52. schôdza

7.12.2021 - 7.12.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

7.12.2021 o 12:54 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 12:54

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 52. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zvolaná podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 30 poslancov Národnej rady.
Prosím, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať.
(Prezentácia.) Zisťujem, že je prítomných 120 poslancov, teda Národná rada je uznášaniaschopná.
Na 52. schôdzi budú overovateľkami poslankyne Monika Kavecká a Magdaléna Sulanová. Náhradníkmi budú poslanci Zita Pleštinská a Peter Šuca.
O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní 52. schôdze Národnej rady požiadali poslanci Andrej Medvecký, Jana Vaľová, Marek Hattas a Jarmila Halgašová.
Poslanci v žiadosti o zvolanie schôdze navrhujú na tejto schôdzi prerokovať jeden bod, ktorý je uvedený v pozvánke, je to tlač 798, návrhy skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky ku katastrofálnemu stavu v slovenskom zdravotníctve a k ohrozeniu verejného zdravia občanov Slovenskej republiky.

(Bod programu: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky ku katastrofálnemu stavu v slovenskom zdravotníctve a k ohrozeniu verejného zdravia občanov Slovenskej republiky, tlač 798.)

Podaný návrh bol podľa § 17 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku rozhodnutím č. 827 pridelený na prerokovanie výboru pre zdravotníctvo. Taktiež bol zaslaný vláde na zaujatie stanoviska.
Teraz dávam hlasovať o

návrhu programu 52. schôdze Národnej rady.

(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, (123 poslancov, pozn. red.), za 50, proti 16, zdržalo sa 56, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme program 52. schôdze Národnej rady neschválili.

Vyhlasujem 52. schôdzu za skončenú.
Po 30-minútovej technickej prestávke bude otvorené rokovanie 53. schôdze, ktorá bola zvolaná na žiadosť skupiny poslancov.

(Rokovanie 52. schôdze NR SR sa skončilo o 13.07 hodine.)

(Po skončení rokovania 52. schôdze NR SR a po prestávke sa začalo rokovanie 53. schôdze NR SR.)


Poznámka:
V súvislosti s celosvetovou pandémiou nového koronavírusu COVID-19 počas rokovania NR SR všetci poslanci NR SR mali povinnosť mať na tvári rúška, resp. aj ochranné rukavice na rukách. Po vstupe do rokovacej sály boli povinní ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách. (Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09. 03. 2020, ktorým sa verejnou vyhláškou oznámilo vydanie rozhodnutia, a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2680/2020 zo dňa 17. 03. 2020, ktorým Národnej rade Slovenskej republiky udelil výnimku.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

7.12.2021 o 12:54 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 12:54

Juraj Blanár
 

Vstup predsedajúceho

7.12.2021 o 12:54 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
  • << First
  • 1
  • Last >>