Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.10.2019 o 10:29 hod.

Ing.

Martin Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 10:29 - 10:32 hod.

Kotleba Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Čiže cieľom každého politika by malo byť efektívne hospodárenie štátu s prihliadnutím na ekonomické podmienky, v ktorých sa štát práve nachádza. Na druhej strane však množstvo politikov sleduje svoj osobný cieľ, ktorým je znovuzvolenie do funkcie. Tieto dva ciele sa tak niekedy dostávajú do kontradikcie. Toto je markantné najmä pred koncom volebného obdobia. Politici majú tendenciu navrhovať takéto zákony v nádeji, že sa takto zapáčia voličom a tí ich znova nominujú do funkcie. Je potrebné poznamenať, že táto forma správania nie je typická pre nejakú politickú stranu alebo frakciu, respektíve slovenskú politickú scénu, ale je možné ju aplikovať na väčšinu politického spektra globálne. Je to dokonca súčasťou teórie verejnej správy.
Aj keď expanzívna fiškálna politika môže mať pozitívne dopady na hospodárenie štátu, túto treba vykonávať rozumne a po zvážení všetkých okolností. V súčasnosti, ak ústava neustanovuje inak, na prijatí uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ide o relatívnu väčšinu, ktorá predstavuje najmenej 39 poslancov hlasujúcich za návrh pri účasti 76 poslancov. Okrem relatívnej väčšiny vyžaduje ústava v niektorých prípadoch nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, nie len prítomných. Ide o absolútnu väčšinu, pri ktorej musí hlasovať za návrh najmenej 76 poslancov. Absolútna väčšina je potrebná napríklad pri vyslovení nedôvery vlády alebo jej členovi alebo pri voľbe podpredsedu a predsedu Národnej rady. Prostredníctvom zvýšenia kvóra potrebného na schválenie zákona s negatívnym dopadom na štátny rozpočet na absolútnu väčšinu sa týmto dosiahne vyššia participácia poslancov na diskusii o zákone a týmto sa teda predpokladá zvýšenia, dosiahnutie zvýšenej kvality zákona.
Takže v podstate toľko ako. Tento zákona je, myslím, že úplne jednoduchý a môže do budúcnosti priniesť hlavne pri schyľovaniu sa ku koncu volebného obdobia úsporu prostriedkov štátu, keďže, ako sme vlastne boli svedkom aj v nedávnej minulosti, až možnože aj na tejto schôdzi, niektoré zákony sú fakt dosť odtrhnuté od reality a zvýšením, takýmto zvýšením kvóra by sa tomuto mohlo zamedziť.
Takže ďakujem za podporu a dúfam, že tento zákon bude mať úspech. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 10:28 - 10:29 hod.

Schlosár Rastislav Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Tento návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku aj v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh ústavného zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu ústavného zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Zo znenia návrhu tohto ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Zároveň odporúčam návrh ústavného zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru, vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 10:27 - 10:27 hod.

Kotleba Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Len by som chcel troška to meno, hej, že ak by sa dalo.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Dobre, vidím, Martinovi, áno, ďakujem pekne.

Kotleba, Martin, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Nie je nás tu síce dneska veľa, ale ako sme boli svedkom, aj málo poslancov dokáže vytvoriť dynamickú a emotívnu diskusiu, takže niekedy aj menej je viacej. Takže dovoľte mi uviesť návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/92 Zb. v znení neskorších predpisov. Cieľom tohto jednoduchého návrhu je obmedziť proces schvaľovania zákonov s negatívnym dopadom na štátny rozpočet tesne pred koncom volebného obdobia zmenou kvóra z jednoduchej väčšiny na absolútnu. Viac by som potom povedal v rozprave, do ktorej sa hlásim. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 10:25 - 10:26 hod.

Nehézová Jana
Ďakujem za slovo. Musíme si uvedomiť, že peniaze sú len peniaze. Zdravie máme len jedno, za peniaze si ho nekúpime, zdravie ničím nenahradíme, ani peniazmi celého sveta. Takže mali by sa zamyslieť všetci poslanci, aj ktorí sú milionári, multimilionári, že keď raz ochorie, tak za tie jeho milióny si zdravie nekúpi. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 10:23 - 10:24 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani kolegynka Janka, ďakujem ti za tvoj veľmi pekný a kultivovaný prejav. A chcem povedať, že ja chcem veriť, ja chcem dúfať, že v tomto slovenskom parlamente zo 150 poslancov sa určite nájde väčšina, dosť tých, ktorým záleží na tých najslabších, a mohli a títo by mali mohli a mali za nás náš návrh zahlasovať. Ja verím, že nie sú všetci iba egoisti ale že im na týchto ľuďoch záleží, a preto ešte raz vyzývam, aby zahlasovali za tento návrh. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 10:22 - 10:23 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovolím si doplniť pani poslankyňu Nehézovú. Podľa mňa je nemysliteľné, aby v štáte, ktorý si môže dovoliť kúpiť 14 amerických bojových stíhačiek za 1,6 miliardy eur, ktorý si môže dovoliť kúpiť obrnené transportéry za viac ako 1 miliardu eur, ktorý môže mať webovú stránku za ďalšiu miliardu eur, je nemysliteľné, aby v takomto štáte rizikové skupiny obyvateľstva, ako sú dôchodcovia, deti a zdravotne postihnuté osoby, si museli doplácať za lieky. Veď predsa aj v Ústave Slovenskej republiky v čl. 40 je jasne napísané, že na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 10:17 - 10:22 hod.

Nehézová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, zdravotníctvo ako také je najdiskutovanejšou témou medzi občanmi Slovenskej republiky. Medzi dôchodcami a dôchodkyňami je najdiskutovanejšou témou téma lieky, keďže naši dôchodcovia, naše mamky, staré mamky, otcovia, starí otcovia ťažko pracovali celý život a ich zdravie je nenávratne preč a je jednoznačne podlomené. Naši starí rodičia budovali náš štát, našu krásnu vlasť, naše krásne Slovensko. A náš štát namiesto toho, aby si vážil našich starkých, nechá ich živoriť z malých dôchodkov, ba dokonca ešte si z týchto dôchodkov musia hradiť zdravotnú starostlivosť a v nemalej miere aj zdravotné pomôcky a dokonca aj všetky lieky.
Priemerný dôchodok našich starkých je 459 eur 77 centov mesačne. Táto čiastka má pokryť náklady na bývanie, na stravu, na energie a ešte sa majú z toho aj liečiť, kupovať si lieky, hradiť si zdravotnú starostlivosť. A preto my, poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko, sme pripravili novelu zákona, ktorá má pomôcť k ľahšiemu zdolávaniu zdravotných problémov a zdravotných prekážok. Prichádzame s novelou zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotných pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Navrhujeme, aby poberatelia starobného dôchodku mali hradené všetky lieky v plnej výške z verejného zdravotného poistenia. Myslíme si totiž, že si to všetci naši rodičia a starí rodičia zaslúžia. Chceme, aby jeseň života, aj keď s podlomeným zdravím, prežili v kľude a so zaslúženým odpočinkom.
V našej novele sa ale ďalej zaoberáme aj inými skupinami obyvateľstva, ktorým chceme ich trápenie sa s chorobu uľahčiť. Preto do tej skupiny poistencov, ktorí majú nárok na bezplatné lieky, zdravotnícke potreby a dietické potraviny, zaraďujeme deti, ktoré nedovŕšili 6 rokov života, a deti do 12 rokov, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP alebo preukazu ZŤP so sprievodom.
Keď vám ochorie dieťa, máte len jedno jediné prianie, aby sa čím skôr uzdravilo. Vynaložíte na túto skutočnosť všetky sily, všetky prostriedky a využijete všetky dostupné možnosti. Ale čo s tým, keď nemáte dostatok prostriedkov na liečbu? Ostávajú vám oči pre plač a zúfalé výkriky do prázdna. Ostávajú vám nadácie a rôzne pomocné organizácie. Ale načo, pýtam sa, načo? Vráťme deťom nárok na zdravie a pomôžme ich rodičom v ťažkej chvíli v boji s chorobou! Preto sa náš návrh týka aj detí, preto chceme, aby deti mali bezplatné lieky, zdravotnícke pomôcky a dietické potraviny. Veď ani jedno choré dieťatko nechce byť choré, nechce byť odkázané na veľkosť našej peňaženky. Veď naše deti sú naša budúcnosť, naše svedomie a naša pýcha.
Ďalšou skupinou, ktorú sme zaradili medzi občanov s nárokom na plnú úhradu liekov poisťovňou, sú invalidní dôchodcovia. Priemerný invalidný dôchodok je dnes rozdelený podľa percent a to tak, že do 70 % invalidity je priemerný dôchodok 209 eur a 85 centov a nad 70 % invalidity je priemerný dôchodok 379 eur a 75 centov. Myslíte si, že z tejto sumy sa dá vyžiť, zaplatiť si energie, nájom a ešte aj liečbu? No určite nie. Preto vás prosím o podporu nášho návrhu s prihliadnutím na skutočnosť, že aj my raz budeme starí, aj my sa môžme stať invalidnými a aj my máme deti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 10:16 - 10:17 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Vážená pani kolegynka, ďakujem za naozaj vecnú a kultivovanú diskusiu alebo teda príspevok, reakciu. Ja si myslím, že naprieč politickým spektrom by sme mali nájsť nejakú dohodu v tejto veci. Kľudne to môže byť na nejaký iný návrh, kľudne to môže byť na nejaký pozmeňovák. My sme za to všetkými hlasmi, ktoré vieme dať, aby sme teda v čo najširšej skupine ľudí umožnili naozaj neplatiť minimálne za tie lieky, lebo je to aj protiústavné, je to nespravodlivé, je to neetické. A myslím si, že sa zhodneme, veľmi pekne vám ďakujem.
Pán kolega, to, čo sa včera stalo, to bolo nad rámec chápania každého normálneho človeka. Som rád, že ste to takto povedali. My nemusíme mať na všetky veci rovnaký názor, každý tu sme nejaký poslanec za nejakú stranu s nejakým názorom, s nejakou myšlienkou, môže to medzi nami iskriť, ale naozaj včera to, si myslím, že bolo cez čiaru. A aj keď tento bod programu sa týka nášho návrhu o tom, že skupiny obyvateľstva by naozaj nemali platiť za lieky, tak možnože, ako vy ste povedali, niektorým ľuďom, ktorí nezvládajú svoju životnú alebo politickú situáciu, by tie lieky mali byť asi na predpis dávané zadarmo. Čiže asi sa aj v tomto zhodneme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 10:02 - 10:12 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, tento náš návrh vychádza z čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí jasne o tom, že každý, kto si platil zdravotné odvody, má mať zdravotnú starostlivosť úplne zadarmo. Žiaľ, dnes po 26 rokoch existencie Slovenskej republiky sme sa dostali do stavu, keď tí, ktorí celý život poctivo pracovali, platili si dane aj tie spomínané odvody, dnes z tých svojich, veľmi skromných, niekedy až smiešnych dôchodkov najprv musia pozerať na to, aby si odpočítali sumu, ktorú potrebujú mesačne na zdravotnú starostlivosť, na lieky, potom na bývanie a potom im zostanú peniaze na jedlo a nejaké radosti možno pre vnukov. Pokladáme za absolútne nespravodlivé, aby nielen v rozpore so zdravým rozumom, ale aj so samotnou ústavou, ľudia, naše ma, ľudia, naše mamy, otcovia, staré mamy, starí otcovia si platili za zdravotnú starostlivosť, si platili za lieky, keď si za to platili formou odvodov celý svoj život a keď v ústave v čl. 40 je jasne napísané, že platiť nemajú a nesmú.
Preto prichádzame na začiatok aspoň s takouto miernou úpravou, aby tie najohrozenejšie skupiny obyvateľstva za lieky už platiť vôbec nemuseli. Je to úplne prirodzené a v každom normálnom štáte by to tak malo byť. Keď raz si platia, platili zdravotné odvody, boli plnohodnotnými členmi spoločnosti, presne takými, o ktorých rozpráva čl. 40 ústavy, tak predsa nemôžme na dôchodku za to, že sa tu zmenil systém na nejaký chaotický, od týchto ľudí driapať peniaze. A potom sme svedkami toho, že rôzne lekárne a zdravotné poisťovne si robia v médiách reklamu, poďte ku nám, my vám poradíme lieky s najnižšími doplatkami. To kde sme?! To kde sme?!
My jasne hovoríme, že odmietame, aby zo zdravotnej starostlivosti sa robil biznis, aby zo zdravia ľudí sa robila nejaká komodita, s ktorou sa dá obchodovať. Áno, to je agenda liberálov a fanatikov z potratového Slovenska a iných bláznov. Ale normálny človek, o to viac zodpovedný politik to predsa nemôže pripustiť a nemôže s tým súhlasiť. A v tejto chvíli hovoríme, že je najvyšší čas, aby sme aspoň začali s nápravou tohto chorého systému, ktorý ako prvý potrebuje liečenie, a to je zdravotníctvo a jeho financovanie. Veď nebudú si predsa ľudia platiť za to, za čo si platia celý život, len preto, že nejakí blázni dovolili sprivatizovať zdravotníctvo. A máme tu vo vzduchu debatu o ďalšej privatizácii zdravotníctva, ktorá bude znamenať iba jedno: zase drahšie lieky, zase drahšia zdravotná starostlivosť a zase len pre vyvolených a pre tých, ktorí si to budú môcť zaplatiť.
Na druhej strane tá nespravodlivosť, ktorá sa dnes práve v systéme zdravotníctva ukazuje, je do neba volajúca. Slušný človek nechá u zubára 60, 80 eur za jeden zub, príde asociál, ohlási sa za akútny prípad a má to zadarmo, má to zadarmo. Ale veď predsa solidarita. Ale keď ide o solidaritu s dôchodcami, s našimi rodičmi a starými rodičmi, tak vtedy už nie, lebo však to už nejako prežijeme. A ja si myslím, že v tomto pléne je viac poslancov, ktorým to vadí, nielen našej strane. Len ja chápem, že máte nejaké koaličné dohody a že na to treba aj nejakú odvahu. Ale poďme konečne robiť poriadky v oblastiach, kde tie poriadky treba začať robiť! A za peniaze, ktoré dnes štát k dispozícii má, vláda k dispozícii má. Tak kľudne si dajte, kolegovia z koalície, pozmeňovák v druhom čítaní, že sa to bude týkať iba poistencov, ktorí budú v štátnej zdravotnej poisťovni, aspoň ľudia budú mať konečne, konečne dôvod na to, aby pochopili, že jediná silná štátna zdravotná poisťovňa je riešenie pre to, aby to znova začalo fungovať. Ale hlavne poďme niečo spraviť, poďme niečo spraviť!
My sme už zvyknutí, že naše návrhy nech sú akékoľvek dobré, nech prinášajú spravodlivosť, nech prinášajú zlepšenie života ľudí, nech prinášajú čokoľvek pozitívne, sú tu odmietané, ale potom niektoré myšlienky sú preberané a schvaľované. Nemáme s tým nejaký zásadný problém, pretože nám ide o to, aby tie veci pre Slovensko, pre ľudí jednoducho sa do života dostávali a či to bude pod farbou a hlavičkou našej strany alebo nejakej inej, na to sa my nehráme. To pre nás neni podstatné, to pre nás nie je prvoradé. Prvoradý a podstatný je pre nás ten výsledok. Aby sa pomohlo tým ľuďom. V tomto prípade naozaj tým najslabším, najnevinnejším, najohrozenejším. Ktorí sa previnili voči tomuto systému čím? No iba tým, že dosiahli dôchodkový vek, iba tým, že namiesto, namiesto výplaty majú dôchodok a, žiaľ, že ten dôchodok nie je slušnou odmenou za ich celoživotnú prácu a život a možno vychovávanie detí, ale akýmsi, akousi almužnou alebo v mnohých prípadoch dokonca výsmechom.
Invalidní dôchodcovia, niektorí, majú situáciu podobnú. Na druhej strane je tam obrovská skupina s umelo priznaným invalidným dôchodkom. Slušný človek, ktorému sa stane úraz, príde o polku nohy, má problém sa dožiadať, vybojovať si invalidný dôchodok, ale bruchatý asociál za pár úplatkov na Mercedese si príde na poštu po svoj invalidný dôchodok, lebo to má naplno. Veď toto je úplne celé zlé. A viete o tom všetci veľmi dobre, poznáte tú situáciu a nič. A nič.
To isté v našom návrhu rozširujeme zrušenie doplatkov za lieky pre deti. Prečo by deti, ktoré nič zlé neurobili, ktoré nemali ešte ani možnosť sa prejaviť v tom, že či chcú alebo nechcú prispievať do systému, pretože do systému za nich prispievajú rodičia, prečo by deti mali platiť za lieky? Povedzte mi, čo je toto za chorý systém masarykovský, aby deti platili za lieky? Nejaké dieťatko ochorie, proste čokoľvek a teraz, keď jeho rodičia nemajú na tie lieky, tak čo teraz to dieťa necháme sa trápiť s tou chorobou o dva mesiace dlhšie, lebo mu nemôžme zaplatiť lieky? Čistý Masaryk, čistý Masaryk. A ja sa pýtam, či chceme sa dostať, naozaj znova tu budeme písať Čenkovej deti? Viem, že aj tu v pléne sú mnohí, ktorí stále zbožňujú Havla, Masaryka a všetkých týchto nepriateľov všetkého normálneho a slovenského a národného, ale predsa nebudeme hádam chorý masarykovský model uplatňovať na nevinných deťoch len preto, že niekomu to vyhovuje! A náš návrh nie je o ničom inom, len o tom, aby aj tie deti naozaj za tie lieky platiť nemuseli a nemali.
A znova, kolegovia z koalície, dobre, odmietnite to, v pozmenenej forme si to dajte ako vlastný návrh alebo dajte si nejaký pozmeňovák, ale spravte niečo v tejto oblasti, spravte niečo v tejto oblasti! A keď tu bolo pred chvíľkou spomínané, že máme stretnutia s Ficom a neviem čo všetko, tak chcem znova zopakovať v tejto chvíli, ja najviac Robertovi Ficovi vyčítam to, že keď mal samostatnú jednofarebnú vládu, tak mohol pre Slovensko spraviť zázraky. Naozaj mohol využiť ten obrovský mandát, ktorý dostali od ľudí vtedy, a spraviť obrovské veci pre Slovensko. A toto sa nenaplnilo a to je moja najväčšia výčitka. To je moja najväčšia výčitka. Ale nestrácam nádej, nevešiame hlavu a verím, že proste dôjde k tomu, že vláda, táto, možno tá ďalšia, ak nebude zložená z nejakých psycholiberálnych fanatikov, si uvedomí, že treba začať konečne robiť pre normálnych ľudí tú politiku. Že ten štát tu má byť pre nich a že dôchodcovia a deti jednoducho nesmú platiť za lieky, nesmú platiť za lieky. Nesmú platiť za lieky, či sa to, či sa to tým lobistom farmaceutickým a zdravotno-privatizačným páči alebo nie.
Zopakujem to na záver, dôchodcovia a deti za lieky a zdravotnú starostlivosť platiť nesmú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 9:59 - 10:02 hod.

Kecskés Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ústava Slovenskej republiky v čl. 40 hovorí: "Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon." V zmysle uvedeného vyplýva, že štát ako garant práva a sociálneho zabezpečenia nie len pre najzraniteľnejšie skupiny ľudí by mal byť schopný zabezpečiť bezplatnú zdravotnú starostlivosť od začiatku až do skončenia jej trvania. To znamená, od potrebného zákroku lekárom až po užívanie liekov, ktoré lekár pacientovi predpíše.
Väčšina starobných dôchodcov bola v minulosti zamestnaná a poctivo si platila dane a sociálne poistenie. Robili to s vedomím, že na jeseň ich života sa štát ako sociálny garant o nich postará a zabezpečí im takú opateru, ktorú potrebujú. Nemôžu za to, že vďaka nezodpovedným vládam sa sprivatizovalo a vykradlo takmer všetko, vrátane slovenského zdravotníctva. Dnes trpia a platia na nezodpovednosť tých, ktorí tento stav docielili. Častokrát sa tak rozhodujú medzi tým, či si kúpia jedlo, ošatenie, zaplatia dane či poplatky za energie alebo si kúpia lekárom predpísané lieky.
Treba si uvedomiť, že sa aj dnes vyplácajú dôchodky dôchodcom vo výške almužien. Aj keď dôchodcovia poctivo pracovali, pracovali veľakrát za nižšie mzdy, čo sa im dnes odzrkadľuje na výške ich dôchodkov. Rovnakú situáciu zažívajú aj invalidní dôchodcovia. Častokrát sú odkázaní na pomoc svojich blízkych, aby ako-tak prežili. Napriek ich zdravotnému postihu sa vo väčšine prípadov snažia zamestnať a rovnako začleniť do spoločnosti. Preto nie je dôvod znevažovať ich aktívny prístup a zaťažovať ich ďalšími výdavkami na predpísané lieky či iné pomôcky a potraviny.
Poslednou kategóriou poistencov, ktorí by nemali platiť doplatky za predpísané lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, sú deti v predškolskom veku a deti so zdravotným postihnutím do dvanásteho roku života. Predmetným oslobodením poistencov od platenia doplatkov za lieky, pomôcky a potraviny sa docieli to, že peniaze, ktoré rodičia musia na lieky vynaložiť, použijú na kvalitnejší a lepší život pre svoje deti.
Tento návrh bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet, zároveň bude mať pozitívny vplyv na kvalitu života detí, invalidných a starobných dôchodcov a zlepší im finančnú situáciu, ktorá im umožní využiť finančné prostriedky napríklad na kvalitnejšiu stravu alebo bývanie. Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť a zároveň vás prosím o podporu nášho návrhu zákona.
Skryt prepis