44. schôdza

29.9.2021 - 29.9.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

29.9.2021 o 7:55 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 7:55

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Milí kolegovia, chcem vás požiadať, než začneme, keby ste boli takí láskaví, ostatným každý jeden, aby sme si dali rúško. Ďakujem.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zvolaná podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 31 poslancov Národnej rady.
Prosím, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať.
(Prezentácia.) Zisťujem, že je 101 prítomných poslancov, a teda Národná rada je uznášaniaschopná.
Na 44. schôdzi budú overovateľmi poslankyne Lucia Drábiková a Magdaléna Sulanová.
O ospravedlnenie svojej neúčasti požiadal pán poslanec Ján Ferenčák a Vladimír Zajačik.
Poslanci v žiadosti o zvolanie schôdze navrhujú na tejto schôdzi prerokovať jeden bod, ktorý je uvedený v pozvánke, je to tlač 694, návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky vo veci posilnenia cenovej stability potravín.

(Bod programu: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky vo veci posilnenia cenovej stability potravín, tlač 694.)

Podaný návrh bol podľa § 17 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku rozhodnutím č. 717 pridelený na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Taktiež bol zaslaný vláde na zaujatie stanoviska.
Teraz dávam hlasovať o

návrhu programu 44. schôdze Národnej rady.

Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 104 poslancov, za 43, proti 16, zdržalo sa 45.

Konštatujem, že sme program 44. schôdze Národnej rady neschválili.

Nakoľko potrebujeme technickú prestávku 30 minút na 45. schôdzu, preto uvedenú schôdzu vyhlasujem za skončenú. A teraz potrebujeme 30-minútovú prestávku na prestavenie systému.

(Rokovanie 44. schôdze NR SR sa skončilo o 8.07 hodine.)

(Po skončení 44. schôdze NR SR a po prestávke sa začalo rokovanie 45. schôdze NR SR.)


Poznámka:
V súvislosti s celosvetovou pandémiou nového koronavírusu COVID-19 počas rokovania NR SR všetci poslanci NR SR mali povinnosť mať na tvári rúška, resp. aj ochranné rukavice na rukách. Po vstupe do rokovacej sály boli povinní ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách. (Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09. 03. 2020, ktorým sa verejnou vyhláškou oznámilo vydanie rozhodnutia, a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2680/2020 zo dňa 17. 03. 2020, ktorým Národnej rade Slovenskej republiky udelil výnimku.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

29.9.2021 o 7:55 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 7:55

Juraj Blanár
 

Vstup predsedajúceho

29.9.2021 o 7:55 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
  • << First
  • 1
  • Last >>