19. schôdza

2.12.2020 - 2.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

2.12.2020 o 13:55 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 13:55

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
S p r á v a
o 19. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
konanej 2. decembra 2020 o 14.00 hodine


(Po prerušení rokovania 18. schôdze NR SR a po prestávke sa začalo rokovanie 19. schôdze NR SR.)


Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zvolaná podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Prosím, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať. Prezentujme sa, prosím.
(Prezentácia.) Prítomných 117 poslancov.
Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.
Na 19. schôdzi budú overovateľkami pani poslankyňa Pleštinská, pani poslankyňa Sulanová. Náhradníkmi budú pani poslankyňa Hajšelová a pán poslanec Šuca.
O ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali pán poslanec Hattas, pán poslanec Kollár, pán poslanec Kerekréti a pán poslanec Medvecký.
Poslanci v žiadosti o zvolanie schôdze navrhujú na tejto schôdzi prerokovať jeden bod, ktorý je uvedený v pozvánke, máte to pred sebou a bolo vám to doručené ako tlač 347, návrh na schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení referenda.

(Bod programu: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení referenda, tlač 347.)

Podaný návrh bol podľa § 17 ods. 3 rokovacieho poriadku Národnej rady, bol pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že za gestorský výbor bol určený ústavnoprávny výbor. Taktiež bol, samozrejme, zaslaný vláde Slovenskej republiky na zaujatie stanoviska.
Dávam hlasovať preto o

návrhu programu 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 121 poslancov, za 48, proti 50, zdržalo sa 22, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme program 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky neschválili.

Týmto vyhlasujem 19. schôdzu Národnej rady za skončenú. Ďakujem.
Vyhlasujem pätnásťminútovú technickú prestávku.

(Rokovanie 19. schôdze sa skončilo o 14.06 hodine.)

(Po skončení rokovania 19. schôdze NR SR a po prestávke pokračovalo rokovanie 18. schôdze NR SR.)


Poznámka:
V súvislosti s celosvetovou pandémiou nového koronavírusu COVID-19 počas rokovania NR SR všetci poslanci NR SR mali povinnosť mať na tvári rúška, resp. aj ochranné rukavice na rukách. Po vstupe do rokovacej sály boli povinní ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách. (Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09. 03. 2020, ktorým sa verejnou vyhláškou oznámilo vydanie rozhodnutia, a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2680/2020 zo dňa 17. 03. 2020, ktorým Národnej rade Slovenskej republiky udelil výnimku.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

2.12.2020 o 13:55 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 13:55

Juraj Blanár
 

Vstup predsedajúceho

2.12.2020 o 13:55 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
  • << First
  • 1
  • Last >>