Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.6.2020 o 18:58 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 18:58 - 19:00 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Šeliga, chcem sa tiež vyjadriť k tej tajnej voľbe a verejnej voľbe.
Myslím, že ani opakovanie tých argumentov zrejme nepresvedčí kolegov z opozície, ale naozaj to podstatné, to, čo si hovoril, no že treba rozlišovať, či, či tú voľbu uskutočňujú voliči a volia si svojich zástupcov, alebo tú voľbu uskutočňujú zodpo..., teda zvolení zástupcovia, ktorí sa majú zodpovedať. To neznamená, že je imperatívny mandát, ale, ale znamená to, že voliči majú právo vedieť, ako sa správajú ich volení zástupcovia. Z hľadiska verejnej kontroly je napríklad voľba, mnohé personálne voľby, napr. voľba kandidátov na ústavných sudcov alebo voľba generálneho prokurátora dôležitejšia ako 90 % zákonov, o ktorých tu hlasujeme, a o zákonoch hlasujeme verejne, čiže naši voliči vedia, ako hlasujeme o zákonoch, ale nevedia, ako hlasujeme o personálnych veciach. A v čom je tom podstatný rozdiel? Veď v tom tam nie je žiadny podstatný rozdiel a niektoré, nie všetky, niektoré z tých personálnych volieb sú dôležitejšie ako mnohé z tých hlasovaní o zákonoch.
A pokiaľ sa tu argumentuje tým, že jedine tajná voľba je naozaj slobodná, tak potom tomu nerozumiem, lebo to by znamenalo, že keď sa hlasuje o návrhoch zákonov, tak sú poslanci neslobodní, lebo hlasujú verejne. Však poslanci musia hlasovať slobodne aj tajne, keď sa hlasuje, aj verejne, lebo má byť slobodný výkon mandátu iba vo vzťahu k personálnym voľbám a nemá byť slobodný výkon mandátu pri hlasovaní o návrhoch zákonov? Však to je, to je, úplne absurdná argumentácia.
Čiže slobodný výkon mandátu a zároveň verejná kontrola, verejné hlasovanie o návrhoch zákonov a verejné, verejná voľba aj v personálnych veciach.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 18:29 - 18:31 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, hovorili ste o tom, že sú rôzne modely, napríklad v Českej republike šéf štátneho zastupiteľstva menový vládou na návrh ministerstva spra..., ministra spravodlivosti, čiže tam je zastupiteľstvo v podstate súčasťou výkonnej moci, teda sú možné rôzne modely a tie modely sú rôzne funkčné. Ale skúsme si položiť, keď sa s niekým porovnávame, otázku, fungujú orgány činné v trestnom konaní v Českej republike horšie alebo lepšie? Tá toľko deklarovaná a ospevovaná nezávislosť prokuratúry aké reálne výsledky prináša? Lebo je to v mnohom podobné ako nezávislosť súdnictva pod vedením Štefana Harabina. Tiež sme si vytvorili Súdnu radu a potom sme tu mali harabinizované súdnictvo.
A druhá vec. Hovorili ste o tom prílepku. Som rád, že ste si všimli, že opravujeme chybu, ktorá sa stala v novele zákona o rokovacom poriadku ešte v roku 2011, a doteraz ju nikto nenapravil. A myslím, že ale toto nie je prílepok. My opravujeme vec, ktorá súvisí so spôsobom voľby verejných funkcionárov v Národnej rade. Keby sme toto považovali za prílepok, tak potom vlastne jediný spôsob, ako opraviť tú chybu, je, že dá niekto návrh zákona, ktorým sa toto jedno ustanovenie, ktoré tam omylom ostalo, zmení. A teda miesto jednej novely zákona o rokovacom poriadku budeme mať dve novely zákona o rokovacom poriadku. Toto sa úplne bežne robí. Dokonca v druhom čítaní sa zvyknú opravovať chyby alebo, alebo vláda predkladá návrhy, kde rieši 4 témy alebo 18 tém, a k tomu, k tomu pripojí to, že sa opravia nejaké chyby, ktoré sú, ktoré ostali v zákonoch. Toto žiadny prílepok, nič problematické nie je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 18:03 - 18:05 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie. Asi nestihnem na všetkých zareagovať.
Pán poslanec Baránik, no, či, či za pána Čižnára je na tom prokuratúra lepšie alebo horšie, alebo rovnako ako za pána Trnku, no prinajmenšom nie je známe, že by za pánom Čižnárom chodil Kočner do jeho pracovne na Generálnu prokuratúru, namontoval mu tam do pracovne skrytú kameru, správal sa k nemu ako k svojmu otrokovi, alebo že by pán Čižnár vydieral šéfa Penty nahrávkou, nahrávkou Gorily.
Je zase pravda, že podľa dostupných informácií bol pán Čižnár s pánom Trnkom za Robertom Ficom a púšťal mu nejaké úryvky, úryvky z Gorily. Čiže áno, dá sa na to pozreť aj touto optikou.
Pani poslankyňa Vaľová, je ako taký dobrý zvyk, že keď človek na niekoho reaguje, tak si vypočuje, čo hovorí, aj mne sa niekedy stane, že nepočujem celé vystúpenie, ale vy ste pri najmenšom v dvoch prípadoch hovorili, reagovali, reagovali, ako by ste vôbec nepočuli, čo som hovoril. Povedali ste napríklad, že prokurátor rozhoduje o veciach prokuratúry a že je problém, ak sa stane človek generálnym prokurátorom, ktorý pozná tú prokuratúru len zvonku. No ja som vo vystúpení hovoril práve o tom, že dnes sa môže stať generálnym prokurátorom človek, ktorý bol päť rokov advokát, päť rokov sudca, riešil občianske, občianske právo, a potom sa stal na mesiac prokurátorom a už sa môže stať generálnym prokurátorom. Napríklad.
Pán poslanec Taraba, áno, je nešťastné, že bolo, bolo pustené do éteru to meno, bolo to v rámci na odpovede na otázku. Nie je to vyslovenie nedôvery, nedôvery súčasným prokurátorom, napokon ja nebudem hovoriť žiadne mená, ale keď sa špekulovalo o tom, o kom sa hovorí v koalícii, tak okrem toho jedného mena to všetko ostatné boli prokurátori.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.6.2020 17:48 - 17:58 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, budem pokračovať vo vystúpení k návrhu novely zákona o prokuratúre a chcem sa vyjadriť k niektorým parciálnym veciam, ktoré tu zazneli, konkrétne k podmienke bezúhonnosti, ako ju definujeme v našom návrhu zákona ako jednej z podmienok pre vymenovanie za generálneho prokurátora.
Opäť tuto kolegovia z opozície prichádzajú s konšpiračnými teóriami, že bezúhonnosť definujeme takýmto spôsobom z dôvodu, že to má vydláždiť cestu Danielovi Lipšicovi, ktorý je podmienečne odsúdený za nedbanlivosť a neúmyselný trestný čin, pričom my robíme jedine to, že bezúhonnosť, ako je dnes zadefinovaná ako podmienka pre vymenovanie za prokurátora, prenášame ju ako podmienku pre zvolenie za generálneho prokurátora. V súčasnom zákone o prokuratúre totiž nie je stanovená explicitná podmienka bezúhonnosti. Podmienka bezúhonnosti vyplýva z toho, že generálnym prokurátorom sa môže stať iba prokurátor a prokurátor musí byť bezúhonný. Ale prekážkou bezúhonnosti vo vzťahu k vymenovaniu za prokurátora je iba odsúdenie za úmyselný trestný čin, nie za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti. Môžem zacitovať zo zákona o prokurátoroch:
„Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený.“

To je citát z dnešného zákona o prokurátoroch a zároveň je to súčasť nášho návrhu, keďže rozširujeme okruh kandidátov aj o neprokurátorov, tak táto podmienka bezúhonnosti sa prenáša ako jedna z podmienok pre vymenovanie za generálneho prokurátora.

