46. schôdza

29.9.2021 - 29.9.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

29.9.2021 o 9:07 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 9:07

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zvolaná podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 31 poslancov Národnej rady.
Prosím, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať.
(Prezentácia.) Prítomných 112 poslancov.
Zisťujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.
Na 46. schôdzi budú overovateľkami poslankyňa Lucia Drábiková a pani poslankyňa Magdaléna Sulanová.
O ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali pani poslankyňa Hajšelová a páni poslanci Cmorej, Ferenčák, Habánik, Zajačik. Na zahraničnej pracovnej ceste je pani poslankyňa Vaľová a poslanci Patrick Linhart a Igor Kašper.
Poslanci v žiadosti o zvolanie schôdze navrhujú na tejto schôdzi prerokovať jeden bod, ktorý je uvedený v pozvánke, je to tlač 700, ide o návrh poslancov Tomáša Tarabu a Filipa Kuffu na prijatie uznesenia Národnej rady ku katastrofálnemu stavu v slovenskom zdravotníctve a k ohrozeniu verejného zdravia občanov Slovenskej republiky.

(Bod programu: Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu a Filipa Kuffu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky ku katastrofálnemu stavu v slovenskom zdravotníctve a k ohrozeniu verejného zdravia občanov Slovenskej republiky, tlač 700.)

Podaný návrh bol podľa § 17 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku rozhodnutím č. 722 pridelený na prerokovanie výboru pre zdravotníctvo. Taktiež bol zaslaný vláde na zaujatie stanoviska.
Teraz dávam hlasovať o

návrhu programu 46. schôdze Národnej rady.

(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 46, proti 10, zdržalo sa 62, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme program neschválili.

Vyhlasujem 46. schôdzu Národnej rady za skončenú.
A takisto vyhlasujem polhodinovú technickú prestávku, po ktorej budeme pokračovať v prerušenej riadnej schôdzi. (Reakcie z pléna.) Pardon, mimoriadnej, ospravedlňujem sa.

(Rokovanie 46. schôdze NR SR sa skončilo o 9.15 hodine.)

(Po skončení 46. schôdze NR SR a po prestávke pokračovalo rokovanie 43. schôdze NR SR.)


Poznámka:
V súvislosti s celosvetovou pandémiou nového koronavírusu COVID-19 počas rokovania NR SR všetci poslanci NR SR mali povinnosť mať na tvári respirátor typu FFP2 a po vstupe do rokovacej sály boli povinní ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách. (Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 111 z 11. 03. 2021. Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2680/2020 zo dňa 17. 03. 2020.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

29.9.2021 o 9:07 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 9:07

Juraj Blanár
 

Vstup predsedajúceho

29.9.2021 o 9:07 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
  • << First
  • 1
  • Last >>