Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.3.2023 o 16:40 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2023 18:19 - 18:20 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky, vážim si to.
Samozrejme, zamýšľal som sa nad tým, pán poslanec Kotleba, že ako sa budú riešiť takéto situácie. Samozrejme, to sa dá riešiť tak, že najprv vlastne armáda preregistruje takéto auto na normálne značky a potom ho predá napríklad. Myslím si, že dá sa to urobiť bez problémov, čiže tie riešenia sú.
A no, ja si myslím, že ťažko môžme tvrdiť, že nejaká zľava prináša diskrimináciu, pretože jednoducho zníženie poplatku sa viaže na určité podmienky, ak ich niekto nedodrží, tak nemôže očakávať, že dostane to zníženie. Musí jednoducho, to zníženie je možné využiť len pri splnení určitých podmienok. Čiže nemyslím si, že by sa tu jednalo o diskrimináciu, nikto nikoho do ničoho netlačí. Je to v podstate akoby pomoc ľuďom, ktorá sa ponúka za určitých podmienok. Samozrejme, budú ľudia, ktorí trebárs majú nejaké drahšie auto a budú si na tom chcieť dať nejakú vlastnú značku so svojím vlastným menom, to je úplne v poriadku, potom zaplatia tento poplatok. Väčšinou im to za to stojí, aj tá samotná značka na meno je relatívne drahá. Čiže to treba rešpektovať. A ja si myslím, že je to úplne v poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2023 18:17 - 18:19 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem aj za odprezentovanie tohto návrhu kolegovi Petrovi Kremskému, že sme tu spolupredkladatelia, pretože určite ste mnohí z vás zaregistrovali, dá sa povedať, celospoločenskú kritiku k tomu, čo sa podarilo vlastne pri tom zákone, kde sme sa, kde sa jednalo o zdanenie pozemkov pod plynovodom, a k tomu sa prifaril tento zákon, samozrejme, my sme boli vtedy pritlačení do kúta, tak sa to stalo, ale už vtedy sme boli rozhodnutí, že spravíme nápravu. A ja verím, že poslanecký zbor sa k tomu takisto postaví a schváli ten návrh, ktorý tu momentálne odznieva.
Dnes sme počuli od kolegyne Marcinkovej, že organizovala petíciu a že ohromný počet ľudí sa do toho zapojil. Myslím, že hovorila číslo okolo 60-tisíc. Pod túto petíciu sa podpísalo už viac ako 80-tisíc ľudí, to znamená, že je tu veľmi veľa ľudí, ktorí, samozrejme, neboli spokojní s tým, čo sa na, čo sa tu schválilo, a ja verím, že spravíme akú-takú nápravu. A rovnako, ako povedal aj kolega Peťo Kremský, je potrebné naozaj myslieť aj na ľudí, ktorí majú hlbšie do vrecka a nemajú možnosti si kúpiť nové, nové autá a sú odkázaní na to, že aby si kúpili nejaké ojazdené autá. Ja som takisto roky mal len na to, aby som si mohol kupovať ojazdené autá. Takže verím, že tá, ten návrh, ktorý tuná máme, plénum podporí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.3.2023 18:09 - 18:15 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja som sa prihlásil do rozpravy ako prvý, aby som mohol podať aj pozmeňujúci návrh, aby prípadne pán spravodajca mohol na to reagovať priamo vystúpením v rozprave.
Ako som spomínal, ten, to riešenie s zľavou 70 % sa ukázalo ako pomerne nepraktické, či už pre políciu, tak i, ako aj pre občanov, preto sme sa rozhodli vlastne navrhnúť riešenie také, že automobily staršie ako 20 rokov pri ich, pri ich registrácii sa bude poplatok znižovať na úroveň najviac 120 eur v tom prípade, ak sa nemení evidenčné číslo vozidla.
