Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 19:06 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 19:06 - 19:08 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba, povedali ste, že pani verejná ochrankyňa postupovala v rozpore s § 3 ods. 2 zákona o verejnom ochrancovi práv, ktorý hovorí, že pôsobnosť verejného ochranu práv sa nevzťahuje na Národnú radu, a teda ďalšie orgány. No možno by bolo dobré, keby ste dokázali po štyroch rokoch, čo ste v parlamente, čítať zákony s porozumením. Pretože verejný ochranca práv je podľa ústavy nezávislý orgán, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci. To hovorí ústava. V § 3 ods. 1 je potom vymedzené, že pôsobnosť verejného ochrancu práv sa vzťahuje na orgány štátnej správy, územnej samosprávy a právnické a fyzické osoby, ktoré rozhodujú o právach a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb. § 3 ods. 2 potom hovorí o tom, na ktoré orgány sa jeho pôsobnosť nevzťahuje. Ale pôsobnosť znamená konanie, keď sa na, na verejného ochrancu práv obráti fyzická osoba alebo právnická osoba, že jej práva sú porušované, alebo aj z vlastnej iniciatívy verejný ochrana práv koná, ak zistí porušenie, porušenie práv, tak na to upozorní ten orgán verejnej správy.
Ale okrem toho tu máme ešte § 23, ku ktorému ste sa zrejme nedostali, a ten § 23 hovorí o tom, že verejný ochranca práv predkladá Národnej rade správu o svojej činnosti a súčasťou tej správy sú návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Tak čo asi by mohli byť návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov určené... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 18:19 - 18:21 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Záborská, no ja si dovolím upresniť ten prípad partnera z Nového Zélandu. Jednak nesmeroval k tomu, že by sa malo, mali uznať ten vzťah na účely rovnocenného vzťahu povedzme manželstva párov rovnakého pohlavia aj, aj v Slovenskej republike. Tam išlo iba o udeľovanie pobytu a samozrejme, že to mohlo byť riešené možno aj v rámci daného právneho stavu alebo zmenou právneho stavu, napríklad zmenou zákona o pobyte cudzincov alebo zmenou zákona o matrikách bez toho, aby sa zaviedol do slovenského právneho poriadku, ja neviem, buď manželstva párov rovnakého pohlavia alebo, alebo registrované partnerstvá. To je normálne reálny problém, s ktorým sa niektoré páry stretávajú, že nemajú ho, pokiaľ ten druhý, druhý je z krajiny Európskej únie, ale pokiaľ, pokiaľ je z krajiny mimo Európskej únie, tak má problém. Dokonca keby to bol občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý u nás žije a má partnera z Nového Zélandu, tak nemá ten problém. U nás, u nás ten problém má.
Čiže to je anomália, na ktorú upozornila pani verejná ochrankyňa, ochrankyňa práv. My sme navrhli aj zákon, ktorý bol veľmi zdržanlivý. Samozrejme, že neprešiel. Takže ja si myslím, že je úlohou verejnej ochrankyne práv poukazovať na prípady, keď dochádza k porušovaniu základných práv aj v situácii, keď uplatňovaniu tých práv bráni legislatíva, a v tej správe je niekoľko odporúčaní, ako zmeniť legislatívu, čo môžme urobiť my, aby k tomu porušovaniu práv nedochádzalo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 17:54 - 17:56 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kuffa, áno, transrodoví ľudia si často siahnu na život, ale nie preto, že sú transrodoví ľudia, ale najmä kvôli reakciám svojho okolia, kvôli reakciám ľudí, ako ste vy alebo váš kolega Mazurek, alebo ďalší vaši kolegovia. Ja teraz už naozaj neviem, ale ne, nerozlíšiť, ako sa muž má normálne, slušne a citlivo správať voči žene, notabene citlivej žene, teda tehotnej žene, to je, to je tiež príznak, príznak čohosi veľmi, veľmi zvláštneho. A môžte sa aj vy, aj vaši kolegovia tváriť, že ste to mysleli nejako inak, všetci vieme, že nie. A mali by ste si byť vedomý toho, akým spôsobom, spôsobom sa správate.
