Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 15:06 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 15:06 - 15:08 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Marcinková, myslím, že si veľmi dobre vo svojom vystúpení skĺbila tie dva rôzne možné pohľady na, na tému ľudských práv a spomenula si aj príklady, ktoré sme už v tomto volebnom období, napriek tomu, že sme na začiatku, riešili v rámci ľudskoprávneho výboru, ktorý sa nám našťastie podarilo sfunkčniť a ktorý teraz normálne, normálne funguje.
A ten jeden pohľad je, je pohľad, nazval by som to taký politický, lebo ľudské práva majú aj politický rozmer, mnohé, mnohé veci, ktoré sa týkajú ľudských práv, majú silný politický rozmer, a riešili sme, riešili sme prípad už bývalej predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov pani Sone Pötheovej, kde pani verejná ochrankyňa práv a jej úrad odviedli veľmi dobrú prácu a z vlastnej iniciatívy začali konať, pretože mali podozrenie, že konaním úradu došlo k porušeniu práva na slobodu prejavu a napokon to aj, aj teda preukázali na základe zistení, ku ktorým, ku ktorým dospeli, a my sme na základe toho konali.
Ale ľudské práva majú aj rozmer každodenného života, rozmer praktického problému a praktického problému konkrétnych ľudí, keď tie práva nie sú, nie sú rešpektované a sú v podstate ochranou slabších, a teda je veľmi dobré, že si, že si vo svojom vystúpení poukázala aj na tento aspekt ľudských práv, lebo ten je nemenej, alebo teda ten je rovnako, rovnako dôležitý.
A tiež som sa len pousmieval pri niektorých tých rekciách, lebo samozrejme, že tie reakcie skôr hovoria o tých, čo reagujú, ako o tom samotnom probléme, a teda pousmieval som sa preto, lebo ty vieš o konkrétnom prípade obce, kde sa veľmi dobre dá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 18:22 - 18:24 hod.

Ondrej Dostál
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:55 - 17:57 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, ja veľmi oceňujem vašu úprimnú snahu o dodržiavanie programového vyhlásenia vlády, len by som teda rád zacitoval to príslušné, príslušnú pasáž z programového vyhlásenia, ktorá sa týka prijatia ústavného zákona v oblasti súdnictva, a jeho súčasťou by malo byť, že "v záujme vyváženosti zloženia Súdnej rady (SR) zavedenie pravidla, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami", ktoré nie sú sudcami. Nie, ktoré niekedy v minulosti neboli sudcami alebo nikdy v živote neboli sudcami a nikdy v živote nebudú sudcami, ktoré nie sú sudcami, ktoré aktuálne nie sú sudcami. Čiže pán profesor Mazák nesporne spĺňa toto kritérium, ktoré sme si dali do programového vyhlásenia vlády.
A podobne ako kolega Šeliga sa domnievam, že áno, je tam súvis s ochranou základných ľudských práv, ktoré by mohli byť ohrozené. Je to právo na súdnu ochranu a prostredníctvom práva na súdnu ochranu, ktoré keď nie je garantované, tak sú ohrozené aj iné základné práva a slobody. Napokon mali sme tu o tom tiež obsiahlu, obsiahlu debatu dnes, keď sme hovorili o programovom vyhlásení a o časti, časti justícia. Ale áno, je úplne legitímne a ja vám teda nevyčítam, že ste s tým vyšli, naopak, vítam to, že ste, že ste tú tému otvorili aj na pôde výboru, aj teraz na pôde, na pôde pléna. Však mali sme o tom pomerne, pomerne dlhú debatu na výbore a dobre viete, že nielen vy ste vyslovovali otázky a pochybnosti o tom, že ako je to, ako je to s tou úpravou a či naozaj to spĺňa podmienky pre skrátené legislatívne konanie. A myslím si, že ak nejaké pochybnosti existujú, tak v druhom čítaní bude priestor, aby sme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 17:34 - 17:42 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady aj ostatní podpredsedovia Národnej rady, aj pani ministerka, aj kolegyne a kolegovia, ja, samozrejme, tiež podporím tento návrh vlády, ktorý vlastne vychádza z iniciatívy výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. A zareagoval by som na to, čo tu hovoril kolega Gábor Grendel. Tá komunikácia medzi Soňou Pőtheovou ako šéfkou Úradu na ochranu osobných údajov a Marianom Kočnerom, ktorý bol neprávoplatne odsúdený za podvod a je súdený za objednávku vraždy, samozrejme, že mala byť dôvodom na odchod pani Pőtheovej z čela úradu. Musela by tak však urobiť sama, lebo samé osebe táto komunikácia je síce poburujúca, ale nie je to zákonom stanovený dôvod.
Obávam sa, že by mohli vzniknúť nejaké pochybnosti aj o tom, že či samotné, samotné to konanie, ktorým si pani Pőtheová, resp. jej úrad vyžiadali od českého centra pre investigatívnu žurnalistiku informácie o zdroji tej videonahrávky, ako Kočner s Trnkom inštalujú v Trnkovej pracovni, teda v pracovni generálneho prokurátora, v kancelárii generálneho prokurátora kameru, na ktorú si potom Dobroslav Trnka nahrával svojich hostí vrátane Jána Počiatka, už sme tu dneska o tom hovorili v súvislosti s programovým vyhlásením, tak ani to by možno samotné nestačilo na to, aby bola pani Pőtheová odvolaná, aj keď tým zjavne podľa verejnej ochrankyne práv zasiahla do práva na slobodu prejavu. Ale kombinácia týchto dvoch skutočností vytvára presne tie dôvody, ktoré právna úprava, teda zákon o ochrane osobných údajov, predpokladajú ako dôvod na odvolanie šéfky Úradu na ochranu osobných údajov.
Podobne ako pani podpredsedníčka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Vladimíra Marcinková by som aj ja chcel oceniť úlohu, ktorú v tomto zohrala verejná ochrankyňa práv a jej úrad. A teda rád by som prečítal tie závery, ku ktorým dospeli a ktoré boli vlastne podnetom na to, aby sme sa tým zaoberali vo výbore pre ľudské práva: V konkrétnom prípade žiadosti adresovanej centru malo ísť podľa vyjadrenia úradu o určenie prevádzkovateľa zodpovedného za zákonnosť spracúvania osobných údajov kamerovým systémom, resp. kto kameru inštaloval. Ako je možné s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou na kamerovom zázname vidieť, inštaláciu kamery vykonali osoby Marian Kočner a Dobroslav Trnka. Predpokladám, že rovnakého názoru bol aj úrad, keďže začal ihneď na začiatku konania ex offo zisťovať adresu týchto osôb.
K zisťovaniu inštalujúcich kameru by napríklad smerovali otázky typu: Je vám známa osoba, ktorá inštalovala kameru? Je vám známy spracovateľ? Tieto otázky však úrad nepoložil. Miesto toho sa pýta špecificky na zdroj a dátum získania nahrávky, čo najmä vo vzťahu k povahe žiadaného, nezávislému Združeniu investigatívnych novinárov, je vysoko citlivé. Úrad napriek výzve neuviedol akúkoľvek logickú súvislosť medzi otázkou o zdroji nahrávky a dátume jej získania a spracovateľom.
Úrad tiež žiadnym spôsobom nezdôvodnil prevažujúci verejný záujem, ktorý by odôvodňoval odkrytie anonymného zdroja. Zároveň v čase začatia konania už bolo známe, že sa videom zaoberá Národná kriminálna agentúra, čo, ako sám úrad uvádza, je obligatórnym dôvodom odloženia prípadnej veci. V postupe úradu sú ešte ďalšie nejasnosti, ktoré neboli vysvetlené, napríklad aká bola nevyhnutná potreba, aby žiadosť centru odišla počas nie dlhodobej práceneschopnosti zodpovedného spracovateľa.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, vám po preskúmaní konania z vlastnej iniciatívy oznamujem, že postupom úradu pri vyžadovaní súčinnosti od centra a odhalenia svojho anonymného zdroja došlo k porušeniu práva na slobodu prejavu a základných princípov správneho konania a dobrej verejnej správy. Uvedenou žiadosťou úrad od centra totiž vyžadoval informácie, ktoré spadajú pod ochranu novinárskeho zdroja, čo neodôvodnil žiadnou prevažujúcou spoločenskou potrebou. Rovnako tieto informácie neboli nevyhnutne potrebné pre výkon jeho úloh, čím ho zbytočne zaťažil. Na hodnotení nič nemení ani skutočnosť, že pokuta nebola udelená, keďže v kontexte napísanej žiadosti už samotná hrozba takejto pokuty nevyhnutne zasiahla do slobody novinárskej činnosti a mohla mať efekt odstrašenia.
Ako tu spomenul už kolega Gyimesi, my sme požiadali pani Pőtheovú, aby nám prišla vysvetliť toto konanie a aby sa vyjadrila k zisteniam verejnej ochrankyne práv. Pani Pőtheová s odvolaním sa na svoju práceneschopnosť neprišla, nikoho iného neposlala a dve minúty pred začiatkom výboru nám poslali nejaké vysvetlenie, ktoré ale nereagovalo na tieto zistenia a nevysvetlilo ich. Z toho dôvodu výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny odporučil vláde, aby parlamentu navrhla odvolanie pani Sone Pőtheovej, čo vláda urobila. Vyhovela tomuto odporúčaniu a ja dúfam, že rovnako my ako parlament vyhovieme návrhu vlády na odvolanie pani Pötheovej z funkcie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov.
Jej funkčné obdobie končí v máji, čiže nebude veľmi predčasne zbavená svojej funkcie, ale aj tak si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme to urobili, lebo je veľký rozdiel, či niekto skončí vo funkcii, pretože mu jednoducho uplynie funkčné obdobie, alebo v nej skončí preto, lebo je odvolaný pre závažné porušenie svojich povinností, ako to bolo v tomto prípade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 17:25 - 17:26 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny podal informáciu o prerokovaní návrhu vlády na odvolanie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov z funkcie.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 71 z 27. apríla 2020 pridelil návrh na prerokovanie výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny v termíne ihneď.
Výbor v súlade s týmto rozhodnutím rokoval 28. apríla 2020 a prijal uznesenie č. 13, v ktorom vyjadril súhlas s návrhom vlády a odporúča Národnej rade odvolať Mgr. Soňu Pőtheovú z funkcie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:35 - 16:37 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Tomáš, opäť ste potvrdili, že máte skvelý dar demagógie, prekrúcania. Ja som nepovedal, že ma nezaujíma váš názor. Ja som nepovedal, že opozícia nemá právo sa vyjadrovať, ja som nepovedal, že vláda nežiada o dôveru parlament. Ale je predsa úplne normálne, že za dôveru vláde hlasujú poslanci vládnej koalície a poslanci opozície, keď si robia svoju robotu dobre, tak hlasujú proti. Môžu byť nejaké výnimočné situácie, keď z nejakého dôvodu to tak nie je a toto pravidlo neplatí, že nejaká opozičná strana zahlasuje za alebo nejaký koaličný poslanec nezahlasuje za, ale štandardné správanie je, že vláda sa uchádza o dôveru parlamentu, v ktorom má parlamentnú väčšinu zloženú z poslancov vládnej koalície.
Hovorili ste, že by sme vám vyčítali, keby ste neprerokovali takýto dokument so sociálnymi partnermi. No nie som si celkom istý, že či by sme vám my napríklad vyčítali, že ste niečo neprerokovali s odbormi, to je možno taká vaša projekcia a nie celkom to sedí.
A teda pokiaľ ide o pani Bilecovú, tak to je teda tiež, tiež odvaha z vašej strany, lebo tie podozrenia, ktoré vo vzťahu k nej boli vyslovené, sa týkali kauzy, v ktorej vaši vrcholní predstavitelia – ministri Kaliňák, Počiatek, pán poslanec Kubánek, Buček, váš krajský funkcionár – boli zapletení a boli z toho podozriví. Takže zrovna vy túto kauzu spomínate, to oceňujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 12:04 - 12:05 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Taraba, pán poslanec Kollár tu nie je, tak odpoviem zaňho. Predpokladám, že nemyslel Kresťanskú demokraciu – Život a prosperitu, ktorej ste predsedom, ale myslel Kotlebovcov – Ľudovú stranu Naše Slovensko, že by nemali legálne existovať, a s tým som stotožnený, samozrejme, aj ja. A teda ak sa ohradzujete voči spochybňovaniu holokaustu, tak práve teraz sa rieši, že na kulturblogu, ktorý je blízky kotlebovcom, ich bývalý kandidát Magát napísal článok a prezentoval názory, ktoré spochybňujú holokaust, ktoré tvrdia, že v Osvienčime plynové komory slúžili pre potreby dezinsekcie, že sa šatstvo splyňovalo od vší, aby tak, paradoxne, Nemci chránili väzňom životy. Toto sa deje na médiu blízkemu, ktoré je blízke strane, na ktorej kandidátke ste sa dostali aj vy do parlamentu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 11:52 - 11:54 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni aj kolegom za reakcie.
Pani poslankyňa Zemanová, no áno, keď som sa hlásil do rozpravy ústne, tak som netušil, že budem takto konkrétne vystupovať. Chcel som reagovať na to, čo zaznie v diskusii. V diskusii zaznelo viackrát, vo viacerých príspevkoch kritika toho, čo chce vládna koalícia robiť, robiť v súdnictve, no tak mohol som si urobiť nejakú rešerš, kde by som to popísal, ale myslím, že takáto jedna ilustrácia je lepšia ako, ako hlboké analýzy.
Pán poslanec Pročko, povedal si, ti zvieralo žalúdok, keď si si vypočul ten rozhovor pána bývalého ministra, lebo vtedajšieho ministra Počiatka s vtedajším generálnym prokurátorom Trnkom o tom, ako si tam delili kšefty. Problém je, že my sme o tom vedeli, my sme vedeli, že takto to funguje, akurát sme to, neboli na to dôkazy a nezažili sme to tak priamo naživo, ako sme to zažili prostredníctvom tých nahrávok alebo prostredníctvom tých prepisov správ. A teda pán poslanec Baránik, ktorý na mňa reagoval, na to dlhodobo upozorňoval, upozorňoval na to veľmi silnými slovami. Mnohí si mysleli, že keď hovorí o situácii v justícii takým dramatickým slovníkom, že preháňa, že teda až také zlé to nie je, no ale z tých prepisov, z tých správ, z tých odposluchov, ktoré si Trnka s Kočnerom sami na seba robili, sa dozvedáme, že áno, že on mal pravdu, že on nepreháňal, že áno, je to presne, presne také zlé.
A čiže, ako povedal pán poslanec Kollár, cieľom nie sú, nie je nejaké ovládnutie súdnictva, naším cieľom nie je ovládnuť súdnictvo, naším cieľom je, aby súdnictvo fungovalo a vykonávalo spravodlivosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 11:37 - 11:47 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, už niekoľko dní diskutujeme o programovom vyhlásení novej vlády a jednou z vecí, ktorá ma zaujala, boli pripomienky časti opozičných poslancov, ktorí vyslovovali obavu, že zámery vlády v oblasti justície smerujú k spochybneniu nezávislosti súdnictva, že zámery vlády v oblasti, v oblasti či už polície, alebo prokuratúry môžu mať za následok politizáciu orgánov činných v trestnom konaní. Tak mám takú potrebu povedať niečo na tému, v akom stave sa dnes nachádza justícia a v akom stave sa dnes nachádzajú orgány činné v trestnom konaní, alebo teda nachádzali prinajmenšom donedávna. A lepšie, ako by som to ja teraz povedal a voľne, voľne uvažoval, môžme sa oprieť o konkrétne informácie, ktoré to veľmi výstižne ilustrujú.
Práve dnes boli zverejnené na portáli aktuality.sk v článku "Nová Threema: Kočner bojoval o záchranu do poslednej chvíle, loboval u Jankovskej a u Bödöra." Aktuality majú informácie z komunikácie Mariana Kočnera a jemu blízkymi ľuďmi vrátane štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Jankovskej, vrátane Norberta Bödöra, ktorý mal prepojenie na predsedu SMER-u a tak ďalej. Je to z projektu Kočnerova knižnica. Čiže čo budem ďalej hovoriť, je buď citovaním, alebo parafrázovaním týchto informácií, ktoré sú veľmi dôležité, aby sme pochopili, že so súdnictvom treba robiť zásadné zmeny.
Polícia zadržala Kočnera v kauze televíznych zmeniek 20. júna 2018. Informácie, že sa tak stane, mala už niekoľko týždňov predtým. Overoval si ich práve u nitrianskeho oligarchu Bödöra. Citujem: "Dostal som takú info, že si majú prísť ráno po mňa. Je to tak, alebo blud?" pýtal sa Kočner 7. júna krátko pred desiatou hodinou večer človeka s označením Marek Gašparek. Dotyčný mu prisľúbil, že informáciu overí. Keďže mu nikto nedvíhal telefón, Kočnerovi iba odpísal: "Niekto niečo začul a pridal." A dodal: "Lebo info prišla z Generálnej prokuratúry." Generálna prokuratúra. Marian Kočner.
Kočner sa s rovnakou otázkou obrátil krátko pred desiatou hodinou večer aj na Bödöra: "Dostal som takú divnú info, že by ma mali prísť ráno zobrať a že väzba. Sa mi to zdá pritiahnuté za vlasy. Asi by sme to vedeli, či?" Kočner sa čuduje, že by mohol ho ísť niekto zatknúť a on by o tom nevedel. Odpoveď Bödöra: "Tak to dúfam, že by sme vedeli."
Na druhý deň ráno policajti zjavne neprišli, krátko pred siedmou Kočner Bödörovi písal: "Dobré ráno, tak zatiaľ je kľud. Dobre, bude veľmi dôležité, dnes bude veľmi dôležitý výsluch Ruska v Banskej Bystrici, kde ukáže dostatok dokumentov z obdobia 1999 až 2001, ktoré jednoznačne dokážu, že mal dva druhy podpisov."
Policajti si v skutočnosti prišli po Kočnera až o necelé dva týždne v stredu 20. júna. Aj tentoraz sa pochválil, že ich čakal. "Som to vedel tri hodiny vopred," napísal Jankovskej, štátnej tajomníčke.
25. júna, teda dva dni po tom, ako ho Špecializovaný trestný súd nevzal do väzby, štátna tajomníčka, momentálne tiež vo väzbe, mu vzápätí odpísala: "Ja som upozorňovala mesiac, pamätáš? A presne sedia osoby aj obsadenie." O 10 minút Kočner reagoval: "Viem, bol som nachystaný." Kľúčový aktér najväčších káuz posledných rokov sa vtedy snažil bývalú sudkyňu, štátnu tajomníčku upokojiť, aby sa nebála, že sa policajti dostali k ich vzájomnej komunikácii. Jankovská si totiž Kočnera po jeho zadržaní vymazala z kontaktov. Kočner: "Ale ja som mal pri sebe úplne iný telefón, keď ma zobrali."
O pár dní nato však Kočner múrom Justičného paláca neunikol. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici ho totiž nezobral do väzby, rovnako skončil aj ďalší obžalovaný v kauze miliónových zmeniek TV Markíza Pavol Rusko. Keďže prokurátor podal proti verdiktu sudcu Romana Púchovského sťažnosť, vec sa dostala na Najvyšší súd. Akonáhle sa Kočner dostal na slobodu, začal rozhadzovať siete, aby zistil, kto na Najvyššom súde rozhodne o jeho osude. Pri každom sudcovi zisťoval, cez koho by ho vedel ovplyvniť. Ostro sledovanú vec napokon do rúk dostal senát, ktorému predsedal František Mozner, ďalšími členmi boli Anna Šišková a Martin Bargel. Kolotoč lobovania a zháňania informácií sa tak mohol roztočiť.
Vtedajšia štátna tajomníčka Monika Jankovská Kočnera promptne informovala, že sudca Mozner je synovcom dlhoročného sudcu a šéfa Združenia sudcov Slovenska Juraja Sopoligu. Citujem: "Synovec Sopoligu, raz som mu zachránila krk," napísala Jankovská. Z kontextu nie je zrejmé, koho konkrétne zachránila. Kočner jej o pár minút odpísal: "Sopoliga vyriešený." Šéf združenia sudcov Sopoliga sa medzičasom vzdal funkcie sudcu a akékoľvek ovplyvňovanie synovca v súvislosti s rozhodovaním o Kočnerovej väzbe, pochopiteľne, odmieta.
Faktom je, že Najvyšší súd napokon poslal Kočnera do väzby, hoci sťažnosti prokurátora Jána Šantu nevyhovel v plnom rozsahu. Citujem: "Obvinený Kočner je stíhaný v troch veciach, ktoré boli spáchané od roku 2006 vysoko sofistikovaným spôsobom a mali v nich byť spôsobené škody, ktoré mnohonásobne prevyšujú hranicu veľkej škody," vyhlásil predseda senátu Mozner.
Sudkyňu Šiškovú začal Kočner riešiť po Jankovskej aj s Bödörom. "Mám zloženie senátu Najvyššieho súdu. Je tam jeden šéfov človek," napísal oligarchovi 26. júna popoludní, pár dní pred zasadnutím Najvyššieho súdu. Pomenovaním šéf označovali vo vzájomnej komunikácii viete koho? Roberta Fica, ku ktorému nemal nitriansky oligarcha ďaleko.
Keď sa Bödör pýtal na meno, Kočner pohotovo reagoval: "Šišková, bývalá vyšetrovateľka." Vzápätí poslal aj inštrukcie, v ktorých už figuruje aj Jankovská. "Monika je s ňou okej, aj by jej povedala, že ´vedenie´ to dalo Monike na starosť, len aby šéf (Fico) vedel, že to Monika má na starosti. Keby sa Šišková dotazovala a zajtra má mať Monika so šéfom stretko, tak by jej mohol povedať, že nech dozrie na Šiškovú. Ak sa nebude dať Monike povedať aj moje meno, tak nech povie, ak sa, tak nech povie, ak nebude s tým komfortný, tak stačí, nech povie ,dozrie´." O deväť minút prišla Bödörova odpoveď: "Zariadené, povie Monike, že to má zariadiť. Teraz som to..."
Čiže žili sme v štáte, kde mafián, trestne stíhaný, ktorý mal byť vzatý do väzby, si dohadoval s oligarchom blízkym vládnej strane SMER a štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti za stranu SMER, aby senát Najvyššieho súdu rozhodol v tej kauze v jeho prospech a podľa tej komunikácie ten oligarcha to povedal šéfovi, čiže Ficovi, a šéf povedal štátnej tajomníčke a štátna tajomníčka podľa tých pokynov jednala. No nakoniec, nakoniec to nevyšlo, ale žili sme v krajine, kde bolo normálne, že mafiáni prostredníctvom politikov, oligarchov, sudcov, prokurátorov a policajtov si zariaďovali beztrestnosť. Preto nemôžeme sa tváriť, že nič sa nedeje a súdnictvo potrebuje len nejaké kozmetické reformy. Nie.
Súdnictvo potrebuje úplne zásadné systémové a okamžité reformy a nie, nie je to žiadny zásah do deľby moci, do nezávislosti súdnej moci. Je to, naopak, snaha očistiť súdnictvo a dať súdnictvo do poriadku, do takého stavu, v akom má fungovať v normálnej, slušnej krajine. Aj to je dôvod podporiť programové vyhlásenie vlády.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 11:34 - 11:36 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kollár, súhlasím v podstate so všetkým, čo si hovoril. Súhlasím s tým, že treba klásť dôraz na samosprávu, verejnú správu aj z hľadiska, aj z hľadiska tých krokov, ktoré sa robia takpovediac operatívne, že treba brať do úvahy aj to, aké to má dopady na jednotlivé samosprávy a komunikovať s nimi. Ale nemyslím si, že treba komunikovať iba s predstaviteľmi, s predstaviteľmi samospráv, ale aj, ale aj s predstaviteľmi občianskej verejnosti, keďže niektoré z tých zmien, ktoré sa robili v uplynulom volebnom období, boli, evidentne boli odkomunikované trebárs so ZMOS-om, ale neboli odkomunikované s inými zložkami samosprávnej verejnosti, či už úniou miest alebo ZOMOS-om alebo hlavnými kontrolórmi a podobne. Čiže áno, treba hovoriť so všetkými, ktorých sa to týka, a treba riešiť aj otázku reformy verejnej správy. Tu nemá vláda nejaké veľké, ambiciózne plány, ale vidím tam tiež také pootvorené dvere, aby sme začali hovoriť aj systémovejšie o samospráve a o verejnej správe vôbec a o tom, že či si to nevyžaduje aj nejaké zásadnejšie kroky než, než len drobné kozmetické česanie.
A súhlasím aj s tvojou poznámkou, ktorá sa týka tých, tých vládnych novín. Schváľme programové vyhlásenie a potom sa poďme o tom porozprávať, či je to dobrý nápad. Ja za tým nevidím v žiadnom prípade nejaký zlý úmysel. Vidím za tým snahu zvýšiť informovanosť obyvateľov, len si nemyslím, že tento spôsob zvyšovania informovanosti obyvateľov je dobrý, ako sme viackrát mali možnosť vidieť aj povedzme na samosprávnej úrovni.
Skryt prepis