Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.7.2020 o 16:20 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 16:20 - 16:22 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, no k tomu prílepku. Podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady § 94 ods. 3 takto je definovaný prílepok: „Pri prerokúvaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona.“
Čiže nie akýkoľvek iný zákon. V tomto prípade tá zmena alebo doplnenie sa týka formálne iného zákona, ktorý je otváraný aj z iných dôvodov, lebo, lebo sú tam vyvolané súvisiace zmeny teda zákona o prokurátoroch. Ale chcete povedať, že spôsob voľby špeciálneho prokurátora je vec, ktorá obsahovo nesúvisí so spôsobom voľby generálneho prokurátora? To sú obsahovo nesúvisiace veci? No podľa môjho názoru, podľa môjho názoru nie.
A pokiaľ ide o vašu možnosť predkladať pozmeňujúce návrh v pléne, tak ja tiež nie som úplne nadšený rýchlosťou legislatívneho procesu, ešte stále tu máme skrátené legislatívne konania, na niektoré sú vážne dôvody, pri niektorých je to otáznejšie, ale v tomto konkrétnom prípade ten pozmeňujúci návrh, o ktorom dnes rokoval ústavnoprávny výbor, dostali všetci členovia ústavnoprávneho výboru v nedeľu poobede, čiže pred tromi dňami ho všetci mali k dispozícii. Vzhľadom na to, že to bol koaličný návrh, tak ste mohli predpokladať, že bude schválený, čiže pokojne ste si mohli pripraviť aj alternatívny spôsob. A tu by som chcel oceniť predsedu ústavnoprávneho výboru pána Vetráka, ktorý presadil do pravidiel rokovania ústavnoprávneho výboru, že pozmeňujúce návrhy sa predkladajú 48 hodín vopred práve preto, aby sa nediali veci ako v minulom období, že sme rozsiahle pozmeňováky dostali ráno na stôl a museli sme o nich rokovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 16:07 - 16:08 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol ako gestorský výbor, s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 14. septembra 2020.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 14:54 - 14:55 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, veľmi si vážim, že ste vystúpili v rozprave, aj teda možnosť, možnosť ešte na vás reagovať. No ako už povedal predrečník kolega Viskupič, naozaj, keď je to zase nastavené takto široko, že od nuly až do 5 000, tak na jednej strane to vytvára priestor pre naozaj zohľadnenie nejakých individuálnych okolností, ale tá vysoká, tá hranica horná je, je naozaj z môjho pohľadu neprimerane vysoká a na druhej strane, na druhej strane to bez nejakého ďalšieho vytvára pomerne široký priestor pre nejaké svojvoľné rozhodovanie tých úradov. Ako samozrejme, že vždy je lepšie, keď je možné, možné stanoviť pokutu v jasnej výške, čiže človek vie, že keď sa dopustím takého a takého porušenia zákona, tak pokuta, ktorá bude nasledovať, je toľko a toľko. Niekedy to vytvára nejakú neprimeranú tvrdosť toho zákona, že keď dôjde aj k neúmyselnému porušeniu, tak to musí byť sankcionované v neúmerne vysokej výške. Čiže ja v tej, v tej variabilite toho alebo nastavení iba hornej hranice vidím, vidím menší problém, skôr teda mi ide o to, že či, či tá hranica 5 000 eur je, je primeraná závažnosti a či, či hranica 1 650 nie je dostatočná pre to, aby plnila ten odstrašujúci účinok, ktorým by tá sankcia mala byť.
Ja zatiaľ sa domnievam, že áno, a teda neviem, neviem o tom, že by, že by sme mali nejaké dáta, o ktoré by sme vedeli oprieť, že tá pokuta, tak ako je nastavená dnes, je nedostatočná, alebo teda ešte som aspoň nepočul o tých, o tých dátach, ktoré by to potvrdzovali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 14:49 - 14:51 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem mojim kolegom za reakcie. Na pána poslanca Viskupiča v zásade nemám dôvod reagovať, keďže, keďže súhlasil a ja teda súhlasím s ním, že možno by sme sa v rámci rokovania v parlamente mohli pozrieť na to, že či ide o primeranú sankciu.
