90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

11.5.2023 o 13:57 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

13:57

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od februára 2023 zbiera prostredníctvom elektronických formulárov žiadosti škôl o dofinancovanie energií z dôvodu zvýšených cien energií. Ako prvý bol spustený elektronický zber dofinancovania nedoplatkov za energie spotrebované v roku 2022. Zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení boli k dnešnému dňu v marci na dofinancovanie nedoplatkov za rok 2022 poskytnuté finančné prostriedky vo výške viac 3,7 milióna eur. Aktuálne prebieha vyhodnocovanie štvrtého kola zberu údajov. Všetky informácie sú zverejnené na webovom sídle ministerstva.
Následne od marca mali školy možnosť zapojiť sa do zberu údajov ´Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023´. Zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení boli v rámci ´Finančnej pomoci v plnej miere v roku 2023´ poskytnuté finančné prostriedky na úhradu výdavkov na energie spotrebované v januári 2023 na základe údajov zozbieraných prostredníctvom elektronického formulára do 13. 3. 2023 vo výške viac ako 1,1 milióna eur. Aktuálne je na webovom sídle ministerstva školstva zverejnené druhé kolo vyhodnotenia zberu údajov za január a február 2023. Na základe údajov zozbieraných prostredníctvom elektronického formulára nahlásených do 12. 4. 2023 bude školám poskytnutých prostredníctvom ich zriaďovateľov 8,6 milióna eur. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté až po očakávanom navýšení rozpočtu na tento účel zo strany ministerstva financií.
Ministerstvo školstva pokračuje ďalej na pravidelnej báze zbierania a vyhodnocovania údajov, ktoré školy a školské zariadenia prostredníctvom elektronického formulára nahlasujú. Na ministerstve školstva sa komunikácia pomoci školám s vyplnením elektronických zberov, týkajúcich sa energií, venuje tím ľudí, pravidelne sú informované aj regionálne úrady školskej správy, v akom štádiu je spracovanie jednotlivých zberov údajov, aké sú najčastejšie chyby. Aj tieto úrady sú školám k dispozícii pri odstraňovaní chýb.
Vážený pán poslanec, ďakujem za vašu pozornosť.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

11.5.2023 o 13:57 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:07

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za odpoveď. Ja sa pýtam, lebo bolo spomenuté, že sa to týka hlavne štátnych škôl, ale my máme aj súkromné a cirkevné školy a ja som osobne včera pred položením otázok telefonoval jednému z riaditeľov obrovskej školy, ktorý mi tvrdil, že školy sú, teda školám je ten výpadok vo výške 40 až 60-tisíc, čo znamená, že budúci mesiac možno zamestnanci nedostanú mzdy. Preto som sa pýtal, že kedy to tie školy budú? No to, že je to na, na nejakých školských úradoch, to je síce pekné, ale tie školy nemajú toľko času, aby vedeli tieto veci. Ony to potrebujú rýchlo overiť a, takže otázka bola, že kedy to konečne dostanú aj tie súkromné a cirkevné školy, keďže štátne to asi pravdepodobne už dostali?
Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

11.5.2023 o 14:07 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:07

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Ja na toto neviem odpovedať, ale pán minister hospodárstva asi má nejakú odpoveď, takže... (Reakcia z pléna.) On má rovnakú otázku (povedané so smiechom), takže, takže asi tak, dobre?
Skryt prepis

11.5.2023 o 14:07 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:07

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, keďže tých, tie otázky, ktoré boli položené, ich bolo viac a ony sú v zásade obsahovo totožné, tak vám dám odpoveď jednu, ktorá by v zásade mala teda odpovedať na všetky tie otázky, ktoré ste položili, lebo aspoň tak mi to bolo teda zo strany pána ministra komunikované.
Vážená pani poslankyňa, k vašej otázke smerujúcej k odpusteniu odvodov za príplatky za nočné smeny a sviatky pre pekárov, pre ktoré zdražujú ich výrobky, mi dovoľte uviesť nasledovné. Systém sociálneho poistenia je založený na poistnom princípe, t. j. že poistné osoby sú povinné platiť poistné na sociálne poistenie a za splnenie zákonom ustanovených podmienok im vzniká nárok na dávky sociálneho poistenia. Zavádzanie výnimiek z uceleného systému, aj keď len na prechodné obdobie, vytvára predpoklady k zavedeniu ďalších výnimiek, čo v konečnom dôsledku môže viesť k diskriminácii ďalších skupín odvádzateľov poistného a k nerovnosti v systéme sociálneho poistenia.
V minulosti iba jedenkrát vláda Slovenskej republiky navrhla a Národná rada Slovenskej republiky schválila odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie za apríl 2020, a to v súvislosti s potrebou zmiernenia ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného spôsobených pandémiou COVID-19. Preto ak sa k takému kroku, ako je odpustenie odvodov, pristúpi, má sa tak diať iba vtedy, keď sa dôsledne zváži a prehodnotí akútnosť tej jeho potreby. Pritom je potrebné zohľadniť, aby sa takýto krok či už v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte negatívne nedotkol samotných zamestnancov.
V uplynulých dňoch som zaujal stanovisko k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Richtera a Richarda Takáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 1648, v ktorom vidím riešenie aj vami uvedenej problematiky, týkajúcej sa odpustenia odvodov pre pekárov. Cieľom predloženého návrhu je zníženie ceny práce pre potravinárov vo vybraných triedach v divízii 10 a 11 štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE revízia 2 ako súčasť prerokovaných návrhov za účelom zníženia koncových cien základných potravín v maloobchode na Slovensku. Ide o dočasné opatrenie vo forme odpustenia časti odvodov do fondov sociálneho poistenia, a to ich väčšej časti, ktorú tvoria tzv. odvody zamestnávateľa za zamestnanca za obdobie od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023. Celkovo sa tak v danom období majú znížiť náklady dotknutých zamestnávateľov o 25,2 % z vymeriavacieho základu každého zamestnanca. Odpustenú sumu poistného bude Sociálna poisťovňa považovať pri uplatňovaní budúcich nárokov z poistného systému zo strany poistencov za zaplatenú.
Je potrebné zdôrazniť, že predloženým poslaneckým návrhom sa rieši odpustenie odvodov zo všetkých zložiek príjmu vstupujúcich do vymeriavacieho základu zamestnanca, nielen z príplatkov za nočné smeny a sviatky, čo pre dotknutých zamestnávateľov vrátane pekárov znamená väčší benefit. Keďže aj mojou snahou je riešiť zníženie koncových cien základných potravín, nevynímajúc výrobky pekárov, nespochybňujem a neodmietam predložený návrh poslancov ako taký, no považujem za potrebné ho vecne a legislatívne doupraviť. Za posunutie tohto návrhu do druhého čítania hlasovali v utorok 9. 5. 2023 všetci poslanci klubu SME RODINA.
Skryt prepis

11.5.2023 o 14:07 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:14

Romana Tabák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán minister, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov mi poslali tento list a tam sa píše, že práca pekárov, ktorých len v našom združení zastupujeme viac ako 520 s viac ako 14-tisíc zamestnancami, doslova vo všetkých okresoch Slovenska totiž prebieha až 80 % práve v noci. Ale aj cez víkendy a sviatky. I keď čerstvý chlieb či rožky väčšinou vidíte na pultoch obchodných reťazcov, tie ich nevyrábajú. Ja som podporila tento návrh zákona, ktorý prešiel do druhého čítania, a by som chcela apelovať na kolegov a poslancov, aby tento návrh zákona sme schválili ako celok, lebo zodpovednosť za ceny chleba, pečiva a koláčov je priamo v našich rukách. Takže ďakujem veľmi pekne za odpoveď a dúfam, že ak tento zákon sa schváli, tak to pomôže pekárom.
A ďakujem veľmi pekne za list.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

11.5.2023 o 14:14 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:14

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Ja len, že v zásade tam nemáme žiadny rozpor. To opatrenie, ktoré je tam navrhované, v zásade vo väčšej miere pokýva to, čo ste navrhovali vy, takže tu máme zhodu na tomto a (reakcia z pléna), nie som si teraz, odkedy je, no to treba pozrieť v tej tlači, odkedy je navrhovaná účinnosť, ale keďže to má kryť obdobie od 1. júla do 31. decembra, tak účinnosť tam musí byť pred 1. júlom, a to znamená de facto zverejnením, hej?
Skryt prepis

11.5.2023 o 14:14 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:14

Karel Hirman
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, je to presne tá istá otázka, na ktorú ste dostali odpoveď už ako od pána kolegu Holého v zastúpení pána premiéra, tak neviem, mám to prečítať? Rovnakú odpoveď?

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Ide o to, že či pán poslanec je spokojný.

Hirman, Karel, dočasne poverený minister hospodárstva SR
Môžem dodať k tomu niečo za seba, takže, ale sú to otázky 2, 4, 10 ešte potom. Takže sa opakujú. Za seba môžem dodať, že súkromné a cirkevné školy dostávajú kompenzácie cez ministerstvo hospodárstva, cez schému 2.1, takže tam, aj ju čerpajú, tie, ktoré majú teda tie limity nad 199, elektrina 99, plyn pri komodite, hej, teda, takže nech sa páči, túto kompenzáciu čerpajú cez nás. Ak sú doplňujúce kompenzácie cez ministerstvo školstva, to už otvorene nemám vedomosť, ale toto využívajú, to vieme, že využívajú, takže toto funguje u nás pre súkromné a cirkevné školy od začiatku roka, od januárových účtov.
Skryt prepis

11.5.2023 o 14:14 hod.

Karel Hirman

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:17

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, hovoríme teraz o roku 2022 alebo o roku 2023?

Hirman, Karel, dočasne poverený minister hospodárstva SR
Dvadsať tri.

Čepček, Martin, poslanec NR SR
Dvadsať tri. Lebo ja informácie práve od tej školy jednej, čo som spomínal aj v predchádzajúcej otázke a tam je viacej tých škôl, ktoré v podstate ešte financie nedostali a majú existenčné problémy. Hovoril som, že to je radovo v desiatkach tisíc eur, čo nemajú potom na výplaty a tým pádom fakt je tam ohrozenie, aby vôbec tá škola mohla fungovať ďalej.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

11.5.2023 o 14:17 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:17

Karel Hirman
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, hneď na úvod by som povedal, že formulácia o nehospodárnom nakladaní s verejnými zdrojmi je jemne povedané príliš silná. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky každoročne poskytuje dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa. Dotácie sa poskytujú na financovanie konkrétnych projektov, ktorých predmet a podmienky realizácie určí ministerstvo vo výzve. Postup zverejňovania výzvy a prideľovania dotácií sa riadi zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva.
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa na rok 2023 bola zverejnená 29. novembra 2022. Vo zverejnenej výzve boli špecifikované požiadavky na predkladanie projektov, disponibilný objem finančných prostriedkov, najvyššia a najnižšia výška dotácie na jeden projekt, oprávnené náklady, kritériá, podľa ktorých sa žiadosti posudzujú, a ďalšie náležitosti, ktoré požaduje zákon.
Vo výzve na rok 2023 boli určené dve témy. Prvou témou bolo poskytovanie poradenstva spotrebiteľom a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, ktorej cieľom bolo zabezpečiť bezplatné poradenstvo občanov pri spotrebiteľských problémoch. Druhou témou ministerstva, spravidla reaguje na aktuálne témy. V roku 2023 ňou bola teda téma zvolená s názvom ´Aktívny spotrebiteľ energií´ a jej cieľom bolo zapojiť spotrebiteľské združenia do riešenia aktuálnych aj dlhodobých spotrebiteľských problémov v oblasti energií, napríklad vzdelávanie spotrebiteľov.
Spotrebiteľské združenia mohli predložiť svoje žiadosti do 31. januára 2023. Doručených bolo spolu deväť žiadostí od siedmich rôznych žiadateľov. Žiadosti boli najprv posúdené z hľadiska splnenia administratívnych požiadaviek podľa zákona o poskytovaní dotácií. Následne 8. marca ´23 hodnotila projekty komisia osobitne zriadená na tento účel, ktorej členmi boli zástupcovia ministerstva, odboru ochrany finančných spotrebiteľov ministerstva financií, sekcie civilného práva na ministerstve spravodlivosti, úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a v nadväznosti na druhú tému výzvy bol prizvaný aj zástupca odboru ochrany spotrebiteľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
V zmysle zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva je komisia pre schvaľovanie žiadostí nezávislá, členovia komisie musia preukázať svoju nezaujatosť voči žiadateľom a pri hodnotení projektov sa riadia len kritériami, ktoré sú verejnosti oznámené už vo výzve, teda oznámenie výzvy bolo, ešte raz pripomínam, 29. novembra ´22. Členovia komisie spoločne rozhodli o prerozdelení sumy 90-tisíc eur na šesť projektov piatim žiadateľom.
Prvý bol žiadateľ Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, SOS Poprad, bola schválená dotácia vo výške 23 200 eur na projekt Spotrebiteľské poradenské centrum ARS pre Prešovský, Košický, pre Trnavský a Bratislavský kraj 23 a dotácia vo výške 7-tisíc eur na projekt Aktívny spotrebiteľ energií.
Druhý, žiadateľovi OMBUDSPOT, Združenie na ochranu práv spotrebiteľov bola schválená dotácia vo výške 25-tisíc eur na projekt Ombudspot, poskytuje poradenstvo spotrebiteľom a mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov 23.
Tretie, žiadateľovi združenia FÉNIX bola schválená dotácia vo výške 21 900 eur na projekt Fénix, poskytovanie poradenstva spotrebiteľom a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov.
Štvrté. Žiadateľovi združenia na ochranu práv občana AVES bola schválená dotácia vo výške 9-tisíc eur na projekt poskytovania poradenstva spotrebiteľom a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov.
Piate. Žiadateľovi Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska bola schválená dotácia vo výške 3 000 eur na projekt Portál aktívnych spotrebiteľov energie.
Výsledkom hodnotenia projektov zo strany komisie bolo nepriznanie dotácie na tri predložené projekty.
Vážená pani poslankyňa, v reakcii na výhrady Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska si dovolím uviesť, že proces zverejňovania výzvy a posudzovania žiadostí prebehol štandardne v zmysle zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva. Výzva, podmienky na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie a výsledky hodnotenia žiadosti sú transparentne zverejnené na webovom sídle ministerstva hospodárstva. Uzatvorené zmluvy o poskytnutí dotácie sú riadne zverejnené v centrálnom registri zmlúv. Na dotáciu nie je právny nárok a limitované finančné prostriedky neumožňujú každý rok podporiť všetky projekty zamerané na ochranu spotrebiteľa. O dotáciu sa žiadatelia môžu opätovne uchádzať v nasledujúcich rokoch.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

11.5.2023 o 14:17 hod.

Karel Hirman

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:17

Karel Hirman
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Uhm. Takto ešte, my sme mali decembrovú tú výzvu a tam bol aj august, september. Teda august sú síce prázdniny, ale september tam bol tiež zahrnutý a tam keďže majú IČO a elektromer alebo plynomer, tak takisto sú oprávnení žiadatelia súkromné a cirkevné školy. Prosím? (Reakcia z pléna) No IČO. Áno, však hovorím, že... (Reakcia z pléna.) Áno, takže v decembri si mohli uplatniť, neviem, či si uplatnili, lebo to už je uzavreté, ale tento rok, január, február, marec to funguje tak isto. To je cez ministerstvo hospodárstva (reakcia z pléna), ostatné už veci (reakcia z pléna), ani nie, keď poslali ku nám žiadosť, elektronicky ju vyplnili, vyplnili ju správne, tak už tie peniaze musia mať na účte. Teda záleží, za aký mesiac. Za január určite musia mať na účte, za február tak isto. Keď ju vyplnili správne a dodali, tak, tak, a v decembri, samozrejme, to už je dávno vyplatené tak isto.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Toľko odpoveď na otázku...

Hirman, Karel, dočasne poverený minister hospodárstva SR
Marec ešte nie je vyplatený, samozrejme. Ešte nemusí byť. Teda tak.
Skryt prepis

11.5.2023 o 14:17 hod.

Karel Hirman

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video