Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.10.2019 o 9:56 hod.

Mgr.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 9:56 - 9:57 hod.

Kecskés Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, Ján Kecskés, Jana Nehézová, Natália Grausová predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 363/2011 Z. z. o rozsahu, o podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom predloženej novely zákona je snaha o efektívne využívanie prostriedkov z verejného zdravotného poistenia na úhradu liekov pre deti, zdravotne znevýhodnené deti a starobných dôchodcov. V navrhovanej novele sa rušia limity spoluúčasti pre predmetné skupiny poistencov, z čoho vyplýva, že títo poistenci nebudú doplácať za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny absolútne nič. Toľko na úvod a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.10.2019 9:55 - 9:55 hod.

Kotleba Marian
Pán podpredseda Národnej rady, ďakujem za slovo. Keď už pán Poliačik sa tu hrá na princípy demokracie a rešpektovanie a neviem čo a obviňuje ma tu, tak by som vás chcel upozorniť na jeho odznačik potratového Slovenska na saku, za ktoré nám bolo hrozené disciplinárnym konaním. Čiže dávam to na vedomie vedeniu Národnej rady a zachovajte sa tak, aby zákon platil pre všetkých rovnako. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.10.2019 9:55 - 9:55 hod.

Grausová Natália
Nie, zriekam sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 9:51 - 9:53 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Milan, ja chápem, že sa ťa dotkla naša vecná kritika prelietavých poslancov. To je úplne, úplne prirodzené a si z toho podráždený a bledý a na nervy. Ale tá spŕška primitívnych útokov, čo si tu teraz vyprodukoval, tá jednoducho ukázala, že asi sme trafili do čierneho a že je veľmi dobré, že sa o tomto začalo rozprávať a že, verím tomu, v ďalšom volebnom období sa možno spraví nejaká zmena, ktorá zabráni tomu, aby ľudia za nejakú stranu boli zvolení a potom zrazu sa tvárili, že oni sú Alenka z ríše zázrakov alebo Majka z Gurunu a že teda sú s tým nespojiteľní a úplne z iného cesta a z iného sveta. Ale to všetko chápem.
Ale jednu vec ti chcem povedať a poviem ti to do očí aj na chodbe, kamarát. Ty nebudeš rozprávať o tom, že ja sa v súkromí stretávam potajme s Ficom. To nebudeš rozprávať. A nebudeš rozprávať ani to, že koľko sme za nejaké hlasovania zobrali peniaze. My hlasujeme vždy zásadne len podľa toho, či si myslíme, že daný zákon je dobrý pre Slovensko alebo nie je. Ak si myslíme, že dobrý je, budeme hlasovať vždy za taký zákon bez ohľadu na to, či to dáme my, či to dá opozícia, či to dá vláda, či to dá nejaký nezaradený poslanec, pretože my sa nepozeráme na politické tričká. Pozeráme sa vždy a zásadne iba na výsledok zákona a jeho dopad na Slovensko a na jeho obyvateľov. Ale neviem, či takéto niečo dokážeš pochopiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 9:49 - 9:51 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Môžem? Ďakujem za slovo. Pán Špánik, jednak by som bola zvedavá, ako viete, ako náš klub funguje, keď ste doňho ani nevkročili. A, pán Špánik, vy ste sa do parlamentu, vy ste sa na posla, svoje hlasy vo voľbách v 2016. roku dostali po chrbte našej politickej strany Ľudová strana Naše Slovensko. Tie hlasy, ktoré ste dostali, neviem, koľko ich bolo, ste nedostali iba ako vaša osoba. Tie hlasy patrili Ľudovej strane Naše Slovensko a vám určitá časť, ktorú by ste možno inde nikdy neboli dostali v inej strane. Čiže vlastne vy ste sa po chrbte Ľudovej strany Naše Slovensko prehrabali do parlamentu.
