Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2022 o 16:27 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 2.2.2022 16:33 - 16:35 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rokovacím... v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.2.2022 16:32 - 16:33 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Takže v krátkosti uvediem ten zákon, potom sa viacej vyjadrím v rozprave.
Takže cieľom predkladaného návrhu ústavného zákona je podporiť jednoznačnosť výkladu čl. 5 ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu vo vzťahu k určeniu súdu príslušného na preskúmanie rozhodnutia výboru. Ako už viete, minulý rok, v roku 2020 sme schválili novelu ústavy, ústavných zákonov, ktoré sa týkali aj zriadenia Najvyššieho správneho súdu, do kompetencií sa im dalo aj preskúmavanie v rámci správnych žalôb rozhodnutie Výboru Národnej rady na preskúmanie rozhodnutí NBÚ, avšak sa nezmenil tento ústavný zákon, a keď si zoberieme silu právnych zákonov, tak ústavný zákon má prednosť pred zákonom a spôsobuje to nezrovnalosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 16:28 - 16:29 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja mám v podstate na predkladateľov zákona len dve otázky. Mňa by zaujímalo, vlastne koľkých žien sa to asi dotkne, či máte nejaký taký prieskum interný, lebo ja som pracoval niekoľko rokov ako novinár a chodil som na rôzne nočné výjazdy, či už to boli požiare, alebo nehody, a väčšinou stále v týchto pozíciách aj väčšinou operační dôstojníci sú práve muži, takže chcel by som vedieť, že vlastne koľko žien sa dotkne táto zmena, novela v zákone orientačne a približne na akých pozíciách tieto hasičky alebo príslušníčky Hasičského záchranného zboru pracujú. Už ste spomínali, že sú to vlastne operačné strediská, či sú to aj nejaké iné pracovné pozície. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 16:27 - 16:28 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa len chcem predkladateľky opýtať, je tam, z môjho pohľadu tam môže byť nejaké riziko v tom, že ak tá hasička dobrovoľne chce pracovať, tie, ktoré sa na vás obrátili, tak je to v poriadku. Ale či tam nie je riziko, že nadriadený tú hasičku nejakým spôsobom prinúti dať ten písomný súhlas. Asi si rozumieme, viem, čo mám... viete, čo mám na mysli, takže prinúti tú hasičku, aby ten súhlas dala, a ona napriek tomu, že by to nechcela, bude musieť do tej práce chodiť napríklad v noci, hej. To je len taká pripomienka, či tam nie je také riziko, ja ho tam vidím. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 16:19 - 16:20 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak toto je ďalší zo série zákonov, ktoré treba podporiť. Ja som takisto pedagógom a viem, že na mnohé školské predmety je nedostatok učiteľov a osobitne na telesnú výchovu, ktorú som aj ja suploval. Mám vyštudovanú matematiku, fyziku, techniku a napriek tomu nemal kto učiť telesnú a tam sme sa potýkali s rôznymi vecami, ktoré, ktoré nás obmedzovali, mohli sme tak akurát, v jednej škole som mohol tak akurát pochodovať s tými žiakmi kvôli všelijakým zvláštnym predpisom, takže posilnenie toho, aby, aby prišli kvalifikovaní ľudia do škôl a učili telesnú výchovu, ja len vítam.
Ďakujem pekne obom predkladateľom za to, že tu máme tento zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.2.2022 16:13 - 16:15 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 864). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravidoj... spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

2.2.2022 15:40 - 15:41 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 852. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 884 zo 17. januára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:29 - 15:30 hod.

Kozelová Monika
Ja by som len poďakovala obom diskutujúcim a zároveň by som chcela poďakovať pánovi Habánikovi, že doplnil to, čo som ja nepovedala, to sú tie percentá. Týmto pádom myslím, že je úplne jasné všetkým pánom poslancom aj paniam poslankyniam, o čo tu vlastne ide. Znova opakujem, ja ten zákon určite podporím. A myslím si, že aj náš klub. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:29 - 15:29 hod.

Šefčík Marek
Ja len veľmi krátko, ďakujem za slovo. Pán predkladateľ je podpredsedom školského výboru, ja som členom školského výboru a aj to je, že, že mu chceme podporiť tento zákon, dôkazom toho, že dokážeme podporiť aj dobré opozičné návrhy, a pán Habánik má celkom dobrú biolenciu, lebo to nie je prvý zákon, ktorý sa chystáme podporiť.
Ďakujem za tento návrh.
Skryt prepis
 

2.2.2022 15:25 - 15:28 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Trikrát očkovaná, testovaná, prekonaná som ešte nebola, napriek tomu sa vyjadrím k tomuto návrhu zákona a musím povedať, že tento zákon z nášho hľadiska je dobrý zákon, pomôže vysokým školám s umeleckým zameraním. To znamená, jedná sa o tri vysoké školy, Akadémia umení, jedná sa o Vysokú školu múzických umení a jedná sa o Vysokú školu výtvarných umení.
V podstate ide o to, že pri grantových schémach ministerstva kultúry je tam spoluúčasť, a my by sme v podstate prijatím tohto zákona odbremenili vysokých... vysoké školy práve od tej spoluúčasti. Tie vysoké školy bojujú so všetkým možným aj nemožným a popravde umelecké školy svoje ročníkové práce majú založené práve na, na financiách, pretože na to financie potrebujú. Potrebujete financie na ročníkový film, potrebujete, potrebujete financie na ročníkové predstavenie, potrebujete financie na záverečné koncerty, potrebujete financie na pravidelné výtvarné prieskumy, ktoré sú každého polroka, a to znamená po každom semestri na vysokých školách výtvarných... výtvarného umenia, teda na tej jednej, ktorú máme.
A tie financie dostávajú tie školy úplne rovnaké ako tie školy, ktoré takéto veci na záverečné skúšky, či už semestrálne, alebo, alebo záverečné skúšky koncoročné nepotrebujú, pretože ich zameranie je teoretické a dokáže veci riešiť teoreticky. Naozaj tie peniaze nepotrebujú, tieto tri školy ich potrebujú, a preto by som chcela poprosiť ja aj z tohto miesta, napriek tomu (povedané so smiechom), že teda ide o opozičný návrh, myslím si, že je to dobrý návrh, a ja by som vás poprosila, aby ste za to zahlasovali už v mene tých troch vysokých škôl.
Ďakujem.
Skryt prepis