Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.2.2021 o 13:17 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.2.2021 17:56 - 17:58 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Podpora predĺženia núdzového stavu je prejavom zodpovednosti za ochranu zdravia a života ľudí. Ľudia sú unavení a frustrovaní, všetci sme unavení a frustrovaní, ja to úplne chápem. Táto vláda by určite rada riešila iné veci ako koronavírus celý rok a rada by reagovala možno na iné veci ako neustále sa meniacu situáciu, na nové mutácie, na nové problémy a chaos, ktorý tento vírus prináša. Všetci by sme boli radšej slobodní. Ja by som si veľmi rád dal dole toto rúško a rád by som išiel nakúpiť, do baru, do reštaurácie, radi by sme sa stretávali s kamarátmi, radi by sme si užili tú slobodu. Ale aká by to bola sloboda, keby kvôli tomu majú zomierať ďalšie tisícky, možno desaťtisícky ľudí? Aká by to bola sloboda, keby sa my môžme nadýchnuť slobodne s kamarátmi a známymi, keď iní by svoj boj v nemocniciach, v preplnených nemocniciach prehrali?
Ja chápem, že úlohou opozície je kritizovať vládu. Áno, robíme chyby. Treba si priznať, táto vláda robí chyby, ako robí chyby vláda v každej jednej krajine na svete, pretože toto je vírus, s ktorým sa bojuje len veľmi ťažko. A teraz, keď poviete, že ste proti, že ste proti opatreniam, že keď zatvárame, tak vy by ste otvárali, keď chceme vakcinovať, tak vy len dobrovoľne alebo vlastne vôbec nie, alebo iba tým Sputnikom, tak, samozrejme, že budete populárni, na facebooku budete mať tisícky lajkov a zdieľaní. Bude to populárne, ale nebude to zodpovedné, pretože teraz sme v tak ťažkej situácii, že opozícia a koalícia by možno mali prestať ukazovať prstom na to, kto je vinník, ale riešiť ako ďalej, ako sa zomknúť a túto situáciu riešiť. A preto plne podporujem núdzový stav.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.2.2021 17:22 - 17:53 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Opäť ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne poslankyne, vážení páni kolegovia poslanci, máme tu núdzový stav a predloženú požiadavku vlády, ktorá sa obracia na nás, na zákonodarcovský zbor, ktorý, máme sa vyjadriť k opakovanému predĺženiu, nie predlžovaniu, ale k predĺženiu núdzového stavu, ktorý je v súčasnosti na Slovensku z dôvodu pandémie COVID-19, ochorenia vírusového, závažného, smrtiaceho, neviditeľného a v konečnom dôsledku fatálneho.
Sme jedenásť mesiacov v parlamente a jedenásť mesiacov tu naozaj okrem zákonov, parlamentných diskusií, rokovaní výborov zvádzame ten najväčší boj, a to je boj, ako pomôcť tejto krajine a občanom, ktorí tu žijú.
Krajinu tvoria ľudia a bez ľudí by nebola krajina, nebol by štát. Je to veľmi ťažké. Vidíme v dnešnej dobe, aká je spoločenská situácia napätá. Ľudia sú nervózni, vystrašení, nahnevaní. Mnohokrát strácajú cit, strácajú sebakontrolu, strácajú mnohí aj pudy a strácajú aj dôstojnosť a pokračovala by som ďalej možno aj v tých ekonomických otázkach. Do určitej miery... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, aby ste netelefonovali v rokovacej sále počas schôdze. Ďakujem.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
... do určitej miery to nie je spôsobené len pandémiou. Pandémia je ochorenie a ja sa chcem k tomuto ochoreniu postaviť ako zdravotník. Aj k tomu predĺženiu núdzového stavu sa chcem postaviť ako zdravotník. Ako zdravotník, ako pracovník v zdravotníctve, ako človek, ktorý prežil veľa rokov tým, že chcel pomáhať a stále pomáha a pomáha v akejkoľvek oblasti, kde sa to vyžaduje aj z titulu toho, že teraz som v samospráve, ale takisto aj tá samospráva, jej neoddeliteľnou súčasťou je v podstate starostlivosť o zdravie, ochranu života, ochranu zdravia, pretože tá samospráva naozaj má 4 200 kompetencií. Je to multifunkčný orgán, ktorý zabezpečuje bio-, psycho-, socio-, ekonomicky, spirituálne určité potreby obyvateľstva. A toto je základ napríklad ošetrovateľstva – brať človeka ako jedinca so svojimi potrebami, brať človeka ako človeka ľudského a prístup ku nemu aby bol holistický. Nielen taký unitárny, biomedicínsky, že v podstate človek je bytosť biologická, kde my kauzálne vyriešime nejaký stav a tohoto človeka v podstate posúvame ďalej, do iného ako keby odvetvia.
Tak ako pani ministerka predložila tento návrh vlády s prepracovaním, s odôvodnením, kde sa venuje viac-menej tej legislatívnej téme, tak ja sa opäť budem sa snažiť vám vysvetliť z toho zdravotníckeho hľadiska a z môjho takého pohľadu. Nechcem na nikoho útočiť a ani vyvodzovať zodpovednosť, ako to mnohí robia, z toho politického hľadiska.
Viete, je tu pandémia, kto ju spôsobil? Nie vláda, nie poslanci, nie ľudia, spôsobil ju vírus. Vírus ako nejaká mini molekula, ktorá je neviditeľná a ktorá má takú obrovskú moc, že dokáže človeka zasiahnuť a nepýta sa ho na to, či sa jej, či sa mu páči, že teda bol postihnutý týmto ochorením, alebo nepáči.
Budem sa snažiť vám tak ľudsky vysvetliť, prečo napríklad ja som za predĺženie núdzového stavu, ale celkovo by som to nenazvala že predlžovaním núdzového stavu, ale nastavenie opatrení a dodržiavanie ich a celkovo spoločenskej normy, aby sme sa neupínali na to alebo aby sme neskĺzavali do takej, do takej anarchie, že v podstate aby sme tu nedovolili tú jednu vec a to je čím horšie, tým lepšie. Pre koho? Určite nie pre tých ľudí a ich pozostalých a z úcty, z úcty aj k týmto ľuďom, aj k našim kolegom, k mojim kolegyniam, ktorí skutočne, by som povedala, že položili život v prvej línii za to, že chceli pomáhať.
Ja som išla do politiky v minulosti z toho, že som sa začala zaujímať o verejné dianie. Keď som sa začala trošku viacej venovať tomu aj postaveniu, že čo to vlastne politika v preklade je, tak tam bol krásny taký názov, že, alebo také vyjadrenie, ktoré mne utkvelo v pamäti, a to je konanie verejného blaha. Tak robme toto verejné blaho s tým, že ja vám teraz ponúkam vysvetlenia, aby sme lepšie pochopili, prečo zo zdravotníckeho hľadiska som za to, aby ten núdzový stav pokračoval, aby sme mali normu na to, aby sme dokázali zlepšiť a zefektívniť v tej najhoršej situácii to zdravotníctvo, aby nám úplne neskolabovali nemocnice, aby sme zachránili čo najviac životov na tej báze momentálnej, v ktorej sa nachádzame. Aké máme možnosti, aké máme stavy a ako z historického hľadiska sme do tohto stavu sa dostali.
Príčinou pandémie nie je vláda, ale vírus. Príčinou kolabovania zdravotníctva je skutočne súčasný stav z predchádzajúcich skúseností a z predchádzajúceho stavu, vyplynutý do dnešnej podoby, kedy najviac čelí tomu náporu. My sme sa nepripravili do tohoto stavu, že sme v minulosti riešili veci, na ktoré sme poukazovali. Veci, ktoré sme dlhodobo riešili. V mierovom stave sme riešili veci s predpokladom, že toto nás očakáva. Očakáva nás, že budeme mať chorejšiu spoločnosť, že chceme viac ísť do preventívy, že chceme viac riešiť chronickú zdravotnú starostlivosť, že chceme viac riešiť paliatívnu zdravotnú starostlivosť. A na toto potrebujeme v podstate to najcennejšie, čo teraz v súčasnosti v nemocniciach máme, a to nie sú budovy a prístroje, ale to je ten ľudský potenciál, ktorý dokáže jediný zachraňovať tie ľudské životy.
Nechcem to hovoriť ani s pátosom, ani s emóciami, ani s ničím, pretože ja som si spätne prierezovo za posledných 10 rokov zažila iné rôzne situácie, kedy sme takto, bohužiaľ, bohužiaľ, museli riešiť tú situáciu mnohokrát do krajnosti. A keď si zobereme, že zdravotníctvo za tie posledné roky, iba z médií čo vieme, ako teda sa šafárilo, mnohých ľudí to v tej spoločnosti alebo tých zdravých ľudí nikdy nezaujímalo, ako to vyzerá v nemocniciach. Keďže ste tam mnohí z vás nikdy neboli alebo ste to nezažili na vlastnej skúsenosti, tak sa to tak bagatelizovalo. Čo tie sestry rozprávajú, to nie je pravda, prečo sa to takto rozpráva, prečo sa to takto deje, veď to by sa takto nemalo rozprávať. Veď tie nemocnice v podstate fungujú, hej? A v takom tom dobrom, každá jedna vláda to tak v dobrom vysvetľovala, že viete, to vy takto nerozprávajte, toto nie je dobré.