Tak ja vás žiadam, aby ste neurážali, neútočili na našu stranu, pretože keby ste vy ako osoba boli kandidovali, tak možnože by ste dostali také minimum, že by to bolo nejaké promile. Tak nehovorte proti Ľudovej strane Naše Slovensko, nezavádzajte a neluhajte o nejakých našich stykoch s pánom Ficom, keď my podporíme dobrý zákon. My podporujeme zákony, či sú, podľa toho, či sú dobré a nie podľa toho, kto ich predložil. Tak aj si vyprosím od vás, aby ste útočili na Ľudovú stranu Naše Slovensko a na náš parlamentný klub, ktorého mám česť byť členkou a ktorého mám česť zastupovať aj túto stranu v parlamente, mojich voličov a moju stranu, Ľudovú stranu Naše Slovensko. Vyprosím si to od vás.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 9:42 - 9:44 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Poliačik, ja som hovoril o jednotlivých členoch v poslaneckom klube. Takže nieže ja neovládam fungovanie Národnej rady, ale vy ste ma zase nepočúvali, hlava v oblakoch.
Ale chcem povedať alebo reagovať na tú poslednú myšlienku, čo ste povedali, že teda ak sa zmení situácia v Národnej rade natoľko, že viac ako, viac ako pätina, viac ako pätina poslancov zmení svoju politickú príslušnosť alebo sa stane nezaradenými, že teda chcete, aby mali možnosť sa zúčastňovať napríklad grémia. No ja si myslím, že práve naopak, je naozaj veľmi podivuhodné, ak nejaká strana, ktorá v tomto volebnom období do Národnej rady zvolená nebola a vďaka týmto politickým šachom a možno korupčnému správaniu, ťažko povedať, teraz to možno odmietnete, ale o pätnásť rokov sa ukáže, že to tak bolo, zrazu vytvorí skupinu poslancov, ktorí chcú tu založiť poslanecký klub. A táto strana sa vlastne bez volieb, bez volieb sa dostane do Národnej rady? Tak to je totálne popretie princípov parlamentnej demokracie a volebného systému ako takého. A na základe toho, že by aj vznikol možno poslanecký klub bez volieb a v proti nejakom, v protiklade s tým, ako voľby fungujú a fungovať majú, sa dožadovať, sa dožadovať toho, aby takíto ľudia mali prístup do orgánov Národnej rady a bolo s nimi zaobchádzané ako s ľuďmi, ktorí sa do Národnej rady dostali normálne legálnymi politickými zvolenými stranami, tak mi príde naozaj také zaujímavé a zvláštne a nemôžem s tým súhlasiť, pán kolega.
A inak ďakujem, ďakujem za kultivovaný príspevok, lebo nestáva sa to často.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 9:33 - 9:39 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ja teraz len veľmi stručne. Tento náš návrh v podstate sleduje jediný cieľ. Posilniť skutočný charakter a výkon parlamentnej demokracie v Národnej rade Slovenskej republiky, pretože vidíme, kolega to tu kvantifikoval, 35 poslancov vystúpilo z politických klubov strán, za ktoré boli do Národnej rady zvolení. To znamená, viac ako jedna pätina, viac ako jedna pätina Národnej rady proste sa vysmiala svojim voličom a jednoducho si povedala, že nejaký záväzok voči voličom je nič a idú si robiť, idú si robiť z toho anarchiu a nejakú osobnú, osobnú politickú dráhu.
Keď si uvedomíme, aké postavenie dnes v Národnej rade majú poslanecké kluby oproti, povedzme, napríklad nezaradeným poslancom, pričom nezaradený poslanec ako taký, nikto nebol za nezaradeného poslanca zvolený do Národnej rady, pretože vidíme, aj v ústave je to jasne napísané, že prostredníctvom politických strán vykonávajú, vykonávajú občania svoju vôľu, tak keď si teda porovnáme poslanecké kluby a nezaradených poslancov, tak vlastne vidíme, že poslanecký klub ako taký nemá v podstate, až na pár výnimiek, žiadne nejaké, povedal by som, výraznejšie práva alebo možnosti, a že členstvo poslanca v poslaneckom klube tomu poslancovi neprináša, neprináša, nieže nejaké výhody, ale nejakú spolupatričnosť alebo inú komparatívnu porovnateľnú vlastnosť, nenazvem to výhoda, ale vlastnosť, oproti poslancom, ktorí v poslaneckom klube v akomkoľvek, akomkoľvek nie sú.