Ja by som ešte dodal, že keď prokurátor v súčasnej dobe spácha nedbanlivostný trestný čin, tak to nie je dôvod pre zánik funkcie prokurátora, pre odvolanie z funkcie prokurátora, a, samozrejme, že vždy, keď spácha úmyselný trestný čin, tak je to dôvod a v prípade nedbanlivostných trestných činov iba trestný čin, ktorý súvisí s výkonom funkcie prokurátora.
Škoda, že tu nie je pán kandidát na predsedu výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva Kotleba. Chcel by som zareagovať na ďalší nezmysel, ktorý vyšiel z jeho úst, keď hovoril, že podľa toho, čo navrhujeme, ak niekto pred 20 rokmi sa pobil a spôsobil 8-dňovú práceneschopnosť, tak nebude môcť kandidovať na generálneho prokurátora, ale ten, kto povedzme pri autonehode spôsobil smrť bude, lebo v jednom prípade ide o úmyselný a v druhom prípade o neúmyselný trestný čin. Nie je to pravda.
Podľa toho, ako je definovaná bezúhonnosť v zákone o prokurátoroch a ako my navrhujeme ju zadefinovať aj vo vzťahu k vymenovaniu za generálneho prokurátora, pokiaľ ide o úmyselné trestné činy, tak to je prekážkou, ak tieto nie sú zahladené, v prípade, že sú zahladené, tak je to prekážkou, iba ak ide o obzvlášť závažný zločin, alebo trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej korupcie, tam ani zahladenie nepomôže a je to trvalou prekážkou, takto je to definované aj v súčasnom zákone o prokurátoroch. Čiže keď niekto pred 20 rokmi sa pobil a spôsobil niekomu 8-dňovú práceneschopnosť, mohol sa dopustiť trestného činu ublíženia na zdraví, ale to nie je obzvlášť závažný zločin a tento trestný čin už bol zahladený. Čiže ten príklad, ktorý tu pán predseda fašistickej strany Kotleba spomenul, vôbec nesedí.
Stručne by som sa chcel dotknúť tej témy verejnej voľby alebo tajnej voľby, čo nie je priamo obsiahnuté v našom návrhu, pretože verejná voľba je zadefinovaná ako základná voľba v zákone o rokovacom poriadku. Celé minulé volebné obdobie, aj tie predchádzajúce volebné obdobia v podstate od voľby Dobroslava Trnku alebo takmer zvolenia Dobroslava Trnku opätovne za generálneho prokurátora tu vedieme túto diskusiu. Tajná voľba je výdobytkom novembra 1989 a demokratického systému vo vzťahu k voličom, ktorí si volia svojich zástupcov. My ako zvolení zástupcovia voličov máme povinnosť skladať účty zo svojej činnosti a voliči majú právo vedieť, ako my hlasujeme, ako hlasujeme o návrhoch zákonov, ako hlasujeme o personálnych veciach.
Ten argument, že je dôležité, aby zvolený funkcionár nevedel, ktorí poslanci ho volili, je úplne nezmyselný. Myslíte si, že Dobroslav Trnka v roku 2011 nevedel, ktorí poslanci ho volili? Však to je smiešne. Myslíte si, že Jaromír Čižnár nevedel, že bol zvolený vďaka SMER-u? Nežartujme. Pán poslanec Tomáš tu už tiež nie je, povedal, je, povedal, že je zaujímavé, že neprotestujete pri iných voľbách, že sa neozývame, nedožadujeme tajného..., verejného hlasovania pri iných voľbách, čo je, samozrejme, zase klasická tomášovská demagógia, pretože pri všetkých voľbách, ktoré som tu ja absolvoval za uplynulé štyri roky, sa hlasovalo o tom, či má byť voľba tajná, pokiaľ zákon predpokladá verejnú voľbu, poslanci SMER-u a jeho koaličných partnerov navrhovali z nej spraviť tajnú voľbu, a vždy sme my ako opozícia hlasovali proti tajnej voľbe, aj keď sme boli v opozícii, a budeme sa tak správať, aj keď sme v koalícii.
Veľmi stručne k tej možnosti odvolania, už, už to tu zaznelo. Ja nemám obavu, že by možnosť odvolania bola nejakým problémom z hľadiska politickej zneužiteľnosti, pretože sú tam zadefinované dôvody, a môžme sa baviť o tom, ako zadefinovať tie dôvody, ale nemôže to byť svojvôľa.
V prípade, že by svojvoľne navrhol parlament odvolať generálneho prokurátora, je tu ešte prezidentka alebo prezident niekedy v budúcnosti, ktorí, ktorí to musia posúdiť, či sú dané tie dôvody, a nemusia vyhovieť návrhu parlamentu. Rovnako tu je potom Ústavný súd, keby sa svojvoľne správala aj parlament, aj hlava štátu, tak je tu Ústavný súd, ktorý by posúdil sťažnosť, lebo ak schválime ten zákon, tak nebude možné zo dňa na deň zvoliť nového generálneho prokurátora, bude to nejaký proces. Budú musieť byť zverejnené, zverejnené tie životopisy, budú verejné vypočutia, čiže je tu poistka Ústavným súdom. No a keby sme boli v situácii, že sa svojvoľne a politicky zneužívajúco budú správať parlament, prezidentka alebo prezident a Ústavný súd, tak v takej situácii sa nemá zmysel baviť o nejakých poistkách, v takej situácii by si parlamentná väčšina aj tak spravila, čo chce.
Posledná vec, prečo poslanecký návrh zákona. V júli skončí pánovi Čižnárovi funkčné obdobie, v tom čase by už mal byť zvolený nový generálny prokurátor. Evidentne nebude, keby sme išli cestou vládneho návrhu zákona, normálneho medzirezortného pripomienkového konania, normálneho legislatívneho postupu na pôde parlamentu, tak výsledok by bol, že niekedy v novembri by sme možno volili nástupcu Jaromíra Čižnára.
Prišli sme s poslaneckým návrhom zákona, odmietli sme možnosť, čo i len uvažovať o tom, že by to malo byť skrátené legislatívne konanie, lebo na to nie sú dôvody, ale poslanecký návrh je úplne legitímny postup a v tomto prípade aj primeraný a odôvodnený tými okolnosťami. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.6.2020 16:50 - 17:00 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Písal som si to sám, pán Kuffa, aby teda nedošlo, nedošlo k omylu. (Rečník si položil na rečnícky pult notebook.)
Začnem od toho, čo povedal teraz vo faktickej poznámke pán poslanec Ferenčák, a poviem jednu vec, s ktorou súhlasím, a jednu vec, s ktorou nesúhlasím. Pán poslanec povedal, že zákony by mali byť prijímané pre nejaký účel, aby sa niečo zlepšilo. S tým sa dá súhlasiť a ja som presvedčený, že náš návrh je predkladaný práve z tohto dôvodu a že každý, kto má len elementárneho šajnu o tom, v akom stave je v posledných rokoch prokuratúra, vie, že sú tam potrebné zásadné zmeny a že teda zmeny k horšiemu sú dokonca veľmi ťažko predstaviteľné. Už o moc horšie to byť nemôže, ako to bolo za Dobroslava Trnku, nedávam rovnítko medzi pána Čižnára a pána Trnku, ale bez zásadných zmien sa situácia na prokuratúre nezlepší, lebo platí ono známe, že ryba smrdí od hlavy, a pri Generálnej prokuratúre to platí úplne doslova.
Druhá vec, ktorú pán poslanec Ferenčák povedal a ktorá ma tak trochu zarazila, je, že ten návrh predkladáme preto, lebo jeden pán predseda sa preriekol, že je tam zhoda na Lipšicovi. Ja doteraz som vás považoval za korektne argumentujúceho poslanca, ale toto je lož. Toto nikto nikdy nepovedal. Richard Sulík v relácii Na telo povedal, že všetky mená, ktoré sú na stole, sú veľmi kvalitné, a zasa hovorím, že my s nimi súhlasiť budeme. Detaily podľa neho povie premiér potom, ako sa dohodnú na koaličnej rade, a na otázku, či si myslí, čo si myslí o mene advokáta Daniela Lipšica, odpovedal, že je to jedno z tých kvalitných mien. Povedať „je viac mien na stole a Lipšic je jedno z tých kvalitných mien“ nie je to isté, ako sa prerieknuť, že je zhoda na Lipšicovi. To je lož, ktorú ste si vy vyfabulovali a ktorú teraz dookola opakujete, lebo žiadna zhoda nie je. Ale teda nevylučujem, že máte nejaké sprostredkované informácie, a teda že ste vedome neklamali, iba ste sa pomýlili a prebrali, prebrali tú lož.
Asi najdiskutovanejšou otázkou v súvislosti s predkladanou novelou je otvorenie možnosti kandidovania aj pre neprokurátorov. Myslím, že pán poslanec Tomáš tu argumentoval tým, že pani ministerka to vidí inak, že pani ministerka inak vníma to, čo je napísané v programovom vyhlásení vlády, že tam vôbec nie je otvorenie aj pre neprokurátorov, ale, samozrejme, on to teda posunul do, do takej svojej tomášovskej roviny, a teda demagogicky tvrdil, že sa ona za to hanbí, ja to vnímam tak, že máme na niektoré veci iné názory, ale asi bude dobré si zacitovať, že čo v tom programovom vyhlásení je napísané. Je tam napísané, že „vláda Slovenskej republiky presadí transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora podľa štandardov pre kandidátov na funkciu ústavného sudcu.“
Keď teda hovoríme o modele, ktorý bude otvorený širšiemu okruhu kandidátov, tak, samozrejme, za istých okolností môžme toto vnímať tak, že budeme hovoriť iba o tom, že rozšírime počet subjektov, ktoré môžu navrhovať kandidátov. Dnes to môžu robiť iba poslanci, rozšírime, rozšírime počet subjektov.
Ale rovnako túto vetu môžme interpretovať tak, že ak ten model má byť otvorený širšiemu okruhu kandidátov, tak to znamená, že okrem prokurátorov, ktorí môžu kandidovať dnes, budú môcť kandidovať aj iné právnické profesie. Samozrejme, že je na diskusiu aké, či to rozšírime iba o sudcov, alebo aj o advokátov, alebo aj o ďalšie právnické profesie, to je už vec interpretácie, ale každý z týchto výkladov, alebo každý z tých návrhov by bol v súlade s programovým vyhlásením, ktoré nešpecifikuje, či sa má rozšíriť iba počet alebo okruh subjektov, ktoré navrhujú, alebo aj okruh možných kandidátov. Mne sa zdá logickejší výklad, že sa rozšíri aj okruh, okruh možných kandidátov, ale rešpektujem, že povedzme pani ministerka to vníma, vníma inak. My sme v progra..., v programe SAS mali rozšírenie a otvorenie tej voľby aj pre kandidátov z radov neprokurátorov, čiže sme to logicky vnímali takýmto spôsobom. A je tam potom odkaz na štandardy pre kandidátov na funkciu ústavného sudcu. A to, čo sme my spravili v návrhu zákona, je, že sme v podstate prebrali ten model, ktorý sa uplatňuje vo vzťahu k voľbe kandidátov na ústavného sudcu, aj pokiaľ ide o subjekty, ktoré môžu navrhovať tých kandidátov, ale aj pokiaľ ide o podmienky z hľadiska výkonu právnického povolania. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Keď ústavným sudcom sa môže stať niekto, kto nebol sudcom, kto bol advokátom, kto bol prokurátorom, kto bol notárom, kto bol pedagógom na právnickej fakulte, a nie je to vnímané ako problém, lebo to nie problém, tak by nemalo byť vnímané ako problém to, že otvoríme možnosť kandidovať pre tieto profesie v podstate podľa modelu voľby kandidátov na ústavných sudcov aj pre voľbu generálneho prokurátora. Dnes sa generálnym prokurátorom môže stať osoba, ktorá je prokurátorom, ale podmienka je, že najmenej desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta a z toho najmenej päť rokov bol sudcom alebo prokurátorom.
Aj v dnešnom systéme sa teda môže stať, že niekto bol päť rokov advokátom, potom bol päť rokov sudcom, zaoberal sa trebárs občianskym právom, ani v jednej z týchto pozícií s trestným právom vôbec neprišiel do kontaktu, a potom zrazu zmení pozíciu, lebo sudca v podstate spĺňa podmienky, aby sa stal prokurátorom, je z neho prokurátor a po mesiaci prokurátorovania spĺňa podmienky pre zvolenie a vymenovanie za generálneho prokurátora. Čiže nie je to tak, že dnes by zákon vyžadoval desaťročné pôsobenie na prokuratúre. Dnes sa prokurátorom v podstate môže stať sudca, ktorý krátko pred voľbou sa stane prokurátorom.
Ja rešpektujem, že viaceré, viacerí majú v tejto veci iný názor, že iný názor má pani ministerka spravodlivosti Kolíková, že iný názor má pani prezidentka Čaputová, že iný názor majú ľudia z prostredia prokuratúry, z prostredia mimovládnych organizácií, niektorí odborníci, ale veď to je iný názor v normálnej, legitímnej, vecnej, odbornej a aj politickej debate.
To nie je, že my sme predložili nejaký návrh zákona a nezhodneme sa v pohľade na túto jednu, jednu z tých otázok s pani ministerkou spravodlivosti, že je to nejaký krok proti nej. Ja si myslím, že my, čo sme predkladatelia, veľmi dobre komunikujeme s pani ministerkou, dôverujeme pani ministerke, budeme spolupracovať na viacerých ďalších návrhov zákonov, ktoré sa budú týkať justície, len v tejto jednej veci máme iný názor.
Však ja myslím, že za štyri roky, ktoré nás tuná čakajú, bude množstvo prípadov, keď na niektoré veci budeme mať aj v rámci koalície trochu iný názor. To neznamená, že si navzájom budeme nedôverovať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 16:24 - 16:26 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kmec, ja by som chcel oceniť, že nový SMER má kontinuitu, čo sa týka postoja k voľbe generálneho prokurátora, so starým SMER-om, videli sme tu vystúpenie vášho predrečníka, vaše, nevravím, že to bolo na nerozoznanie, lebo teda tá miera demagógie pána Tomáša sa ťažko dosahuje, ale, ale teda idete, idete v jednej línii a hudiete si svoje, aj keď akože sme vám ixkrát už povedali, že veci sa majú trošku inak.
Ale to, čo, však máte právo na svoj názor, ale to, čo mi strašne píli uši, a teda čomu nedokážem porozumieť, je a vy to hovoríte opakovane, že my ideme politizovať prokuratúru. Toto nám hovoríte po rokoch bačovania Trnku a Čižnára, s ktorými ste boli jedna ruka, s ktorými, s Trnkom sa dohadoval váš minister financií, ako by, bude, bude generálna prokuratúra postupovať v kauze týkajúcej sa Lemikonu, aby, aby z toho vyšlo ministerstvo financií, resp. aby z toho vyšiel Počiatek dobre. Bavili sa na tom, ako, ako Slota urobil kšeft, o ktorom ani, ani Fico nevedel.
Trnka vydieral podľa, podľa nahrávky s Kočnerom šéfa Penty. Trnka sa správal ako poskok Mariána Kočnera. A vy ste istého Trnku navrhovali a aj volili v tajnej voľbe, vaši poslanci, za generálneho prokurátora. Potom ste tam mali Jaromíra Čižnára, ktorý tiež sa nepretrhol vo odhaľovaní smeráckych káuz. A vy teraz budete hovoriť o nejakej politizácii prokuratúry?!
Tak aspoň vážte tie argumenty, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 15:50 - 15:52 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Tomáš, no vy začnete tým, že povedzme si pravdu, nalejme si čistého vína - a začnete klamať. (Smiech v sále.) A potom klamete skoré celé svoje vystúpenie.
To, že na mieste predkladateľa nesedí, nesedel Juraj Šeliga, ktorý bol podpísaný ako prvý, ale Alojz Baránik, je technické nedopatrenie, že pán Šeliga tu nestihol prísť, keď sa začalo, začalo o tom rokovať, lebo veľmi rýchlo prebehli tie prvé dva body, ale vy - a myslím, že aj spolu s fašistami - ste si z toho odkonšpirovali, že pán Šeliga sa cíti nejako zle a nie je schopný sa za ten návrh postaviť, keď včera sme všetci piati stáli na tlačovej besede a obhajovali sme ten návrh. Povedali sme, že spravíme odbornú diskusiu, a nebojíme sa argumentovať nebojíme sa, povedať, prečo navrhujeme, čo navrhujeme, a že si za tým stojíme.
A pokiaľ ide o tú politizáciu a argumentovanie Radou prokurátorov, tak ja by som vám rád pripomenul rok 2013, keď Robert Fico ešte predtým, ako Rada prokurátorov povedala, že chce za generálneho prokurátora pána Čižnára, pripustil teda, že pán Čižnár by bol dobrý kandidát, keby s ním prišla Rada prokurátorov.
To nebola politizácia, keď predseda vlády predseda najsilnejšej politickej strany verejne hovoril o tom, že jeho bývalý spolužiak by bol dobrým kandidátom na generálneho prokurátora, ak to navrhne rada prokurátorov, a potom, čuduj sa svete, Rada prokurátorov, nezávislý orgán, záruka apolitickosti navrhne Jaromíra Čižnára a SMER si ho zvolí a Gašparovič, prezident im ho vymenuje?
To je apolitický výber generálneho prokurátora, áno?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 10:47 - 10:49 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Schlosár, no možno by ste si v rámci opozície mohli nejako ujasniť, aký máte vzťah k pani prezidentke, pokiaľ ide o jej pozíciu k téme výberu nového generálneho prokurátora, lebo na jednej strane opakovane tu zaznieva upozornenie, že ani pani prezidentka nesúhlasí s tým, čo navrhujete, teda, aby sa voľba otvorila aj neprokurátorom, na druhej strane vy ste povedali, že prezidentka je náš človek, a my teda, keď ako vládna väčšina budeme chcieť nejakého prokurátora, generálneho prokurátora odvolať, že sa nám znepáči, tak bude to čisto formalita, že pani prezidentka to odsúhlasí, no lebo to celkom nejde dohromady.
Buď je pani prezidentka svojprávna, má svoj názor, ktorý je v tomto prípade odlišný od nášho, ale v tom prípade nehrozí, že by automaticky v prípade, že by jej akákoľvek vládna väčšina vrátane tej našej dala návrh, ktorý bude považovať za neodôvodnený, a nesprávne ho automaticky odsúhlasila, alebo je náš človek. Ale potom prečo, prečo kritizuje ten náš návrh, prečo, prečo sa vyjadruje, že s tým nesúhlasí?
Pokiaľ ide o tú bezúhonnosť, tak asi sa k tomu budem musieť vyjadriť aj, aj v rozprave, ale len veľmi stručne. V tejto chvíli nie sú zadefinované explicitné podmienky bezúhonnosti pre voľbu generálneho prokurátora, ale vyplýva to z toho, že generálnym prokurátorom sa môže stať iba prokurátor a, a podmienky pre vymenovanie za prokurátora sú v zákone o prokuratúre zadefinované presne tak, ako sme ich my zadefinovali ako podmienku pre vymenovanie za generálneho prokurátora. Bezúhonnosť prokurátorov, ktorí sa dnes ako jediní môžu stať generálnym prokurátorom, je v zákone o prokuratúre zadefinovaná presne takýmto spôsobom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 10:28 - 10:30 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Grendel, no opäť musím konštatovať, že mi tu niečo príde smiešne, a teda konkrétne mi príde smiešne, reagujem na to, čo si hovoril, keď nám vyčítajú, že reagujeme na tie obvinenia, že je to šité na, na jednu osobu, a, a vyjadrujeme sa k tomu. No tak, keď nám to vyčítajú, tak je jasné, že sa k tomu vyjadrujeme, ale tvoje vystúpenie potvrdilo, aké sú úmysly predkladateľov a o čo nám ide.
Nám nejde o to, aby sme vytvorili priestor pre, pre jedného človeka, ale ide nám o to otvoriť systém voľby. Predsa keď sa rozšíri okruh kandidátov, tak je väčšia pravdepodobnosť, že medzi tými všetkými kandidátmi bude viac dobrých kandidátov, bude si viac z čoho vyberať. To neznamená automaticky, že, že prokurátori nemajú, nemajú šancu alebo že sa prokurátori nemôžu ukázať ako najlepší, práve naopak, prokurátori, samozrejme, tým, že s tým robia, tak z hľadiska odborného je veľký predpoklad, že by mali mať tí, čo sa, tí, čo sa o tom budú uchádzať, by mali mať navrch pred, pred inými uchádzačmi, ktorí nemajú za sebou prokurátorskú minulosť. A som veľmi rád, že si zdôraznil práve ten moment otvorenosti, moment transparentnosti a moment verejnosti, lebo viackrát sme sa v tomto parlamente naťahovali alebo sa naťahovali iní poslanci o to, či má byť voľba v parlamente tajná alebo verejná.
A toto je práve vec, kde to celé začalo, kde sa začalo o tom hovoriť, že či poslanci majú tak ako voliči hlasovať tajne, alebo poslanci majú ako politici zvolení občanmi zodpovedať za to, ako hlasujú, a teda má byť viditeľné, ako hlasujú, lebo sa to začalo pri hanebnej voľbe, pri ktorej bol Dobroslav Trnka takmer opätovne zvolený za generálneho prokurátora.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 9:58 - 10:00 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Baránik, tvoje vystúpenie mi pripomenulo tú opakovanú skúsenosť, ktorú s tebou mám, že hovoríš veci priamo, hovoríš ich natvrdo. Niekedy, keď ich ľudia počúvajú tak majú pocit, že, preboha, však to tak nemôže byť, to on určite preháňa. A priznám sa, že aj ja niekedy na začiatku som niekedy mal ten dojem, ale po tom, čo sme sa za uplynulé dva roky dozvedeli o tom, akým spôsobom funguje na Slovensku prokuratúra, akým spôsobom funguje na Slovensku polícia, akým spôsobom fungujú na Slovensku súdy, tak musím uznať, že nepreháňaš, že iba priamo, otvorene a natvrdo pomenúvaš stav vecí. A tak je to aj s tou prokuratúrou. Ja som úplne udivený, keď sú schopní predstavitelia strany SMER - sociálna demokracia hovoriť o nejakej politizácii prokuratúry po tom, ako tu fungoval Dobroslav Trnka ako generálny prokurátor, kde sa ich minister chodil baviť do jeho pracovne, ako by mu generálny prokurátor mohol pomôcť v jeho kauze, a zároveň sa smiali na tom, ako ich koaličný partner oklamal ešte, partner Slota, oklamal ešte aj ich predsedu, predsedu Fica a dobre sa na tom zabávali. Keď SMER bol schopný tohoto Dobroslava Trnku, nie nepopísaný list, ale tohoto Dobroslava Trnku opakovane navrhovať za generálneho prokurátora, sa im zdal vhodným kandidátom. A potom tam mal pána Čižnára, presadil tam pána Čižnára, ktorý síce sa vyhrážal rozpútaním pekla, ale pohol sa k niečomu až vtedy, keď bol pod mediálnym tlakom.
Tak ak SMER hovorí o politizácii prokuratúry, je to smiešne.
Skryt prepis