Takisto, takisto navrhujeme to, aby pri registrácii automobilov s minimálne šiestimi miestami pre rodičov detí, s aspoň štyrmi deťmi tam došlo k úprave toho maximálneho výkonu, pre ktorý platí táto zľava. Doteraz to bolo 110 kW, navrhujeme zvýšiť to na 150 kW. Dôvodom je to, že takéto vozidlá často majú väčší motor, keďže niekedy ide až o mikrobusy a, samozrejme, tam aj je potrebný vyšší výkon, pretože inak by vlastne títo rodičia detí mali pomerne obmedzený výber modelov na trhu, čiže dáva nám logiku, aby tam ten výkon motora mohol byť vyšší.
Možno ešte vrátim sa k tým, prečo, prečo viac ako dvadsať rokov. Vozidlá staršie ako dvadsať rokov sa vlastne v európskej klasifikácii označujú ako tzv. youngtimery. Sú to vozidlá, ktoré ešte teda sa nepokladajú za veterány, ale ak sa dobre udržiavajú, ak sa o ne vlastne ten majiteľ stará, tak vlastne môžu, môžu byť určitým takým ako keby retrovozidlom a zdá sa nám logické, že ak takéto vozidlá ľudia používajú, tak aj ak majú vyšší výkon, tak vlastne by sme mali tam dať určitú úľavu a nechať, nechať ich, aby ich mohli preregistrovať za rozumnú cenu aj preto, že sa obávame, že ak by tie poplatky boli také vysoké, ako, ako teda vychádzajú z tej tabuľky, tak by vlastne štát možno nedostal žiadne peniaze alebo veľmi málo, pretože tí ľudia by ich jednoducho prestali preregistrovávať, vznikla by veľká právna neistota a štát by z toho tiež mal veľmi málo a ľudia by z toho mali problémy.
Možno poviem taký jeden príklad, kde sa to uplatní. Napríklad vozidlo s výkonom 200 kW podľa tej v podstate upravenej tabuľky alebo tesne pod 200 kW, 199 dajme tomu, v prípade, že je to norma Euro 1, teda vozidlo zhruba dvadsaťročné, by vlastne bol ten poplatok 1 700 eur, v takomto prípade sa teda zníži na 120 eur, ale napríklad pokiaľ by to bolo auto s výkonom necelých 100 kW, tak ten poplatok vlastne by bol 150 eur, vychádzajúc z tejto tabuľky, a týmto by sa teda znížil na 120 eur. Čiže tam tá úľava nie je veľmi veľká a, ale vlastne ide o to, že hlavne pri tých vyšších výkonoch väčšinou nejde o autá, ktorými sa teda ľudia bežne vozia do práce, ale naozaj ide o v podstate zriedkavé vozidlá, ktoré, ktoré sa využívajú skôr na voľný čas ako pre ľudí, ktorí majú radi autá, starajú sa o ne, opravujú si ich a jednoducho majú ich... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Hovorí sa tomu aj veterány.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
...ako koníček. Nie, veterány, tie sú už tie staršie. Toto nad dvadsať rokov, to sú tzv. youngtimery, ešte nie sú veterány, ale sú teda na dobrej ceste k tomu, takže, takže je to taký medzistupeň.
Čiže asi toľko moje odôvodnenie. Prečítam teraz pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Petra Kremského a Petra Libu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Milana Kuriaka, Richarda Vašečku, Petra Libu a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1379).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňajú sa nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. Doprava sa v položke 65 dopĺňa písmeno e), ktoré znie:
„e) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, pri ktorom sa nemení evidenčné číslo vozidla a ku dňu tohto zápisu uplynulo najmenej 20 rokov od dátumu prvej registrácie vozidla, sa znižuje na najviac 120 eur."
3. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. Doprava sa v položke 65 v poznámke 2 slová „s výkonom motora do 110 kW vrátane" nahrádzajú slovami „s výkonom motora do 150 kW vrátane".".
To je všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.3.2023 17:55 - 18:06 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predseda, ctená snemovňa, rád by som odôvodnil návrh zákona, ktorý sme spolu s kolegami predložili v Národnej rade, je to novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Ako je asi už pomerne známe, týka sa to poplatkov pri registrácii automobilov, ktoré sa platia vždy, keď tento automobil buď sa registruje prvý raz, alebo prechádza na nového majiteľa.
Keď začnem od, od vlastne začiatku, prečo vlastne sme s takouto novelou zákona prišli, tak sa musím vrátiť do decembra 2022, do tých pohnutých dní, keď sa rokovalo o novom štátnom rozpočte. Boli to veľmi ťažké rokovania a, samozrejme, boli tam nutné aj určité ústupky, aby tento štátny rozpočet sa schválil.
V tom čase náš bývalý koaličný partner SaS, teda aby som to nazval slušným slovom, si vynútil zmenu tohto zákona o správnych poplatkoch. Takže nepriamou novelou zákona o dani z osobitnej stavby sa tento zákon zmenil a celá tá tabuľka, z ktorej sa vypočítavajú správne poplatky, prešla úplnou, úplnou, kompletnou zmenou. Aby som to zjednodušil a nerozprával o tom veľmi dlho, kto chce, si to, samozrejme, môže pozrieť, predtým sa vlastne najvyššie poplatky alebo do súčasnosti, lebo tento právny stav stále teraz platí do konca marca, sa tie najvyššie registračné poplatky platia za nové autá. Samozrejme, je to odstupňované podľa výkonu, ale ten princíp vlastne je taký v súčasnom stave, že keď si kúpite nové auto, platíte vysoký správny poplatok a postupne sa ten poplatok znižuje s vekom auta, samozrejme, aj s jeho hodnotou a keď už je to staré auto, tak tým koeficientom sa výrazne zníži.
Kolega Maroš Viskupič, ktorý je práve spravodajca aj pri tomto zákone, vtedy pozmeňujúcim návrhom presadil úplnú zmenu tejto tabuľky tak, že sa budú vlastne najvyššie poplatky platiť za najstaršie autá. Čiže nové auto, keď si ho kúpite, samozrejme, zase odstupňované podľa výkonu, bude tam výrazne znížený poplatok a potom čím to auto bude staršie, sa bude poplatok stále zvyšovať a... alebo teda sa zvyšuje podľa, podľa veku auta, podľa jeho, jeho emisnej triedy a tento poplatok potom pri najstarších autách, pri najvyšších výkonoch môže dosiahnuť až niekoľko tisíc eur.
Poviem takých, taký, taký príklad, pri aute s výkonom 100 kW, ak je to nové auto vyrobené od roku 2018, tak ten poplatok podľa tohto teda pozmeňujúceho návrhu SaS, ktorý by mal vstúpiť do platnosti 1. 4., ten poplatok je 63 eur pri 100-kilowattovom aute do roku výroby 2018. Ak je to rok výroby 2010, tak už to je 126 eur, ak je to rok výroby od roku 1995, staršie auto ako ´95, čiže norma Euro 1, tak je to vlastne 210 eur. Pri vyšších výkonoch je ten rozdiel ešte výrazne vyšší. Napríklad ak je to nové auto, ktoré má 200 kW, tak je ten poplatok 570 eur pri novom aute do 2018, ak je to auto napríklad s normou Euro 1, tak je to až 1 900 eur.
Skúste si predstaviť také auto, ktoré je vyrobené pred rokom 1995, čiže dnes má zhruba 30 rokov. Trhová hodnota dajme tomu 500 eur, no ak 1 000 eur, tak to už musí byť auto vo veľmi exkluzívnej kondícii, a predstavte si, že za takéto auto vám na polícii naparia správny poplatok 1 900 eur. Čo urobíte? Také auto, samozrejme, nikto nekúpi a už ak ho aj kúpi, tak si ho neprepíše na seba, ale ho jednoducho nechá na tom pôvodnom majiteľovi. Samozrejme, ten s tým musí súhlasiť, ale čo mu ostáva, keď chce také auto predať? A bude takýto človek s takýmto autom veselo jazdiť. O rok ho možno predá niekomu ďalšiemu, ktorý ho tiež nebude chcieť prepísať na seba, lebo však poplatok 1 900 eur nebude chcieť platiť, tak zase bude s ním jazdiť a bude to stále na toho prvého majiteľa. Toto sa zopakuje ešte tak dva-, trikrát, potom z toho vznikne taký galimatiáš, že už ani srnka nebude tušiť, kto je ten reálny majiteľ, ktorý tým autom jazdí. A keď potom také auto prejde po diaľnici a nebude mať zaplatenú diaľničnú známku, tak príde pokuta tomu prvému majiteľovi, ktorý už ani netuší, kto, komu vlastne tú pokutu má dať zaplatiť, kde ho nájde, už možno už dávno si vymazal číslo na toho človeka, ktorému to auto predal, a jednoducho to auto môže byť úplne na druhom konci republiky úplne u niekoho iného.