Pokiaľ ide o pána poslanca Linharta, ja, samozrejme, že nespochybňujem, že sankcia má plniť odstrašujúci účinok, má byť dostatočne vysoká na to, aby, aby ľudia len tak nemávli rukou, že aj keď to poruším, nič sa nestane. Nepochybujem o tom, že keby sankcia za porušenie tohto typu priestupku bola na úrovni 16,60 eur, že by nad tým skoro všetci mávli, mávli rukou, lebo kto si môže dovoliť ísť do zahraničia, asi nemá problém v krajnom prípade zaplatiť navyše nejakých 16,60 eur, teda keď už nedodržiava zákon na základe vlastného vnútorného presvedčenia, ale musí ho k tomu nútiť sankcia.
Je pravdepodobné, že našli by sa mnohí, pre ktorých by aj sankcia na úrovni 50 eur alebo 166 eur a 60 centov nebola dostatočne odstrašujúca, to pripúšťam, ale myslím si, že sankcia na úrovni 1 650 eur je tak vysoká, že možno s výnimkou nejakého, nejakej hornej desatiny promile obyvateľstva, ktorá by nad tým mávla rukou, je to dostatočne vysoká sankcia, aby, aby pre ľudí bolo odstrašujúce. Teda ak nebudem dodržiavať stanovené, zákonom stanovené pravidlá, lebo viem, že zákon sa má dodržiavať, tak ich budem dodržiavať, lebo nechcem riskovať, riskovať pokutu. Myslím si, že málokto by chcel riskovať pokutu vo výške 1 650 eur.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.7.2020 14:43 - 14:48 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, hlasoval som za skrátené legislatívne konanie, pretože si myslím, že sú dané dôvody na to, aby sa Národná rada v skrátenom konaní zaoberala týmto návrhom zákona, pretože považujem za legitímne, ak vláda chce upraviť legislatívne podmienky boja s pandémiou tak, aby sme, aby sme riešili zásahy do základných práv a slobôd, ktoré sú nevyhnutné, ak chceme chrániť verejné zdravie tým najmenej invazívnym spôsobom, čiže, čiže pokiaľ je to možné, urobiť opatreniami, ktoré budú, budú informovať obyvateľov o ich povinnostiach. Je to, je to, samozrejme, lepšie, keď to preženiem, ako by sme opäť mali zatvárať hranice alebo zatvárať ľudí do štátnej karantény. Z tohto hľadiska mi ten návrh príde legitímny.
Mal by som len dve poznámky, ktoré budú jemne kritické. Jedna sa týka toho skráteného legislatívneho konania; napriek tomu, že uznávam, že sú dané dôvody na skrátené konanie, tak si myslím, že by sme mohli odhadnúť čas, kedy bude rokovať Národná rada, a teda nehnať to tak, že zajtra ráno musíme hneď mať schválený ten návrh zákona aj v treťom čítaní. Čiže ak usúdime, že je priestor, tak by som uvítal teda trochu viacej času na oboznámenie sa, oboznámenie sa s týmto návrhom dôkladnejšie, lebo predpokladám, že väčšina z nás, ak ten návrh videla, tak ho len preletela a v tomto prípade, ak opozícia to bude kritizovať, tak aj tá kritika bude legitímna. Čiže nevystupujem proti skrátenému konaniu, len pre, nazvem to trošku, natiahnutie času v rámci, v rámci skráteného konania.
A druhá vec, na ktorú by som sa chcel spýtať pána ministra, je to zvýšenie, zvýšenie pokút, sankcií za priestupok proti, proti rozhodnutiu alebo opatreniu za nedodržanie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Má sa zvýšiť z tých súčasných 1 650, alebo teda tak nejako, až na 5 000 eur. Päťtisíc eur za priestupok je teda pomerne brutálna suma, a teda chcel som sa spýtať, že z čoho vychádza ten návrh, lebo sankcie by mali byť primerané sledovanému, sledovanému cieľu, a teda myslím si, že aj sankcia 1 650 alebo 60, alebo koľko je to eur, je pre bežného človeka dostatočne odstrašujúca. A ak je niečo problém z hľadiska nedostatočnosti sankcie, tak je to skôr vedomie, že tá sankcia nie je vymáhaná, že ten, kto poruší nejaký zákon alebo dopustí sa v tomto prípade nejakého priestupku, nebude postihnutý. A myslím si, že pre zvýšenie účinku, odstrašujúceho účinku sankcie by skôr zabralo alebo teda bolo, bolo dôležité dosiahnuť stav, keď stanovené pravidlá budú reálne vymáhané a tí, ktorí ich porušujú, budú sankcionovaní a budú vedieť, že keď tie pravidlá porušia, budú sankcionovaní, než že sa zvýši pokuta až do výšky päťtisíc, päťtisíc eur.
Takže by som sa chcel spýtať, že na základe čoho vláda dospela k názoru, že v rámci predkladaných opatrení je nevyhnutne potrebné aj zvýšiť tú hornú hranicu sankcie až na 5 000 eur, či sú nejaké analýzy, z ktorých by vyplývalo, že tá doteraz uplatňovaná horná hranica je nedostatočne odstrašujúca, že ľudia nepovažujú za problém, ak majú zaplatiť 1 650 eur, a teda že či naozaj, naozaj tú hranicu 5 000 eur považuje, považuje vláda za nevyhnutnú pre tento typ priestupku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.7.2020 13:55 - 13:59 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vyšlo to tak zhodou okolností, že dva body, ktoré prerokúvame na záver tohtotýždňovej schôdze, sú síce z úplne iných oblastí, riešia úplne iné zákony alebo novelizujú úplne iné zákony, ale súvisia s komunálom, súvisia s komunálnou politikou a súvisia aj s problémami, ktoré, ktoré vznikajú, vznikajú v komunálnej politike, ktoré majú charakter netransparentného rozhodovania samospráv o majetku alebo reguláciách, ktoré, ktoré na území obce sú v kompetencii samospráv, či už teda zastupiteľstiev, alebo primátorov a starostov. A teda úplnou zhodou okolností ide o témy, ktoré veľmi silno bublali práve v meste Bratislava, kde pán poslanec Cmorej ako predkladateľ je mestským poslancom.
Ja som bol v minulom volebnom období mestským poslancom, ale problémy týkajúceho, týkajúce sa netransparentného konania Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a najmenej zabetónovaného nevýhodného vzťahu s Infra Services sa prejavovali, sa prejavovali už roky, a preto som rád, že medzi prvými návrhmi zákonov, ktoré rieši Národná rada mimo toho šialeného behu skrátených legislatívnych konaní, kde sme, kde musíme reagovať na situáciu okolo pandémie COVID-19, či už formou opatrení, alebo, alebo teda formou riešenia, riešenia dôsledkov, tak medzi prvými návrhmi zákonov, návrhmi zákonov, ktoré prišli do parlamentu od poslancov, sa nachádzajú návrhy noviel zákonov, ktoré upravujú v podstate fungovanie alebo, alebo rôzne aspekty fungovania, fungovania samosprávy. A vidím to, vidím to aj ako taký prísľub, že tento parlament dá, dúfam, že aj celá vládna garnitúra budú venovať väčšiu pozornosť problémom samosprávy, ako to bolo doteraz. A už pani poslankyňa Pleštinská hovorila o tom, že aj zákon o obecnom zriadení si zaslúži, aby sme sa, aby sme sa naňho pozreli, základ je dobrý, ale sú tam problémy, ktoré sa za roky nahromadili a zasluhujú si, zasluhujú si pozornosť.
Takže dúfam, že, že tieto oba návrhy zákonov prejdú, o ktorých, o ktorých rokujeme, aj ten, ktorý sa týka regulácie hazardu prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení obcí a miest, aj tento, ktorý sa týka činnosti regulovaných subjektov, kde naozaj dochádzalo k flagrantnému zneužívaniu postavenia firiem, ktoré, ktoré boli pricucnuté na, na podniky mestské, obecné, regulované, a teda nielenže budú schválené tieto, tieto dva zákony, ale že prídu na rad aj ďalšie, ktoré riešia problémy, problémy obcí a miest Slovenska. Tak držím palce predkladateľom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 13:33 - 13:35 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Cmorej, ja som tu asi jeden z mála diskutujúcich, ktorý tu nie je podpísaný pod tým návrhom zákona vzhľadom na to, že som tu práve vtedy nebol, keď sa to podpisovalo, ale inakšie by som sa tiež, tiež podpísal. A keďže presne ten problém, o ktorom si hovoril, som zažil ako poslanec bratislavského mestského zastupiteľstva a naozaj si veľmi nepamätám na inú vec, o ktorej by sa rozhodovalo v mestskom zastupiteľstve Bratislavy, ako bol práve zákaz hazardu a tie, tie tlaky, ktoré prichádzali a tú ostrosť diskusie a potom, potom aj teda protest prokurátora, ktorý bol z môjho hľadiska iba nadbehnutím záujmov prevádzkovateľov hazardných hier, a následne tomu aj, aj súd vyhovel. A práve problém bol, problém bol v tej petícii, čiže myslím si, že ak ten zákon bude schválený, tak sa celý zákon, a teda možnosť zákazu alebo regulácie dostane do tej podoby, v ktorej by to malo byť teda, že o tom bude rozhodovať zastupiteľstvo, lebo dnes tá petícia, jej existencia nie je v podstate nástrojom na vyjadrenie vôle obyvateľov, ale skôr je to prostriedok, akým, akým spochybniť rozhodnutie zastupiteľstva, že sa tam hľadajú nejaké formálne zámienky.
A aj pokiaľ ide o to, že zmeniť nejako kvórum, no tak zastupiteľstvo rozhoduje uzneseniami a rozhoduje všeobecne záväznými nariadeniami a nemôže bežným uznesením, na ktoré stačí nadpolovičná väčšina z prítomných poslancov, ukladať povinnosti fyzickým osobám a právnickým osobám, to môže urobiť len prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia. Čiže neviem si veľmi predstaviť, ako by sme vytvárali nejaký špeciálny režim pre, pre nejaké zvláštne všeobecne záväzné nariadenie, čiže ak sa, ak to ostane tak, ako je, pokiaľ ide o to kvórum, tak to podľa mňa bude v poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.7.2020 11:04 - 11:05 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Mám procedurálny návrh. Podľa § 146 zákona o rokovacom poriadku návrh sa týka doplňujúceho návrhu k tlači 137, čiže návrhu na zmeny v zložení výborov. Ide o doplňujúci návrh, ktorý predniesol pán poslanec Kondrót. Navrhujem, aby predsedajúci rozhodol podľa § 146, že o tomto návrhu nie je možné hlasovať.
V prípade, že tak predsedajúci nerozhodne, mám druhý návrh, aby rozhodol, že aby Národná rada rozhodla, že predsedajúci rozhodne o pochybnostiach, či podľa zákona možno hlasovať o návrhu pána Kondróta až po stanovisku ústavnoprávneho výboru. Návrh odôvodňujem tým, že návrh obsahuje návrhy na voľbu členov výborov a odvolanie členov výborov a zároveň návrh na odvolanie predsedu výboru, pričom o odvolaní sa musí hlasovať tajne, a nie je možné naraz hlasovať aj verejne, aj tajne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 15:11 - 15:13 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie.
A, pán poslanec Suja, ak pán Kollár neodstúpi dobrovoľne, že či odídem z vládnej koalície. Nie, neodídem z vládnej koalície, nemyslím si, že by som mal dochádzať z vládnej koalície.
Pán poslanec Tomáš, tak som rád, že keď som vás sklamal tým, že som vystúpil, tak aspoň som uspokojil vaše očakávanie, že ste mohli povedať, že to vystúpenie bolo alibistické a pokrytecké. A keď hovoríte, že, že tá ponuka, ktorú dáva pán predseda Kollár tým, že sám dal návrh na odvolanie, že tu nejde o návrh opozície, tak ja môžem len zopakovať to, čo som povedal dva dni po tom, ako sa táto kauza prevalila, napriek tomu, že, že som skritizoval pána Kollára a že som ho vyzval na odstúpenie, že si naďalej myslím, že by mal, že by mal odísť.
Zároveň som povedal, že si nemyslím, že v rámci koalície sa personálne veci majú riešiť spôsobom, že koaliční partneri si navzájom budú odvolávať v parlamente svojich, svojich predstaviteľov. Toto som povedal nie teraz, nie včera, nie pred pol hodinou, toto som povedal dva dni po tom, keď som, keď sa táto kauza prevalila, keď som bol v diskusnej relácii s pánom poslancom Petrákom.
No a teda, pán poslanec Blanár, ak tvrdíte, že sa tu hrá divadlo, môžem s vami súhlasiť len do tej miery, že, že ja si myslím tiež, že tento bod nie je o tom, aby, aby sme naozaj odvolali pána, pána predsedu, ale nemyslím, že je to, že je to divadlo zo strany nás všetkých, vyzývať koaličného partnera na odchod z funkcie predsedu Národnej rady, to nie je celkom taká jednoduchá vec a vy by ste to ako... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.7.2020 14:59 - 15:07 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, no, mrzí ma, že musím sklamať pána poslanca Erika Tomáša, ktorý tu predpovedal, že nikto z koalície nevystúpi k tomuto bodu, a mňa osobne, osobne menoval, že nevystúpim, a teda ubezpečujem ho, že som mal v pláne vystúpiť bez ohľadu na to, že ma k tomu akoby nepriamo vyzýval aj odvolávaný pán predseda Národnej rady Kollár.
Pán Raši, ja si nepamätám, že by som napríklad ja mal nejaké agresívne vyjadrenia, keď sme odvolávali Danka. Hovorili sme o tom úplne pokojne a úplne pokojne o tom plánujem hovoriť aj teraz. Chcel by som povedať tri veci.
Po prvé. Myslím si, že pán Boris Kollár by mal odísť z funkcie predsedu Národnej rady. Pred dvoma rokmi sme riešili, riešili podobný problém tiež s predsedom Národnej rady s pánom Dankom. Ja nechcem tvrdiť, že tie situácie sú jedna k jednej, že sú, že sú úplne, úplne identické. Pán predseda Kollár tu spomenul nejaké rozdiely, ale evidentne jeho diplomová práca je plagiátom, tak ako bola plagiátom rigorózna práca pána Andreja Danka, predchádzajúceho predsedu Národnej rady.
A môžme sa teraz doťahovať, že koľko percent a ako to vzniklo, a čo tam bolo, čo tam nebolo. Oceňujem, že, že teda pán predseda na rozdiel od, od svojho predchodcu nezatajuje, ale faktom je, že vo vyspelých demokratických krajinách sa po prevalení takejto informácie odchádza. A odchádza sa nielen z vysokej ústavnej funkcie, ale obvykle aj, aj úplne z politiky. Tu sme iba na úrovni, že sa bavíme o odchode z funkcie druhého najvyššieho ústavného činiteľa.
Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že tento bod, tento návrh na odvolanie samého seba, ktorý pán predseda Národnej rady predložil na rokovanie parlamentu, nepovažujem za snahu o vyvodenie politickej zodpovednosti, ale za pokus zamiesť tú kauzu pod koberec a uzavrieť ju.
Keď sa vo vyspelých krajinách alebo aj v menej vyspelých krajinách prevalí takáto kauza, najprv podozrenie a potom sa zistí a potvrdí, že nejaký významný politik mal, bol plagiátorom, mal, mal nejakú prácu, vďaka ktorej získal napríklad titul, ktorá bola plagiátorom (plagiátom, pozn. red.), tak zvyčajne tí politici odchádzajú. Odchádzajú sami. Niektorí odídu hneď, lebo si uvedomia, že to nie je v poriadku a patrí k politickej kultúre, že po prevalení sa takejto informácie odídu. Niekedy to chvíľu trvá, najprv sa, najprv sa tvária, že to nie je problém, potom pripúšťajú, že je to problém, ale netreba ho, netreba ho riešiť odchodom a nakoniec, nakoniec odídu. Alebo druhá možnosť sú aj iné krajiny, skôr teda na východ a prípadne na juh od nás, v ktorých politici zostávajú vo svojich funkciách napriek tomu, že sa toto o nich prevalí, a nechajú tú kauzu proste vyhniť.
Ale napriek snahe som zatiaľ nenašiel prípad, kedy by takáto kauza skončila odvolaním politika, o ktorom sme sa dozvedeli, že jeho práca je plagiát, a teraz bez ohľadu na to, či, či by to bolo odvolanie na návrh opozície, alebo že by dokonca sám seba, seba navrhol odvolať. Pretože podľa môjho presvedčenia, podľa môjho vnímania politiky v rámci koalície sa personálne spory neriešia tým spôsobom, že sa časť koalície spojí s opozíciou a odvolá, zostrelí nejakého iného koaličného politika.
Plagiátorstvo je dôvod na odchod z funkcie, na odstúpenie z funkcie. Nemyslím si, že sa to rieši spôsobom, že by koaliční poslanci mali hlasovať za odvolanie predsedu Národnej rady, a preto to ani ja neurobím. Ja nebudem hlasovať za odvolanie Borisa Kollára napriek tomu, že som ho kritizoval, že som ho verejne vyzýval, že som ho na zasadnutí poslaneckého klubu vyzýval, aby odstúpil. Nemyslím si, že sa to robí týmto spôsobom.
A myslím si, že pán Boris Kollár to vie, že to takto, že to takto dopadne, tak práve preto to nie je podľa môjho názoru úprimná snaha o vyvodenie politickej zodpovednosti, ale pokus zamiesť túto kauzu pod koberec. Úprimnou snahou o vyvodenie politickej zodpovednosti by bol dobrovoľný odchod z funkcie predsedu Národnej rady.
Tretia a posledná vec, ktorú chcem povedať, aj pán predseda, aj hnutie SME RODINA prezentuje tento bod, ktorý je návrhom na odvolanie predsedu Národnej rady, ako snahu overiť si, že či pán predseda Národnej rady má naďalej dôveru väčšiny parlamentu.
Tu chcem, ale upozorniť na jednu drobnú, ale podstatnú odlišnosť medzi vyslovovaním dôvery a návrhom na odvolanie.
Keď si vláda chce potvrdiť, že má v parlamente väčšinu, tak môže dať návrh na to, aby sa parlament uzniesol na vyslovení dôvery, a vtedy musí za dôveru, čiže za zotrvanie vlády hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Čiže 76 poslancov musí byť za zotrvanie.
V tomto prípade, keď hlasujeme o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady, tak aby bol odvolaný, tak musí byť za 76 poslancov, čiže nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, ale nie za jeho zotrvanie, ale za jeho odvolanie.
V prípade predsedu Národnej rady neexistuje taký inštitút ako, ako vyslovenie dôvery, resp. dalo by sa o tom hlasovať, ale nemalo by to žiadne právne účinky. A to, v čom je rozdiel, je, že aj keď, aj keď proti tomu návrhu na odvolanie, čo je v podstate forma vyslovenia dôvery, bude hlasovať 10 alebo 15, alebo 20 poslancov, tak ten návrh neprejde. Stačí, aby za odvolanie nehlasovalo 76 poslancov. Čiže tí poslanci, ktorí nebudú hlasovať proti, či už sa zdržia, alebo sa nezúčastnia, nezúčastnia hlasovania, alebo vhodia prázdny hlasovací lístok, to nie je to isté, ako vysloviť dôveru. Vyslovenie dôvery by bolo, keby 76 poslancov parlamentu hlasovalo proti návrhu na odvolanie pána Kollára z funkcie predsedu Národnej rady.
Keby to poňal pán predseda napríklad tak, že nemôže navrhnúť hlasovanie o dôvere, tak ak nezíska 76 hlasov proti, tak sám usúdi, že, že nezískal tú dôveru, odstúpi dobrovoľne, z vlastnej vôle. Ak nie, tak je to len gesto.
A neviem, či sa obávam, ale myslím si, že napriek tomuto gestu tá kauza dnes neskončí. Môže to, môže to pán predseda Národnej rady tým pádom považovať celú vec za uzavretú, ale ja nepochybujem o tom, že opozícia, médiá, verejnosť sa o tú tému budú naďalej zaujímať a tá téma bude naďalej prítomná. Čiže ak si niekto myslí, že dnes to skončí, tak dnes to podľa môjho názoru neskončí, žiaľ. (Potlesk.)
Skryt prepis