Počty zdravotníkov, sestier, sanitárov, ale aj pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve klesali. Zatvárali sa nám oddelenia, zatvárali sa nám rôzne kliniky a dialóg tu nebol. Keď sme sa dožadovali – nie pre seba – lepších podmienok, ale pre našich pacientov, lebo aj my sme pacienti, ja sama som pacient, vy všetci okolo, tí ľudia, ktorí sú v tej spoločnosti. Každý jeden z nás má príbuzného, každý jeden v tom svojom regióne nejako žije a očakáva, že v tej nemocnici bude ten priestor, kde je ten život zachraňujúci priestor, že tam budú tí najlepší odborníci, že tam bude dostatok personálu, že tam bude vybavenie špičkové, perfektné a všetci za svoje peniaze, ktoré odvádzame tomuto štátu, dostaneme to, čo nám je garantované. Lebo máme na to právo.
A tu sa vraciam opäť možno aj k núdzovému stavu, že mnohokrát do spoločnosti je prezentované to, že núdzový stav je obmedzenie ľudských práv. Našich základných práv a slobôd. Ja som sa vždy učila v zdravotníctve, ale aj výchovu od malička, vychovávali ma rodičia konzervatívne, naozaj s tým, že človek je tvoj blížny. Miluj blížneho svojho ako seba samého a tu v tom núdzovom stave si ľudia zamieňajú práva na slobody s právom na život. Kde končí právo na slobodu a my ju obmedzujeme do určitej miery, je právo na život. A právo na život by malo byť to najvyššie právo. Naozaj, máme tu zákony rôzne, predkladáme aj na ochranu života počatého. Ochrana života má byť od počiatku až po prirodzenú smrť.
Kontroly štátu v minulosti a dodržiavanie personálnych normatív neboli kontrolami, ale boli smiešnymi pokusmi zahladiť to, v akom stave sa zdravotníctvo nachádza. Budem sa vám takto vracať späť do tých stavov nemocníc, ako to tu pôsobí, keď sa nám vyľudňuje tento rezort čo do počtu personálnych otázok. Normatívy, mnohí z vás neviete, čo to je. To je to, že máme určitý počet pacientov a na počet týchto pacientov je pridelený určitý počet personálu. Či sa to týka lekára, sestry, sanitára, fyzioterapeuta, ale takisto tam musí byť zabezpečený aj pracovník pracujúci v zdravotníctve a to sú tie pomocné služby, ako sú upratovačky, zásobovači, kuchyňa a rôzne iné veci. A na toto všetko máme normu, aby sme my zdravotnícku starostlivosť poskytovali bezpečne, v súlade so zákonom a aby bola čo najviac efektívna z toho titulu, aby sme zachránili čo najviac ľudských životov a aby sme nerobili chyby a aby bola tá starostlivosť hlavne kvalitná, pretože jeden človek nemôže predsa poskytnúť takú zdravotnú starostlivosť určitému počtu, napríklad dvadsiatim pacientom, ako traja zdravotnícki pracovníci v danom odbore, napríklad ošetrovateľstvo, kde sa to prejaví, samozrejme, na tých, na tom uspokojovaní tých potrieb tých pacientov. Pretože tí pacienti majú obrovské potreby v uspokojovaní, pretože to nie je len o tom, aby dýchali, bilo im srdce, prijímali a vylučovali, ale je to celkový, holistický prístup ku človeku, aby nestratil tú svoju človečenskosť a tú ľudskosť.
Mnoho, mnoho krívd sa narobilo a na mnoho krívd sme poukazovali. Naozaj mi verte, že som si nikdy neplánovala, že v podstate ja v zdravotníctve, kde som sa opakovane kontinuálne, celoživotne vzdelávala, práca sestry ma napĺňala, bola som vždy hrdá na to, že som sestrou a pomáham, lebo je to obetavé povolanie. Od malička som chcela byť človekom, ktorý bude pri chorých ľuďoch a pri ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc. Takto by som sa možno teraz pozerala na to aj vo funkcii v samospráve, že aj ten starosta alebo primátor, alebo aj tí poslanci majú byť tí ľudia, ktorí pomáhajú, ktorým naozaj záleží na tých ľuďoch, lebo im povedali, že áno, skúsim to, pre vás pracovať, a uvidíte, či som teda dobrý, či vám to vyhovuje. To je tá funkcia tých volených zástupcov, ale funkcia zdravotníka je úplne iná, pretože on musí získať tú odbornú spôsobilosť určitým vzdelaním. Je to regulatíva. Preto zdravotnícke povolania sú regulatívne povolania. My nemôžeme pustiť človeka, ktorý nemá dostatočnú odbornú spôsobilosť, k výkonom, ktoré nemôže vykonávať.
