je to zneužitie zákona na politické ciele. Ale teda na politické ciele je tu zneužívaná iba tá rozprava zo strany opozičných poslancov.
Ja som tiež včera kritizoval ten postup, tiež som kritizoval ten spôsob a myslím si, že do budúcnosti aj keď budeme rokovať v skrátenom legislatívnom konaní, tak mali by sme vytvoriť aspoň niekoľko dní na to, aby sme rokovali vo výboroch a v kluboch o tomto návrhu zákona. A aj vláda, keď rokuje v skrátenom legislatívnom konaní a nemôže z nejakých vážnych dôvodov uskutočniť medzirezortné pripomienkové konanie ani skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, že by bolo dobré, keby návrhy, s ktorými chce prísť aspoň zverejnila niekoľko dní vopred, mohla sa k nim vyjadriť odborná a široká verejnosť. Možno by sa niektoré veci vysvetlili oveľa rýchlejšie.
Vo výbore, v ústavnoprávnom výbore sme naozaj spravili všetko čo bolo v našich silách, v našich kapacitách, aby sme zákon okresali naozaj iba na to, čo považujeme za nevyhnutné. Vypustilo sa písm. c), ktoré hovorí o súvisiacich údajoch komunikujúcich strán, teda o prevádzkových údajoch, ktoré naozaj nie sú nevyhnutné na lokalizáciu, nie na sledovanie a okresalo sa to tými ďalšími podmienkami, ktoré tam boli uvedené, že sa spracúvajú v anonimizovanej podobe, že sa spracúvajú na účel identifikácie príjemcov správ a že sa spracúvajú výlučne v rozsahu potrebnom na identifikáciu užívateľov v záujme ochrany života.
Aj my sme sa na výbore pýtali, že či naozaj tam nenechať iba to písm. d) lokalizačné údaje, či je potrebné aj tie súvisiace údaje komunikujúcich strán a dostali sme zo strany pracovníkov úradu, ktorý donedávna ešte takto pred týždňom viedol pán poslanec Raši, dostali sme informáciu, že je potrebné, aby sme v zákone spomenuli aj písm. b), teda tie súvisiace údaje, pretože bez nich nie sme schopní splniť ten účel, s ktorým sa to predkladá, teda nielen spracovať tie lokalizačné údaje, ale aj identifikovať majiteľa toho mobilného zariadenia. Nie ľudí, s ktorými komunikuje, ale jeho konkrétne. To, že s niekým komunikuje v Austrálii je nezaujímavé pre tento účel.
Veľmi často tu padajú námietky, čo keď niekto nemá mobilný telefón, alebo čo keď niekto si ten mobilný telefón nedá a nezoberie so sebou a nebude možné vystopovať, že sa kedy niekde pohyboval. Samozrejme, to je už teda povaha zákonov, ale aj všetkej ľudskej činnosti, že nič nie je dokonalé a nie je možné vyriešiť všetky problémy. Nezachytíme ich, nezachytíme všetkých infikovaných. Nezistíme, s kým sa stretli. Ale ak schválime tento nástroj, tak máme šancu aspoň veľkú časť infikovaných a ich kontaktov identifikovať a overiť či sú nakazení a spomaliť tým šírenie pandémie.
Myslím si, že je to úplne legitímny dôvod pre takýto zásah do súkromia a zásah do osobných práv. A opakujem, my sme boli otvorení diskusii, boli sme otvorení návrhom na to, aby to čo tu aj zaznelo v rozprave, že vypustite odtiaľ tie veci a my to schválime. Ale však vy ste nenavrhli konkrétny návrh ako to vypustiť. Pán poslanec Susko aj na výbore, aj to v pléne navrhuje iba vypustiť celý článok 4, čiže úplne, úplne to dať preč. Celý tento problém hodiť zo stola a čiže vlastne neriešiť to. Keby ste prišli s konkrétnym návrhom ako inak to máme naformulovať a my sme o to, opakujem, siahodlho niekoľko hodín diskutovali na ústavnoprávnom výbore, išli sme bod po bode, riešili sme viacero pozmeňujúcich návrhov, ku každému sme podrobne diskutovali čo nebýva obvyklé pri bežnom konaní, ale teraz sme sa snažili nahradiť to normálne pripomienkové konanie, alebo vyvážiť ten čas, ktorý nám chýbal, keby vtedy zaznel nejaký návrh
===== ústavnoprávnom výbore. Išli sme bod po bode, riešili sme viacero pozmeňujúcich návrhov, ku každému sme podrobne diskutovali čo nebýva obvykle pri bežnom konaní ale teraz sme sa snažili nahradiť to, to normálne pripomienkové konanie alebo vyvážiť ten čas, ktorý nám, ktorý nám chýbal. Kedy-vtedy zaznel nejaký návrh, ktorý by tento problém riešil predpokladám, že by bola vôľa zo strany koaličných poslancov aj zo strany pani ministerky sa tým zaoberať. Ale keď ten návrh je iba vypustiť článok 4 tak nie je veľmi o čom. Ďalší a posledná vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť je teda nesúvisí priamo, priamo s týmto článkom 4 ale súvisí s jedným pozmeňujúcich návrhov, ktorý sa týka možnosti neverejného súdneho konania. Včera bol zverejnený návrh a hneď, hneď sa voči tomu ozvala iniciatíva zo strany médií, že mohlo, mohla by tu byť ohrozená verejnosť rokovania, ktorá verejnosť rokovania súdov a, že je potrebné, aby sa verejnosť dostala aspoň k zvukovým záznamom. Rieši to pozmeňujúci návrh, ktorý predložil na výbore pán podpredseda Národnej rady Šeliga a ktorý je súčasťou, súčasťou spoločnej správy. A ja som sa na výbore pýtal, či nie je možnosť, aby sa, aby sa v odôvodnených prípadoch ak to technické podmienky súdov umožňujú konali aj, aj alebo teda realizovali aj obrazove alebo, alebo zvukové prenosy teda, aby sa nerobili len záznamy, ktoré budú poskytnuté záujemcom zo súdneho pojednávania ale, aby sa robili, robili prenosy. Takáto možnosť už dnes v zákone je ak súd s tým súhlasí tak je možné dnes robiť prenosy a nie je, nie je problém pokúšať sa o to aj v budúcnosti čiže, čiže aj v prípade, žeby v záujme ochrany zdravia bolo vyhlásené konanie súdu za neverejné. Čiže aj v tejto, v tejto veci, ktorá tu nebola široko diskutovaná zrejme to nie je až taká, taká príťažlivá téma pre, pre opozíciu keďže ide najmä v tejto chvíli o súdne pojednávania s Mariánom Kočnerom, ktoré sú tak veľmi, veľmi sledované, o ktoré je záujem verejnosti takže v celku chápem, že ten záujem sa sústredil na iný bod ako na možnosť, aby verejnosť mala dostatočné informácie ako ďalej pokračuje súd s Mariánom Kočnerom a jeho komplicmi. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 13:37 - 13:39 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, dovoľte, aby som vám zacitoval z § a dúfam, že ma budete počúvať § 22a odsek 1 zákona o sudcoch. Dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu možno aj sudcovi u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva. Čiže, v zákone o sudcoch sú presne tie isté dôvody, ktoré sa teraz navrhujú pre odvolanie predsedníčky súdnej rady súdnou radou, tie isté dôvody sú tam uvedené pre pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Iste uznáte, že pozastavenie výkonu funkcie sudcu je oveľa vážnejší zásah do sudcovskej nezávislosti alebo možný zásah do sudcovskej nezávislosti a do postavenia sudcov než prípadné odvolanie z funkcie predsedu súdnej rady. No a zaujímavé je na tom všetkom ako sa tam to ustanovenie § 22a odsek 1 dostalo. Dostalo sa tam v decembri minulého roka konkrétne 5. decembra minulého roka zákonom, ktorý bol schválený v skrátenom legislatívnom konaní na návrh vlády bez toho, aby k nemu bolo riadne pripomienkové konanie, aby sa k tomu riadne mohli vyjadriť sudcovia, to ste urobili vy a my sme dokonca my z poslaneckého klubu SaS sme za ten návrh hlasovali lebo sme tam videli, videli aj pozitíva ale je teda dosť nekonzistentné v decembri niečo urobiť a to isté vyčítať nám teraz. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2020 13:13 - 13:24 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch. Národná rada uznesením z 24. marca 2020 rozhodla, že prerokuje návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Národná rada tiež 24. marca pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor s tým, že výbory prerokujú návrh zákona ihneď. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh zákona prerokovali oba výbory, ktorým bol pridelený a odporúčali ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva päť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich.
Len veľmi stručne by som sa dotkol obsahu tých pozmeňujúcich návrhov, o ktorých pred malou chvíľou rokoval ústavnoprávny výbor. Bod 1 sa týka vylúčenia verejnosti zo súdnych konaní, a teda zabezpečenia, aby zabezpečenie toho, aby bol z takýchto konaní vyhotovený zvukový záznam povinne a aby bol povinne poskytovaný verejnosti, teda aby sa nestalo, že súdne konanie bude neverejné a bude neverejné do tej miery, že sa verejnosť vôbec nedozvie o jeho priebehu.
Bod 2 sa týka tiež čl. 1 a týka sa dražieb. Je tam teda upresnený postup čo sa týka dražobníka, súdneho exekútora a správca. A zavedená povinnosť upustiť od vykonania dražby alebo poverovania predaju majetku dražobníka. Bod 3 sa týka čl. 2, aj bod 4 sa týka čl. 2, teda novely zákona o Súdnej rade a v podstate dopĺňajú ten návrh vlády ako bol prezentovaný. A konečne ten bod 5 spoločnej správy sa týka teda čl. 4 a zákona o elektronických komunikáciách, kde sú presnejšie špecifikované podmienky poskytnutia údajov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva. Keďže je to vec, ktorá bola najviac diskutovaná, ja by som to odprezentoval, aké navrhujeme znenie alebo výbor navrhol zmenené znenie oproti pôvodnému návrhu.
Navrhuje sa, aby zákon o elektronických komunikáciách bol doplnený o odseky, teda § 63 doplnený odseky 18 až 20, pričom v ods. 18 by sa uvádzalo, že údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa ods. 1 písm. b) a d) spolu s informáciou o čase vzniku lokalizačného údaju podnik v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve, a to v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Potom sú tam tri spôsoby,
a) spracúva v anonimizovanej podobe na štatistické účely potrebné na predchádzanie prevenciu a modelovanie vývoja ohrozenia života a zdravia,
b) spracúva na účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej v záujme ochrane života a po
c) spracúva výlučne v rozsahu potrebnom na identifikáciu užívateľov v záujme ochrane a zdravia.
Dovolím si teda upozorniť, že oproti pôvodnému návrhu nie je tam formulácia, že sa sprístupňujú alebo teda, že sa spracúvajú údaje podľa písm. b) až d), ale teda vypadáva písm. c). Budú sa spracúvať iba tie lokalizačné údaje a tie súvisiace údaje, ktoré nevyhnutné na to, aby operátori dokázali identifikovať ku komu sa tie lokalizačné údaje vzťahujú. Nebudú tam teda tie prevádzkové údaje, ktoré boli v pôvodnom návrhu a ktoré nie sú nevyhnutné pre zabezpečenie účelu tejto legislatívnej zmeny.
Ďalej sa tam mení oproti pôvodnej formulácie, kde sa hovorilo o tom, že sa tie údaje spracúvajú aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej choroby. Teraz je tam formulácia, to "aj" sa vypustilo. Je tam formulácia, že a to v príčinnej súvislosti, čiže je to nutná podmienka, aby tam išlo o príčinnú súvislosť so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Je tam, tie účely, ktoré sú vymenované v písmenách a), b) a c), je tam, že sa majú spracovať v anonimizovanej podobe, majú sa spracovať na účely identifikácie, teda je tam vymedzený účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je to potrebné oznámiť. A písm. c) zaručuje, že by sa mali spracovať iba výlučne v rozsahu potrebnom na identifikáciu užívateľov, čiže aby nedochádzalo k spracúvaniu iných údajov ako sú nevyhnutné na dosiahnutie toho sledovaného cieľa.
Bod 19 je tiež dôležitý, alebo teda ods. 19, ktorý znie, že údaje spracúvané podľa ods. 18 podnik poskytuje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať identifikáciu účastníka alebo užívateľa, alebo spôsob určenia identifikácie účastníkov alebo užívateľov, na ktorých sa poskytnutie týchto údajov vzťahuje. Opäť je to automatické plošné sledovanie všetkých, už vôbec nie obsahu komunikácie, ale poskytnutie týchto informácií Úradu verejného zdravotníctva na základe odôvodnenej písomnej žiadosti, ktorá musí mať náležitosti v zmysle zákona.
Posledný ods. 20, ktorý vychádza z toho čo už v návrhu bolo, ktorý konštatuje, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže údaje spracúvané podľa ods. 18 zbierať, spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve, najdlhšie do 31. decembra 2020. Tu opäť považujem za dôležité zdôrazniť, že táto formulácia neznamená, že úrad môže tieto údaje zberať a spracúvať bez ohľadu na to, či trvá núdzová situácia alebo netrvá. Môže tieto údaje zberať iba za predpokladu, že trvá mimoriadna situácia alebo núdzový stav. Keď mimoriadne situácia alebo núdzový stav skončia 15. mája, tak tým okamihom končí táto zákonná licencia a Úrad verejného zdravotníctva stráca oprávnenie ďalej s týmito údajmi spracovať, teda spracúvať ich. A ak by to robil trebárs do 16. mája, tak postupuje v rozpore so zákonom. A ten 31. december 2020 je tam iba ako poistka, že v prípade, že by sa mimoriadna situácia alebo núdzový stav predĺžili aj za horizont tohto roku, aby to nepokračovalo automaticky, ale ak by bola taká vôľa parlamentu, tak aby musel parlament opäť schváliť zmenu zákona, ktorým by schválil, že takéto údaje možno spracúvať aj po 1. januári 2021 a keď by to nespravil, tak by toto oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva zaniklo.
Čiže pripomínam, že gestorský výbor odporúča všetkých päť bodov obsiahnutých v spoločnej správe schváliť. Zároveň odporúča schváliť aj návrh zákona ako celok v zmysle tých predložených pozmeňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, tlač 29a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 6 z 24. marca 2020 a týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov. Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.3.2020 18:32 - 18:32 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
V obsiahlej rozprave zazneli dva pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia, ktoré sa týkali termínu prerokovania vo výboroch, avšak vzhľadom na schválenie procedurálneho návrhu pána poslanca Pčolinského o týchto návrhoch nie je potrebné hlasovať, pretože ich zmysel bol naplnený schválením tohto procedurálneho návrhu, takže oba návrhy sťahuje. Takže budeme hlasovať štandardne o návrhu uznesenia.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje vládny návrh zákona v druhom čítaní.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136, za 87, proti 29, zdržalo sa 19, nehlasoval 1 poslanec.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh prerokuje v druhom čítaní.

Prosím, pán poslanec, uveďte hlasovanie o pridelení výborom.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Ďalej, že za gestorský výbor určuje ústavnoprávny výbor s tým, aby oba výbory prerokovali vládny návrh zákona ihneď, pričom to ihneď znamená do zajtra v zmysle schváleného procedurálneho návrhu.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 111, proti 2, zdržalo sa 23, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Nasleduje hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa školských zákon, tlač 31. Dávam slovo predsedovi výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a poslancovi Richardovi Vašečkovi, aby uviedol hlasovanie.

Vašečka, Richard, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpil 1 pán poslanec. Nebol podaný žiaden procedurálny návrh. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa rozhodla prerokovať uvedený návrh zákona v druhom čítaní.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 130, proti 2, zdržali sa 3, nehlasoval 0.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla tento návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

Prosím, pán spravodajca, ďalej pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru ako aj lehoty na jeho prerokovanie.

Vašečka, Richard, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky prideľuje na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Zároveň, že za gestorský výbor určuje Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s tým, že určené výbory prerokujú návrh zákona aj v gestorskom výbore na 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136, za 131, proti 1, zdržali sa 3, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Panie poslankyne, páni poslanci, na základe záverov z poslaneckého grémia týkajúcich sa ďalšieho postupu prerokovania vládnych návrhov zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, o ktorých ste boli informovaní a o ktorých sme už hlasovali a na základe schváleného procedurálneho návrhu vyhlasujem prestávku na rokovanie výborov 30 minút, po ktorej pristúpime k druhému čítaniu o vládnom návrhu zákona. Zároveň chcem požiadať predsedov príslušných výborov, aby zvolali schôdze výborov. Pán poslanec Kremský.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2020 18:00 - 18:01 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Sme v skrátenom legislatívnom konaní a samozrejme, že postupujeme rýchlejšie ako obvykle ale je namieste, aby sme debatovali lebo na to sme tu, aby sme ako parlament posúdili ten návrh zákona, upozornili na jeho problémy, čiže ja vnímam tú debatu ako o úplne legitímnu je v poriadku a je dôležité, že o tom hovoríme lebo hneď prvý návrh zákona, o ktorom hovorme v tejto snemovni po voľbách sa týka ja základných práv a slobôd a veľmi zložitej témy ako nájsť rovnováhu medzi verejným záujmom na ochrane zdravia a životov ľudí a medzi ich právom na ochranu súkromia a ochranou pred zásahmi štátu do ich, do ich súkromia. Len bolo by dobré keby sme pri tej debate zostali vo vecnej rovine a neulietavali k nejakým novým svetovým poriadkom a podobným ideologickým nezmyslom. A aj táto debata ale ukázala, že je potrebné o tejto téme hovoriť v pokoji s dostatočným časom a preto teda dúfam, že ten čas si nejako, nejako vytvoríme a nebudeme dnes o pol deviatej v noci hlasovať o tomto zákone ale, ale teda aspoň, aspoň ten odklad do zajtra, do zajtra si dáme a vecne sa k tomu vrátime na výboroch a vecne budeme zajtra rokovať v druhom čítaní, čítaní v pléne- A poslednú vec, ktorá teda chcem doplniť rozpravu, pán poslanec Kuffa sa pýtal pána poslanca Osuského odkiaľ je ten citát z Biblie lebo si nespomína, žeby taký citát v Biblii bol. Pán poslanec Osuský mu ho odcitoval celý tak ja len doplním, že je to list Titovi 1.15 tak pán poslanec Kuffa si to tam môže pozrieť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 17:31 - 17:33 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kuffa, naozaj zaujímavé, že zrovna vy ste mali plné desať minútové vystúpenie a ešte vám nestačilo. Teraz je tu na vás 19 faktických poznámok a ráno ste povedali alebo navrhli skrátiť vystúpenie na dve minúty. Pritom čas, ktorý sme zabrali vaším vystúpením a reakciami naň je najdlhší v doterajšej histórii novozvoleného parlamentu. Trošku nekonzistentné. A problém je aj to, že vy ste väčšinu vášho vystúpenia nehovorili k veci, nehovorili ste k návrhu zákona. Bola to kázeň. Ja vám neberiem právo kázať, ale nemyslím si, že zrovna od parlamentného pultu v čase núdzového stavu je priestor na to, aby sme počúvali kázne. My sme orgán, štátny orgán svetského štátu. Čiže máme sa zaoberať svetskými záležitosťami, nie náboženskými.
Trošku mi aj vadí také to fňukanie, že aká časovaná bomba. Lekári chodia do práce, sestričky chodia do práce, predavačky v potravinách sú v práci a stretávajú sa s oveľa viac ľuďmi každý deň ako sa tu my stretávame. My sme tu preto, lebo si tu robíme svoju robotu, lebo krajina potrebuje, aby sme dnes alebo zajtra schválili zákony, ktoré jej pomôžu prekonať tú krízu, v ktorej sa nachádza. A je veľmi pravdepodobné, že sa budeme musieť stretnúť aj zajtra, pozajtra, možno o týždeň. Ale je to naša povinnosť. My tu nemáme čo fňukať. (Potlesk.)
Skryt prepis