Čiže tušiac, že takáto situácia môže nastať, prišli sme s novelou tohto zákona, v ktorej sme navrhli, že by sa tieto poplatky na staršie autá znížili o 70 %, ak sa nemení evidenčné číslo vozidla. Čiže pri prevodoch týchto starších áut, pokiaľ si ten nový majiteľ nechá pôvodnú značku, čo je teda, samozrejme, už možné od 1. januára, by sa tento poplatok znížil o 70 %. Takéto riešenie by pomohlo vlastne týmto ľuďom, týmto majiteľom starších áut.
Nepomohlo by však polícii, čo sme zistili počas asi dvojmesačnej diskusie s ministerstvom vnútra, ministerstvom dopravy, ministerstvom financií a neviem kým ešte. Aj s kolegom Viskupičom a ďalšími vlastne ľuďmi z automotoklubu, hej, a ľuďmi, ktorí sa zaoberajú obchodom so starými autami, sme prišli na to, že je pomerne trúfalé chcieť od bežných občanov, aby na polícii počítali percentá. Nechcem sa teda nikoho dotknúť, ale hlavne tí jednoduchší s tým majú pomerne vážny problém a už teraz vlastne nastáva taká situácia, že ľudia, keď idú si prepísať to staršie auto, tých koeficientov a tých tried a, a, a euronoriem je toľko, že sa v tej tabuľke vôbec nevyznajú a najprv idú na polícii sa opýtať do okienka, že aký kolok si vlastne majú kúpiť, a potom s tým, s tou informáciou idú do toho kolkomatu, tam si ho kúpia a zase prídu naspäť k okienku a tak ďalej, čo, samozrejme, vytvára rady a predlžuje čakacie doby na tých dopravných inšpektorátoch pri registrácii vozidiel.
Čiže vlastne ja by som to rád vyriešil pozmeňujúcim návrhom, kde by sme namiesto tohto, tohto riešenia, toho zníženia o 70 % vlastne navrhli... (Ruch v sále.) Keby ste zašli tam za tú stenu, tak by to celkom pomohlo, neni to ďaleko. Ďakujem.
Navrhujeme s kolegom Petrom Libom vlastne riešenie také, že to zníženie poplatku sa bude vzťahovať na autá staršie ako 20 rokov a bude sa znižovať tak, aby tento poplatok dosiahol najviac 120 eur. Vysvetlím prečo. Potom vysvetlím v rozprave, pretože vtedy aj podám pozmeňujúci návrh. Poviem aj viac k tomu, čo s tým urobíme.
Ešte, ešte vysvetlím jednu dôležitú vec, že na finančnom výbore vlastne boli schválené dva pozmeňujúce návrhy. Prvý pozmeňujúci návrh je ten, aby sa celá táto zmena vrátane tej zmeny, ktorú presadil kolega Viskupič v decembri, posunula až na 1. januára 2024, to je prvý pozmeňujúci návrh, ktorý je v spoločnej správe. Takže chcem, chcem vás požiadať o to, aby ste aj za túto spoločnú správu zahlasovali.
Druhá zmena je tam tá, že sme vlastne týmito rokovaniami s jednotlivými ministerstvami a takisto zástupcami tých automotoklubov dospeli k zmene tejto tabuľky, jej výraznému zjednodušeniu. Podarilo sa nám vlastne aj zlúčiť tie dve tabuľky, pretože tam bola jedna pre benzínové pohony, druhá pre dieselové, zlúčili sme to do jednej tabuľky. Upravili sme aj tie koeficienty, upravili sme tie jednotlivé sadzby a výsledok je taký, že vlastne tie jednotlivé, jednotlivé poplatky by sa mali v podstate ešte znížiť aj pre tých ľudí so staršími autami.
Čiže to všetko je v spoločnej správe. Samozrejme, môžete si to pozrieť. Pokiaľ by boli nejaké konkrétne otázky k jednotlivým sadzbám alebo tak, dá sa, samozrejme, o tom hovoriť, ale snažili sme sa to nastaviť tak, aby pri tých autách, ktoré sú v nejakom rozumnom veku a majú nejaký primeraný výkon, bežne používaný občanmi, aby tam ten poplatok naozaj bol pomerne priateľský a aby to nemalo aj veľký dopad na štátny rozpočet. V podstate dopad tej novej tabuľky na štátny rozpočet oproti terajšiemu stavu by mal byť maximálne 8 miliónov eur ročne, čo sa nám zdá ako relatívne primerané už aj preto, že, že v podstate sa nám nezdá vhodné, aby človek, ktorý už raz zaplatí vlastne tento poplatok pri vstupe toho vozidla na, alebo vstupe na slovenský trh, aby ho platil znovu a znovu a znovu.
Takže asi toľko k uvedeniu zákona a viac potom poviem v rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.3.2023 17:51 - 17:55 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Hlasovať sa, hlasovať sa bude zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.3.2023 17:51 - 17:53 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Vážené dámy, vážení páni, predkladám vám správu, informáciu o výsledku prerokovania zákona zo 6. decembra 2022, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1345).
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon zo 6. decembra 2022, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Vo svojom rozhodnutí z 22. decembra 2022 uviedla dôvody na vrátenie zákona. Prezidentka Slovenskej republiky neuvádza pripomienky s navrhovaným konkrétnym znením, ale navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1407 z 11. januára 2023 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý určil ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do začiatku rokovania schôdze Národnej rady v tomto, o tomto, Slovenskej republiky o tomto návrhu. Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon dňa 24. januára a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon dňa 30. januára 2023 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Návrh spoločnej správy výborov vrátane záverečného stanoviska k vrátenému zákonu prerokoval gestorský výbor na svojej 137. schôdzi dňa 30. januára 2023. Gestorský výbor neschválil spoločnú správu výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru.
Predseda výboru ma poveril, aby som predložil, aby som predložil Národnej rade Slovenskej republiky predmetnú informáciu a predkladal návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2023 16:40 - 16:42 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem. Nemôžem reagovať na niektorých ľudí, ktorí reagovali aj na mňa, žiaľ, nebudem, budem reagovať na to, čo odznelo.
Pani predkladateľka, ďakujem, že ste sa prihlásili ešte v rozprave, že môžme na to zareagovať a nielen v záverečnom slove. Súhlasíte s tým, aby každé dieťa malo matku? Dajme takú petíciu. A koľko ľudí ju podpíše? Stotisíc? Dvestotisíc? Viac? Ale nám ide o to, aby to bolo vykonateľné. A keď raz to nie je vykonateľné v praxi a spôsobí to obrovské problémy, tak skúste pochopiť aj nás, ktorí sme sa snažili to tým pozmeňovákom upraviť tak, aby to bolo vykonateľné v tej praxi.
Vy hovoríte, že odmietate tézu, že všetci lekári sú proti. Ale to tu nikto nepovedal. Vy si vymyslíte a poviete to v rozprave. To tu nikto nepovedal, že všetci lekári sú proti. Vy ste povedali, že len tí, možno len tí, ktorí sú tu v pléne. Ale to nie je pravda. Hlavný odborník na pediatriu, veď to pani profesorka Horváthová niektoré, niektorých ľudí vymenovala, resp. inštitúcie, ktoré, ktorých sa to priamo bytostne týka, táto zmena zákona, a nesúhlasia s tým. Tak si nevymýšľajte!
Lekár povie, znova ste zopakovali, lekár povie, že je to škodlivé a že pri tomto úkone nemôže byť sprievod. Ale veď s tým nemáme problém. Veď áno, je to tak, lenže my to chceme rozšíriť aj na iné veci, nielen na ten úkon, ale napríklad aj na nedostatok miesta v nemocnici. Pretože ešte raz zopakujem, hm, už nezopakujem, lebo nemám čas.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2023 16:17 - 16:19 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán doktor, ďakujem za podporu pozmeňováku, ktorý sme predložili. Ako lekár ste zareagovali, z praxe vidíte ako, ako naše nemocnice na tom sú. A chcem vám zopakovať, že v prvom čítaní dostal návrh zákona síce širokú podporu, ale my sme hovorili o tých námietkach, o ktorých hovoríme teraz, aj vtedy. Rokovali sme a pani predkladateľka deklaruje a deklarovala, že je otvorená nejakým úpravám, no, lenže ich nepredložila. Nepredložila žiadne úpravy, aby sme, aby to bolo pre nás aj v druhom čítaní akceptovateľné, no tak sme predložili tie úpravy my. Spravili sme ten pozmeňovák a predložili ho. No a predkladateľka teraz tvrdí, že to takto nechce. Tak ja hovorím, spravme všetko pre to, aby to bolo aplikovateľné do praxe. A tým pozmeňovákom, ktorý ste aj vy, pán Urban, podporili, by to šlo.
Stále nemáme odpovede na niektoré otázky a padli tu viackrát v diskusii, napríklad pre iné dieťa na izbe by mohla byť prítomnosť ďalšej cudzej osoby problémom. Ako moje dieťa, ktoré je tam po operácii, príde k tomu, že iné dieťa tam má starú mamu a ešte aj mamu? Ako k tomu príde? (Reakcia z pléna.) No tak keď jeden, no tak ako k tomu príde, že tam je, jedno dieťa má starú mamu na štvorposteľovej izbe a druhé dieťa tam má otca a tretie dieťa tam má mamu? Ako k tomu príde moje dieťa, ktoré tam leží po operácii a nepraje si to, aby tam bol ďalší zbor ľudí cudzích?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2023 16:04 - 16:06 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Tak najskôr, Tomáš Lehotský a pani poslankyňa Marcinková, život zachraňujúci úkon. Ja som to spomenul s tou pečeňou, že tam je to jasné, tam je to jasné. Ja tomu rozumiem tak isto, že tam by to bolo jasné. Lenže narážame na tento problém, vy ste povedali, že lekár povie stop, je to zdravotný úkon, ktorý je tam nejaká kontraindikácia, vychádza to z povahy zdravotného úkonu. Lenže napríklad keď nemá dostatok lôžok, dostatok miesta a iné dôvody, to už nie je povaha zdravotníckeho úkonu a to je ten problém, na ktorý my narážame.
Katka Hatráková, kolegyňa poslankyňa, ďakujem za doplnenie aj za tú, tie podporné slová.
A pán poslanec Sulík, v prvom čítaní aj pani Marcinková povedala, že to prešlo veľkou väčšinou. Ja si pamätám tie rokovania aj o posunutí účinnosti toho zákona. A napriek tomu pani Marcinková to nedodržala a chce to posunúť na skorší termín. Vám neprekáža, veď ja som povedal aj v rozprave, že to chceme podporiť, ten zákon. Ale vám neprekáža, že tam sú problémy, ktoré spôsobia zdravotníctvu, zdravotníckym zariadeniam problém? A keď to opravíme tým pozmeňovákom, tak to chceme podporiť ten zákon. Vám neprekáža, že to, že to bude nevykonateľné v praxi? Vy len chcete dodržať dohody? Veď dobre, v poriadku, dodržme dohody, ale upravme to tým pozmeňovákom, vylepšime to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.3.2023 15:47 - 15:57 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, predkladateľka, pán spravodajca, ja som sa prihlásil tak do jednej faktickej poznámky na profesorku Horváthovú a potom som sa nehlásil do faktických poznámok, aby som to nejak nenaťahoval, a robil som si poznámky a chcel by som vystúpiť teraz a povedať niečo k tomu, tomuto zákonu, možno aj k procesu a reagovať na niektorých predrečníkov nielen z rozpravy, ale aj z faktických poznámok. Takže sa ospravedlňujem, keď to nebude úplne, keď to bude nejaké nesúrodé a budem skákať z témy do témy, ale pôjdem pekne postupne, čo tu odznelo a zareagujem na to.
Pani Kolíková napríklad, pani poslankyňa Kolíková spomínala, že sprievod je pomocou pre lekárov. Ja s tým súhlasím, v istých chvíľach určite, v istých momentoch určite, ale niekedy to môže veľmi skomplikovať situáciu práve tým lekárom. Povedala, že nikto sa nebude hrabať na operačku, no vieme, že máme všelijakých rodičov, ktorí sa domáhajú svojich práv až agresívne a že či sa nikto nebude domáhať na operačku a že kto bude rozhodovať o tom, že či daný úkon je taký, kde môže byť ešte ten rodič, alebo nie je, tak to je skutočne na diskusiu a nie je to tam striktne vyšpecifikované v tom zákone.
Ďalej čo tu bolo spomenuté, Tomáš Lehotský tak úsmevne, neviem, prečo si spomenul rok 2046, ale povedal si, že v roku 2046 budeme debatovať o tom istom, o lôžku pre matku. No tak ja verím, že situácia v nemocniciach sa bude zlepšovať a že to nebude až v roku 2046, keď dospejeme k tomu, že okrem toho, že niektorí teraz v nemocniciach majú tú možnosť byť pri svojich deťoch, keď to umožňuje situácia a umožňujú to lekári, tak verím, že už v tomto roku by sme mohli mať nemocnice na takej úrovni, že to bude umožnené hocikomu, kto to, kto o to požiada.
Ďalej, to je možno najdôležitejšie, čoho sa obávame, a preto sme aj predložili ten pozmeňovák k tomu spolu s profesorkou Horváthovou, že môžu tam vzniknúť súdne žaloby, spory, konflikty, neboli by sme radi, keby sme tomu štatutárov nemocníc, resp. lekárov vystavili. Takže aj preto podaná pomocná ruka cez ten pozmeňovák, ktorý, ktorý toto rieši.
Pán poslanec Suja tu spomínal, že zdravotníci sú, ktorí sa tu vyjadrovali, tak sú proti tomu. Ja hovorím, že nielen zdravotníci, ale aj tí, ktorí majú skúsenosti s nemocnicami, aj laici so zdravým rozumom skutočne vedia, aká je situácia v nemocniciach, vedia ju navnímať a vedia, že tento zákon je v praxi skutočne tak, ako je predložený, nevykonateľný. Je tam problém povedzme s tým, že ja si viem predstaviť ako štatutár nemocnice alebo riaditeľ nemocnice, že nariadim tým primárom, lekárom, nechceme mať súdne žaloby, tak spravte to, že zredukujete lôžka, nech tam tí rodičia sú, no ale potom čo ostatní pacienti, tie nemocnice nemôžme nafúknuť a čo ja ako rodič, ktorý mám choré dieťa a nemáte preňho miesto v danej nemocnici, ako k tomu prídem ja?
Pán Ledecký, pán poslanec Ledecký spomínal, že na zákon bude nadväzovať vykonávací predpis, ktorý, ktorý to nejakým spôsobom upraví, a spravil takú pekne, taký záver, že z toho vyplýva, že nechceme to podporiť, z toho vyplýva, že súčasný stav, ktorý je, že sme s ním spokojní, že nám vyhovuje. No ale to nie je pravda. Žiaden z mojich predrečníkov, aj ktorý sa vyjadroval kriticky k tomuto zákonu, nepovedal, že nám súčasný stav vyhovuje. Nevyhovuje, chceme, aby sa zlepšoval, ale nie tak, aby tam prichádzali, ako som spomínal, tie súdne žaloby, spory a konflikty v nemocniciach kvôli tomu, že sa niekto bude nasilu domáhať zákona a svojich práv.
Pani predkladateľka, vy ste tu hovorili aj, že ste boli na zdravotníckom výbore. Áno, veď ja som členom zdravotníckeho výboru, ja som vás tam videl, hovorili ste tu nejaké skutočne citové veci, ale ja sa vás pýtam, čo je viac, záchrana života a zdravia dieťaťa alebo prítomnosť rodiča? Lebo napríklad ja ako desaťročný som mal roztrhnutú pečeň, išlo mi o život, išlo tam o minúty a moji rodičia, ani ich nenapadlo sa domáhať nejakých práv, ale nemáme len takýchto rodičov. Ja viem, tu asi nikto by nepolemizoval, že ten zdravotnícky úkon, že to nie je vhodné, aby tam rodičia boli, keď zo mňa vyberali dvaja lekári gumenými rukavicami zrazenú krv, že to by asi pre matku nebolo vhodné, aby tam bola prítomná. Ale čo ak budeme mať, sme tu mali pandémiu alebo chrípková epidémia, alebo také niečo, alebo nesterilnosť prostredia, alebo bude namietať lekár to, že nemá tam priestory a tak ďalej a tak ďalej, to už do toho vášho zákona nedokážeme dostať. A ten lekár najlepšie vie, že či je to prospešné, alebo nie je to prospešné, aby tam ten rodič alebo sprevádzajúca osoba bola. Navyše nikde v zákone nie je explicitne dané, že tá osoba môže byť len jedna. Čo ak bude sa domáhať niekto, že chce, aby tam bolo tých osôb viac? Do troch rokov veku dieťaťa je to predsa garantované, vy ste tu hovorili, že nejaké deti, že ako znova, také citové všelijaké veci ste vyťahovali, že je to pre to dieťa dobré, keď je tam matka. Áno, my to nespochybňujeme, je, ale do troch rokov áno, potom od troch rokov nech to skutočne určí lekár v príslušnom zdravotníckom zariadení.
Ešte raz, lekár nech má posledné slovo, len vy hovoríte, že ak ide o povahu, o nezlučiteľnosť s povahou zdravotníckeho výkonu. Veď v poriadku, to je tá moja operácia napríklad, tam by o tom asi polemika nebola, ale hovorím, sú iné prípady, kedy už tá polemika môže byť a ten lekár, ako to aj profesorka Horváthová tu predniesla, nemôže toto riešiť.
No a posledná predrečníčka pani poslankyňa Žitňanská hovorila, že keď sa aj ten zákon prijme, že nebude dopyt rodičov zo dňa na deň. Ale to nemôžme takto uvažovať. Čo ak sa niektorí rodičia skutočne v tej nemocnici, ja mám dieťa, ktoré je po operácii a niektorý iný rodič môže byť, môže mať infekčnú chorobu, môže hocičo. Môže... moje dieťa si nemusí priať, aby tam s iným dieťaťom bol prítomný rodič, pretože jemu to prekáža. Ako to dieťa príde k tomu? A tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých vecí, budem musieť končiť, lebo čas sa mi kráti, tých vecí, ktoré tam môžme namietať, je dosť.
A podali sme s profesorkou Horváthovou pozmeňovák, ktorý, žiadame vás, aby ste ho podporili a tým pádom my podporíme zákon ako celok. Tak budú lekári a zdravotnícke zariadenia chránení pred tými súdnymi žalobami a konfliktmi, ktoré môžu vzniknúť.
Ešte raz, my podporujeme vašu snahu, podporujeme práva detí na sprievod v nemocniciach, ale nemôžme si zobrať na triko, že v našom zdravotníckom systéme spravíme väčší problém ako úžitok.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis