Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.2.2021 o 22:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.2.2021 22:55 - 22:57 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem. Aj ja budem veľmi stručný a dúfam, že na základe aj tejto rozpravy ak teda sa situácia nezlepší a bude potrebné predlžovať núdzový stav, tak dôjde k ešte kvalitnejšiemu odôvodneniu zo strany vlády pri návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s predĺžením núdzového stavu tak, ako sa to zlepšilo od toho prvého návrhu do toho druhého návrhu, tak myslím si, že aj v tejto rozprave zaznelo veľa podnetov, ktoré môžu viesť k tomu, že nabudúce, ak budeme musieť diskutovať, tak budeme diskutovať o obsahu toho materiálu a nie o tom, čo by tam ešte malo byť a čo nám tam chýba a aké čísla tam sú, alebo nie sú. Rovnako si dovolím vysloviť nádej, že nabudúce sem príde viacej členov vlády, aby tá diskusia mohla ísť naozaj k rôznym aspektom, ktoré súvisia s núdzovým stavom. A možno také skromné želanie, že by bolo aj vhodné, keby povedzme vláda ak sa to bude dať, požiadala parlament skôr ako tesne pred uplynutím tých 20 dní, lebo nakoniec to môže viesť aj k takým situáciám, že bude problém to schváliť alebo že rokujeme takto do neskorého večera, až noci. Čiže z hľadiska, z hľadiska toho procesu si myslím, že hneď ako vláda rozhodne o predĺžení núdzového stavu, by bolo správne, aby čo najskôr doručila do parlamentu návrh na vyslovenie, vyslovenie súhlasu a teda tiež dúfam, že zajtra o jedenástej keď budeme hlasovať, tak ten návrh vlády schválime. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.2.2021 22:55 - 22:57 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem. Aj ja budem veľmi stručný a dúfam, že na základe aj tejto rozpravy ak teda sa situácia nezlepší a bude potrebné predlžovať núdzový stav, tak dôjde k ešte kvalitnejšiemu odôvodneniu zo strany vlády pri návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s predĺžením núdzového stavu tak, ako sa to zlepšilo od toho prvého návrhu do toho druhého návrhu, tak myslím si, že aj v tejto rozprave zaznelo veľa podnetov, ktoré môžu viesť k tomu, že nabudúce, ak budeme musieť diskutovať, tak budeme diskutovať o obsahu toho materiálu a nie o tom, čo by tam ešte malo byť a čo nám tam chýba a aké čísla tam sú, alebo nie sú. Rovnako si dovolím vysloviť nádej, že nabudúce sem príde viacej členov vlády, aby tá diskusia mohla ísť naozaj k rôznym aspektom, ktoré súvisia s núdzovým stavom. A možno také skromné želanie, že by bolo aj vhodné, keby povedzme vláda ak sa to bude dať, požiadala parlament skôr ako tesne pred uplynutím tých 20 dní, lebo nakoniec to môže viesť aj k takým situáciám, že bude problém to schváliť alebo že rokujeme takto do neskorého večera, až noci. Čiže z hľadiska, z hľadiska toho procesu si myslím, že hneď ako vláda rozhodne o predĺžení núdzového stavu, by bolo správne, aby čo najskôr doručila do parlamentu návrh na vyslovenie, vyslovenie súhlasu a teda tiež dúfam, že zajtra o jedenástej keď budeme hlasovať, tak ten návrh vlády schválime. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 22:49 - 22:51 hod.

Ondrej Dostál
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 20:01 - 20:03 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Šutaj Eštok, no tak na jednej strane sa dovolávate nejakého dialógu, toho, aby sme sa tu počúvali a na druhej strane vy sám nepočúvate o čom sa tu hovorí, lebo o tých 60 až 80 % zaočkovanosti sa tu hovorilo už x-krát. Hovorilo sa o tom včera, hovorilo sa o tom dnes, bola o tom veľká polemika a vy poviete, že vy tu hovoríte o nejakých 60 až 80 % zaočkovanosti. Je to napísané v tom materiáli, ale nikto o tom nehovoril. Práve naopak, keď o tom hovorila pani ministerka, keď som o tom hovoril ja, tak sme hovorili o tom, že je to nešťastná formulácia a je zle, že sa to tam dostalo, určite to nie je ako podmienka, ale rozumiem, zrejme ste ten príhovor mali napísaný ešte pred tým ako prebehla tá diskusia. No tak ste to prečítali ako ste to mali napísané. No a ohľadom tej vašej rady, že mali by sme sa snažiť dohodnúť s opozíciou, áno, bola to taká debata, teda niektorí ľudia si mysleli, že tým riešením malo byť, že sme mali novelizovať ústavný zákon v spolupráci s opozíciou, mali sme prijať tie podmienky, ale tie podmienky smerovali napríklad k tomu, aby sa to schvaľovalo ústavnou väčšinou a teda vlastne pri súčasnej pandemickej situácii by koalícia bola v podstate vydaná napospas tomu, aby sa vždy musela dohodnúť s opozíciou, ak by chcela predĺžiť núdzový stav, takže ja si nemyslím, že by to vzhľadom na ten prístup, ktorý vy teraz predvádzate, bolo dobré riešenie, pretože nevidím ani náznak, náznak toho, že v tejto situácii, ktorá je naozaj vážna, ktorá je mnohonásobne vážnejšia ako bola situácia keď ste vy, váš premiér vyhlasovali núdzový stav, tak nemáte ani snahu najmä ...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 19:49 - 19:50 hod.

Ondrej Dostál
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2021 19:34 - 19:48 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem, aj ja by som chcel zareagovať na vystúpenie pána poslanca Čepčeka, jeho pozmeňujúce návrhy, ale teda je to trošku dlhšie ako tie dve minúty, takže vystúpim v rozprave.
Najprv, ale by som teraz zareagoval na to, čo povedal pán poslanec Kočiš, že sú v tom materiály okopírované veci. Podľa mňa je, podľa mňa je dobré, ak v tých materiáloch ak ešte budeme opakovane dostávať veci, budeme mať podobnú štruktúru. Budeme si môcť porovnať, porovnať údaje a samozrejme, že, že, že keď, keď niektoré veci sa nezmenia, tak, tak tam budú znova zopakované a keď sa niektoré zmenia, tak tam bude, budú tie isté vety akurát tam budú iné čísla. To je, to je vec ktorá naopak ja ju vítam.
No a teraz k pánu poslancovi Čepčekovi. Ja teraz nerozumiem celkom tomu inštitútu suspendácie z poslaneckého klubu. Ale teda ste ešte koaličný poslanec? Alebo ste už opozičný poslanec alebo ešte teda nevieme. No. Lebo vy ste tu, vy ste tu dali dva pozmeňujúce návrhy a mne sa oba zdajú veľmi zvláštne. Tiež by som rád vedel, že ktorí sú to tí nejakí poslanci, ktorí, ktorí zmenili to uznesenie lebo teda možno, že som to bol aj ja nakoniec alebo teda sa to ku vám dostalo nejako, nejako ako dôsledok mojej aktivity, lebo ja som na januárovej schôdzi aj na výbore aj v pléne hovoril o tom, že v takomto materiály by mali byť aj ďalšie veci. Veci ktoré už sú v sprievodnom materiály o ktorom hovorila pani ministerka alebo ktorý prinieslo ministerstvo spravodlivosti, odôvodnenie nevyhnutnosti, opis tých opatrení, vyhodnotenie doteraz realizovaných opatrení.
A jedna vec prognóza vývoja pandemickej situácie a potenciálnej reakcie vlády, čiže nejaká informácia za akých podmienok vláda bude navrhovať opätovne predĺženie núdzového stavu a za akých podmienok vláda naopak upustí od predlžovania núdzového stavu. Hovoril som o tom v pléne, hovoril som o tom vnútri koalície aj keď sa pripravoval tento materiál.
Takže možno, že ja som spôsobil, že tam, že tam je to tá veta o očkovaní. Ja som ju nenavrhoval, aby tam bola veta o očkovaní, ale žiadal som, aby tam bola nejaká informácia na základe čoho sa vláda bude rozhodovať či, či ten núdzový stav predĺži alebo nie. No tak neviem kto to tam napísal a už ma to zaujíma čím ďalej tým viac, ale, ale možno na základe aj tejto mojej pripomienky sa to tam dostalo. Nežiadal som, aby tam bola tá veta, ale žiadal som, aby tam bola, bola nejaký odhad. Tak možno, možno aj nejakí iní poslanci tam niečo navrhovali, ale teda možno je toto to vysvetlenie.
No vy navrhujete doplniť uznesenie o druhý bod, v ktorom Národná rada nesúhlasí s podmienkou ukončenia núdzového stavu, aby podmienkou ukončenia núdzového stavu bolo zaočkovanie 60 - 80 % populácie Slovenskej republiky. Problém je, že žiadna taká podmienka tam nie je. Ja som to tu už raz čítal dneska, ale ešte zrejme ste, neviem či ste tu neboli, ale budeme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Národná rada súhlasí s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb príčinnej súvislosti so vznikom pandémie schváleným uznesením Vlády Slovenskej republiky z 5. februára 2021 č. 97. A ešte aj tam je chyba v dátume, ktorú opravíme pozmeňovákom pani poslankyne Kaveckej.
Takže nič nehovorí o nejakej podmienke. Tá podmienka je v materiály, ktorý je nazvaný Návrh, ale mne nehlasujeme o tom návrhu.
To čo ste vy teraz navrhli, je ako keď by sme schvaľovali návrh zákona tak nenavrhujete zmeniť nejaké ustanovenie, nejaký paragraf, nejaký bod, ale navrhujete vyjadriť nesúhlas s niečím čo je napísané v dôvodovej správe. Je to veľmi zvláštne a teda nezvykne sa to, nezvykne sa to robiť pri návrhoch zákonov, ale toto je veľmi podobné čo vy navrhujete. Lebo žiadna taká podmienka tam nie je. Je to spomenuté v odôvodnení, ale nie je to, nie je to v texte uznesenia.
Pani ministerka Kolíková povedala, že určite to tak nebude, že toto nie je tá podmienka, že je to nešťastná formulácia, ja som to tu povedal niekoľkokrát. Ak to nestačí, tak možno by to mohol povedať aj pán minister Krajniak.
Ale pozrime sa čo sa píše v ústavnom zákone o núdzovom stave. Čl. 5 ods. 1 núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie a tak ďalej.
Čiže nič sa tam nehovorí o tom, že musí byť nejaká miera zaočkovanosti. A ak nebude hroziť alebo nedôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb v bezprostrednej v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, tak nemôže byť vyhlásený núdzový stav, nemôže byť predĺžený núdzový stav. To máte napísané v ústavnom zákone. Bez ohľadu na to aká bude miera zaočkovania.
Čiže zdá sa mi divné a teda určite nebudem nikomu odporúčať, aby hlasoval za pozmeňujúci návrh, ktorý má charakter zmeny dôvodovej správy alebo vyjadrenia nejakého stanoviska k niečomu čo je napísané v dôvodovej správe, lebo o tom to je. A je to teda chyba. Hej? Je, je chyba ktorú urobil niekto kto pripravoval ten vládny materiál, a keď o tom napíšu bulvárne médiá v poriadku. Tak akože áno. Nachytali sme vládu na hruškách.
Keď nám to tu kolegovia z opozície vyčítajú, tak majú na to sväté právo lebo sme to urobili chybu a úlohou opozície je kritizovať vládu, upozorňovať na chyby...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2021 19:34 - 19:48 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem, aj ja by som chcel zareagovať na vystúpenie pána poslanca Čepčeka, jeho pozmeňujúce návrhy, ale teda je to trošku dlhšie ako tie dve minúty, takže vystúpim v rozprave.
Najprv, ale by som teraz zareagoval na to, čo povedal pán poslanec Kočiš, že sú v tom materiály okopírované veci. Podľa mňa je, podľa mňa je dobré, ak v tých materiáloch ak ešte budeme opakovane dostávať veci, budeme mať podobnú štruktúru. Budeme si môcť porovnať, porovnať údaje a samozrejme, že, že, že keď, keď niektoré veci sa nezmenia, tak, tak tam budú znova zopakované a keď sa niektoré zmenia, tak tam bude, budú tie isté vety akurát tam budú iné čísla. To je, to je vec ktorá naopak ja ju vítam.
No a teraz k pánu poslancovi Čepčekovi. Ja teraz nerozumiem celkom tomu inštitútu suspendácie z poslaneckého klubu. Ale teda ste ešte koaličný poslanec? Alebo ste už opozičný poslanec alebo ešte teda nevieme. No. Lebo vy ste tu, vy ste tu dali dva pozmeňujúce návrhy a mne sa oba zdajú veľmi zvláštne. Tiež by som rád vedel, že ktorí sú to tí nejakí poslanci, ktorí, ktorí zmenili to uznesenie lebo teda možno, že som to bol aj ja nakoniec alebo teda sa to ku vám dostalo nejako, nejako ako dôsledok mojej aktivity, lebo ja som na januárovej schôdzi aj na výbore aj v pléne hovoril o tom, že v takomto materiály by mali byť aj ďalšie veci. Veci ktoré už sú v sprievodnom materiály o ktorom hovorila pani ministerka alebo ktorý prinieslo ministerstvo spravodlivosti, odôvodnenie nevyhnutnosti, opis tých opatrení, vyhodnotenie doteraz realizovaných opatrení.
A jedna vec prognóza vývoja pandemickej situácie a potenciálnej reakcie vlády, čiže nejaká informácia za akých podmienok vláda bude navrhovať opätovne predĺženie núdzového stavu a za akých podmienok vláda naopak upustí od predlžovania núdzového stavu. Hovoril som o tom v pléne, hovoril som o tom vnútri koalície aj keď sa pripravoval tento materiál.
Takže možno, že ja som spôsobil, že tam, že tam je to tá veta o očkovaní. Ja som ju nenavrhoval, aby tam bola veta o očkovaní, ale žiadal som, aby tam bola nejaká informácia na základe čoho sa vláda bude rozhodovať či, či ten núdzový stav predĺži alebo nie. No tak neviem kto to tam napísal a už ma to zaujíma čím ďalej tým viac, ale, ale možno na základe aj tejto mojej pripomienky sa to tam dostalo. Nežiadal som, aby tam bola tá veta, ale žiadal som, aby tam bola, bola nejaký odhad. Tak možno, možno aj nejakí iní poslanci tam niečo navrhovali, ale teda možno je toto to vysvetlenie.
No vy navrhujete doplniť uznesenie o druhý bod, v ktorom Národná rada nesúhlasí s podmienkou ukončenia núdzového stavu, aby podmienkou ukončenia núdzového stavu bolo zaočkovanie 60 - 80 % populácie Slovenskej republiky. Problém je, že žiadna taká podmienka tam nie je. Ja som to tu už raz čítal dneska, ale ešte zrejme ste, neviem či ste tu neboli, ale budeme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Národná rada súhlasí s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb príčinnej súvislosti so vznikom pandémie schváleným uznesením Vlády Slovenskej republiky z 5. februára 2021 č. 97. A ešte aj tam je chyba v dátume, ktorú opravíme pozmeňovákom pani poslankyne Kaveckej.
Takže nič nehovorí o nejakej podmienke. Tá podmienka je v materiály, ktorý je nazvaný Návrh, ale mne nehlasujeme o tom návrhu.
To čo ste vy teraz navrhli, je ako keď by sme schvaľovali návrh zákona tak nenavrhujete zmeniť nejaké ustanovenie, nejaký paragraf, nejaký bod, ale navrhujete vyjadriť nesúhlas s niečím čo je napísané v dôvodovej správe. Je to veľmi zvláštne a teda nezvykne sa to, nezvykne sa to robiť pri návrhoch zákonov, ale toto je veľmi podobné čo vy navrhujete. Lebo žiadna taká podmienka tam nie je. Je to spomenuté v odôvodnení, ale nie je to, nie je to v texte uznesenia.
Pani ministerka Kolíková povedala, že určite to tak nebude, že toto nie je tá podmienka, že je to nešťastná formulácia, ja som to tu povedal niekoľkokrát. Ak to nestačí, tak možno by to mohol povedať aj pán minister Krajniak.
Ale pozrime sa čo sa píše v ústavnom zákone o núdzovom stave. Čl. 5 ods. 1 núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie a tak ďalej.
Čiže nič sa tam nehovorí o tom, že musí byť nejaká miera zaočkovanosti. A ak nebude hroziť alebo nedôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb v bezprostrednej v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, tak nemôže byť vyhlásený núdzový stav, nemôže byť predĺžený núdzový stav. To máte napísané v ústavnom zákone. Bez ohľadu na to aká bude miera zaočkovania.
Čiže zdá sa mi divné a teda určite nebudem nikomu odporúčať, aby hlasoval za pozmeňujúci návrh, ktorý má charakter zmeny dôvodovej správy alebo vyjadrenia nejakého stanoviska k niečomu čo je napísané v dôvodovej správe, lebo o tom to je. A je to teda chyba. Hej? Je, je chyba ktorú urobil niekto kto pripravoval ten vládny materiál, a keď o tom napíšu bulvárne médiá v poriadku. Tak akože áno. Nachytali sme vládu na hruškách.
Keď nám to tu kolegovia z opozície vyčítajú, tak majú na to sväté právo lebo sme to urobili chybu a úlohou opozície je kritizovať vládu, upozorňovať na chyby...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 17:12 - 17:14 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani ministerka má dopredu plánovaný pracovný program, prišiel ju tu vystriedať pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny a vyjadrila sa k veci, ku ktorej sa vyjadrila v rozprave, pokiaľ si pamätám tak najmenej už dvakrát a ja som sa k nej vyjadril. Chcel by som len prečítať o čom budeme hlasovať, keď budeme hlasovať o predĺžení núdzového stavu. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, Národná rada súhlasí s opakovaným predĺžením núdzového stavu, vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb, v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky zmeníme na 5. februára 2021. O tomto budeme hlasovať. Nebudeme hlasovať o formuláciách, ktoré sú obsiahnuté v tom návrhu, ktoré odôvodňujú toto uznesenie. Budeme hlasovať iba o tomto uznesení a na tom sme sa zhodli všetci, že tá formulácia je nešťastná. Ja neviem kto ju tam dal, teraz ideme skúmať, že ktorý úradník to tam dal, lebo to určite nevzniklo tak, že na rokovaní vlády sa bavili vetu po vete, a teraz niektorý minister prišiel s tým "a dajme tam túto vetu", však to je materiál, ktorý, ktorý normálne prešiel procesom. Boli tam doplnené nejaké veci a niekto tam doplnil tú vetu. Čiže keby tá veta znela: Konečná hladina závisí aj od toho aké varianty sa dovtedy vyvinú a aká bude konečná efektivita vakcín až po dosiahnutí kolektívnej imunity, môžeme hovoriť o návrate do normálu. Tak to je, to je ako mala tá veta znieť, nemala tam byť už tá záverečná časť, keď už nebude núdzový stav potrebný.
Ale ak potrebujete ubezpečenie, tak naozaj trvanie núdzového stavu nie je podmienené vierou zaočkovania, pandemickou situáciou, teda to, koľko ľudí máme infikovaných, koľko ľudí máme v nemocniciach.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 16:56 - 16:58 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, keď ste včera počúvali tú debatu, tak ste určite počuli ako som párkrát spomenul, že pohár, môžme sa naňho pozrieť, že je poloplný alebo poloprázdny a teda áno, tomuto materiálu, aj tomu doplnenému materiálu ešte stále je čo vyčítať, ale keď si ho porovnáte s tým predchádzajúcim zdôvodnením alebo absenciou akéhokoľvek písomného zdôvodnenia pri vyhlasovaní núdzového stavu v minulosti, keď to bolo iba na vláde, tak ten posun a ten posun k lepšiemu je tam podľa mňa zreteľný. Nie je pravda, že sa tam nespomínajú žiadne opatrenia, spomínajú sa tam obmedzenia slobody pohybu, spomínajú sa tam opatrenia hospodárskej mobilizácie aj v tom pôvodnom návrhu, aj v tom doplnenom návrhu, spomína sa tam obmedzenie slobody pohybu a pobytu, zákaz vychádzania, obmedzenie práva pokojne sa zhromažďovať, opatrenia hospodárskej mobilizácie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, ale súhlasím. Malo by to tam byť podrobnejšie, malo by tam byť analyzované to, akým spôsobom to prispieva v boji s pandémiou, ale minule to tam vôbec nebolo. Teraz to tam je, teraz sa môžeme baviť o tom, že v akej štruktúre, ako podrobne to tam má byť a čo ešte tam ďalšie má byť, čiže ja tam vidím, ja tam vidím teda značný posun. Ale to, čo ma zarazilo, bolo to, čím ste, to, čím ste skončili, to očkovanie, lebo áno, je to nešťastná formulácia, ale teda snáď nechcete s vážnou tvárou tvrdiť, že teraz, keď počty ľudí v nemocniciach klesnú z tisícov na desiatky a nebudeme tu mať tisíce denne infikovaných, ale desiatky, takže nebude zrušený núdzový stav. To si snáď nemyslíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 11:51 - 11:52 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Šimko povedali ste, že čím viac sa testujem tým viac ľudí umiera, ale zároveň ste vo svojom vystúpení hovorili o tom, že menej ľudí umiera dokumentovali ste to na číslach v Rimavskej Sobote a teda predpokladáte, že je to tak aj inde, tak ja teraz celkom nerozumiem, či zomiera viac ľudí, alebo menej ľudí, alebo viac ľudí zomiera iba vtedy keď potrebujete kritizovať testovanie a menej ľudí zomiera vtedy keď potrebujete ukázať, že ten COVID nie ej až taký nebezpečný ako sa, ako sa hovorí a teda ak tvrdíte, že testovanie prispieva šíreniu nákazy tak predpokladám, že tým nemyslíte, že by niekto úmyselne infikoval tými testmi ľudí, ale teda že vyššia mobilita ktorá súvisí s tým, že ľudia chodia na testovanie spôsobuje, že sa niektorí môžu nakaziť a nevidel som to nikde overené, ale samozrejme, že to tak môže byť. No ale na jednej strane ak toto kritizujete, na druhej strane strane hovoríte, že už treba otvoriť obchody, prevádzky, tak to tiež sa mi zdá že ide trochu proti sebe lebo to tak isto spôsobí vyššiu mobilitu a tak isto to potenciálne môže spôsobiť, že sa ľudia viacej nakazia, alebo teda je to tak, že ľudia sa môžu nakaziť iba pri testovaní, ale nemôžu s nakaziť pri nakupovaní? A teda keď mi to vyhovuje tak hovorím, že vyššia mobilita spôsobuje vyšší počet infikovaných a potenciálne aj mŕtvych a keď mi zase vyhovuje to naopak tak to bagatelizujem a tvrdím, že vyššia mobilita ktorú by nesporne prinieslo, ak by sa otvorili ďalšie prevádzky a uvoľnili tie opatrenia nebude mať takýto následok.
Skryt prepis