Myslíme si, že ak by boli sprísnené pravidlá na to, akým spôsobom sa poslanci zaraďujú a vyraďujú z poslaneckých klubov, akým spôsobom to bude previazané so stratou poslaneckého mandátu, tak by to v každom prípade pomohlo znížiť mieru korupcie v radoch poslancov, znížiť mieru korupcie v radoch Národnej rady Slovenskej republiky. A o tej korupcii, to nie sme my, kto o tom hovorí, o tej korupcii sa dnes rozpráva verejne. O kupovaní poslancov, o kupovaní poslancov sa dnes hovorí verejne, hovorí sa o nej v súvislosti s tými najvážnejšími rozhodnutiami, v súvislosti s tými najdôležitejšími legislatívnymi aktami na Slovensku. Čiže asi na tej korupcii aj v radoch Národnej rady niečo bude.
A tým, že budú úplne jasne nastavené pravidlá aj v oblasti poslaneckých klubov, a aj v oblasti toho, kedy, kto a ako získava, stráca mandát v súvislosti s činnosťou alebo členstvom v poslaneckom klube, tak tým si myslím, že tej korupcii môžme iba skomplikovať situáciu. Jasne skomplikovať situáciu. A tí poslanci, ktorí to korupčné volanie budú chcieť využiť, budú ho chcieť vypočuť, tak budú mať omnoho ťažšiu, omnoho ťažšiu situáciu.
Nevidím dôvod, prečo by sme nemali naplniť naozaj ústavu do detailu aj v oblasti politickej reprezentácie občanov. Keď raz je to v ústave napísané a tá ústava platí a rešpektujeme ju a ja dúfam, že ju teda všetci rešpektujeme, tak potom ju treba rešpektovať celú, aká je. Celú, aká je. A to aj v súvislosti s tým, akým spôsobom sa reprezentuje vôľa občanov, akým spôsobom sa má vykonávať mandát poslanca Národnej rady.
Jedna vec je sloboda poslaneckého hlasovania, sloboda výkonu poslaneckého mandátu a druhá vec je príslušnosť ku strane a politickým myšlienkam a hodnotám, s ktorými a za ktoré bol poslanec do Národnej rady zvolený. Asi nie je totiž celkom v poriadku, ak sa z liberála stane konzervatívec alebo z konzervatívca liberál a tvári sa, že je to všetko v poriadku, ale tie hlasy tých ľudí, tých voličov mu, tomu človeku, konkrétne poslancovi išli s tými pôvodnými, pôvodnými hodnotami. Asi nie je celkom v poriadku, keď niektorá strana pred voľbami rozpráva niečo iné a po voľbách má zas úplne iný program. A podobne, podobne analogicky by sme to mohli prispôsobiť aj na správanie a hodnoty a hlasovanie jednotlivých poslancov.
Keď to poviem tak skrátene, trošku viac disciplíny by v radoch Národnej rady asi nezaškodilo. Hlavne v tom prípade, ak by tá disciplína súvisela s odstraňovaním korupčného správania a s minimalizovaním priestoru na to, aby akýkoľvek poslanec takýmto pokusom bol vôbec vystavený. Pretože ak by poslanci neboli vystavení korupčným pokusom, tak by tým pokusom nemohli ani podľahnúť. A ak by im nepodľahli, tak by sa dnes v médiách nerozprávalo o tom, že v Národnej rade sa dá za, neviem koľko, stotisíc eur kúpiť poslanecký hlas pre nejakú vec.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 9:32 - 9:33 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Stano, perfektne si to rozobral. A dovolím si rozšíriť tvoju reč. Uvediem príklad z praxe. Ráno som si našiel na stole návrh na schválenie utvorenia poslaneckého klubu, poslanecký klub Demokratickej strany. Sú to odídenci zo strany SaS. No, pokiaľ viem, taká strana tu nebola zvolená v tomto parlamente a neviem, čo to má znamenať. Ale presne to ilustruje, to je príklad na to, prečo tento zákon by mal byť schválený. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 9:30 - 9:32 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia, pri hodnotení tohto návrhu zákona je potrebné mať stále na zreteli, že návrh zákona nezavádza imperatívny mandát. Poslancov vylúčených z klubu sa navrhovaná strata mandátu netýka, pretože opustenie poslaneckého klubu sa neudialo z ich podnetu. Rovnako sa netýka ani poslancov, ktorým klub zanikol.
Ku dnešnému dňu opustilo poslanecký klub minimálne 35 poslancov. Sú aj takí, ktorým sa podarilo opustiť aj dva poslanecké kluby. Napríklad nastúpili za SIEŤ, pokračovali v MOST-e – HÍD a odišli aj odtiaľ. Samozrejme, nie všetci 35 poslanci odišli z poslaneckého klubu sami. Sú prípady, keď boli zo svojho poslaneckého klubu vylúčení. Problémom sú hlavne tie prípady, keď sa poslanec dostane do parlamentu na kandidátke jednej strany, tú potom opustí z vlastnej vôle a dokonca svoj mandát uplatňuje v mene inej strany, a to aj v strane hodnotovo výrazne odlišnej od tej, cez ktorej kandidátku sa dostal do Národnej rady Slovenskej republiky. Tu už ide naozaj o zradu na voličovi.
Samozrejme, je náročné ostať v klube strany, ktorá robí úplný opak svojich predvolebných sľubov a tým posiela svojho voliča tam, kde chrbát stráca slušné meno. Z roku 2016 poznáme predvolebné heslo S Ficom nikdy! a vieme, ako to potom dopadlo s jeho realizáciou po voľbách, koľko dní má také predvolebné nikdy. Ale riešením pre poslanca nie je zdupkať z poslaneckého klubu a tým si symbolicky umyť ruky ako Pilát Pontský. Poslanec by mal zostať v klube a pôsobiť na ostatných poslancov klubu, aby plnili to, čo sľúbili svojmu voličovi. Buď uspeje, alebo ho z klubu vylúčia, čím sa vyhne pôsobnosti tohto návrhu zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.10.2019 9:27 - 9:29 hod.

Kecskés Ján Zobrazit prepis
Politický systém Slovenskej republiky je založený na parlamentnej demokracii. Najvyšším zákonodarným orgánom štátu je parlament, Národná rada Slovenskej republiky, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zvolení občanmi Slovenskej republiky. Kandidátov na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky však do volieb môžu nominovať výlučne politické strany, politické hnutia a volebné koalície týchto strán a hnutí. Voliči si teda vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky vyberajú len z kandidujúcich subjektov. Ak chcú prostredníctvom preferenčných hlasov podporiť jednotlivých kandidátov, môžu tak urobiť len tým spôsobom, že odovzdajú svoj hlas jednému z kandidujúcich subjektov.
Vzhľadom na to, že občania Slovenskej republiky sú zastupovaní práve poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, voliči prirodzene očakávajú, že počas celého obdobia trvania mandátu poslanca bude poslanec reprezentovať politickú stranu, politické hnutie alebo volebnú koalíciu, za ktoré bol zvolený vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
V priebehu volebného obdobia však často dochádza k situáciám, keď poslanec vystúpi z poslaneckého klubu politickej strany, za ktorú ho občania Slovenskej republiky zvolili, alebo do takého klubu ani nevstúpi a začne reprezentovať úplne opačné záujmy, program a ideológiu ako tento poslanecký klub. Stáva sa tak nezaradeným poslancom alebo vstúpi do poslaneckého klubu inej politickej strany. Takýto poslanec tak v podstate neguje primárne rozhodnutie voliča o výbere politickej strany a jej volebného programu, za ktorú svoj poslanecký mandát získal.
Cieľom návrhu ústavného zákona je odstránenie takéhoto správania poslancov, ktoré občania Slovenskej republiky oprávnene vnímajú ako zradu voličov a často aj ako bezcharakterné korupčné správanie poslancov. Z tohto dôvodu predkladáme návrh ústavného zákona, ktorý prostredníctvom straty mandátu poslanca, ktorý sa sám vzdal členstva v pôvodnom poslaneckom klube alebo do tohto klubu nevstúpi, zamedzuje takémuto konaniu. V záujme demokratických princípov návrh ústavného zákona nezavádza imperatívny mandát. Vystúpenie z poslaneckého klubu alebo nevstúpenie do poslaneckého klubu a tým aj strata mandátu je totiž vlastným rozhodnutím poslanca.
Navrhovaná úprava ústavného zákona sa nevzťahuje na prípady, ak je poslanec vylúčený z poslaneckého klubu, práve preto, aby nebol obmedzený výkon jeho mandátu. Predkladaný návrh ústavného zákona prinesie zodpovednejší a stabilnejší výkon mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a tým sa zlepší vnímanie Národnej rady širokou verejnosťou.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis