Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.4.2020 o 16:30 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:50 - 17:52 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za ocenenie. Možnože len takých pár poznámok.
Pán poslanec Taraba, vám tiež ďakujem, samozrejme, za ocenenie. Ale myslím si, že zlepšenie podmienok pre rodiny je jedno veľ..., jeden veľmi významný prínos k ochrane života. Dnes jedna tretina interrupcií na Slovensku, ktoré sa dejú ročne, pripadá na tretie deti v rodine. To znamená, že to sú presne tie deti, o ktorých som hovoril, ktoré už si ľudia nemôžu, nechcú, boja sa dovoliť. A myslím si, že tomuto môžeme pomôcť práve zvýšením tej podpory rodiny.
Pripravujeme, samozrejme, preventívne opatrenia vlastne na zníženie interrupcií, to je pre mňa veľká radosť, že tiež vlastne v koalícii nastala zhoda v tomto vlastne medzi všetkými stranami, pretože všetci vieme, že to je zlé. Všetci vieme, že to je niečo, čo by sa nemalo diať, a, samozrejme, každé opatrenie, ktoré pomôže ľuďom, aby to nerobili, je dobré.
A chcem ešte pripomenúť jednu malú vec, ktorú, možno na ktorú možno všetci zabúdame alebo mnohí, že v niektorých populačných ročníkoch až tretina ľudí odchádza do zahraničia. A mnohí sa z toho zahraničia vlastne nikdy nevrátia, ostanú tam žiť a to je ako keby sa na Slovensku narodilo možno o 5-10-tisíc detí ročne menej. Čiže aj na toto treba myslieť a myslím si, že je veľmi dôležité pre každého z nás, je to naša spoločná zodpovednosť a myslím, že sa na tom môžeme všetci zjednotiť, či sme z takej, alebo onakej strany, že chceme zlepšiť podmienky pre život ľudí na Slovensku, aby odtiaľto nemuseli odchádzať, aby tu mohli žiť, aby dokonca ešte iní chceli sem prísť, pretože takých, ktorí sem chcú prísť, je zatiaľ veľmi málo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:47 - 17:48 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Peťo, ďakujem za tvoje slová v rozprave, ktoré si mi hovoril od srdca. Vyzdvihol si dve dôležité oblasti, podnikanie a podpora rodín. Tieto dve oblasti sú, sú mi veľmi blízke, nakoľko tieto veci mám odžité. Pochádzam z deviatich detí, mám päť detí žijúcich, dve, dve nedonosené, a, a naozaj keď počujem slová o podpore rodín, tak prináša mi to veľkú radosť a urobím všetko preto, aby, aby som podporoval podnikateľov a, a rodiny a hlavne viacdetné.
Chcem ešte povedať ohľadom toho, že mnohé rodiny si nemôžu dovoliť veľa detí. Pochádzam z Oravy, kde je prirodzené mať veľa detí, a v mojom, v mojom okolí je naozaj veľa rodín, ktoré majú tri deti, chceli by aj štvrté, niektoré piate, ale naozaj kvôli financiám robia všetko aby, aby zabránili tomu, a, a je to spojené aj s hriechom, hej, že, že to nie je len o tom, že nepodporujeme rodiny, ale podporujeme aj, aj hriech.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:46 - 17:47 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem povedať, že kolega Kremský nehovoril asi len za seba, ale OĽANO v predvolebnej kampani proklamovalo, že sa bude prorodinnej politike venovať, a k tomu sa v programovom vyhlásení vlády pridali aj ostatné strany a to je úplne super. Ja chcem pochváliť celú tú prorodinnú politiku, to, že chceme pomôcť rodinám viacpočetným, viacdetným rodinám, tým, ktorí sú v našej spoločnosti slabší a potrebujú pomoc. To, ako povedal, že sa menej detí rodí, viac ľudí odchádza, to je problém a bude problém demografický aj ďalej, takže toto by sme chceli zmeniť.
Ďakujem za príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:44 - 17:44 hod.

Drdul Dominik
Peter, veľmi pekne ďakujem. Pripomenul si veľmi dôležitú tému, na ktorú som ja v svojom vystúpení, priznám sa, zabudol, a síce nedostatok špeciálneho takého odborného personálu nepedagogického na základných, stredných školách, ktorý je naozaj veľmi dôležitou témou. A treba ju riešiť, veľmi rád poskytnem súčinnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:40 - 17:42 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister a vážené kolegyne a vážení kolegovia, chcel by som vyjadriť podporu programovému vyhláseniu vlády. Som rád, že programové vyhlásenie vlády rieši podporu podnikateľského prostredia na Slovensku. V posledných rokoch sa podnikateľ stal akýmsi nepriateľom štátu. Nastavenie daňového a odvodového systému častokrát komplikované byrokratickou administ..., byrokraticko-administratívne prostredie, nedokonalá informatizácia a prepojenie jednotlivých úradov a inštitúcií, s ktorými musí každý podnikateľ komunikovať, k tomu neflexibilný Zákonník práce vytvárali situáciu, v ktorej mnoho podnikateľov strácalo prehľad, energiu a čas, ktorý mohli venovať rozvíjaniu svojej podnikateľskej činnosti, venovali štúdiu komplikovaných zákonov a predpisov.
Ak chceme podporiť malých a stredných podnikateľov a tým zvýšiť zamestnanosť v jednotlivých regiónoch Slovenska, je potrebné prijímať jednoduché zákony, znížiť administratívne, finančné a regulačné zaťaženie v súlade so zjednodušením daňového a odvodového systému.
Veľmi oceňujem, že súčasná vláda prichádza s programovým vyhlásením, ktoré má ambíciu a cieľ zásadným spôsobom vylepšiť podnikateľské prostredie kreovaním zmysluplných zákonov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.4.2020 17:31 - 17:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci... (Ruch v sále. Opakované zaznievanie gongu.) Ďakujem.
Chcem vyjadriť svoju radosť z toho, že máme novú vládu, ktorá nám predložila svoj program, a teším sa z toho, že mnohí z nás na tom spolupracovali, aby tento program naozaj bol veľmi praktický. A veľmi sa teším z toho, že tento program v mnohých bodoch nerieši také nejaké vzletné frázy a filozofické problémy a mier na svete, ale rieši praktické problémy obyčajných ľudí. (Ruch v sále.) Mnohí z nás to sľubovali občanom pred voľbami, keď sme chodili po uliciach, že ideme do parlamentu preto, aby sme riešili ich praktické... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím vás, aby ste sa utíšili, a, pán poslanec Sloboda, ak potrebujete niečo vybaviť cez telefón, aby ste to urobili mimo rokovacej sály. Ďakujem pekne.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem. Takže by som chcel spomenúť také dve oblasti, ktoré mi špeciálne ležia na srdci a z ktorých mám špeciálne radosť, že sa do tohto programového vyhlásenia dostali, pretože v minulých obdobiach veľmi slabo fungovali a minulá vláda im venovala veľmi málo pozornosti. A tieto dve oblasti sú podnikateľské prostredie a rodinná politika.
Začnem tým podnikaním. To, čo podnikateľom najviac hádže polená pod nohy, kde, čo ich najviac brzdí, to je byrokracia a korupcia. Keď sa pýtate podnikateľov, čo ich trápi, čo by chceli, aby štát pre nich urobil, tak by povedali, aby nám dal svätý pokoj, aby sme si mohli robiť svoju prácu a nemuseli robiť všelijaké zbytočné výkazy, hlásenia, úkony. Je tu niekoľko jasných a priamočiarych opatrení v tomto programovom vyhlásení vlády, ktoré by som chcel spomenúť, ktoré by v tomto mali pomôcť.
Prvá vec je jednotný daňovo-odvodový paušál pre živnostníkov a malé podniky. Iste viete, že veľmi veľa podnikateľov trávi obrovskú kopu svojho času vykazovaním, účtovaním a podobnými vecami. Radi by sme to výrazne zjednodušili. A teším sa z toho, že je tu jasný záväzok takéto niečo urobiť. Do určitej, do určitých tržieb by vlastne takýto, takýto podnikateľ nemusel ani viesť účtovníctvo, iba vykazovať tržby a platil by na mesačnej báze nejakú sumu, ktorou by si uhradil vlastne všetky dane a odvody. Ide o to, aby sa naozaj podnikatelia mohli venovať svojmu podnikaniu, a nie byrokracii.
Ďalšia vec - univerzálna voľná živnosť. To bolo trošku už interpretované v médiách nesprávne, pretože nejde o to, že chceme jednou živnosťou povoliť všetky činnosti. Samozrejme, to nie je možné, pretože sú určité činnosti, na ktoré treba špeciálny výcvik, špeciálne školenia, ale je veľmi veľa živností, ktoré dnes vlastne sú ako keby, dáva si ich takmer každý, ale pritom nevyžadujú žiadne vzdelanie, napríklad administratívne práce, činnosť ekonomických poradcov, obchod v rámci voľnej živnosti a podobne, každý ich tam má dvadsať tých istých a ide o to, že tieto živnosti zaradiť pod jednu univerzálnu voľnú živnosť, tú si tam človek napíše a môže v rámci týchto do toho zahrnutých podnikať. Čiže opäť zjednodušene, evidencie aj pre ľudí aj pre štát.
A, samozrejme, ďalšie opatrenia, už tento rok vlastne vláda plánuje odbúrať veľkú časť byrokracie. Verím, že to príde už v najbližších mesiacoch. Jednoducho chceme ľuďom rozviazať ruky, umožniť im, aby sa mohli naozaj venovať svojej práci, a nie hlúpostiam.
Ďalšia časť je rodinná politika. Iste viete, že máme na Slovensku demografický problém. V roku 2018 bol prvý rok, keď viac ľudí zomrelo, ako sa narodilo na Slovensku. Neviem, či o tom viete. A nie je to len tak, pretože dnes máme na Slovensku päť ľudí v produktívnom veku na jedného seniora. O zhruba 30 rokov to už budú iba dvaja ľudia v produktívnom veku na jedného seniora, ak to bude pokračovať tak, ako doteraz. To znamená, že na tých, ktorí budú v dôchodku, bude pracovať podstatne menej ľudí, a je možné, že budú aj vyrábať podstatne menej príjmov a tí ľudia v dôchodku budú mať podstatne nižší dôchodok, ako je to dnes. A toto je niečo, s čím treba niečo robiť, nielen v oblasti dôchodkového systému, ale aj v oblasti demografie. Jednoducho potrebujeme podporiť rodiny, aby mali viac detí. Nehovorím, že niekto bude mať viac detí kvôli peniazom, ale je veľmi veľa rodín, ktoré nemajú viac detí kvôli peniazom. Proste si ich nemôžu dovoliť. Boja sa toho. Obávajú sa mať viac ako jedno-dve deti. A toto je niečo, čo je hrozný dopad vlastne našej spoločnosti, ktorá sa má relatívne dobre, ale stále je tu veľa rodín, ktoré by aj radi mali možno 3-4 deti, ako to bolo v rodine, v ktorej som vyrástol ja, ale jednoducho si to nemôžu dovoliť. A tomu by sme radi pomohli. Takže poviem pár konkrétnych opatrení, ktoré boli aj súčasťou našej rodinnej politiky OĽANO, a ktoré sa dostali aj do programového vyhlásenia vlády, a ktoré veľmi rád podporím.
Rodiny trpia hlavne v troch oblastiach alebo majú potreby, kde by sa to mohlo zlepšiť, a to sú financie, bývanie a služby.
V oblasti financií napríklad daňový bonus. V Českej republike na tretie dieťa dostane človek daňový bonus vyše 1 000 eur. Na Slovensku je to stále iba štvrtina. Je to obrovský nepomer a to je jeden z dôvodov, napríklad prečo, prečo tých detí sa tu rodí menej. Minulá vláda zvýšila na dvojnásobok daňový bonus pre deti do 6 rokov. Nikto to nedokázal vysvetliť, prečo práve do 6 rokov. Skôr je to tak, že čím je dieťa staršie, tak tým vyššie náklady naň rodina má, pretože začne chodiť do školy, začne cestovať, na krúžky, potrebuje viac oblečenia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je niečo, čo by sme určite radi zmenili.
Napríklad možnosť práce pre mamičky. Dnes majú dôchodcovia a študenti možnosť pracovať, alebo teda príjmov na dohodu do 200 eur mesačne bez daní a odvodov. Toto isté by mohli mať aj mamičky, ktoré sú na materskej alebo poberajú rodičovský príspevok. Umožniť im jednoducho popritom aspoň čiastočne pracovať, aby sa potom mohli lepšie vrátiť na trh práce, a, samozrejme, aj si tým zvýšia príjmy.
V oblasti bývania - plánujú sa úľavy pri úveroch na bývanie podľa počtu detí. Plánuje sa špeciálne rodinné stavebné sporenie, ktoré bude zvýhodnené pre rodiny s deťmi. Čím viac detí vlastne tá rodina bude mať, tým väčšie výhody dostane.
V oblasti služieb - podpora, asistenti pre deti, ktoré majú špeciálne potreby. Takých máme na slovenských školách zhruba 10% už, čiže je to oblasť, ktorú, kde má štát obrovskú, obrovský, obrovskú možnosť dobehnúť svoje zaostávanie. Napríklad aj garancia škôlky od 3 rokov. Vieme, že veľa detí by aj mohlo ísť do škôlky, ale proste nie sú voľné škôlky.
Takisto povinné zľavy pre rodiny podľa počtu detí. Keď to funguje v Rakúsku, kam chodia naše rodiny radšej na dovolenku, pretože tam dostanú obrovské zľavy, keď majú 3-4 deti, prečo by to nemohlo fungovať aj na Slovensku?
Teším sa, že tieto opatrenia sa dostali do programového vyhlásenia vlády, budeme za ne bojovať a ide nám o jedno, aby neostalo iba pri rečiach, aby neostalo pri tom, že rozprávame o tom, že chceme lepšie pre občanov, ale aby naozaj sa rodinám žilo na Slovensku lepšie, aby sa tu podnikalo lepšie. To je tiež dôvod, prečo podporím toto programové vyhlásenie vlády, a verím, že veľmi veľká časť z toho, čo je tam napísané, sa skutočne uskutoční. Určite ja budem za to bojovať.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:47 - 16:48 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Milá pani kolegyňa, to, čo ste povedali, je absolútna, absolútna pravda, pretože súdnictvo je v neskutočnom, ale neskutočnej kríze, mne chodia denne stovky správ, kde sa ľudia sťažujú na to, že sa nemôžu domôcť svojho práva, ale čo chceme, keď nás tu a súdnictvo ovládali takí ľudia, ako sú Kočner a štátna tajomníčka.
Ja by som chcel len doplniť jednu vec, ktorú ste tam nepovedali, to sú prokuratúra. To je tiež niečo, čo tento štát právne ničí, pretože my tu máme prokurátorov, máme tu prokurátora, ktorý z niekoľko desiatok podaní nevyriešil ani jedno. Takže ďakujem veľmi pekne. Naozaj súdnictvo je niečo, čo tu treba nieže zmeniť, ale prekopať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:30 - 16:31 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja som si nemyslel, že s vami budem niekedy súhlasiť, ale je to tak. Tiež ako vášnivý poľovník sa stotožňujem s názorom, že zákon o poľovníctve bude treba reformovať, to, že bude treba venovať zvýšenú ochranu aj zveri, ale aj bude treba venovať aj zvýšenú ochranu škodám spôsobených zverou poľnohospodárom. V tomto máte pravdu. A kolegom, ktorí tomu neveria, je to skutočne tak, že poľovník zároveň môže byť aj ochranár, dokonca sa, sa to aj vyžaduje.
Ja verím pánovi ministrovi, že všetky tieto otázky, ktoré ste mu adresovali, že zvládne a že v tomto volebnom období pripraví také návrhy, ktoré budú plne v súlade s programovým vyhlásením vlády a s našimi predstavami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

28.4.2020 15:26 - 15:36 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, dovoľte mi v krátkosti sa vyjadriť na tému, ktorá ja môjmu srdcu blízka, a teda tému práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorej sa v priebehu svojho života pomerne krátkeho venujem pomerne dlhý čas, je tomu niečo viac ako päť rokov. A ako so zdravotným postihnutím mám navyše, dovolím si tvrdiť, celkom slušný prehľad o tom, k čomu sa idem vyjadriť. Ako som už vo svojich faktických poznámkach predtým uviedol, týchto osôb je 450-tisíc a veľmi veľká časť z nich sa nachádza vo veľmi zlej ekonomickej, spoločenskej či možno sociálnej situácii, uvedené v beznádejnom začarovanom kruhu chudoby, nezamestnanosti, neflexibilného vzdelávacieho systému a zlého zdravotného stavu bez možnosti, aby sa o ich problémoch vôbec niekto dozvedel alebo aby niekoho zaujímali. Mnohým sa vďaka slabej úrovni inkluzivity a prístupnosti informačných platforiem nedostávajú relevantné informácie, čo len zväčšuje ich hendikep a zároveň úroveň ich vyčlenenia.
Vládna moc reprezentované za 30 rokov našej existencie mnohými politickými stranami trpela veľmi často bohorovnosťou a pocitom vlastne výlučnej kompetentnosti bez potreby počúvať a prizývať k rozhodovaniu tých, ktorých sa rozhodnutia týkali. Rozhodovacia činnosť súdov či orgánov verejnej správy veľakrát nerešpektovala nielen práva účastníkov konaní, no dokonca v početných prípadoch ani len elementárnu požiadavku zákonnosti svojich rozhodnutí. Právo na vzdelanie, ktoré je vstupnou bránou do života a predpokladom pre úspešné uplatnenie ostatných práv, bolo a, bohužiaľ, stále je veľmi hrubo porušované a nerešpektované, a už vôbec nie každému rovnako, tak ako to od náš vyžadujú naše medzinárodnoprávne záväzky.
Teším sa, že si súčasná vládna koalícia predsavzala aj prostredníctvom tohto programového vyhlásenia vlády tieto krivdy napraviť a zindividualizovať vzdelávanie ako celok, a tak ho prispôsobiť tým, pre ktorých by vzdelávanie malo slúžiť, pre študentov a pre deti, ktorí sú naša budúcnosť.
Dovolím si podotknúť, že základným a veľmi dôležitým faktorom každej zmeny sú ľudia, ktorí v systéme pracujú. Našim učiteľom sme toho veľmi veľa dlžní a snáď sa nám v tomto nasledujúcom volebnom období to podarí aspoň čiastočne tento dlh splniť. Vo všetkých týchto oblastiach máme naozaj veľké rezervy a veľmi veľa práce. O to viac sa teším, tak ako som povedal vo svojich predchádzajúcich vystúpeniach, že táto vláda chce byť vládou zmeny a chce tu byť aj vládou pre ľudí, ktorí boli doteraz na absolútnom okraji väčšinového záujmu. Som rád, že, ako to aj z programového vyhlásenia vlády vyplýva, táto vláda chce počas nasledujúceho obdobia priniesť pozitívnu zmenu pre osoby so zdravotným postihnutím.
Programové vyhlásenie, o ktorom sa tu už tak dlho bavíme, myslí na tieto osoby nielen kvantitatívne, keďže tieto zmeny sa nachádzajú naprieč celým jej obsahom, ale napriek kva..., ale najmä kvalitatívne, pardon. Som rád, že vláda reflektovala aj moje pripomienky a nevyradila počas rokovaní z finálneho znenia skvelé a dlho potrebné kroky, ako efektívna podpora zamestnávania, vzdelávania, zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu práce či zavedenie inštitútu asistenta pracovného začlenenia.
Vítam, že si vláda predsavzala zrušenie nezmyslov, ako napr. naviazanie výkonu činnosti chránenej dielne na konkrétne priestory. Veď si to len predstavte pri upratovacej firme.
Dôležitým krokom, v ktorom vláde Slovenskej republiky osobitne držím palce a veľmi rád pomôžem svojimi skúsenosťami a poznatkami, sú všetky tieto vyššie zmienené zmeny. Schvaľujem, že vláda rozšírila prostredníctvom tohto veľmi ambiciózneho dokumentu okruh svojho záujmu o témy, ktoré predtým trápili málokoho, a začlenilo do svojho programu reformu duševného zdravia či pomoc obetiam domáceho násilia. Z tohto miesta chcem vyzdvihnúť prácu mnohých organizácií, ktoré v tejto oblasti dlhé roky dobrovoľnícky suplovali pasivitu štátu a jeho neochotu sa touto témou zaoberať. A často na úkor svojho rodinného, osobného, súkromného života či spánku. Dúfam, že sa nám podarí na základe tohto vládneho programu tieto organizácie účinne odbremeniť alebo im aspoň v ich dobrej práci pomôcť.
Na záver len ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli ku vytvoreniu tohto dokumentu plnému veľmi dobrých a veľmi konkrétnych riešení. Moju dôveru táto vláda má a táto koalícia ju určite dostane aj mojím hlasovaním.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 15:23 - 15:24 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Baška, možno to bude vyznieť trošku zvláštne, ale ja sa vám chcem poďakovať za váš, za vaše vystúpenie, ktoré bolo naozaj konštruktívne. Poukázali ste aj na niektoré z vecí, ktoré možno nie sú úplne ideálne naformulované v tomto programovom vyhlásení vlády. Vychádzate z nejakých takých osobných skúseností a sú to podnety, nad ktorým sa dá zamyslieť. Ja by som si naozaj želal, je to také moje zbožné želanie, keby sme vedeli v rámci parlamentu takto konštruktívne ďalej nejakým spôsobom pôsobiť. To by bolo potom úplne iné a bolo by to naozaj v záujme našich ľudí, a nielen v záujme nejakých politických, nejakých prekáraní.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis