Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.10.2020 o 15:29 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 15:29 - 15:31 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Cigániková, myslím, že si veľmi dobre vysvetlila, prečo je tento zákon potrebný, ilustroval by som to na dvoch veciach, ktorých si sa aj ty dotkla. Jednak to spomínané novo zavádzané opatrenie, že bude môcť Úrad verejného zdravotníctva vydať opatrenie, ktorým podmieni vstup do prevádzkových priestorov poskytovateľov služieb a zamestnávateľov registráciou určitých osobných údajov. Tak, samozrejme, že toto nie je opatrenie na nejaké orwellovské sledovanie občanov, ako sa tu niektorí zatiaľ neprávoplatne odsúdení poslanci domnievajú, ale je to opatrenie, ktoré umožňuje mäkšiu formu zásahu do základných práv a slobôd. Lebo môžeme zavrieť všetky prevádzky, zakázať všetky prevádzky, aby sme, aby sme zamedzili tomu kontaktu alebo to môžme robiť mäkším spôsobom, menej zasahujúcim do práv a slobôd, že prevádzky ostanú otvorené, akurát budú zhromažďovať, zhromažďovať určité údaje. A myslím si, že tak majitelia tých prevádzok, ako aj zákazníci uprednostnia tú mäkšiu formu pokiaľ z epidemiologického hľadiska bude táto mäkšia forma možná a ten zásah do základných práv a slobôd bude menej tvrdý.
Druhá vec. Áno, ideme tu naprávať veci, ktoré sa mali napraviť už dávnejšie, ale najväčší problém s tými opatreniami je, že sú právne nejasné. Ale oni sú tak právne nejasné úplne od začiatku. Od roku 2007, kedy za prvej Ficovej vlády tento zákon bol schválený. Za prvej Ficovej vlády bol schválený zákon, ktorý doteraz nikto nenapravil, umožňoval nejasné opatrenia a my to teraz ideme napraviť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 15:04 - 15:06 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem, ja na rozdiel od predrečníkov sa domnievam, že tá novela zlepší právne prostredie, vytvorí lepšie podmienky pre zvládanie opatrení, ktoré sú potrebné v rámci boja proti pandémii. Samozrejme, aj ja som si vedel predstaviť, že tie opatrenia, opatrenia mali prísť skôr, no ale prišli teraz, tak teraz to ideme, teraz to ideme riešiť. Ja vidím dôvod, aby sme to riešili veľmi rýchlo, že to nie je možné riešiť normálnym legislatívnym procesom, o tom som tiež hovoril. No, ale ak, ak sa domáhame toho, aby, aby boli opatrenia preskúmateľné, no však toto je zásadný krok.
Nie je totiž pravda, že by zákon v súčasnej forme neumožňoval zasahovať do základných práv a slobôd. Umožňuje to, ale umožňuje to formou, ktorá nie je úplne právne jasná, lebo ten zákon je napísaný tak, že nie je celkom jasné, čo sú to tie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Týmto zákonom sa to stane jasné. Budú to všeobecne záväzné právne predpisy a ambícia toho návrhu zákona je, aby boli preskúmateľné, aby boli preskúmateľné v konaní o súlade právnych predpisov tak, ako sú preskúmateľné iné právne predpisy v konaní pred Ústavným súdom. Však my dávame do ruky aj občanom, aj verejnosti, aj, aj všetkým dotknutým orgánom možnosť brániť svoje práva prostredníctvom, prostredníctvom toho, že budú tieto opatrenia preskúmateľné. Lebo doteraz nie je jasné, ako by boli preskúmateľné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 13:32 - 13:34 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem koaličnej kolegyne aj opozičným kolegom za reakcie. No oceňujem, že ste si všimli jemný tón, ale tak ja sa snažím vystupovať vecne a snažil som sa vystupovať vecne aj v predchádzajúcom volebnom období, keď som upozorňoval na porušovanie legislatívneho procesu. Vtedy veľmi si nepamätám, že by ste mi niekedy dali za pravdu a keď som argumentoval, že nie sú dané žiadne dôvody na skrátené legislatívne konanie, že by ste to skrátené legislatívne konanie neodhlasovali.
Rovnako si nepamätám, že by ste vy kritizovali skrátené legislatívne konanie, keď naň neboli žiadne dôvody, vôbec žiadne dôvody. Ja vystupujem kriticky aj teraz, lebo keď mám nejaké pochybnosti, aj keď je to návrh našej vlády, tak ich vyslovím, lebo si myslím, že legislatívny proces má prebiehať korektným spôsobom a v súlade so zákonom.
No a keď teda hovoríte, že zjemňujem rétoriku a že ste z toho prekvapení, tak ja by som vás rád upozornil, že za vašej vlády sme tu nemali COVID-19, sme tu nemali pandémiu, na ktorú bolo treba reagovať, resp. keď sa už začínala, rozbiehala, tak vy ste neriešili v skrátenom legislatívnom konaní tesne pred voľbami nejakú úpravu zákonov, ktorá by nám umožnila lepšie zvládnuť pandémiu. Vy ste prišli riešiť 13. dôchodky v skrátenom legislatívnom konaní. Čiže tá vaša kritika je značne farizejská a teda, ak bude zákon ohrozovať práva a slobody, nemal by byť riešený v skrátenom legislatívnom konaní. No, bohužiaľ, súčasný právny stav je taký, že pokiaľ ho neupravíme, tak práve v tej situácii sú ohrozované práva a slobody a právna čistota je v záujme základných práv a slobôd, čiže je to potrebné vyjasniť čo najskôr.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.10.2020 13:16 - 13:25 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, ja som kľudný a teda nemám v úmysle vystupovať k tomuto bodu, ktorý bude vyčlenený. Chcel by som na úvod privítať, že vláda prichádza s takouto legislatívnou iniciatívou. Myslím si, že keď ten zákon schválime, naše právne prostredie bude lepšie a bude lepšie pripravené na zvládanie, zvládanie pandémie a všetkého, čo s ňou súvisí.
Domnievam sa, že sú dané aj dôvody na skrátené legislatívne konanie, pretože bez toho, aby sa vyjasnili niektoré veci, ktoré sú problematizované napríklad podaniami Generálnej prokuratúry na Ústavný súd alebo rozhodnutiami Ústavného súdu o podnetoch, tak by sme pokračovali v systéme, ktorý je, nazvem to decentne, právne problematický a nejednoznačný, a túto právnu problematickosť a nejednoznačnosť je potrebné, potrebné vyjasniť a upraviť a je potrebné urobiť tak čo najskôr, lebo naozaj sme v situácii, keď je ohrozené zdravie, keď sú ohrozené základné práva a slobody, keď sa prostredníctvom rozhodnutí orgánov verejnej správy vstupuje do základných práv a slobôd a to sa má robiť spôsobom, ktorý je právne, právne čistý.
Ak tomuto návrhu na skrátené legislatívne konanie možno niečo vytýkať, tak je to skutočnosť, že prichádza až teraz a že prichádza formou skráteného legislatívneho konania. Pochybnosti o právnej povahe opatrení Úradu verejného zdravotníctva sú tu známe takmer polroka. Ja som ich prvýkrát zaregistroval 30. apríla minulého roku, keď právnička Slávka Henčeková zverejnila článok, v ktorom sa vyjadrila o povahe, právnej povahe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a upozornila na to, že tak ako je to zadefinované v zákone a tak ako to Úrad verejného zdravotníctva vydáva. Tie opatrenia nie sú ani všeobecne záväzné právne predpisy, lebo nespĺňajú niektoré náležitosti, ktoré všeobecne záväzné právne predpisy majú. Ale nie sú ani individuálne správne akty, lebo ten postup ich prijímania nezodpovedá, teda s pár výnimkami, ani tomu ako sa majú schvaľovať individuálne správne akty, teda rozhodnutia v správnom konaní.
Potom som sa stretol s upozornením, že je problém s právnou povahou týchto opatrení vo viacerých verejných vyjadreniach, článkoch, ktoré odvtedy, odvtedy zazneli. Ja sám som bol členom skupiny občanov aj politikov, aj právnikov, ktorí na niektoré problematické aspekty fungovania, fungovania týchto opatrení upozorňovali Úrad verejného zdravotníctva a v júni v rámci toho upozornenia sme adresovali Úradu verejného zdravotníctva aj upozornenie, že môže byť problém nielen vecne, nielen s tým, že či sú tie opatrenia vždy primerané k sledovanému cieľu, ale môže byť problém, problém aj s právnou povahou.
Čiže podľa môjho názoru takýto návrh zákona mal prísť oveľa skôr, mal prísť v máji, júni alebo teda najneskôr mal prísť na septembrovú schôdzu a teraz sme ho mohli mať na októbrovej schôdzi v druhom čítaní, len by sme, len by sme o týždeň schválili právnu úpravu, ktorá by, ktorá by riešila problémy, na ktoré upozorňujú právnici, na ktoré upozorňuje Generálna prokuratúra a na ktoré upozorňuje ombudsmanka a tak ďalej. Ale, samozrejme, keď tu ten problém je, tak je potrebné ho riešiť a nie sme v situácii, že si môžme dovoliť normálne medzirezortné pripomienkové konanie, jeho vyhodnotenie a potom, potom štandardný legislatívny proces na pôde parlamentu, lebo to by trvalo v úplne najrýchlejšej verzii možno, možno dva a pol až tri mesiace a toľko času, toľko času nemáme. Ten problém je vážny a je potrebné, potrebné ujasniť situáciu a urobiť ju právne jednoznačnou. Preto sa domnievam, že aj v tomto prípade je dôvod na skrátené legislatívne konanie.
To na čo podľa môjho názoru nie je dôvod, je to, aby sme návrh schvaľovali v super rýchlom skrátenom legislatívnom konaní, teda systémom, že včera sa ten návrh prvýkrát objavil, včera sme mali možnosť my aj verejnosť si ho prvýkrát pozrieť, keď bol schválený na vláde. A dnes o ňom rokujeme v prvom čítaní a zrejme aj v druhom a treťom čítaní.
Ja som už na jar, keď sme schvaľovali naozaj situáciu, na ktorú nikto nebol pripravený, mnohé zákony v skrátenom legislatívnom konaní, hovoril, že dobre sú dôvody na to, aby sme postupovali v skrátenom konaní, ale prosil som, apeloval som, že aby to aspoň nebolo takto zo dňa na deň. Aby aj na úrovni vlády alebo ministerstva dostali tie návrhy nejaký čas, aby medzirezortné pripomienkové konanie, keď nebude štandardných 20 pracovných dní, tak aby bolo aspoň 5 pracovných dní alebo aspoň 3 dni, aby sa k tomu mohla vyjadriť aj odborná verejnosť, aby sa mohli vychytať chyby, ktoré sa v skrátenom konaní nutne vyskytnú.
Čiže aj v tomto prípade môžem povedať, že škoda, že sme tu nemali aspoň trojdňové alebo päťdňové pripomienkové konanie, a teda škoda, ak si nevieme dopriať, dopriať čas, aby sme dnes prerokovali skrátené legislatívne konanie a návrh zákona schválili v prvom čítaní a povedzme na začiatku budúcej, budúcej schôdze o ňom rokovali v druhom čítaní a mali týždeň času na to, aby sme, aby sme si vydiskutovali tie problémy, ktoré tam sú aj mimo rámca toho jedného, ktorý tu už bol, ktorý tu už bol avizovaný.
Ale chápem, že ani ten týždeň nemôžeme, nemôžeme čakať, lebo je potrebné prijímať opatrenia a je problém prijímať opatrenia v situácii, keď nie je vyjasnený zákonný stav a keď nie sú odstránené pochybnosti, ktoré sú formulované už aj názorom Generálnej prokuratúry. Ale napriek tomu by som chcel apelovať na to, aby sme si dali tak keď nie týždeň, tak aspoň, aspoň deň, aspoň, aspoň to, aby sme to neschvaľovali, neschvaľovali v rámci, v rámci jedného dňa. Myslím si, že priestor na to by bol, keby sme dnes zákon prerokovali v prvom čítaní a mohli zvyšok dňa stráviť, stráviť diskusiami vyjasňovaním si tých, tých ustanovení, ktoré sa niektorým z nás zdajú problematické. Možno si niektoré veci dokážeme, dokážeme vydiskutovať, možno niektoré veci dospejeme k návrhu, že je možné ich, ich zmeniť, upraviť, niečo vypustiť alebo niečo, niečo inak formulovať a zajtra by výbory mohli schváliť pripravené pozmeňujúce, pozmeňujúce návrhy a plénum by mohlo hlasovať. Hlasovať o návrhu nie systémom, že včera sme sa niečo dozvedeli, dnes sme o tom začali rokovať a dnes o tom aj skončíme.
Neviem, či táto moja prosba bude vypočutá vo vzťahu k tomuto návrhu zákona. Bol by som rád, keby bola, aj keď mám obavu, že skôr nebude. Ale teda prinajmenšom si dovolím apelovať na pána ministra, na celú vládu aj na parlamentnú väčšinu, aby sme aj v prípadoch, keď je potrebné pristúpiť k skrátenému konaniu nerealizovali skráteného legislatívne
=====

-----------------------------------------

... som rád, keby bola aj keď mám obavu, že skôr nebude, ale teda prinajmenšom si dovolím apelovať na pána ministra, na celú vládu, aj na parlamentnú väčšinu, aby sme aj v prípadoch, keď je potrebné pristúpiť k skrátenému konaniu nerealizovali skrátené legislatívne konanie takýmto spôsobom, ale dali si aspoň minimálny čas na to, aby sme tie veci vedeli prediskutovať, aby sme tam vedeli nájsť problémy, aby sme ich potom nemuseli dostatočne opravovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 19:45 - 19:46 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Herák, no to je presne to, o čom som sa snažil hovoriť v časti svojho vystúpenia, že vnímame na druhej strane tie emócie, niekedy až vypäté, vnímame niekedy tú argumentáciu, ktorá sa nám zdá, zdá vyhrotená, ale na tej svojej strane to, to nevnímame.
Ja som tu bol tu pred chvíľou osočený zo strany pána poslanca Kotlebu, ktorý priam ukázal, ako sa o tejto téme, téme nemá, nemá diskutovať. Samozrejme, že je to vypäté z oboch strán, ale myslím si, že tak ako ja som uznal, že predkladatelia tohto návrhu nie sú vedení snahou vytĺkať politické body, ale svojím presvedčením v tejto veci, ktoré sa nemusí úplne zhodovať s mojím presvedčením, tak rovnako by ste vy nemuseli upodozrievať alebo obviňovať pani poslankyňu Bittó Cigánikovú z toho, že sa medializuje alebo že má mediálny výtlak, brutálny, alebo že to robí kvôli politickým bodom, ale mohli by ste aspoň pripustiť, že to robí preto, lebo je o tom presvedčená, že je presvedčená a háji svoje presvedčenie, čo je úplne legitímne, rovnako legitímne, ako je zo strany druhej strany hájiť svoje presvedčenie. A na konci dňa rozhodneme hlasovaním.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 19:30 - 19:32 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem za faktické poznámky a pán poslanec Kotleba, no ja som tu hovoril o tom, že si nemyslím, že napríklad, pani poslankyňa Záborská, sa snaží z tejto témy vytĺkať politické body. Toto tvrdenie, však samozrejme, že neplatí univerzálne, aj v tomto parlamente sú politici, ktorí z tejto témy vytĺkajú politické body a vy ste toho veľmi živým príkladom. Rovnako ste živím príkladom toho, ako by sa táto téma nemala uchopovať konfrontačne, urážlivo voči iným. Len tak si potrebujete kopnúť, a ešte pritom, keď kopete do mňa, tak kopnete si ešte aj do trans ľudí. To je, to je úplne ukážkové.
Pán poslanec Vons, ak to teda nebolo jasné, tak ja som pripravený podporiť ten návrh zákona v prípade, že bude schválený pozmeňujúci návrh, ktorý predložila, pani poslankyňa Bittó Cigániková, inak ten návrh nepodporím. Hovorili ste, že 48 hodín navyše nie je, nie je taký problém, ale tak potom pridáme ďalších 48 hodín a ďalších 40 a dáme dva týždne. Kde, kde je tá hranica. Naozaj je to, je to prístup k ženám, ako k nezodpovedným tvorom, ktorí robia, ktoré robia niečo, čo si sami nedokážu uvážiť. Keď sa žena, keď rozhodne ísť na interrupciu, tak to nie je z hodiny na hodinu, to dňa na deň. Obvykle je to veľmi ťažké rozhodnutie, najťažšie, častokrát najťažšie v jej živote.
A pokiaľ ide o tú reklamu, a to spomínal aj pán poslanec, pán poslanec Pročko. Ak by to bolo jasne odlíšené a ani obávam sa, že ani po tom pozmeňováku, pani poslankyne Záborskej, to nebude jasne odlíšené, že to bude brániť šíreniu informácií, tak opäť by s tým nikto nemal problém. Ale, ale tá pochybnosť tam naďalej ostáva a samozrejme, sú tam aj reštrik...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 19:12 - 19:21 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, hneď na úvod poviem, že som v prvom čítaní nehlasoval za tento návrh zákona, patrím k jeho kritikom, ale teda na rozdiel od niektorých mojich kolegov, ktorí sú tiež kritikmi toho zákona, to považujem za legitímnu tému a nestotožňujem sa celkom s argumentáciou, že teraz na to nie je čas, že sú, že sú dôležitejšie témy, o ktorých máme hovoriť, lebo takýmto argumentom môžeme odbiť 90 % vecí, o ktorých sa rokuje, rokuje v Národnej rade, lebo vždy je niečo, čo je dôležitejšie, urgentnejšie. A musím povedať, že to ani nevnímam tak, že je to vytĺkanie politických bodov, neupodozrievam pani poslankyňu Záborskú, že predkladá ten návrh z dôvodu, že chce vytĺkať politické body vo svojom veku z tejto témy. Predkladá to preto, lebo je o tom úprimne presvedčená.
To, čo mi ale prekáža na tejto debate, a teda nielen na debate, ktorá sa odohráva na pôde parlamentu, ale o debate, ktorá sa o téme ochrany života, interrupcií, potratov vedie, je ten konfrontačný tón. A nehovorím iba o tých vzájomných urážkach, ale o tom nepočúvaní sa. O tom, že nepočúvajú tie strany, ktoré sú v spore, argumenty toho, toho druhého, bagatelizujú argumenty toho, tej druhej strany a hrotia ich. A samozrejme, že každý má tendenciu vidieť tie urážky z druhej strany, to hrotenie a nepočúvanie z druhej strany, nevšíma si až tak, že častokrát on alebo ľudia z jeho strany tohto názorového sporu sa správajú úplne rovnako.
Aj ja si myslím, že život vzniká počatím. Ľudský život vzniká počatím. Kedy inokedy by mal vznikať, vznikať ľudský život? Na druhej strane tehotenstvo, materstvo, rodičovstvo je veľmi výrazným zásahom, zásadným zásahom do života ženy, zásahom do života oboch rodičov, ale nie je to symetrické. Je to výrazne asymetricky viac výraznejší, neporovnateľne výraznejší väčší zásah do života ženy.
A tak tu proti sebe stoja dve hodnoty. Ochrana života, ochrana počatého života a ochrana práva ženy rozhodovať o svojom vlastnom živote, mať svoj vlastný život, byť si rovná s mužmi, rozhodovať o svojom tele, rozhodovať o svojom súkromí. A samozrejme, môžme týmto dvom rôznym hodnotám prikladať rôznu cenu, môžme, môžme jednu považovať za zanedbateľnú a druhú za super dôležitú, ale ony sú tu obe. A právna úprava by to mala reflektovať, mala by nejakým spôsobom brať do úvahy obe tieto hodnoty. Preto tu nemáme zatiaľ úplný zákaz interrupcií a keď takéto návrhy prichádzajú, tak nezískavajú dostatočnú podporu.
Okrem zákazov, alebo teda nejakého podstatného obmedzenia je samozrejme možné bojovať za ochranu života alebo snažiť sa, snažiť sa znižovať počet interrupcií a aj inými opatreniami a tento zákon neprichádza so zákazom, tento zákon prichádza s tými inými opatreniami.
Predkladatelia a predkladateľky prezentujú tento návrh ako návrh na podporu žien. Len svet nie je čierno-biely a tie iné opatrenia okrem zákazov nie sú vždy iba podpora žien. Niektoré z tých opatrení, ktoré v záujme ochrany počatého života môžu viesť k zníženiu potratov, nemajú charakter podpory žien, ale skôr charakter reštrikcií, obmedzení, sťaženia a komplikácie situácie, alebo stigmatizácie. A, žiaľ, tento návrh obsahuje obe tieto kategórie. Nepochybne obsahuje aj body, ktoré znamenajú väčšiu podporu tehotných žien, ktoré môžu pomôcť tehotným ženám v ťažkej situácii rozhodnúť sa pre to, aby nešli na potrat, ale obsahuje aj tú druhú kategóriu. A považujem za, považujem to za premárnenú šancu, lebo keby obsahoval iba tú prvú kategóriu, keby to naozaj bol iba zákon na podporu žien, tak si myslím, že by nikto v tomto parlamente nemal s ním problém, nevznikli by okolo neho vzrušené debaty a mohol by to byť jeden z tých zákonov, ktoré sú prijaté takmer všetkými prítomnými poslancami a poslankyňami teda, keď hovoríme o interrupciách.
Pán poslanec Pročko vo svojom vystúpení hovoril o tom, že tento zákon neobsahuje nič, čo by obmedzovalo ženy, že obsahuje iba tie podporné opatrenia. No ale nie je to tak. Spomeniem len tie tri najdiskutovanejšie veci: predĺženie čakacej lehoty zo 48 na 96 hodín, zákaz reklamy a potreba druhého lekárskeho posudku pri interrupciách zo zdravotných dôvodov.
Predĺženie, predĺženie tej čakacej lehoty je nepochybne zásahom do rozhodnutia ženy. A nie je to tak, že žena začne uvažovať o tom, že pôjde na interrupciu, keď o ňu požiada, alebo vtedy, keď začne plynúť tá 48-hodinová lehota. Ženy, ktoré chodia na interrupciu, nechodia tam z ľahkovážnych dôvodov, lebo sa tak práve rozhodli a nezačnú o tom rozmýšľať až vtedy, keď plynie táto lehota. Čiže áno, toto opatrenie je obmedzujúce a toto opatrenie ostane v tom návrhu, jedine v prípade, že by sme schválili pozmeňujúci návrh pani poslankyne Bittó Cigánikovej, tak by z neho vypadol, ale aj v prípade, že by sme schválili pozmeňujúci návrh pani poslankyne Záborskej, tak tam ostane.
Zákaz reklamy na prvý pohľad vyzerá, vyzerá úplne nevinne, ale aj zákaz reklamy môže znamenať zníženie prístupu alebo obmedzenie prístupu k informácii žien o možnosti umelého prerušenia - alebo ukončenia po novom, ak prejde tá zmena - tehotenstva. Ja registrujem, že pozmeňujúci návrh, ktorý predložila pani poslankyňa Záborská, ten zákaz reklamy zmäkčuje, ale naďalej tam existuje nejednoznačnosť, čo bude považované za takúto reklamu a čo bude považované za porušenie zákazu takejto reklamy. A existuje tam obava, že to môže viesť k obmedzeniu informovanosti.
No a potom ten druhý posudok. Myslím, že keby to bolo predložené vo forme, do akej to chcete dať svojím pozmeňujúcim návrhom, že by s tým nikto nemal problém, že by nikto nemal problém, ak by sa zaviedlo právo, že na druhý posudok, ak by sa zaviedlo, že aj druhý a ďalší posudok sú preplácané zo zdravotného poistenia, len, žiaľ, v tom prvom návrhu, alebo teda v pôvodnom návrhu to bolo dané ako povinnosť, povinnosť predložiť dva, dva posudky, ak sa má interrupcia uskutočniť zo zdravotných dôvodov, a teda z rôznych, z rôznych lekárskych, teda z rôznych zdravotných zariadení. Opäť zle zapnutý prvý gombík. Tú debatu v tomto bode sme si mohli, sme si mohli ušetriť, keby sa to od začiatku dávalo ako možnosť, lebo proti možnosti by podľa môjho názoru nikto nenamietal.
Čiže ak to zhrniem, áno, tento zákon obsahuje aj kopu vecí, s ktorými asi nemá nikto problém, ale obsahuje aj veci, ktoré ženy obmedzujú, a prinajmenšom v dvoch z tých troch podstatných bodov, o ktorých som hovoril, tam tie obmedzujúce ustanovenia ostávajú aj v prípade, že schválime pozmeňujúci návrh pani poslankyne Záborskej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2020 18:27 - 18:28 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Máme za sebou síce prerušenú, ale zaujímavú a v prevažnej miere vecnú rozpravu, ktorá ukázala, že aj medzi poslancami zvolenými za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko existujú rôzne názory, aj keď pravdupovediac nečakal by som, že prvýkrát sa ten hodnotový konflikt vnútri tohto subjektu alebo poslancov tohto subjektu prejaví práve v otázke názoru na jedenie psov. Nuž ale stalo sa a chcel by som ako spravodajca oznámiť, že hlasovať o tomto návrhu zákona budeme zajtra o jedenástej v prípade, že sa hlasovať bude. Ak by sa neverejná časť schôdze predĺžila po 11. hodinu a teda zajtra by sa nehlasovalo, tak by sme potom hlasovali až v utorok o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 17:40 - 17:42 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán poslanec Valášek, veľmi dobre ste to povedali, Európska únia sme my. My sme súčasťou Európskej únie. Môžme o Európskej únii diskutovať, môžme mať o Európskej únii rôzne predstavy, môžme svoje záujmy a predstavy v rámci Európskej únie presadzovať. Môžme byť kritickí k pomerom v Európskej únii. Môžme kritizovať veci, ktoré sa nám nepáčia. Môžme navrhovať veci, ako vylepšiť fungovanie Európskej únie. To je úplne normálne. Tak ako keď, keď kritizujeme pomery v štáte, keď sa nám nepáči ako, ako sa správa aktuálna vláda, alebo pomery, pomery vo svojej obci alebo meste. Je to úplne normálne a prirodzené, keď niekto kritizuje pomery, pomery v Slovenskej republike, nie je protislovenský, z toho dôvodu rovnako, keď niekto kritizuje niektoré aspekty fungovania Európskej únie, nie je protieurópsky z toho dôvodu. To je úplne v poriadku.
Ale aj pri tej všetkej polemike, kritike a diskusii by sme nemali zabúdať na to podstatné, že Európska únia sme my, že my patríme do Európskej únie, že naše miesto je v Európskej únii a že je naším strategickým záujmom byť súčasťou Európskej únie, rovnako aby som teda dostal svojej kravate byť súčasťou Severoatlantickej aliancie, lebo to sú v podstate dve strany jednej veľmi podobnej alebo tej istej mince.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 17:23 - 17:24 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kmec, ja plne súhlasím, že z hľadiska zahraničnej politiky a toho celospoločenského alebo teda politického konsenzu v rámci demokratického spektra je mimoriadne dôležité, aké signály vysielajú traja najvyšší ústavní činitelia, len zasa ja by som si veľmi neidealizoval ani to predchádzajúce volebné obdobie, lebo teda bývalý pán predseda Národnej rady pán Danko vysielal veľmi zvláštne signály a nielen svojimi politickými aktivitami a niektorými zvláštnymi vyjadreniami, kontaktmi a aktivitami, ale aj explicitne spochybňoval zahraničnopolitickú orientáciu Slovenskej republiky a jej prozápadné smerovanie a robil to ako predseda Národnej rady. Zatiaľ som nezaznamenal od žiadneho zo súčasných troch najvyšších ústavných činiteľov niečo takéto. No a, a myslím, že k tomu dobrému vyzneniu a dobrému menu zahraničnej politiky z hľadiska pôsobenia troch najvyšších ústavných činiteľov neprispievali ani vyjadrenia vtedajšieho premiéra Fica o Sorosovom sprisahaní a kockách a podobných veciach zo strany, na ktorej kandidátke ste aj vy boli zvolený.
Skryt prepis