Možno sa vám to zdá zdĺhavé, čo to tu rozprávam, ale mám tu vnútornú potrebu vám to vysvetliť a to z toho titulu, ako to v tých nemocniciach naozaj funguje. Lebo mnohí neveria, že ľudia ležia v nemocniciach na umelých pľúcnych ventiláciách, neveria tomu, že nemocnice nám kolabujú, neveria tomu, že tam ľudia zomierajú húfne, neveria, lebo neveria. A ja im to neberiem, proste nevideli, nezažili, neuverili. Ja, bohužiaľ, tú skúsenosť mám a môžem o tom rozprávať a bez emócií, bez akýchkoľvek nátlakov, útokov a osobných invektív vám iba chcem priblížiť tú situáciu, čo tí mnohí chorí ľudia a tí zdravotnícki pracovníci od nás ako od zákonodarného zboru, ktorý má im pomáhať, očakávajú.
Písal sa rok 2011 a už po, od roku 2001 v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, ale celkovo v sesterskej, sesterských organizáciách alebo celkovo v komunite sestier ako predstaviteliek ošetrovateľstva, keďže sestry zastávajú čo do počtu percent tohoto ľudského potenciálu najviac, naozaj tvoria až 80 % celého systému, vzrastala obrovská nespokojnosť s ohodnotením, s postavením, s dodržiavaním proste zákonov, zákonníkov práce, so zlými pracovnými podmienkami. Táto nespokojnosť narastala. V roku 2011 243-tisíc občanov podpísalo petíciu organizovanú a iniciovanú Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. To bolo viac podpisov ako niektoré politické strany vtedajšie, ktoré pôsobili v parlamente, získali vo voľbách. Názov petície bol "Keď sa my nepostaráme o seba, kto sa postará o nás a o vás?" O nás celkovo ako o vás, ako o tých, ktorým sme vlastne iniciovali túto petíciu. V tom čase prebiehali zároveň aj výpovede lekárov.
Bolo to naozaj obdobie, kedy bol vyhlásený núdzový stav na Slovensku pre oblasť zdravotníctva, pretože naozaj tá situácia bola kritická. A lekári riešili svoj stav radikálnejšie ako sestry, ktoré zmierlivou cestou sa snažili – dialógmi, konsenzom, prosbami – pokračovať v tom, aby sa tá situácia zlepšila pre celkové fungovanie zdravotníctva.
Petícia bola uskutočnená a vyšiel zákon č. 62. Tento zákon bol prvý zákon od roku 1990, ktorý naozaj išiel garantovať sestrám ich zákon o odmeňovaní, ich zákon autonómny, ich zákon. Sestry a pôrodné asistentky ako regulované povolanie majú právo – po vzore lekárov – získať zákon o odmeňovaní. Bola to veľká nádej, že sa začnú meniť procesy v zdravotníctve a že sa aj to zdravotníctvo začne uberať iným štýlom. 143 poslancov ho schválilo, čo bol veľký úspech.
Vtedajší generálny prokurátor pán Dušan Kováčik, nebudeme komentovať kto, tento zákon zastavil. Prišiel november 2013 a pred novembrom 2013 sa stalo to, že v podstate zákon nám zastavili, postavili nám, položili nám ho teda na Ústavný súd, ktorý rozhodoval ešte ďalšie tri roky o tom, či sestry majú mať svoj zákon, nemajú mať svoj zákon, či proste... Vnášalo to iba takú nevraživosť a proste veci, sestry viac ešte boli nahnevané, boli, boli proste otupené a nevideli zmysel fungovania v tom, že prečo majú robiť niečo, keď ani vlastný zákon si proste nemôžu presadiť. Ako keby sa im ten poslanecký zbor a ten zákonodarný orgán, tá Národná rada vysmievala, že v podstate nemajú na to právo. Tá zákonodarná rada, snem, Národná rada im nepomohla. Sedeli tu poslanci, ktorí im potom nepomohli, lebo už sa zmenila, samozrejme, garnitúra.
A my sme si založili odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek, aby sme boli partner v sociálnom dialógu, aby sme mohli vyjednávať. V roku 2013 sme mali stanové mestečko, kde sme naozaj si rozostavali stany pred Úradom vlády a chceli sme rokovať. Rokovali sme s vtedajším premiérom a sľuby, rôzne iné veci typu, vyhováranie sa, že nemôže, lebo nie sú peniaze, nedá sa, áno, všetci nás chápu, všetko je to zlé.
Vystriedali sme niekoľko ministrov za tú epochu. Venovali sme do toho strašne veľa svojej energie, financií zo svojich členských príspevkov, nás nikto nefinancoval nikdy, a my sme napriek tomu išli slušnou cestou, ľudskou cestou a cestou pomoci pre ostatných, pretože najvyššia méta pre nás bola dosiahnuť zlepšenie podmienok v zdravotníctve pre pacientov, pretože aj my sme pacienti. To, čo sme videli v nemocniciach, sme očakávali na sebe a práve preto sme to chceli do ľudskej reči dostať aj k tým mocným, k tým, ktorí schvaľujú zákony, tí, ktorí riadia krajinu, do vlády. Nepodarilo sa.
Potom sme mali bilbordovú kampaň, robili sme tlačové správy, naozaj sme sa všemožne snažili stále, vždy slušným spôsobom, lebo sestry nie sú tie, ktoré vedia útočiť, vedia robiť invektívy, vedia sa vyhrážať, vedia... nie. Sestry sú práve a pôrodné asistentky, ale proste celkovo zdravotnícki pracovníci sú tí, ktorí majú ten cit, a preto robia v tom zdravotníctve, preto lebo majú to v sebe, to pomáhajúce. Je to obetavé povolanie. Pretože keby sme sa riadili ekonomickými ukazovateľmi, tak v tých nemocniciach alebo zdravotníckych zariadeniach by tam už možno nikto ani nebol.
Prišiel rok 2015 a sestry siahli až na dno svojich síl a začali dávať výpovede, keďže si ich nikto nevážil a naozaj sa ku nim takto začali správať všetci tí, ktorí majú na to moc, ministerstvo zdravotníctva, vláda, a v roku 2015 sa začali podávať výpovede. Je päť rokov od toho, od 1. februára 2016, kedy končili výpovede a sestry priamo odchádzali z tých nemocníc. Bolo to prvé citeľné, kedy z tých zdravotníckych zariadení odchádzali ľudské zdroje. Odborníci z ošetrovateľstva. A vtedy sme zistili, aký máme v nich poklad. Vtedy sme zistili, že bez nich to nepôjde, pretože už boli zúfalo vyčerpané a nikto ich nepočúval. Nikto ich nepočúval, že im treba pomôcť. Premiér vtedajší žiadal sestry, aby sa vrátili, ľúbivo rozprával o tom, že teda k nim pristupuje s rešpektom, nie dešpektom. A tie sestry, v ktorých, naozaj v nich prevládala tá sociálna a tá altruistická časť, teda povedali, že áno, ony sa vrátia, aj keď nedosiahli svoje pre prospech pacienta a pre prospech zdravotníctva, ale išli mnohé, tak boli práveže ponižované, potrestané a mnohí riaditelia nemocníc dostali príkazy, aby tie sestry nezobrali. Napriek tomu, že tie sestry v tých nemocniciach chýbali, tak aby si niekto dokázal, že my vás potrestáme, tak urobili takýto zásadný krok.
Bola to obrovská krivda, obrovská krivda. A každý človek a zvlášť aj ženy, obetavé ženy, ktoré sú ukrivdené, tak potom aj tak to vnímajú. V podstate ony vnímajú ten stav krivdy s obrovským dosahom, lebo je to krivda nie páchaná len na nich, ale aj na ich rodinných príslušníkoch, na ich povolaní a v najväčšej miere je to krivda na pacientoch. Naozaj je to krivda na pacientoch. Pretože tí pacienti potom nemajú dostatok toho personálu a z toho všetkého potom vyplýva to, že tá zdravotnícka starostlivosť nie je poskytovaná kvalitne a tí ľudia nám predčasne zomierajú.
A dostávame sa k tomu najťažšiemu a to je to zomieranie. Mohla by som tu vyčítať, mnohým vyčítať, že v podstate neurobili všetko, čo mali urobiť, že nemocnice sú v takom stave, v akom sú, že sú v podstate zdecimované personálne. Mnoho oddelení sa pozatváralo, už sa žiadne neotvorili, mnoho kliník sa pozatváralo, sestry z toho tlaku, ktorý na nich bol vyvíjaný, odchádzali nielen do zahraničia za lepšími podmienkami, za financiami, pretože tu majú rodiny, známych, priateľov, lebo ľúbia túto krajinu, ale odchádzali, a čo už je najsmutnejšie, do iných odvetví hospodárstva.
A tu je presne ten zlom, ten bod zlomu, že my sme vtedy nemali ani pandémiu a už sme boli v takejto situácii, lebo my sme tie nemocnice zažívali. Zažívali sme ich, vedeli sme, ako fungujú od Bratislavy až po východné Slovensko. A keď sa to aj naoko zdá, že nemocnice, v Bratislave napríklad, že sú svojím, svojou pôsobnosťou čo do percentuálneho zastúpenia na určitú plochu, že ich je dostatok, ako sa posúvame od hlavného mesta Bratislavy, tak v podstate zisťujeme čoraz väčšie a väčšie problémy a väčšie a väčšie rozdiely medzi jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami, v ohodnocovaní, v materiálno-technickom zabezpečení, vo všetkom.
Už vtedy, keď nebola pandémia a nemali sme vojnový stav, mali sme mier, lebo ja nazývam boj s pandémiou vojnou, lebo sme vo vojnovom stave, tak už vtedy bol ten personál na pokraji svojich síl. Skutočne teraz sa chcem v krátkosti vrátiť, prečo, prečo predlžovať núdzový stav a prečo ja to tak aj vnímam a vnímame to teda aj zo strany OĽANO alebo z hnutia OĽANO tak, že my to berieme ako pomoc. Pomoc zdravotníctvu, pretože už to tu bolo všetko vypovedané, financovanie nemocníc, financovanie a odmieňanie zdravotníckych pracovníkov, uvoľňovanie prostriedkov, zabezpečenie materiálno-technické, to všetko nadväzuje na núdzový stav, že jednoducho je to zjednodušené, zrýchlené a môže to byť včas v tých jednotlivých miestach dodané, aby sme zachránili čo najviac ľudských životov a zdravia. Môžete mi oponovať, môžete mi rozprávať o testovaní, o očkovaní, každý môžeme mať na to iný názor, stále nám tu zomierajú ľudia a, bohužiaľ, aj zomierať budú.
A ak ešte sa budeme zamýšľať nad tým ďalej, nad tou zlomyseľnosťou, ktorú tu v podvedomí stále vnímam možno a odpustite mi za to, že možnože mám ten cit a aj takéto nemiestne mnohokrát poznámky. Neviem, či ste ich sľubovali teda svojim voličom, ale ja si myslím, že nie, pretože či sú to voliči modrí, zelení alebo bieli, červení, každý jeden občan má právo na zdravie, ochranu života. A každý jeden občan naozaj by sa mal pozrieť na to nie z politického, podsúvaného politického hľadiska, pretože mnohokrát sa nám tu stáva, že naozaj čím horšie, tým lepšie. Šírené sú rôzne dezinformácie a, samozrejme, tie dezinformácie sú jednoducho iba z toho titulu, že ja si to vypustím, veď ja za to zodpovednosť nenesiem, je to moja iba taká témička, rypnem si do každého. Lenže vy aspoň tú možnosť máte si rypnúť možno, alebo tí ľudia, ktorí sú za tým facebookom, ale tí, ktorí sú nevinní a ochoreli aj napriek tomu, že dodržiavali všetky opatrenia, tak tí tú možnosť nemajú. Tí práveže očakávajú tú pomoc od nás, tých príbuzných tých ľudí, ktorí sú na tých ventilátoroch, ktorí sú na umelej pľúcnej ventilácii, oni očakávajú zázrak, oni očakávajú čokoľvek, čo by pomohlo tým ľuďom. Preto tie nemiestne vtipy, nemiestne vtipy, že za to môže vláda, že za to môže tento konkrétny človek, že za to môže, za vírus a za pandémiu a za to, že niekto má to šťastie a prežije to ochorenie, a väčšinou sú to tí mladí ľudia a ak tí si robia najväčšie posmešky, tak je to neúctivé a hanebné. Ale mnohokrát naozaj tí, ktorí sú tí bezbranní, tí naši starší alebo tí s ochoreniami, o ktorých ani možno nevedia, tak tí, tí vlastne na to doplatia a možno tí ani internet nemajú a tí mnohokrát ani nejdú voliť, oni dôverujú v štát a očakávajú od štátu tú pomoc. A ak sme my predstaviteľmi štátu, tak im pomôžme.
Ja by som chcela, keďže mi uplynul čas... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Už nemôžte, pani poslankyňa, mrzí ma to.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
... pozmeňujúci návrh?

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Aha, ešte máte pozmeňujúci návrh. Tak, samozrejme, tam sa čas nepočíta, takže, nech sa páči, môžte ho predniesť.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Áno. Ja vás poprosím o predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Znie:
Odôvodnenie: Navrhuje sa formálna úprava citovaného čísla uznesenia a dátumu prijatia uznesenia vlády.
Čiže citujem: V návrhu uznesenia sa slová "z 18. februára 2021 č. 97" nahrádzajú slovami "z 5. februára 2021 č. 77".
Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a za čas. (Reakcia spravodajcu.) Áno, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.2.2021 17:10 - 17:10 hod.

Kavecká Monika
Ďakujem veľmi pekne za slovo. (Ruch v sále. Zaznievanie gongu.) Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.2.2021 15:08 - 15:08 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem pekne. Prosím všetkých členov ústavnoprávneho výboru, rokovanie výboru bude ihneď v zasadačke výboru.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.2.2021 13:22 - 13:26 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 24. februára 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 426 z 24. februára 2021 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. e) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka za stranu SMER – sociálna demokracia nastupuje dňom 24. februára 2021 podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 29. februára 2020 za stranu SMER – sociálna demokracia náhradník Ing. Augustín Hambálek, narodený 16. júla 1957, bytom Trnava.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 24. februára na svojej 8. schôdzi, preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníka podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podáva Národnej rade Slovenskej republiky predmetnú informáciu spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ďakujem predsedníčke...

Andrejuvová, Anna, poslankyňa NR SR
Ešte prečítam návrh, návrh uznesenia.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 24. februára 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka sa uprázdnil dňa 20. februára 2021 jeho úmrtím;
2. podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. e) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 426 z 24. februára 2021 vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 29. februára 2020. Za stranu SMER – sociálna demokracia nastupuje dňom 24. februára 2021 náhradník Ing. Augustín Hambálek, narodený 16. júla 1957, bytom Trnava;
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.2.2021 13:17 - 13:17 hod.

Kozelová Monika
Pred tromi dňami sme, si verejnosť uctila pamiatku zosnulého Janka Kuciaka a Martinky Kušnírovej. Ja myslím, že táto tragická udalosť zasiahla aj do života nás všetkých. Títo dvaja mladí ľudia pohli davom a ja si myslím, že je namieste a aj by som o to poprosila, aby sme si ich pamiatku uctili aj na pôde parlamentu.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 17:58 - 18:13 hod.

Kremský Peter
Pán predsedajúci, chcem len upozorniť na chybné hlasovanie, že pri tlači 348 som omylom hlasoval za, chcel som sa zdržať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

5.2.2021 17:28 - 17:43 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Pán Šimko, prečo reagujem aj na vás? Lebo na Blahu reagovať nebudem, to divadlo tu robiť nebudem, to ma nebaví. Reagoval som na pána Beluského a na vás, lebo vaše príhovory boli vecné. Mám, ste, vyzeráte obidvaja múdri ľudia. Takže začnem s týmto.
Furt tu mocete dokolečka neúmyselný trestný čin. My sme, áno, my sme zmenili zákon, že môže kandidovať za prokurátora aj jedného, aj druhého advokát alebo sudca, nielen prokurátor. Ale my sme zmenili zákon, že môže kandidovať niekto, kto spáchal neúmyselný trestný čin alebo to bolo aj predtým? Bolo to aj predtým? To znamená aj pri tých voľbách predtým, že proste mohli, my sme, to tam bolo, to je fakt, že môže kandidovať za špeciálneho alebo generálneho niekto, kto spáchal neúmyselný trestný čin. To tam bolo aj predtým. Čiže to je normálna, regulérna vec, ktorá tu bola.
A teraz sa vrátim k tej vašej policajnej kariére. Nepochybujem o tom, že ste boli dobrý policajt. Nestretli ste sa nikdy s prokurátorom, ktorý by bol odsúdený alebo trestne stíhaný, keby bol trestne stíhaný, asi by mal pozastavené svoju funkciu. Ale a prečo ste sa nestretli nikdy? Ako je to možné, že za posledných 15 rokov nebol žiaden prokurátor odsúdený? Myslím trestnoprávne. Nieže mal nejaké disciplinárne konanie. Ako je to možné? Alebo sa vás spýtam, alebo stretli ste sa s takým, ktorého by ste dali zavrieť? Mali ste takú skúsenosť ako policajt, že boli prokurátori, ktorí vám robili zle, ktorí by mali sedieť, na ktorých ste mali veci? Ale beriem to tak, že ste sa to báli vtedy povedať. No, čiže my to teraz meníme. To je to, čo robíme, meníme to.
Takže povedzte, že či ste videli prokurátorov v minulosti, keď ste boli, ktorých by ste zavreli na fleku do basy. A povedzte, že či ten neúmyselný trestný čin, či to bolo aj predtým a či to je proste fakt, že to tak je. Tak prečo by nemohol kandidovať, prečo by ho to malo diskvalifikovať?
Skryt prepis
 

5.2.2021 17:13 - 17:28 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Stančík, ja nesúhlasím s tebou. Pre mňa je politik Fico čo politik Lipšic.
Pán Žiak, ďakujem. Naučte sa dávať procedurálny a budete hviezda.
Pán Kotleba, vy ste nepočúvali mňa, vy ste nepočúvali mňa. Ja som tu rozprával o tom, čo ste vy spravili a ako ste to spravili. Vygúglite si medvedia služba alebo od Krylova si prečítajte rozprávku Pustovník a medveď.
Druhý pán Kotleba, no čo vy tu tlačíte do hlavy stále, že som ja holý behal po ulici. Behal som raz. Počúvajte, mám vám ja rozprávať, ako ste vy robil vrátnika u brata, ktorý vás tam dosadil? Potom ešte aj svoju manželku, sestru, sesternicu, tetu, tetinu sesternicu, tetinu kozu. Všetkých vás tam nanominoval. Vy ste tam boli pri tom, keď sa tam, keď sa tam predávali tie buldozéry za, za euríčko.
A na pani poslankyňu som reagoval preto, lebo pani poslankyňa povedala sama o sebe, že pomáha. Ale pani poslankyňa počas môjho vystúpenia vyrušovala, ona stále vyrušuje. Napríklad keď tu máme faktické poznámky, tak sa otočí dozadu, ukazuje mi, aký, ťuká sa po čele. Tak potom poproste pani poslankyňu, aby sa ona správala ako človek a potom riešte iných.
Pán Herák, ďakujem veľmi pekne, ale arogantný štýl ste povedali v úvode, potom ste povedali distingvovaný prejav, tak si to musíte uzrejmiť. Musíte si to uzrejmiť.
Ešte sa chcem vrátiť k pánovi Kotlebovi. Pán Kotleba, viete ono je to naozaj o tom, že my máme slobodu. Všimnite si, že naozaj hlasujeme tak, ako slobodne človek hlasuje, ale keď si pozriem vaše hlasovania, tak vy ste hlasovali vždy ako, vy ste taký Fico 2. Vy ste vždy hlasovali, teda to ĽSNS predtým, ako chcelo. Teraz neviem, ako bude hlasovať pravé a ľavé ĽSNS, ale vy ste vtedy hlasovali, ako ste vy povedali.
A mne je smiešne napríklad to, keď pred mesiacom sa bil tuná poslanec z nového hlasu ĽSNS do hrude, aký on je skvelý, a pred tromi dňami sa rozplakal, že odišiel som.
Skryt prepis
 

5.2.2021 17:13 - 17:28 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Jožko, tvoj prejav nasvedčuje tomu, že vlastne nikto nemá nič z našej koalície nadiktované.
Tvoj slobodný prejav len potvrdil to, že každý sa rozhoduje podľa vlastného svedomia a vedomia. Aj keď tvoje prejavy sú mnohokrát v tomto pléne znevažované, teraz sa ťa musím zastať, pretože skutočne korupcia, boj proti korupcii ti leží na srdci.
Kým mnohí poslanci neboli na verejných vypočutiach, ty si bol aj na verejných vypočutiach kandidátov na prezidenta Policajného zboru. Bol si aj na vypočutí kandidátov špeciálneho prokurátora. Áno, ty si bol jeden z mála tých, ktorý kládol verejne nepríjemné otázky, doslova si griloval kandidátov, ktorí sú preferovaní aj koalíciou. Takže ďakujem za ten tvoj postoj, ktorý dokazuje, že nie sme ako za bývalej vlády len cvičené opice, ktoré stláčajú gombíky, ale, naopak, nebojíme sa verejných vypočutí, ideme s kožou na trh pred verejnosťou.
Takže, vďaka, Jožko.
Skryt prepis