Spomenuli ste tu, že parlament trikrát odmietol Istanbulský dohovor, no trikrát musel parlament hlasovať o Istanbulskom dohovore, lebo vaši ideoví predchodcovia na čele s Andrejom Dankom v tomto parlamente nevedeli naformulovať na prvýkrát to uznesenie tak, aby to znamenalo odmietnutie Istanbulského dohovoru, tak sa im to podarilo konečne až na tretíkrát.
Ja pevne verím, že raz tu budeme mať parlament, ktorý vysloví súhlas s Istanbulským dohovorom a s jeho ratifikáciou napriek tomu, že v minulom volebnom období bol odmietnutý.
Posledná vec, musím vás upozorniť, že svoj pozmeňujúci návrh ste nepredložili v súlade so zákonom o rokovacom poriadku. A keďže nejde o schvaľovanie zákona v prvom alebo druhom čítaní, ide o pozmeňujúci návrh v zmysle § 29 zákona o rokovacom poriadku, ktorý je potrebné predložiť písomne a ešte pred jeho prednesením v rozprave, takže o ňom nedáme hlasovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 16:17 - 16:19 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie, a teda kde sú všetci poslanci. No, ako boli tu, keď hovorila pani verejná ochrankyňa práv, ale ja sa ani teda nečudujem poslancom, niektorým, že keď pozerám, že polovica zvyšných prihlásených sú, sú poslanci fašistickej strany, že nemajú až takú veľkú potrebu sedieť v sále. Niektorí tu možno sedia len z úcty k pani verejnej ochrankyni práv, nie že by ich až tak zaujímalo, že na aké ďalšie hejky využijete, využijete tú správu.
A pán poslanec Taraba povedal, teda spochybnil, spochybnil prístup pani ombudsmanky. Povedal, že pani prezidentka Čaputová to nevydržala, zdvihla sa a odišla. No tak aspoň by ste nemuseli klamať a zavádzať. Pani prezidentka si vypočula celé vystúpenie pani verejnej ochrankyne práv a pani prezidentka sem neprišla, aby počúvala naše vzájomné prekáračky. Ona si sem prišla vypočuť pani verejnú ochrankyňu práv.
Ja keď som hovoril o zdržanlivom prístupe pani verejnej ochrankyne práv, tak som myslel súčasnú situáciu a myslel som to, že keď verejne upozorní na nejaký problém, tak to nie je, že zistí ten problém a ide na bubon hneď do médií, ale že sa snaží najprv komunikovať s dotknutými inštitúciami, upozorniť na to, že tam je problém, zjednať nápravu, nesnaží sa vyhrocovať veci, a myslím, že je to veľmi správny prístup špeciálne v tejto dobe a špeciálne v tejto situácii.
A myslím si, že je aj teda nezmysel obviňovať ju z lenivosti, na ten problém s miestnosťami a so zadržiavaním ľudí upozornila už pani poslankyňa Dubovcová. Ja som s kolegami dal návrh zákona, ktorý to riešil a, samozrejme, bol odmietnutý... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.5.2020 16:00 - 16:13 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani verejná ochrankyňa práv, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, chcem povedať iba tri veci, nevyužijem tých tridsať minút, ktoré mám k dispozícii ako zástupca klubu.
Chcem sa v prvom rade poďakovať pani verejnej ochrankyni práv za tú robotu, ktorú robí, ktorú odzrkadľuje aj správa za predchádzajúci kalendárny rok, o ktorej dnes rokujeme. Ale dáva o sebe vedieť aj priebežne. Čiže myslím si, že je veľmi dôstojnou nástupkyňou svojej predchodkyne pani verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej a pokračuje v tej, v tej práci, ktorú začala.
Možno taký rozdiel je v tom, že teraz asi prvýkrát v histórii bola plná rokovacia sála parlamentu v čase, keď verejná ochrankyňa práv vystupovala so svojou správou. Doteraz boli také ako veľmi populárne zábery hore z balkóna, ako nás tu sedí možno desať, možno, možno pätnásť počúva, čo hovorí verejná ochrankyňa práv, lebo ľudské práva sú také akože vo všeobecnosti poslancami nezaujímavé. Alebo keď sú zaujímavé, tak sú zaujímavé na to, aby vzbudzovali nenávisť a emócie voči Rómom, voči homosexuálne orientovaným ľuďom, voči transrodových ľuďom, voči väzňom, voči komukoľvek.
Veľmi dobre, a teda vrátim sa k tomu vystúpeniu pani podpredsedníčky výboru Marcinkovej, veľmi dobre tam ukázala tie dva aspekty, cez ktoré sa možno pozrieť na, na ľudské práva a, áno, ľudské práva sú dôležité pre demokraciu, dôležité z hľadiska politického, sú dôležité pre liberálnu demokraciu ako systém, ktorý je založený nielen na rozhodovaní väčšiny, ale aj na ochrane práv jednotlivcov a práv menšín. Ale ľudské práva majú aj rozmer každodennosti, rozmer, rozmer problémov, do ktorých sa ľudia dostávajú, pokiaľ tie ľudské práva nie sú rešpektované. A, áno, máme hovoriť o oboch týchto, týchto aspektoch.
A kto si prečítal alebo aspoň prelistoval správu verejnej ochrankyne práv nie s úmyslom hejtovať a ťažiť z toho, z toho argumenty pre svoju nenávistnú politickú agendu, tak vie, že takých reálnych praktických problémov ľudí, na ktoré pani verejná ochrankyňa práv upozorňuje prostredníctvom toho, že upozorňuje na porušovanie ich základných práv, je tam dosť.
Druhá vec, o ktorej by som chcel stratiť pár slov, je dlh, ktorý si myslím, že parlament má voči verejnej ochrankyni práv, a nehovorím teraz iba o tých prázdnych sálach a o tom nezáujme o činnosť verejnej ochrankyne práv, o ostentatívnom odmietnutí zobrať jej správy, správy na vedomie z časti, veľkej časti poslancov, ale hovorím aj o odporúčaniach verejnej ochrankyne práv, ktoré sú dlhodobo ignorované. Časť tých odporúčaní smeruje pre orgány výkonnej moci a veľká časť tých odporúčaní smeruje pre parlament. Každoročne v tých správach, s ktorými sa máme možnosť ako poslanci oboznamovať, aj v tých mimoriadnych správach, sú obsiahnuté aj odporúčania na zmenu legislatívy. A čo s nimi robí parlament? Obvykle nič.
Ja som sa s kolegyňami a kolegami v predchádzajúcom volebnom období pokúsil pár odporúčaní pani verejnej ochrankyne práv a jej predchodkyne pretaviť do nejakých legislatívnych iniciatív, ale samozrejme, že, že opozičné návrhy zákonov nemali šancu. Takže verím, že nová vládna koalícia zmení prístup a zmení prístup aj v tejto veci, že nebude ignorovať odporúčania verejnej ochrankyne práv, čo neznamená, že musí do bodky naplniť úplne všetko, čo nám odporúča. My môžme mať na niektoré veci iný názor, niečo, čo pani verejná ochrankyňa práv považuje za problém, tak väčšina parlamentu môže vidieť, vidieť inak. Niečo, niečo môže považovať za problém, ale povie si, že nemáme reálne nástroje na to, aby sme ten problém riešili, alebo ho budeme, budeme riešiť inak.
Ale nie tie odporúčania ignorovať. Je potrebné sa nimi zaoberať, je potrebné prebrať ich, prebrať ich aj s orgánmi výkonnej moci a vyhodnotiť, čo z toho vieme v akom čase zmeniť vo forme zmeny legislatívy, čo, čo môžme dať ako odporúčania alebo podnety výkonnej moci a čo, bohužiaľ, zmeniť, zmeniť nevieme.
Tretia, posledná vec, o ktorej by som chcel hovoriť, sa týka činnosti verejnej ochrankyne práv nie počas predchádzajúceho roku, o ktorom hovorí správa, ale v súčasnosti, lebo v súčasnosti sme v mimoriadnej situácii a v rámci tejto mimoriadnej situácie dochádza aj k viacerým zásahom do základných práv a slobôd. To, že k tým zásahom dochádza, je v tejto situácii zdôvodniteľné, pretože sme v mimoriadnej situácii, sú ohrozené životy a zdravie obyvateľstva, čo je práve legitímny dôvod pre to, aby sa zasahovalo aj do základných práv a slobôd. Ale tie zásahy sa musia robiť spôsobom, ktorý je v súlade s ústavou a zákonmi, ktorý je primeraný, robiť tak, aby boli tie zásahy iba v nevyhnutnej miere, v miere, ktorá je potrebná na to, aby sa nimi dosiahol sledovaný účel, v tomto prípade ochrana zdravia, ochrana, ochrana života.
A, samozrejme, tá mimoriadna situácia vyvoláva aj rozhorčené reakcie, pretože nie vždy sa tie zásahy robia spôsobom, o ktorom som hovoril. Niekedy k tým zásahom dochádza nad mieru, ktorá je nevyhnutná, robia sa spôsobom, ktorý je neprimeraný, robia sa spôsobom, ktorý, ktorý, kde sú pochybnosti, nazvem to tak, pochybnosti o tom, že všetky tie opatrenia, ktoré sa robili, sú v súlade s ústavou a zákonmi, lebo tak sa tie opatrenia musia robiť.
A pani verejná ochrankyňa práv na to upozorňuje. A keď dochádza k takýmto zásahom, tak myslím si, že nikto nemá podozrenie, že k nim dochádza v nejakej zlej viere, v snahe úmyselne obmedzovať, obmedzovať základné práva. Čelíme situácii, akej sme ešte nikdy nečelili. Niečo je to také, s čím nemáme reálnu skúsenosť, s čím dokonca ani naše zákony úplne nepočítajú. A keď táto kríza pominie, tak sa budeme musieť vrátiť aj k zákonnej úprave a možno niektoré veci nastaviť, nastaviť inak. Ale napriek tomu treba hovoriť nielen o opatreniach na boj s pandémiou, ale treba hovoriť aj o tom, aké problémy vznikajú, keď sa tie opatrenia realizujú, a akým spôsobom dochádza k zásahom do základných práv a slobôd a to pani verejná ochrankyňa práv robí.
My sme ju včera navštívili aj teda s pani podpredsedníčkou ľudskoprávneho výboru Marcinkovou, aj s kolegom Radovanom Kazdom a hovorili sme o veciach, ktoré rieši práve, práve v tejto dobe. A je to naozaj veľmi široké spektrum problémov, ktoré sa dotýka mnohých oblastí tých opatrení, ktoré sa dotýka situácie v rómskych osadách a karantény celých rómskych osád, ktoré sa dotýka zariadení sociálnych služieb, v ktorých sú, v ktorých sú dôchodcovia, ktoré sa, ktoré sa týkajú opatrení na obmedzenie mobility v čase Veľkej noci, ktoré sa týkajú situácie na hraniciach, pendlerov, ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia na Slovensko, ktoré sa týkajú povinnej štátnej karantény, podmienok, v akých ľudia v tých štátnych karanténach fungujú, ako sa tam dostávajú, ako čakajú, čakajú na hraniciach, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb, pretože žijeme v priestore Európskej únie, kde voľný pohyb osôb nie je možné obmedziť len tak. Problémov, ktoré sa týkajú informovanosti občanov o opatreniach, ktoré sa realizujú, a o konkrétnych, konkrétnych podmienkach.
A ja chcem v tomto - teda tým budem pomaly končiť - oceniť prístup pani verejnej ochrankyne práv, niekedy, keď sa na verejnosti objavia tie upozornenia, tak reakcie bývajú také podráždené, že však musíme riešiť pandémiu a samozrejme, že nejaké ľudské práva majú ísť bokom. Ale to, čo sa objaví v médiách, je iba vrcholček ľadovca, pretože pani verejná ochrankyňa práv sa tie problémy snaží riešiť konkrétne s tými inštitúciami, ktoré sú za ne zodpovedné, a snaží sa zjednať nápravu. A myslím si, že jej prístup je veľmi zdržanlivý. To nie je nejaké, nejaká snaha spochybniť to, čo robí vláda, čo robí Úrad verejného zdravotníctva, čo robí ústredný krízový štáb. Nie, to je snaha upozorniť na problémy, ktoré sú s tým spojené, ktoré nie sú spôsobené akýmkoľvek zlým úmyslom, ale napriek tomu je potrebné dbať na to, aby zásahy do ľudských práv boli primerané.
A keď my z pozície vládnej koalície na to reagujeme, tak by sme mali byť radi, že tu máme inštitúciu, že tu máme verejnú ochrankyňu práv, ktorá nás na to upozorňuje a umožní nám všetky tie opatrenia robiť lepšie. Robiť spôsobom, ktorý bude do základných práv a slobôd zasahovať menej, iba v nevyhnutnej miere a primeraným spôsobom. Nie sa urážať, pohoršovať a hovoriť, že tie veci nie sú dôležité, pretože ony dôležité nepochybne sú a som presvedčený, zo strany verejnej ochrankyne práv sú komunikované takým spôsobom, ako majú byť, a v úmysle pomôcť.
Takže ešte raz ďakujem, pani verejná ochrankyňa práv. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 15:44 - 15:46 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ja by som sa chcel ospravedlniť transrodovým ľuďom za to, čo si tu museli vypočuť od pána poslanca Mazureka. Oni si vo svojom živote tej necitlivosti a hrubosti užívajú vrchovatou mierou, a teda pán poslanec Mazurek im ešte naložil s kadenciou sebe vlastnou.
Chcem sa ospravedlniť aj ľuďom, ktorí žijú v láskyplných vzťahoch s osobami rovnakého pohlavia, čo je pre pána poslanca Mazureka nepochopiteľné, ale je to úplne normálne a ľudské.
A môžme mať rôzny názor na to, či majú byť registrované partnerstvá, alebo nemajú byť registrované partnerstvá, či majú byť adopcie, alebo nemajú byť adopcie, ale základnú slušnosť a základnú citlivosť vo vyjadrovaní by sme si mali všetci zachovať.
Chcem sa ospravedlniť ľuďom z rómskej osady pri Moldave nad Bodvou za to, že najprv im naložili policajti a teraz im tu ešte nakladal poslanec fašistickej strany.
A chcem sa, chcem sa ospravedlniť pani ombudsmanke za to, čo si tu musela vypočuť a, žiaľ, ešte nejakú dobu bude musieť vypočuť, vypočúvať od kolegov pána poslanca Mazureka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 15:06 - 15:08 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Marcinková, myslím, že si veľmi dobre vo svojom vystúpení skĺbila tie dva rôzne možné pohľady na, na tému ľudských práv a spomenula si aj príklady, ktoré sme už v tomto volebnom období, napriek tomu, že sme na začiatku, riešili v rámci ľudskoprávneho výboru, ktorý sa nám našťastie podarilo sfunkčniť a ktorý teraz normálne, normálne funguje.
A ten jeden pohľad je, je pohľad, nazval by som to taký politický, lebo ľudské práva majú aj politický rozmer, mnohé, mnohé veci, ktoré sa týkajú ľudských práv, majú silný politický rozmer, a riešili sme, riešili sme prípad už bývalej predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov pani Sone Pötheovej, kde pani verejná ochrankyňa práv a jej úrad odviedli veľmi dobrú prácu a z vlastnej iniciatívy začali konať, pretože mali podozrenie, že konaním úradu došlo k porušeniu práva na slobodu prejavu a napokon to aj, aj teda preukázali na základe zistení, ku ktorým, ku ktorým dospeli, a my sme na základe toho konali.
Ale ľudské práva majú aj rozmer každodenného života, rozmer praktického problému a praktického problému konkrétnych ľudí, keď tie práva nie sú, nie sú rešpektované a sú v podstate ochranou slabších, a teda je veľmi dobré, že si, že si vo svojom vystúpení poukázala aj na tento aspekt ľudských práv, lebo ten je nemenej, alebo teda ten je rovnako, rovnako dôležitý.
A tiež som sa len pousmieval pri niektorých tých rekciách, lebo samozrejme, že tie reakcie skôr hovoria o tých, čo reagujú, ako o tom samotnom probléme, a teda pousmieval som sa preto, lebo ty vieš o konkrétnom prípade obce, kde sa veľmi dobre dá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 18:22 - 18:24 hod.

Ondrej Dostál
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:55 - 17:57 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, ja veľmi oceňujem vašu úprimnú snahu o dodržiavanie programového vyhlásenia vlády, len by som teda rád zacitoval to príslušné, príslušnú pasáž z programového vyhlásenia, ktorá sa týka prijatia ústavného zákona v oblasti súdnictva, a jeho súčasťou by malo byť, že "v záujme vyváženosti zloženia Súdnej rady (SR) zavedenie pravidla, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami", ktoré nie sú sudcami. Nie, ktoré niekedy v minulosti neboli sudcami alebo nikdy v živote neboli sudcami a nikdy v živote nebudú sudcami, ktoré nie sú sudcami, ktoré aktuálne nie sú sudcami. Čiže pán profesor Mazák nesporne spĺňa toto kritérium, ktoré sme si dali do programového vyhlásenia vlády.
A podobne ako kolega Šeliga sa domnievam, že áno, je tam súvis s ochranou základných ľudských práv, ktoré by mohli byť ohrozené. Je to právo na súdnu ochranu a prostredníctvom práva na súdnu ochranu, ktoré keď nie je garantované, tak sú ohrozené aj iné základné práva a slobody. Napokon mali sme tu o tom tiež obsiahlu, obsiahlu debatu dnes, keď sme hovorili o programovom vyhlásení a o časti, časti justícia. Ale áno, je úplne legitímne a ja vám teda nevyčítam, že ste s tým vyšli, naopak, vítam to, že ste, že ste tú tému otvorili aj na pôde výboru, aj teraz na pôde, na pôde pléna. Však mali sme o tom pomerne, pomerne dlhú debatu na výbore a dobre viete, že nielen vy ste vyslovovali otázky a pochybnosti o tom, že ako je to, ako je to s tou úpravou a či naozaj to spĺňa podmienky pre skrátené legislatívne konanie. A myslím si, že ak nejaké pochybnosti existujú, tak v druhom čítaní bude priestor, aby sme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 17:34 - 17:42 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady aj ostatní podpredsedovia Národnej rady, aj pani ministerka, aj kolegyne a kolegovia, ja, samozrejme, tiež podporím tento návrh vlády, ktorý vlastne vychádza z iniciatívy výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. A zareagoval by som na to, čo tu hovoril kolega Gábor Grendel. Tá komunikácia medzi Soňou Pőtheovou ako šéfkou Úradu na ochranu osobných údajov a Marianom Kočnerom, ktorý bol neprávoplatne odsúdený za podvod a je súdený za objednávku vraždy, samozrejme, že mala byť dôvodom na odchod pani Pőtheovej z čela úradu. Musela by tak však urobiť sama, lebo samé osebe táto komunikácia je síce poburujúca, ale nie je to zákonom stanovený dôvod.
Obávam sa, že by mohli vzniknúť nejaké pochybnosti aj o tom, že či samotné, samotné to konanie, ktorým si pani Pőtheová, resp. jej úrad vyžiadali od českého centra pre investigatívnu žurnalistiku informácie o zdroji tej videonahrávky, ako Kočner s Trnkom inštalujú v Trnkovej pracovni, teda v pracovni generálneho prokurátora, v kancelárii generálneho prokurátora kameru, na ktorú si potom Dobroslav Trnka nahrával svojich hostí vrátane Jána Počiatka, už sme tu dneska o tom hovorili v súvislosti s programovým vyhlásením, tak ani to by možno samotné nestačilo na to, aby bola pani Pőtheová odvolaná, aj keď tým zjavne podľa verejnej ochrankyne práv zasiahla do práva na slobodu prejavu. Ale kombinácia týchto dvoch skutočností vytvára presne tie dôvody, ktoré právna úprava, teda zákon o ochrane osobných údajov, predpokladajú ako dôvod na odvolanie šéfky Úradu na ochranu osobných údajov.
Podobne ako pani podpredsedníčka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Vladimíra Marcinková by som aj ja chcel oceniť úlohu, ktorú v tomto zohrala verejná ochrankyňa práv a jej úrad. A teda rád by som prečítal tie závery, ku ktorým dospeli a ktoré boli vlastne podnetom na to, aby sme sa tým zaoberali vo výbore pre ľudské práva: V konkrétnom prípade žiadosti adresovanej centru malo ísť podľa vyjadrenia úradu o určenie prevádzkovateľa zodpovedného za zákonnosť spracúvania osobných údajov kamerovým systémom, resp. kto kameru inštaloval. Ako je možné s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou na kamerovom zázname vidieť, inštaláciu kamery vykonali osoby Marian Kočner a Dobroslav Trnka. Predpokladám, že rovnakého názoru bol aj úrad, keďže začal ihneď na začiatku konania ex offo zisťovať adresu týchto osôb.
K zisťovaniu inštalujúcich kameru by napríklad smerovali otázky typu: Je vám známa osoba, ktorá inštalovala kameru? Je vám známy spracovateľ? Tieto otázky však úrad nepoložil. Miesto toho sa pýta špecificky na zdroj a dátum získania nahrávky, čo najmä vo vzťahu k povahe žiadaného, nezávislému Združeniu investigatívnych novinárov, je vysoko citlivé. Úrad napriek výzve neuviedol akúkoľvek logickú súvislosť medzi otázkou o zdroji nahrávky a dátume jej získania a spracovateľom.
Úrad tiež žiadnym spôsobom nezdôvodnil prevažujúci verejný záujem, ktorý by odôvodňoval odkrytie anonymného zdroja. Zároveň v čase začatia konania už bolo známe, že sa videom zaoberá Národná kriminálna agentúra, čo, ako sám úrad uvádza, je obligatórnym dôvodom odloženia prípadnej veci. V postupe úradu sú ešte ďalšie nejasnosti, ktoré neboli vysvetlené, napríklad aká bola nevyhnutná potreba, aby žiadosť centru odišla počas nie dlhodobej práceneschopnosti zodpovedného spracovateľa.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, vám po preskúmaní konania z vlastnej iniciatívy oznamujem, že postupom úradu pri vyžadovaní súčinnosti od centra a odhalenia svojho anonymného zdroja došlo k porušeniu práva na slobodu prejavu a základných princípov správneho konania a dobrej verejnej správy. Uvedenou žiadosťou úrad od centra totiž vyžadoval informácie, ktoré spadajú pod ochranu novinárskeho zdroja, čo neodôvodnil žiadnou prevažujúcou spoločenskou potrebou. Rovnako tieto informácie neboli nevyhnutne potrebné pre výkon jeho úloh, čím ho zbytočne zaťažil. Na hodnotení nič nemení ani skutočnosť, že pokuta nebola udelená, keďže v kontexte napísanej žiadosti už samotná hrozba takejto pokuty nevyhnutne zasiahla do slobody novinárskej činnosti a mohla mať efekt odstrašenia.
Ako tu spomenul už kolega Gyimesi, my sme požiadali pani Pőtheovú, aby nám prišla vysvetliť toto konanie a aby sa vyjadrila k zisteniam verejnej ochrankyne práv. Pani Pőtheová s odvolaním sa na svoju práceneschopnosť neprišla, nikoho iného neposlala a dve minúty pred začiatkom výboru nám poslali nejaké vysvetlenie, ktoré ale nereagovalo na tieto zistenia a nevysvetlilo ich. Z toho dôvodu výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny odporučil vláde, aby parlamentu navrhla odvolanie pani Sone Pőtheovej, čo vláda urobila. Vyhovela tomuto odporúčaniu a ja dúfam, že rovnako my ako parlament vyhovieme návrhu vlády na odvolanie pani Pötheovej z funkcie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov.
Jej funkčné obdobie končí v máji, čiže nebude veľmi predčasne zbavená svojej funkcie, ale aj tak si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme to urobili, lebo je veľký rozdiel, či niekto skončí vo funkcii, pretože mu jednoducho uplynie funkčné obdobie, alebo v nej skončí preto, lebo je odvolaný pre závažné porušenie svojich povinností, ako to bolo v tomto prípade.
Ďakujem.
Skryt prepis