Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2021 o 11:36 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 14:48 - 14:48 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len spýtať, nechcem nejak do tohto moc vstupovať, len sa ťa chcem, Duško, spýtať, si hovoril, že teda toto, to robili ľudia, ktorí sú pricucnutí, si použil to slovo, pricucnutí už dlhé roky na ministerstvo kultúry a vždy majú tú šancu a možnosť sa tam pricucnúť a teraz vlastne takýto, si to nazval, teraz nechcem, si tu paškvil alebo ako... vytvorili.
Mňa by len zaujímalo, nehovoril si menovite, veď nehovoríme menovite, len by som sa ťa chcel spýtať, či by si mi tie mená potom niekde vzadu nepovedal. Možnože sú to aj moji známi, kamaráti, neviem, teda že... tak ťa poprosím (povedané so smiechom), keby si mi povedal mená, mňa by to dosť zaujímalo.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 14:35 - 14:37 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, je úplne prirodzené, že narastie počet zamestnancov, ktorí sa budú venovať regulácii médií, ktoré poskytujú audiovizuálne služby, pretože narastie ich úloha, keď veľmi dobre viete, že tento zákon prináša už kontrolu aj internetových portálov, čo doteraz nebolo. To znamená, že tá kontrola sa musí posiliť. A máte pravdu, ten počet zamestnancov narastie približne o 20, 17 zamestnancov bude spadať pod Radu pre vysielanie a retransmisiu, jeden zamestnanec pod Slovenský filmový ústav a ďalší dvaja pod ministerstvo kultúry.
Tu narážate na to, že narastú, tu si trošku protirečíte. Na jednej strane narážate na to, že RTVS stúpnu náklady, a na druhej strane hovoríte o tom, že by sme mali viac priestoru... vyhla... vyradiť titulkovanie pre ľudí, ktorí sú sluchovo postihnutí. A práve to zvyšuje náklady RTVS, pretože chceme zabezpečiť viac programu pre ľudí, ktorí sú hendikepovaní, a preto RTVS-ke a ďalším televíziám, prirodzene, narastú náklady. Preto tie náklady stúpnu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 14:26 - 14:27 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 11:50 - 11:52 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Oceňujem duch, tú atmosféru pri tejto rozprave, že teda sa pozeráme na to jednotne, a je to naozaj aj správne. A dovolím si využiť teraz túto faktickú poznámku na pani bývalú ministerku v tom, že by som veľmi rád bol, keby sme dokázali sa pozrieť na pamiatku Štefánikovu aj cez takú drobnosť, ako je tabuľa na radnici v Campoformide neďaleko Udine. Je to, tá bola teda na mieste, kde neďaleko je letisko, z ktorého 4. mája 1919 v ten pamätný a zároveň tragický deň Štefánik odletel. Keď som navštívil tamojšiu pani primátorku, tak mi povedala, že áno, tá bola aj tam z iniciatívy aj v spolupráci so zastupiteľstvom v Ríme, akurát mi tam chýbalo, že tá tabuľa je iba v jazyku talianskom, tak som vtedy s ňou rozprával, že bolo by dobré, keby tam teda pribudla aj textácia v slovenskom jazyku, predsa len by sme si aj takto aj uctili aj národnosť Štefánikovu a bolo by to aj veľmi vľúdne z hľadiska návštevníkov zo Slovenska.
Tak ja si myslím, pani ministerka, že túto drobnosť by sme mohli vyriešiť bez toho, aby sme hovorili o nejakých veľkých financiách. Určite by to bolo veľmi milé, keby sme v Campoformido doplnili túto tabuľu na tomto pamätnom mieste aj o obdobný slovenský text, ktorý by bol vhodným doplnkom na budove radnice.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 11:48 - 11:50 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Laššáková, že tak ste zhodnotili nasledovníčku, ktorá prišla po vás, a myslím si, že tak by to malo fungovať pri takýchto, by som povedal, že našich dejateľoch v minulosti. A keďže ste spomenuli, že vyžaduje si to veľa peňazí, udržiavanie tohto majetku, tak, samozrejme, musíme ten majetok aj identifikovať nejakým spôsobom, a keďže v návrhu zákona je to identifikované cez parcelné čísla, takže ja to teraz beriem zo svojej oblasti, viete, že som pozemkár, takže keby sme na Slovensku už mali iba tak, že stačí zadať parcelné čísla, vieme, ktorá to je parcela, chvalabohu, to by sme chceli mať po pozemkových úpravách, ktoré stále tu ja obmieľam, ale momentálne tento stav neni a v daných územiach, či už Brezová, Priepasné a ďalšie, máme nezjednotený operát takzvaný, to znamená, máme éčkový a céčkový stav.
Keď som si to teraz pozrel, tak prakticky, keď napíšeme do prílohy, že parcela číslo, nevieme, ktorá to je. A poviem konkrétne, keď som si teraz na ZBGIS zistil, tak máme parcelu toho istého čísla v céčku aj véčku, a výmera je rozdielna o... asi 45 %.
To znamená, pani ministerka, dobré by bolo dopracovať, aby tam bolo jasne povedané, či ideme obhospodarovať a udržať parcelu v éčkovom stave, ktorý je obyčajne menšia výmera, alebo v tom céčkovom, veľkom socialistickom, ako my hovoríme. Takže v takomto duchu by som to chcel potom upresniť, aby to tam bolo jasné, lebo nebudú vedieť z toho tí, ktorí budú mať tam na tú parcelu ísť, ktorú hranicu majú brať, lebo tam neni zjednotený operát. Zjednotený znamená, že mám pozemok knižne aj katastrálny tú istú parcelnú... číslo. Tieto oblasti, ktoré tam máme, či už Priepasné, Brezová a ďalšie, nie sú v zjednotenom operáte, takže musíme v tej kategorizácii uviesť, že či to je parcela registra C alebo E, a tým to bude jednoznačné.
Takže toľko, pani kolegyňa, to asi bude treba dopracovať, lebo ináč to bude pre tých, ktorí budú musieť tú parcelu nejakým spôsobom udržiavať, nebudú vedieť ktorú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.11.2021 11:36 - 11:37 hod.

Kozelová Monika
Páni kolegovia, ja by som vás rada pozvala cez obed do kinosály. Prídu ro... prídu rodiny mladých ľudí uväznených za marihuanu, ktorí dostali práve tie drakonické tresty, a prídu vám porozprávať o tom, akým spôsobom sa ich to dotklo aj celých rodín, ako sa rozpadali celé rodiny.
Takže prosím vás, kto máte záujem, o 12.00 hod. v kinosále stretnutie s rodinami.
Ďakujem.

(Krátka prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 10:48 - 10:50 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec Taraba, je tu mnoho miest, ob... miest, obcí, ale aj teda skupín obyvateľov, ktorí sa o pamätníky vo svojom okolí naozaj starajú. Ak teda v Modre je taký stav, ako hovoríte, tak potom nie je niečo v poriadku a musím povedať, že je to vizitka aj samotnej, samotnej samosprávy.
Viete, Bradlo sa zo všetkých síl snažia domáci udržiavať, naozaj, bola som tam niekoľkokrát poznám tých ľudí odtiaľ, ktorí, ktorí sa o to naozaj pravidelne starajú, čistia to tam, upratujú to tam, čo sa dá, to opravia. Čiže toto isté, si myslím, že by mohli robiť aj domáci obyvatelia pre pietne miesto pri... teda Ľudovíta Štúra, a možno, ak odtiaľ pochádzate, možno by ste vy aj sám mohli iniciovať takúto, takúto iniciatívu v okolí, a resp. v miestnej samospráve. A určite by veľa, ak by, ak by teda naozaj všetci takýmto spôsobom pristupovali k svojim pamätníkom, ako pristupujú obyvatelia okolia Bradla k Bradlu, tak možno, možno by nevyzerali tak katastrofálne ani, ani ostatné pamätníky.
Ale teda súhlasím, že, že treba tie pamätné miesta udržiavať, a hovorím, navrhujem, že možno, ak ste odtiaľ, ja to tam nepoznám, nepoznám tam tú samosprávu, že či, či, či možno aj vy sám budete iniciovať niečo také, nejakú, možno nejakú občiansku iniciatívu. A bude to tam vyzerať fajn.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2021 10:37 - 10:38 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavný právny výbo... Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2021 10:29 - 10:32 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Ja len, že hlasovanie bude dnes o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 10:29 - 10:31 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, tlač je to 745. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis